Shri Krishna Puja: There is a war going on Tamworth, Birmingham (England)

Пуджа за рождения ден на Шри Кришна Лондон, Англия – 15 август 1981 г. Сега трябва да знаем, че се води война между сатанинските сили и Божествените сили. Вие сте хората, които са избрани да бъдат божествени. Но даже и да сте избрали това и Бог да вие приел и да ви е дал ваши собствени сили, пак трябва да знаете, че все още сте много уязвими за атаките на безцеремонните срещу вас. Човек винаги трябва да помни, че Божественото ще победи във всички случаи, няма съмнение в това. Да речем, че не оправдаете очакванията на Божественото, то вие ще сте губещите, а не Божественото. Ако всички вие се провалите пред Божественото, тогава ще бъдете разрушени като негативни, така че при окончателното разрушение Божественото ще довърши всичко, което e сатанинско; няма съмнение в това.  Но колко души ще бъдат унищожени, в това е въпросът. Така че всички вие трябва да сте много нащрек, та да бъдете спасени и да не сте от онези, които са унищожени. Колкото повече спасим, толкова по-голяма ще е нашата радост. Колкото повече хора спасим, толкова по-голяма сила ще тече и резултатът от това въздействие ще е такъв, че може би сами ще сме в състояние да се освободим от всичко сатанинско, а друга малка част ще остане и ще бъде разрушена. Така че отговорността на Сахаджа йогите е да разберат, че тук се води война.   Тази сила е отвътре и отвън – първата основна е отвътре и отвън. Първо, трябва да бъдете Витхиндра (?), да Read More …