Christmas Puja: You Have To Be Peaceful

Chelsham Road Ashram, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за Коледа

Ашрам на Челшъм роуд, Лондон – 25 декември 1981 г.

[записът започва с английски коледни песни изпяти от йогите; речта започва на 33:53 минута от видеозаписа и на 4:02 минута от аудиозаписа)

Аз исках да бъда с вас, хора, в деня на Коледа, но никога досега не се беше случвало. Случи се така, че трябваше да бъда с вас днес и на Нова година. Нещо хубаво трябва да се случи следващата година, надявам се, трябва да се падне добър късмет.

Работата на Христос беше много уникална. Цялото нещо беше много уникално, беше планирано по този начин. Защото Той трябваше да се роди на място и то беше много скромно, много скромно място. Понеже Той трябваше да ни научи на смирение. Думата „уча на“ на английски означава „говоря за нещо, казвам за нещо“. Но когато Аз казвам „уча на“, имам предвид да се създаде, да се реактивира това смирение. 

Всъщност Той дойде на земята най-напред да създаде пространство вътре в Агнйа чакра, отстранявайки пречките на егото, препятствията на егото. Той трябваше да говори по онова време за смирение, защото управляваха римляните, а те бяха много арогантни, много недодялани, непохватни, недоразвити, бихме казали, изобщо неразвити. Както, можете да кажете, някои животни, които се появиха и по-късно бяха изхвърлени от еволюционния процес, защото бяха безполезни, прекалено агресивни или твърде големи по размери или нещо подобно. Точно такива бяха римляните. Ако погледнете телата им, дори рисуваните понякога, ще откриете, че не приличат на човешки тела, а на някакви животни – мускулите и всички неща бяха много гротески. Липсва мекота, закръгленост по лицата им. Така че това его на римляните засегна всички онези, които те управляваха, защото когато имате някого пред вас за идеал – а винаги хората гледат на онези, които ги доминират, като на много по-добри – това се превръща в идеал за вас. Така че вие започвате да попивате този характер във вас.  

Ако виждате някой, който е снизходителен човек, вие изведнъж също ставате снизходителни. Ако виждате някой голям егоист и който се опитва да се перчи, вие също се надувате. Всеки ден можете да го видите – идва някой много, много надут бос и всички в офиса са такива. И ето как римляните засегнаха хората в онези дни, създавайки собствени идеали – хората си помислиха, че римляните са идеалът, че те са най-добрите, защото според тях са постигнали резултати. Римляните бяха толкова могъщи, та хората си помислиха, че това е силата. И ето защо следваха методите им, въпреки че даже не бяха римляни.  

Другата по-скромна група също беше засегната, защото беше наранена, егото й беше наранено. Така че хората станаха също толкова жестоки, в смисъл че станаха толкова докачливи, че никой не можеше да им каже нищо, защото щяха просто да му се разлаят срещу него, да го сплашат. Този тип характер също е много опасен, защото ви носи един вид много лоша болест – може да ви донесе проказа. Хората развиват проказа с този тип характер, ако развият този лаещ темперамент по природа, чрез който само се нахвърлят срещу другите. Нервите сякаш биват разклатени, а проказата е болест на нервите. Онези хора, които винаги са под подобно напрежение и скачат срещу всеки човек, който им се изпречи, се намират в много опасно положение, що се отнася до нервите им. И тогава един ужасен вид вирус, знаете, който създава проказата, атакува нервите им; може да ги атакува, защото този тип хора, които скачат срещу другите, са много уязвими. Ето защо имаше толкова много проказа на една толкова малко място – имаше толкова много прокажени, защото нервите им бяха разклатени. 

При тези обстоятелства беше роден Христос. Но Той се роди не само просто заради римляните или някой друг, а Той се роди за целия свят. Защото егото беше започнало да расте в човешките същества по онова време и се беше развило доста много що се отнася до римляните. И това очертаваше начина, по който действаха човешките същества. Така че най-напред те трябваше да бъдат контролирани и Христос трябваше да дойде във време, когато трябваше да се установи равновесие.

Така че първото нещо, което се казва за Христос във всички тези песни и музика, които слушахте сега, е „мир на земята“. Той дойде да създаде мир на земята. Това е възможно само когато сте в баланс, първо, и второ, когато сте Реализирани. И двете неща би трябвало да ги има. Ако получите само Реализация, а няма равновесие във вас, не може да има мир. Но мир никога и по никакъв начин не значи човек, който се отдръпва, бяга от ситуацията, измъква се, не иска да застане лице в лице с действителността; по никакъв начин не означава това. 

Христос се изобразява по много различен начин от какъвто беше. Той беше най-силната личност и най-скромният човек и не би търпял никакви глупости, никой не би могъл да си позволи волности с Него. Но и самият Той не би си позволил волности с другите, разбира се, и въпрос не може да става. Изключително състрадателен, изключително любезен, но много могъщ. Това е равновесието. 

Така че Той дойде на земята да създаде мир в нашите умове. На земята няма мир, защо? Какво не е наред? Само човешките същества не са мирни. Кога този мир ще се установи във вас? Кой е насилник? Човешките същества упражняват насилие едни над други. Егото разви все по-фини и фини методи. После, провокативни методи започнаха да се появяват от суперегото, подмолни методи от суперегото. Конфликтът започна. А по онова време, за да се преодолее този конфликт, най-доброто нещо беше да се създаде пространство в Агнйа, в центъра, в съзнание без мисли. Ето така Христос дойде на тази земя. 

Рождението беше много, много символично. Защото Той не беше друго освен Чайтанйа, не беше нищо друго освен Словото, както му казвате – логос. Не зная какви думи имаме в един език – шабда, както се казва. Аумкара – Той трябваше да се роди по този начин, защото нямаше тяло, а трябваше да бъде най-финото от финото. Понеже работата беше много фина, сукшма – ето защо Той се роди така. 

За хората е много е поетично да се види как Той лежи в яслите. Но погледнете: Царят на небесата би… [към момиченце, което иска нещо]… Искаш да си по-близо до това ли? 

Така че историята за Неговото раждане е много интересна приказка. Тя беше символ – Той дойде на скромно място, защото хората толкова се гордееха с парите си, бяха толкова арогантни заради властта, която имаха. Дори днес всички християнски нации са такива. Изненадващо е християнските нации да са толкова арогантни и така опиянени от властта, да се мислят за най-великите, понеже са заможни. Помислете си, ако християнските нации бяха много бедни, щяха ли да имах расов проблем? Те нямат расов проблем с арабите. Изобщо. Толкова е просто. Нямат проблем с арабите. Те нямат раса, арабите нямат раса; имат пари, парична раса. Онези хора, които се прехласват по парите, се прекланят само пред парите. Нямат уважение към нищо, освен към парите. Тези, които имат пари и мислят за пари, са другата маса, която ще излезе от процеса на еволюция. Те вече излизат. 

Втората група е тази, която е като римляните. Те си имаха Павел, с тях е свършено, защото бяха опиянени от властта. Опияниха се, с тяхната цивилизация е напълно свършено и те са вън от играта. Виждали сте Португалия – ще се изненадате, там се случва това нещо. Егото на португалците беше толкова голямо. Няма да повярвате, че тази страна е запустяла, сега няма нищо, (само – б. пр.) големи-големи, огромни сгради, които виждате и разбирате, че едно време трябва да са били много богати. И нищо не е останало в тях, с изключение на антикварните магазини, които никога не са отворени. [смях] Този вид его отново е съживено и това съживяване се появи, представете си, в името на Христос. Представяте ли си?! Те купуваха хора, за да приемат християнството. Даваха им пари – всичко е пари, вървят предложения за пари, начинания за пари. Евреите са същите, после християните са същите. 

Той се роди в ясли. За едно малко дете да бъде поставено в ясли от Махалакшми е прекалено. Вижте колко е символично – от Махалакшми, не Лакшми, а Махалакшми да постави младенеца в яслите, на никакво място. Ние поне имаме (залите – б. пр.) Челшъм Роуд [смях], Уоруик Роуд, Брамхем Гардънс, Бромптън Скуеър. Но Младенецът беше роден и поставен в ясли; най-скромното място на този свят са яслите. Най-скромното от всички – люлка, а най-висшето беше поставено в ясли. 

А какво правим ние? Мислим си, че като спим в ясли, ставаме като Христос. Има хора, които вярват в подобни глупости. Мислят си го, разберете. Ако имат всичките пари, пият и вършат всякакви неща, разберете. Веднъж срещнах един мъж, който беше съвсем пиян и лежеше близо до една църква и повтаряше: „Аз съм Христос, аз съм Христос“. Сигурно му беше дошла тази идея, че лежи там, тъй като е много смирен. Този вид странна карикатура на целия красив символ е следвана навсякъде. Така че арогантният и егоистът може и да кажат: „Защо, ако Той е Царят, защо се роди в ясли? Защо Го държаха в ясли?“ Всеки ще си има някакви собствени представи. 

Даже в Индия има хора – те са глупави, а не мъдри – които говорят, че Той може да си е създал много лоши карми, щом е роден там. Понеже според тези хора кармата ви дава пари. Имам предвид, че Бог не е толкова неинтелигентен. Ако имате добри карми, вие ставате Божии люде, ставате търсачи. Получавате Божиите благословии чрез добрите си карми. Ставате религиозни, а не хора с пари, които могат да ходят по кръчми и да прахосват живота си. Това е идеята, която имат хората – че чрез добрата карма ставате богати и ставате още по-зле през следващия живот. Някои хора може и да вярват в това. Но Той никога не си създаде никакви карми. Самият Той беше акарма; не става и въпрос за Негово наказание или нещо подобно, защото това е просто драма, но е много символична. Погледнете, едно детенце е поставено в ясли – без комфорт. Може ли да има комфорт в ясли? Мислете по този начин.

Всички християнски нации тичат подир удобствата. Не го ли правим? Мислим, че ако нещо е неудобно, би трябвало да е удобно. Християните никога не би трябвало да търсят удобство – това е едно от посланията на раждането на Христос. Ако търсят комфорт, то те са далече от Христос, защото Той се роди в обор. Не Му бяха осигурени никакви удобства. Но това не означава да приемате някакви странни обиталища, не означава това. Имам предвид, че трябва да ви казвам и другата страна на нещата, разберете. Да Го имитирате не е начинът. Като Го имитирате, няма да станете Христос. Не това е начинът, а като попиете Неговите качества във вас. Познавам хора, които живеят в кочина, но щом постигнат по-добър живот, искат всичко на света. 

Така че попийте качествата скромност и приспособимост. Смирение и приспособяване – където и да сте, по всяко време.  

   Някои са много особени относно часа. Ако, да речем, някой трябва да дойде точно в десет и да си свърши някаква работа, ако се забави с пет минути, започва да вдига шум до небесата, просто не може да понесе, че трябва да чака пет минути. А ако трябва да чака десет минути, излиза до кръчмата – край. Не може да се успокои, докато не пийне нещо. Това е положението с вулканичния човешки ум. 

Така че мирът трябва да дойде. Как? Ако търсите удобства, ще стане мързеливци. Ще спите до късно, ще бъдете ленивци. Но ако не търсите комфорт, тогава мирът ще дойде. Понеже заради собственото ни удобство, заради собственото ни егоистично удобство за тялото, ние тормозим всички останали. Даже онзи ден разказвах, че само в западните страни е така, не в Индия. Ако тук някой спи до 12 ч. на обяд, не можете да го будите – било богохулство. Но ако в Индия ако някой спи след 6 ч. сутринта, той ще се срамува от себе си, че спи толкова много. През целия ден ще се извинява: „О, Господи, съжалявам, че се успах.“ Счита се за грях да се спи след шест сутринта. Така че удобствата нямат край. Не свършват. Комфортът се промъква във вас. 

Що е то удобство? Да видим, много е просто. В символичния живот на Христос много дълбокото му значение е следното: удобството не е нищо друго освен материя, която надделява над Духа. Разбирате ли същността? Ако седите на стол, то не можете да седите на пода. Ако седите на диван, не можете да седите на стол. Ако седите върху кадифе, не можете да седнете върху нещо обикновено. Това е материята, която винаги надделява над Духа. А Той беше Духът. Какво общо с Него имат тези неща – дали е слама или нещо друго? Не е непреодолимо, нищо от тези материални неща не може да достави удоволствие на Духа, иначе материята ще вземе връх. 

Това е нещото, което трябва да се разбере – Той беше Духът и ако трябва да станете Духа, най-напред се опитайте да се откажете от удобствата си, бичувайте малко телата си. Съжалявам, че на Коледа трябва да кажа това нещо, защото Той също беше бичуван по този начин. Ако погледнете деня, в който беше роден, за една майка е твърде голяма жертва да сложи детето си в люлка, която е ясла. Колко много искате да направите за децата си – вижте – да ги облечете подходящо, да направите едно или друго. 

Но Младенецът трябваше да бъде положен в ясли, и беше сложен, само за да може вие хората да научите, че удобствата налазват Духа. Винаги търсим удобства. Това е едното послание за нас. Ако търсите стая, искате да е с баня в нея. Пак удобства. „Ами съпругата ми, тя къде ще спи?“ Ще спи, където и другите спят. И вие ще спите, където другите спят. Никой няма да умре от това, бъдете сигурни, Аз мога да ви уверя. Сахаджа Йога е много трудна в това отношение – много малко хора умират щом са дошли в Сахаджа Йога. [йогите се смеят] Някои от тях би трябвало. [смеят се по-силно] Но не го правят, карат я, продължават да дават Реализация, продължават да правят всичко, все още са така. Избягват всички инциденти, избягват всичките проблеми и продължават. 

Но това време е кратко и трябва да бъде използвано. Това е нещо много конкретно, за което исках да ви кажа днес. Приятно е да се говори за раждането на Христос, да се радва човек, да се пеят песни, човек да е в подобно настроение, но наистина ви казвам, че за всички нас е нещо много символично да знаем, че Той спеше в ясли.  

А другата символика е какво Му предложихме ние. Какво Му предложи светът по онова време? Другият символ е, че Му предложиха ясли. Същото ли ще сторим за Майка? Това е едното нещо, което трябва да се знае. Яслите, в крайна сметка, са нещо добро – не блокират никъде, нямат лява Набхи, дясна Набхи, нищо. [йогите се смеят] Те нямат всичките тези проблеми. Те нямат тръни, нямат Агнйа, не са някой, който дълбае в стомаха ви и изведнъж усещате „Боже, не искам да виждам нищо“. Така че вие сте магарешкият бодил в тези ясли, който трябва да бъде мек, за да създадете комфорт за Христос. Трябва да станете толкова меки и мили, така пречистени и чисти, защото едно ново бебе ще бъде поставено в яслите. Вие сте куша (троскот – б. пр.), тоест магарешкият бодил. А един Йоги е кушасана – този, който седи само на куша

Така че Той беше Йоги, дойде направо върху куша. Ами вие? Майка подготвя яслите, магарешките бодили, за да накара Младенеца да се чувства много щастлив и утешен. Непреклонност, инат, грубост, грозота – всичко трябва да се обуздае. Много е символично, Неговото раждане – трябва да кажа – е много символично. Човек би трябвало да се замисли защо Той се роди така. Хората може и да имат цял куп тълкувания, но Аз знам защо го направих. Аз се опитвам да ви смекча, опитвам се да ви моделирам, понякога трябва да бъда груба с вас, понякога трябва да ви се ядосам, понякога трябва да ви се скарам; точно сега има някои, които толкова голям блокаж във Воид, че дълбаят стомаха Ми. За Мен всичко е наред, защото от Мен се очаква да бъда такава. Имам късмет, че трябва да се изправя лице в лице с всичко това.      

Ами Христос вътре в нас? Няма да сте щастливи със себе си, с вашето същество, с вашия Дух, докато не създаде ясли от много меки магарешки бодили. Самите вие няма да се радвате, докато си мислите и оправдавате егото си, оправдавате арогантността си, оправдавайки всичко, което си причинявате едни на други. Някои хора правят пари от Сахаджа Йога, някои са заети да мамят себе си, други разправят лъжи, други създават проблеми, някои бият съпругите си, а някои жени предизвикват съпрузите си. Какво става тук?! 

Ние трябва да бъдем мирни. За да бъде мирен, човек трябва да е смирен. Това е посланието на Христос – смирение. Ако се смирите, мирът ще дойде. „Смирен“ е добра дума, не зная дали обяснява какво означава. Смирен означава да не молите за вашия собствен комфорт, а за удобства за другите. Когато другите са преди вас, това е смирение, а не – „Много благодаря“. Убивате някого и после казвате на мъртвия: „Съжалявам, че те убих“ – край. На английски всичко свършва, щом кажете „съжалявам“ – край. „Зная“ е другото – „зная“. „Защо направи това?“ – „Зная“, и край. Уж щом е знаел, всичко е наред – тогава сякаш няма наказание.

Не знаете, че всички вие сте Духът – така прекрасен. Вие трябва да бъдете издялкани – хубаво, това е Моя работа. Трябва да бъдете пречистени – това е Моя работа, добре. Събуждането на Кундалини е Моя работа – съгласна съм – но поддръжката е ваша. Но напротив, понякога усещам, че тъй като Аз върша всичко това, поддръжката е много, много слаба. Както в Индия виждам, че някои хора се опитват да ни помагат, давайки ни пари, вижте. Ние самите не изкарваме пари, разберете го, а някой е дарил пари и са изградени кладенци, но всички те са порутени и не се ползват – безплатен дар, за който никой не иска да се грижи. Такава е човешката природа. 

Ако не работите здраво за вашата поддръжка, а просто я оставяте на Майка – „О, Тя ще ни лекува; да си продължаваме с каквото си искаме. В крайна сметка Тя идва, ще се погрижи за нас“ – ще се влачите отзад. Ето защо Моето присъствие може да бъде понякога, в известен смисъл, не така плодотворно. Моето присъствие в Англия е нещо добро до известна степен, но след това не бива да съм тук за известно време. Аз ви обичам много, знаете го много добре. Англия е Моето сърце, вие трябва да бъдете тук, а това Рожедство исках да го празнувам с вас, и също Нова година, само поради Моето собствено желание. Но трябва да ви накарам да разберете, че трябва да работите все по-здраво и по-здраво, за да се поддържате чисти, да се отървете от проблемите си, да се извисите, а не да казвате „Да, ами така си е Майко“. Непрекъснато Ми докладвате: „Майко, все още имам блокажи. Вижте, сега се случи ей това.“, сякаш е нещо за хвалене. Кажете: „Ще се оправя, трябва да се оправя. Сега Майка замина, не Й покажа, когато се върне.“ 

Когато веднъж отидох в Бомбай, Раулбай не дойде да Ме види цели седем дни, а беше в Бомбай, беше дошла да Ме види. Така че попитах другите: „Каква е работата, тя добре ли е, наред ли е? Тогава защо не идва да Ме види?“ Чудех се какво става с нея. Тя дойде да Ме види след седем дни и каза: „Майко, съжалявам, че не дойдох да Те видя, защото през това време имах блокаж. Исках да се пречистя, преди да покажа лицето си пред Теб“.

Така че трябва да се прави пречистване, трябва да се прави поддържка, издигане на Кундалини – колективно. Колективът се грижи един за друг, вие трябва да подкрепяте само Сахаджа йоги, а не другите, външните хора. Те са външни за нас, не са от нас; ние сме Сахаджа йоги, а онези, които се опитват да подкрепят другите, повече не са Сахаджа йоги. Би било по-добре за нас те да излязат от Сахаджа Йога. Каквито и да сме, ние сме си наши; външните са чужди хора. Ние трябва да се обичаме едни други, трябва да се уважаваме едни други, като светци. Никой не трябва да казва нищо грубо на друг, не. Бъдете мили, любящи, нежни, обуздайте езика си, бъдете смирени. Смирението, скромността е нещото, което трябва да бъде всеки. Напишете с големи букви – бъди смирен, бъди скромен, бъди смирен. А когато се смирите, такъв мир ще се възцари и вие ще се чувствате толкова хубаво; да сте смирени – в това няма нищо лошо. 

Христос стигна до там да каже, че ако някой ви зашлеви по едната буза, вие да обърнете другата – да сте смирени. С римляните нямаше как иначе, нямаше друг начин. Също, Той проповядваше смирение – навсякъде. Проповядваше скромност, да сте смирени едни към други – това е всичко. Няма нужда да бъдете смирени пред други, защото сега никой не може да измъчва светците – с това е свършено, тази ситуация приключи – а трябва да бъдете смирени един пред друг. Скромни в житейските си изисквания. 

Това не значи да станете просто някакви странни птици, разберете, не означава това. А би трябвало да имате благоприличие и достойнство, както Христос, когато Той се роди. И би трябвало да сте скромни, опитайте се да моделирате тялото си, да го направите по-леко, в смисъл да можете да седите навсякъде, да можете да се движите навсякъде, да можете да лежите навсякъде. Всички вие сте млади хора, приспособете се. Ако някой има една стая, да кажете: „Добре, няма значение, мога да живея в коридора, не се притеснявай.“ Но хората първо ще скочат – виждала съм го – в стаята, в която има баня. Колко от вас имат стая с баня в нея, да видим? Вдигнете ръце, живеещите в ашрама. По-добре се откажете, откажете се. Разбрахте ли сега? По-добре се откажете. Всички вие по-добре се откажете от стаите си и бъдете в общи стаи. За вас двамата няма нужда, защото сте съпруг и съпруга, но няма нужда да искате стая със собствена баня. 

От удобствата трябва да се откажете заради другите, те не са за вас. Вие би трябвало да накарате другите да се чувстват удобно, а не вие. Понякога съм изненадана от човешките същества и как те позволяват на другите да ядат каквото и да е, от това колко са егоцентрични; наистина е изненадващо. Но след Сахаджа Йога вие се променяте, радвате се да създавате удобства за другите, да им казвате утешителни думи, мили неща; наслаждавате се на това. 

На Христос дадоха люлка в ясли, а Той дойде да ви утеши, да ви даде мир и Той дойде като Спасител. Можете ли да си представите контраста?! Сега вие сте спасителите на целия свят, както Той беше Спасителят. Но вие не можете да бъдете егоистични, не може да ви е удобно – трябва да бъдете като Христос. Той живееше където и да е, живя в гората, живя навсякъде. Просто работеше упорито за хората, дори понякога нямаше никаква храна, живя при всякакви обстоятелства, при всякакви условия. Никога не помоли за никакви удобства, нищо. Той беше дърводелец, а никога дори не използва ръкавици. Вие тук трябва да имате ръкавици, трябва да имате чорапи, трябва да имате обувки, трябва да имате неща за бръснене, а Той никога не се избръсна дори. Това не означава вие да си пуснете бради [йогите се смеят], но Той беше много чист човек. Живееше с минимум – ето това трябва да се направи, да се намалят нещата.

Знаете, че Аз имам всичко, за което човек може да се сети, но мога да живея с минималното – мога да живея с две сарита, а понякога с едно. Вие би трябвало да сте в състояние да живеете с минимума – в това е въпросът. И ето това трябва да се научи от Неговия живот – ние днес сме спасители, а един спасител живее като скромен човек. Много елитен в Своето поведение, с много достойнство, Той не се държеше като просяк, както правят някои хора. Вие също го правите, и когато говорите, ей така протягате сякаш ръка – това не е начинът. С достойнство, с вашето великодушие, с вашата тежест се движете. Всъщност онези, които наистина са велики, които са истински императори, не се нуждаят от нищо. Какво може да ги доминира, кажете Ми. Ако вие сте императорът на този свят, ако знаете, че сте кралицата на този свят, какво е по-важно, какви удобства могат да ви доминират? Какво материално нещо може да очарова подобна личност, понеже тази личност е над това? Тя е бадшах (падишах – б. пр.), кралят. Това е истинският признак за цар – Цар на небесата, не на Англия или на някое друго място, а на небесата. И ето какво сте вие – вие сте поданиците на това царство, за вас тези неща би трябвало да са абсолютно безполезни. Би трябвало да се гледа красотата на нещата, а не притежаването им. 

Красотата е комфортът, а не каквото усещате в тялото си, имайки удобни неща. Красотата е така утешаваща, хората не знаят колко утешаваща е красотата и Аз съм сигурна в това, докато днес празнуваме Неговия рожден ден, славим Го, като приемаме един вид мъченически Дух. Дух, в който вие сте отдадени, в който не изисквате нищо, а давате – не молите за нищо, а давате. Дори днес получих писма от хора, които казват: „Моля Те, искам работа. Можеш ли да ми помогнеш, ще се помолиш ли?“ Всякакви такива. Може да е всякакъв вид глупост. [Шри Матаджи се смее] Разбира се, човек може да има всички тези неща, но помолете за едно, и то е Духът. И щом помолите за това, което е най-висшето от всичко, вие сте помолили. Тогава не искате нищо друго – наслаждението е пълно. 

Така че да празнуваме Неговия рожден ден и да се възрадваме на това е да се радваме на нашите съответствия. Ако сте адекватни, не въздишайте подир вашите непълности, нали? Ако сте завършени, ако сте изпълнени, ако сте доволни, не копнеете за друго, нали? Така че радвайте се на вашите пригодности, на вашата завършеност, на вашата пълнота и на пълното си задоволство – наслаждавайте се на това. Най-накрая, всички тези неща водят до един вид удовлетворение, разбира се. Не зная дали получавате удовлетворение от това, но истинското удовлетворение, което е вътре във вас, е Духът. Радвайте му се. Това е за самите вас, а за другите – за другите вие сте утешение. А не всеки, който говори с вас, да дойде и да се оплаква: „Майко, той ме ухапа. Имах среща с друг скорпион и той ме ухапа. Докоснах някого, а той ме удари.“ 

Утешение – вие сте само утешение; повярвайте Ми, че сте такива. Утешение! Така че онези, които утешават другите, не се притесняват за собствения си комфорт.

Пастирите – обикновени хора, представете си – в този студ бяха навън и видяха един ангел като видение и той можеше да бъде видян само от хора, които са смирени, които водят скромен живот. Той се появи на тях, а другото видение беше пред мъдреците (влъхвите – б. пр.).

Така че само смирените хора и мъдрите хора – мъдрост, здрав разум и мъдрост; онези, които не са мъдри, никога не могат да Ме разберат, не могат никога да Ме разберат. Онези, които са интелигентни и интелектуалци, изобщо не са мъдри; глупави са – вие знаете, че са глупави. Мъдрост! Така че тримата влъхви и пастирите са друг голям символ – тези, които ще разберат Сахаджа Йога, семплите хора, пастирите. А другите са мъдрите. Само мъдрецът може да разбере звездата (Витлеемската – б. пр.) – толкова много хора трябва да са я видели. Мъдреците от Изтока. Истина е. Източните хора са много по-мъдри от другите, няма съмнение в това. Но защо? Да видим защо са по-мъдри. 

Източните хора са по-мъдри, до известна степен. В тялото си имате изток и запад, ако погледнете. Изток е Лявата страна, а запад е Дясната страна. Източните хора са левостранните, по-близо до сърцето. Но не най-източните – японците, които са ужасни хора; японците са ужасни. После, всички онези, които ви продават тези наркотици и всичко останало, те са най-лошите. А не тези, които знаят и са левостранни. Комбинацията е от познание и любов, познание и състрадание. Тоест, ако няма любов, ако няма състрадание, просто не можете да говорите с този човек. Той е като пръчка – какви вибрации мога да дам на сух прът, само Ми кажете? Една направо суха клечка, разберете. Какви вибрации мога да дам на изсъхнал прът? Би трябвало да има нещо като зеленина в него, нали, поне малко? Ако има твърде много вода, също се разваля, може да загние, но ако е направо изсъхнал прът – знаете какво имам предвид, като суха върлина – тогава как можете да дадете вибрации на подобен човек? Не можете. не можете да издигнете подобен човек. 

Така че първото нещо е любовта, а мъдростта идва чрез любовта; мъдростта не идва чрез интелигентността. Тя идва чрез любовта. Когато обичате някого, получавате светлината на любовта. Чрез мислене никога не можете да станете мъдри, можете да оглупеете, абсолютно глупави, но чрез любовта можете да станете много мъдри. И виждам Сахаджа йоги изведнъж да казват нещо изключително мъдро, нещо велико. Внезапно казват нещо така мило и хубаво, че си казвам: „Ето това е“. Сърцето е отворено, благоуханието на мъдростта идва от сърцето и е много символично, (е тримата дойдоха. А кои бяха те? Брахма, Вишну, Махеша. Те дойдоха да видят Христос – Брахма, Вишну, Махеша. Вижте вибрациите. Защото само Те можеха да Го разпознаят, не обикновените хора, римляните – не. Така че Те дойдоха. А ние трябва да бъдем смирени и да бъдем мъдри. 

Мъдростта е такъв диамант, има толкова много фасети, че не мога да ви я опиша за толкова кратко време. Някой ден ще говоря за мъдростта. Но всичко е здрав разум – така мило, така красиво, къде какво да кажем, как да сменим темата, къде да наблегнем на нещо, как твърдо да се справим със ситуацията, къде да бъдем джентълмени и къде леко груби, къде да викнем на хората и къде да си кротуваме, да сме смирени и мили. Всичко това е преценка, разберете, всичко това е мъдрост – вижте, тя е център на тежестта, а за да я постигнете, трябва да се откажете от крайното си поведение. Инатът е първото нещо, от което трябва да се откажете заради цялата мъдрост; инатът.  

Да имате син като Христос – толкова уверен – е такъв велик дар. Имам предвид, че чувствате адхара (опора – б. пр.), има пълна обратна връзка, няма проблеми от никакъв сорт. Да имате син като Него – напълно послушен, 100 % послушание и смирени и разбиране на вашето същество. Никакви проблеми. Всички вие сте Мои синове, и също сте направени по Негов образ, по подобие на Христос ви направих. Гордея се с вас, Моите деца. Издигнете се до това ниво. И вече имате един създаден за вас пример – пред вас е Христос, погледнете Го. Каква подкрепа беше Той! Никога не съм имала никакви оплаквания, никакви разочарования. Той никога не се разстройваше, без съмнение. Никога не би Ми казал: „Разстроен съм“, никога. Тази дума не съществува в речника на мъдреца. Вие сте… как можете да се разстройвате, след като веднъж завинаги сте настроени. Тези думи трябва да изчезнат от речника на много Сахаджа йоги, които ги използват – „проблем“ и „разстроен“. Вие решавате проблема, давате решенията. Не проблеми, само решения. Ето какъв трябва да е един син за майка си, така че тя да може да разчита на него – абсолютно, без проблеми, нищо. Имам предвид, ако имате син като Христос, какво има да се тревожите за нещо?

Дори едничката дума, която Той каза: „Съзрете Майката“. Това е мантрата, най-голямата мантра, която Аз използвам. Когато вниманието ви е тук и Аз ви кажа тази мантра, тя е като команда, а е така смирена, така скромна. „Съзрете“ – това не означава „гледам“, не; това е много смирен начин да се обърнете към някого. „Съзри“ е нещо славно, нещо велико – „погледни го, приеми го, разбери го“; това е такова взаимно разбиране на подкрепа и любов, което би трябвало да расте между нас. Без потайности, без формалности, без изключителност. Никаква недостъпност – всички  забавления трябва да са заедно. Сега всички ваши идеи да имате отделни забавления трябва да се отхвърлят заради промяната. Празник е когато сте в компанията на Сахаджа йоги. Никакви празници повече – трябва да се откажете от всички тези неща; всичко това е против поведението на Христос.  

Той никога нямаше празник, почивка – никога; това е празник. Празник (holiday – на англ.) идва от думите holy, „свят“ и day, „ден“ – всеки ден, всяка минута, прекарани в компанията на Христос, са свят ден, празник. Така че хората са принизили нещата – Христос до Дух, Духът до духове/спирт, а духовете/спиртът до други неща. Сигурна съм, имам предвид, че хората са направо велики в отклоняването от правия път – разберете – и в скачането директно в трапа. Така че празниците трябва да се правят много мило и прекрасно нещо. 

Ето в това е мъдростта; през цялото време мъдрост. Мъдрецът никога не може да бъде коварен, никога остър – това е нещо, което също не мога да опиша. А кой е най-мъдрият от всички? Това е Шри Ганеша, който е олицетворение на мъдростта. Помолете Го за мъдрост – Той ви дава мъдростта да свършите нещо. Поискайте от Него мъдрост.

Днес точно си мислех колко Рождества съм минала, без никога да говоря за Христос – толкова много, с тази интимност. Такова отношение, такава връзка – толкова близо и толкова далече – защото Той знаеше коя съм Аз. Това страхопочитание, това уважение, това смирение е трудно да се намери във всеки ученик, дори в ученик, който е собственият ви син. Толкова е близо, но има пълно разбиране. Това единение трябва да се развие. Постепенно ние го развиваме, зная, но тези дни са на скоростта и ние трябва да се забързаме малко повече в правилната посока. 

Така че сега, както бе пожелано от вас, навън имаме бяла Коледа [йогите се смеят, а Шри Матаджи се усмихва] и както пожелахте „Измий ме и ще бъда по-бял от сняг“, имате тази благословия. Помислете си за всички хубави неща, които сме свършили заедно и които ще извършим по-късно, как решавате вашите минали и бъдещи проблеми, а Христос дойде на земята, за да разшири вашето настояще. Така че Христос, който е настоящият Христос, днешният, е този, който е роден във вас. За това трябва да се грижите, а не за Христос от Библията, а за Христос на вашето сърце, който е роден във вас; за което трябва да се грижите.  

Библията е толкова символична, че ще отнеме години на хората да я разберат; твърде е символична, но поне вие можете да я разберете, а другите човешки същества не могат да я разберат. Така че само чрез собствения си Дух трябва да разберете, че Христос е роден във вас, за което трябва да се грижите. Поставете го в много меко сърце, ако имате магарешки бодили. Той е колективно същество – ако засегнете колектива, тогава Той е засегнат. Грижете се за Него. 

Така че когато се казва „Весела Коледа“, това е забавление за радост; от мира идва радостта, светлината на радостта, щастието. Желая мир за целия свят, за цялата нация, за да разберат и се откажат от всички юзди, от всички фалшиви битки за пари и за власт, от всички грешни идеи, че са различни едни от други и да дойдат под знамето на Сахаджа Йога и да влязат в Царството Божие, където са поканени с пълно уважение и любов. 

Пожелавам мир на всички тях, на всички страни, на всички човешки същества, в семействата им, с децата им, на всички тях. Нека има мир, нека сърцата им излъчват мир, техният език да говори с мир, очите им да бъдат нищо друго освен мир. Всичко това трябва да се промени – страхотна промяна трябва да се случи, цялата вселена трябва да поеме различна посока. Всичко, което е омраза, омразно, грозно, трябва да изчезне, а мирът трябва да възтържествува, който не е мир на мъртвите, а мир на живите – това трябва да дойде от мъдрите. 

Благославям всички вас да бъдете каналите на този мир, да бъдете красиви канали за този мир, да бъдете славни канали на този мир, да бъдете велики деца на вашата Майка, която е горда с вас. 

Нека Бог да ви благослови.

Има мантра за Богинята – „Йа Деви сарва бхутешу, шанти рупена самститах„, „О, Богиньо, която обитаваш в цялото това създадено творение, във всичко сътворено с мир.“ Така че вие трябва да търсите мир, който е вашата Майка. Всички да кажем тази мантра. Гевин, кажи я: „Йа Деви сарва бхутешу, шанти рупена самститах намастасей, намастасей, намастасей намо намаха„. Ти я кажи веднъж, а после те да я кажат три пъти. Това е молитва. 

[йогите казват мантрата три пъти, Шри Матаджи прави намасте]

А после, другата е „Кшама рупена самститах„. Това е мантрата, защото мирът може да дойде само чрез смирение и прошка, кшама. Ето защо Христос е кшама. Кажете я за Христос. 

[йогите казват мантрата три пъти, Шри Матаджи поставя десния Си безименен пръст, за Агнйа, върху Своето бинди.]

Въпреки това вашите Агнйа имат блокаж. Сега извадете вашата Агнйа. Онези, които се чувстват наранени, сега се откажете от вашата Агнйа. Можете да си сложите пръста тук за Агнйа. [Шри Матаджи посочва Своето бинди]. Тук! Добре е за евреите. [йоги поставя безименния си пръст върху Агнйа на Шри Матаджи и Тя задържа пръста му за по-дълго] По-добре ли е, а? Всичко това е прекалено много за Рождество.

Най-многото можете да измиете Моите ръце и това… Да попеем, а вие можете да се занимаете с пуджата. Така че пуджата свърши, просто можете да измиете Моите ръце. [Шри Матаджи си сваля часовника]

Всички тези подаръци да се отворят близо до елхата; тя е дървото, дървото на живота. То е даващото всичко, даващото всички дарове – това е дървото на живота, то е Кундалини. Толкова е символично, виждате ли? Така символично. Великденското яйце, това дърво, тоест всичко е така символично. Пожелавам ви вашата Кундалини да е така красива като това дърво. [йогите се смеят] Даващият всички дарове се нарича Калпатор на санскрит. 

[пуджата продължава с измиване на ръцете на Шри Матаджи.]