Новогодишна пуджа

Chelsham Road Ashram, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Новогодишна пуджа

Челшъм Роуд Ашрам, Лондон – 31 декември 1981 г.

Така че Новата година идва и тя следва, очаква се да е много динамична за Сахаджа Йога и Сахаджа йогите. Всяко ново нещо остарява и никога не става пак ново, така че каквото е минало, е минало – било що било. Понякога имаше много мили спомени, понякога и доста нерадостни; но като цяло ние растем – всичко го осъзнават, издигат се. Свършихме добра работа, изграждайки себе си по новому. Появиха се нови Сахаджа йоги сега, мисля, които се освободиха от летаргията и дребнавото си мислене, от своята завист, подмолност, заспалост и тесногръдие. Всички тези неща трябва да бъдат погребани в миналото. Те не са ни от полза. Те са товар, който носим за едното нищо.

Днес се случи така, че прочетох едно много хубаво писмо, което стоеше при Мен, а не бях прочела, и което беше изпратено от Грегоар до Уорън. То наистина докосна сърцето Ми. Той беше загрижен заради завистта, от която хората страдат, и казваше, че тази завист е най-лепкавото и най-грозното нещо и че тя се появява като нещо, което предизвиква вашата любов, предизвиква разбирането ви или нещо от сорта. И после започваше да я обяснява. Това обяснение е изцяло на умствено ниво. 

В Сахаджа Йога няма нищо такова като завист. Тя не съществува. В Царството божие не съществува нещо наречено „завист“, защото всичко е част и частица от една Личност. Така че една личност става важна, друга по-малко важна и това е само за момента. Например, когато миришете едно цвете, естествено носът е по-активен от очите, но когато гледате цветето, тогава очите са по-активни. Така че другото не е необходимо в този момент. Когато някой е по-активен не означава, че той е по-близо до Бог, а другият, който не е активен, не е. Всеки е, но някои хора са по-активни е един момент, други са по-активни в друг момент. Или някои хора са по-близо, други са малко по-далече, но всички те са част и частица. 

Така че това е едно от неща, които човек трябва да разбере – не бива да има завист. Напротив, ако откриете някой, кой е духовно по-извисен, трябва да се опитате да го разберете и оцените, особено човек, който е по-мъдър от вас – някой, който говори мъдри неща. Ако чуете някой да казва нещо мъдро, опитайте да си го отбележите, оценете го, радвайте му се; ще ви хареса. Понякога дори децата казват нещо хубаво, младите могат да кажат нещо хубаво. 

Какво става с хората, идват ли? Откъде? Изостанали са някъде. Трябваше ли да вземете нещо за тях? Някой се върна обратно ли? Норман ли е? Норман ли отиде? Къде е Норман? 

Сахаджа йоги: Всичките хора… или бяха на път за тук или към хотела, когато си тръгнахте.

Шри Матаджи: Около шест човека останаха. Можехме да ги докараме… Да. А двама-трима, трима се опитаха да се напъхат в тази кола. Един от тях беше Греъм, но казах на Греъм да слезе. Казах му: „Тези другите останаха, така че ела с тях.“ Не знам, може и да дойдат с…

Сахаджа йоги: можем да им се обадим по телефона преди те да…

Шри Матаджи: По телефона ли? Те сега са извън къщата. 

Сахаджа йоги: О, навън ли са?

Шри Матаджи: Всички можеха да влязат. Тоест, не зная…

Сахаджа йогини: Само около 25 минути е с метрото, Майко.

Шри Матаджи: Зная това! Но вижте навиците – английски навици ги има, все още витаят.

Сахаджа йоги: Да, може и да стоят там. Бихме могли да излезем и вземем…

Шри Матаджи: Да почакаме малко и да видим. Да изчакаме и да видим. Ще почакаме и ще видим. Надявам се, че сте го взели. Надявам се да сте го взели. Те ще се върнат. Казах им да дойдат заедно, всички. Трябва да са се качили, ще дойдат. Добре. 

Така че първото нещо е завистта, която Аз не разбирам. Някои от вас си мислят, че обичам някого повече от другиго. Да бъда честна, нямам представа от харесване и нехаресване, не мога да го разбера. Не става и въпрос за това. Това е един много различен механизъм, с който си имате работа – този човек, който не се въвлича в нищо, не се заплита в нищо. Единственото нещо, което аз се опитвам да направя, е да ви разплета. Ако бях такъв тип, който се заплита, как щях да ви разплета? Ако бях личността, която трябва да ви пречисти и ако съм личност, която не може да ви пречисти, тогава каква е ползата да бъда тук?  Така че личността, която се опитва да пречиства, саата тя трябва да е чиста. Да речем, че има сапун и сапунът е този, който се замърсява, тогава каква е ползата от този сапун? По същия начин Аз никога не се оплитам с никого.  

Това е Моето име – Нирмама (без себичност – б. пр.). За Мен няма „мамà“ – никой не е „мой“, всеки е „мой“. Така че това трябва да ви излезе от ума като Нирмама

Мисля, че ще изчакаме още 10-15 минути, защото горкият Греъм го помолих да слезе заради тези хора и да ги доведе тук. Той ще може да го направи. 

Сахаджа йоги: Можем да отидем с вана, Майко, ако не са тук…

Шри Матаджи: Просто изчакайте, почакайте. Можете да им дадете още около 20 минути. 

Сахаджа йоги: Те казаха ли, че чакат вана?

Шри Матаджи: Не, не са. Ще дойдат. Хубаво. 

Така че трябва да заровим това безполезно нещо наречено „завист“. И то може да бъде нещо много сериозно. Може да стане много сериозно при хората. Виждала съм хора, които стават завистливи и тогава погват някой човек, после погват Сахаджа Йога, а след това и Мен. И човек не бива да позволява на тази завист да се промъква в него. Някои хора понякога са по-дружелюбни, по-близо са до Сахаджа Йога, понякога помагат повече, понякога са по-полезни, понякога трябва да са тук. 

Друг път те се нуждаят най-много от Мен. Някой от тях са изгубени. Някои от тях са истински обсебени и са много зле, така че ето защо понякога Аз се грижа повече за тях. Това е Моя прищявка – не мога да кажа защо, не мога да я оправдая. Може и някой човек да е много добър, така че Аз се грижа за него; може и да е много лош, и ето защо се грижа за него. 

Така че не бива да имате никаква завист един към друг. Трябва само да имате разбиране, че вашата Майка трябва да работи за всички вас и да ви направи-подобри, да ви лекува, да направи нещо за това. Едно нещо трябва да заровим – завистта, която е в нас. Заравяме нещо и нещо се показва много добре. И какво е това, което излиза от тази завист? Това, че трябва да подобрим себе си. Излизащата си завист трябва да остави в нас въпрос: „О, завиждам ли на някого? – после – Какво е добро в този човек?“

Сахаджа не е външно нещо. Ако човек външно е такъв – отвън, то не е така отвътре. Ако коригирам някого, Аз го коригирам, защото вибрациите му не са наред. Вижте, подобен човек може да е изключително сладък за приказки, много мил, би могъл и да е изключително рязък, би могъл да е всякакъв, но вибрациите на този човек трябва да са наред. Аз няма какво да печеля от вас, освен това вибрациите ви да се коригират. 

 Така че вие не бива да имате никакви погрешни идентификации за себе си. Както някои хора са много динамични, така че си мислят, че могат да правят каквото си искат. Някои хора си мислят, че са някакъв сорт оттеглили се, така че си мислят, че могат да правят каквото си искат. Всичко това е грешка. Най-напред, не бива да удряте по колективността. [към някого – От Брамхан Гардънс ли идваш? Не? Той не е дошъл.] За една майка ако някои от децата й са останали назад, сърцето й е там; през цялото време си мисли, че са останали там, а би трябвало да са тук. Това е главното, разберете – не е за един човек. Както да си мислите просто за вашия собствен син или да си мислите за собствената си жена, да си мислите за собствения си съпруг – въпросът не е в това. 

Всички вие сте Ми много скъпи, най-скъпите за Мен, но Аз не принадлежа на никого. Аз съм безнадежден случай. Просто Ме оставете. Аз не принадлежа на никого. Никой не може да Ме притежава. Аз не мога да притежавам себе си; как можете вие да Ме притежавате? Аз съм отвъд притежанието. Тогава, ако е така, не бива да има завист, не става и въпрос за ревност или по някакъв начин да изпитвате ревност едни към други. Би трябвало да я има само красотата на радостта от другите. Някой притежава някакви велики качества – радвайте се на това качество в този човек; ще го попиете. 

В Сахаджа Йога на каквото се радвате, го попивате. Знаехте ли го? На каквото се радвате, ще го попиете – просто ей така. Би трябвало да сте в състояние да му се наслаждавате. Да речем, че се радвате да създавате раздори между хората, да създавате проблеми между хората – това ще го имате и за себе си! Да предположим, че се радвате да говорите рязко на другите – вие ще го попиете, в смисъл че ще получавате повече от това нещо, защото каквото поискате, това ще имате. Христос е казал: „Ако искате злато, ще имате злато.“ Много хора, които дойдоха в Сахаджа Йога, се отдалечиха в търсене на пари, на повишения и разни такива – получиха ги – „Ще имате злато“. Но (Христос казва – б.пр.) „Онези, които са Ми по-скъпи, ще се хранят с Мен. Те ще седят до Мен на Моята трапеза“. Ето за какво би трябвало да молите. Ето за какво сте, а не да имате повече злато, повече пари, повече от това или онова, а вие сте част и частица от Неговата компания.   

И някак си Аз познавам всеки един от вас – някак си, не зная как! [смее се] Аз познавам всеки един от вас – колко далече сте стигнали с нещата, зная го. Няма нужда да ги оправдавате, няма нужда да казвате: „Това не е така, не е така“. Аз зная всичко. И би трябвало да зная, защото иначе как ще ви дам нещо съществено? Аз трябва да ви дам нещо много, много съществено и за това трябва да зная от какво се нуждаете, а когато знам, Аз ви обичам. Докато не обичате някого, не можете да знаете много за него. Аз познавам вашите красоти и вашата грозота, познавам вашата нежност, познавам вашата рязкост. Аз познавам всичките крайности, които сте вие, които сте били, които сте сега и които ще бъдете. Така че е познаване на личността в много измерения.

От някои от вас очаквам доста повече, защото мисля, че сте способни, защото зная вашето минало. Аз работя много усърдно върху вас, знаете го, и ще работя, ще продължавам да работя, всяка година. Но 82-а е много забележителна, когато хората би трябвало да работят здраво за Сахаджа Йога. Вече дадох някои идеи на Гевин как да се получи, говорих с него. Гевин знае как ще изработим това систематично, как да атакуваме определено населено място, определен област или където и да трябва да отидете, как да разпространявате, как да я установите. Където и да има мека почва, би трябвало да се установите там, а не на твърда почва. Твърдата почва никога няма да никаква реколта. Така че не работете върху твърда почва. Насочете вниманието си върху това какво можете да направите за Сахаджа Йога. 

Отклонете вниманието си от себе си. Да речем, че има окачени някакви подаръци и някой иска определен подарък – приемете го така. Разбира се, Сахаджа йогите не са такъв долен тип, но все пак вземете най-ниското от ниските нива, като децата. А не получава точно този (подарък – б.пр.). Сега, да се направи това при цялата работа, която върша тук, да избера и подредя всичко това, не е ли страхотно? Така че каквото Майка е могла да направи при това бързане и препускане – с името на всеки и всичко останало – е доста много за Нея и щом Тя го е направила, човек би трябвало да оцени любовта, с която Майка ви е дарила, а всичко (друго – б.пр.) е символично. Но някой може да седне и да заприказва: „О, трябваше да получа еди-какво си. Тя защо не ми го даде? Защо направи така? Аз би трябвало… “ Вижте, това не е нещо, което някой от вас е направил – просто да даде нещо, по този начин, на дребно, казвам. Но даже така на дребно вие пак се тревожите за себе си. 

Трябва да се тревожите за Сахаджа Йога – какво ще се случи със Сахаджа Йога, как ще се издигне. Какво трябва вие да изработите, какво трябва да направите. Колко пуджи трябва да организирате, как да ги направите. А не за себе си как да се подобрите. Забравете за този въпрос. Трябва да видим какво ще правим, та да разпространяваме Сахаджа Йога. А не вашия личен живот – „караници между съпруг и съпруга“. Имам предвид, че Ми омръзна това! Аз не съм тук, за да уреждам разочарованията ви от брака. Забравете за всички тези безсмислени неща сега. Разбира се, ако бракът ви е добър, това помага на Сахаджа Йога, без съмнение. Помага, защото имате добри деца. Ако съпругът, съпругата не са наред, може и да имате много ужасни деца, които може и да са обсебени от самото си детство и да бъдат много трудно. Ще бъдат реализирани души, но ще бъдат много трудни деца. 

Така че е важно да посветим себе си на Сахаджа Йога днес, за да „изпратим с камбанен звън старото“ и да доведем новото, което е посветено на Сахаджа Йога – не на вашия личен живот, не на вашите харесвания и нехаресвания, а това, което ще се случи със Сахаджа Йога. И да бъдете искрени към нея. Бъдете искрени към нея. 

Мнозина, които организират, губят ума си някак си, виждала съм го. Дайте им нещо да организират и без малко да се приземят в лудницата. Дайте им нещо за организиране, направете ги лидери – край! Това се случва – губят си ума. По един или друг начин, разберете, има някаква пукнатина в главите им. Така че смахната глава тогава запова да се държи по толкова странен начин, че не можете да си представите колко далече може да стигне. Вие трябва да организирате, трябва да станете десностранни, трябва да работите здраво, без съмнение; но няма нужда да бъдете десностранни. Ако работите с дясната ръка, не ставате десностранни, нали? Не развивате ушите си, носа си от едната страна, нали? [смях] Така ли е? Не, не го правите. Имам предвид, че наистина все пак природата държи тялото ви да е наред, трябва да кажа, защото някои десничари следва да имат десностранно развитие, или левичарите да имате левостранно. Би трябвало да е така, но не е. Природата ви държи да сте наред. Природата пази лицето наред, всичко наред. Тя ви държи тук. 

Така че трябва да се знае, че когато се опитвате да отгледате нещо ново в себе си, през новата година – да речем, нека да говорим за нови неща, а после каквото е старо и отиващо си, би трябвало да се изпрати, да се изхвърли, иначе новото никога няма да дойде! То ще се мести от тука – там, от там – тука, бхутът ще се прехвърля…

[Греъм Питингер пристига от Брамхан Гардънс, апартаментът на Майка в Ърлс Корт] Слава богу че дойде! През цялото време си мислех за теб. Ела насам, ела.

Така че днешният списък е да не се чувствате виновни и да си помислите какви са всичките стари неща, стари дрипи имате върху себе си. Изхвърлете ги! Променете се! Вижте, не бива да има инат. Хората са големи инати, не искат да се променят, не искат да забравят, не искат да простят. Откажете се от този инат! Инатът не е природата на Духа. Ако сте Духът, никога няма да се инатите. Виждали ли сте Ме да се инатя някога? Казвате: „Майко, седнете тук. – добре, сядам. – Седнете там. – добре, сядам.“ Казвала ли съм, че няма да седя там сама? Никога, никога не съм правила така! Питате: „Майко, ще хапнете ли от това?“ „Добре – даже и да съм много, много сита казвам – Добре.“ Понякога би трябвало да тропна с крак, но не го правя, а казвам: „Хубаво, каквото кажете е добре.“ Така че вие не би трябвало изобщо да се инатите. Не бива да има инат. Не бива да има фанатизъм. Всичко е една игра, която тече, така че просто я играйте по един или друг начин – просто се наслаждавайте на Себето.  

Това е едното нещо – ако се инатите, не можете да станете нов човек. За да станете нов човек трябва да се откажете от вашия инат, напълно. Щом се откажете от вашия инат, ще сте щастливи да се промените, а вие трябва да се промените, трябва да станете като нови. Всяка минута, всяка секунда се променяте. Така че Аз просто… [към бебе] Привет, Атина. Как си? Очите й заблестяха щом Ме видя.

Сега, що се отнася до Сахаджа Йога в Англия, мисля, че е пуснала добри корени. Разпространение трябва да се прави, трябва да се рекламира, трябва да се говори за нея. На хората трябва да се каже, че сте я открили. Отидете и вижте хора, които са търсачи. На каквото и ниво да сте… Да речем, адвокатът би трябвало да се срещне с всички адвокати; психологът да се отиде и да се види с психолозите. Вижте, на вашето ниво с когото и да се срещнете, би трябвало да говорите за нея с другите – „Ето това е, открихме я. Защо не се захванеш с това?“ А вие захващате ли се само с онези хора, които са истински търсачи? 

Но сега трябва да говорите, а другото нещо е, че трябва да се измъкнете от вашата срамежливост. Това е много важно – да се избавите от вашата срамежливост. Говорете с хората. Но съм виждала хора, които когато говорят за Сахаджа Йога, вместо да създадат добро име на Сахаджа Йога, й създават лошо име, защото когато говорят, го правят по такъв начин, като че ли са стигнали до рая. Това не е добре. Трябва да казваме: „Ние сме същите. Същата картинка сме, но просто се опитваме да говорим с вас, защото открихме нещо.“ Така че другите да не се засегнат. 

За целта трябва да помните миналото – „Ние бяхме такива, а ако някой беше разговарял така с нас, щяхме да се засегнем.“ Трябва да помним миналото си. Да помните миналото само с цел да маневриране – това е всичко; не като част и частица от вас, а само за да маневрирате, да знаете как да общувате с другите. Докато не помните миналото си, няма да знаете как да общувате с другите и няма да имате състрадание. Така че ето това трябва да видим – значението на миналото. 

В настоящия момент бъдещето е, че `82 година е страхотна година и това е всичко, нищо повече. Не трябва да мислите за `83, защото ако започнете да го правите през `83, то `82 ще замлъкне. „Ще го направим през `83, Майко. Какво мислите? –  (смях) – Аз мисля… Аз считам… Би било по-добра идея да направим това през `83. Какво мислите, Майко?“ Предложения! Аз ще направя предложение. Да речем, че ще правим нещо през `83. Защо не днес? Защо не сега? Задайте въпрос: „Защо не?“ Щом дойде такова нещо – защо не сега? А после, когато го правите, направете го изцяло, напълно до крайната точка. Както П.Ш. беше много добър към вас, докато работехме в тази къща. Вие дялкахте къщата, а Аз дялках вас. Вие изграждахте къщата, а Аз изграждах вас. Беше много добре, интересно, много хубаво. 

Някои от вас наистина спечелиха много, действително спечелиха много. Вие наистина станахте много динамични, много красиви, много Сахадж. Доста много от вас го направиха, зная го, и наистина е много достойна за оценка работата, която свършихте; всеки може ясно да го види. Описани сте от Блейк – че ще сте златните строители. Ясно е, всичко е направено от златната картина. Но тук трябва да научите определени неща. Например сега те рисуват, хубаво. Художникът се качва да рисува. Намира си място за сядане на върха. Когато слезе долу, рисунката е там, но при все това цялата бъркотия, която е забъркана, все още я има. Художникът е свършил с рисуването, но скелето го има, седалката е там, нещата за сядане, възглавничката е там, всичките столове, които бяха разместени, все още са така, килимът, който пречеше, също е налице и всичко си е същото. Отнема едва десет минути да се подреди. 

Така че това е бъдещето, това е бъдещето. Бъдещето е това, че когато правите нещо, гледайте бъдещето да е запечатано в този човек. Гледайте ситуацията да е пак запечатана. Ако давате Реализация на някого, гледайте тя да е фиксирана. Така че помнете миналото заради вашите маневри и помнете за бъдещето, за да я запечатате, така че да не се загуби в бъдещето. Това е значението да се гледа в бъдещето. Опитът от загърбеното или от миналото би трябвало да ви помага да маневрирате, да ви дава идея какво да се направи. А когато правите нещо в настоящето, трябва да компенсирате бъдещето, в смисъл че в този момент трябва да направите някои неща, чрез които бъдещето да не се руши.   

Ето какво трябва да е празнуването на Нова година – `82 е важна, каквото сме научили през `82 от миналото ще го запомним, няма да правим същите грешки. Не само това, но и ще помним на какво ни е научило миналото. Ще имаме състрадание към хората, които се били като нас. Ще ги обичаме, ще ги разбираме, ще направим всичко възможно да ги възпитаме. Ще бъдем загрижени, няма да бъдем просто Сахаджа йоги – разберете – сладкодумни Сахаджа йоги, а ще направим нещо за тях.

Толкова много са се изгубили в интелектуални занимания, толкова много са се изгубили във финансови стремежи, толкова много са изгубени в политически работи и толкова много са изгубени в т. нар. „служене“. Всички те принадлежат към някаква категория и вие принадлежахте към някоя от тези категории, така че вие трябва да помислите за тези хора, да ги изкарате от там, да направите нещо за това. Бъдете по-широкоскроени. Когато сте тясноскроени, мислите за жена си, за себе си – нищо повече от това – или най-много за децата си. Но когато сте широкоскроени, просто си мислите: „Какво ще се случи с хората от този клан?“ Които принадлежат, да речем, на католицизма, на юдаизма, онези, които принадлежат на Методистката църква, или ямайците и… Ето така! Бъдете по-широки личности, не се тревожете за себе си. Познавам хора, които ще дойдат и питат: „Майко, къде да намеря ключовете си? Майко, къде да сложа кошницата си? Майко, да си пъхам ли носа? [смях] Какво да направя за багажа си? Какво да направя за пътуването ми?“ Идват и Ме питат всякакви нелепи неща! 

Аз не съм тук да ви дам всички тези неща. За всякакви дреболии питат. Ако ги попитате защо го правят – „Вие го казахте“. Не съм казала да Ме питате всеки път дали да си вдигнете пръста. „Майко, мога ли да си вдигна пръста? Мога ли да затворя очите си? Мога ли да се усмихна?“ [смях] Не е това. Вие сте хора, които в Моите очи сте светци; можете да решите за себе си, разбира се. Вие сте светци. Трябва да го приемете. Не знаете, че сте светци. Приемете, че сте светци. Това приемане – че сте светци – трябва да дойде във вас на този голям благоприятен ден. А светците трябва да решават сами и трябва да вършат мъдри неща. Правят го сами, защото са светци! Ако се бият, карат помежду си, то това е глупост, абсолютна глупост; не бива да се държат така. Те са тук да разрешават проблемите на другите. Какво има да ви казвам?! Вие сте светци, това е всичко, което казвам. Ако Ми зададете някакъв въпрос, отговорът е: „Вие сте светци, правете каквото искате!“ 

Каквото и да искате, ще го имате. Каквото ида кажете, ще се случи. За каквото и да помолите, ще се случи. Каквото и да си представите, ще се получи. Но вие ще си представяте нещо добро, ще казвате нещо добро, ще правите нещо, което е божествено. Вие сте толкова велики. Направени сте така. Вие сте такива. Приемете, приемете тази сила, че сте светци. Как можете да кажете нещо безсмислено?!

Нирмала Видйа е на ваше разположение, изцяло под вашата команда – Нирмала Видйа. Представете си, никой освен вас, Сахаджа йогите, не е имал Нирмала Видйа. Никой я е нямал. Дори Брахма, Вишну, Махеша никога не са я имали. Можете ли да повярвате? Те имаха своите собствени сили, но вие имате Нирмала Видйа. И какво повече искате? А после Ме питате: „Майко, мога ли да примигна? – или – Да се усмихна ли?“ Това е прекалено! 

Най-напред, вие омаловажавате себе си и също омаловажавате Мен. Дръжте се уверено, както трябва, а ако Аз кажа нещо, не започвайте да правите изводи и разни неща; не! Разберете го така: „Каквото и да казва Майка, не е за мен; за другите може би. А ако е за мен, то би трябвало да се коригирам. – просто нещо! – Ако е за другите, защо да се притеснявам? Ако е за мен, тогава много Й благодаря и трябва да се поправя.“ Край! Толкова е просто.  

Би трябвало да дойде ден, когато Аз да не говоря – вие трябва да говорите. Бих казала също, че би трябвало да слушам всички ваши мъдри приказки, както слушам децата, когато Ми разказват нещо;  те са толкова мъдри. По същия начин бих желала да слушам вас, хора, да приказвате мъдри неща, хубави неща едни за други, обичащи, не плашещи се от никого, много щастливи едни с други, държейки се като големи джентълмени и големи дами, и много любящи едни към други, грижещи се едни за други, а не начумерени и намръщени и с глупави изражения, а чаровни… Няма да използвам думата „чар“, защото „чаровен“ може да бъде ужасно, чувала съм го преди, бих казала. Такива хора би трябвало да има тук – обичащи, любящи, добри хора, усмихнати. И това би трябвало да го има. Ето това е Сахаджа Йога. 

Онези, които не желаят да се присъединят към това, са абсолютно свободни да си излязат, всъщност те биват изхвърляни. Така че да се придържате към Сахаджа Йога е трудно. По-добре е да разберете, че да бъдете Сахаджа йоги е трудно нещо, да бъдете не-Сахаджа йоги е най-лесното. Това именно търсехте, което и получихте, което сте. Би трябвало да го приемете. 

И бъдете щастливи и радостни, и не притеснявайте другите, не безпокойте другите, не казвайте груби неща, защото Нирмала Видйа спира в лява Вишудхи. Бъдете мили към другите и разберете, че ако имате нужда от някакви корекции, Аз съм тук да ви кажа. До определен момент ще казвам, след известно време няма да казвам. Щом децата пораснат, Майка не казва нищо. Тя просто седи и гледа красотата на Нейните деца, които са толкова пораснали, толкова зрели, толкова красиви. Надявам се, че това време ще дойде през Моя живот и ще съм в състояние да видя подобни красиви хора наоколо, които са пораснали, разбират как да се държат и как да бъдат мили и добри.

Така че на днешната Нова година нека обещаете в себе си, че със себичността или егоцентричността, или дребнавостта във вас е свършено. Сега капката става Океана. Живейте като океан и като лъвове. Не ръмжете на другите, тоест бъдете щедри и не се страхувайте от нищо. За всичко е поета грижа, но повярвайте, че за всичко е поета грижата. Понякога може и да усещате, че сте изоставени; понякога може и да усещате, че нещо е трябвало да се случи. Не желайте нищо! Каквото и да е вашето желание, то не е правилно – това е всичко. Ако желанието е правилно и си заслужава, ще се изпълни – сто процента! 

Така че – всичко най-добро, и най-великата година, и щастие и радост. Почувствайте вашата отговорност, разбирайте се едни други. А сега си тръгвам. Утре ще съм си тръгнала, така да се каже. [смях] Не се тревожете за нищо друго, освен за Сахаджа Йога. Това трябва да се установи по целия свят. 

Много голяма работа е свършена. Разбира се, не можете да кажете, че някой е направил колкото е могъл; вие можете много повече. Можете да станете много динамични и можете да го направите. Опитайте се да измислите начини и методи да го направите. 

Бог да благослови всички вас. 

Сега с всички тези зелени и сини… Да започнем ли да раздаваме подаръците?