Easter Puja and Havan, The Creation of Lord Jesus

Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Великденска пуджа

Нирмала Палъс, Великобритания – 11 април 1982 г.

В последните си лекции ви разказах как Христос бе сътворен първо в небесата. В Деви Бхагават – ако сте я чели – Той бе сътворен като Махавишну и е споменато много ясно, че Той бе създаден първо като яйце. Пише го в тази книга, която е написана може би преди около 14000 години. Това е книга, която предсказва появата на Христос, и ето защо хората, особено на Запад, на Великден си подаряват яйца в знак на приятелство. И така, първо съществуването дойде на Земята като едно яйце, което беше Христос, и една част от него се пази в това състояние, а останалата бе употребена от Светия Дух, от Махалакшми, за сътворяването на Христос.

В тази древна книга е наречен Махавишну, т.е. най-великата форма на Вишну. Но всъщност Вишну е Отецът, а Той е Синът, създаден от Светия Дух. Бих искала след моята лекция да бъде прочетен, ако имате книгата, целия текст – как е сътворен Христос и кога. Той плака за Своя Баща и втори път плака на кръста, плака в продължение на години и след това Христос, в състоянието на Махавишну, бе благословен от Своя Баща, който Му каза: “Твоето място ще бъде по-високо от моето и ти ще си “Адхара”, т.е. опората на вселената. Вижте как от Муладхара Той става Адхара.

Всичко това става на небесно ниво, на ниво “Вайкунтха”. Може да се каже, че после Той бе роден от Светия Дух, който беше Майката на Христос на тази земя, която не беше никоя друга, освен инкарнация на Махалакшми, т.е. Тя е Радха. Ра – Дха. “Ра” значи енергия, “Дха” – тази, която поддържа енергията.

Много аспекти на Великден трябва да бъдат разбрани от човека, но преди всичко защо Той трябваше да умре и защо Той възкръсна? До сега не съм засягала тази тема толкова ясно, но днес именно ще говоря за нея. Само вие можете да разберете важността на живота на Христос. И когато се казва, че трябва да получите Реализацията си чрез Христос, това значи, че трябваше Той да проникне в Агнйа чакра. Той трябва да бъде там. Ако Той не бе създал този процеп във вратата, ние никога не бихме получили своята Реализация. Ето защо е казано, че ще преминете през небесните порти единствено с милостта на Христос. Това разбира се не означава църквата, в никакъв случай. Като Сахаджа йоги трябва да разберете, че трябва да преминете през Агнйа чакра. Това е най-трудното място, през което трябва да преминат хората. Защото в Агнйа чакра вашите его и суперего са изцяло пораснали. Това его се развива само на човешко ниво. Как да преодолеете егото беше въпросът и Христос трябваше да направи това. В началото, когато Той бе създаден като Шри Ганеша, знаете историята за Неговото създаване: бе взета “Малата” от тялото на Парвати, защото преди Своята сватба Тя трябваше да се покрие с много благовония и когато това се отдели от Нея, се появиха Нейните вибрации. И Тя създаде това Дете, за да защити Своето целомъдрие. Постави го през вратата на своята баня, и знаете какво се случи по-нататък. В това Дете имаше частица от елемента Земя, имаше “Притхви – татва”. Всички центрове имат елементи в себе си, както тук е земният елемент, “Притхви – татва”, следва водният елемент, след това въздухът. А когато дойдете до тук, елементът е светлина, Светлината. И на това място в Агнйа чакра, Той трябваше да премине през последният елемент, който е елементът Светлина, т.е. Той трябваше да дойде в истинската Си форма – само Божествена Сила, Омкара, можете да го наречете Вибрациите или Абсолютът, вие го наричате Логос, или нещо подобно, първичния звук – Брахма. Той трябваше да преодолее всички елементи в Себе си. Той е изграден от Мала и има в Себе си елемента Земя и всички други елементи. И така, последният елемент бе Светлина и той трябваше да премине през него. Но когато дойде до Агнйа, Той трябваше да се откаже от всички елементи, така че трябваше да умре, за да се постигне смъртта на всички елементи, които бяха в Него, за да стане пълен, абсолютен, чист Дух. Това, което Той извърши на фино ниво, стана и на грубо ниво и за да го извърши, Той трябваше да умре, и това, което умря в Него, бе малкото земен елемент и другите елементи. А възкръсна Чистият Дух, Чистият Брахма Татва, от който се състоеше тялото на Христос, който бе тялото на Христос и това събитие стана. Христос извърши това, което бе предсказано за  Него. Той е Спасителят, защото Той премина през Вратата, за да изведе хората от тяхното телесно съществуване, т.е. от това, което зависи от елементите, до съществуването, което е Духът.

Възкресение е, когато вие станете, когато от своето внимание преминете във вниманието на Духа, когато чувствате вниманието си, когато станете Дух. Това се случи и с вас, но Той стана Чист Дух, Брахма татва, когато възкръсна, а Възкресението е събитие на Божествената сила, която идва от Муладхара чакра просто като земен елемент и започва да расте. Тя се ражда от там и стига до Агнйа чакра. Там бе сътворен Христос, за да премине през всички елементи и да влезе накрая в Сахасрара и стане Абсолютен Брахма татва. Това можеше да се провали, защото Той имаше в Себе си човешки елемент, телесен елемент, който страда. И Той страда, защото телесният елемент страда, не Духът – Духът не страда, но страда тялото. Той трябваше да изстрада телесния елемент и да го преодолее, да излезе извън него. А за да се освободи от него Му трябваше огромна сила. Толкова трудно постижение – без Него никой не би успял. Той знаеше, че така е предопределено, че то беше едно от най трудните неща, които трябваше да се случат.

Чудя се колко християни знаят смисъла на яйцето. То символизира вашето състояние преди Реализацията – когато сте в своята черупка; когато вие сте господин “Х” или госпожа “У”. Но когато вътрешно узреете напълно, птичето е готово и това е времето, когато вие се излюпвате. Тогава се раждате за втори път. Това е значението на възкресението на Христос и за това хората си подаряват яйца, казвайки “Ти си това яйце”. Яйцето напомня този факт. Яйцето може да стане дух. Писано е, че първо Той дойде като яйце, Той беше създаден като яйце – половината от Него остана като Шри Ганеша, а другата стана Маха Вишну. След това Той дойде на тази земя и се отдели от всичките си елементи и тялото му стана чисти вибрации. Той остана там, за да бъде събуден от всички вас, и когато вашата Кундалини издигне вниманието ви до това място, вие също ставате Дух. Ето защо Той каза: “Аз съм портата, Аз съм вратата” – защото вие можете да станете Христос. Но Той създаде това пространство за вас. Вие можете да се осъзнаете духовно, можете да станете Духа. Но Христос е инкарнация. Той е Син на Бог и затова е инкарнация. И Той дойде на земята, за да ви отдръпне от елементите във вас и да ви открие пътя към Духа. А защо това е най-трудното нещо? Защото хората са създали в главите си всякакви изкуствени бариери. Виждате, че каквото и да помислим, каквото и да направим с нашия ум  – всичко е мъртво, невелико, изкуствено – тъй като Реалността е над вашия разум, не можете да я възприемете, не можете да я обхванете с него. Каквото и да роди умът ви, то не е реалност. Тя е отвъд него. За човека е толкова трудно да приеме нещо, което е отвъд разума (по времето на Христос това стана заради римляните и всички подобни на тях хора). Ние отново повтаряме историята. Те бяха толкова егоистични, толкова изпълнени с его, че за да бъде разрушено егото им, някой трябваше да го стори – да прокара пътека.

Толкова много неща бяха доказани чрез смъртта Му, че всички онези, които Го разпънаха, бяха глупаци, бяха его-ориентирани, бяха слепи, не можеха да видят това, което Той видя. Не можеха да видят колко искрена личност бе Той. Те Го разпънаха. Това е огромна глупост, а те я сториха. И това се знае, защото тези хора бяха толкова глупави, че единственото, което можеха да направят, бе да го разпънат. Какво друго биха могли да направят?! Защото не можеха да търпят със собственото си его такава проста, честна и правдива личност. Така че те Го разпънаха и Разпятието стана отворът за нас.

Но посланието към нас е Възкресението. Посланието към нас е Възкресението, а не Разпятието. Не Разпятието е посланието, защото Той го стори заради нас – ето това именно евреите трябва да разберат. Преди няколко дни, всъщност днес, четох една дискусия с Кентърберийския архиепископ и един човек му задаваше такива въпроси, сякаш са обръща към Бог. И той каза следното: “Бих задал на Бог следния въпрос: Защо толкова много евреи бяха избити?”. – Те самите поискаха това! Те и сами искаха да страдат, защото не повярваха в страданията на Христос. Мислеха си, че ние всички трябва да страдаме. Его, това е его – “как така някой друг да страда заради нас, всеки по отделно трябва да си страда!” – Те не можаха да се доверят на Христос. И всичките им по-нататъшни мисли бяха, че трябва да страдат. И така се роди Хитлер и ги накара да страдат. Човешката глупост е отговорна за всички проблеми на земята. Друг въпрос, който би задал на Бог е: “Защо децата се разболяват от левкемия?” – Как децата хващат левкемия? Ако родителите им са безумни и припрени хора, те хващат болестта. Ако не сте спокоен човек, когато се ожените, когато очаквате дете, мислите за разводи и какви ли не глупости, безумието ви започва да влияе на детето. Психологически това е левостранен проблем, и скоро след като се роди детето, то ще се разболее от левкемия. Това е! Проблемите са създадени от хората поради тяхната глупост. Не съществува проблем, който Бог да ви е създал. Той разрешава всичките ви проблеми. Всичките ви проблеми Той разрешава. Видели сте дори в Сахаджа Йога, че Той разрешава и най-дребните ви проблеми. Ние сами създаваме проблемите си с нашата глупост, чрез пристрастеността си към елементите, към материалните неща, към материалните си навици. На нивото на земния елемент е когато материята се качи на главата ни. Тогава имаме други проблеми като емоционалните привързаността – моето дете, моята дъщеря, мое е, толкова съм привързан към детето си или това е моята страна, това е твоята страна. Ние създаваме проблеми. Например въпросът с Фолкландските острови – какво можем да спечелим от тази територия? Бог не е създал Аржентина, Чили, Англия и тем подобни. Той сътвори една еднородна структура, за която всеки трябва да се грижи – както е създадено сърцето, черния дроб, мозъкът, носът. Ако те започнат да се бият помежду си, например едното око с другото… смешно е! Но хората вършат същото. През цялото време го правят. Това е човешката глупост, която създава проблемите. И когато оглупеете много, някой ужасен тип се възползва от това, както Хитлер, и идва на Земята и се опитва да ви оправи.

Вие съвсем не се нуждаете от това. Необходима ви е само мъдрост и вашата Реализация. И това се случи днес – вие получихте Реализацията си. Великден е важно събитие за всички Сахаджа йоги, защото ако го нямаше, нямаше да е възможно да се дава Реализация на хората.

Мисля, че по-късно Гавин ще ви прочете какво е написано за Христос в Деви Бхагават. Тази книга е написана преди 14 000 години! Той знаеше, имаше очи да види – точно както Блейк – какво ще се случи, когато дойде Христос. Той беше наречен Махавишну. Той не е Вишну. Той е Синът на Вишну, но колко хора разбират това за Великден? Не го разбират. Днес християнството не е нищо друго освен умствена дейност, която е мъртва, просто безсмислена, просто както всяка друга безсмислена религия. То се е превърнало в една от многото  глупави, глупави религии, които нямат значение. Докато не получите своята Реализация, докато не почувствате Вибрациите, докато не почувствате тази Божествена сила, която ни заобикаля, как  ще се борите? Не мога да разбера. Според Мен е глупаво да минете в другата крайност. Защото това, което всъщност правите е, че използвате инкарнациите, за да се избивате едни други. Можете ли да си представите – това, което идва да ви извиси, да ви издигне до по-висш живот, тези същите неща, имената им са използвани за убиване, да се избивате едни други, да се принизявате! И накрая, ако достигнете до някое място, което не разбирате, казвате: “Това е мистерия”. Каква мистерия е това?!

В Сахаджа Йога няма мистерии. Просто всичко съществува. За Мен човешките същества са мистерия. Не ги разбирам, не мога да ги разбера. Възкресението на Христос сега трябва да стане колективно възкресение. Това е Махайога. Трябва да бъде колективно възкресение и да това, преди всичко Сахаджа йогите трябва да решат да бъдат колективни. Защото за събуждането на Кундалини вие, без съмнение, преминавате отвъд. Но вие навлизате в територията на колективността и ако не позволите на колективността да проникне във вас, падате надолу. Например вие сте в състояние отвъд елементите, когато сте колективно същество. Съзнавате, че сте част и частица от цялото. Осъзнайте, че трябва да помогнете на носа и очите, тъй като сте част и частица от Цялото. Достигате състоянието, в което разбирате: аз съм важен дотолкова, доколкото и другите клетки са подхранвани от мен и те също ме подхранват. Ние сме едно. Трябва да има пълно разбирателство.

Това съзнание идва след Реализацията и ако не разберете и осъзнаете, че това колективно съзнание е единственият начин да останете в тази област, в противен случай ще я напуснете. Започвате да получавате вашите дребни пробойни и просто пропадате в тях. Колкото повече разпростирате себе си, толкова повече се издигате и тогава отново имате вашите бадхи или нещо подобно. Но може да си мислите: “Трябва да живея заради Цялото. Аз съм отговорен за Цялото. Аз отговарям за създаване ядрото на клетката, която ще се грижи за Цялото и ако си проваля, останалите също ще страдат. Но няма да пропадна, защото сега съм получил възкресение  Навлязох в колективно състояние, където моето същество  – което е Духът – е част от колективното същество и аз трябва да стоя тук, това е моето място. Не мога да пропадна. Това не е начинът, по който мога да живея.”  

Но съм виждала след Реализация хора, които не могат да излязат от черупката си. Сте продължават да стоят в черупката си. Те не могат да разперят криле и да запеят, да напуснат черупката си и просто да полетят. Не могат да го сторят. Те все още са прилепени към техния дребнав начин на живот, към дребните неща. Когато отивате на почивка (on holiday), вие искате да сте отделно. Защо? Това е свято време – свещен ден, както се казва. Това е почивката (свещения ден, б. пр.) – когато сте заедно със Сахаджа йогите, вие наистина се наслаждавате на светостта. Кога иначе се наслаждавате на почивката? Кой е другият начин? Да бъдете с тя е истинският свят ден. Затова всеки трябва да разбере, че трябва да разширявате вашата колективност. Ако не го правите, тогава просто си губите времето. Тогава сте едно безплодно творение като Сахаджа йоги, което – съжалявам, че трябва да го кажа –  ще пропадне. При някои хора в началото може да се види как постепенно започват да стават по-добри и по-добри. И когато напълно достигнете това състояние, започвате да се наслаждавате един на друг, без да се страхувате от тях, без да изпитвате чувство на притежание към тях, без да очаквате нищо от тх, а просто да им се наслаждавате. Това трябва да се случи. Всички клетки в нашето тяло го правят. Ако те могат, защо да не можем и ние? Защото уж имаме твърде много разум – поне си мислим, че сме много по-разумни от клетките в нас. Поне така се предполага, след като сме еволюирали от едноклетъчни до това състояние. И тогава сте най-добрият пример от Божието творение. Вие сте най-висшите хора. Защо тогава да не се наслаждаваме на колективността? Когато се получили възкресението си, тогава първото нещо, което трябва да се случи, е да разберете, че повече на сте индивидуално, а че сте колективно същество. Вече не сте отделен индивид. Всичко, което ви кара да затваряте в обръч вашата индивидуалност, трябва да бъде изхвърлено. Вие вече не сте отделен индивид. Всички проблеми, които ви връхлитат като индивидуални проблеми, са абсолютно безполезни, фалшиви и безсмислени. Мислете за колективните проблеми.

Аз се наслаждавам на такива хора. Например онзи ден Фърджи много искаше да разбере кои са добрите места в Бристъл, имащи вибрации от Майката Земя. Той се безпокоеше за всички в Бристъл, за всички от Ямайка, а после и за всички англичани и за целия свят. Ето такива трябва да бъдете. Не бива да мислите как да омъжите дъщеря си или как да си купите билет до еди-къде си. Трябва да се откажете от всички тези глупави идеи. Защото всички вече влязохте в Царството божие и Той ще се грижи за вас. Защото сте установили в себе си това състояние на колективно същество. Всички други неща ще отпаднат. Постепенно всички ще се променят. Видях, че и най-трудните хора вече се подобриха. Но какво става с вас, с тези, които подобряват другите – какво става с вас? Колко далече стигнахте? До къде стигна вашата вяра, че “аз съм в Царството божие и всяка моя постъпка е напътствана и водена от Него, и аз осъзнавам това? Аз осъзнавам, че влязох в Царството божие, което се изразява чрез моята колективност”. Така че колективността е природата на един Сахаджа йоги и това трябва да бъде разбрано от вас.

Нека Бог да ви благослови!