Sahasrara Puja: Opening the Primordial Sahasrar

Ashram in Le Raincy, Le Raincy (France)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Сахасрара

Ле Ренси, Франция – 5 май 1982 г.

Това е велик ден за всички нас, търсачите, понеже последното дело на Божественото – отварянето на последния център във великото Първично същество – беше завършено на 5 май 1970 г. Това е най-великото събитие на всичките духовни събития във Вселената. То беше извършено с огромно внимание и с огромно нагласяване. Не е в пределите на човешкото разбиране как нещата бяха изработени в небесата. Именно вашият късмет и Божията любов осъществиха това удивително чудо. Без това събитие нямаше да съществува възможността да се дава масова Реализация на хората. Тя можеше да се направи за едни-двама души тук-там, но да се даде такова масово пробуждане нямаше да бъде възможно.   

Както знаете, в Сахасрара са седалищата на седемте главни чакри. Съществуват хиляда нади, или както ги наричат пламъци, и всяка една от тях има 16 000 сили. Всяка нади борави с определен тип личност, а чрез пермутациите и комбинациите на всички тези нади се полага грижа за човешките същества. 

Веднага щом Сахасрара беше отворена, цялата атмосфера се изпълни със страхотна Чайтанйа и в небето имаше страхотна светлина, а цялото това нещо се изсипа на Земята като пороен дъжд или водопад с такава огромна сила, че Аз сякаш изгубих съзнание и се замаях. Събитието беше толкова страхотно и толкова неочаквано, че бях слисана и потънах в тишина пред неговото величие. Видях първичната Кундалини да се издига като голяма пещ, а пещта беше много тиха, но изглеждаше горяща, сякаш нагрявате метал, с много цветове. По същия начин Кундалини се показа като огромен комин, като на топлоелектрическа централа, и се разгъна като телескоп на няколко части, една след друга – шат, шат, шат; ей-така – и божествата дойдоха и седнаха на местата си, на златните си тронове, и повдигнаха цялата глава като голям купол и я отвориха, и тогава този пороен дъжд напълно Ме напои; Аз започнах да виждам всичко това и се изгубих в тази радост. Както е един творец вижда завършена собствената си творба, почувствах радостта от великото осъществяване. След като излязох от това красиво преживяване, се огледах и видях човешките същества така слепи, и се потопих в абсолютна тишина и желание да взема техните купички, за да се изпълнят с нектар, а не с камъни.  

Сахасрара е най-красивата част от вашето същество. Тя е красив лотос с хиляда венчелистчета в различни цветове, изглеждащ като разпалени пламъци. Това е нещо, което е видяно от мнозина, но да се види този изливащ се пороен дъжд е като да се види как тези пламъци се превръщат във фонтан, многоцветен фонтан, благоуханен фонтан; представете си цвете да разпръсква своите цветове и аромат наоколо. Хората са писали много малко за Сахасрара, понеже каквото и да са видели, то е било отвън, и за тях е било невъзможно да го видят отвътре. Дори и да успеете да го видите отвътре, ако цялата ви Сахасрара не е отворена, не можете да видите нейната красота, защото когато е затворена, цялата, вие просто преминавате през един отвор и излизате от нея. Но само си представете един огромен хилядолистен лотос, а вие седите в съцветието му и наблюдавате всички онези венчелистчета, всички много красиво оцветени, и уханни, и пулсиращи в блажената радост. Да се остане в това положение е идеалната позиция, но подир тишината вие се изпълвате със страхотно състрадание и любов и бивате повлечени навън към хората, които все още не знаят какво е да имаш очи. И после се опитвате да насочите вниманието си към Сахасрата на милиони хора; и след това започвате да виждате проблемите, които съществуват в Сахасрара. И дори да желаете да отворите Сахасрара, това е много трудно нещо, защото канализирането на Божественото към човешките същества, трябва да бъде извършено чрез човешките същества. Силата може и да е във вас, но тя трябва да бъде канализирана чрез човешките същества. 

През целия си живот не съм познавала много реализирани души. Как да имам такива? Как да се получи това? Така че започнах да се оглеждам за хора и срещнах една възрастна жена на 70 години, а тя беше обезпокоена за нещо много грубо и когато дойде да Ме види, се почувства много омиротворена. Нейната Сахасрара беше много износена и в Мое присъствие жената си мислеше за нещо друго, не за Духа, а мозъкът й беше покрит от облаци и мрак. Отново и отново трябваше да го просветлявам, но тя не получи своята Реализация. 

Повечето хора, които дойдоха да Ме видят в началото, идваха при Мен, за да ги излекувам. Тази способност я имах от дете. И също можех да давам Реализация, на малко хора преди това, но те трябваше да бъдат искрени, артха. Не срещнах нито един от това качество, понеже не живеех в гората; живеех като нормално човешко същество сред други нормални човешки същества, а те не бяха така искрени, така артха, а Аз трябваше да върша тази работа сред тях. Как да им говоря за реалния свят, който съществува, и за фалшивия, в който те живеят? Една жена, която първа получи Реализация, дойде да Ме види, само защото беше обсебена от идеята за търсачеството. Тя търсеше и при нея се получи. Това не беше най-щастливият ден, защото тя беше една от онези, които бяха реализирани индивидуално. С това велико събитие би трябвало мнозина да я получат едновременно. 

През 1970 г. имахме програма в Борди и там първо един господин получи Реализация вечерта. Нас следващия ден имаше негативни сили, които действаха сутринта, и заговориха за фаворитизъм. Можех да видя в атмосферата, че вибрациите се развалят. Вечерта взех много силно, твърдо отношение. Бях много разярена, никога преди не бях изпадала в такава ярост и ги пометох всички. Изненадващо, дванадесет от тях получиха Реализация. Това беше най-великият момент. След това мнозина я получиха, един по един. Трима от тях, връщайки се, получиха Реализация във влака, внезапно почувстваха вибрациите. Така че масовата еволюция започна.   

Сахасрара е вашето съзнание. Когато е просветлена, вие навлизате в техниките на Божественото. Има две техники: техниките на Божественото и техниките, които следвате. Вие не можете да действате като Божественото, но можете да използвате Божествената сила и да я насочвате. Например, Божественото се грижи за всички събития във вселената. Най-дребната частичка е контролирана от Божественото. Когато Сахасрара се отваря и вашата Кундалини докосва областта на фонтанелната кост, един вид възпламеняваща сила е готова във вашата Сахасрара. И щом областта на фонтанелната кост се отвори в Брахмарандра, милостта на Духа запалва тази възпламеняваща сила и вашите нади се просветляват. Не всички нади, но доста от тях; не по цялата дължина, а по-скоро периферията. Ето как получавате вашето просветление. Толкова много неща се случват, поради това че вашите седем центъра са в Сахасрара. Със светлината вие виждате относителните им позиции. Имам предвид, че не ги виждате, а че това работи във вашия съзнателен ум. Съзнателният ви ум усеща интеграцията вътре във вас. Рационалността, която е отделена от сърцето, става едно със сърцето. Става едно с вашето внимание. Където и да се насочи вашето внимание, ние действате по колективен начин. Всичките дейности на вашето внимание са благословение. Самото ви внимание е ефективно. Вашето внимание е много важно, желанията ви са дори още по-важни, понеже това е такова интегрирано нещо – вашите желания и вашето внимание стават едно. Каквото е добро за Духа, вие го желаете, а вниманието ви отива към онова, което излъчва духовна енергия.   

Приоритетите се сменят много бързо. Онези хора, които не са примитивни и не са еволюирали, може и да не открият това събитие. Но тези, които са умствено развити, има внимание, което се опитват да изпробват. Те първо искат да видят как да издигат Кундалини. Това желание да се види това е логично. За балансирания човек изобщо няма никакво задаване на въпроси; имаме някои такива сред нас. Те просто стават и никога не разпитват. Просто се установяват. Те са невинни, те са интелигентни, най-вече са духовни. Но каквито и да са недостатъците в качествата ви, те могат да бъдат коригирани чрез вашата Сахасрара. 

Най-напред трябва да свалите егото си, понеже ако има его, то притиска Сахасрара. Също суперегото трябва да се намали, защото то също притиска Сахасрара и причинява болка. Така че поддържайте Сахасрара в здравословното й състояние. Човек трябва да осъзнае, че неговите приоритети трябва да се променят. При някои хора това отнема време, така че те трябва да положат нарочни усилия. Съществуват много книги; ако ги четете, те подсказват антибожествени дейности. Просветлената Сахасрара не харесва такива неща. Тя се затваря обратно. Тези неща са като отрова; тя не харесва никаква отровна мисъл да влиза в ума. Ако продължите с отровата, тя отново се затваря. По същия начин хората, които са избухливи, прекалено избухливи, и с всички други проблеми на егото, ако се опитат да подтискат Сахасрара, тя също започва да се затваря. Онези пък, които са имали обусловености от фалшиви гуру и фалшиви книги, може и от погрешните родители, от лошата страна, от лошото детство, също не позволяват на Сахасрара да расте по нейния здравословен начин.   

Именно само Сахасрара трябва да расте, не Духът. Колкото по-чувствителна е Сахасрара, толкова повече приема духовните качества на Духа. Всъщност, мирът се усеща в Сахасрара. Блаженството също се усеща в Сахасрара, понеже това е мозъкът, а мозъкът е венецът на нервната система, централната нервна система, или на самото съзнание. Така че с едничкото отваряне на Сахасрара работата не е свършена. Ние трябва да имаме повече и повече канали, които ще действат като нади с техните различни сили и могат да изработят нещата по подходящия систематичен начин. Но онези хора, които се глезят с разточителни навици след Реализацията, запушват потока на надите и са наистина много вредни за Вирата. Подобни хора би трябвало наистина да напуснат Сахджа Йога и да се пазят; или би трябвало да бъдат помолени да напуснат, а ние да имаме строго отношение с подобни хора, които стоят против великото дело на Божественото. Онзи, който иска да развива Сахасрара, би трябвало да знае, че не бива да се движи с лоша компания, а винаги да е в компанията на други Сахаджа йоги; не бива да има своя лична отпуска или лично време, а повечето време да прекарва в компанията на други Сахаджа йоги. 

След Сахасрара, когато сте над Сахасрара, можете да видите, че е много важно да поддържате всички тези нади заедно, а всички центрове и всички божества трябва да се пазят непокътнати и интегрирани. Вие започвате да виждате вашето его и суперего. Ще бъдете в състояние да видите как се самозалъгвате и как мамите себе си, как убеждавате себе си, че сте много добри, как се радвате на уловките на егото. 

Сахаджа Йога е за хора, които са Духът, така че всички други неща трябва да отпаднат. Всички погрешни идентификации трябва да отпаднат. Човек може да го направи чрез съзнателния ум, както казах, би трябвало наистина да коригира себе си, защото след Реализацията каквото пожелаете, но става част от Божественото желание; каквото плавите, то става част от Божественото действие. Така че човек трябва да помни, че чрез съзнателно усилие може наистина да открие себе си и да види дали наистина е честен в това отношение.

Ако сме честни, може да се види, че колективът е единственият начин да се разшири Сахасрара. За това е нужна толерантност, нужна е мъдрост и е нужна висотата на пророци, каквито вие сте, и би трябвало да говорите като пророци. Всъщност трябва да обучите себе си как говорите като един пророк. Той не го прави неискрено или играейки роля. Понеже сега сте пробудени. Когато не сте пробудени, каквото и подобно нещо да правите, то е изкуствено. 

Сахасрара е контролиращата, водещата и еволюционната сила и за да я държи в пълна готовност за растеж и разширяване, човек трябва да гледа собствения си растеж. Никога не оправдавайте собствените си грешни действия. Ако започнете да се оправдавате, мислите за това. Ние нямаме време да мислим за това. Трябва да мислим за другите, понеже те също са във вашия мозък. И когато започнете да мислите за другите, да им говорите за тяхното възкресение, вашата Сахасрара определено ще увеличи размера си и фината си същност. Чувствителността също ще се увеличи, дълбочината също идва. Тя е също като дърво – растейки, корените му се разпростират. Така че трябва да излезете от черупките си и да разперите криле. Трябва да се откажете от всички дребнавости в ума ви. Трябва да живеете като мащабна личност, която да дава подкрепа, насоки, помощ и пробуждане на хиляди. 

Ако този ден на Сахасрара във Франция установи нов динамизъм в тази страна, Аз съм сигурна, че се хване в мислите на хората. Ще отеква в умовете им, тяхното съзнание ще се предава в съществата им и те ще започнат да мислят по новому. Сега този прелом ще се случи и хората ще подходят към истината логично. Ще стигнат до правилни заключения и ще се откажат от всичко онова, което е ненужно и безполезно. 

Сахасрара е тронът на Духа. Колкото по-голям е царят, толкова по-голям е тронът. Начинът, по който се отнасяте към вашия Дух, е изразен във вашата Сахасрара и ето как можете да давате Реализация, и тогава ставате фино същество. 

Чрез вашите съзнателни усилия можете да влезете в съществата и да издигнете Кундалини у другите. Просветляването на Сахасрара също ви дава нова светлина да видите всички сукшма, всички фини събития в атмосферата. Когато се заразвивате все по-високо и по-високо, можете да видите вибрациите като светлинки около вас. 

Може и да нямате интерес към много неща, но ще се удивите как ставате майстори във всичко, сякаш мозъкът ви проявява желаното от вас. И именно това обеща Кришна, който всъщност е Вирата. Така че вие ставате господари на вашия мозък, понеже всъщност Духът е господар на мозъка. Колкото повече въвеждате вашия Дух във вниманието си, толкова повече Сахасрара увеличава размера си; светлината й се разпростира и вие ставате по-силен Сахаджа йоги. Най-великото нещо за Всемогъщия Бог е да каже: „Виж, това се случи”. Така че за момента Той може да отложи яда и гнева си, така че може да прости на човешките същества за техните грешки, за техния инат и за детинските им лудории. Нека човекът да израсне да види славата и величието на своя Баща. Нека също получи силата да понесе състраданието на Бог. Нека също да види Сахасрара да се развива до такъв размер, че да може да извърши делата на Божественото чрез своите съзнателен ум. 

Сахасрара има една мантра и това е „Нирмала”, тоест трябва да я държите незамърсена, чиста и непорочна. Ето това е вашата работа. Просто се опитайте да я пазите чиста и незамърсена и това определено ще отбележи друга стъпка, друг ускорен скок в едно ново измерение за много повече човешки същества.  

Огромно удоволствие е да бъда днес в Париж, така че вниманието на  целия свят да е върху Париж, върху Франция. Тази страна, която беше проклета и пренебрегната от всички божества, понеже човешките същества наистина много грешиха. Нека всички божества се установят в тази страна, защото тя е вниманието и каквото и внимание да обръщаме, то ни се предава чрез Сахасрара. Така че нека Сахасрара на Франция да бъде отворена и вниманието на Франция да бъде насочено към Духа и вечния живот. Това е много важна страна и ето защо Аз реших да празнуваме деня на Сахасрара тук. Отговорността на френските Сахаджа йоги е много по-голяма. Те трябва да променят методите и стила си. Те трябва да станат мили, любезни и здрави хора, но в същото време би трябвало да са много силни Сахаджа йоги, така че когато другите ги видят, да виждат превъзходството им. Преди деня на Сахасрара имахме толкова успешна сесия. Много съм щастлива от това.  

Сега Аз благославям всички центрове по света, които са се молили или се молят, за да им дам много развита Сахасрара, просветлена такава, та да могат да се разраснат толкова много, че да станат едно с Цялото. 

Нека Бог да ги благослови.