Публична програма ден 2, Съвети за Дясната страна

Brighton Pavilion, Brighton (England)

1982-05-14 Advice on Right Side, Brighton, England, DP, 60' Chapters: Introduction by Yogi, TalkDownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,HU,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,ZH-HANS,ZH-HANT (19)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1982-05-14 Q&A after the Talk, Brighton, England, DP-RAW, 29' Download subtitles: EN (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Съвети за Дясната страна

Брайтън, Великобритания – 14 май 1982 г.

Сега, преди всичко е по-добре да задавате въпроси, защото вчера когато започнахме тази сесия с въпросите, хората малко се отклониха. По-добре е сега да се задават въпросите, които имате, защото всички сте търсачи. Вие всички сте търсачи и сте търсили, така че най-добре е да задавате въпроси сега, така че да мога да вмъкна отговорите в Моите лекции.

Няма въпроси? Това означава, че Сахаджа йогите са станали доста способни да обясняват Сахаджа Йога и Аз съм много горда с тях. Когато отидох в Австралия, хората от вестниците Ме попитаха: „Майко, всички ваши последователи учени хора ли са?”

Отговорих: „Не, те са съвсем обиновени хора. Те трябва да са много обикновени и нормални хора”. Но те казаха: „Начинът, по който знаят за нещата, ни изненада и почувствахме, че са учени”.

Отговорих: „Цялата ерудиция е вътре във вас”. Цялото познание е вътре във вас. Ако само можете да получите светлината там, ще можете да видите цялото познание във вас. Не е необходимо да ходите никъде за това познание. То всичко е отвътре, всичко е изградено вътре. Създадени сте толкова красиво отвътре, за да може да станете Духът, така че Аз не трябва да правя много по въпроса. То просто си действа. Единствено човек трябва да знае какво да очаква; да стане Духът, каквото трябва да е вашето очакване. И това логически трябва да го разберете. Трябва да е логическо заключение. Не просто, защото Аз казвам нещо, или защото сте станали членове на някаква група, или защото сте дали пари някъде. Не става въпрос за това. Реалността е това, което е. И логично трябва да е реалността.

Онзи ден ви казах за Лявата страна, за миналото, за подсъзнанието, за колективното подсъзнание и за проблемите на подсъзнанието и обусловеностите, които получаваме от материалните неща, от материята. Материята винаги се опитва да победи Духа. И тази материя ни надвива, защото сме произлезли от материята, като за начало. Но откъде произлиза Духът? Какво се случва, та ставаме Духът?

Хората са говорели за Себереализация. Толкова много хора са говорели за второ раждане. Всеки казва, че трябва да се родим отново. Има много хора, които само говорят: “Аз съм дважди роден”, сами си дават сертификат. Може да срещнете разни хора по целият свят, които знаят, че нещо трябва да се случи, да настъпи някакъв прелом; трябва да търсим нещо. Представете си и последователите. Те са били просто обикновени рибари, много обикновени хора. Но сега е времето, когато откривате много търсачи по целият свят. Търсачи на какво? Какво търсите? Търсенето е на вашия Дух. Това също е много неясно определение да се каже, че търсите вашия Дух. Какво всъщност е Духът? И защо трябва да търсим този Дух?

В нашата еволюция ние сме човешки същества, нашето съзнание е на човешко същество, това съзнание не е най-висшето. Ако беше, ние никога не бихме търсили. Това не е краят. Ние трябва да стигнем до момента, където нещо повече трябва се случи. И сега, как логически подхождаме към тази тема? През нашата еволюция какво се е случило с нас? Били сме животни и оттам сме станали човешки същества. Какво е толкова специалното на човешките същества в сравнение с животните?

В съзнанието на човек има ново измерение . Например, можете да поведете кон през мръсна пътека и той няма да усети нищо – нито мръсотията, красотата или цветовете, нищо. Няма никакво значение. Но ако поведете човек по мръсна улица или в мръсна къща, той веднага ще разбере, няма да му хареса. Така че това, което сме получили, не е нищо друго освен нашето съзнание, ново измерение в сравнение с това на животните, или можем да кажем по-точно – в нашата централна нервна система сме развили ново съзнание.

Каквото и да има в централната ни нервна система, ние сме господари на това. Да предположим, че усещам, че това е горещо – всички ще усетят, че то е горещо. Ако кажа, че това е цветът на дадена птица, всички ще кажат същото. Така че каквото и да е съзнанието на човек – казвам съзнание, а не мит, не халюцинации, а реалност, до толкова доколкото засяга органите, касае сетивните органи, което е същото. Човек, който усеща, че нещо е горещо, не казва, че е студено, нито пък някой ще дойде и ще каже, че това е студено; а всеки ще каже, че е горещо. Така че едно е ясно – истината е една, не може да са две. И каквото и да трябва да се случи сега в нашата еволюция, то трябва да е в нашето съзнание. Така както рибата става костенурка. Ако рибата става костенука, какво се случва с нея? То е в съзнанието на костенурката и тя започва да чувства Майката Земя. Загубва нещо, което е имала рибата, и започва да чувства нещо ново.

По същия начин, ако нещо трябва да се случи през нашата еволюция, то трябва да сме нещо повече в съзнанието, по-динамични. За това можем да потърсим помощ в съчиненията на толкова много хора. Например, можем да считаме Юнг за един от хората, които са говорели за това. Юнг е казал, че когато преломът настъпи, хората ще станат, ще станат колективно съзнаващи, ще станат. Той не е казал, че всички вие ще започнете да правите едно и също или ще се държите по един и същи начин. Не, той е казал, че вие ще станете, ще го осъзнавате, а няма да сте несъзнаващи. Така, когато търсите Духа, ако той трябва да ви просветли, във вашето съзнание ще разберете нещо повече от това, което сте знаели досега. Например, днес може да чувствате топло или студено, но с това съзнание може би ще почувствате нещо различно. Юнг много ясно е казал, че вие трябва да станете колективно осъзнати. Така че превръщането е важното нещо в нашата еволюция, нищо друго; ние се превръщаме в нещо.

На санскрит, например, реализираната душа – за индийците това е много обикновено понятие, не е нищо сложно за разбиране – се нарича двиджаха, „този, който е роден отново”. А също птицата се нарича двиджаха, защото птицата първо се е родила като яйце, а след това е пораснала, съзряла е и тогава изведнъж става птица. И това е паралелът с Реализацията. Вие също знаете, че на Великден си разменяме яйца. Има същата символика – ние сме яйца и трябва да станем птици. И точно сега, на това място, където сме човешки същества, ние просто сме ограничени, както яйцето, да се развиваме до точката, където можем да станем птицата.

Всички други неща, за които хората говорят, не са Реализация. Както Аз мога да кажа: „Добре, ако ви хипнотизирам хубавичко, мога да ви дам шишета и вие най-вероятно ще започнете да смучите от шишетата като бебета”. Дори знаейки, че правите нещо смешно, вие го правите. Ще сте принудени да го правите, защото ще сте хипнотизирани. Всякакви подобни дейности, в които попадате, не са Реализация, защото каквото и да ви се е случило за да станете човешки същества, вие не сте участвали в тази дейност. Не сме си отрязали опашките като маймуни, за да станем човешки същества. Станало е спонтанно, както цветята са станали плод. Това е жив процес. Човек не осъзнава, че каквото и да трябва да ви се случи, то е жив процес, а не мъртъв процес. Всичко, което можем да правим, е мъртво. Например, можем да стоим на главите си, можем да подскачаме, можем да тичаме, можем да правим всякакви неща, но това не е жив процес.

Живият процес е когато се променяте към нещо, а тази промяна трябва да е пожелана от всички честни търсачи. Ако не сте честни, тогава е трудно, а дори и да сте честни, но се идентифицирате погрешно с определени идеи – чели сте, защото сте дали пари за книгата или сте платили на организация или на някой – това няма да ви помогне. Онова, което трябва да наблюдаваме, е в какво се превръщаме и за това ви говорих вчера – че ставате господар. Ставате пророци, както Уилям Блейк е казал: „Божиите люде ще станат пророци и те ще имат силите да направят другите пророци.“

За да сте честни със себе си, трябва да попитате: „Станал ли съм пророк и мога ли да направя другите пророци?” Това е много прост начин да погледнем на своята Реализация и сте способни на това да станете пророци, защото всичко е вътре във вас, цялата конструкция е вътре във вас, вие сте като компютър – просто трябва да се включите към мрежата и той ще започне да работи.

Вие просто трябва да се станете това. Ако не се промените, тогава всички тези неща – създаване на организация и всякакви подобни – нямат никаква стойност, всичко е – бих казала – заблуда. Какво сте получили сами? Да предположим, ако Рей каже: “О, Майка видя светлина и това се случи, и онова се случи; Тя има такива и онакива сили”. Това всичко е безполезно. Какво е то за вас?

Аз мога да бъда цар на всичко, но какво значение има то за вас? По-важното е какво се случва с вас, а за тази промяна ако Аз кажа, че всичко се намира вътре във вас, ще трябва да го докажа, това е всичко. Това познание всъщност не ни е непознато. Всичко е било описано още по времето на Моисей. Както е казал – „Дървото от огън”. Но какво е дървото от огън? Никой не знае, просто се казва, че там е имало дърво от огън. Но ако видите Кундалини напълно просветлена, ако може да я видите, наистина изглежда като дърво от огън.

И също в Библията е казано: „Аз ще се появя пред вас като огнени езици.” Сега, какво е това? Никой не обяснява, никой не знае, а тези пламъци не са нищо друго освен центровете; когато са просветлени, вие ги виждате просто като огнени езици. Но не е необходимо да ги виждате, защото когато сте извън павильона, вие виждате павильона; когато сте вътре вие не го виждате, просто виждате интериора. И ето защо човек трябва да разбере, че всъщност трябва да приеме не това, което си мисли, че трябва да се случи, а онова, което ще се случи.

Така че първо трябва да се освободим от всички погрешни идентификации с нашите идеи, че това или онова трябва да се случи или би трябвало трябва да се случи, или „Трябва да видя светлина, трябва да летя във въздуха”. Има много хора, които плащат за да летят във въздуха. Смятам, че е абсурдно. Защо искате да летите във въздуха? Не разбирам. Плащате много повече пари за това, отколкото да платите, за да обиколите целия свят. Наистина ви казвам – ако искате да пътувате със самолет, няма да е толкова скъпо, колкото като плащате за тези летежи, за тези „летящи екскадрили”. И какво е това, трябва да разберете какво е това? Когато отивате за такова летене, в какво се забъркате? И този метод на хипнотизиране е толкова фин, че не можете да го разберете. Вие просто се въвличате. Както с летенето, имаме един господин, който беше директор на една академия, а получи епилепсия, жена му получи епилепсия, детето му получи епилепсия; и всички те дойдоха при Мен, бяха загубили къщата, всичко, бяха без пукната пара. А ето какво се случи на всички тези летящи заради една шега.

Та човек трябва да разбере, че не може да платите за вашата еволюция, не може да платите. Много е просто да се разбере. Както ви казах вчера, ако платите на цветето, дали то ще стане плод? Това е жив процес, за който не можем да платим, той не разбира от пари. Живият процес не разбира от пари. Не познавам никой човек, да речем, който страда от лошо храносмилане, а ще сложи там някакви пари и ще каже: „Сега, мой стомах, аз ти плащам, а ти ще смелиш ли храната вместо мен?” Така ли правим? По същия начин това е най-висшият жив процес, за който не можем да платим. Това е много фино нещо да се разбере от хората, защото те вярват, че за всичко трябва да се плаща, иначе не става. Да речем, отивате за някаква машина, искате добра машина – и трябва да платите. Която трябва да работи, естествено. Ако не работи, може да я вземете безплатно. Но за тази, която работи, трябва да платите. Ако някоя кола е безплатна, означава, че е бричка, не може да имате такава. Трябва да платите, за да я откарат за вторични суровини, така че винаги в ума на човек е, че трябва да плаща. А това е много погрешно, за това нещо не може да платите. Говоря за процесите, които са над човека, хората не правят ги извършват.

Например, ние не можем да превърнем цвета в плод, самият жив процес е отвъд човешките възможности. Но когато станете, когато станете суперчовек, можете да боравите с него. И това трябва да се случи с вас. Ако то не се случи с вас, всичко останало е погрешно. Казвам ви го с голяма загриженост, защото хората на пазара, които продават стоката си, се справят много добре. Знаят как да ви подмамят, знаят как да ви пробутат разни идеи, как да ви създадат грешни идентификации и вие просто се идентифицирате с тях, докато те не се изпарят напълно. А вие оставате на сухо. И си казвате: “О, господи, какво се случи?“ Едно нещо е ясно, че Духът ви не е загубен. Той е там. Въпреки всякаквите грешки, независимо какво търсите, въпреки всичко Духът пребивава във вас, докато сте живи. И този Дух трябва да се настани във вашия съзнанателен ум, тоест във вашата централна нервна система, би трябвало да почувствате силите на Духа във вашето същество. Ето това е Сахаджа Йога. Сахаджа – както той сигурно ви е казал вчера – означава „роден с”.

Така, вчера ви казах за Лявата страна, която е силата на желанието и чрез тази сила имаме всички наши обусловености и всички разочарования от материята, материалните неща, а също където – може да се каже – натрупваме цялото си минало, което след това се простира върху колективното подсъзнание. Вчера също ви казах, че ракът е болест, която се причинява от крайни левостранното поведения на хората. Онези, които отиват в крайности на Лявата страна, хващат болестта, наречена рак, а тя може да бъде излекувана ако подобни крайности се изтеглят в центъра; може да бъде излекувана, няма съмнение.

Сега, втората страна е Дясната страна, за която споменах, че ще говоря днес. Господинът, който задаваше много въпроси не е тук, тук ли е? Той беше много зает вчера само да задава въпроси и нищо повече. Мисля, че няма интерес към търсенето.

Добре, сега втората страна е отдясно – силата, чрез която действаме. Първо пожелаваме, а след това действаме. Тази сила, силата на Дясната страна, е представена в нас като дясна симпатикова нервна система. Науката идва от същото нещо, науката е в материята, докато това са много фини неща вътре в нас. Силата на Дясната страна, която съществува в нас, дава силата на умствените ни и физически способности да действаме. Действието се осъществява когато си пожелаем нещо, искаме да осъществим това желание и тогава пристъпваме към действие. Човек трябва да разбере що за сила е това. Тази сила на санскрит се нарича Прана Шакти. А другата отляво е Мана Шакти, силата на емоциите, докато Прана или – можем да кажем – умът, но виждате, че английският език не е толково ясен, за да се обясни това. Така че бих казала, че Мана Шакти и Прана Шакти са двете сили, които съществуват вътре в нас, а ние започваме да ги ползваме като лява и дясна – можем да кажем като педалите на спирачката и газта – и после ставаме майстори на шофирането. Но докато станем такива, правим много грешки.

Човешкият ум има характерната черта да отива в крайности. Да речем, кажа на някого: “Сега трябва да медитираш”. Те ще медитират по пет часа. Няма нужда да се медитира цели пет часа или нещо подобно. Но ако кажа, че трябва да стоят на главите си, те ще го правя цели десет часа. Така че няма нужда да се отива в крайности, трябва да сме точно в центъра; бъдете мили с вашето тяло, бъдете мили с вас самите. Няма нужда да обезумявате; не е необходимо да е толкова мъчително. Това е много просто нещо, което трябва да се случи с вас.

Например, помислете за семе, което е посадено на много висока музика или – да речем – на място, където всеки бърза, кара се, крещи. Какво ще се слуши с това семенце? Никога няма да поникне. Но ако е на спойкойно място, правилно посадено, а не в някаква килната саксия, тогава определено ще се развие в красиво дърво или красив храст, или в каквото там трябва да се превърне. По същия начин, ако изпадаме прекалено в крайности, отиваме на ляво или на дясно. Отивайки наляво – вчера казах ви какво се случва – всички тези неща като хипнотизиране, екстрасензорни възприятия и повечето гуру опитват тези номера, сами виждате, като просто ви хипнотизират и хората абсолютно се побъркват по даден гуру – „Той е нашият гуру”. И се държат като хора без абсолютно никакъв мозък – „О, аз чувствам сега, чувствам се велико”. Виждам, че причината е, че вие имате чувството за нещо като сигурност, която е вградена в този гоподин – “Ако го следвам, той ще отиде в рая и аз ще отида с него в рая”. Не се случва по този начин.

Вие трябва сами, идивидуално да отидете в рая и трябва да станете свой собствен водач и да знаете всичко за това. Не е като някой да закачи ремарке отзад, да качи няколко човека в него и да каже: „Сега елате с мен, аз отивам в рая.“ Повечето от тях са хора, които наистина отиват в ада и вие ще ги последвате много бързо. Това никога не е така. Повярвайте ми, всеки, който казва, че следвайки определен гуру ще отидете в рая, абсолютно греши. Вие трябва да следвате Принципа и всеки гуру, който е истински гуру, винаги ще ви каже, винаги ще ви каже, че трябва да се промените към нещо. Той няма просто да каже: „Добре, дал си ми пари, сега ти си член, ти си мое дете, ти си мой последовател, аз ти давам любовта си. Нека се обичаме.” Къде е любовта? „И ми дай още пари, дай ми ролс-ройс, дай ми това, дай ми онова.” И го правите като луди, мислейки, че може да замените тези неща.

Сега като търсачи имаме правото да открием своя Дух и не трябва да се заблуждаваме от номерата и шегите на тези хора или, бих казала, много зловещи методи, коите прилагат. Не само да ви привлекат за пари – нямам нищо против, те са мошеници, нека да имат пари или каквото искат да имат – но те провалят вашите шансове за Реализация, което вие не осъзнавате. А когато шансовете провалени, е много трудно да ви се даде Реализация и ако вие наистина, определено не го изработите, ще бъде невъзможна ситуация. Виждала съм хора, които страдат за сметка на това.

Сега това действие в нас представлява нашите умствени и физически спобности на Дясната страна. Така както мислим за бъдещето, започваме да планираме: „Утре трябва да направим това, или в другиден трябва да го направим” и зацикляме – „Сега трябва да отида там и да взема това, а после да купя билет и да отида еди-къде си”. Тоест, мозъкът ни работи за бъдещето. Толкова много, че ставаме абсолютно ориентирани към бъдещето; понякога до такава степен, че съм срещала хора, които са ориентирани към бъдещето, а дори забравят собствените си имена. Можете ли да повярвате? Те дори не се сещат за името на баща си. Това добре, но забравят собствените си имена. Имам предвид, че те са луди хора, тъй като забравят собствените си имена, не знаят къде се намират, накъде са тръгнали. Срещала съм хора от този тип, които са наистина болни, защото са станали силно ориентирани към бъдещето и сега не знаят нищо за миналото си. Това поведение насочено към бъдещето започва в общество, където хората винаги мислят за бъдещето – „Какво ще правя, какво ще правя утре, какво ще постигна утре?” И всички тези неща, когато те започнат да ги правят, тяхното внимание отива крайно в дясно.

Та това място е много опасно, много опасно място е, когато започнем да гледаме към бъдещето, а гледането в бъдещето е нещо въображаемо, абсолютно въображаемо, защото каквото и да мислите за бъдещето, то не съществува. Това, което съществува, е настоящето, вие трябва да сте в настоящето, а не в бъдещето. А хората ще кажат, че трябва да сме в настоящето, но как? Не можем. Ние сме или в миналото, или в бъдещето. Защото когато вълните на мислите се появят, те се издигат и спадат. Друга мисъл се появява, надига се и пада. И сега тази мисъл, която се издига, ние я следваме, но не виждаме, че пада. Другата мисъл се надига, ние го виждаме, но не можем да видим накъде отива. И така подскачаме на гребена на тези мисли и не знаем, може би, че сме или в миналото, или в бъдещето. Но в средата между тези две мисли, там е настоящето, а ние не знаем как да поставим вниманието си там, което е много трудно нещо, а просто да се каже, че трябва да сме в центъра, не е възможно. Всички тези неща като: „Трябва да направите това, трябва да направите онова”, няма да се получат, докато там няма светлина. Например, в тази стая няма светлина и вие кажете „Върви направо”; няма да можете, защото не можете да видите къде е пътеката, нито как да вървите. Дори и да заповядвате, правете каквото желаете, не можете ей така да вървите направо, без да се бутнете в някои от столовете, защото няма светлина и не виждате.

Човек трябва да разбере, че живеейки един ориентиран към бъдещето живот и планирайки прекалено много за бъдещето, всъщност какво правим? Живеем в измислен свят. Имаме много истории за хора, които живеят в свой въображаем свят, и изведнъж разбират, че всичко е разрушено. А има и хора, които го постигат чрез тяхните физически усилия, и когато се обвържат с физическите усилия, те си създават друг проблем, защото просто стават физически ориентирани хора. А когато сте физически ориентирани, Духът започва да ви се ядосва.

Така че десностранното движение е за хора, които са много педантични, които са много специални относно времето – може да се каже – и са много твърди за нещата, които са много сухи, много директни и не биха толерирали никакви глупости. Такъв тип хора, да речем, се срещат често и този тип хора се превръщат главоболие и са много скучни, вижте. Вие просто не можете да понасяте тяхната компания, могат да бъдат много скучни. А те ще ви изнесат дълги лекции как да сте порядъчни и как да карате все направо. В природата нищо не е изправно, всичко се движи толкова красиво, защото природата е създадена от разнообразието и разнообразието носи красотата. Те не мислят за красота, за любов, за състрадание, за нищо. За тях това е много педантичен свят и така живеят. Такива хора образуват голямо его в себе си, както виждате там; това с жълтия цвят на главата се нарича его.

Чрез действието на Лявата страна, емоционалната страна, развиваме суперего, а чрез действието на Дясната страна, развиваме его. Сега, не е лесно да се види това его. Защото когато имате суперего, имате болки в тялото, нещастни сте, имате бръчки по лицето и изглеждате напълно съсипани. Но ако имате его, изглеждате така динамични. Можем да кажем, че Хитлер беше крайно егоориентиран. А си беше втълпил, че е нещо като божествена инкарнация и трябва да спаси хората, както и че е единственият, който знае за расите и за всичко останало, и си въобразяваше, че трябва да спаси някоя раса. Този вид идеи идват от хора, които са десностранни; те са много агресивни, може и да говорят много добре, да изглеждат много смирени, може да са много добри бизнесмени, може да са всякакви, но не знаят, че в главите им се надига този господин Его, просто като голям балон и се носят във въздуха. Краят на егото е глупостта. Ще се учудите, егото завършва с глупостта. Такива хора се отдават на разни глупави неща и после казват: „Какъв е проблемът?”

Например, познавам възрастни хора, които се държат толкова глупаво и казват: „И какво от това?” Срещате един старец, да речем 90 годишен, който не може дори да върви без бастун, но ще вземе да танцува тези танци, които вие правите, и след това ще падне долу, а той ще си помисли: „Е, и какво толкова?” Като една жена, която познавах. Тя беше на около 85, умря от падане от кон. „Много ясно – помислих си – какво друго може да се очаква от 85-годишна, това е очевидно за жена на 85, тя трябва да си седи вкъщи, да се грижи за внуците си, та може би и правнуци. Вместо това, защо иска да е като 25- годишна жена и да се катери на кон?” Така че хората правят такива глупави неща, а после казват: „И какво от това, няма нищо лошо в глупостта, какъв е проблемът?“ Но такива хора са напаст за обществото, за другите.

Хората, които страдат от суперего, сами си създават грижи, докато онези, които са егоистични, безпокоят другите. През цялото време коригират другите, измъчват ги, налагат идеите си върху другите хора и могат да са много, много успяващи, защото един успех влече друг след себе си. Те продължават да втълпяват разни неща в главите на хората, казвайки: “Това е истина, това е истина.” И когато си го повтаряте, внезапно започвате да вярвате – „Да, така трябва да е.” И такива хора са много по-опасни, бих казала, отколкото хората със суперего. Но за хората, които не знаят триковете на суперегото, могат да са много, много опасни, защото са много фини – не може да ги разберете, те хипнотизират, могат да ви обсебят, могат да са много хитри и да прилагат всякакъв вид методи, за които не сте наясно. Така че не е лесно да се избере кое е по-добре от двете и кое не е. И двете са погрешни, когато се отива в крайности, наляво или надясно.

Нека сега да видим какво се случва на физическо ниво. Вече ви казах за рака и Лявата страна, който си причиняваме. Какво се случва физически на хора, които са ориентирани към бъдещето? Имаме център специално за това футуристично поведение, който се нарича Свадистхана чакра, който се проявява на грубо ниво в нервния сплит, наречен аортен сплит. Свадистхан чакра е много важна за хората, специално за хората, които са развити. С тази чакра ние всъщност преработваме мастите на стомаха за целите на мозъка. Това е центърът на Сурйа, на слънцето. Когато започнем да мислим, тези клетки се преобразуват по такъв начин, че стават полезни за мозъка.

Сега, ако вие мислите през цялото време, през цялото време мислите, тогава какво ще се случи? Имам предвид, че от това няма да ви пораснат рога, вие изразходвате всичко това, а после изразходвате всички тези клетки; и трябва да имате заместител, а за този заместител Свадистхан чакра трябва да работи много усилено, за да преработи клетките за нуждите на мозъка. Освен това междувременно има и други неща, за които Свадистхан чакра трябва да се погрижи: например, за черния ви дроб, панкреас, далак, бъбреци; този център се грижи за всички тях, а също за матката при жените. Ако на Свадистхан чакра се дава само една задача и чакрата не може да върши никаква друга работа, тогава другите неща са пренебрегнати и така развивате ужасна болест, наречена проблем с черния дроб.

Чернодробният проблем е друго нещо, което вие сами не можете да усетите, но другите знаят, че вие имате проблем с черния дроб по начина, по който избухвате, по по който капризничите, по който винаги се зъбите на хората и никога не сте удовлетворени от нищо, по който критикувате другите. Всичко това е проблем на черния дроб и такива хора никога не са щастливи от себе си, защото черният дроб се грижи за вниманието, а тези, които имат проблем с черния дроб, вниманието им е ужасно и се люшка, вижте, не може да държите вниманието си в една посока. На улицата ще тръгнетее направо към някоя кола, защото гледате към нещо друго, което не би трябвало да гледате. А през цялото време оглеждате и не може да вървите. Имам предвид, че няма да откриете никое такова животно, което да върви така, а само хората го правят. Ако ги видите на улицата, ще се учудите. Накъде вървят? Не вървят направо, не гледат направо, а очите им шарят в насам-натам, защото вниманието им е нестабилно, а е нестабилно заради лош черен дроб.

Така че череният дроб е много, много важно нещо. Череният дроб има специална способност да извлича цялата отрова от тялото като горещина, а горещината в тялото трябва да се трансформира или да бъде пренесена в кръвта или водата в кръвта и това трябва да се изкара от тялото, може би като изпотяване или под друга форма. Но става така, че когато черният дроб е разстроен, не може да го направи, не може да пропусне тази горещина в кръвния ток и тя остава в тялото, а вие наистина се загрявате и тази горещина създава всичките ви проблеми.

Така, какво се сулачва в Сахаджа Йога, когато Кундалини се издигне? Тя променя формата на кръвта. Водородът и кислородът, които се намират в нея, заради горещината започват да се държат странно, ( Шри Матаджи показва нагоре и надолу) и приемат горещината в тях. Затова хората, които имат лош черен дроб, усещат малко горещина, когато Кундалини се издига. Но това може да се излекува, давайки спокойствие и утеха на този орган – черния дроб – и вие определено може да излекувате вашия черен дроб, няма съмнение в това.

След това, второто нещо, което се случва, е с панкреаса, който причинява диабет. Само човек, който мисли прекалено много, получава диабет. Например, един индийски фермер не знае какво е диабет. А иначе вие спирате захарта, но това не е начинът да се спре диабетът. Диабетът се получава, защото мислите, мислите, мислите прекалено много. Докторите няма да го разберат, затова казват, че не може да се излекува, защото не могат да направят връзка между мисленето и болестта. И ето какво се случва, когато през цялото време мислите като луди, а после се образува диабетът. А диабетът също може да се излекува, ако получите вашето просветление. Вие също можете да излекувате диабета на другите хора, само защото тази жива сила, която е обединена от тези три сили, протича през вас и можете да се заредите, можете да дадете на другите, които са я изчерпали, а по такъв начин вие ги зареждате с тази сила и може да ги излекувате.

Но третото нещо, което се случва на хората, и най-лошото от всички, е рак на кръвта заради далака. Далакът е много важен, тъй като е центърът на мира в нас. Този, който няма добър далак, не може да има мир в себе си. Това е много просто нещо, но докторите не могат да направят връзката, нито пък всички учени могат да направят връзката с нещо много, много просто. И това просто нещо е, че когато се храним, ако сме френетични, сме готови да получим този проблем с далака и да хванем рак на кръвта. Ако майката или бащата са с такъв трескав характер, децата може да се родят с рак на кръвта. С радост ще ви кажем, че в Ню Йорк имахме такъв случай с рак на кръвта и когато бях в Индия, в едно село, някой дойде и Ми каза, че еди-кое си момче е болно, само на 16 години е и е с рак на кръвта, а докторите бяха заявили, че то ще умре в рамките на две седмици. Те само заявяват, те са много добри само в заявленията.

И когато този случай стигна до Мен, казах: „Не мога да направя нищо, на село съм, но вие може да се обадите на една Сахаджа йогини. Тя беше в Англия, но сега е в Ню Йорк и ще се погрижи за случая.” Ще се учудите, но момчето беше напълно излекувано, излезе от болницата, дойде да Ме види и сега е обратно в училище. Имам предвид, че сме излекували много случаи на рак на кръвта, но ние не сме тук да лекуваме по никакъв… или да изцеряваме някой. Това не е нашата работа. То се случва спонтанно, като страничен резултат от събуждането на Кундалини. Основното нещо е, че трябва да ви направим доктори, трябва да ви направим хора с широки познания, да ви направим колективно осъзнати хора, които да влезнат в Божието царство, да се отдадат на Неговия мир, блаженство и радост.

Също и проблемът с бъбреците, с високото кръвно налягане, всичко се дължи на това. Хората се тревожат, те обезумяват, виждате, това безумие се превръща просто в навик за нас. Познавах хора, пред които само докато кажете “О, трябва да пътувате някъде със самолет”, и думата „самолет”, изведнъж ги хвърляше в треска. Те се побъркват. Не знаят какво правят. Ще си забравят паспорта, ще си забравят багажа, ще забравят еди-какво си, те са обезумели. Ако отидете на летището, ще забележите тази лява Набхи – както наричаме този център – далакът става трескав. Когато се храните или вършите някаква друга работа, се създава извънредна ситуация и е необходима повече кръв, за да се смели храната. Така че този далак, горкият, работи много усилено, за да образува допълнително количество кръвни клетки. Но докато се храните, вие – да речем – също четете вестник и това е най-лошото, което човек може да прави сутрин. Ужасно! Четете вестник, храните се и вашият далак изключва, защото се появява друг спешен случай.

И после се качвате на колелото със сандвич в ръка, а това е дори по-лошо. И бързате за работа, но изведнъж се оказвате в задръстване и се оказвате в ужасна ситуация, започвате да се изнервяте и нищо не разбирате, а човекът пред вас се провиква: „Какво става с тоя, защо не кара по-бързо?” А онзи казва същото на другия пред него. И така тази лудница продължава, надпреварата продължава и ако се храните в такава суматоха и лудница, вие си създвате този проблем – рак на кръвта – който е много опасен, и е често срещан сред младите хора.

Сега, последният, но не най-маловажият, е проблемът със сърцето. Когато отделяте прекалено много внимание на всички тези външни неща, на материалните неща, на всички ваши материални постижения, на вашия физически напредък, и на прекалената компютъризацията на вашия мозък, вие пренебрегвате и не обръщане необходимото внимание на вашия Дух, който е превибава в сърцето, а така Духът се оттегля и получавате сърдечен удар. Само човек, който е десностранен, получава сърдечен удар, но никога някой левостранен. Това го казах на един доктор и той каза, че странното е, че в лудницата никога не няма нужда от кардиограма, не ви трябва. Там болните никога не получават сърдечен удар. Учудващо е, но луд човек никога не получава сърдечен удар. Човек, който е луд, използва повече сърцето си, Лявата страна, емоциите си и сърцето му би трябвало да спре да работи, но не – мозъкът му спира да работи. Можете ли да си представите? А на този, който ползва мозъка си, сърцето му отказва.

Това е равновесие, създадена от природата в нас. Погледнете колко умно природата се опитва да ни води към центъра: да не изпадаме в крайности, да се дръжим в центъра, да се придържаме към центъра, а когато сте абсолютно в центъра, тогава получавате вашата еволюция много бързо. Така, това е Дясната страна, която имаме, страната на бъдещето, а както знаете, всички по характер сме ориентиран към бъдещето. Тази насоченост към бъдещето не може да бъде излекувана, казвайки: „О, сега не мисли”. Не може да го сторите, просто не можете. Ако ви заповядам: „Сега по-добре спрете да планирате”, вие просто няма да можете, не може се справите с това. Трябва да правите тези планове. И ще откриете, че всички тези планове се провалят, защото не са свързани с плановете на Божественото. Божественото има други планове, докато вие имате съвсем различни и те никога не се съчетават и затова откривате, че вашите планове се провалят и вие сте просто разочаровани и насухо. Не разбирате как се е случило това.

За вашето разбиране трябва да знаете едно – че има Божествена сила. Независимо дали ви харесва или не. Цялата тази жива работа, която е свършена – милиони и милиони цветя са станали плодове, семената стават дървета, определени семена стават определени дървета – целият този избор който е направен, целият организиран начин, по който химическите елементи си взаимодействат, начинът, по който химията е създадена по периодични правила – всичко, което виждате в този свят, всичко е толкова добре организирано. Трябва да има някой, който го прави.

Така че има Божествена сила, която ни заобикаля, няма съмнение в това. Но ние все още не сме я почувствали, това е. Ако не сме я почувствали, това не означава, че не съществува. Тя съществува и работи. Видели сме чрез нашия опит, че толкова много живи неща се случват. Ние ги имаме за даденост, не се замисляме над тях. Виждате в самия човешки живот – детето трябва да се роди, зародишът се запазва в тялото. По принцип закон в медицината е, че ако нещо чуждо проникне в тялото, то бива изхвърлено незабавно, всички сили са изградени така, че да го изхвърлят. Но откриваме, че когато зародишът се оформи, цялата система работи, за да го изхранва, да се грижи за него и наистина да се грижи за него. Много внимателно течността се е образувала около него така, че да не го притеснява и тялото полага всякакви грижи, за да поддържа зародиша и когато зародишът е готов, бива изхвърлен.

Кой прави това? Кой го прави? Понякога трябва да си задаваме тези въпроси. В крайна сметка, защо сме станали човешки същества? Каква е била нуждата? И ако не сме получили отговора, това означава, че сме все още в преход и трябва да стигнем дотам, където ще открием отговора.

Създадени сме като човешки същества, за да почувстваме тази Божествена сила, за да използваме тази Божествена сила, така че да се насладим на Божественото блаженство. Тази Божествена сила е Колективното същество, което ни дарява с колективност. Духът в нашето сърце е Този, който е Колективно същество в нас, който проявява Божествената сила, за да протича тя през нас, и така, когато сме свързани с източника, започваме да се превръщаме в това, за което сме определени. Като машината, само когато я включите в мрежата, придобива своя смисъл. Но тази машина, въпреки че е включена, не осъзнава електричеството, Моя глас, нищо. Но когато човек се включи към захранването, се осъзнава и ето това вие трябва да видите.

Когато сте реализирани, можете да издигнете Кундалини на другите, може да давате Реализация на другите. Самият Рей е дал на толкова много. Дори в Риад го е правил. Правеше го, където и да отиде. Той е просто като вас, той е инженер, просто като вас, и ще се изненадате колко много знае той за себе си и за другите. Настъпила е пълна промяна, защото когато станете Духа, когато получите най-висшето, всички тези земни неща отпадат и вие ставате свой собствен господар. Никакво заробване повече чрез някакви навици или нещо друго, то просто действа красиво. Но човек трябва да си даде шанс и да има търпение. Най-лошото на интелигентността – така наречената – е, че можете да се подигравате с всичко. Това е най-простият начин да се шегувате с всичко и да се освободите от него.

Едно време, когато хората искаха да погледнат реалността, например когато Христос дойде, хората не му се присмиваха. Но го направиха по времето, когато беше разпънат, и просто се отрекоха от Него. Но сега не е всъщност проблем; проблемът не съществува, защото да се отречеш от нещо се изискват повече усилия, така че по-лесно е да се присмиваш. Това е глупост. Отново казвам, глупаво е да се подигравате на нещо, защото това сте вие, вие сте Духът. Вие сте тези, които трябва да го получите и ако само знаете как да се присмивате, моля вървете и си играйте. През целия си живот ще продължавате, през всичките си животи ще я карате така, и каква е ползата? Ако не получите вашата Реализаци, според вашата присъда, вие сте се провалили, пропаднали сте, а ви е даден шанс. Може да бъдете утешени, може да бъдете посъветвани, може да бъдете спасени; но никой не може да ви накара да вкусите красотата на вашето същество, това трябва да го направите сами. Ако не искате да го направите, добре. Всичко е наред. Вие сте свободни да правите каквото искате. Но ако искате да го направите, моля спрете да „пазарувате” при разни гуру и да се лутате между тях, спрете и вижте за себе си от какво се нуждаете. Сериозно нещо е това, което трябва да се случи.

Докато хората не еволюират, нито един от проблемите в света няма да бъде решен, нито един от проблемите, запомнете го от Мен. Каквото и да са направили хората чрез техните мисли – да речем, създали са демокрацията, създали са комунизма, това или онова. Всички тези глупости нямат никакво значение за реалността, нямат никакво значение. Защото например може да кажете: „Аз съм много силен, така че съм капиталист. Но не мога да живея, без да дам на другите, така че съм комунист. Аз съм пълен капиталист и пълен комунист.” Всичко съществува в Мен и всички тези идеи, където образувате групи от хора като демократи и други като нещо си, са фалшиви. Защото докато хората са обвързани към егоизма и всички подобни неща, няма да свършат никаква добра работа от това.

Необвързаността се осъществява, защото ставате едно с Духа, който не е обвързан, а ви дава светлина – тази необвързаност, откъдето може да видите всичко, което протича просто като на театър. И вие се справяте много добре. Ставате толкова динамични, толкова динамични, че сами се учудвате на вашия динамизъм. Освен това, човек трябва да разбере, че ако има Сила, която е Всепроникващата сила, тази Сила мисли сама, организира и се грижи за вас. Толкова много неща са се случили на Сахаджа йогите, че ако започна да ви разказвам за всичките, ще се удивите. Поразителни неща са се случили. Но Кришна е казал много ясно йогакшема вахамайхам, което означава “Когато получите Йога, ще имате благополучие.” След Йога. Той каза първо Йога, първо трябва да се осъществи връзката, след това ще постигнете благополучие. Виждала съм хора, които ходят при така наречени гуру и разни болни, виждате лицата им – бледи, абсолютно изтощени, не стават за нищо, абсолютно нещастни хора. И как такива хора биха могли да бъдат в Йога?

Не само физически, но и умствено хората в Йога са в мир, изпълнени са със състрадание и любов. Състрадание, което не говори, а просто тече. Тече, излъчва се и вие може да проявявате състрадание дори към цветята. Ако цветята умират, може да им дадете това и те ще живеят известно време. Ако има – да речем – дървета, които умират, ако им дадете, те ще виреят добре. Ако го дадете на животните, те ще са различни, защото само след като получат тази сила, вие за пръв път връщате обратно нещо на Природата. Досега само сте вземали от Природата. Сега за пръв път ще започнете да давате нещо на Природата. Защото състраданието просто тече, то не получава нищо, просто тече към другите и това трябва да се случи с вас.

Не се задоволявайте с евтини неща, с нещо безсмислено, нещо от рода на мимикрия или масовка. Аз говоря за колектив, където всеки индивид е осъзнат. Това не е масова дейност, а е колектив.

Нека Бог да ви благослови.

Надявам се, че днес много от вас ще получат Реализация и ще станат едно с Духа, и ще почувстват колективността. Това е Моята единствена надежда. Поставила съм Брайтън на много високо в Англия и винаги съм казвала, че Англия е сърцето на Вселената. Много е важно, че е сърцето, без съмнение, и затова Блейк е казал, че трябва да стане Йерусалим. Има много истина в онова, което той е казал. Има много неща, които е казал за Сахаджа Йога, напълно верни са. Но сърцето е лениво. Сърцето спи, жалко е. Както казвам, че Европа е черният дроб, но много се пие. Можете ли да си представите какво ще е състоянието на нещата заради това- дори ще е по-лошо – ако всичко върви против собствената ви същност? А същината на Англия е, че е сърцето. Това означава, че Тя се свързва, движи се.

Каквото и да се случи в Англия, се взема насериозно. Да предположим, че всички вие оглупеете – целият свят ще стане такъв. Отговорността е тежи върху вас, но не го разбирате. Много важно е това, което правим. Изглежда много малко в тази страна, защото има много малко хора, които наистина идват на Сахаджа Йога и се установяват. Много малко хора. Мисля, че има много малко хора от този калибър. Има малки деца, много ще се появят след около десет години, да кажем. Сигурна съм, че ще има много хора от добро качество, които ще дойдат, а търсачите, които са тук, са също някак изнервени, защото искат да учат от американците и европейците. Няма нищо за учене от тях. Вие сте тези, които ще обикаляте; вие ще носите посланието.

Знам, че е много важна страна и някакси се уреди, че съпругът Ми можа да бъде избран в Англия и ние сме тук през последните осем години, можете ли да повярвате. И Аз ще съм тук най-много още четири години. Така че, надявам се, нещо ще се случи в Брайтън, което е много хубаво място. Сигурна съм, че тук също мнозина ще получат Реализацията си и ще помогнат за еманципацията на човешките същества.

Много ви благодаря.

Нека Бог да ви благослови.

Ако имате някакви въпроси, трябва да Ми ги зададете съвсем открито. Трябва да ви кажа, че съм ваша Майка и никога не се чувствам обидена. Питайте Ме. Важно е, защото всъщност Аз нямам никакви въпроси. Вие трябва да питате. Аз нямам никакви въпроси.