Shri Lalita Puja, Understand your own importance

Gillian’s House, Brighton (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Шри Лалита Пуджа

Брайтън, Англия – 15 май 1982 г.

Аз съм една наистина горда Майка да видя толкова много Сахаджа йоги. И човек трябва да разбере, че дори и да дойдат малко хора начинаещи, може да са малко, но човек трябва да осъзнае, че  всеки един от вас е реализирана душа. Всеки един от вас е израснал толкова много, че вие можете да създадете сами собствено ядро. И след като са израснали колективно заедно, сега индивидуално стръкчетата са станали силни филизи и те определено могат да бъдат преместени на различни места и да изработят нещата, защото всеки един от вас е пророк. Чудя се дали го разбирате или не. Разбира се, получихте радостта от Реализацията, блаженството, получихте всичко: израснали сте дотам. Бавно и стабилно сте го постигнали, и тъй като сега сте израсли като дърво, всеки един от вас е толкова важен и толкова мощен. Знам, че някои хора идват, колективно, и ви се струва трудно в началото да  работите с тях; защото все още не са израсли достатъчно, защото все още не са на нивото, в което наистина осъзнават собствената си важност. Но всички вие трябва да разберете собствената си важност и качество, които сте постигнали.  

Във всички други така наречени фалшиви организации – вземете например църквата – има само един свещеник. В цялата област има само един свещеник, дори той да не знае нищо по въпроса, няма значение! При все това има само една единствена личност, упълномощена  от църквата.  Всеки трябва да слуша една личност. Но тук сега всички вие сте динамични хора,  всеки един от вас е в състояние да изнесе една хубава лекция. Разбира се, всички вие можете да давате Реализация много добре, без съмнение.  Във всички ваши групи трябва да се опитате да сте здраво стъпили на крака. Пробвайте го в групите си.  Помислете за всичките измерения, в които можете да се прицелите. Защото сега сте готови, сега сте пророци. Не трябва да зависите от никой по принцип, или не трябва да сте зависими от най-близките си – индивидуално можете да го направите. Въпреки че сте свързани един с друг, че всички разбирате един и същи език, че заедно сте получили истината и че всички сте заедно; но динамизмът трябва да дойде индивидуално във вас и всеки един от вас в собствената си сфера, по неговата линия може да изработи нещата, защото вие знаете всичко за Сахаджа Йога.

Онези, които са недозрели, може би няма да знаят. Те все още може би дават рационални обяснения за нещо, няма значение, те също ще се оправят. Но що се отнася до всички вас, всички сте пророци и като пророци трябва да стоите твърдо. Където и да отидете, говорете за Сахаджа Йога, кажете им: „Това стигна до нас, това е светлината. Ние знаем всичко.” Имам предвид, че нямате съмнения за това, нали?  Но се притеснявате, усещате, че другите може би няма да разберат – (понеже) те са глупави, лекомислени са, или са егоориентирани или са агресивни, или ще ви сторят това или онова. Вярно е, но трябва да знаете, че не е само една личност, която се опитва да се пребори с това; има хиляди по света, които говорят вашия език, които знаят вашите неща, и всички те знаят едно и също нещо. Така че вие не сте сами, борейки се докрай.

Щом вече го знаете, ще бъдете изумени колко много сила започва да тече във вас. Колкото повече мислите за това, медитирайте върху Себето, бих казала, и осъзнайте, че вие самите сте пророци. И тогава ще видите измеренията, в които – толкова много от Моите измерения, седейки тук го виждам – във всяко поле, във всяко поприще, където и да се движите, трябва да говорите за това и да кажете на хората.

Има и определени неща, създали сме определени правила и предписания за Сахаджа Йога, за Сахаджа йогите. Те са, за да се види колко хора са наистина недозрели, и колко са зрели. Ето как създадохме определени правила и предписания; защото тези, които са наистина узрели, ще ги приемат без всякакви трудности – те са напълно тук. Както знаем, има много категории хора, които идват при нас. Хората, които са от висока класа, стигат до в Сахаджа Йога без всякакви трудности, те са хора от висока класа. Те получават силите си, те приемат силите си, започват да налагат силите си, просто стават това. Като , както казваме, имаме завършения модел на пръстена при нас и само трябва да поставим диаманта на него. А вие намирате диаманта – добре. Те ще се установят в това. Но някои хора дори след Реализацията отиват ту на една, ту на друга страна. Няма значение, те всички ще се преобърнат. 

Но онези, които са от висока класа, са – трябва да кажа – доста много. Имам предвид, мога да ви кажа, че познавам много гуру, които са истински гуру, не онези – недействителните ги забравете, забравете и фалшивите – но истинските също не са получили дори един такъв ученик, нито дори една личност. 

Като Гагангад Махарадж, той Ми го каза направо. Аз рекох: „Защо не им дадеш Реализация?” Той отвърна: „Кой ми даде на мен Реализация? Трябваше да работя много усърдно, какво ли не.” „Добре – казах, -ти си имал гуру, който ти е дал Реализация, така че като гуру твоето задължение е да даваш”. А той отвърна: „Дал съм я на един човек. Работих над него 25 години. Изчистих неговата Агнйа, изчистих всичко, дадох му Реализация”. – „И какво прави той сега?” – Той каза: „Ще го срещнеш, Майко, някой път. Трябва да го видиш, ужасен е, и той е този, който сега прави пари, тича след жени.” След Реализация, след 25-годишна работа на гуруто! Гуруто каза: „Аз нямам нищо общо с този човек”.

Сега го наричат Анаа Махарадж. Казах: „Добре, ще го погледна, ако дойде в Бомбай.” Така че този мъж дойде в Бомбай и един от Моите ученици го покани в дома си. Тя е доста богата жена и каза: „Майко, Анаа Махарадж дойде. А Ти каза, че би искала да се срещнеш с този човек, така че той дойде тук. Би ли дошла?” 

Отидох там, разбира се, той докосна Нозете ми, и всичко останало, но  пушеше в Мое присъствие, представете си. Той докосна Нозете ми и седна. Започна да говори лошо за своя гуру, първо – този, който е работил върху него 25 години, можете ли да си представите? Имам предвид, вие сте много мили хора, вие не говорите лошо за Мен! Аз не съм работила 25 години върху вас; погледнах го, той говореше лошо за своя гуру. А той рече: „Виждате ли, защо моят гуру трябваше да идва, защо му трябваше да ходи в Бомбай? Каква е нуждата сега?” Понеже този тип правеше пари в Бомбай и не искаше неговият гуру да отиде там и да говори против него. „И защо трябва да идва в Бомбай? Той не трябва да напуска мястото си. Той си беше добре на върха на планината. Каква беше нуждата да слиза?” и всякакви неща от този сорт наговори. Аз казах: „Наистина ли? Това е твоят гуру, не трябва да говориш лошо за него.” Той отвърна: „Но е вярно. Той нямаше нужда да напуска мястото си, разбирате ли?” И продължаваше да си пуши. Аз рекох: „Добре, трябва да тръгвам”. С толкова много жени около него, масажиращи краката му, какво ли не, пиейки много мляко, и се наслаждаваше и пушеше, говорейки по много снизходителен начин на неговите така наречени ученици. Горкичките, те бяха съвсем обикновени хора, знаете ли. Казах: „Добре, сега трябва да тръгвам. Така че ти само сложи… Ще ти дам малко кумкум за челото ти.” Така че взех малко кумкум и го сложих на челото му. А неговата Агнйа гореше, о, направо пръстът Ми се запали! Казах: „Това е. Така е добре. Можеш ли – сега си тръгвам – да Ми сложиш малко на челото?” И погълнах пръста му навътре, той не можеше да го движи. Просто така, всичко беше… И той каза: „Пусни ме, пусни ме, Майко. Съжалявам, съжалявам.” Отговорих: „Сега ще обещаеш, че няма да говориш лошо за твоя гуру. Само тогава ще те пусна.” Той каза: „Добре, добре, добре! Моля те, пусни ме.” И му пуснах пръста.

Но вижте, на тази Сахаджа Йогини, която беше там, и беше избавена от толкова много проблеми, понеже беше ясновидка, на нея той каза лъжа, пълна лъжа. Каза: „Аз давах сила на Майка. – разбирате ли, другите гледаха от разстояние – И се тресях понеже давах сила”, видите ли. Тоест треперенето било даване на сила на Мен! 

Но тази жена би трябвало да е разбрала, че когато човек трепери, значи нещо не е наред с него. И знаете ли, тя каза: „Сега ще ви дам също такива сили, каквито дойдоха в Майка”. Това време беше в самото начало на Сахаджа Йога, бих казала, доста в началото. „Така че сега по-добре да направите йагйа, хома. – продължи тя – За това всички вие трябва да ми донесете една и една четвърт тола злато – (това е около 10 грама) –  и да го дадете на мен.” Това беше началото на края. И всички техни пари, цялата им собственост, всичко  беше погълнато по някакъв начин от него. А сестра й Ме срещна, когато пътувах веднъж от Делхи до Бомбай, и направо падна в Нозете Ми и започна да плаче. Попитах какъв е проблемът. Тя каза: „Майко, този човек ни ограби.” Попитах я кой. Тя отвърна: „Онзи Анаа Махарадж”. Казах: „Как така? Та онзи ден го видяхте как се тресе?!” Това е нещото. Ето как тя беше направена на глупачка от онзи човек, който й каза пълни лъжи. Ако беше проверила вибрациите му, щеше да е наред. И това е, което Сахаджа йогите забравят. Те са пророци, те имат собствени сили, но тяхната сила е Духът им, вибрациите им, а те през цялото време забравят, че са получили ново съзнание, вибрационно съзнание. Ние трябва да съдим всичко по вибрации. И това е единствената точка, в която се провалят всички пророци.

Ако нещо не е истина… Аз съм много невинна, както знаете, много съм наивна, просто не разбирам нещата изобщо, разбирате ли. Вижте, не познавам мошеничеството у човека – как се върти и лъже, но по вибрациите знам какво е, напълно. Можете да Ми разкажете каквито и да е истории; с цялото мошеничество, с цялата интелигентност и с цялата ви специална изкусност, Аз знам на какво сте способни; понеже го знам направо по вибрациите, Аз знам къде сте. Иначе съм много чистосърдечна, не мога рационално да разбера, но чрез вибрациите зная къде сте стигнали. По същия начин, развийте вибрационното си съзнание, неговата чувствителност и се опитайте да разберете нещата чрез вибрационното съзнание. Ако можете да го направите, тогава ще бъдете съвършени пророци. Ще бъдете съвършени пророци.

И между вас също ще откриете, че има хора, които не са на ниво. На такива хора никога не бива да се има доверие, никога бива да им се доверявате, защото те са недозрели – могат да станат негативни, могат да станат позитивни. Така че на тях не бива да се има доверие и трябва да се отнасяме към тях с известни резерви. Щом като се оправят, тогава можете да ги приемете във вашата кошара. Например, едно момиче се ожени за един, който е велик Сахаджа йоги. И понеже той каза, че я обича и всякакви подобни глупости, така че Аз си рекох: „Добре, мой човек, ожени се за нея.” Знаех, че тя не е добра, но какво да кажа? И после тази жена се опита, всъщност тя пътуваше с Мен и дори се опита да блокира сърцето Ми с бхутовете, които бяха в нея, абсолютно. Два пъти се опита. Толкова хитро – мъртвите духове в нея са толкова хитри в нея, че когато се върна в Австралия, разбирате ли, изнесе театър за себе си – „О, тя е толкова несигурна, а съпругът й не го е грижа за нея, и това, и онова..” И целият ашрам, представете си, щеше да е загубен. 

Но Аз знаех, че става нещо, така че се обадих. Веднага разбрах. Казах им: „Сега вижте вибрациите й!” Те отговориха: „Майко, нищо лошо не виждаме в нея”. Това означава, че никога не са проверявали вибрациите й, като начало. Защото това, което се случва, е, че когато вибрациите се загубят, не можете да почувствате нищо. Тя така ги беше погълнала всичките, че те не можеха да почувстват нищо за нея. Можете ли да си представите? Тогава зададох въпрос за разума: „Можете ли да замените Уорън с неговата съпруга?” И те се уплашиха.

Така че човек трябва да бъде много, много бдителен за това, изключително бдителен към тези хора, които са недозрели. Те винаги ще се опитат да ви дърпат надолу. Недопечените ще се опитат винаги да ви дърпат надолу, освен и докато не сте достатъчно твърди, за да ги издърпате нагоре. Защото те не вършат тези неща, не го осъзнават, а те са под обсебването на онези хора, и когато правят нещо, се опитват да вършат всички антибожествени дейности. 

Ще ви разкажа друга подобна история, бях в Женева. В началото не казвам нищо направо за някого. Доколкото е възможно, не го казвам направо, защото не е правилно. Дайте им шанс, те ще се издигнат, ще се оправят, нещата ще се оправят, няма значение. Мога да се справя с това. Но когато нещо нередно стане колективно, тогава трябва да се говори открито; разбирате ли, защото тези хора ще отидат при някой и ще кажат едно, на друг ще кажат второ, а на третия – трето. Така че трябва да бъдете много внимателни. А те не го осъзнават – това е най-добрата част, че не осъзнават какво правят. Както тази жена в Женева обикаляше и питаше всеки: „Какво мислиш за господин Х или господин У?” Добре. Така че отговаряте нещо; ако сте негативни, тя се вкопчва в това.

Онзи ден бях много щастлива, когато Рей Ми каза нещо хубаво за Памела. Той каза: „Памела е много артистична”. Когато започнете да виждате добрите страни у другите, това Ми доставя удоволствие, дава Ми щастие, носи Ми радост. Но ако започнете да виждате лошите страни на другите, тогава не Ми харесва. Понякога, разбира се, ви пробвам по тази линия. Понякога ще кажа нещо, разбирате ли, преднамерено, ще кажа: „Нещо не е наред с Рей” – бих казала. Аз знам дали е наред или не; просто за да отсъдя колко далеч бихте стигнали с осъждането на тази личност. Тогава, ако кажете, подкрепяйки правилните неща, които той прави, тогава знам, че вие сте наред. Харесва Ми, оценявам ви, наистина ви обожавам това. Че каквато и да е истината, вие трябва да Ми кажете, защото Аз знам истината, но само си играя с вас, за да видя какво мислите за другия. Така че се опитайте да видите добрите страни на другите.

Но едно нещо трябва да разберете – дали ако една личност е свадлива, тя се опитва да ви подчини. В Бирмингам имаме такъв проблем, който не съм разобличила или разказала за него. Все още го пазя в тайна, но казвам на хората, че в Бирмингам има проблем и че този проблем идва от една личност, която не го осъзнава. Ще говоря с този човек, ще му кажа, че трябва да преодолее този проблем. Ако той не го направи, тогава ще трябва да го заявя открито, защото не искам центърът в Бирмингам да бъде изгубен. Щяхме да изгубим Женева, казвам ви, щяхме да я загубим. Всеки беше срещу всеки и възникна голям проблем, заради един човек. Въпреки че сте съвсем зрели, все още не сте токова осъзнати като колектив и не оценявате останалите, както би трябва да бъдете. Вие всички сте едно. Не само оценяване, но вие не можете един без друг. 

Толкова бавен и стабилен, какъвто е английският характер, който е много добър характер, но може да е много бавен. Бавно и стабилно, вие трябва да израствате над вашите черупки и да видите красотата на другите Сахаджа йоги, да виждате страните, които са добри в даден човек, за да ги попиете. Някои хора имат определени възможности. И изненадващо, после говорих с Памела за Рей и тя го похвали много, а това Ме направи изключително щастлива; въпреки че трябва да каже, че Брайтън, не беше толкова блестящ вчера на програмата и имаше малко хора, но няма значение. Това е толкова даващо енергия, да видите, че Сахаджа йогите се ценят един  друг.

Ако някой има проблем, да речем, левостранните хора винаги имат проблем на Моите лекции – те се оттеглят да спят; естествено, трябва да спят. [смях] Няма значение, както и да е, Аз работя над тях, дори когато спят. Но когато работя над тях, Аз самата трябва да заспя, за да вляза в тях, разбирате ли? Така че бремето е налице; няма значение, ще се вдигне. Има начини и методи как да се изработи. Но това не е толкова важно за Мен. Но това, което е важно, е дали сте заспали спрямо вашите близки, за приятелите ви Сахаджа Йоги. Нащрек ли сте за тях? Те са като ваши ръце, очи, нос, всичко. Всички вие сте едно. Не можете един без друг, защото вие сте единствените хора, които имат очи, за да виждат. Вие сте единствените хора, които го осъзнават. И не сте малко. Ние мислим, че сме малко. Разбирате ли, може останалите гуру и да имат хиляди, но са безполезни – както влизат, така и излизат, а може би сега да са с опашки и рога. Но те не са осъзнаващи хора. А вие осъзнавате. От една страна, трябва да издърпвате нагоре хората, които не са толкова осъзнати, но от друга – трябва да оценявате хората, които са по-осъзнати от вас. И това е, което човек трябва да разбере, горе-долу.

Сега, всяко качество на всяка нация ще помогне на Сахаджа Йога. Например, бих казала, французите имат множество недостатъци, може би. Но пък имат едно качество – каквото и да правят, го правят насериозно. Имам предвид, дори глупости – даже глупостите. Така че това тяхно качество, ако го използват за Сахаджа Йога, ако развият тази сериозност за нея, те са голяма придобивка за Сахаджа Йога. Както ви казах, англичаните имат качеството – най-напред, не говорят. Не знам защо устите им са затворени толкова здраво. Те са тихи и казват по-малко, отколкото би трябвало. Те са добросъвестни, бавни и стабилни. Ние имаме също нужда от хора, които да са бавни и стабилни, и добросъвестни. Но недостатъкът би могъл да е, че позволяваме на нещата да се случат, а не стоите здраво на краката си. Може да сте бавни, но трябва да вървите. Ако кажете „Бавен съм”, това означава, че има някаква скорост някъде, нали? Трябва да има някакво движение някъде. Дори нещо да се движи бавно, означава, че има скорост. Думата „бавен” означава, че има скорост, нали? Не означава, че сте неподвижни. „Бавен” означава скорост, и някаква скорост трябва да имате. Ето това е – трябва да се изправите. Трябва да се издигнете. Трябва да се изстреляте.

Те са двойно благословени от Сахаджа йогите, защото сега Аз съм се установила в Лондон, имаме програмата в Какстън Хол, а какво става: „Добре, ние ходим всеки понеделник, като на църква, слушаме лекциите на Майка. Много хубави лекции изнася Майка. Ние ги оценяваме, връщаме се вкъщи”. И готово, това е за цялата седмица.

Сега вие сте пророци и имате специални отговорности като английски Сахаджа йоги. Затова дойдох чак в тази страна да го изработя за толкова много години. Казах ви, че в Индия съм работила само три години, а бях тук осем години и може би за още четири. Но защо? Каква беше нуждата да дойда в Англия и да работя, докато знаете, че в Индия можех да имам хиляди като тези, които получиха Реализация, виждали сте го със собствените си очи. Дадох Реализация на хиляди и те са така хубаво установени в Сахаджа Йога, толкова са солидни. Те не са от тези хора, които ще дойдат на едно събиране и след това на следващото няма да дойдат. Те не са такива. Те са стабилни хора; напредват в това.

Но защо все още работя тук? Защото това е едно важно място. Всякак клетка на това сърце е  много важна и затова вие всички трябва да се опитате да се раздвижите. А знаете ли, че работата на сърцето е да движи неща? Циркулира, трябва да циркулира. Опитайте всеки метод на циркулация, говорете на хората. Бидейки англичани, ще разберете хората, които все още не са при нас. Те са бавни, не могат да се движат бързо. Разбирате ли, това е качество като на бивола,  който седне ли – знаете – после няма да се помръдне, каквото и да правите. Просто си седи, наместил се е, много щастлив в тази позиция. Така че трябва да кажете: „Къде седиш? Върху какво? Вулкан.” Кажете им всичко за това, предайте им великото послание, че Утешителят дойде. Няма време да се седи. Това е Единственият, който е тук. По-добре се изправете сега.  Не продължавайте със старите си идеи и старите си неща. Трябва да знаете, че всичко това се случи; и както ви казах, предсказанията могат да бъдат използвани, можете да използвате каквото искате от Сахаджа Йога. Можете да им кажете каквото и да е от Моите лекции, каквото искате. Имате всички права да правите каквото искате с Моите речи. Няма изобщо от какво да се страхувате или притеснявате. Като онзи ден някой каза, че заради протокола не са направили нещо. Какво е протоколът за децата? Нищо. Вие сте Мои деца, в края на краищата. Имате всяко право, което ви давам. Така че няма нищо подобно. Нещо не било направено; какво каза, Памела? „Заради протокола…?

Да, тя каза нещо, забравих какво. Но бих казала, че това е понеже е толкова очевидно, че сте специални хора. Вие сте поставени на трон. Аз по-добре да се оттегля по-назад, като кралицата-майка, и да гледам как управлявате. Би било много по-добре. И не се притеснявайте толкова много, давайте напред. 

Имам предвид, че интервюто или написаното във вестника не е напълно правилно. Но нямам нищо против, защото ще допадне на хората – определени неща не съм правила, като да помагам на Гандиджи. С какво бих могла да му помогна, разбирате ли? Той никога не медитираше. Да, по някакъв начин му помагах, но начинът, по който е описано, не е толкова грубо, Аз го направих по фин начин. Няма значение. Нямам против. Каквото и да кажете, е правилно, каквото и да направите, е правилно, и може да се поправи. Дори да предположим, че има преувеличаване понякога, преувеличеното може да бъде постигнато. Каквото и да кажете, ще стане истината. Така че не се страхувайте да казвате, каквото усещате.

Друга традиционна особеност на англичаните е, че не бива толкова да се страхувате, че някой винаги ще каже нещо с…

… малко по-малко, отколкото е. Трябва да ви кажа, че би трябвало да го подсилите, ако трябва да накарате бика да се раздвижи, разбирате ли? Преувеличете малко това, което можете да кажете, защото каквото и да кажете, не е повече, и това е Безкрайното. Но не трябва да бъде повече, че да не могат да понесат. 

Както Уорън имаше едно преживяване, за което му казах: „Разказвай го само на Сахаджа йогите, не казвай на никой друг, защото никога няма да ти повярват.” Той нямаше бензин в колата си, а трябваше да отиде по работа за популяризиране, но тръгна. И той обикаляше и направи цялата тази пропаганда осем дена, а когато се върнаха, нямаше бензин. На бензиностанцията момчето му каза: „Резервоарът ти е пълен, защо искаш да слагаш бензин?”

Защо не? Това може да бъде направено. Но не казвайте на никой друг, защото ще каже, че е небивалица, разбирате ли? Разбирате ли, чували сте историята за хляба и рибите. Понеже е в Библията, значи е така, вярваме й. Защо не и днес? Видяхте толкова много неща, случващи се ей така, имам предвид толкова много неща във вашия собствен живот. Но ако кажете всички тези неща на хората, няма да повярват. Така че вашата мъдрост е във вярата, че сте в Царството Божие и че Той е Всемогъщ и ще ви даде всичко, което желаете и към което се стремите. Хората няма да повярват, знам. Но е истината – каквото е пожелано, можете да го получите, но ако го разкажете на хората, те няма да повярват. Но що се отнася до Сахаджа Йога, трябва да направите изявление, което не е сдържано, а открито, с увереност. Неувереността си проличава, защото нямате добра подготовка. А увереността е „Да, така е, точно така. Ето това е.”

Като, когато за първи път отидох в Индия, Раул Бай, знаете я – една възрастна жена, индийка – те са малко срамежливи за всичко. Тя е тази, с високо вдигната във въздуха ръка викаше силно: „Боло Матаджи Нирмала Деви!” А Моди я погледна; той не можеше да си вдигне ръката, разбирате ли. Беше малко срамежлив. Но тя го направи три пъти, а после вдигна ръката му и каза: „Какво ти става, толкова висок мъж си? Защо Бог ти е дал тази височина, за какво? Да си вдигнеш ръцете само!” И горкичкият човек трябваше да си вдигне ръцете!

Така че това е, което е. Имайте твърдост, имайте пълна увереност в себе си, че сте реализирани души, че сте пророци. Не да се разстройвате или тревожите за нещата, сега вие сте пророци. Приемане! На санскрит се нарича вирадж. Тоест енергията е овладяна – вирадж: означава, наслаждавайте се на енергията вътре във вас. Вирадж. „Ра” е енергия, „вирадж” означава да се наслаждавате на енергията на този трон, приемете я. Вие сте крале сега, дръжте се подобаващо. Това изобщо не е арогантност. Човек, който е крал, никога не е арогантен, ако е истински крал. Разбирате ли, ако е набеден за крал, тогава е различно. Но ако те са истински крале, те не могат никога да бъдат арогантни. Така че с този специален вид на царствено поведение вие ще привличате хора. Не е да се изтъквате а – вие сте. От друга страна, това е сдържаността, която имате, за какво? Няма нужда да се обличате като просяци или като дендита, но облеклото ви трябва да бъде като на крале, безгрижно. И ще бъдете изумени, ще се получи. 

Вие сте хората, които имат най-много от Моето време и компания, а също Аз знам езика ви. Изнесла съм повече речи на английски, отколкото на Моя майчин език или на хинди – можете ли да повярвате? И сега токова много индийци, които не ги беше грижа за английския след Независимостта, сега те се опитват да научат английски и се страхуват, че един ден английският ще замени санскрита, заради това, че Майка говори английски.

Така че трябва да отправя една съвсем проста молба към вас да приемете, приемете силите си. Приемете! Вие не сте повече роби. Вие сте реализирани души сега. С личността си вие наистина ще подчертаете красотата на Сахаджа Йога. Докато няма цветя на дървото, дървото няма смисъл. А цветята трябва да се показват. Те не се крият; виждали ли сте някое цвете да се крие? Те покриват цялото тяло на дърво, и ухаещи, приемат собствените си силите. А уханието извира. Всеки знае, че цветовете са готови, всички пчели са наоколо. Ето такива трябва да сте вие. Приемете силите си – вътрешни, външни, и двете. Не само вътрешни, но и външни. И хората ще бъдат изумени от вашата увереност, от вашето състрадание, от вашите възможности, и от най-великото – пълната видйа, пълното познание за Сахаджа Йога, пълното познание за Кундалини, пълното познание за Божественото, което имате. Добре?

Гевин, можеш да направиш пуджата както пожелаеш. Гевин, ела насам… Трябва да имаш имената и нещата. И Маркус.

Йоги: Ганеша пуджа ли, Майко?

Ганеша дойде! Така че ти също знаеш санскрит. Двамата учат санскрит.

Йоги: Трябва ли всички онези, които преди не са Ти правили пуджа, да бъдат повикани?

Добре, но не напълно нови хора. Не напълно нови, а онези… Елате. Ако искат да го направят, добре. Но, разбирате ли, проблемът е, че те са абсолютно нови хора. Но във Франция се получи …

Йоги: Някои хора са дошли отвън и може би не са имали пуджа.

Откъде отвън?

Йоги: Да, има един господин от Девън, Майко.

Тук ли е? Добре, това е хубаво. И също, разбирате ли, във Франция наистина сработи. Имахме пуджа на следващия ден и повикахме онзи хора, които получиха Реализация. И те наистина паснаха, разбирате ли, бяха много чувствителни, защото бяха търсачи. Те разбраха смисъла, и не само тези алжирци. Тези мюсюлмани, колко бяха добри – напълно първокласни. Първокласни хора, знаете… Как му е името, на адвоката? Айчала. Той е прекрасен човек, нали? Жена му … И той каза: „Това е времето на Възкресението; какво има толкова да се пита?”… А той е адвокат, и жена му ли също?

Йоги: Да. И те са говорили с толкова много хора в Алжир.

Казвам ви, той докара 14 души със самолета. Да, направи го.

Добре. Така че ако новите хора не създават никаква бариера, е добре. Могат да дойдат и да измият Нозете Ми. Винаги помага. Но ако имате резерви, не го правете. Просто не го правете. Разбирате ли, не помага на Мен, а на вас. Някои хора мислят, че с измиването на Нозете Ми, мога да си спестя едно миене или каквото и да е. Така че е привилегия, или ако трябва да го правите, трябва да го направите – добре е за вас, веднага ще се установите в Реализацията си. Така че тези , които са нови, могат да дойдат. И трябва да измиете Нозете Ми първо.

Той разбира толкова много, казвам ви! Моите внуци разбират протокола толкова добре. Той свали чорапите Ми и си ги постави на върха на главата  – на върха. Те разбират толкова много, това е ..! Ник ми казваше, че трябва да научим от децата толкова много за протокола. Той ги събу днес, тя каза, че са за вечерта на пуджата, и Аз мисля, че ще ги оставя за ползване.

Така, тези хора, които сте нови, моля елате. Те би трябвало да направят пуджа. Те имат привилегията, не онези, които… Кой е дошъл от Девън. Чудесно! Ела насам. Ела насам, ела насам. Добре. А пък кои са хората от Брайтън, които трябва да дойдат и да измият Нозете Ми, защото това е най-добрият начин да установят Реализацията си. Той ще бъде първи. Той ли ще е пръв? Те разбират привилегията. Много добре.

Мисля, Пол, че ти би трябвало да измиеш Нозете Ми, по-добре измий Нозете Ми. Добре. Аха, това е добре. По-добре кажи мантра. Между другото, на кой дадох онова нещо, което донесох за вас онзи ден? За миене на Нозете Ми? На кого го подарих? На вас ли го дадох, хора? Голямото нещо? Не, не, скоро. Питайте Маркус. Маркус, имахме това сребърно нещо, голямото нещо? Голямо нещо толкова? Кое? Не, не, не това. Беше от Англия само. Мисля, в Лейн. Трябва да е там.

Йоги: Вие ми дадохте едно в къщата Ви, Майко, да го дам на Найтингейл Лейн.

Така ли? Къде е? Трябва да го донесете. Вижте, то е много добро. Изненадващо е, че Аз беше при Мен, онова беше от Англия, и Аз ви го върнах. Направено в Англия, можете ли да си представите? В Шефилд! Така че ви го донесох, за да можете да го използвате. Така че следващия път го донесете, защото неръждаемата стомана не е толкова добра като това, разбирате ли? Добре е, няма значение.

Така, сега ще кажете мантрите, нали? С тази на Шри Ганеша, най-напред. Имате ли това? … Как ще го направите на Нозете Ми. На Нозете Ми използвайте гий с това. Малко от този кокосов орех трябва да се запази за след това …Добре. Сто и осем имена. Но той има превод, също е необходимо – о, този. Нека чете превода си, той е за новите хора.

Това е Шри Ганеша, който инкарнира като нашия Господ Исус Христос, и това беше написано преди четиринадесет хиляди години. Беше преведено, така че можете да видите сега как Неговото идване го е имало и преди. И как нещата, които са записани тук, показват пълна картина на Христос – кой е Той, когото хората не познават, знаете. Те говорят за Христос, Христос, Христос – какво е Христос? Нека видим. Сега, Гевин, можеш ли да се изправиш и да го прочетеш? Не, не, така е добре, предай го, просто го предай. Сега, кой ще… Защо не помолиш някой да го прочете, защото трябва да отидем… Джеръми? Прочети го, на глас.

Сега, къде е… Кой ще вземем? Маркус? Мисля, че ти си.. Къде са всичките…Те са от тази страна. Така че ела от тази страна. Маркус, ела от тази страна, така че трябва да държиш всичките …

Нека всички деца измият Нозете Ми. Нека първо децата го направят. Така е по-добре. Шона!.. Нека Олимпия дойде. Олимпия, ела тук. Ела, ела. Кой друг е там? Ще трябва да измиете Нозете Ми. Ясно ли е? Всички трябва да измият Нозете Ми. Ела насам. Сега седни там. Всички ще измият Нозете Ми. Ясно ли е? Това е. Сега ела насам. Вземи водата. Амит, седни. Събуй си обувките. Трябва да събуеш обувките… Седни, седни.. Седни, седни. Седни тук, просто така. Моля те, седни. Сега ще седнеш! Седни! Седни. Сега сложи водата, ела насам. Ти сложи водата, само ела насам. Виж сега, всички го правят. Ела насам. Аха! Кой ще го направи? О, о, добре. Дай му тази ръка. Къде е… Кейти? Просто я повикайте. Дясната ръка, дясната ръка, дай си дясната ръка. Не, не, не, не плачи. Не плачи. Не плачи. Къде е Кейти? Повикайте Кейти.

Сега мийте, мийте. Ела насам, ела насам. Ела насам, ела насам. Тя може да го направи. Тя може да го направи. Тя е голяма сега. Тя може да го направи … Сега е добре, виж, идва хладен полъх. Добре, добре, добре. Ела насам, Кейти, ела насам. Кейти дойде, виждаш ли. Ела насам, Кейти. Ела насам, Кейти, ти го направи. 

Йоги: „Нека ушите ни чуват това, което е истина…”

Виж, всички го правят. Всички деца го правят. Добре.

Разбирате ли, това е въпросът, че когато получите Реализация, Духът е събуден – това е Христос – и това чувате. “Неговото присъствие във вас” – с него слушате. Означава с Духа, разбирате ли, това е въпросът. Ето това каза Той – че Утешителят ще дойде и Той ще, или Тя ще, както и да е, ще ви утеши по такъв начин, че ще пребъдете завинаги в Отеца – или бихте помнили Моя Отец винаги. Това е Духът, който помните. 

Това е Духът, разбирате ли? Виж сега, чуйте това.

Кои са другите? Ти никога ли? Ти също?… Можеш ли да си представиш, той е тук! Ти никога не си мил.. Грейс, разтривай с ръцете си под водата. Просто ги разтрий. Ела насам. Просто ги разтрий, във водата. Разтривай силно. Разтривай с пръстите си. Разбираш ли, Нозете Ми са съвсем наред. Нищо не им се случва. Разтривай толкова силно, колкото можеш.

Йоги: Имената на Богинята, като Шри Лалита.

Сега, ти стани и… Би ли го направил? Добра идея, защото… Можеш ли да го направиш за него?…Добре, просто стой тук… Превод, иначе тези хора няма да разберат. Можеш ли да седнеш, би било по-добре. Ние можем …Майката Земя …вибрации. Много силно сега.

Можеш ли да добавиш „сакшат”, би било по-добре. Не прекалено много. „Матаджи Нирмала Деви” би било по-добре… В началото го казваш… Щом го кажеш веднъж, всичко е наред.

Сега ще бъдете сигурни в това, добре? Нека Бог ви благослови. Тя е сигурна в това. Сега е по-добре.

[Докато се четат имената, Шри Матаджи поправя значението на някои от тях и коментира. Б.р.]

Това са всички тайни на… Добре, но не виждате ли, че… Всички ужасяващи неща сте избрали да прочетете тук! Ра, Ра-дха: е да .. означава „тази…”, „Ра” е енергията … която прониква, прониква. Радха е.. Ра е енергия на Радха… Пак ужасяващи неща. В началото се казват всички ужасяващи неща, за да ви укротят, мисля, ето защо … Добре. Добре, сега давайте нататък… Сега тръстиковата  захар!

Тя е каузалните елементи. Причината на елементите, разбирате ли? Причинен. Както каузалният елемент на Майката Земя е ароматът. Ароматът е казуалът на Майката Земя.

Разбирате ли, излъчването на вибрации през аурата поглъща всички останали аури в себе си… Цялата Майка Земя.

С Набхи.. Това означава.. Тя е Пълна луна от мускус. Те, разбирате ли, те са се опитали да вложат всички поетични представи, за да опишат нещо. 

Разбирате ли, работата е, има разлика: неговата красота и благоприятност. Благоприятността е лицето, разбирате ли, което ви дава шубхашубха означава „носеща добър късмет”. Лицето, което виждате, ви носи добър късмет. То е познато като благоприятно. Разбира се, имам предвид, че днешните хора не вярват в такова лице, че би могло да е лице. Но може да има лице, което ако го видите, тогава ви носи добър късмет. Благоприятно.

Йоги: Приветствия на Нея, диамантите на чийто нос заслепяват дори звездите.

Ето защо не нося нищо там!

Това е радостта от красотата. Така Сахаджа йогите се наслаждават на красотата на цветята, които Тя носи. Заради вибрациите е това. Разбирате ли, просто нещо е, че каквото и да докоснете, то се вибрира, и ако видите това определено цвете, сте по-щастливи, защото то има вибрации. Вибрацията е тази, която дава само… Да, те са.

Лотосът, лотосът на любовта.

Което значи, което произлиза от капол. Това е описанието. Капол е този, така че това е частта, която описват. Разбирате ли, падмарааг, падмарааг е ароматът на лотоса. Той е рааг, тоест енергията, която излиза от челото Й. Не, от това, капал, а това е капол. Капол е, съжалявам; това е капал (чело), това е капол – бузи. Енергията, която тече от бузите е енергията на тази рааг, тоест рааг всъщност означава „любовта, състраданието”, на лотоса.

Както новите листа. Видру е „нови листа”, разбирате ли. Като новите листа… Какъв е преводът? Много голямо нещо е, но е много поетично, доста объркващо е. Доста смущаващо е! Добре.. Синьо. Както сините листа, разбирате ли, с такъв цвят. Виждате цвета на тези нови листа – не е ли розово-червен, нали? Така че Нейните устни са такъв цвят, който ще засрами дори тези сини листа, новородени листа, разбирате ли, розовите.

Да, но те са контролиращите Нирмала Видйа; Шудха Видйа– чисто познание. Тези са, зъбите са проявлението – те проявяват чистото познание. Те са пъпките на всички видйа. Пъпките.

Трябва да се сложи камфор. И бетелът е да се яде – него Аз не го ям, виждате.

Санлап означава благоприятен”. Алап е съобщението. Обратната връзка. Така… Разбирате ли, да бъда честна, много е смущаващо. По-добре го прочетете. Не, не, ето това е написано тук: като музиката на вийна, божествената музика на вийна… Сарасвати.

Разбирате ли, трябва да виждате всички тези неща в една по-фина форма. Не виждате това, всички усилия, разбирате ли. В по-фина форма, диамантите са нещата, които излъчват – те излъчват, виждате ли? Така че, когато се казва, че диамантите са около врата, не става въпрос да се носят отвън; въпросът е да се излъчва тази любов. Така че огърлицата е полезна. Но сега вие сте Моите диаманти от огърлицата Ми. Защо Ми е тогава да нося каквито и да е диаманти повече? Космическо, това е. Разбирате ли, когато Тя нямаше свои собствени диаманти, а това, които имаше, Тя носеше онези диаманти, добре. Но сега имате живи диаманти, така че каква е нуждата? Те бяха използвани, за да излъчват силата Й. Сега не се нуждаете от нищо; вие сте тези, които ще излъчват тези сили. 

Йоги: Ние сме украшенията на Матаджи, ето това трябва да разберем и да се опитаме да се поддържаме чисти, за да излъчваме максимално…  Самопочистващи се скъпоценности.

Правилно? … Това е то. Всичко е вградено.

Мисля, че е по-добре да не го превеждаш, по-добре не. То е по-скоро за гръдта на Майка. Понеже децата се тревожат за гърдите, затова е описано там, така че по-добре не. Не, не, по-добре не. Разбирате ли, това е написано от и за хора като Маркандейа, а те описаха Майка отвън и отвътре. Не знам как откриха това за Майката, разбирате ли, защото са деца. Вижте, те бяха децата. А децата знаят всичко за Майка отвън и отвътре, виждате ли, та е описано цялото раждане.

Това е… Има три гънки. Майката е… три гънки. Ето защо е наречена … Много е неудобно!

Камеша е… Той е Богът на всички желания. Кама е желание. Ето защо Той е разположен в сърцето.

Прекалено голям свод на ходилото. Не мога да нося модерни обувки!

Направиха снимка – вие бяхте там – не, не, но една от фотографиите, където просто видяха пламъци, излизащи от Нозете Ми… Маха Шиваратри.

Разбирате ли, всичко това е казано, понеже казвайки тези неща, вие подбуждате тези сили, разбирате ли – те се чувстват щастливи, вълнуват се. И това не е нищо специално за Мен, защото ако е Мое, не е нищо специално. Просто го има. Но човек трябва да знае защо получава Реализация толкова бързо; защото трябва да има нещо специално в Мен. Защо получавате Реализация толкова бързо? Аз изглеждам като вас, държа се като вас, всичко е като вас. Но има нещо много фино вътре, което е много динамично, а вие трябва да разберете космическата природа на Майка. Ето как ще се обясни как всички вие получавате Реализация, как давате Реализация на другите. Ето защо всички описания бяха дадени от прорицателите, които са хора от много високо качество, виждате. Те са много по-фини, но колкото по-фини израствате, толкова повече разбирате силите Ми и собствените си сили също. Но това е такова взаимно разбиране, виждате ли; както колкото повече си отваряте очите, толкова повече виждате слънчевата светлина. По същия начин е. Но би трябвало да има нещо в Мен, така че да получавате Реализация, и то е точно описанието.

Йоги: Казват, че Богинята е толкова велика, че дори бог Ганеша гледа само Нозете Й. Той никога не поглежда нагоре да види лицето Й.

Не Сахаджа йогите, за тях може. Те са извинени. Те означават повече от други божества, и към тях се отнасят така. Първо с децата, разбирате ли, божествата са много, много добри, много, много мили. Знаят, че децата са на сцената и трябва да се грижат за тях, и те са всъщност Моите любимци.

[Един йоги казва, че има друго описание на Ноктите на краката на Богинята, че няма нужда да се режат, защото те се изрязват от скъпоценните камъни по короните на божествата, които се покланят в Нозете Й.]

Вярно е, рядко правя това. Но понякога мисля, че трябва, понеже когато хората дойдат в Нозете Ми – вие не сте Брахма, Вишну, Махеша – не бива да бъдат наранени. Разбирате ли, вие нямате никакви корони… Виждате ли, точно навреме!

Омъжени жени от Брайтън… Брайтън. Омъжени жени от Брайтън.

Приветствия на Нея, чийто Господ е в Нейната сила.

Хм. Просто си представете.

Йоги: Значението на това е, че човек може да се приближи до Абсолюта само чрез Матаджи.

Това е Нейната сила. Вижте, дори това, че контролът на Шива, Садашива, е в ръцете на Майка не е вярно, в такава степен.

Йоги: Но Ти си Неговата, израз на Неговата сила.

Вярно е; но виждате ли, Моята любов, състрадание е доста много, много повече. Аз не съм яростна. Но ако вие, хора, се държите лошо прекалено много, тогава Той е яростен. Аз може и да не съм в състояние да контролирам. Тогава трябва да стана свидетел на яростта на Бог. Той е състрадание, Той е Любов, Той е невинност – всичко е там, но Той е яростен. Така че бъдете внимателни какво искате да направите.

Разбирате ли, всъщност това е във фина форма. Това нещо, което е Кайлаш, е част от Неговото владение. Кайлаш е много голямо пространство, разбирате ли… Връх Кайлаш.

Трябва да видите снимки на Кайлаш. Изглежда като човешко лице, напълно – толкова прекрасно. И три малки глави, можете ли да ги видите? Напълно ясно можете да ги видите. А вибрациите са невероятни. А денят, когато имахме Шива пуджа? Тогава всичко беше напълно замръзнало.

Героиня…. Наика е командващата, вярно е. Шри Чакра: това е чакрата, с която беше създаден целия свят, всичко; творящата чакра е Шри.

Чинтамани е скъпоценностите, което е, които излъчват изпълнението на вашите желания. Каквото и да желаете, вашите притеснения, всички желания се изпълняват от този камък, от  Чинтамани. Тя е тази, която изпълнява всички ваши желания. Вие трябва да желаете.

Брахмите, петте Брахми. Петте елемента.

Ваибхава, славата … съчетава… 

Манатма. Което е преведено, чети го. Разбирате ли, това е заради самаса; виграха не е правилно, ето защо. Сега чети …

Атмана, Манатмана: тези, чийто умове са станали атма. Манатмана

Вижте, те са Нейното достойнство – това е смисълът. Това е Нейният вайбхав. Вайбхав означава, може да се каже, величествените пулсации, които Тя излъчва. Нещо – вайбхава може да бъде, гривните могат да бъдат Моя вайбхав, означава, че те са елементи, които допълват Нейната величественост. Вайбхав, разбирате ли….Ришите са Мои вайбхави, разбирате; това, което ви казах, е истина. Вие сте Мои вайбхави.

Този Бандхасура, този – как му беше името – беше вчера, онази жена беше оплетена от него… Муктананда е Бандхасура.

Йоги: Асурът, който ви завързва.

Много е трудно да се отървеш от тези хора. Муктананда, разбирате, е онзи, който ви прави напълно обвързани към него, и той казва: „Ето ви муктананда.”

Йоги: Обратното!

Тази жена е закъсала с туберкулоза, но тя не може да го изостави, разбирате ли. И двете й сърца са блокирани много зле, тя се влошава, а не може да се откаже от него, защото той я е вързал – той е Бандхасура. Но Бандхасура има това качество: трябва да върже хората, разбирате ли, и дори да умират, не могат да напуснат.

Сампаткари. Сампати означава „собственост” и се представлява от слон.

Това е главният смисъл. Разбирате ли, ашвакоти – десетки милиони ашви. Ашва означава кон; така че това е бели коне – десетки милиони от тях, крори. Знаете ли това? Ашварудха. Тези, които са на коне, бели коне, са представителите на Шакти, на Силата, и те са онези, които са част от Калки. Десетки милиони от тях, десетки милиони. Един крор е десет милиона.

Тя е действието; чакрата на действието е Шри Чакра, чрез която човек действа. Това е Дясната страна, Шри Чакра… Гейа чакра. Гейа означава “чрез която знаете”. Гейа е чрез която знаете. Тя е тази, която притежава центъра, чрез който знаете. Познанието е само тази чакра.

Онези, които са обслужвани (от силата на мантрите –б.р.) , са мантрини. Вие го имате – вашите мантри са просветлени мантри. Каквото и да кажете, то е мантра.

Кири? Кри, кри. Да, това става “Са”. Кри е Карочита, това е само Шри Чакра.

Така че, Сахаджа йогите трябва да са внимателни, разбирате ли, също. Малко плашещо е. Мадхяга. Пламтящ гирлянд – Джваламалини. Джваламалини е… Ужасения Бандхасур.

Каква е храбростта на Нитйа. Това е разпъването на кръст на Христос. Това е храбростта на Нитйа, защото Той е вечно Същество, така че можете да Го видите разпънат на кръст; иначе за една майка е ужасяващо да види детето си разпънато на кръст. Но понеже Той е храбростта на Нитйа, това е храбростта на Нитйа – храбростта на вечността. Виждате храбростта на вечността, как всъщност е убит Той и как възкръсна. Но когато видите тази храброст, е толкова красиво. 

Йоги: Трябва да знаем, че същото нещо е в нас.

Да, разбира се. … Бала е Картикея. Картикея е. И Той убива, защото на това ниво Картикея изработва, разбирате ли – на това ниво (челото – б.р.). И това е този, този ужасен тип Бандхасур, създава вашето …

Ужасна жена беше, онази вечер! Няма да бъде … сега.

От Нейните … нокти на ръцете. Карангули. Ангули е “пръсти”. 

Пашупати е Шива, а Тя е Махапашупати.

Изгаряйки градовете, точно както градът на Раджнеш беше изгорен.

Мадхякута. Средната част.

Кула е, може да се каже, династия, династия, къща, къща.

Йоги: Кула на Матаджи са всички Сахаджа йоги.

Разбира се… Вижте, много е деликатно. Разбирате ли, какви са символите на… Да речем, сега Гавин Ми даде малка корона като символ на Англия, вижте, за която Аз наистина се грижа много, разбирате ли, пазя я много внимателно. Също Кулангана е дума, използвана за жена, която се грижи за кула, тоест за къщата, за достойнството на къщата, достойнството на семейството, за цялото достойнство. Тя се грижи за достойнството на всички членове на семейството си. За нея, достойнството на семейството й е най-важното нещо.

Тя се наслаждава на това. Има друга дума – каул. Каул е това нещо, където се пита дали е правилно или не за кула, за къщата; и ако цветето падне на определена страна, казват: „Да, каул, да, да. Богинята ми каза да”. Така че Каулини е единствената, която е – разбира се – господарката на Кула; но Тя е Тази, която ви казва „да” или „не”, указанията по кой път да се тръгне….Акула. Акула означава “тази, която е отвъд всяко безпокойство”. Кула също означава “бреговете на реката” – кула, така че също може да означава “тази, която няма брегове”.

Самайа” означава време. Тя е тази, която знае времето, в което да започне пуджата, кога какво да се прави, Тя знае, Тя знае подходящия момент, защото Тя е вътре във времето. Това е много важно. Какво е това? Самайачаара, самаячаар означава какво да се направи в определен момент. Например, сега в днешните времена, вижте – особено това – онова, което следва да се направи, благоприятните за днешните времена неща, човек би трябвало да ги направи. Например, ученето на английски е много важно за нас. Но отделно от това, самайачаар означава маниерите на определена епоха, разбирате ли, известна маниерност на дадено време, която е добра, благоприятна и трябва да бъде създадена: като поставянето на колан, разбирате ли, докато седите в колата, трябва да поставите колана – самайачаар, нещо такова.

Вижте, за Деви не е необходимо. Например, ако Ми дадете някакви пари, нямам нужда да ги слагам в банката. Мога да ги изгубя всичките и да кажа, че съм приключила – за Мен това не е грях. Мога да взема цялата ваша собственост, всичко, няма грях. Но трябва да го правя съобразно епохата, за да докажа какво е добро за вас, какво поведение би трябвало да имате към парите, към колектива, и съобразно с това се държа и Аз. А за Мен не е нужно, защото Аз съм отвъд това, нали? Но самайа – каквото е нужно според епохата – Аз трябва да го направя.

И това е, което би трябвало да разберете. Не да бъдете анормални хора, разбирате ли, да се държите по ненормален начин. Дори и Аз да ви кажа, че не трябва да си поставите това червено нещо (кум-кум), защото би могло да не е самайа кул по това време – разбирате ли – хората няма да го разберат, така че няма нужда да го слагате. Мъдрост е да се държите по начин, по който да го карате нормално, да се държите по нормален начин, да правите нещо, което е нормално. Но за Бог не е нужно. За Бог не е необходимо, защото Той е отвъд, но когато имате последователи, които трябва да се издигнат, когато трябва да работите с други хора, те трябва да знаят как да се държат. Като да ви казвам „благодаря”, за Мен не е необходимо, изобщо. Ако Ми дадете чаша вода, за вас е привилегия, ясно? Но Аз ви казвам „благодаря” десет пъти, защото вие също трябва да кажете „благодаря”. Самая кул, самая кул.

Йоги: Приветствия на Нея като единствената, която живее в Муладхара.

Никой не може да влезе там. Брахма Грантхи… Разбирате ли, не можете да влезете вътре в центъра, докато вашата Кундалини се издигне, а Кундалини представлява Светия Дух. И Тя е е единствената, която може да влезе вътре в него. А също Тя пребивава, Деви прбивава там като Махалакшми или като Лакшми, в Манипура.

Вижте, без да дойдете в Сахаджа Йога, не бихте разбрали всички тези неща, нали? Защото не ви е известно, че има грантхи вътре в нас, че има центрове вътре в нас, че тези центрове трябва да бъдат разчупени; после има грантхи, които са формирани между центровете – цялото това познание е невъзможно. Ако не сте реализирани, каква е ползата да говоря за това с вас, понеже не можете да го видите. Но в една личност можете да го видите – на определено място откривате, че помежду два центъра Кундалини спира, разбирате ли. Да речем, между центровете Манипура и Свадхистхана, между тях двата Кундалини спира. И какво е това? Това е грантхи на Вишну, така че това е Вишнугрантхи Вибхедини. Ако кажете мантрата за Вишнугрантхи Вибхедини, само тогава Кундалини ще се издигне. Но преди Реализация, преди движението на Кундалини, е какво? То е просто говорене, изобщо няма смисъл.

Тук, на Агнйа чакра. Антарал. Антарал означава най-вътрешната сърцевина. Антарал – в най-вътрешната част на сърцевината на Агнйа чакра пребивава тя…. Рудра… „Сахасранам Бхуджа” означава в Лотоса на Сахасрара; аарудх – Тя е поставена отгоре върху това. Възкачване – аарудх. Добре. Всъщност, когато се качвате на трон или на кон, го наричате възсядане: Тя е възседнала отгоре, Тя е възседнала отгоре – аарудх

Йоги: Приветствия на Нея, която е нежна като стеблото на лотоса.

Това означава, че не бива да сте груби с Мен… Бхавани. „Бхава” означава „да проявя”. Това, което е проявено… (Известно)… Трябва да имате чувство. Ако нямате чувство към Мен, няма да Ме опознаете. Чрез ума няма да Ме опознаете. Тези хора, които се опитваха да Ме опознаят рационално, никога не могат да Ме опознаят. Трябва да имате чувства … (Гора от …?) Разбирате ли, ако трябва да станете, съществува голяма примка, и Тя е тази, която я срязва, и ви прави Духа. Разбирате ли, каквото е проявено, то е създадено, то не е нищо друго освен гора, нали, и Тя ви отвежда отвъд него. 

Бхадра” всъщност означава „джентълменски”, разбирате ли? Тя харесва хора, които са благородни, възпитани. Тя не харесва арогантни хора, хора, които нямат разум как да се държат, злевъзпитани хора – Тя не ги харесва, разбирате ли; с изключение на Шива, който има Свой собствен стил, разбирате ли. Той е много мил, но Той е толкова невинен, Той е толкова сладък. Представете си, Той идва на бик – Той не е много бхадра! Не е много джентълменски да идваш на бик, нали!…Имам предвид, Тя е дама. Тя е като дама, може да се каже.

Йоги: Приветствия на Нея, която дава всички добри неща на Нейните бхакти.

Всички добри неща, не лоши – да предположим, че искате уиски, няма да ви дам!

Йоги: Приветствия на Нея, която обича поклонниците Си.

Определено. Трябва да знаете в сърцата си, че ви обичам всички много, ясно? Така че не се стеснявайте изобщо. Аз ви обичам, всеки един от вас, много повече отколкото вие Ме обичате. Така че се обичайте, себе си и един друг.

Йоги: Приветствия на Нея, която може да бъде доближена само чрез преданост.

Чрез отдаване… Вие можете да Ме контролирате само чрез бхакти.

Шарада е Сарасвати.

Шатодари не означава това. Шат означава сто. Тя има сто, сто – удàра означава стомаси, разбирате ли, удàра означава утроби. Тя има стотици утроби. Иначе как ще свърша работата?

Би трябвало също да е невъзмутим. Няма за какво да се смущавате; всичко, което става, е като шега… Това означава напълно интегрирана личност.

Йоги: Приветствия на Нея, която е отвъд желанието.

Ето защо казвам, че вие трябва да пожелаете.

Тя е без цел, вижте, без цел. Прапанча означава „без цел”, разбирате ли. Всичките елементи са това, което създава целта. Ако ги няма елементите, няма цел… Имам предвид, че ако станете убежище за всеки, как можете да имате убежище. Ако станете подкрепа на всеки, как можете да имате подкрепа? Представете си ситуацията!

Нирупадхиупадх;  означава няма упадхи. Означава – видите ли, разбирате ли – допълнения, допълнение, разбирате ли. Една упадхи е, разбирате ли, както казвате „Господине, това и това”. „Госпожо, това и това” – разбирате ли, всички тези неща са упадхи. Това са допълнения; от които, ако сте цялостни, нямате нужда от тези неща, от атрибути.

Имам предвид, че ако имате страсти, как можете да унищожите страстите? Но е толкова естествено, знаете ли. Няма нищо специално. Нищо специално в личност, която не се отдава на тези страсти…

Това са така наречените двойни имена, разбирате ли: така първо се дава качеството, и тогава какво върши това качество. Да речем, ако кажат „Нирмама”, това е личност, която не казва „това е мое”, която не чувства „това е мое, онова е мое”. Самата личност е такава – това е качеството. Самото качеството Нирмама разрушава тази обвързаност във вас, когато казвате „ Това е мое, това е мое, това е мое”. Виждате ли, както сапунът има качеството да изчиства, ясно? Сапунът трябва да чисти, никой не чисти сапуна. Така си е. 

Йоги: Приветствия на Нея, която няма съмнения.

За нищо. Разбирате ли, това е, което е. Ако Аз се съмнявах, тогава вие също щяхте да се съмнявате. Но вие знаете, че Майка няма съмнение за нещата, така че когато се приближите до Мен, вашите съмнения също изчезват, автоматично. 

Бхава” означава проявеното. Разбирате ли, каквото е проявено, то е бхава; а проявеното е тази плът, това тяло, всичко това, разбирате ли. Така че просто стигнете над него, така че да го отречете – отричане от плътта, както е казал Христос. Така че Бхаванашини означава Тази, която ви отдалечава от този свят на илюзии, свят на проявлението, в който си мислите: „Сега тази къща е моя, това е мое”. Всички тези идеи си отиват, а вие ставате едно с реалността.

Йоги: Приветствия на Нея, която няма планове, няма умствени дейности.

Изобщо няма. Но какво да се прави? Умствената дейност не я разбирам. Понякога казвам „Аз мисля”, заради самайача, разбирате ли; но за да бъда много честна, Аз никога не мисля. Не знам как да мисля. Невъзможно е. Това е странна машина, знаете ли. Затова имам повече уважение и грижа за вас, защото каквото имам, го имам; не е нищо специално, разбирате ли? А вие го постигате, така че е нещо специално за вас. Ако имате всичко, кое е толкова велико? Ако някой го постига, е по-велико нещо, много, много по-велико.

Това е добре. Но за целта Аз не мога да си приписвам заслуга, защото хората автоматично го получават. Не знам как да си приписвам заслуги, вижте. Способността също я няма, разбирате ли, да си приписвам заслуги. Опитвала съм, но не мога! Никога не съм усещала, видите ли, че е много правдоподобно и че Аз мога да си го припиша като заслуга, и да дойда (с думите) „Това е Мое дело”.  Просто не го чувствам по този начин, не знам как да го почувствам – имам предвид, има нещо липсващо в личността. Невежеството липсва. Ясно ли е?

Сега това е интеграцията, и неитегрираното, разбирате ли. Когато сте интегрирани, няма проблем, за това – вижте: вие сте интегрирани. Така че каквото и да е тялото ви, то ще яде, каквото е добро, всичко е интегрирано; няма проблем, няма спор за това. Вътре в себе си сте в мир. Нека другите правят каквото си искат; каквото и да мислят за себе си, то няма значение. Но що се отнася до вас, вие нямате проблем, защото вие сте така интегрирани, и подкрепени: няма я лява Вишудхи, тази работа с чувството за вина. Аз не се чувствам виновна за нищо изобщо, разбирате ли? Ако се скарам на на някого – добре, трябваше да се скарам, скарала съм се, край. Не сядам и не започвам да „пълня” лява Вишудхи. Аз съм напълно интегрирана. Дали съм в мир или в смут, поне Аз никога не избухвам в гняв – а поемам съзнателно гняв върху себе си. И понеже е съзнателно, защо трябва да се чувствам зле от това? Защото вие ставате, разбирате ли, затъвате в него – „О, защо го направих?” Но Аз го правя съзнателно. Тогава какво има да се чувствате зле? Да, да, разбира се. Правя го.

Йоги: Приветствия на Нея, която разрушава смъртта.

Наскоро използвах мантрата на Мрутунджайа. Чували ли сте я? Тя трябва да се използва за хора, които са обсебени от тия работи по гробищата, разбирате ли. Така че си представете цяло гробище обсебва един човек; тогава какво да кажете? Това е Мрутунджайа: че „Ти си победителка над смъртта”… Това е , което казах. Аз не правя нищо, аз съм мързелива личност.

Йоги: Приветствия на Нея, която не взима нищо.

Да, която не взима нищо. Наистина, за да бъда истински честна Аз не мога да взимам, разбирате ли – не се получава. Разбирате ли, каквото идва при Мен, излиза с двойна скорост.

Знаете коя е Дурга? Дурга е тази, която направи ананд марг… Добре, сега сложете малко ориз на върха. Това е, което е. Сега, ако взема това, ще разцъфне в хиляди… Къде да го вземе? И вижте, какъв е този ритуал? Какво означава това – (това е всичко) – какво означава то? То е израз – когато правите така (разбъркваме – б.р.) – имаме, правим това благоприятно, с ориза и (как го наричате) с куркумата. Куркумата е едно много специално нещо, което е много благоприятно, създадено от Майката Земя. Тя е много благоприятна. Не може да се каже защо – такава е. Така че я смесете с ориз – оризът е също много любим на Майката Земя – и го направете благоприятно с ръцете си. Вие сте го сложили, чрез което казвате: „Майко, това го даваме на Теб.”

Но всъщност, да поставите тези акшати – акшата; акшата означава  „което не може да бъде разрушено”. Така че докато го правите, подсказвате „Нека не се обвързваме с тези плодове, които даваме на нашата Майка”. Ясно ли е? Необвързаност. А чрез тази необвързаност вие развивате необвързаност вътре в себе си. Просто нещо е. Това е; не е нужно да се дава нещо на Майка; но когато го давате, така вие развивате необвързаност. Ето защо трябва да давате – за да развивате необвързаност чрез това. Разбира се, вие го получавате обратно, сто пъти повече, но в сърцето ви се развива необвързаност, и дори ако получите хилядократно повече, не сте обвързани към него. Разбирате ли? Тогава ставате щедри, започвате да давате на другите. И когато сте благословени със същия вид плодове, не се наслаждавате на тях сами, наслаждавате се само, когато сте заедно с другите.

Вижте, човешките същества имат способността да се наслаждават на всичко сам сами. Те могат да седнат сами в една стая, да затворят вратата и да белят плодове, и да си ги ядат сами. Имам предвид, че могат да го направят, доста способни са. Дори гарваните не могат да го правят, животните не могат да го правят, но човешките същества имат способността и могат да го направят. Не знам как – това е невъзможна ситуация за Мен, невъзможна. Дори да ям храна сама е невъзможна ситуация. Но да седнете и да се наслаждавате на себе си е възможно. Но правейки това, какво казвате – че го правите благоприятно, давате го на Майка. Така вие развивате необвързаност, така че когато и да ядете тези плодове, винаги ги споделяте с другите, а те ще са в изобилие, изобилни: тоест, когато имате повече, дайте го на другите. Добре? Така че Аз само ще го докосна, нали? Това значи, че съм приела. Нека Бог Ви благослови.

И когато сега ядете тези плодове, ще развиете необвързаност в Набхи чакра, че няма да хленчите за сезонните плодове, а ще бъдете удовлетворени. Това е благоприятност – че се чувствате удовлетворени. А това, което ви удовлетворява повече, е даването: това е признакът за реализирана душа, разбирате ли. Когато разберете радостта от даването, тогава сте реализирана душа – иначе не сте. Нека Бог ви благослови. … Което и да мислите, че би трябвало да ям, ще ги докосна… Ягоди ли? Харесвам ягоди. Най-лесни са за ядене. Винаги трябва да ядете ягодите с малко сол, за гърлото. Благодаря ви. Сега какво друго? Тази пуджа е приключена сега…

Вижте ерудицията си! Напълно е вярно. Сега след като свършихте работата на неомъжените момичета, нека неомъжените момичета направят това. Елате насам. Неомъжени момичета от Брайтън. Брайтън е хубаво място, много малко неомъжени момичета! Неженени мъже, добре. Нека са неженените мъже и неомъжените момичета! Елате насам. Неженени мъже от Брайтън. Само двама? Трима? Майк, предполага се, че си от Брайтънската група. Добре, ела насам. Вие станахте едно. Можете да включите Ананд, ако искате. Той е от Шикарпур. И Сону. Сону, можеш да се присъединиш към нас, добре? . Разгърнете сарито. 

Гавин, това е прекалено. Кой го направи – това е прекалено много! Разбирате ли, това е много скъпо в Англия, не бива да ги купувате. Купено е в Индия? .. Отворете го. Красиво е, нали? Има ветрила, мисля, и какво друго? Истинско бенгалско сари. Това е парчето за блуза. Завършено е с парчето за блуза. Сега, ергените трябва да знаят коя страна е правилната страна. Правилно е, прави сте. Тази страна е правилната. Сега обърнете сарито. Това е тренировка! А, колко хубаво. Така сега можете ли да направите снимка на всички ергени и моми? Всички момичета. В Индия се наричат канйа, канйа.. Не си ли ерген? Ерген..

Много е красиво. Това е от Брайтън. Нека Джеръми го сложи, добре? Джеръми. Сарито. Махнете това, прекалено много е. Нека поставят сарито от двете страни. Това за ръцете ли е? Сега елате насам, приближете се. Ергените имат специално… днес са благословени. Те са наречени кумарас, кумар. А предполагам, че тези, които наричат „моми”, на тях им казват – но как го казвате на английски? Това е думата, но я използвате за стари жени! Когато се обявява женитбата? Разбирам. Така че те се наричат кумари, и момчетата се наричат кумар. Мисля, че санскрит има много по-благоприлични имена, нали? Това е защото те уважават неженените мъже и неомъжените жени много – те са много уважавани. 

Това (гирлянд от цветя – б.р.) за ръката ли е? Горната част, тук. И тук прекалено малко е, прекалено хлабаво, прекалено отпуснато. По-добре го направете стегнато. Вържете го. Трябва да го вържете здраво, иначе не стои, разбирате ли. Това е за Шри Чакра, или можете да кажете дясна Набхи и Шри. Защо ръцете му треперят – от вибрации. А, чудесно – голяма работа свърши. Да, това е. Просто го издърпай, издърпай го навън. Първо го вържи по този начин. Помогни му.

Ела насам, завържи го добре. Ела насам, приближи се. Завържи.. правилно. Какво е това? Не, щом сте го направили с тези маргаритки, сте го направили. Добре сега. Добре е, направено: голяма работа е, нали? Не е лесно. Само защото сте Сахаджа йоги можете да го направите. Не, не, не е лесно. Помоли някой. 

Тези цветя отпред. Тези всички са сили на Вишну. Готово ли е? Толкова са ароматни! Погледнете това, има такава отворена Сахасрара. Вижте тези маргаритки, вижте каква красива Сахасрара имат! Вижте тези, погледнете тази. Просто я вижте, всички. Само маргаритките имат този вид … в тях, забелязали ли сте? А сега ще разберете защо Моето име е Маргарита. Вижте, кое от кое по-добро – виждате ли? Да, наистина. Да, това е! А ароматът, би трябвало да видите аромата на маргаритките. 

Нека Бог да ви благослови. 

Нека Бог ви благослови.

Бих предложила всички тези да бъдат отдадени в морето тук. Тези цветя могат да бъдат хвърлени в морето. 

Йоги: Майко, мога ли да прочета молитва? Това е молитва за колективност.

Добре. Прочети я силно. Стани.

Много добре. Вишудхи е такава голяма битка, трябва да кажа, която да изработя като Шри Кришна. Лява Вишудхи е голям проблем, много лукава. Дясна Вишудхи е друг проблем. Трябва да се преборим с тях.

Нека Бог ви благослови всички.

Така, хаван ще правим след обяд – ще се справите ли с имената на Ганеша?

Разгъването е по-трудно от сгъването. Дайте на ергените да го направят.

(край на видеозаписа)