Shri Lalita Puja, Understand your own importance

Brighton (England)

1982-05-15 Lalita Puja Talk, Brighton, UK, DP, 30' Download subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PT,RO,SK,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles: Add subtitles:
Download video (standard quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Download audio:
Transcribe/Translate/Verify using oTranscribe


Feedback
Share

Shri Lalita Puja. Hove, Brighton (UK), 15 May 1982.

Аз съм една наистина горда Майка да видя толкова много Сахаджа йоги.

И човек трябва да разбере, че дори и да дойдат малко начинаещи, може да са малко, но човек трябва да осъзнае, че всеки един от вас сега е реализирана душа. Всеки един от вас е израснал толкова много, че можете да създадете сами собствено ядро. И след като са израснали колективно заедно, сега индивидуално стръкчетата са станали силни филизи и те определено могат да бъдат преместени на различни места и да изработят нещата, защото всеки един от вас е пророк. Чудя се дали го разбирате или не. Разбира се, получихте радостта от Реализацията, блаженството, получихте всичко; дотам сте израснали. Бавно и стабилно сте го постигнали, и тъй като сега сте пораснали като дърво, всеки един от вас е толкова важен и толкова мощен. Знам, че някои хора идват, колективно, и ви се струва трудно в началото да работите с тях; защото все още не са израсли достатъчно, защото те не са израснали достатъчно, все още не са на нивото, в което наистина осъзнават собствената си важност. Но всички вие трябва да разберете собствената си важност и качество, които сте постигнали. Във всички други така наречени фалшиви организации – вземете например църквата, там има само един свещеник. В цялата област има само един свещеник, дори той да не знае нищо по въпроса, няма значение!

При все това има само една единствена личност, упълномощена от църквата. Всеки трябва да слуша една личност. Но тук сега всички вие сте динамични хора, всеки един от вас е в състояние да изнесе хубава лекция. Разбира се, всички вие можете да давате Реализация много добре, без съмнение. Във всички ваши групи трябва да се опитате да сте здраво стъпили на крака. Пробвайте го в групите си. Помислете за всичките измерения, в които можете да се прицелите. Защото сега сте готови, сега сте пророци. Не трябва да зависите от никой по принцип, или не трябва да сте зависими от най-близките си за това. Индивидуално можете да го направите.

Въпреки че сте свързани един с друг, че всички разбирате един и същи език, че заедно сте получили истината и че всички сте заедно, но динамизмът трябва да дойде индивидуално във вас и всеки един от вас в собствената си сфера, по неговата линия може да изработи нещата, защото вие знаете всичко за Сахаджа Йога. Онези, които са недозрели, може би няма да знаят. Те все още може би дават рационални обяснения за нещо – няма значение, те също ще се оправят. Но що се отнася до всички вас, всички вие сте пророци и като пророци трябва да стоите твърдо. Където и да отидете, говорете за Сахаджа Йога, кажете им: „Това стигна до нас, това е светлината. Ние знаем всичко.” Имам предвид, че нямате съмнения за нея, нали? Но се притеснявате, понеже усещате, че другите може би няма да разберат – те са глупави, лекомислени са или са егоориентирани, или са агресивни, или ще ви сторят това или онова. Вярно е, но трябва да знаете, че не е само една личност, която се опитва да се пребори с това; има хиляди по целия свят, които говорят вашия език, които знаят вашите неща, и всички те знаят едно и също нещо. Така че вие не сте сами, борейки се докрай. Щом като го знаете вече, ще бъдете изумени колко много сила започва да тече във вас.

Колкото повече мислите за това, медитирайте върху Себето, бих казала, и осъзнайте, че самите вие сте пророци. И тогава ще видите измеренията, в които – толкова много от Моите измерения, седейки тук го виждам – във всяко поле, във всяко поприще, където и да се движите, трябва да говорите за това и да кажете на хората. Има и определени неща, създали сме определени правила и предписания за Сахаджа Йога, за Сахаджа йогите. Те са, за да се види колко са наистина недозрели, и колко са зрелите. Ето как създадохме определени правила и предписания; защото тези, които наистина са узрели, ще ги приемат без всякакви трудности – те са напълно тук. Както знаем, има много категории хора, които идват при нас. Хората, които са от висока класа, стигат до в Сахаджа Йога без всякакви трудности, те са хора от висока класа. Те получават силите си, приемат силите си, започват да налагат силите си, просто стават това. Като, както казваме, при нас имаме завършения модел на пръстена и само трябва да поставим диаманта на него. А вие намирате диаманта, добре.

Те ще се установят в това. Но някои хора, дори след Реализацията, отиват ту на една, ту на друга страна. Няма значение, те всички ще се преобърнат. Но онези, които са от висока класа, са – трябва да кажа – доста много. Имам предвид, мога да ви кажа, че познавам много гуру, които са истински гуру, не онези – недействителните ги забравете, забравете и фалшивите – но истинските също не са получили дори един такъв ученик, нито дори една личност. Като Гагангар Махарадж, той Ми го каза направо. Аз рекох: „Защо не им дадеш Реализация?” Той отговори: „Кой ми даде на мен Реализация? Трябваше да работя много усърдно и какво ли не.” „Добре – казах, – ти си имал гуру, който ти е дал Реализация, така че като гуру твоето задължение е да даваш”. А той отвърна: „Дал съм я на един човек. Работих над него 25 години.

Изчистих неговата Агнйа, изчистих всичко, дадох му Реализация”. – „И какво прави той сега?” – Той каза: „Ще го срещнеш, Майко, някой път. Трябва да го видиш, ужасен е, и той е този, който сега прави пари, тича подир жени.” След Реализация, след 25-годишна работа на гуруто! Гуруто каза: „Аз нямам нищо общо с този човек”. На този човек сега му казват Анаа Махарадж. Казах: „Добре, ще го погледна, ако дойде в Бомбай.” Та този мъж дойде в Бомбай и един от Моите ученици го покани в дома си. Тя е доста богата жена и каза: „Майко, Анаа Махарадж дойде, а Ти каза, че би искала да се срещнеш с този човек, така че той дойде тук. Би ли дошла?” Отидох там, разбира се, той докосна Нозете Ми, и всичко останало, но пушеше в Мое присъствие, представете си. Той докосна Моите нозе и седна. Той каза, започна да говори лошо за своя гуру първо – за този, който е работил върху него 25 години, можете ли да си представите?

Имам предвид, вие сте много мили хора, не говорите лошо за Мен! Аз не съм работила 25 години върху вас; погледнах го, той говореше лошо за своя гуру. А мъжът рече: „Виждате ли, защо моят гуру трябваше да идва, защо му трябваше да ходи в Бомбай? Каква е нуждата сега?” Понеже този тип правеше пари в Бомбай и не искаше неговият гуру да отиде там и да говори против него. „И защо трябва да идва в Бомбай? Той не бива да напуска мястото си. Беше си му добре на върха на планината. Каква беше нуждата да слиза?” и всякакви неща от този сорт наговори. Аз казах: „Наистина ли? Това е твоят гуру, не трябва да говориш лошо за него.” Той отвърна: „Но е вярно.

Нямаше нужда да напуска мястото си, разбирате ли?” И продължаваше да си пуши. Аз рекох: „Добре, трябва да тръгвам”. С толкова много жени около него, масажиращи краката му, какво ли не, пиейки много мляко, и се наслаждаваше и пушеше, говорейки по много снизходителен начин на своите така наречени ученици. Горкичките, те бяха съвсем обикновени хора, знаете ли. Казах: „Добре, сега трябва да тръгвам. Така че ти само сложи… Ще ти дам малко кумкум за челото ти.” Така че взех малко кумкум и го сложих на челото му. А неговата Агнйа гореше, ох, направо пръстът Ми се запали! Казах: „Това е. Така е добре. Можеш ли – сега си тръгвам – да Ми сложиш малко на челото?” И погълнах пръста му навътре, той не можеше да го движи. Просто така, всичко беше… А той каза: „Пусни ме, пусни ме, Майко, съжалявам, съжалявам.” Отговорих: „Сега ще обещаеш, че няма да говориш лошо за твоя гуру.

Само тогава ще те пусна.” Той каза: „Добре, добре, добре! Моля те, пусни ме!” И му пуснах пръста. Но вижте, на тази Сахаджа йогини, която беше там и беше избавена от толкова много проблеми, понеже беше ясновидка, на нея той каза лъжа, пълна лъжа. Каза: „Аз давах сила на Майка. – разбирате ли, другите гледаха от разстояние -. И се тресях понеже давах сила”, видите ли. Тоест треперенето било, че уж давал на сила на Мен! Но тази жена би трябвало да е разбрала, че когато човек трепери, значи нещо не е наред с него. И знаете ли, тя каза: „Сега ще ви дам също такива сили, каквито дойдоха в Майка”. Това време беше в самото начало на Сахаджа Йога, бих казала, доста в началото.

„Така че сега по-добре да направите йагйа, хома (хаван) – продължи тя. – За това всички вие трябва да ми донесете една и една четвърт тола злато – (това е около 10 грама) – и да го дадете на мен.” Това беше началото на края. Сега всички техни пари, цялата им собственост, всичко беше погълнато по някакъв начин от него. А сестра й Ме срещна, когато пътувах веднъж от Делхи до Бомбай и направо падна в Нозете Ми и започна да плаче. Попитах какъв е проблемът. Тя каза: „Майко, този човек ни ограби.” Попитах я кой. Тя отвърна: „Онзи Анаа Махарадж”. Казах: „Как така? Та онзи ден го видяхте как се тресе?! Това е нещото.” Ето как беше направена на глупачка от онзи човек, който й каза пълни лъжи.

Ако беше проверила вибрациите му, щеше да е наред. А това е, което Сахаджа йогите забравят. Те са пророци, те имат собствени сили, но тяхната сила е Духът им, вибрациите им, а те през цялото време забравят, че са получили ново съзнание, вибрационно съзнание. Ние трябва да съдим всичко по вибрации. И това е единствената точка, в която се провалят всички пророци. Ако нещо не е истина… Аз съм много невинна, както знаете, много съм наивна, просто изобщо не разбирам нещата. Вижте, не познавам мошеничеството у човека – как се върти и лъже, но по вибрациите знам какво е, абсолютно. Можете да Ми разкажете всякакви истории; с цялото мошеничество, с цялата интелигентност и с цялата ви специална изкусност. Аз знам на какво сте способни, защото го знам направо по вибрации Иначе съм много чистосърдечна, не мога рационално да разбера, но чрез вибрациите зная къде сте стигнали. По същия начин, развийте вибрационното си съзнание, неговата чувствителност и се опитайте да разберете нещата чрез вибрационното съзнание.

Ако можете да го направите, тогава ще сте съвършени пророци. Ще бъдете съвършени пророци. И сред нас също ще откриете, че има хора, които не са на ниво. На такива хора никога не бива да се има доверие, никога бива да им се доверявате, защото те са недозрели – могат да станат негативни, могат да станат позитивни. Така че на тях не бива да се има доверие и трябва да се отнасяме към тях с известни резерви. Щом като се оправят, тогава можете да ги приемете във вашата кошара. Например, едно момиче се ожени за един, който е велик Сахаджа йоги. А понеже той каза, че я обича и всякакви подобни глупости, така че си рекох: „Добре, мой човек, ожени се за нея.” Знаех, че тя не е добра, но какво да кажа? И после тази жена се опита, всъщност тя пътуваше с Мен, и дори се опита да блокира сърцето Ми с бхутовете, които бяха в нея, абсолютно. Два пъти се опита.

Толкова хитро, мъртвите духове в нея са толкова хитри в нея, че когато се върна в Австралия, разбирате ли, тя изнесе театър за себе си – „О, тя е толкова несигурна, а съпругът й не го е грижа за нея, и това, и онова..” И целият ашрам, само си представете, щеше да е загубен. Но Аз знаех, че става нещо, така че се обадих от чужбина. Веднага разбрах. Казах им: „Сега вижте вибрациите й!” Те отговориха: „Майко, нищо лошо не виждаме в нея”. Това значи, че никога не са проверявали вибрациите й, като начало. Защото това, което се случва, е, че когато вибрациите се загубят, не можете да почувствате нищо. Тя така ги беше погълнала всичките, че те не можеха да почувстват нищо за нея. Можете ли да си представите? Тогава зададох въпрос за разума: „Можете ли да замените Уорън с неговата съпруга?” И те се уплашиха. Така че човек трябва да бъде много, много бдителен за това, изключително бдителен към онези, които са недоузрели.

Те винаги ще се опитат да ви дърпат надолу. Недопечените ще се опитат винаги да ви дърпат надолу, освен ако не сте достатъчно твърди, за да ги издърпате нагоре. Защото те самите не вършат тези неща, не го осъзнават, но те са под обсебването на онези хора, и когато правят нещо, се опитват да вършат всички антибожествени дейности. Ще ви разкажа друга подобна история, бях в Женева. В началото не казвам нищо направо за някого. Доколкото е възможно, не го казвам открито, защото не е правилно. Дайте им шанс, те ще се издигнат, ще се оправят, нещата ще се оправят, няма значение. Мога да се справя с това. Но когато нещо нередно стане колективно, тогава трябва да се говори открито; разбирате ли, защото тези хора ще отидат при някой и ще кажат едно, на друг ще кажат второ, а на трети – трето. Така че трябва да бъдете много внимателни.

А те самите не го осъзнават – това е най-хубавата част, че не осъзнават какво правят. Както тази жена в Женева обикаляше и питаше всички: „Какво мислиш за господин Х или господин У?” Добре. Така че вие отговаряте нещо; ако сте негативни, тя се вкопчва в това. Онзи ден бях много щастлива, когато Рей Ми каза нещо хубаво за Памела. Той каза: „Памела е много артистична жена”. Когато започнете да виждате добрите страни у другите, това Ми доставя удоволствие, дава Ми щастие, носи Ми радост. Но ако започнете да виждате лошите страни на другите, тогава не Ми харесва. Понякога, разбира се, ви пробвам по тази линия. Понякога ще кажа нещо, разбирате ли, преднамерено, ще кажа: „Нещо не е наред с Рей” – бих казала. Аз знам дали е наред или не; просто за да отсъдя колко далеч бихте стигнали с осъждането на тази личност.

Тогава, ако кажете, подкрепяйки правилните неща, които той прави, тогава знам, че вие сте наред. Харесва Ми, оценявам ви, наистина ви обожавам за това. Че каквато и да е истината, трябва да Ми кажете, защото Аз зная истината, но само си играя с вас, за да видя какво мислите за другия. Така че опитайте се да видите добрите страни на другите. Но едно нещо трябва да разберете – дали ако една личност е свадлива, тя се опитва да ви подчини. В Бирмингам имаме такъв проблем, който не съм разобличила или разказала за него. Все още го пазя в тайна, но казвам на хората, че в Бирмингам има проблем и че този проблем идва от една личност, която не го осъзнава. Ще говоря с този човек, ще му кажа, че трябва да преодолее този проблем. Ако той не го направи, тогава ще трябва да го заявя открито, защото не искам центърът в Бирмингам да бъде изгубен. Щяхме да изгубим Женева, казвам ви, щяхме да я загубим.

Всеки беше срещу всеки и възникна голям проблем, заради един човек. Въпреки че сте съвсем зрели, все още не сте токова осъзнати като колектив и не оценявате останалите, както би трябвало да бъдете. Вие всички сте едно. Не само оценяване, но вие не можете един без друг. Толкова бавен и стабилен, какъвто е английският характер, който е много добър характер, но може да е много бавен. Бавно и стабилно, вие трябва да израствате над вашите черупки и да видите красотата на другите Сахаджа йоги, да виждате страните, които са добри в даден човек, за да ги попиете. Някои хора имат определени възможности. И изненадващо, после говорих с Памела за Рей и тя го похвали много, а това Ме направи изключително щастлива; въпреки че трябва да каже, че Брайтън, не беше толкова блестящ вчера на програмата и имаше малко хора, но няма значение. Това е толкова даващо енергия – да видите, че Сахаджа йогите се ценят един друг. Ако някой има проблем, да речем, левостранните хора винаги имат проблем на Моите лекции, те се оттеглят да спят – естествено, трябва да спят.

Няма значение, както и да е, Аз работя над тях, дори когато те спят. Но когато работя над тях, Аз самата трябва да заспя, за да вляза в тях, разбирате ли? Така че бремето е налице, няма значение, ще се вдигне. Има начини и методи как да се изработи. Но това не е толкова важно за Мен. Но това, което е важно, е дали сте заспали спрямо вашите близки, за приятелите ви Сахаджа йоги. Нащрек ли сте за тях? Те са като ваши ръце, очи, нос, всичко. Всички вие сте едно. Не можете един без друг, защото вие сте единствените хора, които имат очи, за да виждат.

Вие сте единствените хора, които го осъзнават. И не сте малко. Ние си мислим, че сме малко. Разбирате ли, може останалите гуру и да имат хиляди, но са безполезни – както влизат, така и излизат, а може и да са им поникнали опашки и рога. Но те не са осъзнаващи хора. А вие осъзнавате. От една страна, трябва да издърпвате нагоре хората, които не са толкова осъзнати, но от друга – трябва да оценявате хората, които са по-осъзнати от вас. И това е, което човек трябва да разбере, горе-долу. Трябва да ви кажа, че би трябвало да го подсилите, ако трябва да накарате бика да се раздвижи, разбирате ли? Преувеличете малко това, което можете да кажете, защото каквото и да кажете, не е повече, и това е Безкрайното.

Но не трябва да бъде повече, че да не могат да понесат. Както Уорън имаше едно преживяване, за което му казах: „Разказвай го само на Сахаджа йогите, не казвай на никой друг, защото никога няма да ти повярват.” Той нямаше бензин в колата си, а трябваше да отиде по работа за популяризиране, но тръгна. И свърши цялата тази пропаганда за осем дни, а когато се върнаха, нямаше бензин. На бензиностанцията момчето му каза: „Резервоарът ти е пълен, защо искаш да слагаш бензин?” Защо не? Това може да бъде направено. Но не казвайте на никой друг, защото ще каже, че е небивалица, разбирате ли? Разбирате ли, чували сте историята за хляба и рибите. Понеже е в Библията, значи е така, вярваме й. Защо не и днес? Видяхте толкова много неща, случващи се ей така, имам предвид толкова много неща във вашия собствен живот. Но ако кажете всички тези неща на хората, те няма да повярват.

Така че вашата мъдрост е във вярата, че сте в Царството Божие и че Той е Всемогъщия и ще ви даде всичко, което желаете и към което се стремите. Хората няма да повярват, знам. Но е истината – каквото е пожелано, можете да го получите, но ако го разкажете на хората, те няма да повярват. Но що се отнася до Сахаджа Йога, трябва да направите изявление, което не е сдържано, а открито, с увереност. Неувереността си проличава, защото нямате добра подготовка. А увереността е „Да, така е, точно така. Ето това е.” Като, когато за първи път отидох в Индия, Раул Бай, знаете я – една възрастна жена, индийка – те са малко срамежливи за всичко. Тя е тази, с високо вдигната във въздуха ръка викаше силно: „Боло Матаджи Нирмала Деви!” А Моди я погледна; той не можеше да си вдигне ръката, разбирате ли. Беше малко срамежлив. Но тя го направи три пъти, а после вдигна ръката му и каза: „Какво ти става, толкова висок мъж си?

Защо Бог ти е дал тази височина, за какво? Да си вдигнеш ръцете само!” И горкичкият човек трябваше да си вдигне ръцете! Така че това е, което е. Имайте твърдост, имайте пълна увереност в себе си, че сте реализирани души, че сте пророци. Не да се разстройвате или тревожите за нещата, сега вие сте пророци. Приемане! На санскрит се нарича вирадж. Тоест енергията е овладяна – вирадж означава да се наслаждавате на енергията вътре във вас. Вирадж. “Ра” е енергия, „вирадж” означава да се наслаждавате на енергията на този трон, приемете я. Вие сте крале сега, дръжте се подобаващо. Това изобщо не е арогантност.

Човек, който е крал, никога не е арогантен, ако е истински крал. Разбирате ли, ако е набеден за крал, тогава е различно. Но ако те са истински крале, не могат никога да бъдат арогантни. Така че с този специален вид на царствено поведение, вие ще привличате хора. Не е да се изтъквате, а вие сте. От друга страна, това е сдържаността, която имате, за какво? Няма нужда да се обличате като просяци или като дендита, но облеклото ви трябва да бъде такова като на крале, безгрижно. И ще бъдете изумени, ще се получи. Вие сте хората, които имат най-много от Моето време и компания, а също Аз знам езика ви. Изнесла съм повече речи на английски, отколкото на Моя майчин език или на хинди – можете ли да повярвате?

И сега токова много индийци, които не ги беше грижа за английския след Независимостта, сега те се опитват да научат английски и се страхуват, че един ден английският ще замени санскрита, заради това, че Майка говори английски. Така че трябва да отправя една съвсем проста молба към вас да приемете, приемете силите си. Приемете! Вие не сте повече роби. Сега вие сте реализирани души. С личността си вие наистина ще подчертаете красотата на Сахаджа Йога. Докато няма цветя на дървото, дървото няма смисъл. А цветята трябва да се показват! Те не се крият; виждали ли сте някое цвете да се крие? Те покриват цялото тяло на дърво, и ухаещи, приемат собствените си силите.

А уханието извира. Всеки знае, че цветовете са готови, всички пчели са наоколо. Ето такива трябва да сте вие. Приемете силите си – вътрешни, външни, и двете. Не само вътрешни, но и външни. И хората ще бъдат изумени от вашата увереност, от вашето състрадание, от вашите възможности, и от най-великото – пълната видйа, пълното познание за Сахаджа Йога, пълното познание за Кундалини, пълното познание за Божественото, което имате. Добре? Гевин, можеш да направиш пуджата както пожелаеш. Гевин, ела насам… Би трябвало да имаш имената и нещата. И Маркус.

Ганеша пуджа ли, Майко? Ганеша дойде! Така че ти също знаеш санскрит… Двамата учат санскрит. Йоги: Трябва ли всички онези, които преди не са Ти правили пуджа, да бъдат повикани? Добре, но не напълно нови хора. Не напълно нови, а онези… Ако искат да го направят, добре. Но, разбирате ли, проблемът е, че те са абсолютно нови хора. Но във Франция се получи… Йоги: Някои хора са дошли отвън и може би не са имали пуджа. Откъде отвън? Да, има един господин от Девън, Майко.

Тук ли е? Добре, това е хубаво. И също, разбирате ли, във Франция наистина сработи. имахме пуджа на следващия ден и повикахме онези хора, които получиха Реализация. И те наистина паснаха, разбирате ли, бяха много чувствителни, защото бяха търсачи. Те разбраха смисъла, и не само тези алжирци… Тези мюсюлмани, колко добри бяха – абсолютно първокласни. Първокласни хора, знаете… Как му е името, на адвоката? Айчала. Той е прекрасен човек, нали? Жена му … И той каза: „Това е времето на Възкресението; какво има толкова да се пита?”… А той е адвокат, и жена му ли също?

Казвам ви, той докара 14 души със самолета. Да, направи го. Добре. Така че ако новите хора не създават никаква бариера, е добре. Могат да дойдат и да измият Нозете Ми. Винаги помага. Но ако имате резерви, не го правете. Просто не го правете. Разбирате ли, не помага на Мен, а на вас. Някои хора мислят, че с измиването на Нозете Ми, мога да си спестя едно миене или каквото и да е. Така че е привилегия, или ако трябва да го правите, трябва да го направите – добре е за вас, веднага ще се установите в Реализацията си.

Така че тези , които са нови, могат да дойдат. И трябва да измиете Нозете Ми най-напред. Той разбира толкова много, казвам ви! Моите внуци са… разбират протокола толкова добре. Той свали чорапите Ми и си ги постави на върха на главата – на върха. Те разбират толкова много, това е ..! Ник Ми казваше, че трябва да научим от децата толкова много за протокола.. Той ги събу днес, тя каза, че са за вечерта на пуджата, и Аз мисля, че ще ги оставя за ползване. Така, тези хора, които са нови, моля елате. Те би трябвало да направят пуджа. Те имат привилегията, не онези, които… Кой е дошъл от Девън.

Чудесно! Ела насам. Ела насам, ела насам. Добре. А пък кои са хората от Брайтън, които трябва да дойдат и да измият Нозете Ми, защото това е най-добрият начин да установят в Реализацията си. Той ли ще е пръв? Те разбират привилегията. Много добре. Мисля, Пол, че ти би трябвало да измиеш Нозете Ми, по-добре измий Нозете Ми. Добре.

Аха, така е добре. По-добре кажи мантра. Между другото, на кой дадох онова нещо, което донесох за вас онзи ден? За миене на Нозете Ми. На кого го подарих? На вас ли го дадох, хора? Голямото нещо. Не, не, наскоро. Питайте Маркус. Маркус, имахме ли едно сребърно нещо, голямо?

Толкова ли голямо нещо? Не, не, не това. Беше само от Англия. Мисля, в Лейн. Трябва да е там. Йоги: Вие ми дадохте едно в къщата Ви, Майко, да го дам за Найтингейл Лейн. Така ли? Къде е? Трябва да го донесете. Вижте, то е много добро.

Изненадващо е, че то беше при Мен, онова беше от Англия, и Аз ви го върнах. Направено в Англия, можете ли да си представите? В Шефилд! Така че ви го върнах, за да можете да го използвате. Така че следващия път го донесете, защото неръждаемата стомана не е толкова добра като това, разбирате ли? Така, сега ще кажете мантрите, нали? С тази на Шри Ганеша, най-напред. Имате ли го това? …Как ще го направите на Нозете Ми. На Нозете Ми използвайте гий с това.

Малко от този кокосов орех трябва да се запази за след това … Добре. Сто и осем имена. Но той има превод, също е необходимо – о, онзи. Нека чете превода си, защото той е за новите хора. Това е Шри Ганеша, който инкарнира като нашия Господ Исус Христос, и то беше написано преди четиринадесет хиляди години. Беше преведено, така че можете да видите сега как Неговото идване го е имало и преди. И как нещата, които са записани тук, показват пълна картина на Христос – кой е Той, когото хората не познават, знаете. Те говорят за Христос, Христос, Христос – какво е Христос? Нека видим. Сега, Гевин, можеш ли да се изправиш и да го прочетеш?

Не, не, така е добре, предай го, просто го предай. Сега, кой ще… Защо не помолиш някой да го прочете, понеже трябва да отидем… Джеръми? Прочети го, на глас. Нека всички деца измият Нозете Ми. Нека първо децата го направят. Така е по-добре. Шона!.. Нека Олимпия дойде. Олимпия, ела тук. Ела, ела.

Кой друг е там? Ще трябва да измиете Нозете Ми. Ясно ли е? Всички трябва да измият Нозете Ми. Ела насам. Сега седни там. Всички ще измият Нозете Ми. Ясно ли е? Това е. Сега ела насам. Вземи водата.

Амит, седни. Събуй си обувките. Трябва да събуеш обувките… Седни, седни… Седни, седни. Седни тук, просто така. Моля те, седни. Сега ще седнеш! Седни! Седни. Сега сложи водата, ела насам. Ти сложи водата, само ела насам.

Виж сега всички го правят. Приближи се. Аха! Кой ще го направи? О, о, добре. Подай му ръка. Къде е… Кейти? Просто я повикайте. Дясната ръка, дясната ръка, дай си дясната ръка. Не, не, не, не плачи.

Не плачи. Не плачи. Къде е Кейти? Извикайте Кейти. Сега мийте, мийте. Ела насам, ела насам. Ела насам, ела насам. Тя може да го направи. Тя може да го направи. Тя е голяма вече.

Може да го направи … Сега е добре, виж, идва хладен полъх. Добре, добре, добре. Ела насам, Кейти, ела насам. Кейти дойде, виждаш ли? Оо, Кейти дойде. Ела насам, Кейти. Ела насам, Кейти, ти го направи. Виж, всички го правят. Всички деца го правят. Добре.

Разбирате ли, това е въпросът, че когато получите Реализация, Духът е събуден – това е Христос – и това чувате. „Неговото присъствие във вас” – с него слушате. Означава с Духа, разбирате ли, това е въпросът. Ето това каза Той – че Утешителят ще дойде и Той ще, или Тя ще, както и да е, ще ви утеши по такъв начин, че ще пребъдете завинаги в Отеца – или бихте помнили Моя Отец винаги. Това е Духът, който помните. Това е Духът, разбирате ли? Вижте сега, чуйте това. Можеш ли да си представиш, той е тук! Ти никога не си мил… Грейс, разтривай с ръцете си под водата. Просто ги разтрий.

Приближи се. Просто ги разтрий, във водата. Разтривай силно. Разтривай с пръстите си. Разбираш ли, Нозете Ми са си съвсем наред. Нищо не им се случва. Разтривай толкова силно, колкото можеш. Йоги: Имената на Богинята, като Шри Лалита. Високо, сега, ти стани. Би ли го направил?

Добра идея, защото… Можеш ли да го направиш вместо него?… Добре, просто стой тук… Превод, иначе тези хора няма да разберат. Можеш ли да седнеш, би било по-добре. Ние можем …Майката Земя …вибрации. Много силно сега. Можеш ли да добавиш “сакшат”, би било по-добре. Не прекалено много. „Матаджи Нирмала Деви” би било по-добре… В началото го казваш… Щом го кажеш веднъж, всичко е наред. Сега ще бъдете сигурни в това, добре? Нека Бог ви благослови.

Тя е сигурна в това. Сега е по-добре. Това са всички тайни на… Добре, но не виждате ли, че… Всички ужасяващи неща сте избрали да прочетете тук! „Ра”, „Ра-дха” е да .. означава „тази…”, “Ра” е енергията … която прониква, прониква. Радха е.. Ра е енергия на Радха… Пак ужасяващи неща! В началото се казват всички ужасяващи неща, за да ви укротят, мисля, ето защо … Хубаво. Добре, сега давайте нататък… Сега тръстиковата захар! Тя е каузалните елементи. Причината на елементите, разбирате ли? Причѝнен.

Както каузалният елемент на Майката Земя е ароматът. Ароматът е каузалът на Майката Земя. Разбирате ли, излъчването на вибрации през аурата поглъща всички останали аури в себе си… Цялата Майка Земя. Това значи… Тя е пълна луна от мускус. Тя е пълна луна от мускус. Те, разбирате ли, те са се опитали да вложат всички поетични представи, за да опишат нещо. Разбирате ли, работата е, има разлика: неговата красота и благоприятност. Благоприятността е лицето, разбирате ли, което ви дава шубха – шубха означава „носеща добър късмет”. Лицето, което виждате, ви носи добър късмет. То е познато като благоприятно.

Разбира се, имам предвид, че днешните хора не вярват в такова лице, че би могло да е лице. Но може да има лице, което ако го видите, тогава ви носи добър късмет. Благоприятно. Йоги: Приветствия на Нея, диамантите на чийто нос заслепяват дори звездите. Ето защо не нося нищо там! Това е радостта от красотата. Така Сахаджа йогите се радват на красотата на цветята, които Тя носи. Заради вибрациите, това е. Разбирате ли, просто нещо е, че каквото и да докоснете, то се вибрира, и ако видите това определено цвете, сте по-щастливи, защото то има вибрации. Вибрацията е тази, която дава само… Лотосът, лотосът на любовта. Което значи, което произлиза от капол.

Това е описанието. Капол е този, така че това е частта, която описват. Разбирате ли, падмарааг, падмарааг е ароматът на лотоса. Той е рааг, тоест енергията, която излиза от челото Й. Не, от това, капал, а това е капол. Капол е, съжалявам; това е капал (чело), това е капол – бузи. Енергията, която тече от бузите е енергията на тази рааг, тоест рааг всъщност означава „любовта, състраданието”, на лотоса. Както новите листа. Видру е “нови листа”, разбирате ли. Като новите листа… Какъв е преводът? Много голямо нещо е, но е много поетично, доста объркващо е. Доста смущаващо е!

Добре. Синьо. Както сините листа, разбирате ли, с такъв цвят. Виждате цвета на тези нови листа – не е ли розово-червен, нали? Така че Нейните устни са такъв цвят, който ще засрами дори тези сини листа, новородени листа, разбирате ли, розовите. Да, но те са контролиращите Нирмала Видйа; Шудха Видйа– чисто познание. Тези са, зъбите са проявлението – те проявяват чистото познание. Те са пъпките на всички видйа. Пъпките. Трябва да се сложи камфор.

И бетелът е да се яде – него Аз го не ям, виждате. Санлап означава “благоприятен”. Алап е съобщението. Обратната връзка. Така .. Разбирате ли, да бъда честна, много е притеснително. По-добре го прочетете… Не, не, ето това е написано тук: като музиката на вийна, божествената музика на вийна… Сарасвати. Вижте, трябва да виждате всички тези неща в една по-фина форма. Не виждате това, всички усилия, разбирате ли. В по-фина форма, диамантите са нещата, които излъчват – те излъчват, виждате. Така че, когато се казва, че диамантите са около врата, не става въпрос да се носят отвън; въпросът е да се излъчва тази любов.

Така че огърлицата е полезна. Но сега вие сте Моите диаманти от огърлицата Ми. Защо Ми е тогава да нося каквито и да е диаманти повече? Космическо, това е. Разбирате ли, когато Тя нямаше свои собствени диаманти, а това, които имаше, него носеше – Тя носеше онези диаманти, ясно? Но сега Тя има живи диаманти, така че каква е нуждата? Те бяха използвани, за да излъчват силата Й. Сега не се нуждаете от нищо; вие сте тези, които ще излъчват тези сили. Йоги: Ние сме украшенията на Матаджи, ето това трябва да разберем и да се опитаме да се поддържаме чисти, за да излъчваме максимално… Йоги: Самопочистващи се скъпоценности. Това е то. Всичко е вградено. Мисля, че е по-добре да не го превеждаш, по-добре не.

То е по-скоро за гръдта на Майка. Понеже децата се тревожат за гърдите, затова е описано там, така че по-добре не. Не, не, по-добре не. Разбирате ли, това е написано от и за хора като Маркандея, а те описаха Майка отвън и отвътре. Не знам как откриха това за Майката, разбирате ли, защото са деца. Вижте, те бяха децата. А децата знаят всичко за Майка отвън и отвътре, виждате ли, та е описано цялото раждане. Има три гънки. Майката е… с три гънки. Ето защо е наречена … Много неудобно!

Камеша е .. Той е Богът на всички желания. Кама е желание. Ето защо Той е разположен в сърцето. Прекалено голям свод на ходилото. Не мога да нося модерни обувки! Направиха снимка – вие бяхте там – не, не, но една от фотографиите, където просто видяха пламъци, излизащи от Нозете Ми… Маха Шиваратри. Разбирате ли, всичко това е казано, понеже казвайки тези неща, вие подбуждате тези сили, разбирате ли – те се чувстват щастливи, вълнуват се. И това не е нищо специално за Мен, защото ако е Мое, не е нищо специално. Просто го има. Но човек трябва да знае защо получава Реализация толкова бързо; защото трябва да има нещо специално в Мен.

Защо получавате Реализация толкова бързо? Аз изглеждам като вас, държа се като вас, всичко е като вас. Но има нещо много фино вътре, което е много динамично, и вие трябва да разберете космическата природа на Майка. Ето как ще се обясни как всички вие получавате Реализация, как давате Реализация на другите. Ето защо всички описания бяха дадени от прорицателите, които са хора от много високо качество, виждате. Те са много по-фини, но колкото по-фини израствате, толкова повече разбирате Моите сили и вашите собствените сили също. Но това е такова взаимно разбиране, виждате ли; както колкото повече си отваряте очите, толкова повече виждате слънчевата светлина. По същия начин е. Но би трябвало да има нещо в Мен, така че да получавате Реализация, и това нещо е точно описанието. Йоги: Казват, че Богинята е толкова велика, че дори бог Ганеша гледа само Нозете Й. Той никога не поглежда нагоре да види лицето Й. Не Сахаджа йогите, за тях може. Те са извинени.

Те означават повече от други божества, и към тях се отнасят така. Първо с децата, вижте, божествата са много, много добри, много, много мили. Знаят, че децата са на сцената и трябва да се грижат за тях, и следователно те са Моите любимци. Йоги казва, че има друго описание, че няма нужда да се режат, ноктите на нозете на Богинята, защото те се изрязват от скъпоценните камъни по короните на божествата, които се покланят в Нозете Й. Вярно е, рядко правя това. Но понякога мисля, че трябва, понеже когато хората дойдат в Нозете Ми – вие не сте Брахма, Вишну, Махеша – не бива да бъдат наранени. Вижте, вие нямате никакви корони! Виждате ли, точно навреме! Омъжени жени от Брайтън… Йоги: Приветствия на Нея, чийто Господ е в Нейната сила. Хм. Само си представете!

Йоги: Значението на това е, че човек може да се приближи до Абсолюта само чрез Матаджи. Това е Нейната сила. Вижте, дори това, че контролът на Шива, на Садашива, е в ръцете на Майка не е вярно, в такава степен. Йоги: Но Ти си Неговата, израз на Неговата сила. Вярно е; но виждате ли, Моята любов, Моето състрадание е доста много, много повече. Аз не съм яростна. Но ако вие, хора, се държите лошо прекалено много, тогава Той е яростен. Аз може и да не съм в състояние да контролирам. Тогава трябва да стана свидетел на яростта на Бог. Той е състрадание, Той е Любов, Той е невинност – всичко е там, но Той е яростен.

Така че бъдете внимателни какво искате да направите.