Публична програма Ден 3, Съзидателната сила, Централният канал

Brighton Pavilion, Brighton (England)

1982-05-15 The Creative Power, Central Channel, Brighton, England, 49' Chapters: Talk, Q&ADownload subtitles: CS,EN,LT,PL,PT (5)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Централният канал

Съзидателната сила

Брайтън, Англия – 15 май 1982 г.

Сигурна съм, че Фил трябва да ви е обяснил механизма на нашата еволюция. Kакто ще видите пред вас, съществуват различни центрове на различни нива на тялото и всички тези центрове обозначават различните етапи от нашата еволюция. Tези центрове не могат да се видят. Tе са фини центрове, разположени в медула облонгата/спиналис, което означава в гръбначния стълб и също в мозъка.

Kакто ви казах вчера, Бог ни е създал за тази цел и всичко беше направено много красиво, с огромно състрадание и грижа. Направено е много деликатно и всички тези центрове показват в нас един вид израстване, което се е проявявало последователно. Но на човешкия етап, ние сме все още в преходен етап, защото не знаем смисъла на нашия живот.

Смисълът на живота ще ни стане известен единствено, когато сме във връзка с тази сила, която ни е създала. която ни е накарала да еволюираме. Силата, която пожела нашето сътворение, която се задейства за нашето сътворение и ни накара да еволюираме.

С тези три линии са показани. Лявата страна е силата на желанието,която се грижи за миналото, подсъзнанието и колективното подсъзнание, а другата сила, която се задейства е от дясната страна, която се грижи за действието, задействането, сътворението до етапа, когато живота започва да приема неговата форма. След това стига до въглеродния атом. Въглеродния атом е много важен повратен елемент, който бе създаден, когато той има четири валенции, които не могат да се отклонят. Това дойде, като специален катализатор, можем да кажем, който започна да създава живот. Животът беше създаден. Но след създаването на този живот, като едноклетъчно трябва да станем човешки същества. Столовете не растат, тази зала няма да порасне. Нищо, което е мъртво няма да порасне. Но, това което е живо, расте и еволюира. Ние станахме човешки същества на нивото, където е този център близо до врата, където изправихме нашия врат нагоре. Където животните изправят главите си нагоре. Нова система започва да се изгражда в тях, чрез, която се осъществява преплитане и това пресичане на енергиите създава тези два балона, наречени его и суперего. Защото нямало изпускателен отвор, изход. Животните имат два крака и две ръце на земята, които идват от задните крака и минават през предните крака. Но в човешкото същество, когато то изправи главата си, тогава се развива нова система в него чрез, която той развива его. Когато човек е работил, когато е действал чрез своите умствени и физически възможности, той развива система, наречена его. Всъщност егото е пълен мит. Защото ние наистина нищо не правим. Както казах, ние правим само мъртва работа. Ние не можем да правим никаква жива работа. Така че егото, което е в нас е просто мит, че правим нещо. И така, този мит се издига и суперегото на животинско ниво е притиснато, и когато двете се обединият на върха на главата ви, до около дванадесет годишна възраст, се осъществява калциране и вие ставате себе си, ставате напълно независими. „Азът“ се развива. Което означава, че вие ставате, като яйце. Сега вие сте отделно същество, свободно същество, което може да работи с лявата или дясната страна, които са като газта и спирачката на кола и се научавате как да ги използвате, за да развиете баланс във вас. Правейки грешки, експериментирайки, вие развивате вашата мъдрост в центъра. Понякога човешките същества отиват в крайности, както ви казах вчера, как отиват на дясно в крайности и какви болести развиват, и какви проблеми развиват. По същия начин ви казах, ден по-рано, когато отидете на ляво, как развивате вашите проблеми на емоционална страна и дори болест като рак идва при вас от крайности в ляво. Сега, в центъра е еволюционния процес, силата на еволюция, силата на вашата поддръжка. Например, въглеродът има четири валенции, което означава, въглеродът има поддръжката на четири. Човешките същества имат десет поддръжки, които са изразени в Библията, като Десетте Божи Заповеди. Те са за поддръжката на човешките същества. Когато Моисей беше на тази земя, по това време, беше твърде рано да се говори за Себереализация, за Духа. Като дървото растеше, дървото на живота, той говореше за дървото на живота, дървото от огън, за Кундалини е говорил. Но, тойповече е говорил за поддръжката, за поддържането на баланса, на живота. Той беше по-подробен в това отношение, защото това беше времето, в което хората трябваше да се научат как да бъдат в баланс. Той не е говорил за кръщение, например, евреите не вярват в кръщение. Но той каза, че ще дойде някой, Масииха, и той ще ви даде Духа. Той ще ви даде Реализацията. Но както знаете, евреите отрекоха Христос, те не повярваха в Него и ето как Христос беше разпънат. Сега Христос е много, много важно пришествие на тази земя. Отделно от другите пришествия, преди всичко ще ви кажа за Христос, колко важен е Той и как Той играе много важна роля в човешките същества. Хората просто говорят за Христос – Христос, Христос. Трябва да отидем в църквата, да кажем Христос, Исус Христос е единственият, който виждам. Толкова много плакати, казвайки Исус Христос е във вас, Исус Христос идва, Исус Христос е тук, но къде? Къде е Той? Къде обитава в нас Той? Той обитава в шестия център, наречен Агния. Този център е разположен между хипофизата и епифизната жлеза, много фин център е това и има два подсплита. Той се превъплати там, като превъплащение на невинността. Ето защо, Той е толкова могъщо Божество, което се превъплати и се установява в тази област. Неговото идване на тази земя беше много важно, защото егото и суперегото се пресякоха и нямаше място за Кундалини да премине. Това е кръста, където Той беше разпънат. И когато Той дойде на тази земя четири хиляди години преди това, Шри Кришна описва, че силата, която е Божествена не може да бъде разрушена. Духът не може да бъде разрушен, не може да бъде изгорен, да избухне. И ето защо Христос трябваше да дойде на тази земя да установи тази истина. Той беше този, който е „АУМ“, който беше Първичният звук, затова можеше да ходи по водата. Само звукът може да се движи по повърхността на водата, защото няма тегло за да падне. Беше специално сътворението на Исус Христос в рая, описано е в много книги – индийски книги, свети писания, Той е описан, като Махавишну. Разбира се, хората, които се наричат християни имат тяхното християнство от различни източници и те го тълкуваха така, както искаха. Например Свети Павел в Библията не е реализирана душа, нито има нещо общо с Христос. Нищо. Той никога не е срещал Христос. Той просто излезе на преден план, убиваше християни, той беше на половина евреин, на половина грък и той подкупваше хора за да получи римска виза или нещо подобно. И той беше там, като римски войник. И той убиваше хора, той убиваше христяни. И внезапно той казва, че видял светлина, самозванец и аз не знам защо той е в Библията, не би трябвало да бъде там. Той е много заблуждаваща личност и това заблуждение днес действа срещу Христос. В същност имам чувството, че винаги, когато такъв велик човек се появи на земята и Неговата работа започва, някакви негативни сили стават много фини, излизат на преден план да помагат, но в същност са против Бог. Това ще ви го докажа по-късно, защо казвам това. Но Исус Христос дойде на тази земя защото имахме проблем – проблемът беше егото. Проблемът беше, че каквато и работа да извършвахме каквито и лоши неща да сме направили създаде институция на грях, ние станахме грешници, което ни направи да бъдем личност, която извършва грехове. И Той дойде на тази земя за да всмуче всичките ни грехове. Всичко това е обещано в древните свети писания, че такава личност ще дойде и когато дойде, Той е пробуден от Кундалини и ако Той ще бъде пробуден в Кундалини, тогава Той ще всмуче вашите грехове. Така, че няма да има повече карми, няма да има грях, изобщо. И така, Той дойде на тази земя за да изсмуче нашите грехове, да вземе нашите грехове, Той умря за нашите грехове, всички ние казваме това. Тогава защо имате още идеята за грях? Защо отивате и се изповядвате за вашите грехове? Защото ако Христос е там и ако Той е пробуден, Той определено ще изсмуче нашите грехове. И втората идея, която имат хората е, че трябва да страдаме. Това е идеята, която дойде от евреите, че всички ние трябва да страдаме. Това трябва да е дошло от времето на Моисей. Хиляди години минаха от времето на Моисей и това беше обещано, че някой ще дойде, който ще страда за вас, веднъж и за винаги. И всички ваши страдания Той ще вземе. Такава велика личност беше Христос. Той дойде на тази земя, премина през всички тези страдания и все още дори християни продължават да казват, ние трябва да страдаме. Защо? Той не е ли страдал достатъчно за вас? Ще страдате ли малко повече от него? Защо трябва да страдате? Единственото нещо, което трябва да се случи е да се събуди Христос във вас. Ако Христос е пробуден във вас, ще бъдете удивени, че всички така наречени страдания изчезват просто ей така. Няма никакви останали страдания повече. Виждали сме пациенти болни от рак, които страдат много, на които е казано от лекарите, че ще умрат в рамките на две седмици. Факт е. Сега, ако тяхната Кундалини е събудена, техния рак изчезва, цялата им болка изчезва, цялата им агония изчезва и те се чувстват много леко, и те чувстват, че са станали колективно осъзнати, че те са спасени. Те всички знаят, че са спасени. Веднъж това да се случи, тогава изведнъж, лекотата на целия ум, лекотата на цялото тяло, лекотата на вашето същество е почувствана и вие се чувствате толкова леки, като че ли плувате в радостта на Бог. И това е нещото, което беше обещано и ние трябва да очакваме. Но това, което направихме е да се върнем към старото нещо, което беше преди хиляди години без разбиране, че ако беше растежът, ако беше живия процес, живия процес винаги преобразува от едно ниво на друго. Както можем да видим семето, семето става корен, корена след това има стръкове, а те имат други части. Едно по едно докато стане разцъфнало цвете, разцъфнало дърво и тогава това дърво носи плодове. А после тези плодове падат. По същия начин, ако живота трябва да израства чрез еволюционен процес, трябва да има нива през, които да преминаваме, не е така всеки път някой да идва и да започва нова религия. Как може да бъде? Христос е казал, тези, които не са срещу Мен са с Мен. Сега, кои са тези хора, които са с него? Той го каза много ясно. Дори Мохамед прие Христос, като много велика душа и Той каза, че трябва да чакате за деня на възкресението. Но кой говори за Деня на Възкресението? Сред мюсюлманите, никой не говори за това, те говорят само за деня на страшния съд. Аз не знам защо хората са толкова нетърпеливи да стигнат до този ден на страшния съд без да стигнат до възкресението. Ние сме тук за да възкръснем и да бъдем спасени и това е Сахаджа Йога. Сахаджа Йога не само ви съветва, разказва ви за всичко, дава ви изкупление и утеха, утеха от греховете и безпокойствата на живота. Това е Сахаджа Йога. Сега, съществуват други Божества, които са се установили в другите центрове, за които можете да прочетете в книгата, много ясно е дадено. Но хората се шокират от това, когато има кажа, че съществуват Божества и са разположени тук, там и там. Например, ако говоря на индийци, те мислят, че Аз проповядвам Христос, Аз поддържам Христос. Аз карам всички да бъдат християни, ето как те започват да гледат на Мен. А когато ви кажа за Шри Кришна, вие ще Ми кажете същото, защото човешките същества имат навика да оформят клуб. Сега, ако вие следвате Христос, тогава не можете да видите нищо отвъд, виждате ли, вие просто се затваряте така. Но вие дори не виждате какво са ви направили тези християнски църкви. Аз съм родена в християнска църква и знам, че те изобщо нищо не са направили. Същото е за хиндуистите – какво са дали техните храмове на някого? Отидете при мюсюлманите – какво са направили за мюсюлманите? Нищо. Освен да строят големи, големи джамии и църкви, и храмове, и половин Англия, съм казала, че църквата притежава. Как те ще разпознаят Христос? Когато дойде Христос, ще го разпознаете ли? Как ще го разпознаете? Какъв е начина? Съществуват много, които казват, ние се молим на Бог, ние казваме Бог, дайте ни някаква работа сега, ние използваме Бог за всеки трети човек. Бог не е във вашия джоб. Вие трябва да се свържете с Бог. Вие трябва да станете едно с Него. Иначе, ще спрете развитието си. Както без връзка, не можете да се доближите до никого с власт, как може да се доближите до Този, който е Властта на всички Власти, дори без да имате никаква връзка или протокол? И така, всички тези хора, които би трябвало да са под опеката на Христос, отговорни за Шри Кришна, за Шри Рама, всички те трябва да кажа, просто казват лъжи. Те нямат нищо общо с тях. Нито един от тях не може да достави благата, ползите. Напротив, ако отидете и им кажете, че това е времето на съд, и това е времето, когато вие трябва да приемете, че трябва да бъдете спасени, това е основното, трябва да бъдете спасени, ако не сте, тогава всички тези неща са абсолютно безполезни за човешките същества. Трябва да се доведе освобождаването на човешките същества – ако не може да бъде направено, тогава откажете се от всички тези безсмислени идеи и догми, и борби, и се издигнете, и вижте за себе си какво е реалността. Но те няма да го направят, защото те съществуват чрез нашето невежество, те съществуват защото сме невежи за това. Силата съществува във вас, Духът съществува във вас, няма нужда да ходите по тези места, където изобщо не се говори за Духа, за Себереализацията. Във всяка религия е казано, че вие трябва да получите вашата Себереализация, вие трябва да се родите отново, да се родите отново. В Америка, Аз се срещнах с толкова много хора и те Ми казаха, Майко аз съм дважди роден. Аз попитах, как? Ние пренадлежим към организация, която е дважди родена. Аз попитах, цялата организация ли е дважди родена или какво? И те вярват в такива митични неща, че те са дважди родени. Попитах, какъв е знака, че човек е дважди роден? Как можете да направите дважди роден? Всеки може да се изправи и да каже аз съм дважди роден. Ще повярвате ли на такава личност? Някои хора са толкова лековерни, че някой им казва нещо и те просто вярват, но това не е така. Един „дважди роден“ трябва да бъде колективно осъзната личност и дважди родения трябва да може да ви даде силата на вашия Дух и това е, когато станете дважди роден, вие трябва да можете да направите това с другите. Както Уилиам Блейк е казал, Божиите люде ще станат Пророци и тези Пророци ще имат силите да правят другите Пророци. Той го каза толкова ясно за вас англичани, но не мисля, че вие го харесвате много. Защото много малко хора съм видяла, които наистина оценяват Блейк и някои от тях казаха, че той е луд. Естествено, между всички луди хора, нормален човек може също да изглежда луд. Но той е този, който толкова ясно каза и в тази страна, този велик човек трябваше да се роди и трябваше да говори за Йерусалим, забележително е. Защото вие не можете да мислите, в Англия, където хората просто вярват в доминирането над другите страни и използвайки тяхната сила да доминират другите, вие бихте могли да получите установен Йерусалим. Но това, което каза той беше за онези времена, когато тези фалшиви идеи отпаднат, когато хората не мислят за доминиране, те не мислят за материализъм, до гуша им са дошли всички тези неща и те търсят днес. И кои са тези търсачи? Тези търсачи са Божиите люде. И така разпознайте себе си. Преди всичко трябва да разпознаете себе си преди всеки друг, че вие сте търсачи, че вие сте Божиите люде. Докато не откриете Бог, няма да бъдете щастливи чрез всички тези безмислени алтернативи, които хората дават. Миналия ден, Аз казах, че има хора, които просто подскачат, танцуват – това ли е начинът, по който ще станете дважди родени? Абсурд е. Как може да бъдете? Как може да вярвате, че такова абсурдно нещо, че иначе вие също може да го правите, ако искате да подскачате, просто повдигате краката си, можете да скачате. Кое е толкова велико? Скачането, крещенето или пищенето и говоренето на безсмислици, това ли е нещото, което ще постигате? Напротив, вие ще постигнете нещо, което ще направи съзнанието ви много по-будно, съзнанието, което ще бъде колективно осъзнато. Във вашето съзнание, вие трябва да сте способни да чувствате другите. Трябва да сте способни да чувствате вас самите, вашето собствено същество. И това е, което е важно. Сега, тези други методи впечатляват хората. Аз не знам защо този цирк ги впечатлява. Ако те кажат десет човека да танцуват на улиците, улица Оксфорд облечени с дхоти, те пеят „Харе Рама Харе Кришна“, хората казват: „Ох, Хо, Ох, какви набожни, божествени хора са“. Те не трябва да рекламират на улиците, на улица Оксфорд и други улици и да носят тези смешни дрехи, и танцуват смешно, това ли е начина, по който ще отидете при Бог? Използвайте вашите мозъци. Вие сте едни от най-интелигентните хора в света. Използвайте мозъците си и открийте, това ли е начинът, по който ще го правите? Нещо трябва да се случи във вас и това във вас е точно сега, времето е днес, вие трябва да го получите. Толкова съм щастлива, че толкова много хора дойдоха днес и те са толкова нетърпеливи да получат своята Себереализация. Сега, след Реализация, когато се осъществи издигането, когато Кундалини се издига и вие започвате да чувствате хладния полъх да излиза от тук, хората могат да попитат, какво има там в хладния полъх? Сега, това е хладния полъх на Светия Дух. Той е навсякъде, всепроникващ. Можете да го почувствате навсякъде, всъщност някои хора започват да гледат към прозореца, дали идва от прозореца, дали прозореца е отворен. Това е. Това има голям ефект върху някои хора. Сега, когато започнете да го чувствате, трябва да го използвате. Трябва да го установите. Ако започнете да го използвате, само тогава ще разберете стойността му. Ако не сте го използвали, как ще разберете какво е това? Това е Духа, който се проявява и трябва да откриете дали е вярно или не, като го използвате. Да предположим, че аз ви давам сто рупии, които са индийски пари, тогава не знаете какво е рупии. Трябва да ги използвате на пазара и едва тогава ще разберете каква е стойността им. По същия начин, когато Аз казвам, че Реализацията се случва само чрез един метод и това е методът на събуждането на Кундалини във вас, както зародиша в семето се надига само чрез един метод, няма десет метода по които цветето да разцъфне. Семето има зародиш, който трябва да покълне и създава това дърво, което виждате. Какъвто и да е вида на дърветата, единствения начин, по който покълват е чрез зародиш, по същия начин, когато вашата актуализация трябва да се осъществи, тази Кундалини, която е разположена в триъгълната кост трябва да се издигне. И когато тя се издигне и пресече областта на вашата фонтанела, вие наистина получавате вашето истинско кръщение. Не изкуствено. Вие не можете да давате изкуствено кръщение. В същност, Блейк е казал, свещеника ме прокле по главата. Истина е, защото той няма право да докосва неговата глава. Той не е реализирана душа. Свещенникът не е реализирана душа. Те са самоназначили се. Не можеш да станеш свещенник в богословски колеж или каквото и да е друго място, измислено от човек, всичко това е изкуствено. Всичко, което е направено от човек е изкуствено, така ли е? Това, което е направено от Бог е истинско и нещата, които Той прави са във вас. Но след Себереализация, когато сте установени, вие самите имате висши сили, можете да правите толкова много неща след това, че ще сте удивени от собствените си сили. Ще сте изненадани от себе си, че вие сте толкова славни, толкова красиви, толкова прекрасни и толкова блаженни – вие ставате, като магнит за другите. Хората са изненадани от вас, всички ваши приоритети се променят, всички ваши лоши навици отпадат, всякакъв вид безсмислени неща, което толкова много ви е притеснявало отпада. И с това, всички тези центрове са просветлени. И всеки център има благословията да дава. Например, Набхи чакра, това е в центъра тук, центъра, където е пъпа, има благословията, че Шри Кришна е казал Йогакшемам Вахаамяхам – че когато получите йога, първо йога, Той не каза Кшема Йога, тогава, когато получите единението, връзката, получавате благополучието. Сега благополучието е вашето постижение. Не това, че вие ставате богат, като Форд, това е крайност, това е безсмислено, това е главоболие. Вие получавате удовлетворена личност. За вас се грижи Бог. Ние не вярваме в Бог, какъвто е в действителност. Той е Всемогъщия Бог. Той е Бог с всичките сили и Неговата сила е да прави всички тези чудесни неща, които виждаме, които са живи неща. Всяка секунда, милярди и милярди цветя се появяват и вие не можете да си представите до каква степен Той е могъщ. И когато почувствате тази сила във вас вие достигате, можете да я използвате. И да бъдете прославени от това. Сахаджа Йога е тук за да установи всички религии на света в едно за да обединим всяка една от тях за да обединим всички велики превъплащения на този свят в едно. Защото те са вътре в нас, те не са разделени, те са всички заедно, те са едно семейство, само ние идваме на различни нива от нашата еволюция. И ние сме ги недооценили, неразбрали и ние се бием. Както съм казвала много пъти, че премахваме красивите цветя от дърветата, които са отгледани и подхранени и развити от един сок в дървото. А после се бием за тези цветя, които са мъртви, грозни, като казваме това е мое, това е мое. И това, което е много важно да се разбере, че Бог създаде този свят не да се мразим едни други, Той ви създаде не да се мразите едни други, но да разберете колко безгранична е Неговата любов, колко вечно е Неговото състрадание, колко велик е Той и с каква грижа ви е създал. Вие ще бъдете удивени, когато получите вашата Реализация да видите вътрешната страна във вас, как работи, как показва и обозначава, вие може да го направите, да предположим, когато попитате една личност, вие откривате, че този пръст ви пари, вие сте реализирана душа и вие питате човека, „Какво ще кажете за вашия баща?“ „Сега изобщо нямам нищо общо с баща ми, виждате ли, много съм му ядосан…“ това, онова. Този пръст е горещ, това е пръстът на бащата. Вие трябва да кажете на човека: „Вие трябва да простите на вашия баща. Докато не простите на вашия баща, Кундалини няма да се издигне“. Тя е записала всичко за вас. Нямате работа да се ядосвате на баща ви, просто простете. Тогава Кундалини се издига. Сега, ние казваме Отче наш. Защо? За какво? Какво е Отче наш? Това е мантра. Това е песнопеене в този център. Без да кажете Отче наш, ако тази чакра е блокирана, Кундалини не може да се издигне. Най-изненадващо е, как сме направени, всички ние заедно и как сме част и частица от цялото. Много е изненадващо как ни въздейства и как ни убеждава, че това, което правим е начинът, по който трябва да бъдем. Не е като всяка друга, така наречена Божия организация, където може да платите някакви пари, ставате членове и сте свършени там. Или вие оглупявате по вашия гуру. Вашия гуру е велик и тази, онази безсмислица – това не е така. Вие сте тези, които трябва да станете. Вие сте тези, които трябва да знаете. Това е вашата собствена сила. И това е, което човек трябва да разбере. Разбира се, вие не може да плащате за всички тези безсмислени неща. Имам предвид, че просто Аз не разбирам как плащате за тези безполезни хора. Когато не може да платите за Бог, защо трябва да плащате на тези ужасни хора за каквото и да било? Няма нужда да плащате, но вие го правите, вие им плащате. Вие си мислите, че купувате вашия гуру – всеки гуру, който приема такова нещо, който е купуван, не е гуру, а паразит, обикновен паразит, нищо друго освен паразит. Съществуват много такива сега. Защото вие сте толкова лековерни. Вие сте до известна степен наивни че не разбирате, че човек, който принадлежи на Бог само дава. Той не може да взима. Той не може да вземе нищо. Дори да му дадете нещо, Той ще ви даде десет неща, като отплата на това, и така, Той не може да взима. И това е нещо, което е толкова просто за разбиране. Всичко е изключително просто, но човешките същества станаха доста усложнени и тези усложнения определено създадоха проблем за събуждането на Кундалини, без съмнение. Но няма значение. Каквито и да са усложненията, ние знаем за всички хитрости сега, всички пермутации и комбинации, и Аз съм сигурна, че вие ще успеете да се справите с това. Благодаря ви много. Бих искала да Ми зададете някакви въпроси преди да продължим по-напред с това.

Нега Бог да ви благослови всички!

Липсва превод на следната част:

You should not be afraid of Me or should not be in any way be embarrassed. But of course, you should not try to be rude or ridicule something, that’s not good – there’s nothing to ridicule or to be rude. That’s not very good, not very helpful for your Realization. Questions, if you have anything, otherwise, we will start with the Realization program.

Question and Answer session

Q: [NOT CLEAR]
A (Shri Mataji):- You have to work very hard. You thought that. All right. It’s a good idea, because all of us think that way. Nothing new. Everybody thinks that how can you get it so easily. Now, you do get it, no doubt. But how? May be I know the trick, must be something special about Me – I am supposed to do this. I know it. All right? They talk, talk, talk. Some man, somebody was in California. He cut their tongue, can you imagine? To push it back into here – that’s called [UNKNOWN SANSKRIT WORD] Avastha. Imagine, cutting their tongue here. And now these old people are wagging their tongues just like dogs in India. They are still there. The fellow is dead and gone. He was talking of Kriya Yoga and all that. He’s gone now, but those people have their tongues down below, no self-Realization, nothing. People have been standing on their heads, no self-Realization, nothing.

Now, I’ll tell you one simple thing. One must know that we did not do anything to become human beings, did we? So if I have to become super human beings also, you don’t have to do anything. Because it’s a living process. What do we do for living process? Very simple thing. If you want to germinate a seed, you put it in the Mother Earth. She knows all the job and She does it for you. Do you do anything? Do you stand on your head or do you run? Or do you have any sort of a physical exercise to see that the seed germinates? Nothing. It’s a living process. For living process, you don’t have to do anything yourself. But, after Realization, this is a unique thing. After a human being gets his Realization, then he feels the power, so he is no more an animal, no more an inanimate thing, like this machine doesn’t know I am speaking in it. It doesn’t know it is carrying the electricity, least of all, it cannot do anything by itself. But here, you know the power is flowing through you. You will know how to maneuver it, also, you will be completely in charge of it. That’s what I am saying – it’s fantastic, isn’t it? But for [UNCLEAR WORD], what’s the harm? It’s for [UNCLEAR WORD]. Yes, I agree, it is said that you have to do this, even Kundalini awakening, God, I have read a book so big as that, I couldn’t read all that nonsense but, in that book, they said that Kundalini is in the stomach. Can you imagine? You see, about God, Hitler can write. Napoleon can write, anybody can write. But I have to deliver the goods, I have to. Say, I am banker and I have got the key with Me, which I have to return to you, that’s all.

Another simple example I will say that this candle is enlightened and that one is not, supposing. Then just this light has to go near that because it is ready made. But if I can’t see, I don’t know anything about it, I may take this enlightened light or may not take this enlightened light, do all kinds of things which may be absurd. And that’s why you go on like that. Like, from the village, Indian village, those who have not seen electricity, they come and you tell them „Put off the light“. They’ll go and start blowing at it. And the whole night they will be blowing and they will say that it is very difficult to blow off this light. Because they don’t know the trick.

That is the mystery, mystery of the Christian Churches. They’ll talk of mystery. What is the mystery? Because you don’t know anything, so call it a mystery. Very nice. There is nothing mysterious. You will see everything clearly. You will see everything happening clearly. You can see the rising of the Kundalini, you can see flowing of it, but they don’t want to accept, they are too vain, that’s what it is. Same with every sort of religious person, it’s not with one, but they are also vain and they do not want to accept it. They do not want to accept it. And they will losing all the chances. The chance is now, the time is now. Because they want to carry on with that state.

Yes, you must know that in India, in the villages, there are thousands of Sahaja yogis, thousands, you see. The more westernized you are, the more developed you are, you are less prone to reality. You prefer plastic mode than reality, I think. And that’s how there are less people, but very good quality of Sahaja yogis we have in the West, very good quality. Because they intelligent, logical, once they have found the truth, they stick on to it. And they work it out. They are very intelligent people. You really need pure intelligence to understand this. But if you have a biased mind, then it is rather difficult. But still when it works out, how far can you go on denying? Best thing is that you are a seeker and you must seek it. Supposing, I have done the cooking, forget it how I have done it, better have it. If you are hungry, you will eat it isn’t it? You have to taste it, not Me.

Q: [Not clear]
A (Shri Mataji):- Is going to be extremely simple. Even the word „simple“ may be complicated. Tatkshana. In Sanskrit, it’s Tatkshana. That moment it happens. But, sometimes you are so complicated that poor Kundalini cannot rise, you are so complicated. So that is also simple. We have to clear it out. Some people who came yesterday to get their Realization are today sitting here quite entitled to give Realizations to others. They are going to give Realization now. It’s extremely simple. Not to worry about it at all.

But you have to also understand that you get your Realization because compassion of God has decided to do that. But, you also must understand your own value, that once you get Realization, you should not disappear, you must try to grow more into it and master this art of Kundalini. That way, in Brighton, I think we gave Realization to quite a lot of people. But they do not take to Sahaja Yoga because they do not want to give Realizations to others. They just want to keep it to themselves, after one year, it all is lost. Then again they come to Me, „Mother, we have lost the vibrations“. But vibrations were given to you to give it to others, you have to help others. You cannot, it’s not an individualistic thing. You have to share. This is like I make you the capitalist and you share the capital with everybody else, otherwise you cannot enjoy. Unless and until you give to others, you will never enjoy.

Christ has said that „You do not enlighten the light and put it on the table“. Exactly, that is the situation. Of course, we have some very great Sahaja Yogis here in Brighton who are doing wonderful work and all of you, I am sure will get Realization and do the purpose for which you have got it. And not just get lost. It’s very wrong, I think its ungratefulness towards God who gives you Realization, then you must try to give Realization to others, otherwise this movement will not spread, it will just remain up to you, it won’t go further. You have to learn the method, it’s very simple. Even children can give Realization. So, it’s not difficult, but you must come forward, spare some time for it. And must go forward with it. That would be very selfish, just to get Realization for yourself or if you are sick, to get yourself cured. It’s very selfish.

The other day, we had a lady, she had a dislocated arm, you remember that? And she got cured. She never showed her face again. She came just to get her arm cured. Tomorrow, she has something else, she’ll come back again. This is not the way to extract and exploit God’s compassion. Because human beings are in complete deprivation of the spiritual wealth and as God has given us means and methods, we must try to give them what we have received.

Realization program

All right, let’s have it now. It’s very simple as I said. That’s the best way. Give them a hand. See now, this is the kind of people you get. This is the kind of people. Just think of it. They don’t want Realization. They don’t want it. These are alright. Look at those four people who came in. Just look at them. They don’t want it. They must be tied up with some other gurus or something, till they are completely finished, they are not going to come to Sahaja Yoga. They have to come down to that level where you see no way out, in that condition then they come to Sahaja Yoga, which is something too much for Me also, isn’t it. When you are healthy, when you are alright, better to get to it.

All right, take out your shoes. The main thing is we cannot give Realization to people who do not want it. To be very frank, we cannot. It is your complete freedom which is respected. If you do not want it, it is better that you go away. The other day, yesterday, there was one gentleman, who came here. I told him just to put hands like this, he would not do anything, he was sitting like that. I said, why are you here. „I’ve come here to see“. I said, what? There’s no observer needed here, you have to come to get your Realization. And they don’t understand, that if it is free, that doesn’t mean you should take liberties with us, that’s not proper, that’s not being just and fair to us. Just come here and trouble us like this is not a good thing. Because if you don’t want your Realization, it is better to go. But if you want it, you must sit down and take it. Because, it’s a big load for us with such people who obstruct, who obstruct the movement of the Kundalini, they just obstruct. They cannot get Realization, they cannot go ahead, its better that they go away and don’t trouble others. It’s a very much better idea than to have them here who do not want it. Because, you see, also the deities don’t like such people, who come here just to sit down. They don’t like it. They don’t like such people at all and it’s very hard to continue with the work if there are people, who do not want reality.

Please put your hands like this, just like this. Take out your shoes please. And just put your hands now. Why to take out your shoes is very simple – because when you take out your shoes, you touch the ground, the Mother ground. Just put it like that on the ground. Put both the hands straight. And close your eyes, that’s all. Just close your eyes. Keep your eyes closed. Because when Kundalini rises above the subtle centers, then there is dilation of the pupils, that’s why you have to keep your eyes shut, because Kundalini won’t rise if you your eyes are open. So, one thing sure, there is no mesmerism.

Now please don’t open your eyes. Put your left hand towards Me as it is there and right hand you put it on your heart, because in the heart resides the Spirit. And ask a question, „Mother, am I the Spirit?“ You need not ask loudly, but you can ask within your heart. „Mother, am I the Spirit?“

Now take this hand higher, at the end, at the point of your neck on the left hand side and just say „Mother, I am not guilty.“ It’s simple. Just go on saying, „Mother, I am not guilty“. This is very important. „Mother, I am not a sinner, I am not guilty“. You must say that.

Now without feeling guilty, you put the same hand again on your heart. Without feeling guilty, again I say, without feeling guilty, you should say, „If there has been any mistake, please forgive me.“ Ask God to forgive you, if you have done anything wrong. According to God’s plan or design, if you have done anything wrong, ask God to forgive you.

Now, as I said, that you have to give Me permission to give you Realization. So, you have to ask, „Mother, please give me my Realization.“ And put your right hand now on top of your head while saying so. On top. Just on top, little higher.

Now put the other hand, and this right hand towards Me. You may take out your cap, because you may not be feeling the Cool Breeze if there is a cap on your head. So better to take out to feel it.

Now put both the hands towards Me. And now see if there’s a cool breeze coming in your hand. You have to forgive, forgive everyone. Please say, Mother I forgive.

Now the Sahaja Yogis who are realized souls sitting among you, will just feel if you have feeling the cool breeze or not on top of your head. They won’t disturb you at all. The power is flowing from their hands and they can make it out. And they’ll tell you what is the problem is. So, nobody should talk. Keep your eyes shut. Keep your hands like this. And these people will see you if you have got Realization or not. And then, they will tell you, why, what is the problem is like, let them have a look. And you will also become the same as they are today.