Анахата, Вишудхи и Агнйа, Публична програма

Guildhall Theatre, Derby (England)

1982-07-11 From Heart to Sahasrara, Derby, England, DP, 94' Chapters: Talk, Q&ADownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,HU,HY,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,SK,TH,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (23)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Шри Матаджи Нирмала Деви

Анахата, Вишудхи и Агнйа

Бирмингам, Англия – 11 юли 1982 год.

Йоги: Дами и господа, огромно удоволствие е за мен още веднъж да ви представя нашата Майка Нирмала Деви.

Шри Матажи: Нека Бог ви благослови. Благодаря ви.

Аз съм радостна за това че д-р Уорън можа да ви обясни тези чакри, за които ви говорих вчера, защото в една кратка лекция не е възможно да се обхванат всички тези точки. И ако получите Реализация и се развивате, тогава можете да слушате Моите касети, които са стотици, и да разберете познанието, което е обширно като океан.

Както ви казах вчера, след като получите просветление, вие ставате познанието. Това е много объркващо твърдение, хората не разбират какво означава да станете познанието. Неотдавна един господин дойде при Мен и каза: “Моят гуру вече ми даде познанието”. А Аз попитах как. Той отвърна: “Ами той ми каза, че ми е дал познанието”. Попитах го: “Но все пак, какво е това познание? Как можеш да вярваш, че той ти е дал познанието?” Тогава той каза: “Не, Майко. Той ми докосна челото и видях светлина”. Аз му отвърнах: „Ти и преди можеше да виждаш светлината. Как така си получил познанието?” Тогава той се замисли и попита: „Какво би трябвало да се случи ако съм получил познанието?” Отговорих му: “Виж човека, който седи до тебе – той е различен, той е Сахаджа йоги. Той знае какво е Кундалини, знае какъв е твоят проблем, какви са блокажите на твоите чакри, също така знае какви са неговите проблеми.” Тогава мъжът Ме попита: “Как го знае?” Отговорих му: „Той е станал познанието”.

Както вчера ви казах, чрез вашата централна нервна система би трябвало да можете да чувства другите и вас самите, и онова, което е във вас. Например, ако човек е луд. Когото е започнал да полудява, той не осъзнал, не е осъзнавал, че вече е обладан и така полудява и това ще се случи. Не е осъзнал нищо. Постепенно е полудял и го пращат в лудницата. Или човек, който има рак – той не знае и ракът се развива докато не му кажат, че му остават по-малко от 15 дни докато умре. Това е на психическо и физическо ниво.

Човек, който е егоист, не знае, че е егоист, че подтиска другите, а другите са част и частица от самия него. Както Хитлер никога не е осъзнал, че е бил такъв ужасен демон и че ще отиде в ада. А онези, които са били около Хитлер по това време, не са разбрали, че един дявол расте в тяхното общество и този дявол ще дойде. Никой не е разбрал нищо и изведнъж, след 11 години, той се връща като ужасна разрушителна сатанинска сила. Ако прочетете книгите, написани преди неговия режим, ще видите, че хората действително са го подкрепяли, защото в тях се е казвало, че те все повече деградират, а обществото също е в упадък и е нужен човек, който да наложи строгост и да ги направи по-дисциплинирани; пишело се е, че имат нужда от дисциплина и че трябва да бъдат дисциплирани. И затова го харесаха, дори младите студенти го харесваха, а когато Хитлер отиде в университета, той ги очарова, казвайки: „Вие трябва да имате дисциплина, да бъдете изключително строги; вие не бива да ядете това, не бива да ядете онова, трябва да станете много сурови”. И това беше много високо оценено от младите хора. Те не осъзнаваха дали този човек е дявол или не.

Сега познанието е такова, че чрез него вие виждате финото във вас и финото в другите, а финото в нас и в другите има за седалища чакрите. Това са чакрите, които се намират в нас и тези чакри откликват на нуждите при всякакви критични ситуации, които имаме. Например, ако трябва да тичаме много бързо, можем да тичаме много бързо, защото сърцето ни започва да бие, симпатиковата нервна система се задейства, а след това тези чакри я връщат в нормално състояние, доставяйки подходящата енергия на тази част, която е била претоварена. Те връщат всичко в нормално състояние. В лявата страна и в дясната страна имаме две разклонения на симпатиковата нервна система и когато – да речем – тези разклонения са твърде заети с чакрите, чакрите се разделят. А във всяка чакра има Божество и когато Божеството заспи, тогава става разделение от Цялото, защото така ние сме свързани с Цялото. Нека да предположим, че това е като два пръстена един върху друг. След като единият е счупен, вие се откъсвате от Цялото, контролът е изгубен. Веднъж изгубили контрол, вие започвате да работите сами. Щом като клетката започне да работи сама, тя става злокачествена, губи връзката с Цялото, което й дава равновесието, усещането за съразмерност и свързване, колко да се развие и по този начин започва да се развива рак.

В наши дни в обществото се случва същото, защото обществото е станало егоистично, егото казва: “ Какво пък толкова, какво нередно има в това, какво нередно има в онова?” Както днес, преди малко Уорън ви каза, че в нас има дхарма. Ние имаме десет дхарми – Десетте опори, Десетте Божи заповеди, които трябва да спазваме. Защо? Защото ако ги нарушите, тогава нарушавате равновесието във вас и когато нарушеното равновесие се задълбочи, след това може да развиете някои от тези проблеми, които произлизат от дисбаланса. Това е причината да не може да се лекува ракът, защото не можем да върнем клетките в нормалното им състояние, най-много можем да отстраним от тялото клетките, които започват да атакуват другите и да ги правят също така его-ориентирани, но не можем да ги направим отново нормални клетки.

Само чрез вибрациите можете да направите това, защото когато вибрирате центровете, те стават по-силни, увеличават своята аура и така кръгът, който е бил малък, става по-голям и инервира двете страни, съединявайки ги. А божествата отново се събуждат и клетките започват да получават послание от Цялото. Това е прост принцип, който е един фин принцип, но как хората, които са болни от рак, ще разберат дали са болни или не. Понеже няма начин това да се разбере. Но когато станете познанието, вие започвате да развивате сетивността върху вашите пръсти и има декодиращи думи, декодиращ език, който ви казва кои центрове са блокирани и как да ги излекувате. Веднага заставате нащрек, защото знаете какво се случва.

Сега, хората, които имат – да кажем – умствени проблеми, не знаят, че имат умствени проблеми, някои от тях изобщо нямат представа за това. След това те осъзнават, че имат умствени проблеми. Един психиатър дойде да Ме види, даже днес той беше с Мен. Той е Сахаджа йоги и лекува хора с психически заболявания. Той е психиатър, така че винаги вижда неговите пръсти да треперят пред Мен – този пръст /на лява Агнйа – б.р./, вижда този пръст и този палец /лява Свадистхана – б.р./. И ако безименният се движи, а другият трепери /лява Агнйа и лява Свадистхана – б.р./, това означава, че някакво обсебване действа във вас. Толкова е просто. Сега той може да го изчисти, защото Сахаджа Йога допълнително се грижи за изчистването. Но също обсебеният човек може да се изчисти сам, защото след като сте научили какво е центърът и знаете божествата, които трябва да събудите, и ако знаете как да ги събудите, вие ще се изчистите. По този начин хората с душевни проблеми могат да се излекуват.

Преди малко тук на пътя имаше човек с душевни проблеми; докато той говореше, Аз бях в стаята. На улицата говореше всякакви неща: “Вие трябва да търсите Исус, трябва да видите Бог.” Вижте, той самият има душевни проблеми. А човек с душевни проблеми води другите към какво? Към приют за душевно болни. Той говореше толкова високо: „Вие трябва да търсите Господ, вие трябва да видите Бог!” Как? Как ще търсите, само с четене на лекции „търсете Господ, вижте Бог” ли? Това ли е начинът? Ако Аз ви кажа сега да насочите вашето внимание навътре – както сега стоите пред Мен – това е лесно. Вашето внимание е насочено към Мен. Сега насочете вашето внимание навътре. Можете ли да го направите? Можете да кажете: “Да, правим го.” Да, но всъщност изобщо не го правите.

Нещо трябва да се случи отвътре. Докато не се случи нещо, вниманието ви не може да се насочи навътре. Много хора просто вярват във фалшиви нища и продължават да вярват в тях, докато не пострадат. Виждала съм много хора да се държат така – фанатиците в тяхната рационалност се превръщат или в абсолютно жестоки, или в безполезни, или в агресивни хора, или в досадници. Някои от тях в действителност се превръщат в полулуди, докато други полудяват напълно. Така че вярвайки в нещо без никакво познание за него, е твърде безполезно.

Трябва да има опора. Можем да кажем, че в Индия имаме сикхизъм, който е много велика религия, но хората, които принадлежат към него, изглежда не са никак велики. В крайна сметка Гуру Нанак им е казвал много пъти, че не са никак велики, защото той знаеше за това, знаеше какво говори. Той беше инкарнация на Първичното същество, беше Първоучител и щом е казал, че не бива да се пие, то е така. Казаха ми, че в Англия сикхите пият дори повече от шотланците. Това е най-странното, представете си. Същото е и при исляма, защото Мохамед Сахиб и Нанак Сахиб са един и същ светец и говореха за едни и същи неща. Моисей говореше за същото. Попитайте евреите какво правят. Той казваше, че силни питиета, алкохол, всичко подобно трябва да се избягва. А по времето на Мохамед Сахиб нямаше цигари, затова той не говори за цигари, затова мюсюлманите уж не знаят и си казват: „Цигари може. Това не е важно.”

Така че виждате как тези съвети са доста неясни. Има много нови групи. В Индия имаме толкова много и всякакви общности, че ако отидете в тях, ще се смаете. Като джайнистите – те не ядат месо, но пък пият. Можете ли да си представите? Пиенето е против вашето съзнание, това е факт. Всъщност Махавира говореше за Чайтанйа и за нищо друго. Буда никога не каза да не ядете месо, което не означава, че трябва да ядете месо. Онова, което искам да кажа, е, че Той никога не е говорил за това, то не е толкова важно. Самият той, Буда, самият Буда умря, защото яде сурово свинско. Той отиде в една къща. Чуйте, Буда беше реализирана душа, велика личност, беше инкарнация. Той влезе в къщата, като гост. Изведнъж се появи там и един човек, ловец, каза: „О, Буда, ти дойде при нас. Какво да ти дам, какво да направя?” Буда отговори: “Имам малко време. Каквото имаш, каквото ми дадеш.” Ловецът каза: „Убих едно диво прасе, но трябва да се сготви, а това ще отнеме време.” Буда отговори: “Добре, дай ми половината от него” и умря от това. Ще бъдете учудени, че дори и в джайнизма Наминатх беше първият – той беше братовчед на Шри Кришна – и на сватбата му имаше голямо тържество с много хора, но без джайнисти. Представяте ли си, когато Наминатх видя толкова много убити птици, които после бяха сервирани, изпита неприязън към храната и каза: “Добре, никога повече месо”. Но джайнистите отидоха в другата крайност – вегетарианството. Имам предвид, че те самите могат да бъдат много жестоки, но на тях това не им пречи, могат да стигнат до такива крайности, че не можете да си представите. Така че това е бил проблемът с религията – че стигате до крайности в нещата.

Първото нещо за религията е да не се стига до крайности, това е основата на всяка религия. За християнството знаете, че Христос казваше, проповядваше да нямате нищо общо с мъртвите. Той изтръгна мътрвите духове и ги постави в прасетата и прати прасетата в морето; всички знаете историята. Но във всички църкви всякакви мъртъвци лежат под краката ви. Не знаете как да вървите в църква. Те всички лежат там долу. За щастие Аз съм живяла в Лондон, или за нещастие – бих могла да кажа – живях близо до църква през цялото време докато бях в Лондон. А през нощта виждах всички мъртъвци да излизат от техните гробове и си казвах: “О, боже, децата седят тук, молят се на Бог и и какво ли прихващат?” Нищо друго в католицизма, или в т.нар. християнство, не е довело до такава катастрофа (както мъртвите духове – б.р.). Докато пък основите на всяка религия бяха опровергани от последователите й. Първо, Христос е Този, който контролира мъртвите. Той е Този, който е премахва въздействието от мъртвите и напълно ги забранява. Където и да отидете, във всяка църква… Не знам, но в Индия, някък си само в Индия не се прави така, не знам как са успели – но тук във всяка църква, където и да отидете, навсякъде лежат мъртви тела. Сахаджа йогите сега не ходят на църква, защото са изплашени. Ако един Сахаджа йоги прихване мъртъв дух, получава главоболие; веднага щом разбере, вече не иска да ходи там. Но човек, който не е Сахаджа йоги, ходи на църква, прихваща бхутовете и не знае за това.

Една от Моите последователки имаше майка католичка, много закостеняла католичка. И тя беше специалист по математика, много твърда католичка. Майката дойде да Ме види и Аз й казах, че трябва да се откаже от целия този фанатизъм да ходи на църква, защото в църквата има всякакви мъртви тела, но тя не искаше да Ме слуша. След всичко това, на около 60 години подобни хора са луди всъщност и тя започна да използва бидето за тоалетна чиния и разни други такива. Но иначе всяка неделя сутрин ще се събуди, ще се приготви, ще отиде на църква и ще се върне добре подредена. Щом дойдеше неделя, ставаше, облечаше се добре, отиваше на църква и се връщаше. И все някой я водеше до там, а после я връщаше обратно. Но един ден се случи, че тя се изгуби и дъщеря й се обади на полицията да пита какво да прави, защото майка й се е изгубила. Тя беше много притеснена. Обади Ми се и й казах: „Ще я намериш. Тя е добре и ще се прибере.” След три дни тя си дойде от някъде, бог знае откъде, върна се и отново се започна същото – да използвай едно вместо друго, напълно като луд човек. Но полицията не каза нищо, освен че е по-добре да я настанят в дом за стари хора. Така я настаниха на такова место, където живеят само стари хора. Моли, Моята последователка Ми каза, че най-учудващото е, че хората там са предимно католици и християни и всички са направо луди, а медицинските сестри си имат доста неприятности с тях. Но всяка неделя старците се приготвят и отиват на църква, специално направена за тях. Можете ли да си представите? Просто вижте тази обсебване. Това си е обсебване в нас. Трябва да знаем – това са обсебения. Поради тях не сме свободни, а сме роби на тези неща.

Това е едната страна на робството, а другата са нашите навици, които ни заробват. Те ни заробват. Аз съм виждала хора, дори един министър, който седеше с Мен – руски министър, по принцип човек с много власт – и изведнъж стана, изведнъж той стана и каза: “Трябва да вървя ”. “Какво се е случило?!” – “Аз съм болен човек”. – “Какво ви се е случило?’ “Вижте, аз съм футболен запалянко и не мога да остана повече. Футболният мач трябва да е започнал.” Представяте ли си!? Той беше основният домакин, имаше и много други хора, а той просто не можеше да седи – имам предвид, че той не можаше да се задържи на стола, а искаше само да стане и да си тръгне, и той просто… Бях смаяна. Той нямаше сили да се контролира. Тоест, не знам, но трябва да е имало някакво обсебване от този футбол идващо в него. Какво е това? Толкова голям, зрял човек да се държи по този начин?!

Това е нищо; други навици, които имаме, са много по-лоши, много по-лоши са и ни заробват. Ние можем да живеем без тях. Всичко на този свят е за нас, ние не сме за нищо. Ако нещо може да ни зароби, трябва да разберем, че ние сме господари на всичко. Дали столът ви създава удобство или ви съдава неудобство, не e важно. Важните неща не ви заробват. Нищо не трябва да ви заробва. Този, който е крал, който е император, се притеснява най-малко. Дори да оставите такъв човек на улицата, той ще спи добре. Ако го сложите където и да е, той ще е щастлив. Такъв човекът е истински император, а не е император, който не може да живее без пълен комфорт. Ако той е роб на комфорта, в такъв случай не е император.

Всички тези неща можем да научим, когато нашата централна област Набхи чакра е събудена, когато светлината се разпространи в този център, във Войда – зеления цвят, който виждате. Тогава онова, което веднага се случва, е, че в тази светлина вие не виждате нищо, но светлината работи, просветлението е такова, че заработва. Светлината действа сама по себе си. Можете ли да си представите? Самата светлина действа върху вас. Имахме един доктор, който много обичаше виното, питиетата. Аз никога не ви казвам да не пиете, никога не съм го казвала, защото не искам хората да избягат. Не, нищо подобно. Седнете удобно, просто получете вашата Реализация, после ще разберете защо. Този човек се отказа от пиенето на следващия ден. Но след това трябваше да отиде в Германия и си помисли: “По-добре да опитам някое специално вино”, както му харесваше преди. И пробва някакво вино, а след това дълго повръща. „О, лошо – каза, така лош беше вкусът. Никога не съм опитвал толкова отвратително нещо”. Аз никога не съм му казвала нещо подобно. Просто се случи. Той спести пари. Можа да си купи различни неща със спестените пари. Той беше свободна птичка. Но Аз не трябва да ви казвам това, защото толкова се отъждествяваме с разни неща, че дори да кажете, че нещо може да се случи в Сахаджа Йога, много хора ще го отхвърлят.

Индентификациите са стигнали толкова дълбоко в нашето същество, задълбочили са се толкова много в нас. Нашите ръце са да видят, че ние не сме свободни хора, никак дори – може и да сме свободни политически или по закон, но това е толкова повърхностно. Духът е единственото свободно нещо в нас. Той няма провали, няма навици, не се прилепва към нищо, а е напълно необвързан и излъчващ радост за нас, което прави нашия Дух, нашето внимание толкова просветено. Просветленото внимание, както ви казах, не е вниманието, което подразбираме – има светлина и ние я виждаме – нищо подобно. Но с просветленото внимание съзнанието ни се просветлява, така че започваме да усещаме другите хора чрез ръцете си, както онзи човек, който седеше вчера. Трябва да сте видели… /Майка говори на някого на хинди– б.пр./

Веднъж един господин Ми каза: “Вашата енергия е различна от моята”. Нищо подобно. Ако имате негативна енергия, за известно време ще се тресете, определено ще се тресете за кратко. Безспорно, особено ако имате много негативна енергия. Както веднъж на една програма имаше някакви хора, някакви брахмини, които бяха силно против Мен, защото Аз не съм брахмин. Те казаха: “Не искаме да има програма на Майка”. Аз не знаех тази история, а и те никога не Ми казаха, но застанаха пред Мен и започнаха да се тресат. Попитах ги: “Защо се тресете толкова?” Те казаха: “Ние сме брахмини и разбрахме, че Вие сте Шакти и затова се тресем ”. Попитах: “Но защо се тресете така? Никой не се тресе тук”, а те посочиха други четири човека. Отвърнаха: “Вижте, те също се тресат”. Отговорих им: „Отидете и разберете от къде са дошли”. Отидоха и разбраха, че онези хора бяха дошли от лудницата. Казах им: “По принцип вие би трябвало да видите кои хора се тресат и какви са, не някой друг. Така че ако има негативна сила, все пак ще се тресете малко.”

Но трябва отново да видим каква е ползата, каква е ползата да получим тази енергия в нас. Това е много важно, защото ние сме ориентирани към ползата хора. Всичко трябва да е от „полза”. Та какво имаме -нещо, което да е от полза на този свят? Нищо. Ако имахме нещо, от което да има реална полза, не бихме се прехласвали по нищо друго. Прехласването продължава, така че трябва да заключим, че каквото и да имаме сега, то не е най-висшето. Ползата от най-висшето е, че щом го получите, всичко става просветлено. Всичко се просветлява. А останалото става относително – всички тези променящи се неща, всички краткотрайни неща, всички онези, които се опитват да ни заробят. Всички тези неща са привлекателни на външен вид, но отвътре са като змии. А ние трябва да станем необвързани личности… /Майка говори на хинди – б.пр./ това е някакъв проблем, но… държейки се на разстояние, по-добре…

Нашата представа за религиите е тази да ходим на ограничена църква, да движим в ограничено общество, в ограничен клуб, да правим точно едни и същи неща, да носим един вид дрехи, да носим едни и същи шапки и така принадлежим на една религия. Няма нищо такова, всичко е направено от човека, всичко е изкуствено, а всичко, което е направено от човек, е изкуствено. Знаете го. Даже е написано на всички дрехи, че са направени от човек, че тъканите са „човешка изработка”, сякаш не е създадено от Бог. Хората са направили свои собствени религии и се борят за тях.

Религията е в самите вас, във вашето същество. Няма нищо общо с безсмислиците, в която хората я превърнаха. Тя е качество на личността. Както въглерода има четири валенции, вие имате тези десет валенции. А ако тези валенции липсват, тогава какво се случва? Това е като химическо съединение – виждали сме, че ако една от валенциите липсва, то атомът става отрицателен и тогава се свързва с други. Тоест има отрицателни и положителни валенции. Така че ако имате няколко допълнителни валенции, тогава вие „скачате“ върху други хора, а ако имате по-малко – друг „прилапва” вас . Същото се случва с въглерода. Тези валенции в нас съществуват, за да ни дадат равновесие. Това е, което Уорън ви каза – какво значат.

Когато получите вашата Реализация, вашата Дхарма, вашите десет Божи заповеди се просветялват, тоест вие придобивате сили. Вие ставате такива, преминавате отвъд религията. Не е нужно да я следвате, просто ставате. Вие ставате толкова интегрирани. Да речем, някои хора не са виждали картофи. Те няма да ги харесват, просто не ги хареват. Преди да осъзнаят, че е станало точно обратното. Дори да не бива да ядат картофи, ще ядат повече.

След Реализацията няма да е така, просто няма. Вие сте толкова интегрирани. Нашата вътрешна поддръжка става толкова просветлена, че приоритите ни се променят напълно. Ние започваме да съдим всичко по вибрациите. Сега имаме едно момиченце. Виждали сте я в Индия с Мен. Тя яде много малко, на практика не яде твърда храна, но ако Аз й дам нещо, тя ще го изяде. От никой друг, но ако Аз й дам нещо, тя ще поиска още и ще го изяде. Изненадващо е, тя разбира вибрациите. Ако разбирате вибрациите, тогава е много лесно да запазите вашите десет валенции непокътнати. Защото имате силите и не само това, а вие просто не харесвате нищо друго, защото искате вибрациите да текат и вибрациите текат. Духът излъчва чрез вашата централна нервна система радостта, която е качеството на вашия Дух. Започвате да усещате радостта. Когато започнете да усещате радостта, тогава не искате да я изоставите за нищо, просто не искате да се откажете от нея, вие искате да се наслаждавате.

Така ставате познанието и вниманието, което всъщност е разположено в тази област и е подкрепяно от черния ви дроб, става просветлено и – както ви казах вчера – дори седейки тук, ако искате да усетите нещо за някого, можете да го разберете. Както сега видях, че един господин седи малко странно. Разбрах, че не седи правилно и му казах: “Седнете добре”. След това забелязах, че този човек се безпокоеше, а не Аз и го попитах: “Имате ли някакви проблеми?” И тогава нещата се оправиха.

Така чрез вниманието си вие веднага разбирате хората, какви са проблемите им. Седейки тук, вие можете да разберете вибраците на всички. Например, сега можем да кажем, ако тук няма някой руснак – това да го кажа ли? – че техният президент е обсебен. Той е обсебен човек и Аз когато отида в Русия, ще го извадя от обсебването. Той е обсебен човек. Там се занимават с тази пара-психология. Същото ще се случи и в Америка. Ще се случи. Ще се случи навсякъде, ако се опитвате да практикувате духове, спиритуализъм и всякакви неща, които наричаме смашана видйа (знание за мъртвите – б.р.), всякакви абсолютно ужасни неща, наричайки ги с претенциозни имена като „парапсихология”, „харизматично движение” или както още им казват. Това не са нищо друго освен духове, само мъртви духове. Всички тези хора се занимават не с друго, а с духове. Викат мъртви духове и ги наричат Светия Дух. Представете си! Това „харизматично” движение е друго ужасно нещо. Не знам как да ви кажа за него. Но трябва да кажа, че всичко е станало толкова фино, че никой не знае, че това са скорпиони, ужасна сатанинска сила, работеща чрез хората и привличаща ги към духовете. Някои казват: “Майко, все пак има добри и лоши духове.” Но защо? Защо? Защо да се ходи при мъртвите? Вие не знаете кои са добри и кои – лоши. Как ще знаете? Защо да стигате до мъртвите? Ние трябва да бъдем в настоящето. Не трябва да бъдем в миналото.

Така се случва когато загубите вашите валентности – тогава отивате наляво. Когато отидете /твърде/ надясно, ставате много сурови, не ядете всякаква храна, не ядете това или онова. Можете да станете много его-ориентирани хора и преминавате на другата страна, наречена надсъзнание. Лявата страна е Колективно подсъзнание, а Дясната страна е колективното надсъзнание. Когато започнах Моята работа, реших да не говоря за мъртви духове. Аз казах си, че ще се справя без това, но е невъзможно. Три години Аз не говорих изобщо за тях. Не говорех за божества, не говорех за нищо подобно. Три години се справях, но после се появи госпожа Аманда, която практикуваше всички тези неща и обсеби толкова много хора, а хиляди ходеха при нея. Тя им казваше кой кон ще излезе първи, къде са изгубените пари, всякакви подобни неща и хиляди хора се трупаха при нея. Ние имаме толкова малко хора, а разни тантрици се появяват и тогава не можете да контролирате флуидите и така се получава връзката с всеки от тези ужасни хора. И тази жена наистина Ме накара да говоря за подобни неща, а те съществуват. Отивайки наляво или надясно, вие си създавате проблем, защото навлизате в непозната зона, която е много опасна, много опасна.

За ваша информация, ракът се причинява от движение твърде наляво. Не съм виждала нито един пациент с рак, който е разбрал причината. Например, тези фалшиви гуру или инициации чрез разни ужасни хора, или четене на книги от левострани хора като – как му беше името – Рампан, Сампан… Всички така наречени будисти, всяко подобно нещо може да причини рак. А скоро тук гледах много хубав филм по вашата, английската телевизия. Показаха едни лекари, които бяха правили проучване и казваха, че са видели как ракът се активизира от протеини, които лекарите са идентифицирали. Наричат ги протеин 52 и протеин 58. Така са ги нарекли, но са установили, че протеините идват от зона, която е образувана в нас от нашето създаване, тоест това е колективно подсъзнание, а имат също снимка, фотография. Имам предвид, че каквото съм казала преди около 10 години, те го повтарят чак сега, достигнали са до това ниво и просто трябва да прекосят границата, да получат тяхната Реализация. И тъй като самите докторите не могат да достигнат тази зона, не могат да излекуват рака, най-много могат да го спрат. Могат да се опитват да намалят вероятността и всичко останало, но не могат да предоставят пълно лечение, защото не могат да изтеглят напълно болните от тази зона, а винаги може да бъдат погълнати от нея. Понеже тази област е устроена така. Много е интересно да се види как нещата са причинени вътре в нас.

Този център е един от най-важните, защото ни дава нашето търсене и нашето чисто търсене трябва да бъде насочено към Духа, към нищо друго. А онези хора, които вървят в погрешна посока, които са навеждали чело пред погрешните хора, всички те развиват една изпъкнала ивица на челото си, а тук има 11 центъра /напряко на челото/, които се подуват и това са 11-те центъра, наречени Екадеша Рудра, които отговарят за разрушението, пълното разрушение – което се нарича още Калаки, или Майтрейа, или идващия на бял кон Христос /Конникът на Апокалипсиса – б.р./. Щом тази изпъкнала ивица се установи, започва да развива все повече и повече и предизвиква разрушение. Трябва да кажа, че много хора взимат идеи от несъзнаваното, виждала съм хора да рисуват или показват картини, изобразяващи много дяволски създания със стърчащи от квадратни им глави ужасни неща. Не зная как получават идеите си, но това е факт.

Сега се вижда, че всички разрушителни сили са в действие, те също развиват силите си. Ние трябва да бъдем много внимателни, силно предпазливи. Ако сте отишли твърде на ляво или надясно, може де не сте били много зле, направо зле хората да не ги е било грижа. Но днес сте в толкова рискова ситуация и така чувствителни и уязвими, че трябва да бъдете изключително внимателни. А скоростта на разрушение се развива много по-бързо, ала тази на съзиданието трябва да стане по-висока. Вие трябва да виждате по-далече. Имам предвид, че когато погледнте какво е конструктивно, оказва се – нищо. Ако очетете вестник – от сутринта до вечерта ще се появи само една добра новина – че принцесата е родила красиво момче. Останалото е ужасяващо. Помолете ги да публикуват нещо хубаво.

Казах на журналистите да публикуват нещо за Сахаджа Йога, но те не се заинтересуваха. Интересува ги само ако има злополука, нещастен случай, умрели и убити хора; искат да сложат всякакви снимки на хора, които са били убити, и където е имало война, все такива неща. Нямат време за някоя добра новина. Някое добро съобщение, нещо за любов? Не ги искат.

По този начин виждате как всяка работеща днес организация изгражда его-ориентирани организации, дори всяка благотворителна организация не е нищо друго освен его-ориентирана. Аз самата съм била с много такива организации, работила съм с тях и бях учудена на тези хора, които не притежаваха благотворителност; благотворителността е нещо, което трябва да дойде като състрадание, просто трябва да струи от вас. Но е нещо като маскировка за печелене на по-добра позиция или по-добър статус, това е нелепо. Човек, който проявява благотворителност, всъщност е човек, от когото тя просто тече. Какъв е белегът за благотворителност ? Ако нещо е част и частица от Мен, тогава към кого проявявам благотворителност? Ако този пръст ме боли, дали ще проявя милосърдие към него? Аз трябва да се грижа за него не само защото ме боли. Трябва да го направя, да го разтрия или каквото е необходимо. Трябва да направя нещо и ето това хората не разбират. Всички тези наши преструвки ще отпаднат един ден и ще разберем, че сме си губили енергията за нещо много, много тривиално.

Всъщност Всепроникващата енергия прави всичко, ние не трябва да правим нищо. Повярвайте Ми. Ние не трябва да правим нищо. Колко цветя се превръщат в плодове, точно сега? Кой върши тази работа? Колко семенца поникват точно в този момент? Кой го върши? Колко деца се раждат в този момент? В човешкото тяло никаква чужда материя не може да просъществува, никаква чужда материя. То винаги се опитва да я отстрани. Но що се отнася до човешкия плод, не само че тялото го задържа, но го поддържа, подхранва го, грижи се за него, помага му да расте, а когато дойде точното време, го отделя. Кой прави това? Ние приемаме всичко за даденост. Например нашите очи – ако сте лекари, ще можете да видите колко единно и сложно нещо е създадено за око, така че да виждаме хората през тези очи. Кой е направил всичко това? Дали ние сме го направили? Можем ли ние да направим дори едно око? А виждаме, че има толкова много различни очи. Това е състраданието на Бог, това е Силата на Бог, която е всепроникваща. Когато получавате за първи път вашата Реализация, първия път ще усетите състрадание. Вие усещате тези вибрации, усещате, че има такава Всепроникваща сила. Сега можем да разберем, че Вскепроникващата сила съществува и тогава можете да видите огромната й любов. Вие можете да го постигнете. Можете да я развиете. Използвайте я. Вие сте инструментът, както каквам Аз. Вие сте учителят. Само трябва да станете силата, да я приемете.

Надявам се, че Уорън ви е казал как дойде при Мен. Аз не… Той просто дойде след телефонно обаждане. Той имаше Моя номер, а човекът, който го прати, му казал големи приказки за Мен – че съм много недостъпна и всякакви подобни глупости. Аз съм най-достъпният човек. Той просто Ми се обади и Аз му казах да намине. Той дойде в Моята къща и получи Реализация, а сега започна да обучава в Австралия толкова много хора. Имаме ашрами в седем града на Австралия, Англия е най-летаргична, трябва да кажа. Седем града в Австралия сега са готови да я получат. Има толкова много хора, които работят за това, защото след като сте получили светлината, вие я давате на другите.

Така сега стигаме до друг център по-нагоре, центърът на Майката на Вселенета. Бащата обитава в този център, в предишния център – Набхи чакра – издига се и след това се установява в дясната страна. Това е бащинството. Да речем, вчера един господин Ми каза, че има проблеми с неговата астма, не знам дали се върнал или не. Дали той е тук? Да, добре. Този мъж има астма. Разбира се, Аз му казах, че има проблеми с астмата заради многото системи за просене в Индия. Индийците просят много, разбирате ли. Отделно от това, тя идва от бащината скръб. Бащата е починал и самият баща не искала да го остави, притеснява се за сина си. Това може да се случи с всеки от нас. Ако човек е груб към сина си, това е Принцип на бащата, или ако синът е груб към баща си, бащата е наранен – това е Принципът на бащата. Той се нарушава ако случайно баща ви умре, а вие усещате болката от това през целия си живот. Това може да се случи тук, вие получавате сърцебиене от дясно, и така получавате астма. Казват, че в хомеопатията се смята, че я хващате заради повече напрежение, защото когото сме под напрежение, виждате ли, ние си спомняме нашите бащи – „Ако той беше тук, би направил или чул това”. Понякога в подсъзнанието това работи така и по този начин си навличате проблеми. Толкова е просто да се поправи, че ще се изненадете, че ако просто издигнете просто така Принципа на бащата в човек – бил той отхвърлен баща, жесток баща или син, който е изгубил баща си – всичко е възможно. Просто трябва да поставите ръката си на тази част и да кажете мантра, една възхвала, която ще издигне или пробуди бащинството, ще го накара да разцъфти, и ще бъдете излекувани. Много е просто.

Централното сърце е управлявано от Майката на Вселената, Тя ни дава чувство за сигурност. Когото сте на 12 години, костта която е тук отпред, започва да отделя антитела. Тя създава антитела вътре до 12-годишна възраст и след това тези антитела са истинските войници на Вселенската Майка. Ние я наричаме Джагадамба на санскрит, а те се разпространяват из цялото тяло и където има атака, те се информират един друг и се борят с атаката. Тези антитела са създадени в гръдната кост, предната част – можем да кажем – на ребрата, където те се срещат, заради /да се борят – б.р./ болното място. Казват, че тази част се създава до 12-годишна възраст.

Какво се случва при жените специално, те също така са майки? Когато тяхното майчинство е поставено под съмнение, те получават проблем. Да речем, съпругът на една жена флиртува и очите му шарят и всякакви такива, то тя е несигурна и нейното майчинство е поставено под въпрос, а когато има предизвикателство срещу него, у жената появяват се проблеми тук /дясно сърце – б.р./ и след това тя хваща болести на гърдите, рак на гърдата, и всичко това е породено от несигурността на жената. Ако една жена е несигурна – несигурна поради каквато и да е причина – тя развива рак на гърдата. Имаше едно млада жена, омъжена за католик или нещо подобно. Беше смесен брак и роднините на момчето се опитваха да я притесняват много. Това е много често срещано в Индия, но тук също – както виждам – и те се опитваха да правят всякакви номера на двамата, на нея, на нейните родители и момичето разви тази несигурност в себе си, така че хвана рак на гърдата. А когато сме жестоки към другите, ние не знаем, че им причиняваме рак. Какво ни пречи да бъдем мили към момичето, което в омъжено нашето семейство, което е дошло при нас? Ние сме експерти да казваме на другите нещо, което ги наранява. От деца се научаваме как да говорим на другите така, че наистина да ги нараним и наравайки ги, им причиняваме рак. Но това човек осъзнава едва когато получи своята Реализация. Тогава вие истински осъзнавате колко много страдат хората, защото вие също чувствате малка болка там /на показалеца – б.р./. Целият ви стил на говорене, целият ви стил на поведение, на комуникация с другите се променя напълно. Този център е много важен, отляво е страната на майката и самата Майка. Ако една майка е луда, вие имате проблеми там, може да получите … ние го наричаме …. сърце.

Има две сърца: едното е сърдечната чакра. Ако една майка е фанатичка, ако една жена е фанатичка относно храната и всякакви подобни, децата също стават такива. Опасно е да си играем така с децата – да се налага пълна дисциплина върху детето, да се държи изкъсо, да върви направо като кон, да се държат нещата под контрол. На децата трябва да се позволи да имат тяхната свобода. Всъщност когато ги подтискаме прекалено много, те се превръщат хулигани. В Индия е по-добре, защото хората знаят как да възпитават децата си. Те позволяват на техните деца да имат цялата свобода – просто им дайте представа за достойнството и когато децата са така свободни със своите родители и детство, докато станат на 4 или 5 годинки, стават много достойни. Например, тук виждам деца да използват думи, като “Изчезвай, разкарай се”. От къде са научили тези думи? Научили са ги от техните родители или техни приятели, все от някой трябва да са ги научили, защото подобни думи обикновено се говорят от деца – „Изчезни”. Виждала съм малко дете да казва “Изчезвай”. Имам предвид, че е прекалено да го кажеш на някой, но се случва просто ей така, защото не разбираме как трябва да говорим пред децата, колко почтени да сме. Можем да бъдем най-непочтените хора, това няма значение, бихме могли да бъдем абсолютно развалени хора, но дори и мошеникът знае, че трябва да се държи подобаващо пред децата си, защото децата му могат да станат същите; дори една проститутка ще разбере, че трябва да се държи подобаващо, иначе детето ще подхване проституцията. Здравият разум говори, че каквото правим, децата го приемат много лесно, така че каквото искате да им дадете, каквото искате да им предадете, по този начин трябва да се държите пред тях.

Но понеже в наши дни като общество не обръщаме толкова много внимание на децата, изобщо, жените – имам предвид – жените все още са толкова, майките са все още като булки – знаете ли – заети да си търсят нов съпруг; съпрузите са все още като младоженци, търсещи си нова съпруги, а децата, бедничките, не знаят къде да отидат/гледат. Бог знае какво ще се случи с техния живот. Дори производителите не ги е грижа. Вчера исках да купя рокличка от чист памук за малко дете. Не можах да открия никъде, не можах да намеря в целия Дербишър, а също в Лондон – за ваша информация – такава от чист памук. Имам в предвид, не се замисляме, че децата не могат да понасят тези изкуствени, създадени от човека влакна. Те са много опасни, много лоши за тяхната кожа. Когато бяхте малки, използвахте памук и памучни пеленки тук, а защо давате тези ужасни неща на вашите деца, каквито вие никога не сте имали. Докато станат на вашата възраст, ще имат петна по лицата си, ще бъдат… Не знам какви болести може да имат по кожата си. Никой не осъзнава, че този вид детски ританки, които използвате, дрешките, който използвате за тях, са много опасни. Не знам какво ще стане с децата. Нещата, които те използват, вие никога не сте ги носили, докато сте били малки – повярвай те Ми – и това е времето, в което те наистина изискват пълно внимание, а е времето, когато са съвсем измъчени. Дори промишлеността не се интересува от тях. Защо не се направят памучни дрехи за малките деца? Всъщност искам да кажа, че правителството трябва да направи закон да не се правят детски дрехи от изкуствени неща. Те може да са опасни за вас, няма значение, но на малките деца не можете да давате да носят атомни бомби. Това е прекалено и тези модерни времена – мисля – са най-жестоките за децата и затова много малко деца искат да се родят в тези напреднали държави. Ние трябва да понесем товара в Индия. Ако не сте мили към едно дете… Представете си, две деца са убити от техните родители. Що за общество имаме? Всяка събота и неделя в самия Лондон… Мислех, че е другаде в Англя, но Ми казаха, че в Лондон две деца са убити от техните родители. Не съм чувала нищо подобно в Индия. Каква е тази жестокост срещу децата?! Не знам какво постигат жените с това. Кога ще покажат лакираните си нокти и грим пред Бог? Толкова жестокост съществува, толкова егоцентризъм и след това всички тези деца развиват тези проблеми и имат сърцебиене, имат много слаби сърца. Те са ви поверени. Бог ви дарил с толкова хубави деца, че вие трябва да да Му благодарите за това. Те не са някакви излишъци, което са ви дадени. Благословия за вас е, че Бог ви е дал деца. Ако една жена в Индия няма деца, тя ще обикаля и риде, ще се моли на всеки бог и всеки пророк и на всички, за да има дете. Докато в Германия сега прирастът е към минус 5%. На жена, която има пет деца, се плаща като на министър-председател и дори повече, но тя не би имала. Жената казва: „Ще си разваля фигурата”. Къде ще носите тази фигура, не мога да разбера?! За какво вие е тази фигура? Кой се интересува от нея? Защо? Защо? Защо трябва да правим себе се толкова евтини? Ние сме майки и трябва да се гордеем с нашето майчинство. Майчинството е най-висшето нещо, което жената може да постигне. Имам предвид, Аз съм го постигнала, защото Аз съм Майка за хиляди и мисля, че най-великото нещо, което може да се случи на жената, е тя да стане майка. А едновременно Майка и Гуру, можете да си представите Моя хал. Това се отнася и за вас, когато трябва да кажете на вашите деца да направят нещо и те ви ядосват, а вие не искате да им кажете нищо. Така че тогава трябва да им изиграете някои сладки номерца, за да възпитате. Толкова интересен и красив живот е да бъдеш Майка. Вие трябва да сте горди да бъдете майки, но бих казала, че би трябвало мъжете да бъдат обвинени, защото не се интересуват от майки; те се интересуват от все по-млади и по-млади момичета. Това е признак на извращение, всъщност това е знак за пълна перверзия.

По времето на Мохамед Сахиб имаше много, много жени и много малко мъже, защото много мъже бяха убити. Така че Мохамед Сахиб не знаеше какво да прави и се замисли. Те са били прагматици, както ви казах вчера, в обществото човек трябва да е прагматик. Так хората казали: „Добре, трябва да има бракове, защото без брак всяка връзка е адхармична и е срещу валенциите”. Така Мохамед рече: „Ние трябва да се женим, добре. Сега имаме повече жени, така че нека да разпределим жените според мъжете, които имаме. Ако имаме повече мъже, тогава ще постъпим по друг начин.” Но трябва да го понесем. Означава, че трябва да приемем колективно разрешение, а колективното разрешение трябва да е благословено. Той каза: „Добре, ожени се за пет” и самият той остана учуден. По онова време мъжете бяха много чувствителни, не биха се оженили за младо момиче. Така старите мъже не можеха да се женят за млади момичета. Те казваха: „Как можем да се женим за тези млади момичета? Нали виждате?”. Тогава Мохамед каза: „Добре, аз ще се оженя за едно.” Защото тогава той беше в безизходица, понеже не бяха останали млади мъже. Така че какво да прави? Но ако днес попитате 80-годишен мъж, той с голямо желание ще иска да се ожени за 18-годишно момиче. Истински стар глупак е, защото не разбира. Не разбира, че това момиче няма да го уважава като съпруг и той няма да може да се наслади на живота с нея като нейн съпруг. Той е един дядо, пра-дядо. И би трябвало да се държи като пра-дядо. Това е идеалната връзка, която би трябвало да имате с по-младо момиче.

Всички тези идеи днес са объркани – отношенията ни с другите. Всяка жена „трябва” да бъде привлекателна. Защо? Всеки мъж „трябва” да бъде привлекателен. Защо? За какво? Какво ще постигнете с това? Каква е ползата? Привлекателността е хубаво нещо, стига да не сте отблъскващи, стига да поддържате идеално отношение с другите. Ако връзката се превърне в нищо повече от тази между куче и кучка, по-добре е да оставите тази идея. Това е абсолютно грешно. Да тичате след нещо, което не е нашият път. Хората трябва да живеят с достойнство и с чувство за идеализъм, що се отнася до връзките помежду си. Ако просто си казвате „Какво толкова?”, тогава настава анархия. Ако всичко е „какво лошо?”, тогава всичко става лошо. Не само едно нещо е погрешно, а всичко е погрешно. И ако искате да имате едно процъфтяващо общество, то трябва да се придържате към идеалите на вашето семейство. Това е много важно, но се случва веднага щом получите вашата Реализация и Аз не трябва да ви чета лекция за това, а вие просто го направете и се превръщате в много добър съпруг и много добра съпруга.

От Сахаджа Йога могат да се получат красиви семейства и има толкова много, виждате ги. Има много красиви семейства сега в Сахаджа Иога; и велики деца, велики мъдреци, които искаха да се родят, са се родили в тях. Много велики деца искат да се родят в Англия сега и много се родиха, но не знам как се отнасят с тях. Хората не ги разбират, защото нямат вибрации да видят дали децата са мъдреци. Но в Англия са родени толкова много реализирани деца, че понякога съжалявам за начина, по който се отнасят с тях. Никой не знае, че те се раждат реализирани. Как само приказват, говорят само мъдрости. Всички тези деца са оскърбявани и унижавани от нас. Ние сме толкова невежи спрямо тях. Бих казала, че са много смели, те са много храбри да се родят в страни, където не са оценени и за тях не се грижат. Другата крайност е в нашата страна /Индия – б.р./, бих казала, където хората ще продадат цялата страна в името на децата си. Имам предвид, че в Индия нещата отиват твърде далече. Това е друга глупост, която правим, но нещо средно е вие да обичате вашите деце и ги уважавате. Те са под ваша опека. Те са реализирани души. Те са мъдреци. Те са основите на новия свят, който ще дойде, и ето това една майка трябва да научи. Трябва да се уважава достойнството на майката. Аз съм сигурна, че всички вие трябва да сте уважавали вашите майки много, но сега не знам дали ще бъдете уважавани като майки.

Щом се утвърди това, че самата майка е на най-високата позиция, която една жена може да достигне и тя е да бъде уважавана, тогава също ще се променят всички приоритети сред жените, защото какво иначе могат да направят? Те нямат място като майки и просто им писва от техните деца, мислят си каква е ползата от майчинството. Това е безкрайна работа. Всичко това може да се промени, когато човек промени себе си отвътре, когато стане трансформацията. Точно сега. Това е просто едно от проповедите, които можете да чуете на някое много ортодоксално място, бих казала, но цялото това общоприето схващане става част и частица от вас и вие така се хармонизирате с него, абсолютно сте настроени на тази вълна, че го харесвате. Харесва ви да обичате по този начин вашата съпруга и никоя друга; съпругът харесва да я обича по специален начин; докато съпругата също обича съпруга си по специален начин. Това се случва. Няма никаква несигурност, иначе ще се върнете и ще откриете, че вашата съпруга е избягала с някой. Представете си! Що за ситуация?!

Откакто дойдох тук, през първа година се шокирах. Имахме едни съседи. Тя беше на 48 години, нейният син беше на около 22 и имаше приятел на 20. Тази жена се влюби в това 20-годишно момче, а имаше още три деца, които изостави. Къщата беше продадена, цялата къща, защото има закон, че тя взима половината от собствеността или нещо такова, а трите дъщери сега са на улицата. Трите най-малки деца останаха на улицата?! Кой ще се грижи за тях? Тази 48-годишна жена се прави на младоженка, знаете ли, ще ходи на църква и ще се жени. Няма никакво достойнство в това, никаква любов, никаква обич. Уж следвате Христос, а Христос е казал „Не пожелавай…” И Аз казвам: “Да нямаш лъстиви очи”. Той е стигнал до толкова фино ниво. Уж следваме Христос, носим кръстове и ходим на църква. Къде сме ние?

Така с вас стигнахме до друг център. Това е Вишудхи. Това е много важен център в човешките същества, защото когато този център е събуден, вие ставате свидетели. Ставате колектива, това е центърът на колективното същество. Вие ставате, повтарям, вие ставате колективно същество, когато този център е събуден. Той е много важен. И сега, тъй като съм с вас, трябва да ви кажа от какво страдаме ние и от какво страдат индийците. Онова, от което страдат хората на Изтока, е друго. Например, източните хора страдат от прекалено говорене, дясна Вишудхи, както казваме, а хората на Запад страдат от не-говорене; специално в Англия хората никога не говорят. Всъщност трябва да ги ощипете; и никога не се смеят. Това е проблем, те просто се усмихват и това се смята за добри маниери, а понякога говорят много скучно.

Лявата Вишудхи е нещо, което е много по-фино от това, което си мислим. Получава се много забавна ситуация, когато имате /проблем с – б.р./ лява Вишудхи, и това е много често срещано сред западните хора, защото те са развили ново чувство за вина. Имам предвид, всеки е виновен без да е ходил на курс за това, без да е сгрешил; всички са виновни през цялото време. Като една жена: „Ох, аз съм толкова виновна”. – „Какво стана?” – „Аз не й благодарих.” – „Добре, няма значение, в крайна сметка за какво да си виновна?” Или „Ох, толкова съм виновна”. – “Какво е станало?” – “Разлях малко кафе.”- “Е добре, това няма значение? То може изчисти.” Какво има да сте виновни? Но хората изпитвайт незнайна вина. Не знаят защо са виновни, защо през цялото време изпитват това чувство. „О, господи, не трябваше да го правя, не биваше да правя така”. За какво? Каква вина, каква вина можем да имаме? И тази вина е ужасно нещо. Виждала съм го като се започне от Америка, Англия, Португалия, Испания, Италия, цяла Швейцария, всички тези места, само лява Вишудхи е първият и последният проблем, който трябва да се превъзмогне.

Имаше една жена, която казваше: „Майко, аз съм виновна заради Виетнам” Попитах: „Виетнам?! /Войната – б.р./ Виетнам приключи преди много време. Какво ще направиш за това?” – „Да, обаче съм виновна.” – „Но защо? Какво ще направиш? Какво те засяга? Каква е връзката ти с това? Защо си виновна?” – „Просто се чувствам виновна”. Каква е тази безсмислица, всеки я е развил.

От къде е дошло това? Нека видим източника. Първият източник идва от Библията, която е много погрешно тълкувана. Казва се, че сте грешници и че сте родени грешници. Това е абсурдно! Това означава, че единствено вие осъзнавате греховете, не животните. Вие сте тези, които осъзнавате собственото си невежеството, не животните. Вие сте единствените, които осъзнават собствената си слепота, а не другите, не и животните. Защо? Защото във вас е развито това „Аз”. Този „Аз”, както ви казах вчера, е развит, защото егото и суперегото се срещат тук, защото сте си изправили главата, защото тази чакра /Вишудхи/ трябваше да се просветли. Изправихте главата си и егото и суперегото се кръстосаха тук, калцираха се, вие получихте вашето Аз и затова си мислите: „Аз сбърках” или „Аз постъпих правилно”. Добре, но не бива да мислите така. Животните не мислят така. Те не се притесняват. Те трябва да правят това, което искат. Никога няма да седнат и да кажат: „Аз съм виновен”. Срещали ли сте някое животно, което казва така, с изключение на човешките същества? През цялото време се случва. Това е мит, много голям мит във вас, с който живеете. Абсолютно, повярвайте Ми, няма нищо такова като вина и вината ви изяжда през цялото време, потопява ви в инертността, която ви кара да се чувствате изгубени. За този център е много важно да бъде отворен. Затова преди всичко, преди да започна някоя програма, казвам на хората: „Една мантра, която трябва да кажете, е „Майко, аз не съм виновен. Майко, не съм виновен. Майко, аз не съм виновен.” 16 пъти. Това е наказанието, че сте виновни. Ако сте виновни, трябва да бъдете наказани. Нали? /публиката се смее – б.р./ Така, това е наказанието за вас – да кажете: „Майко, аз не съм виновен. Майко, не съм виновен.” Кажете го 16 пъти и така ще се отървете от него. Толкова е практично. И действа. Иначе получавате спондилит, имате болки в сърцето, получавате този тип ръка, как я наричате, „ледена” ръка. Всички проблеми идват с това и всичко е заради митичната вина, която си изработвате.

Сега се появява друг мит, източникът му – мисля – са психолозите, така наречените психолози. Те нямат никакъв усет за психето, защото нямат никакъв начин да навлязат в душата. Това, което правят те, е само да записват, да откриват и да се опитват да лекуват хората. И колко луди хора са излекували? Сахаджа Йога трябва да е излекувала хиляди, а колко луди са излекували те? Не са излекували никого, напротив – ако отидете на психолог, можете да станете по-луди. Те самите са луди, защото когато психолозите разговарят с хората, не знаят, че си имат работа с патологични случаи, с анормални случаи. А когато работите с патологични случаи, вие самите се натравяте от това, или – може се да кажете – се заразявате, а не знаете как да се защитите. Юнг е единственият психолог – бих казала – защото той беше доста съвършена личност след като получи Реализация. Той говори за това, че един лекар може да се разболее. Сега започнаха да се стават патологични.

Като бедния Фройд, недозрял, който именно заговори за секса и други такива, но сам беше извратен човек. Той почина от рак. Какво е постигнал в живота си? Беше толкова извратен. Имам предвид, представете си, беше окаяна душа, която почина от рак. Как може навсякъде да го пробутват, какво толкова е направил? Каквото и да е говорил, хората го приемат за библейска истина, някои вярват повече на Фройд отколкото на Библията, всъщност вярват повече на него отколкото на Христос. И ако вие сведете до минимум думите му, той е превърнал човека в сексуален обект. Вие не сте нищо отвъд това, нищо повече от това, нищо друго, само това. Представяте ли си, да сведете достойнството до това ниво?! Като Майка просто ще отбележа тактично, че бедният човек трябва да е работил с много патологични случаи и е прихванал от тях, и те са му дали тези погрешни идеи. Той е работил само с душата, с Лявата страна, която започва от тук и завършва тук, завършва във вашето суперего. А пристрастяването към секса ви води към супереготото, което значи, че ви води към вашето подсъзнание и Колективното подсъзнание. Сега, всички ваши проблеми със секса са заради това емоционално поведение, а всички перверзии ви отвеждат към Колективното подсъзнание. Имаше една девойка в Индия, което беше много ненормална. Тя дойде при Мен и каза, че иска да бъде мъж, иска да бъде с момичета и да се ожени за момиче. Искаше да се облича като мъж. Попитах я: „Наистина ли?”. Така че й дадох лечение чрез Сахаджа Йога и открих, че в нея има мъж, а от женското в нея не беше останало почти нищо; мъжът, който я беше обсебил, й даваше всички тези мъжки идеи и тя говореше така. Тя беше обсебена личност.

Всички тази ненормални неща идват, защото сте обсебени. Имаше едно момиче в Куба, дойде при Мен от Куба в Америка. Ниска млада жена, много дребна, добре изглеждаща и Ми каза, нейният съпруг Ми каза: „Майко, изненадващо, моята жена може да изпие с лекота бутилка чисто уиски и не се напива”. Казах на жената: “Добре, седни”. Направих й бандан, както се казва, и видях един голям, огромен като бъчва, наистина много едър негър да излиза от нея. Погледнах я и я попитах: “Познаваш ли някой негър?” Тя отговори: „Майко, видяхте ли го? Виждате ли го? Той е този, който пие; аз не пия”. Така Ми каза. И когато той беше откъснат от нея, тя се превърна в такава сладка съпруга.

Когато се подчините на всички тези ненормални поведения, те ви водят към Колективното подсъзнание, където ви обсебват такива ужасни хора, но също могат да ви насочат към Колективното надсъзнание, ако станете много, много егоистични. После може да се превърнете в Хитлер – „Какво му е лошото? Какво толкова? Какво му е грешното на Хитлер?” Нищо грешно, беше съвсем прав, когато каза, че идва да спаси цялата арийска раса и знаеше, че е създаден за това. Бог трябва да е бил изненадан да чуе всичко това. Имам предвид, вие трябва да създавате разнообразие, нали? Но си е така. Имам предвид, че с тези абсурдни неща, които вършите през живота си, казвайки “Какво лошо има?”, вие се хвърляте в онези ями, от където няма измъкване без някакъв товар на главата, а този товар забърква всички подобни неща и ставате анормални личности. След това ще стоите на улицата и ще викате като луди, а ако ги провокирате ще стане дори по лошо, така че е по-добре да не спорите с подобни хора. Забравете за тях. Всичките тези фанатици, които виждаме, не са нищо друго освен обсебени хора. Повечето от тях са обсебени. Бих казала, че толкова много от президентите и деспотите, повечето от тях са обсебени. Аз се срещам с тях, ръкувам се с тях, те треперят пред Мен и Аз знам, че са обсебени. Как са там? Не би трябвало да са там. Те са обсебени. Те обсебват други хора. Те ги карат да действат и цялата тази агресия започва чрез обсебващите им сили.

Именно това е центърът, който ви връща към нормалното и после щом Кундалини се издигне и докосне областта на фонтанелата кост и я отвори, след това от вашата глава, чрез този център колективната личност започва да се проявява. Вие ставате колективната личност, отново ставате – ще кажа – това е едно обновяване. Не като „Ние сме братя и сестри, дайте да създадем едни Обединени нации и да правим добри пари от това”. Това е една актуализация, а вие чувствате другите хора вътре в себе си. И ето това е най-важното.

Този център – всъщност, мога да говоря ви за това не знам колко часа – но този център има 16 подсплита и се грижи за вашите очи, нос, уши, гърло, всичко, шия, дори за вашето лице и всичко това е ръководено от този център. Колективната личност, колективното същество има лице, което има особен коефициент, и дори лицето може да излъчва вибрации. Но това трябва да се види само чрез вибрациите, така вие ще знаете кой е Колективното същество. Най-важна е тази част на главата /челото – б.р./, за която ви казах; особено когато се прекланяте пред погрешни неща. Най-голямата преграда е челната кост на мозъка, който се нарича мурдха на санскрит. Тя е много важна. Когато се издуе, се образува голяма бариера и ставате човек, напълно откъснат от Всепроникващата сила. Това означава, че цялата закрила, цялото напътствие, всички подхранващи неща, всичко започва да изчезва от вашия живот.

Сега продължаваме до този център тук, който е много важен и за който трябва да ви кажа… въпреки това? Сега ще завършим лекцията с центъра Агйа, който е разположен в централното тяло на хипофизата и епифизата и контролира нашето его и суперего, между оптичната хиазма; съществува един много малък и фин център, някой хора го наричат третото око. Третото око, което те виждат, не е това, за което Аз говоря. Третото око е окото, което вижда навътре, а не навън. Този център е много важен и е украсен от божеството Махавишну, както е индийското име, а английското е господ Исус Христос. Това е много важен център.

Казва се: „Търси твоя господ”. Къде търсите вие? Къде съществува той? Той трябва да бъде събуден и пребивава тук, защото повечето от вас идват от тази традиция. Аз искам да говоря за… въпреки Махавира и Махабуда; двамата също пребивават в нас. Махавира пребивава тук /суперегото – б.р./, Буда пребивава тук /егото – б.р./, а Христос пребивава тук, в центъра, вътре в мозъка. Много е важно това, което всички християнски институции са пропуснали за Христос – че Христос трябва да се роди в нас, т.е. трябва да се събуди в нас. А това се прави само чрез събуждането на Кундалини и щом Той е пробуден в тази точка, егото и суперегото, и двете се всмукват от Него в резултат на Неговото пробуждане. И това е велико нещо, ето защо Той казва: „Аз съм вратата”. А хората Го разпнаха, но разпъването беше също така театър, защото егото и суперегото бяха притиснали тази точка толкова силно, че за да я преминете, се нуждаете от някой, който да гарантира преминаването. Той беше самият Омкара, божествената личност, която никога не умира, и премина през тази точка. Кришна, който беше на това ниво, казва: … /думи на хинди или марати – б.р./ – “Тази Божествена сила, този Омкара не може да бъде убит от никой”. Не може да бъде унищожена от никой и самият Кришна се роди като Исус Христос, за да създаде този проход за нас и така доказа, че не може да бъде убит.

Но всички те са свързани помежду си. Това ще го откриете в Сахаджа Йога, бих казала, защото щом обратната връзка е установена, трябва да зададем въпрос – „Каква е връзката между Исус и Кришна?” И вие можете да я откриете по вибрациите си. Всички те са свързани един с друг. Тясно свързани. Христос е казал: „Тези, които не са срещу Мен, са с Мен”. Никой не се е опитвал да разбере кои са тези. В Библията е казано: „Аз ще се явя пред вас като огнени езици”, но никой не се е опитал да разбере какво е това или какво е Дървото на живота. А това е Дървото на живота. Така че Той трябва да бъде пробуден във вас и това е основното, за което е казал: „Този някой ще дойде и ще го събуди, така че вие завинаги ще познаете Моят Баща”. Сега коя от институциите, носеща името на Исус Христос, върши тази работа? Онова, което правят, е да организират вяра или карнавал, да събират пари, да строят църкви, или нещо подобно. Вие трябва да изградите всяко човешко същество като храм, събуждайки Христос в него. Това се е имало предвид под „кръщение”, но чрез човек, който извършва кръщение в истинския смисъл на събуждане на Кундалини, която достига областта на фонтанелната кост, наречена Брахмарандра, и така си проправя път. Кой е правил това? Никой. Аз посетих църква, която се наричаше „Обединена Църква”. Те бяха обединили всички църкви, вярвам, а също всички богове по света. Всякакви фалшиви гуру са там, всички видове. Нямат никакво разграничение. Толкова съм смаяна. Христос не беше толкова дипломатичен, бих казала, заради начина, по който бичуваше тези хората, а после каза: „Ако са горещи, можем да се справим с тях”. Ако са „горещи” означава, че са блокирали и ние ще се справим с тях. „Ако са хладни, ние ги харесваме. Ако са средно положение, ще ги изплюя от устата Ми”. Това са Неговите думи заради онези половинчати хора, които се спогаждат с дявола, а говорят за Бог. Как ще изпълнят обещанието си? Защо не събудите вашия Христос във вас и да видите за себе си? Ще бъдете удивени, когато издигнете Кундалини и Кундалини се издигне до това ниво, но не може да премине нагоре. Сред всички християни това е проблем. Трябва да ги помолите да кажат „Отче наш” и тя действа. Това е мантра.

През цялото време, когато този център е блокиран, защото Кришна е колективно същество – „Аллах ху Акбар” означава същото – вие, реаализираните души, трябва да поставите пръстите в ушите си и да кажете Аллах Ху Акбар, и вашата Кундалини ще се издигне. Вие можете да видите богатствата на Кундалини в триъгълната кост, можете да видите издигането на Кундалини, можете да усетите извирането на Кундалини в Сахасрара в точката, от където идва. Така вие влизате през Дверите на Христос, който всмуква тези две институции и проправи пътя тук, а щом Кундалини да се издигне над Агйа, вие оставате без мисли.

Лимбичната зона е Царството Божие, от където сте ръководени и Кундалини преминава. Това е последната работа, която трябва да се извърши, и сега е свършена. Сега е свършена на масово ниво. Това трябва да се свърши, трябваше да бъде извършено, то беше предсказано. Времето е дошло. Но къде са хората, се чудя понякога. Сега Аз съм с вас в Англия. Ще се удивите, че в Индия тези хора /йогите тук – б.р./ са виждали хиляди и хиляди хора там да получават тяхната Реализация в селата. Тук Аз открих, че хората не желаят Реалността, която би трябвало да ви служи. Тук поне англичаните идват, но индийците са много малко и не се задържат. Това е толкова учудващо, не мога да го разбера. Учудващо е как нещата се развиват. Кога ние ще се захванем с това? Имам предвид, че е безплатно, не трябва да плащате нищо, то ви принадлежи, спонтанно е, има го, но все още хората получават Реализация и се изгубват. Толкова е изненадващо.

Аз работих тук – няма да повярвате – десет години, сега вече са осем години, осем години. За четири години, за първите четири години имах шест човека. Стигаха до някъде, тръгваха надолу, тръгваха нагоре, а после – надолу. Казах си: „Що за хора са това?” Четири години! Можете ли да си представите? В Индия отивам за три месеца и идват хиляди. Да не би само малцина от тях да бъдат спасени, както е казал Йоан? Той казва, че само „малцина”, хиляди ще бъдат спасени. Това ли ще направим на Запад? Но Англия е минимумът. Ще се удивите, дори Италия е по-добре, Швейцария, Женева са много по-добре. Какво става? Тук бягат след човек, който иска ролс-ройс, който иска 15 ролс-ройса, а …. /липсва откъс – б.р./ самите тях и направиха ролс-ройс за него, а когато дойде, му дадоха ролс-ройса. Представете си, казват, че той е съвършен учител. Не е останал чист разум в мозъка им, за да разберат как така ще получат Духа за някакъв безсмислен ролс-ройс. Поне в Дербишър, хората от Дербишър не са се впечатлили много от това, защото ги правят тук /колите – б.р./. Вие не можете да направите Бог. Можете ли? Вие можете да направите ролс-ройс, добре. Можете ли да размените ролс-ройс за Бог? Те тичат подир толкова ужасно нещо, като… друго ужасно нещо е някой да се опитва да ви учи как да летите. Съпругата на един директор седи тук, тя започна да страда от епилепсия, дъщеря й получи епилепсия, всички станаха епилептици, а плащаха с хиляди паунда. Три хиляда паунда за летене? А заподскачаха като жаби, представяте ли си? С чист разум трябва да помолите този гуру да се хвърли от наклонената кула в Пиза. Мисля, че това беше направено само с тази цел; и вижте дори той да може да лети дори един инч по-високо. Защо не използвате вашия интелект? От вас се очаква да бъдете най-балансираните и интелигентни хора.

Вчера Аз ви казах, че вие /англичаните – б.р./ сте поставени на най-важното място във Вселената, в Сърцето. Англия е сърцето на Вселената. Но сърцето е летаргично. Какво мога да направя Аз? Вие трябва да Ми кажете. Какво да направя, за да изпомпам това сърце до Реалността. Те уж са търсачи. Не бих казала, че са търсачи. Когото дойде времето на хипарството, хиляди станаха хипита; но те приемат всички абсурдни неща много лесно, а защо не нещото, което търсите. Това е извън границите на Моя ум. Не мога да разбера. Аз не дойдох на това място като емигрант, както ви казах, просто Аз дойдох тук, защото нещо се случи и Моят съпруг беше избран за тази страна, което беше важно, което – мисля – беше предречено или трябваше да се случи. Но трябва да ви помоля сега да проверите това и да разберете, че Уилям Блейк беше този, който каза: „Пророците ще бъдат в тази страна.” И още – „Божиите люде ще се превърнат в пророци и те ще имат силата да правят другите пророци”. Това е Сахаджа Йога. Нищо друго освен това. Той е обещал толкова много неща, дори е описал къщата, където живея, описал е къщата, която сега заемаме, точното положение; той е описал в такива подробности ашрама, от където се ръководи нашата фондация, че Аз съм удивена. Той е толкова велик мъдрец и пророк, родил се в тази велика страна, а никой не желае да види истината. Какво да направя Аз? Надявам се скоро хората да разберат, че те трябва да поемат много голяма роля, много важна роля в трансформирането на цялото човечество и да го спасят от тези пагубни времена. Те са тези, които трябва да поведат хората в Божието царство. Аз мога да се надявам и благославям това.

Нека Бог ви благослови!

За щастие имамаме Сахаджа йоги от много добър стандарт в Дербишър, наистина. Това е учудващо и Блейк е споменавал Дербишър доста. Те искаха от Мен да отида в Дербишър. Казах, че Бирмингам Ми беше достатъчен и няма да ходя в Дербишър… А йогите: „Майко, молим Ви…”. След това той каза, че Блейк е споменал да дойда в Дербишър… Ето как Аз съм тук и се надявам, че този център определено ще създаде много добри Сахаджа йоги. Велики пророци могат да бъдат създадени от това. В крайна сметка Блейк е споменал Дербишър много силно. Препоръчва го, но днес, докато се разхождах с кола, открих, че не е заради хората, занимаващи се с черна магия, а тук хората се захващат с ужасни, ужасни неща. Бях притеснена, доста разтревожена. Това е много е опасно. Опасно е за вас, вашите деца, вашите семейства, за всички. Аз открих тези „лоши зрънца”. Бях удивена как процъфтяват тук.

Нека Бог ви даде сила и необходимата мъдрост, за да разберете как сте свързани с великото дело на Бог.

Ако имате въпроси, можем да отделим четири-пет минути. Вчера много хора задаваха въпроси. Всъщност, първо, само Аз позволявам на хората да задават въпроси, защото, второ, си е загуба на време. Сега не задавайте лични въпроси, на които ще обърнем внимание по-късно – лично може да им се отговори – а само общи, ако искате да питате. Моля, задавайте въпроси по принцип.

Въпрос: Вие самата виждали ли сте Бог?

Шри Матаджи: Защо задавате този въпрос? Какво право имате да питате това? Този човек индиец ли е?

Същият човек: Самата Вие виждали ли сте Бог?

Шри Матаджи: Първо, вижте вашия Дух и след това ще говорим за това. Защо задавате такъв въпрос? Вие индиец ли сте? Тогава поне запазете някакви обноски, моля, седнете. Този тип арогантни въпроси не бива да се задават – „Виждали ли сте Бог?” Защо трябва да Ми задавате такъв въпрос? Какви правомощия имате, за да Ме питате за подобни неща? Аз трябва да ви попитам: „Усещали ли сте вашия Дух?” Добре. Първо, почувствайте вашия Дух. Ето защо Буда никога не е говорил за Бог. Вчера само ви казах, защото изведнъж пожелахте да видите Бог. „Вижте Бог.” Имате ли очи да видите Бог? Вие не можете да видите Мен, как може да видите Бог?! Първо станете вашия Дух, тогава ще говорим за това.

Да. Едно малко дете няма да отиде и говори на царя и няма да го шляпне по лицето, нали? Дали трябва да прави така? Ние трябва да знаем нашите дарове, нашите мариади, специално индийците трябва да знаят. Понякога съм изненадана, че се задават въпроси, като „Виждали ли сте Бог?”. Независимо дали съм го виждала, защо трябва да ви казвам? Но какво казва той?

– Оставете, нека да чуем друг въпрос.

Шри Матаджи: Не се дръжте така, не се дръжте така, това е много арогантно. Изненадана съм, че вие учите… толкова лесно. Това никога не би го направил индиец. Много неудобно. Просто си представете, ако Аз съм Го виждала, как щяхте да Ми повярвате, нали? …. /думи на хинди или марати – б.р./… Имам предвид, що за въпрос е това „Виждали ли сте го или не?”.

– … този микрофон, добре? Бих искала да видя…

Той е магистър по дървена философия, нещо подобно, но в Индия няма да намерите подобни хора. Не знам откъде са тези материалисти, абсолютно груби хора. И какви въпроси Ми задават?! Не се прави така, никога.

Аз съм тук да ви дам Себереализация, това е всичко; а вие би трябвало да я получите. Тя е ваше право. Това е една банка, бих казала, и Аз трябва да ви подпиша чековете. Това е всичко. Ако получите вашия чек подписан, това е всичко, край. Това е Моята връзка с вас. Няма да ви говоря за Мен самата, та да Ме разпънете още веднъж. Христос се опита да каже нещо за себе си и те го разпнаха. А ако Аз му отговоря – разбира се Аз знам за Бог – той няма да го приеме. Ако кажа, че не знам, той пак не ще го приеме. Глупаво е. Индийците въобще не са глупави; те са много мъдри хора, трябва да кажа. Изненадвам се от къде е дошла тази глупост. Много са мъдри, индийците са много мъдри, защото това е Йога Бхуми. Нашата държава е толкова древна. Не познавате местата в тази страна. Аз не мога да ги съдя по хората, които вие виждате. Не, не, не. Това е много велика страна. Вижте. Не знам какъв е въпросът. Те са много повърхностни хора, които са дошли тук, крайно повърхностни. Има няколко велики души също така, бих казала, но не съдете тази велика страна. Веднъж пътувахме до Индия със съпруга Ми и му казах: „Вече долетяхме до нашата страна”. Той попита: „От къде знаеш?” Отговорих му: „Виж вибрациите. Цялата страна е вибрирана, атмосферата е вибрирана”. Той се учуди: „Наистина ли?” Отвърнах му: “Отиди и питай пилота”. Ние седяхме на първия ред, той отиде и го попита. Пилотът каза: „Сър, току-що я стигнахме, преди минута”. Толкова велика страна е тази. Цялата Кундалини на Вселената обитава в тази страна. Можете ли да си представите! Кундалини! А те не желаят да я видят, това е силата на желанието, което пребивава там, но те нямат сили да го видят. Аз самата съм изненадана, а от онези, които са дошли също като гуру, ужасни хора, правещи пари, от тях се срамувам. Ако случайно съм в Индия или понеже съм засрамена, понякога ние… какво са направили с това, което имаме. Ние имаме такова страхотно наследство, вие сте просто един филиз, просто сте отвън. Вие сте дървото. Ние сме корените. Вие не можете да живеете без нас. Ние сме вашите корени, но виждам, че не мога да разбера тези корени…

Добре. Това е загрижеността на Майката.

Нека я получим сега. Сега сложете вашите ръце срещу Мен, моля. Всички свалете обувките си. Вие трябва да търсили. Каква е ползата да идвате на Моята програма?