Shri Yogeshwara Puja: God of Yoga

Chelsham Road Ashram, London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Йогешвара

Лондон, 15 август 1982 г.

Днес е велик ден за всички нас и празнуваме превъплъщението на самото Първично същество на тази земя като Шри Кришна. Много аспекти на Неговото същество са били описвани пред вас в Моите лекции, но най-великият аспект на това Първично същество е, че Той беше Йогешвара. Той е Богът на Йога, Йогешвара. Той е господарят на нашата връзка с Божественото. Без Неговото разрешение и одобрение не можем да бъдем Сахаджа йоги. Той беше Йогешвара и истински Йоги е човек, които получава пробуждане на Йогешвара вътре в него. По думата “Йога” разбираме връзката на нашето внимание с Божествеността. Но все още не осъзнаваме какво се подразбира, какво означава, какво би трябвало да стане с нас.

Разбира се, вие получавате сили. Щом станете Духа, веднага получавате сили. Едната от тях е Колективно съзнание, която е дарба от Шри Кришна и така започвате да усещате колективността. Вашето его и суперего се всмукват навътре и се освобождавате от вашите карми и обусловености, започва формирането на един нов период. В какво се състои специалното, величието на Йогешвара? Той е Ишвара за вас. Той е Ишвара за всички йоги и Неговата същност е такава, че за Него всичко е една игра, Лийла. За Шри Рама това не беше игра. За него животът беше сцена, на която Той показа как да се води един много дхармичен живот като Мариада Пурошоттама. Шри Кришна се въплъти, за да покаже, че Той е Лийладхара – Този, който играе Лийла, играта.

Всичко е една игра, цялата вселена е игра. Всичко е създадено от Ади Шакти, трите Гуни не са нищо друго, освен една игра. Той изрази това чрез собственото си въплъщение. Все пак какво е Йогешвара? Лийладхара е Този, за когото вселената е игра. Той е оста, а на периферията е само игра. Всичко освен вашия Дух, всичко друго е фалш. Може да се каже, че всичко друго е шега, играе се един театър, нищо сериозно. Духът е единствената истина вътре в нас, останалото е неистина. Не може да има много видове истина. В санскрит има само истина и неистина, сатйа и асатйа, няма десет думи за истина.

Когато това се случи, когато това велико събитие стане вътре във вас, тогава ставате едно с Духа, получавате сили, без дори да сте достатъчно зрели, без разбирането ви да е на високо ниво и сърцето ви да се е отворило (напълно). Добре, за начало получавате силите. Така притежавате вяра с отворено съзнание. Ако имате вяра чрез преживяването й, тогава продължавате напред. Когато започнете да използвате вашите сили, виждате, че се проявяват, понякога се удивявате как вдигате Кундалини на хората, как я свързвате, как им давате Реализация, как ги лекувате. Удивени сте как става това. Така може да се каже, че всичко това е вградено вътре във вас и е започнало да се изразява. Въпреки това има много, което да се прояви, да се установи и да ви накара да израстнете.

Йогешвара е една от много важните точки и трябва да разберете, че докато не последавате пътя на Йогешвара, не можете напълно да установите себе си. Кришна е казал: „Сарвам дхарма на пари таджйа наме кам шарана прача„. Да се откажете от всички ваши връзки, дхарма е връзка -с брат, със сестра.  Да видите тези дхарми като стридхарма – женска работа.

Може да се каже също така, че има и растрадхарма. Днес е денят на освобождението на Индия – имаме растрадхарма, ние сме патриоти. Патриотизмът към вашата собствена страна е растрадхарма. Когато имате самадждхарма, това е дългът към вашето общество – самадждхарма. При патидхарма – това са задълженията към съпруга, към съпругата. Задълженията на всеки един се наричат дхарми – нещо, което трябва да вършите. Вие сте обвързани със задължения, които формират вашата дхарма. Но Той казваше: “Откажете се от всички тези дхарми, откажете се от всички тези задължения, просто изцяло се отдайте на Мен” – “сарва дхарма таджья наме кам шаранам прачйа”.

Тъй като станахте колективно същество, станахте едно с Него, сега Той се грижи за вашите дхарми. Той се грижи за вашите връзки с другите, наглежда ги, пречиства ги. Просто Му се отдайте изцяло. Това Той каза само на Шри Арджуна, не на всеки. Не го на всички, защото не заслужаваха. Може би Той е смятал, те не са подходящи да им го каже. Но мисля, че сте подходящите хора да го знаете. Затова ви казвам да забравите задълженията към всички други неща, а си изпълнявайте задьлженията към вашето колективно същество, към вашия колектив..

Той е Йогешвара и това е главото. А за да вършите задълженията си към него, първото и най-главното е, че трябва да развиете чистотата на Йогешвара. На Него възвишеност не е била необходима. Той беше възвишен. Той беше Източникът на възвишеността. Той не се нуждаеше от възвишеността чрез низките инстинкти на човешките същества. Той нямаше нужда да прави нещо, нито да прави нещо за Него самия, за да се издигне над така наречената майа. Както знаете, на Запад са сътворили ад за самите себе си, истински ад. Всякакви извратени идеи има вътре в нас. За Йогешавара това не е нищо друго совен майа, абсолютна мръсотия. Никога не му е минавало през ума, че такива неща са възможни. Те са шокиращи.

Днес на Неговия рожден ден Аз бих казала, че ако Той се роди сега, в наше време, веднага би се върнал обратно. Би казал: “Не, съжалявам, нямам какво да правя. Това, което съм направил, е достатъчно”. Още повече, че ако се сблъска със западната култура, би се шокирал: “О, господи, нищо не е направено, Аз сякаш не съм идвал тук.” Въпреки епохата, в която Той се роди – когато имаше дхарма, имаше хора, които разбираха кое е правилно и кое погрешно и нямаше такива безмислици – Той дойде като Йогешвара, чист.

Според една история, веднъж Неговите жени поискаха да отидат някъде. Какво бяха жените за Него? Нищо, само се грижеше за тях. На Него  не може да се припише никакъв грях. Той се ожени, защото трябваше да ожени своите Пет принципа, т. е. Петте елемента (стихии – бел.пр.). Той ги превърна в жените и се ожени за тях. Той се трябваше да се ожени за 16 хиляди жени, защото трябваше да има 16 хиляди сили и трябваше да ги канализира чрез тела. Така те се появиха като жени. За Него това не беше отношение между сьпрузи, а една чиста връзка. За Него сексът изобщо не съществуваше. Той беше над това. Така че изобщо не ставаше въпрос за изкушения и извращения. И дума не става за това.

Историята е, че веднъж Неговите пет жени поискали да отидат да се молят на един голям светец, който живеел отвъд една голяма река. Но те искали да му отдадат почести и си избрали подходящ момент за посещение. Когато стигнали реката, видели, че е придошла и не може да я прекосят, че не е моментът за пресичане. Почувствали, че не е благоприятно ако не отидат, на пък моментът е благоприятен за това. Те искали да отидат точно тогава и да поднесат почести на гуруто. Така че отишли при Кришна и казали: “Как да преминем реката, която е придошла?” Той им отговорил: “Така ли? Няма значение, идете и кажете на реката – това била река Тапи – че вашият съпруг е Шри Кришна, който е Йогешвара и никога не се е отдавал на никакви сексуални действия.”

Йогешвара е личност, която никога не се отдава на сексуални отношения. Това не е възможно. Никой не може да си представи такова нещо. Той никога не се е отдавал, въпреки, че беше вътре в това, все пак Той не беше там. Като лотоса. Ако Той не се е отдавал на подобни действия, това беше възможно само за Него и за никой друг. Ето защо Той е инкарнация. Не е човешко същество. Само инкарнациите могат да постигнат това. Ако някой човек започне да говори,  че е Шри Кришна или че прави това или онова, виждате, че това е един екстравагантен човек, чували сте за такива. Те не могат да бъдат такива, само инкарнациите го правят. Следователно Йогешвара е Този, който е инкарнирал.

Така жените отишли и казали на реката: “Ако Той е Йогешвара, молим те, отдръпни се!” И реката се отдръпнала. След това минали от другата страна, направили пуджа на гуруто и тръгнали обратно. Но реката била придошла отново и те пак не могли да преминат, върнали се при гуруто. Разбирате ли, признакът за истински гуру е да бъде инкарнация и жените казали: “Виж, реката е придошла и не можем да преминем”. Тогава той им отвърнал: “Наистина ли, а как дойдохте?”. Отговорили: “Шри Кришна ни научи да зададем един въпрос – ако Той е Йогешвара, реката да спадне.” Гуруто им казал: “Добре, отидете и задайте на реката въпрос дали аз съм мукта – тоест, че съм изял всичката храна, която ми донесохте без наслаждение, без отдаване – и ако е така, нека реката се отдръпне.” След това жените тръгнали. Искам да кажа, че те не могли да повярват в това, тъй като го били нахранили. Казали: “Каквато и храна да сме му дали, ако той не е ял нищо, отдръпни се.” И реката спаднала.

Изводът от тази история е, че Шри Кришна е идеалът за вас в това отношение. А не да си мислете, че вие сте идеалът за останалите. Това е голямата грешка, която Сахаджа йогите правят. Мислят си, че веднага са станали като Шри Кришна. Или си представят, че са станали по-велики, или че са попили някакъв идеал в себе си. Това не е така. Човек трябва да знае, че идеалът е нещо, към което се стреми – нещо, което трябва да се достигне. Вашите очи и вашите действия би трябвало да са насочени към това достигане. Преди всичко трябва да знаете, че ако пропаднете в такива неща като извратеност и глупави сексуални работи и всичко подобно, падате много лошо. Това е обсебване, което работи върху вас. Другото е идеал и те са инкаранации. Вие не сте инкарнация, нито можете да станете инкарнация. Те са светлината, която е озарила пътя, по който вървите. Те ви отвеждат в царството, кьдето са царе и господари.

Той е Ишвара, Той е вашият Ишвара. Вие не сте Ишвара. Най-малкото сте Йоги. Първо трябва да бъдем йоги, тогава Той е нашият Ишвара, иначе не желае да ни води. Онова, което трябва да направим, е първо да станем йоги. Един от белезите на йоги е, че е безкрайно чист в сексуалния живот. Трябва да съществува абсолютна чистота, и след време човек би трябвало да стигне отвъд това. Отношенията ви с другите хора – били те  брат, сестра или  някой мъж или жена – трябва да са напълно чисти. Изключително важно е.

Днес в страни като Индия хората са крайно корумпирани, много корумпирани, изключително корумпирани. Може да дадете 5 рупии и да купите когото и да е. Това е истинска корупция -парична мъдрост. Но хората не са толкова пропаднали, те знаят; че това е неморално. Искам да кажа, че ако хората правят неморални неща, те знаят, че това е неморално.  На Запад неморалността е станала основно правило. Според тях думата морал би трябвало да изчезне. Имам предвид, че там изобщо не съществува нещо като морал. Хората правят всичко, което им хареса, и не мислят за липсата на морал. Не искат и да говорят за това, според тях това е викторианство. Ако някой каже, че човек трябва да води морален живот, започват да мислят, че е лицемер. Не могат да си представят, че между човек и морал може да има една истинска връзка. Сега това тук е голям проблем. Това е най-големият проблем, който имаме.

Покварата е нещо, което може да се избегне, защото ако не сте покварени, можете да го избегнете. Но неморалността е такова нещо, че щом живеете в неморален свят, оказва влияние върху всеки. Например, една морална жена върви по пътя и я среща мъж, изпълнен с лъст и подобни неща, който я гледа. По някакъв начин тя губи своето целомъдрие. Тя не е имала за цел да го привлича или нещо подобно, тя не иска да загуби своето целомъдрие, но начинът, по който той я гледа, може косвено да разруши нейното целомъдрие, нейния морал, въпреки невинната на пръв поглед случка. Дори едно малко дете, което е чисто и невинно, ако край него има нечист, мръсен човек, с мръсни очи, той може да изпита мръсни чувства кьм детето. Въпреки че тази личност е мръсна, не може да се каже, че детето не е засегнато. По някакъв начин то става обект, вид… как го наричате, когато нещо кара другата личност да се превърне в нещо по-ниско от това, което е. Дори една обикновена картина, която не е на мястото си, всякакви странни неща могат да породят мръсни чувства. Напоследък виждам, че се появяват доста символи, които Моите очи не виждат ако в тях  има нещо погрешно. Очите ми не ги виждат, защото Аз съм прекалено невинна, защото очите ми не могат да виждат нищо грешно. Но някой, който е експерт по тези неща, веднага би казал: “О, виж това!” Имам предвид, че е наистина невъзможно да се разбере как човешкият ум е изплел навсякъде тези мрежи и е създал модели за собствено си разрушение и разрушението на другите.

За да боготворим Йогешвара трябва да разберем, че нашите връзки с всеки в този свят трябва да бъдат чисти. Той изигра много роли през своя жизнен път. В епохата, в която дойде, цялата страна се давеше във фанатичните идеи по отношение на религията. Ако Фройд беше тук, щеше да каже: “О, вичко това са глупости. Какво толкова? Продължавайте така.” Шри Кришна не правеше това. Той искаше да разчупи всички глупави окови на фалшивите традиции и фанатизма. Но Той го правеше по много красив начин, като пазеше отношенията си абсолютно чисти.

Днес хората ми задават въпроси: “Майко, беше ли Той женен за Радха?” Той е вечно женен за нея, но това няма значение. Всъщност се ожени за нея още в деня на своето раждане. Самият Шри Брахмадева дойде на земята, когато Неговият баща го доведе и го остави на брега на реката. За това Той винаги носи жълти дрехи, като благословия от Шри Брахмадева, за да бъде покрито тялото му от кръста надолу с дреха. Това е знак и затова Той винаги носи жълто.

Самият Той дойде, стана мъж и се ожени за Радха. След това отново стана дете, но само изглеждаше като дете. Някой може да изглежда като дете. На някои от вас Аз се явявам като 16-годишно момиче, както казвате, но не съм. Според други може би съм на 60, но не съм. Моята възраст е вечна. Не мога да кажа каква е Моята възраст. Може да съм на две години, или съвсем без възраст, всичко е възможно.

Така през целия си живот каквото и да правеше, Той го вършеше с чисто съзнание. Първо Радхаджи  се омъжи за Него. А после, когато дойде като дете, когато беше дете, Той правеше всякакви шеги, не седеше да говори сериозни неща, а се шегуваше и се опитваше да подобри чакрите и издигне Кундалини на хората. Разбира се, Реализация не е възможна на игра. Не можете да го направите. Да допуснем, че Аз само играя с вас, тогава не можете да получите Реализация, защото на нивото Сахасрара трябва да напълно да ме разпознаете.

Това трябва да бъде “игра на спокойствие”. Естествено, можете само да си повдигнете ръцете и да дадете Реализация. Но трябва да ги доведете хората до едно спокойно ниво. Ако кажете, че това е игра, в един момент всичко свършва. Трябва кажете да седнете да медитирате, трябва да го направите. Не може да се каже, че ако през цялото време играете или само пеете песни, или във весело, радостно настроение, в такьв случай това е краят на Сахаджа Йога. Не така, това е сериозно нещо. 

Така че Той не им даде Реализация, но свали напрежението в техните умове поради т. нар. “дхарма” и веригите на фанатизма, накара това напрежение да изчезне. Искаше хората да разберат, че дхармата няма да ги направи роби. Вие трябва да се издигнете над дхармата и да станете самата дхарма. 

Но Йогешвара трябва да се почита с чисто сърце. Аз знам, че в тази атмосфера е трудно. Излизате навън и виждате ужасни неща. Отгръщате страниците на някое списание и там има друго ужасно нещо. Навсякъде по рекламите, като разгъна някоя страница, намирам някоя продължаваща дискотечна глупост. Какво можете да направите? Не можете да го спрете. Цялото това нещо е толкова грубо, мръсно, изцапано. За да утежнят още проблемите, психолозите стигнаха по-далеч. Самите те са засегнати от своите методи – така са обладани, тяхното чувство за морал е напълно объркано, без съмнение.

Знаете за Фройд и какво стана с него. Той имаше отношения с майка си. Не можа да разбере – тоест, представете си колко адхармичен, ужасен, окаян човек трябва да е бил – нямаше дори чистотата да разбере отношенията с една майка. Представяте ли си?! Това е такъв ясен разрез на произхода на този човек, който показва колко е грешал. Защото всичко в него е такава мръсотия, че той дори не можеше да погледне майка си с чисти очи. Трябва да е имало само кал в неговите очи, за да вижда подобни неща.

Вече сте разтърсени от Моите вибрации. Сега, когато мислим за Кришна като за Йогешвара, това означава, че сме йоги, а Той е нашият Ишвара. Ишвара е за да бъде възхваляван, трябва да го възхвалявате заради Неговото качество на Йогешвара, защото Той е вашият Ишвара. Така че трябва да го възхвалявате. Каква възхвала можем да му отдадем? Той е роден днес. Какво би трябвало да направим при такъв велик случай? Да решим, че Той е нашият Ишвара. Той е аспектът на Ишвара и нашият Ишвара, затова трябва да изчистим нашето отношение към секса, към физическия, грубия начин на живот, който водим. Просто избягайте от него и го отхвърлете, абсолютно! Не може да има компромис в това отношение, в противен случай не можете да бъдете йоги. Не можете да сте йоги! Може да станете много силни, за известно време може и да сте, защото Аз играя с вас. Въобразявате си, че сте много силни и други подобни, но съвсем не е така.

Тъй като Моето име е Нирмала, тъй като Моето име е Чистота, трябва да бъдете чисти йоги. Никой не казва, че не бива да се жените, че не бива да имате съответните суксуални отношения със съпругата си. Нищо подобно. Но това е нещо, което хората могат да развалят. А има още нещо, което е най-важното, и то е вашето внимание да бъде изчистено от сексуално привличане. Каквото и да е то. Би трябвало вашето внимание да не се насочва към подобни неща. Погледнете Мен, предполага се, че сега съм една възрастна госпожа, която не вижда нещата, които хората обикновено виждат. Това е изненадващо. Разбирате ли, Аз виждам нещо и не знам за какво става въпрос. Обикновено вкъщи ми се смеят как така не виждам същността. Аз не разбирам такива шеги, защото вниманието ми никога не се насочва към мръсни неща, към такива работи. Не разбирам, докато някой не ми обясни, че това е еди- какво си.

Моля, измийте си ръцете от всички префинени методи на глупостта, на фалша и на мръсотията, които сте натрупали във вас. Трябва да кажа на всички Сахаджа йоги, че това няма да бъде толерирано в Сахаджа Йога. Самият секс не ви носи наслаждение, ако живеете по този начин. Изобщо никой не се радва на секса в тази страна, никой от вас. Само в страни, където хората са невинни, можете да му се наслаждавате. Ако се наслаждавате, не бихте прескачали от една жена на друга, от мъж на жена, от един мъж на друг, а после на вякакви пропаднали типове и да вършите всички онези неща. Невъзможно е да бъдете йоги с всички тези мръсни идеи. Не можете да се развивате, даже един обикновен човек не би достигнал зрялост. В Индия мъж, който е на около 40 години, става зрял баща. С него можете да оставите всяко момиче, когото и да е. В главата му никога няма да мине мисълта, че между тях може да съществува нещо. Щом вече сте женени, това не би станало. Имам пред вид и Моите двама зетьове – през техните глави никога не минават такива идеи. Така че опитайте да насочите вниманието към подходящите неща, защото вашият Ишвара е Йогешвара.

Съвременните хора не познават другата страна на Шри Кришна. Добре, това е игра. Но Той е Самхара Шакти, силата на разрушението. Много е хубаво, че Той идва с всички сили за да ни защитава. Но също така притежава и Сударшан чакра. Сударшансу означава благоприятен, даршан – видение. Той ни дава добро предзнаменование, благоприятно видение, разбирате ли? Ако се опитвате да си играете с Него, това се оплита около шията ви и после получавате “благоприятен” даршан за себе си и увисвате някъде във въздуха.

От една страна, методите на Шри Кришна са такива, че Той е Лийламаи, Той е състрадателен, стои зад своите бхактас, поклонници. Той дойде на земята да съживи вашата дхарма. Ако дхарма е в упадък, Той идва, за да я издигне. “Йада йадахи дхармасча”- където и да има упадък на дхарма. Дхарма не значи само поквара, не просто честност или нечестност, а основно значи Муладхара. Това е началото на края. Той дойде, за да “са сахг стхапана артайа”, да установи отново святото положение. Той дойде на земята, за да издигне хората на това ниво. Ако сме Сахаджа йоги, тогава сме част и частица от Неговото същество. Създадени сме за инструменти на Неговото дело. Така че трябва да установим дхарма. Но онзи, който няма дхарма вътре в себе си, какво ще установява където и да е? Той е дошъл на Земята, за да установи дхарма в нейния свят аспект. Не като Римокатолическата църква или някоя Църква на Петдесятница, или като онези хиндуистки религиозни действия или хиндуистки храмове, или като в ислямските държави. А трябва да установим дхарма в чистия й вид. Но ако в нас няма дхарма, как ще я установим?

Всеки път Той идва на земята да установи дхарма на нивото на Вишудхи, но на нивото на Шри Кришна, идва като Йогешвара. Това е въпросът, върху който много хора дори не са помисляли. Не са казвали за Вишну, че е Йогешвара, тоест че е Ишвара на йогите, както Ганеша е Ишвара на Ганите. Вижте, Ганапати се грижи за Ганите и Той е нашия Ишвара. Ето защо Той (Шри Кришна) трябва да бъде вашият идеал. С разбирането, че на този ден Той се роди в Индия около 12 часа през нощта, както е сега там – защото символично беше истински мрак – роди се при ужасни обстоятелства. Самото Негово раждане беше много опасно, но беше спасен и още в детството си убиваше ракшаси. И направи всичко това, защото беше инкарнация. Никой не ви кара да унищожавате ракшаси. Аз молила ли съм в Сахаджа Йога да унищожавате ракшаси? Напротив, казала съм ви да се защитавате. Беше дошла една ракшасин (жена-рекшас, бел.пр.), Путана, която искаше да отрови детето чрез майчиното мляко в гърдите си и започна да го кърми. А Той беше малко бебе. Когато то започна да засмуква гърдата й, тя се появи в истинската си форма и умря.

Разбира се, в крайна сметка Той беше инкарнация. Може ли някой от нас, Сахаджа йогите, да го направи? Като дете Той беше много палав. Веднъж майка му видя, че яде пръст, много се ядоса и каза: “Отвори си устата да видя изял ли си това!” Той я отвори и тя видя цялата вселена да се движи в Неговото гърло, защото то е Вишудхи чакра. Тя видя, защото можеше да го види, имаше силите. Не всеки може да го види. Този, които имат силите, могат. Вие нямате нейните сили да видите вселената.

Трябва да разберете, че като Сахаджа йоги първо получавате силите, много преди да сте преминали през истинската проверка за Сахаджа йоги. Точно обратното е в университета – първо ви се дава степен, диплома и след това получавате работа, а и може и да не получите. Тук първо получавате работата, получавате всички сили, за които сте платили, но степента още не е сигурна. Някой се прави на Сахаджа йоги, а на следващия ден откривам, че същият човек е нещо съвсем друго. Виждала съм и “дипломирани” Сахаджа йоги. После те получават “диплома” за нещо друго, бог знае как. Следователно един от белезите на Сахаджа Йога е, че ставате Сахаджа йоги без истинско удостоверение. Наистина е така. А както знаете, удостоверението са дава от Господ Исус Христос. Той не се притеснява и не дава лесно удостоверениe. Той е много, много стриктен и не отстъпва. Изключително стриктен е по отношение на Сахаджа йогите и няма да ви издаде сертификат. Той ще ви съди. А каква е Неговата основна природа? Това е невинността. Той ще ви съди според вашата невинност. Ако сте ориентирани към суперего, може и да кажете: “Обладан съм от бхут; виждаш, че бхутът направи това.” Тогава Той ще отговори: “Добре, иди при бхута за удостоверение, не при Мен.” И какво правите тогава? Наблюдавате необвързано като Шри Кршина. Когато стават такива неща, Аз получавам големи обещания: “Добре, Майко, няма да се караме, няма да има повече проблеми. Бъдете сигурна, ние ще живеем в хармония.” И изведнъж установявам, че някой се бори за банята или за сапун, или за нещо подобно. Такова поведение не е на Сахаджа йоги.

Преди всичко трябва да бъдете удовлетворена личност, личност с огромно достойнство и въздържание. Иначе какво можете да понесете? “Аз го обичам толкова много, но той не биваше да ми взима кърпата.” Ако продължавате да настоявате за такива дреболии, бъдете сигурни, че все още не сте йоги. Ако се борите за дреболии, изобщо не сте Сахаджа йоги. Подобни дреболии нямат значение. Аз никога не казвам нещо ей така, нали? Че Аз трябва да имам това или онова, как сте приготвили това, макар че понякога наистина е погрешно и не е по протокола. Никога не съм ви казала защо сте донесли тези банани, не са хубави, няма да ги ям. Казвала ли съм такова нещо? Даже цветята, които използвате, може да не са благоприятни – Аз знам, че някои цветя не са подходящи за пуджа, но не си отварям устата. Ако ви казвам нещо, то е защото трябва да го знаете за ваше собствено добро, не за Мое.

Днес, в този велик ден на радост и щастие за целия свят, трябва да знаете, че Христос се роди на много скромно място, но когато се роди Кришна, обстоятелствата бяха най-ужасяващи. Същият е случаят със Сахаджа йогите днес. Велика радост и тържество е, без съмнение, че Той дойде и ни даде Своята сила на Вишудхи, но трябва да разберем, че сме родени в изпълнено с много опасности време. Казвала съм ви това толкова много пъти. Тук няма само един Камса, много са. Тече огромна борба, с която вие хората сте натоварени. Вие сте наети да служите на Бог в тази работа, на вас е дадена, вие имате силите. Както Шри Кришна, когато трябваше да прекоси Ямуна, беше сложен от баща си в една кошница, за да премине реката и когато Неговото стъпало докосна водата, придошлата река се отдръпна.

По същия начин вие също имате всичките сили. Кришна ви дава всички сили. Въпреки че ще бъдат истински узнати от вас едва когато Господ Исус Христос ви приеме като Сахаджи йоги. И това е важно, защото трябва да бъдете невинни. Чистотата трябва да стане вътрешна. Миналият път на този ден имахме 10 сватби. Повечето от тях излязоха добри. Не всички, но повечето от тях бяха добри и Аз съм много щастлива, че такива добри двойки се събраха на такъв ден. Беше много благоприятно. И женитбата ви дава едно чувство за чистота. Ето защо браковете в Сахаджа Йога са много важни. Но това не е последната дума, не е ловно поле  – Аз да ви намирам този или онзи съпруг. Това напълно трябва да се прекрати. Оставете го на Сахадж (спонтанноста – бел.пр.). Не сте в Сахаджа Йога, за да си търсите съпруг или съпругане, изобщо оставете това. Ако сте правили нещо подобно, ще се нараните. Не правете “издирване” или нещо подобно. Ще дойде време, когато ще установите, че Аз самата ще ви кажа да се ожените за дадена личност. Има хора, които само излизат с някого и се опитват да го ухажват. В Сахаджа Йога не е небходимо никакво ухажване. Вижте, имаме толкова много случаи на женени и то щастливо оженени при нас хора. Има и такива, които ухажват, подбират, определят, избират и после откривате, че след два дена отиват да се развеждат. В Сахаджа Йога нещата стават спонтанно и мигновено. Не е необходимо да вършите всичко онова. Какво ще постигнете с всички тия празненства? То става спонтанно. Така че не бива да се безпокоите, не бива да мислите. Не бива да казвате: „О, Майко, трябва да си намеря момиче …” Не бива, оставете това на Мен, то е Моя грижа.  Но щом вече сте женени в Сахаджа Йога, трябва да знаете какво означава това. И двамата трябва да го изработите, за доброто на всеки. Трябва да бъде за доброто на всички.

Ето това е. На такъв ден Аз бих искала да кажа – нека да направим тържествено обещание. Да решим, че ще боготворим Йогешвара. Трябва да го обожаваме. Означава, че нашите връзки в този смисъл трябва да бъдат изчистени. Не би трябвало да се замесвате в онези неща, те не са важни. То е просто като да се нахраниш или да бъдеш с жена си – необходимост на тялото. Но вие не ядете на пътя, нали? Не ядете от мръсна чиния, нали? А искате да имате чиста чиния. Ако можехте да имате по-чиста чиния, бихте си избрали нея. Ако можехте да ползвате една сребърна чиния – би ви харесало, дори една златна чиния е много по-добре. По такъв начин би трябвало да имаме чистото разбиране, че това е една необходимост на тялото, което може да бъде толкова фино. Така че нека да не ходим на пазар за това навсякъде – това било или онова било – и след това да отвръляме. То трябва да дойде до вас специално. А всички велики неща се случват винаги изведнъж. Колкото повече обмисляте, толкова по-лошо ще бъде. Така че не си създавайте представи, не го планирайте, то ще стане, не е толкова важно. Това ще ви даде много чистота, вашето его ще бъде съвсем наред. 

Познавам една жена, за която никой не искаше да се ожени. И когато Аз предложих на един човек, който се съгласи много трудно, тя каза, че не иска да се омъжва. Това е смешно. Много е смешен начинът, по който вашето его действа. Защото когато търсим друга личност за брак или за каквото и да е, не мислим за Йогешвара. Не мислим, че Йогешвара е този, който ще направи всичко за нас. Мислим си, че ние трябва да го направим. Така че караме напред и напълно разваляме вниманието си. “Сарва дхарма на пари таджйа наме кам шаранам прача” (“изцяло се отдайте на Мен, Кришна” – бел.пр.) Ако можете да оставите тази част от вашето решение на Бог, ще бъде по-добре. Ще ви кажа, че ако го направите, наполовина ще сте пресекли вашето его. Поне 50 процента от егото ви е заето с това. И специално на Запад. В Индия този въпрос не е много актуален. Защото тук (на Запад – бел.пр.) родителите не могат да решават, никой не може – вие трябва сами да решавате. Това е една голяма отговорност и работа за вас. Казвам ви, 50 процента от проблемите на вашето его ще бъдат ликвидирани, щом се откажете от отговорността сами да си избирате булка или младоженец. Забравете. Това е хабене на енергия, казвам ви. Когато видя млади хора да правят всички тези неща, искам те да осъзнаят стойността на  своя живот и как да го уважават. Техният Ишвара е Шри Кришна. Той не Ишвара на който и да е, само на йогите. Всеки, който се опитва да повтаря “Харе Рама, Харе Кришна”, ще получи рак на гърлото. Този, който се опитва да го вика и изобщо не е йоги, получава проблеми с гърлото, знаете го. Така че Той е достъпен само за вас, Той е само ваш Ишвара, проявява се само за вас. Единствено ваш е. Той няма да действа за никой друг, бил той министър, крал или кралица – Той не прави разлика. Само един йоги може да се обръне към Него, да го моли за помощ. За никой друг Той не се безпокои. Но ако един йоги се застъпи за някого, Той може да се погрижи за него. В противен случай Той не се безпокои. Всъщност Той е ваш собствен цар, който винаги е налице, грижейки се за вас. Когато го повикате, Той идва с всички свои сили да ви подкрепи. Но трябва да сте йоги. Ако не сте йоги, което се удостоверява от Господ Исус Христос, тогава Кришна няма нищо общо с вас. 

Така пред входа към Шри Кришна – въпреки че Той няма да съди вашата невинност – на вратата стои Господ Исус Христос. Когато влезете, тогава всичко е наред. Но да влезеш също е трудно, защото Той винаги ви отхвърля. Шри Кришна каза на Исус: “Ти ще бъдеш опората на вселената”, което означава, че невинността е опората. Ако невинността не е установена у вас, тогава Шри Кришна не може да ви помогне. Той е безпомощен. Защото не сте станали йоги и така Той повече не е ваш Ишвара. Казваме: “Майко, Агнйа чакра е тук и Той е тук”. Добре. Когато преминете през вашата Агнйа чакра, това означава, че Той седи там и Вирата седи там. Така че докато не преминете през вашата Агнйа чакра както трябва, не може да стигнете до Вирата. А Йогешвара е Вирата. Това е аспектът, който трябва да боготворим, да боготворим!

Това не означава, че ставате такава личност. Вие боготворите Мен, но не ставате като Мен. Какво се получава, когато боготворите? Отдавате на огъня, на водата, на елементите всичко, което не е светлина чрез Мен, отдавате го навън. А на Мен отдавате сърцето си. Това е боготворенето. По същия начин трябва боготворите и аспекта на Шри Кришна в Мен, който е Йогешвара. Аз съм Йогешвара. Грубите неща изобщо не достигнат Моя ум, не виждам такива неща. Аз не зная какво е съблазън, какво е привличане. Просто не го разбирам. Напротив, тези неща Ме отблъскват, абсолютно ме отвращават. Повдига ми се. Не искам да си отварям ушите за тези неща. Оставам глуха за тях. Не мога да слушам това, не разбирам никакви мръсни шеги. Мозъкът ми отказва да ги разбере. Аз оставам няма, глуха и няма. А хората са написали книги и книги за тези неща. Не разбирам какво има толкова да се пише, как може да се пишат подобни неща. 

Днес трябва да разберем, че нашият личен живот трябва да бъде изключително чист. Във всеки един момент стоим лице в лице със себе си и откриваме вътрешно дали в самите нас истински обожаваме Йогешвара, който пребивава вътре в нас. Нека развием тази чистота. Тогава невинността ще бъде установена в нашите очи. Ще бъдем невинни, очите ни ще говорят за невинност. Каква е ползата да имате очи, които през цялото време шарят, да не знаете къде отиват – ту тук – ту там, разбирате ли. Така изобщо не може да имате доверие на очите си. А невинните очи не получават нищо, те само дават. Просто дават. Невинността е всепроникваща, много пречистваща, много успокояваща и много красива. Трябва да станем красиви хора.

Днес ви казвам всички тези неща, защото понякога съм обезпокоена как хората не осъзнават, че чистотата на сексуалния живот е толкова важна за Сахаджа Йога, специално на Запад. Хората не го разбират. Тази беседа за индийците няма смисъл, те биха се запитали защо Майка хаби толкова много от енергията си. Не разбират. Но за Мен тук е от голямо значение, след всичко онова, което виждам и чувам наоколо. 

Мисля, че посланието днес е това на Йогешвара. Нека днес да боготворим Йогешвара със сърцата си. Днес, когато боготворите Мен, трябва да обожавате Йогешвара и нищо повече.

Нека Бог да ви благослови.