Пуджа на Шри Ганеша (Switzerland)

Пуджа на Шри Ганеша Женева, Швейцария – 22 август 1982 г. Има ли някой, който може да превежда? Някой по-зрял. Ти можеш да седнеш тук. А той не е ли дошъл? Той би трябвало да дойде за пуджата, знаете. Всички трябва да влязат вътре. Ще започна, когато всички са тук. Елате напред. Тук има място. Тези, които могат да седят на земята, могат да седнат отпред. Моля, елате. Хубаво! Харесва ли ви? Цветът добре ли е ? Къде е… Добре, ти можеш да дойдеш. Ти ще превеждаш на френски, а нека… тя може на италиански. Дойде ли? Вие сте тук. Кой още? Децата могат да седнат отпред – нека да седнат отпред. Четирите деца могат да дойдат по-късно, когато започнем пуджата. Всички ли дойдоха? Ах! Колички с дистанционно управление! Страхотно! Точно, ето това е! Добре.  Първо бих желала да ви кажа за значението на пуджата. Тя има два аспекта. Единият аспект е, че вие имате в себе си свои собствени божества. И тези божества трябва да бъдат събудени във вас. Божествата са различните аспекти на един Бог. Така че от една страна вие имате божествата, тоест аспектите на Бог, които през цялото време са събудени. От друга страна, вие имате свои собствени божества, които понякога са събудени, понякога – полу-събудени, друг път – спящи, а понякога – болни. (смях) Така че вие трябва да използвате два метода: единият е да удовлетворите божествата на Бог и да ги помолите да благословят вашите божества, или да ги помолите да събудят вашите. Така Read More …