Public Program

Vienna (Austria)

1982-09-30 Vishuddhi, Agnya, Sahasrara, Vienna, Austria, DP, 98' Chapters: Introduction by Yogi, Talk, Self-RealizationDownload subtitles: BG,DE,EL,EN,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (14)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

„Духът ви интегрира” – Четвърта публична програма, 30 септември 1982 г.

– зала „Урания”, Виена, Австрия Покланям се на всички търсачи на Истината. В последните Ми лекции ви разказах за тези центрове, Които са разположени в долната част на тялото. Днес бих желала да се спра на останалите три центъра, които са разположени тук, тук, и тук. Те са много важни за човешките същества. Когато хората са изправили глави като човешки същества, Този център е установил едно ново измерение. Центърът се нарича Вишудхи чакра. И той има 16 венчелистчета, които се проявяват в симпатиковата или парасимпатиковата нервна система; 16 (под)плексуса, които се грижат за нашите очи, нос, гърло и език; за очите, за част от очите и за цялото изражение на лицето. Когато човек е его-ориентиран, той си дърпа глава назад, ето така. А когато е ориентиран към суперегото, навежда главата си надолу ей така. Този център е изключително важен за човешките същества и за Сахаджа Йога, защото ръцете играят голяма роля в Сахаджа Йога.

За да хванем универсалния език, трябва да използваме ръцете си – това е най-доброто, да речем, за слепите хора, за глухите или за немите хора, най-доброто за тях е да използват ръцете си. Така че тези ръце, въпреки че изразяваме себе си, движейки пръсти или чрез жестове, все още не са просветлени. Когато този център се просветли, тогава ръцете също стават просветлени. Центърът има две страни, една отдясно и една отляво. Левият център блокира, когато човек се чувства виновен и пречи на издигането на Кундалини. Ето защо Аз винаги моля търсачите на Запад първо да кажат в сърцата си „Майко, аз не съм виновен”. Това са обусловеностите, които са стигнали до нас от така наречените религии, от така наречените психолози и от други, които са отговорни за нашето развитие в детството ни. Когато вещите са много важни за родителите, те през цялото време крещят на децата или ги поправят – „Не цапай килима, не разваляй това, не чупи онова”. И ето как развиваме чувство за вина в нас. Когато пораснем, в училищата и в колежите то също може да се доразвие много тежко в нас.

Образованието трябва да се предава на децата с огромна любов и разбиране. Тук го има усещането, специално у хората, които са много развити, че децата трябва да бъдат контролирани, като им се промиват мозъците. Но това промиване на мозъците има за резултат странния проблем, наречен чувство да вина. По същия начин психолозите, които дискутират темата за вината, наистина не разбират последствията от този тип дискусия. Когато психолозите говорят за проблема с вината, не знаят, че тези случаи са патологични. Това не е нормален случай, а аномалия. Но ако започнете да обсъждате тези анормални случаи по принцип, това се превръща в общо заболяване. Самите психолози работят с болните хора, които са обсебени, а нямат начин да предпазят себе си от болните. Ето как самите те се разболяват. И щом веднъж развият тази болест в себе си, започват да я възпроизвеждат в по-голям мащаб, казвайки, че човек развива вина, че еди-какво си случва с вината, че друго се случва с вината.

А Бог е създал човешките същества по Свой образ и подобие. Няма нужда човешките същества да се чувстват виновни изобщо за нищо. Ако тези човешки съдии не са били в състояние да ви намерят за виновни, как може този Съдник, който не е нищо друго освен състрадание, да ви клеймоса като виновни? Вие сте стигнали от амебата до този стадий, а Бог ви е сътворил като образец на цялото Творение. А точно на този стадий вие започвате да изпитвате вина. Когато Той иска вие да украсите трона на вашия Дух, точно в този велик момент вие ставате виновни – много е жалко, цялото нещо предизвиква изключително разочарование. Всички тези еволюционни неща са се случили във вас не за да ви накарат да се изпитвате вина. Би било като някой принц да бъде помазан за крал и изведнъж да се спре – „Ох, виновен съм, не мога да стана крал”. Самосъжалението е по-лошо от самоубийство. А пък десностранният проблем е точно обратното на левостранния.

Това е човек, който говори агресивно, характерът му е такъв, че говори по начин, който впечатлява хората и ги унижава. Подобна личност развива много рязък и сух характер. Познавам един зъболекар, който дойде да Ме види. Беше зъболекар, но Ми каза: „Майко, изгубил съм силата даже да се усмихвам. Сега не мога да се усмихвам. Мускулите ми не могат изобщо да се настроят за усмивка. Станал съм толкова безчувствен, че не мога да се усмихна, нито да плача”. Така че отишъл при някакъв светец, така наречен светец, а той му казал: „О, вече си отишъл над всичко”. Това е погрешната представа, която имаме за хора, които са много велики в духовността. Подобна личност трябва да бъде океан от състрадание, океан от любов и океан от прошка.

Над всичко би трябвало да е в състояние да дава радост на хората, а не нещастие. Обикновено, когато видя картина със светец или статуя на светец, за Мен той изглежда най-нещастното същество. Където и художници или архитекти да са изобразявали папи и епископи и всякакви подобни, те изглеждат толкова нещастни, че никой не би желал да е на тяхно място. Понякога при тези агресивни хора, в резултат на агресивността им, също се развива Лявата страна, защото те се чувстват виновни заради начина, по който са говорили с другите. По този начин се развиват проблеми в двете страни на центъра, ако те са в неравновесие, центърът се развива по такъв начин, че може да се развие физически проблем, наречен спондилоза. Ако се чувствате виновни или усещате агресия в себе си, може да се получи и от двете неща. Специално ако се чувствате виновни, тогава може да се развие и ангина, което е проблем на сърцето. А също може да получавате вдървяване на лявата ръка. Сега ви разказах накратко за Вишудхи чакра, понеже трябва да обхванем трите чакри, а днес искам да ви разкажа за Духа. Над нея е центърът Агнйа.

Агнйа чакра лежи в областта на хипофизното и епифизното тела. Тя е разположена точно в центъра на оптическата хиазма. Единият прозорец на Агнйа чакра е показан тук, на челото Ми с този знак, а другият е отзад на главата. Този център също е изключително важен, защото контролира вашето его и суперего. Това е центърът, където Исус Христос, нашият Господ, пребивава. Много свещеници бяха шокирани, когато им казах това. А неговият кръст е символ на кръста, където егото и суперегото се пресичат взаимно и са крайно близо едно до друго. Това е мястото, където Христос трябваше да бъде разположен принесен в дар, а това трябваше да се завърши чрез Неговото разпъване, така че Неговото фино тяло да влезе в тази област на съзнанието. Когато на кръста Христос каза „Сега то се установи”, Той имаше предвид с това, че това постижение е установяването на Христос в този център, който е много, много фин, а да се влезе в него е трудно. Той беше, Неговото тяло беше изградено от вибрациите, които вие усещате.

Тези вибрации се наричат или Ом, или Чайтанйа на санскрит. Понеже Той е направен от тях, можеше да ходи по водата. Наскоро някой Ми каза, че Христос се е родил някъде и скоро ще се появи по телевизията. Отговорих: „По-добре го помолете да ходи по водата и тогава ще откриете дали е Той”. Това установяване е важно и по време на разпъването, когато Той беше в това състояние, каза само едно изречение, което показва, че нещо е трябвало да се осъществи чрез Неговото разпъване – „То”. Той не каза, че всичко е постигнато. Каза: „То е постигнато”. Той говореше за бъдещето и Светия Дух и че всичко сторено срещу Него ще бъде простено, защото е извършено от невежество, Но нищо срещу Светия Дух няма да бъде простено. Той каза: „Ще ви изпратя утешител, който ще обясни всичко. Ще ви изпратя изкупител, който ще изкупи греховете ви.

И утешител, който ще ви утеши”. Третото нещо, което каза, е „Трябва да се родите отново”. Той е единственият, който каза това в цялата Библия, измежду Моисей и всичко други, Той е този, който каза: „Вие трябва да се родите повторно”. Понеже Моисей, както ви казах онзи ден, и Авраам бяха заети да установяват равновесието в зелената област от финото ви тяло. Но това събуждане на Христос във вас, събуждането на вашата сила като второ раждане, беше споменато само от Христос. Така се започна кръщаването на хората. Взимате вода от някъде си, посочвате някого за свещенослужител, поливате нечия глава и казвате „Ти си кръстен”. Това е толкова изкуствено нещо, понеже нищо не се е случило, просто сте полели малко вода, всеки може да го направи. А за да получите кръщение, трябва да издигнете Кундалини, да настъпи прелом. Христос не каза „Вземете вода и я излейте на нечия глава”, нали?

Но второто раждане трябва да се осъществи. А второто раждане, раждането само по себе си означава еволюционен процес, или трябва да се осъществи, може да го наречете, жив процес. На санскрит птицата е наречена „двиджаха”, а реализираната душа също е „двиджаха”, което значи „дважди роден”. Както птицата е яйце, най-напред, после расте вътре в черупката, а след това съзрява, разчупва я и излиза от черупката като трансформирано същество, Като нещо друго, абсолютно различно от яйцето. На Великден даваме яйца на хората, за да им напомним, че все още са яйца, а трябва да станат птици. Но не мисля, че хората го знаят, понеже посланието на Христос е възкресението. Разпъването на кръст е завършекът, но Възкресението е Неговото послание. А начинът, по който правим така, че Христос да изглежда нещастен, е нещо, което Аз не мога да разбера. Показва се само как скелетът на Христос виси там само кожа и кости. Може ли един скелет да носи такъв голям кръст?

Микеланджело е друга велика реализирана душа, която нарисува Христос, какъвто беше Той – едър човек, 00:26:59:10 00:27:05: който беше здрав, изпълнен със сила и радост, а не нещастно жалко създание. Мисля, че хората, които са садисти, се радват на подобни неща – да гледат някой нещастен. Може би това е причината, защото точно под това съм виждала жалко изглеждащ скелет, положен на маса като Христос. Духовният живот в никакъв случай не е мизерия. повод за голяма гордост е това, че Христос дойде на тази земя, понеже когато е пробуден в нас в тази точка, Той всмуква егото и суперегото. Това означава, че Той отнема всички наши обусловености и действия, кармата. Това значи по думите на Христос, можем да кажем, че Той отстранява всички наши грехове. Той умря за нас. Премина през всички нещастия. Не ни остави никакво нещастие, през което да преминаваме.

Няма нужда някой да бъде нещастен сега . например, евреите повтарят „О, ние…” и отрекоха Христос, и ето как сами казаха: „О, трябва да имаме нещастия. Трябва да страдаме”. Та хубавичко си страдаха. Когато дойде Хитлер, ги накара хубаво да страдат. Това ли си мислеха, че е религиозният живот? А днес същите хора, които страдаха, са станали точно обратното и вършат всякакви неща, които нямат нищо общо с тяхната религия. Защото най-великата от Заповеди е „Не убивай”. И тогава как си обяснявате, че Християнските милиции в името на Христос убиват толкова много безпомощни хора? Малки деца, невинни дечица, жени, които не са извършили престъпление.

В името на Бог, в името на Христос, в името на Мохамед подобни хора използват просто своя садизъм. Къде е думата, която казва, че Бог е любов и състрадание? Мохамед е говорел за „рахамат”, През цялото време за „рахамат”, наричал е Бог „Рахим”. „Рахамат” значи състрадание, „Рахим” значи въплъщение на състраданието. Човек не може да разбере тези нации, какво са направили с Бог и инкарнациите, никой не може да обясни. Онези, които следваха Буда, като японците и китайците, какво правят те? Има някои последователи на Махавира, които са станали такива крайни вегетарианци, че се опитват да спасяват комарите и всичките червейчета по улиците. Толкова са глави, че карат някои буболечки да смучат кръвта на реализирана душа, та и буболечките да станат уж реализирани. Това абсурдно вегетарианство трябва да бъде разбрано. Можем ли да дадем Реализация на пилетата?

Понякога хората са по-мили към животните и масите и столовете, отколкото към собствените си деца. Човешките същества вървят в грешната посока. Правилната посока е да бъдат в центъра и да внимават по Кръстния път. А когато Кундалини се издига, Тя ви отвежда през дверите на Христос, преминава се само през Него. Ето защо казах, че всеки трябва да мине през Него, за да влезе в Царството божие, което е лимбичната област във вас. Супереогото и егото представляват вашето минало и бъдеще. една мисъл се надига и пада, после друга мисъл се надига и пада. Една е минало, другата е бъдеще. Умът ни скача по гребена на тези мисли. Ние трябва да сме в центъра между тези две мисли, което е настоящето, трябва да бъдем там.

Но само с лекции и с приказки, че трябва да сте в центъра, това просто няма да ви се случи. Чрез лекции, раздаване на баджове и основаване на организации, или с поставянето на нещо като пощенски картички, прикрепени към главите ви, няма да станете това. Всички искрени търсачи трябва да знаят, че това са само външни неща, които нямат нищо общо с нещата отвътре. Ако сте истински търсачи, то знайте, че всички тези неща глезят егото ви и са силно подвеждащи. Това трябва да се разбере от правилната му перспектива, с подходящата мъдрост на човешко същество. Когато преминете през вашата Агнйа чакра, оставате в съзнание без мисли, понеже установявате съзнанието си в настоящето. Но отново трябва да ви кажа нещо – това не е мит, това е актуализация, която трябва да се случи, да се случи вътре във вас. вашето съзнание трябва да бъде просветлено. Не просто да се каже „Аз съм просветлено същество”, давайки си сам фалшив сертификат. После Кундалини преминава през последната чакра, Сахасрара – хилядолистна, и се отваря към фината енергия на Бог, Неговата любов и Неговото състрадание.

През това време вие сте в съзнание без мисли, но сте в пълно състояние на блаженство и покой. Вие усещате Всепроникваща енергия за първи път като хладен полъх. Това е хладният полъх на Светия Дух, описан в Корана като „Рух”, а в индийските свещени писания като Чайтанйа Лахари – вълните на съзнанието. Ние можем да насочваме вълни от просветлено съзнание. Книги след книги са изписани за това на санскрит, но още не са преведени. Някои хора, които ходиха в Индия да учат санскрит, се интересуваха само от пробойните в културата. Както крадецът се интересува от всички слабости на една банка, тези хора отидоха там да научат какво могат да вземат, за да подкрепят слабостите си. В края на шести век в нашата страна един вид бунт срещу Бог изби в тантризма, където оскърблението срещу божеството и несвятото поведение се превърнаха в признаци за тантризъм. Хората се държаха по такъв начин, че отвратени, божествата изчезнаха. А тантриците създадоха около себе си област, където можеха да хванат всички негативни сатанински сили и да боравят с тях.

На езика санскрит това се нарича „бхута видйа”, „прета видйа” и всичко останало, което на кратко значи познание за гробищата. Моля, не безпокойте другите. Тази видйа беше практикувана, тази наука беше практикувана от хора, които искаха да подмамват и хипнотизират другите и да правят пари. А хората, които отидоха там, учеха само онези еротични и мръсни неща, които нямат смисъл за философията там. Два пъти ходих в Непал с Моите дъщери, и никога не видяхме нещо лошо там. Но после един Сахаджа йоги Ми каза, че Непал е пълен с онези, еротичните, изображения. Попитах: „Къде са? Не мога да ги видя?” „Вижте – отговори той -, на върха на храма”. Всички японци имаха телеобективи, насочени нагоре, за да ги видят. бяха донесли специални стълби, разбирате ли, специален тип стълби, за да се качват по тях Да правят специални снимки на специалните мозъци.

А непалците Ми казаха, че тези глупави хора вършат нещо, което не е свято и не е свещено. Онези хора нямат чувство за святост. А Аз отвърнах: „Не е така. Имат, но сега са го загубили, могат да правят пари от това”. Непалците се изненадаха: „Кой ще купува тези неблагоприятни неща за къщата си? Ще докарат всички бхутове в дома си?”. Но тантриците бяха убедили горките артисти, че щом се направят подобни статуи на върха на храма, то богинята на гръмотевиците, която е девица, никога няма да се приближи до това място, защото то е толкова мръсно, видите ли. Човек трябва да разбере, че Бог е чистота, Той е святост, и Той е Свят. Той е Свещен. С тази представа сега ще ви разкажа за най-святото от светите неща, което обитава във вас, за красотата, която е във вас, за блаженството, което обитава във вас, и за светлината, която ви гледа.

И това е вашият Дух. Той е отражение на Всемогъщия Бог във вашето сърце. А Светият Дух е силата на Всемогъщия Бог. Бог е свидетелят на играта на Светия Дух. Майката на Христос беше инкарнация на Светия Дух, но това не беше споменато в Библията, понеже ако римляните или евреите знаеха, че Тя е тази, щяха да Я насекат на парчета и да Я нападат. Така че това не беше казано, защото Христос трябваше да изиграе тази драма с разпъването. Но след Реализацията можете да откриете чрез вашето вибрационно съзнание, че каквото и да казвам Аз за тях, то е абсолютната Истина. Защото вашият Дух, който е Абсолютът, ви дава абсолютните отговори. Той не ви дава относителни отговори. Той ви извежда от този относителен свят.

И вие знаете абсолютното чрез вашето ново съзнание, което е вибрационно съзнание, можем да кажем, осветеното съзнание, святото съзнание. Когато Кундалини се издигне през тази точка, тя просветлява Духа, понеже седалището на Духа е тук. В нашия мозък всички тези седем центъра са разположени ето така. Всичките седалища на центровете са в мозъка. Така че когато Кундалини излезе от този център, всички центрове се интегрират, защото Духът ви интегрира. Както в една стая, когато вътре няма светлина, вие се боричкате за най-различни места, за най-различни неща. Но когато вътре има светлина, вие знаете къде да застанете и с какво. Така че относителността отпада. А когато станете Духа, вашето внимание се просветлява до колективно съзнание; то става такова, защото Духът във вас е колективното същество. Духът на всеки е свързан с този на другите.

Той дава послание, което е колективното послание. Когато насочите ръцете към себе си и се опитате да разберете, свързвайки вашата аура по подходящ начин, тогава можете да разберете за себе си. Ако има физически или умствен дисбаланс, по пръстите на дясната ръка се показват различните центрове. А когато има емоционален проблем, това си личи по лявата ръка. Всички тези вибрации, които получавате тук като усещания, се декодират и вие можете да проверите истинността на всичко. Седейки тук, можете да почувствате вибрациите на всеки човек. Наскоро казах, че Моцарт е роден реализиран. Хората попитаха: „А как да знаем?” Казах им: „Просто си насочете ръцете и си помислете за Моцарт”; Веднага ще почувствате да текат страхотни вибрации. Когато такива реализирани души свирят някаква музика или рисуват картини, за реализираната личност това е най-великият източник на радост, понеже не мисли за това. А същността на твореца на тази радост става една с вашата.

Вие усещате благословията да тече във вас. И се радвате само заради самата радост, защото Духът е радостта във вас. Духът е радостта, тоест никога не е нито щастие, нито нещастие, а е нещо простичко – радост. Щастието идва, когато его ни е глезено, А нещастието идва, когато суперегото ни страда. Вие излизате от двойствеността на тези две неща и ставате радостта, която е единствена, понеже вие ставате свидетели на играта. Повече не сте въвлечени в нея. Да предположим, че сте във водата, тогава вие е страх да не се удавите, понеже виждате вълните наоколо. Но да речем, че се качите на кораба и се настаните там; добре сте се наместили на кораба и тогава се радвате на същите вълни. Това е майсторството, което трябва да постигнете. Друго доста грубо сравнение, което ще ви дам, но не се отнасяйте твърде далече с ума си.

В колата имате спирачка и педал на газта. По същия начин и в нас има педал на газта и спирачка. Човекът-шофьор се опитва да уравновеси и двете. Тогава става опитен шофьор. И после кара автоматично. А инструкторът седи на задната седалка – той е Духът. След това опитният шофьор става инструктор и вижда шофьорът в него да кара. Когато видите себе си като трето лице, тогава не сте въвлечени в шегата. Сигурно сте виждали малки деца да си говорят в трето лице. Например: „Този Джони няма да ходи там”.

В наши дни има толкова много родени реализирани души в Европа, Англия и Америка, че ние трябва да получим Реализация, за да се грижим за тях. Има велики светци, родени на тази земя. Те говорят друг език, на вибрационното съзнание. Ако имат някакъв проблем, си смучат пръста, за да подскажат. Много светци искат да се родят. Но в страните, където децата не са разбирани, уважавани и обичани, те избягват да го правят. На всички Сахаджа йоги, които са женени, сега им се родиха велики светци, страхотни хора. Ето как бих ви помолила, всички вас, да знаете, че времето на Възкресението е дошло, времето да бъдете съдени е дошло. Много хора са Ми задавали още един въпрос постоянно: „Ами какво става с нашето пречистване, преди да дойдем да се нахраним? Още не сме готови”.

Вие не трябва да съдите себе си. Вие сте правили всички тези неща през предишните си животи, не трябва да ги вършите и сега. Освен това, трябва да знаем, че Този, който създаде Вселената, е много по-притеснен за спасяването на това творение. Всички Негови аспекти са заети да ви помагат, ако Той ще трябва да спаси Своето творение. Той трябва да спаси човешките същества. И това време на разцвет дойде, когато много цветя ще се превърнат в плодове. Сахаджа Йога е съществувала от незапомнени времена. Всички онези, които получиха Реализация, я получиха спонтанно, няма друг начин; както всяко семенце покълва чрез тази жива сила. А на дървото на живота имаше едно-две цветчета, като начало. Но днес има толкова много цветя.

Така че това трябва да е масово събитие. Мнозина от вас, които са били с Мен в Индия, са видели хиляди хора да получават Реализация, понеже в селата има хора, които не са толкова сложни. И това ще се случи на толкова много хора на земята. Една журналистка Ме попита: „Как това ще стигне до хората, с които Вие не се срещате?” Много е просто, защото когато бях в Хонконг, собственичката на една телевизия Ме помоли да изляза там и да дам вибрации на хората. И в онзи ужасен, забързан град много хора получиха Реализация по телевизията. науката е развила толкова много неща, като камерата, която може да направи фотография, на която да има вибрации. Има толкова много начин ние да я разпространим много по-бързо, отколкото Христос е могъл или някой друг би могъл да го направи тези модерни времена. Но е трудно, защото това е трансформация. Хората харесват удобния тип йога. Ако им кажете да стоят на главите си, те ще са щастливи Но ако им кажете „Само трябва да насочите ръце”, те просто не разбират.

Но всички жизненоважни неща на света са направени толкова просто, по толкова прост начин. Отделно от вашата еволюция, вашето дишане, зрение, всичко е толкова просто. То е толкова жизненоважно, така че трябва да е просто. Така че на хората, които им харесва да има много ментални завъртулки, им е трудно да приемат Сахаджа Йога. Не казвам да затворите мозъците си, а напротив, да ги отворите, напълно. Логически стигнете до заключенията, не слепешката, не със сляпа вяра. Но след като сте стигнали до логическото заключение, не можете да се справите с този ограничен мозък, защото трябва да влезете в неограниченото. А за целта трябва да оставим това ограничено зад нас. И щом получите просветление, всичко става логично. Можете да проверите истинността на всичко.

Толкова е просто; както на невиждащия не можем да обясним цветовете, а можем само да кажем: „Добре, нека очите се отворят, тогава ще можеш да видиш”. Ето толкова е просто да се получи Себереализация. Няма опасност, няма проблем. Нека Бог да ви благослови всички! Днес е последният ден и много ви благодаря за това, че Ми дадохте тази възможност да бъда с всички вас, такива велики търсачи, и съм сигурна, че следващата година отново ще дойда. Дори и днес да не получите вашата Реализация, вие всички ще я получите; тук ще открием център и вече имаме последващи сбирки. Тъй като няма ангажимент с пари, вие, хора, сами трябва да се организирате за Виена и Австрия. И това си е ваша собствена грижа. Но всички вие можете да Ми пишете в Лондон за проблемите си. Нека Бог да ви благослови!

Днес е последният ден, и ако желаете, можете да Ми задавате въпроси за около пет минути, Но по-добре е да получите Реализация. Вие там, можете да дойдете тук на стълбищата. мисля, че някои от вас могат да слязат долу, понеже има още хора, които идват. Елате насам, моля. не стойте на вратата, минете от тази страна. Както ви казах, това нещо е ваше. То си е ваша собственост. Просто както запалената светлина може да запали друга светлина. В това няма нищо задължаващо. Както ако ме засърби пръста, го потърквам, няма задължения за пръста.

Тъй като не сте другият, за Мен няма друг. Така че ако притискам пръста си и го успокоявам, в това няма никакви задължения, така че по-добре да го направя. Така че каквото и да ви кажа, просто Ме чуйте и Ми съдействайте, това е всичко. Първо, вие трябва да знаете, че трябва да имате весел характер. Няма нищо, за което да бъдете сериозни, нито да бъдете лекомислени, а трябва да сте бодри, защото ще имате своя последен възход сега. Насочете ръцете към Мен, добре отпуснати, дръжте ги на скута, но преди това по-добре си събуйте обувките, понеже са вързани и спират връзката с Майката Земя. Също можете го да разхлабите, ако нещо ви стяга на врата или на кръста, ако нещо е много стегнато, тоест би трябвало да ви е удобно. Или ако имате някакво тежки колие или нещо, което тежи върху чакрите ви, защото е нещо много фино. Можете даже да си свалите очилата – ще е хубаво. Сега всеки трябва да го направи.

Онези, които няма да го правят, би трябвало да излязат. Всеки трябва да затвори очи. Ако някой си държи очите отворени, това смущава вибрациите, така че Аз ще ви помоля в интерес на всички да се държите цивилизовано и най-добре излезте. Трябва също да бъдете добри към себе си. Сега моля, затворете очи. И не оказвайте никакъв натиск върху вниманието ви да се насочва към нещо. Просто го оставете отпуснато. Не бива изобщо да се прави концентрация или нещо подобно върху нищо. Просто пуснете вниманието си свободно. Нека то си мисли, нека си прави каквото иска.

Не оказвайте никакъв натиск върху него, сега. И би трябвало да знаете, че лявата ви ръка е израз на вашата сила на желанието. А дясната ръка е силата на действието. Така че трябва да използваме дясната ръка за действие, а лявата я насочете към Мен, пръстите леко изпънати. И дръжте ръката си хубаво отпусната. Сега дясната ръка – както вече ви казах, първо трябва да се освободим умовете си от така нареченото чувство за вина – я поставете отляво на врата, откъм предната страна. Но не отваряйте очи и дръжте лявата си ръка изпъната към Мен, на скута. Слагайки ръка там, просто кажете: „Майко, аз не съм виновен”. Моля, отново повторете „Майко, аз нямам вина”. Това е важно, защото този е един от големите проблеми на западните страни.

Сега си сложете дясната ръка върху сърцето. И кажете, с пълно разбиране и от сърце, задайте въпроса „Майко, аз Духът ли съм?”. Задайте въпроса три пъти. На сърцето – малко по-високо е. Сърцето е малко по-високо, да. Попитайте три пъти. Понеже вие сте, но просто задайте въпроса. Сега моля поставете дясната си ръка върху лявата част на стомаха. И задайте въпроса „Майко, аз свой собствен господар ли съм?” Кажете го десет пъти, моля. „Аз свой собствен учител ли съм?”, само попитайте. Ако имате някакви гуру, ако има някакви обусловености, това ще отпадне незабавно, понеже вие сте ваши гуру.

Вие изобщо не се нуждаете от гуру. когато станете гуруто, изобщо нямате нужда от гуру. Затова моля, попитайте с пълна увереност. Какво се казва тя? Вижте, това е негативността, каква е нуждата? Тук съпругата няма да бъде убита. Ето как атакуват те. Виждате ли? По-добре си тръгнете. Кажете на съпруга си да се държи както трябва.

Не може да ни безпокоите, разбирате ли. Оставете я да си ходи. Ето това е, те дори не се държат цивилизовано, не са вежливи. Как могат да получат Реализация? Много невъзпитано. Добре, няма значение. Простете, простете, простете. Поставете пак дясната си ръка в лявата част на стомаха и кажете десет пъти: „Майко, аз съм гуруто”. Сега, моля, кажете отново: „Моето единствено желание да стана Духа, моето чисто желание е да стана Духа, да стана моето същество, да стана Себето, да стана Абсолюта. Нека това се прояви”.

Върнете отново дясната ръка на сърцето и кажете: „Майко, аз съм Духът”. Кажете го с пълна увереност, че сте това; повярвайте Ми. Поставете крака здраво на Майката Земя, с цяло стъпало, вижте, не си опъвайте краката напред. Онези, които седят на пода, са добре; Не трябва да се притесняват. Сега сложете лъка на сърцето и кажете: „Майко, аз съм Духът”. Кажете го 12 пъти. Не се чувствайте виновни. Моля, това е единствената пречка, която имате всички вие, и тя е, че се чувствате виновни, докато го казвате. Бъдете уверени, Аз ви казвам, че сте Духът. Защо съдите себе си?

Оставете Божественото да ви съди. Просто го кажете, без да се чувствате виновни. Добре, без се чувствате виновни, кажете: „Ако не съм сгрешил в нещо, прости ми”. Можете да го кажете на Бог: „О, Боже, ако не съм направил нищо лошо, моля Те, прости ми”. Без да се чувствате виновни, понеже за да отнема вашата вина, Аз просто го казвам. По-добре е. По-добре е. Но все още я има. Сега, моля, поставете дясната ръка на лявото рамо, близо до врата. И пак кажете, сега го кажете 16 пъти: „Майко, аз не съм виновен”. Моля ви, кажете го. Не със самосъжаление, а с увереност.

Хм, по-добре е. Сега сложете дясна си ръка напряко на челото и го притиснете. Притиснете горната линия на главата, напряко. И кажете: „Майко, прощавам на всички”. Много по-добре. Сега поставете тази ръка на върха на главата си, на фонтанелната кост, която е била мека в детството ви и се опитайте да усетите колко плътна е тази централна част на главата ви; напред, назад, и се опитайте да я притиснете. От основата на дланта можете да я притиснете, можете да я притиснете с основата на дланта. Опитайте да притиснете, можете да го направите сами. С основата, с основата на дланта. Много добре. Сега повдигнете ръката и вижте дали излиза хладен полъх.

сега трябва да кажете: „Майко, искам моята Реализация”, понеже Аз не мога да прекрача вашата свобода, вие трябва да помолите. Сега можете да смените ръката отгоре. Сложете дясната ръка на скута към Мен, а лявата над главата ви. Движете я нагоре и надолу, за да видите дали духа хладен полъх. Можете да сменяте ръцете си, за да го откриете. Ако в тази група има журналисти, бих ги помолила да получат тяхната Реализация, иначе не бива да публикуват нищо, защото няма да разберете Сахаджа Йога без това. Тя не е нещо повърхностно. Трябва да получите вашата Реализация, иначе ще безпокоите или ще разубеждавате, или -може да се каже, – ще подвеждате хората, които са търсачи. Сега е по-добре, добре. Мнозина я получават.

Насочете двете си ръце към Мен и виждате дали получавате хладен полъх. По ръцете си, не отваряйте очи, стойте с изправен врат. Ако усещате хладния полъх, много добре; и другото е съвсем наред; сега моля, отворете очи. Ще ви кажа как можете да си издигате вашата Кундалини, сами. А сега Ме гледайте, без да мислите. Просто поставете ръцете си ето така.