Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Пуджа за Рождения ден на Гуру Нанак Лондон, 01 ноември 1982 г. Днешният ден съвпада с деня на огромната пълна луна, деня на Богинята, на Шарада Инду –  луната през есенния сезон. На този ден луната е най-голяма – естествено не в Англия –в Индия и тя хвърля най-силната светлина. Чудесно е, че Гуру Нанак е роден на този ден. Както знаете, в Индия хората празнуват рождените дни по дните на пълнолуние, наречени титхи, а не както тук според слънцето. Тази велика личност е родена в Пенджаб, където хората не бяха наясно с Божиите пътеки. Той винаги се грижеше за Дхармата през всичките си животи, защото Той е Първоучителят и като такъв е поставен да се грижи за нашия Войд, да ни поддържа и да ни бъде образец да съвършен Учител. Той винаги се раждаше или в най-труднодостъпни места, по хълмове, долини, планини, или сред ужасни хора, които се нуждаеха от помощта му, което е още по-трудно.  И така, в Индия по онова време Пенджаб беше считан за място, където хората не уважаваха Бог и традиционните хиндуистки идоли – статуите, които излъчваха вибрации. Те тачеха парите и властта, правят го и сега. По онова време местният владетел силно желаеше да наложи исляма сред хората, за което им даваше пари и мнозина приеха исляма. В резултат на което хиндуистите започнаха да мразят мюсюлманите и между двете религиозни общности се разгоря голяма вражда. Ето така, при тези обстоятелства, с тази препирни между последователите на Мохамед и на хиндуизма се инкарнира Той, макар Read More …