Shri Mahakali Puja: Desire Within & Havan

Lonavala (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Махакали 

Лонавала, Индия – 19 декември 1982 г.

Добре дошли на всички Сахаджа йоги в тази велика страна на Йога. Днес преди всичко трябва да установим желанието вътре в себе си да бъдем търсачи търсачи и да постигнем нашето пълно израстване и зрялост. Днешната пуджа е за цялата Вселена. Цялата Вселена трябва да се освети от това желание. Желанието ви трябва да бъде толкова силно, че да излъчва чистите вибрации на Махакали Шакти, която е чистото желание за постигане на Духа. Това е истинското желание, всички други желания са като мираж.

Вие сте хората, които са  специално избрани от Бог, първо за да изразите желанието и след това да постигнете крайно чистото желание. Вие трябва да пречистите целия свят – не само търсачите, а дори и онези, които не са търсачи. Трябва да създадете около целия свят една аура от желание за постигане на най-висшето, Духа. Без желание тази Вселена не би съществувала. Желанието на Бог е Светият Дух. То е Всепроникваща сила, то е Кундалини вътре в нас. Кундалини има само едно желание и то е да бъдем Духа, а при всяко друго желание Кундалини няма да се издигне. Единствено когато тя знае, че това желание ще бъде реализирано от някой, който стои срещу търсача, тя се събужда. Ако нямате желание, никой не може да я събуди. Един Сахаджа йоги никога не би се опитал да наложи своето желание върху друг човек. 

Първото препятствие, с което се сблъсквате, след като получилите вашата Себереализация, е, че веднага започвате да мислите за вашето семейство. Започвате да мислите: “Моята майка не я е получила, баща ми не я е получил, съпругата ми не я е получила, децата не са я получили”. Трябва да знаете, че тези връзки са земни, на санскрит се наричат локик. Те не са алокик, не са отвъд светските връзки. Това са земни, светски взаимоотношения и земни, светски обвързаности. 

Така че ако си играете на тази сила – както знаете, Махамайа Шакти ви позволява да си играете със силата – ще продължавате така колкото си искате. Хората водят при Мен свои близки, родителите си и накрая откриват, че са сторили нещо много погрешно. Изгубили са толкова скъпоценни моменти, толкова много часове, толкова много години, хабейки силите си за хора, които никога не са заслужавали никакво внимание от Майка. Но много скоро разбирате по-важното – че това желание може да бъде във вас, но да го няма в нито един от тези така наречени светски родственици. Няма значение. Както Христос е казал, че Неговите братя и сестри чакат отвън. Той казва: “Кои са Мои братя и кои са Мои сестри?” Така че трябва да разберете, че онези хора, които през цялото време се въвличат в проблемите на семейството си и привличат Моето внимание – а  трябва да знаете, че Аз  се забавлявам с това – тези хора не са от значение за вас. 

За вашето издигане е важно преди всичко да нямате желание относно вашите близки роднини и приятели, а да имате чистото желание. Това е първият принцип за установяване на силата на Махакали. Специално в Индия, където хората са прекалено привързани към семействата си, това е много голям проблем. Ако дадете Реализация на един човек, с учудване виждате, че всичките му връзки са с купчина бхутове. Давайки Реализация на един човек, вие си търсите белята – всички бхутове бавно настъпват, тормозят Моя живот, губят Моята енергия и то абсолютно напразно. Трябва да ви се случи нещо такова, за да разберете, че не е благоприятно. Ако искате да си губите времето, Аз ще ви позволя. Но ако искате да се издигнете бързо, преди всичко трябва да запомните едно – че тези връзки са абсолютно земни, светски и не са вашето чисто желание. 

Така че се опитайте да разграничите чистото желание от мирското, светското ви желание. Това в никакъв случай не значи да се откажете от вашето семейство, от майка си, от сестра си. Нищо подобно. Вие ги наблюдавате и виждате, както бихте видели някой друг, и разбирате за себе си дали те наистина го желаят или не. Ако са много добри, не биха ги “дисквалифицирали”, защото са ваши близки. Освен това не може да ги “дисквалифицират”, защото са ваши близки. И двете неща са налице.

В Сахаджа Йога вие правите вашето желание чисто. Трябва да се откажете от толкова много неща, но хората, които са привързани към своите семейства и биват ограничавани от тях, трябва да гледат да не налагат Сахаджа Йога на никой от близките си. Поне не ги насилвайте за Моя сметка. 

Това желание вътре в нас, което е силата на Махакали, се проявява по много начини. Както ви казах, първото нещо, което става с вас след Реализацията – защото всички сте Сахаджа йоги – е да направите нещо за вашите близки. След това второто желание, което се проявява, е да се опитате да ги лекувате. Това е второто желание. Ще трябва да го изпитате върху себе си, за да видите, че се е случвало на мнозина. И си мислите, че за всичко – от проказа до най-дребни неща, като настинка или кихане – трябва да ги водите при Майка. И всички притеснения в семейството – всякакви дреболии, като бременност или кихане, които са толкова естествени – отвличат вашето внимание и ги насочвате към Мен. Така че когато тези притеснения са във вниманието ви, Аз казвам: “Давайте, опитайте се да ги решите, ако е възможно”. Но ако отсъстват от вниманието ви, тогава те са в Моето. Оставете ги на Моето внимание, Аз ще се справя. Но тогава се получава омагьосан кръг, много фина проекция на ума – “Добре, Майко, вниманието ми не е върху тези неща. По-добре Вие се погрижете”. Не това е начинът. Би трябвало да имате само едно силно желание вътре във нас, за себе си – “Станах ли Духа? Постигнал ли съм най-висшата цел? Преодолял ли съм светските си желания?”. Пречистете се!

 Щом започнете да се пречиствате, Аз се грижа за онова, което отпада. Това е само уверение, но не е гаранция. Ако то заслужава Моето внимание, определено ще се погрижа за него. Вие трябва да цените вашето внимание, както Аз ценя Моето. Мисля, че трябва да цените повече вашето внимание, отколкото Моето, защото Аз мога да се справя много добре с нещата вътре в Мен, защото всичко е в Моето внимание.

Но се опитайте да пречистите вашите желания от светските проблеми, с които се сблъсквате. Така ако се разпрострете повече, тогава се замисляте: “Майко, какво ще кажете относно проблемите в нашата страна?” Добре, дайте Ми картата на вашата страна. Край, това е повече от достатъчно. После се пречистете, освободете се от желанието, което имате. И след като се пречистите, тази област ще бъде покрита от вашето внимание. Това е много интересно. Когато сте го преодолели (светското желание – б.р.), само тогава можете да хвърляте светлина. Ако все още сте вътре в него, вашата светлина е скрита, не се излъчва светлина. Трябва да се издигнете над такова желание. Всеки път, когато сте над подобно желание, вие излъчвате светлина и осветлявате по-широк проблем, с който се сблъсквате и за който си мислите, че трябва да бъде решен от Мен. Вие ми създавате главоболия, трупайки ги върху себе си. Трябва да правите само едно нещо и то е да станете Духа. Това е всичко, просто нещо е. Останалото е Моя грижа. 

Сега проблемът, който ще е изтегли желанието ви към колектива, би трябвало да бъде много различен. За да потвърди вашата чистота, за да ухае с вашата чистота, вниманието ви трябва да бъде другаде. Сега не сте с лице към Мен, а заедно с Мен сте с лице към целия свят. Вижте, цялото отношение ще се промени. Отношението трябва да е: “Какво мога да дам? Как мога да го дам? Каква е моята грешка при даването? Трябва да бъда по-бдителен къде е  вниманието ми. Трябва да бъда по-внимателен със себе си. Какво правя? Каква е моята отговорност?” Трябва да пожелаете да бъдете чисти. Трябва да бъдете чистото желание, за да бъдете Духът. Но каква е отговорността ви към самите вас? Трябва да желаете отговорността ви към самите вас да бъде проявена, да бъде свършена. Тогава (идва – б.р.) отговорността към Сахаджа Йога. 

Каква е вашата отговорност към Сахаджа Йога, която е започнатото дело на Бог, а вие сте Моите ръце? Вие трябва да работите за Бог и да се борите с анти-божествените, сатанински елементи. Вие не сте отговорни повече за вашите семейства. Онези, които се тревожат, са “полуготови” Сахаджа йоги, които – казвам – са безполезни и не стават за нищо. Всички като тях ще отпаднат, техните семейства ще боледуват и Аз зная, че това ще се случи. Защото сега силите са обединяват по такъв начин, че ще започне подбор.

Отговорността ви към самите вас е да бъдете Духът. Отговорността ви към Сахаджа Йога е отговорността да Ме разбирате все по-добре, отговорността да разбирате механизма вътре във вас, отговорността да разбирате как този механизъм действа и се проявява. Отговорността е как да станем свой собствен гуру; вашата отговорност е да бъдете достойни и възхвалявани личности. Отговорността е да бъдете уважавани, а не евтини личности. Всеки от вас заслужава цялата Вселена, ако искате да се издигнете до такава висота. Вселени след вселени могат да бъдат поставени във вашите нозе, ако искате да се издигнете до такава висота, до това величие, което е вътре във вас и трябва да бъде отгледано.

Онези хора, които все още искат да живеят на много ниско ниво, не могат да растат. Например, западните Сахаджа йоги имат известен проблем с извършване на грях към Майката, а източните Сахаджа йоги имат проблем с извършване грях спрямо Бащата. Изобщо не е трудно за вас да се освободите от това. Вниманието трябва да се запази чисто. В Сахаджа Йога знаете всички методи как вниманието може да се запази чисто. Ако вниманието не е чисто, тогава желанието ще бъде винаги атакувано от всички дребни, безсмислени неща, които не са от значение за вашето израстване. Човек, който е добър Сахаджа йоги, не се безпокои за дрехите си нито какво казват другите за него, какво говорят за него, как се държат с него. Вниманието не е върху критикуването на един или друг човек нито пък има нечия агресивност към някого, защото никой не е другият (а всички са едно – б.пр.). 

Но проблемът е, че когато Аз казвам това, никой не мисли, че говоря на всеки един от вас. Агресивните приемат тази роля, а не-агресивните си мислят нещо различно. Например ако Аз кажа нещо за някой агресивен човек, не-агресивният веднага ще си помисли, че това се отнася само за агресивните, но не и за него самия. Вие веднага започвате да прехвърляте всичко върху другите, да търсите грешките в другите. Така желанието започва постепенно да отслабва поради товарите, които носи върху себе си (в оригинал: “So, this desire becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put on it.”). 

Така че бдителността е много важна, пълната бдителност – Сатаркта – тоест да пазим нашето внимание чисто, за да поддържаме чисто нашето желание. Желанието идва от сърцето. Вие сте така изградени, че вашата Брахмарандра също е сърцето (проекцията на главата, питхите на Брахмарандра и сърцето съвпадат – б.пр.). Ако сърцето ви не е чисто, Брахмарандра също няма да остане чиста. Някои хора си мислят, че ако говорят големи приказки за Сахаджа Йога, всичко с тях е наред. Но те мамят себе си, ако сърцето не е отворено. Така че се опитайте да отворите сърцата си. 

Надявам се днес, когато почитате Махакали и правите тази Пуджа и този специален йагна, определено да установим тази аура и да осветлим света. Но вашето становище трябва да бъде доколко допринасяте за това. Дали още ли мислите за другите, още ли мислите за дребни, несъществени проблеми или мислите за своя Дух.

Така че Лявата страна започва и свършва с Шри Ганеша. Шри Ганеша има само едно основно качество – Той е изцяло отдаден на своята Майка. Той не познава друг бог. Дори не познава Своя баща. Той познава само Майка си и е отдаден изцяло на Нея. А чистото желание трябва да заработи, но за това Аз ще ви разкажа по-късно, тъй като ще правим още много пуджи. Но днес нека да установим чистото желание да бъдем Духът. 

“Как?” – биха попитали на Запад. Винаги възниква въпросът как да го направим. Бих казала, че е много просто! Ади Шанкарачарйа написа “Вивек Чудамани” и толкова много други книги и трактати, а след това всички онези големи интелектуалци се захванаха с живота му, говорейки: “Вземете това или онова и готово.” Той отговори: “Забравете за тези хора”. След което написа “Саундарйа Лахари” – точното описание на неговата Майка и предаността му към Нея. И всеки куплет, който написа, е мантра. Това не е отдаване на ума чрез ума, а чрез сърцето. То е абсолютното отдаване на сърцето. Западните Сахаджа йоги знаят много добре как непрестанно биват атакувани от негативности, особено когато ужасни хора като Фройд са дошли да разрушат техните основи, корените. И как Запада го прие сляпо и така бе отведен пътя към ада. Всичко това трябва да бъде разобличено. Всичко това е глупаво, абсолютно погрешно и е анти-божествена дейност. Тогава ще осъзнаете, че ще се борите докрай, казвайки: “Това (фройдизмът –б.пр.) е разрушаването на нашата основа, на нашите корени. Докато нашата Майка е източникът на всичко върховно, благородно, подхранващо и извисяващо, еманципиращо, то се опитва да отреже нашите корени.”. Мисля, че с вас са се отнасяли като с подобни на животните същества, и той (Фройд – б.р.) иска всички от нас да паднат на такова ниско ниво на човешки съществува, каквото са патологичните случаи. Не зная. Така че за вас е важно да разберете всички атаки, насочени към вас, и да бъдете бдителни и да не се идентифицирате с никоя от тях.

Накрая, бих искала да кажа, че вие сте дошли в тази страна да видите корените, а не бурените. Променете отношението си на западняци  – “Телефоните не са добри, човек не може да се обади. Пощите са ужасни. Железниците са най-зле”. Последното не го казвам, защото сме в ж.п. вагон. Но хората тук са прекрасни. Те знаят какво е дхарма. Не са атакувани по един или друг начин, тъй като самата Кундалини, Шри Ганеша са установени тук. Как може някой да посмее да атакува този велик (щат) Махаращра, който е пазен от осем защитници (в случая, сваямбху – б.р.) на Ганеша? Не зная дали жителите на Махаращра са запознати с този факт. Има толкова много марути, които могат да атакуват тази страна. Тук няма негативни атаки, освен че хората са доста ориентирани към парите. Това е единственото им проклятие. Ако могат да се измъкнат от него, са велики хора.

Така че сте дошли в тази страна не да се наслаждавате на комфорта на Запада, а на комфорта на Духа. Така вие променяте отношението си към Индия. Нямам предвид отношението ви към Индийските авиолинии, във всеки случай. Лоша идея е да идвате с Индийските аеролинии, само защото сте Сахаджа йоги, наистина. Индийските авиолинии нямат нищо общо със Сахаджа Йога. Всички наши железници, всички наши компании нямат нищо общо със Сахаджа Йога. Така че какво? Бъдете патриоти и ползвайте вашите авиолинии, за бога. 

Когато пристигнете тук, ще видите, че хората са твърде невинни. Не могат да разберат Фройд. Не можете да им говорите за това, то е извън тях. Те са по-висш тип хора в това отношение, защото не са атакувани, докато вие сте по-висши заради това че сте атакувани, но сте се измъкнали. Просто сте отвърнали лице и сте от другата страна. Това е нещо велико.  

Така че вие също ще сте уверени, че в тази страна, която има такова огромно население, има много хора, които вярват по същия начин, по който вярвате и вие. Така че не бива да се чувствате изгубени.

Затова днес ще започнем с Пуджа на Махакали Татва. И това е денят на Гаури. Може да се каже, че днес е денят на Ганеша и Гаури. Според календара може и да не е, но според Мен е така, и нека да установим вътре в себе си, на фино ниво желанието да бъдем чисти и да бъдем пречистени от всички бариери и нечистотии, които са вътре в нас. Желанието да бъдем велики Сахаджа йоги. Желанието да бъдем отговорни Сахаджа йоги. Желанието да бъдем отдадени на нашата Майка. Не е трудно. Да отдадете егото е последното, което трябва да направите. Защото какво отдавате? Аз не искам нищо от вас, освен да приемате Моята любов. Отдаване означава просто да отворите сърцата си, за да приемете Моята любов. Откажете се от егото, това е. И всичко ще се оправи. Аз се опитвам да вмъкна Себе си във вашите сърца и определено ще се установя там.