Агнйа чакра, Вратата към Рая

New Delhi (India)

1983-02-03 Agnya Chakra: The door of heaven, New Delhi, India, DP, 83' Chapters: Talk, Q&ADownload subtitles: EN,ES,LT,NL,PT,RU,TR (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Агнйа чакра

Делхи, 3 февруари 1983 г.

Днес ще научим за центъра Агнйа. Агнйа чакра, която е разположена на пресечната точка на оптическата хиазма. Очните нерви отиват назад в противоположна посока и там, където се присичат, се намира този фин център. Той има последователна връзка с останалите центрове чрез продълговатия мозък. Центърът има две листчета. Този фин център действа от една страна чрез очите, а отзад – чрез изпъкналостите на тила. Това е физическата страна на центъра, третото око, за което някои говорят. Имаме две очи, с които гледаме, и трето – по-фино око, чрез което виждаме. Ако виждате това око, значи сте далеч от него. Например, ако си виждате очите, това означава, че виждате отражението си, не реалността. Ако виждате нещо, означава, че го гледате. Така че хората, които казват, че виждат око – например тези, които вземат ЛСД и всички подобни неща – започват да виждат друго око. Те просто го виждат и си мислят, че третото им око се е отворило. Всъщност, вие сте много далече от него. Ето защо го виждате. Отидете ли на надсъзнателно ниво в Дясната страна, а от Лявата – на подсъзнателно, тогава виждате това око. Но в Сахаджа Йога трябва да виждате чрез това око. Като прозорец – може да гледате един прозорец, но ако гледате през него, не виждате прозореца. Хората, които поддържат илюзията, че можем да виждаме третото око и че поради това нашата Кундалини е събудена, безкрайно грешат.

Това е един много тесен участък, през който обикновено вниманието не може да премине. Невъзможно е. Това е много тесен участък, където егото и суперегото се притискат едно към друго и се кръстосват. И за Кундалини няма пролука откъдето да мине. Егото и суперегото отиват назад, слизат надолу до Вишудхи чакра, обграждат я, и продължават в същата посока. Всъщност, те достигат това място, тръгват от него, стигат до Агнйа чакра и се пресичат. Но тук те са в същата посока, в която се движат, а в Агнйа се кръстосват. Когато имате проблем от Лявата страна, той се отразява върху Дясната. Дясната страна започва от тук до тази страна, а Лявата – от тук (дясно на главата). Но Лявата страна всъщност действа върху Дясната.

Трябва да проникнем в третото око или да влезем в него чрез пробуждането на Кундалини. Но това е такъв затворен участък, който представлява вратата към лимбичната област, която е Царството Божие. Така че всеки, който се опитва да изтласка вниманието си през тази затворена врата, отива или наляво, или надясно. Така започват проблемите на хората, когато те не разбират, че всичко, което е непознато, не е Бог, не е Божествено. Когато минат надясно, отиват в надсъзнанието и започват да имат халюцинации. Всъщност това не са халюцинации, а истински неща, защото те съществуват в Дясната страна. И така започват да виждат разни неща от Десния канал. Може да виждат цветове или формирането на цветове, а също и умрели хора, които са били много егоистични. Може да виждат Гандхарви и Кинари, понеже отиват в Гандхарвалока , в Дясната страна, и започват да виждат всичко това в непознатата област на надсъзнателното. Но това движение е много опасно, защото ако някой ви хване там, тогава ви се лепва и ви се качва на главата, бивате обсебени от егото. Сами си го правите, и самите вие ставате зловредни. Хитлер е пример за това. Той научи от тибетските лами как да отива в надсъзнанието. И когато изучи тези работи от тях, ги използва и направи много хора надсъзнателни, его-ориентирани. Навярно сте чували за системата на ламите, която е един друг проблем. Те знаят бъдещето, кой ще е следващият лама, къде ще го намерите, откъде ще го вземете. Знаят всичко за бъдещето и хората си мислят, че това е Божествено! Да се знае бъдещето, не е Божествено. Това е област, към която никога не бива да се насочваме. Защото е неравновесие. Ние сме човешки същества и трябва да знаем настоящето, не бъдещето. Веднъж минали през състоянието на настоящето, вие достигате висота, откъдето можете да видите миналото, настоящето и бъдещето. Да предположим, че имате средства да се изкачите по-високо и застанете там, над Майката Земя, тогава можете да видите всичко, което е минало, и това, което ще дойде; и където и да се намирате, вие сте в настоящето. По същия начин, ако някой се издигне в реалността, той стига до тази точка на надсъзнанието, откъдето се вижда надсъзнателното в Дясната страна, и също може да види подсъзнанието, но не се интересува. Той иска да се издига в настоящето. И това всъщност е истинското пробуждане на Кундалини.

Всички онези, които казват, че издигането на Кундалини е много трудно и вредно, са хора, които нямат право да събуждат Кундалини. Когато се опитат да правят някакви номера, всъщност тяхната симпатикова нервна система се превъзбужда. И симпатиковата лява и дясна нервна система започват да извличат повече енергия от централната пътека. Така тя се изтощава още повече и такъв човек всъщност получава умствен срив. Толкова хора, които казват, че издигат вашата Кундалини с този или онзи метод, разбиват живота на садхака (последователя). Накрая те биват изоставени, без да достигнат нищо. Никой не знае какво да достигне и какво да приеме. Те биват подведени.

Човек трябва логически да проумее, че поне здравето ви трябва да е наред. Умствено трябва да сте по-добре. Темпераментът ви трябва да се подобри и това е най-малкото. Но ако пилеете всичките си пари за такъв гуру, вие погубвате здравето си за безмислени експерименти и ако нямате контрол над себе си, тогава трябва да знаете, че това в никакъв случай не е реалността. Реалността е там, където имате контрол. Ако сте под контрола на нещо друго, тогава сте загубени. Например, някои започват да скачат и казват: ”Майко, аз автоматично започнах да скачам”. Това е нещо сериозно. Означава, че нямате контрол върху себе си. Просто скачате, защото някой ви кара. Вие скачате, защото вашата Читта, вашето внимание, собственото ви съзнание е под контрола на някой друг, вие не можете да се контролирате. Всички такива преживявания, когато хората си мислят, че летят във въздуха или имат извънземни пътешествия и виждат тези неща – всичко това е много опасно и такъв човек накрая може да полудее. Абсолютно. Защото напълно губи самоконтрол. В Америка това се нарича “парапсихологични експерименти”, за да ползват гръмкото име парапсихология. Естествено, че е “пара”, тъй като е над психиката на човека, но е много опасно. Не се предполага, че трябва да навлизате в тези тресавища, където духовете ви хващат и започвате да се държите по начин, който не можете да си обясните. Веднъж преди 5-6 години или може би повече – не, преди повече от 12 години – една група американци дойде да ме види и ми казаха, че трябва да ги науча как да летят във въздуха. Аз попитах: ”Защо? Не летите ли по въдуха?”. Отвърнаха: “Не, искаме да астрално пътуване”. Попитах ги защо. Отговориха, че руснаците правели опити в парапсихологията и че те също искат да правят. Казах им, че всички те ще бъдат обсебени и с тях ще бъде свършено, че не искам да правя такива работи като руснаците. Ако и те дойдат при Мен, и на тях ще кажа същото. А те отговориха:”Не, трябва да се научим”. ”Ако ви кажа – продължих -, че ще се превърнете в роби на тези духове и на себе си и че ще си тресете тялото непрекъснато…” Въпреки това те отвърнаха: ”Да, трябва да го направим…” И когато ми казаха, че искат го правят, защото руснаците го правели, ги попитах кой ги праща. Казаха ми името на един господин, който е журналист в Бомбай. Аз отговорих, че това е човек, който е страдал от такива неприятности. Той напускаше тялото си, отиваше в друг свят, виждаше това-онова, страдаше толкова много и напълно губеше контрол над себе си. И Аз го излекувах. И нима той си мисли, че Аз мога да прехвръля болестта върху вас? Аз го излекувах от това страдание, защо вие искате да го получите? Но те бяха твърде уверени, че го искат, и по-късно разбрах, че те имат парапсихологически бизнес в Америка, което е извънредно опасно.

И така, това е движението, което не минава през Агнйа, а се движи, плава наляво и надясно, където отивате в подсъзнанието или в надсъзнанието. Ефектите могат да бъдат различни, но за Сахаджа Йога е едно и също. Хората, които отиват в подсъзнанието, могат да започнат да Ме виждат също така в различни форми, докато хората, вземащи ЛСД не могат да Ме видят, а виждат само светлини, излизащи от Мен. А онези, които навлизат в областта на подсъзнанието, започват да виждат форми и неща по такъв начин, че си мислят, че са достигнали небесата. Но те виждат миналото на еволюцията, миналото на всичко. Тази подсъзнателна работа е много опасна без съмнение, както също и надсъзнателната. Защото всички нелечими болести, като рака, отпуснатост, всичко това идва от движение на вниманието наляво. Човек трябва да бъде много внимателен преди да отиде при който и да е от тези тантрици. Или при онези, които се опитват да ви контролират или да ви казват нещо за миналото или бъдещето.

Няма нужда да се знае миналото или бъдещето. Каква е ползата? Защо е нужно? Какво помага това? Всъщност ако започна да ви разказвам как дойдох чак до тук и как попаднах в задръстване или нещо такова, това ще ви интересува ли? Какво ви интересува предишната ви слава или предишния живот, който днес няма никаква стойност. Но това е човешка слабост – да искаме да прибавим към личността си нещо безкрайно изкуствено, несъществуващо и без стойност. И после хората казват: “Направих това, случи се да направя онова, никога не съм получавал онова.”

В Индия хората отиват повече наляво в Агнйа. Защото казват, че почитат Бог. Ако трябва да почитат Бог, те нямат връзка с Него. Например, ако нямам връзка с този микрофон, не мога да ви говоря. И така, ако Аз не съм свързана с микрофона, не мога да ви говоря. Така че без връзка с Бог, те започват да Го почитат. Пеят всякакви видове аарти, гладуват, изтезават себе си. Това са левостранни хора. И пеят молитви и всичко подобно, стигайки до крайности да правят това по 24 часа. Някой ги всмуква в Лявата страна. И те продължават да казват: “Рама, Рама, Рама, Рама…” Вие бихте казали, че на Валмики са му казали да прави така. Но кой му го каза? Нарада , а Нарада е инкарнация, Нарада. Вие не сте Нарада. И така, как можете да казвате на себе си или на някой: „Повтаряй това име”? Каквото и име да повтаряте, не можете да отидете при Бог. И къде отивате? Някъде. Може да има слуга, наречен Рама, той може да ви е сграбчил. И хората започват да се държат по толкова странен начин, че изглеждат като луди, смахнати.

Същото е и с надсъзнанието. Прекалено амбициозните хора също могат да попаднат в такова безумно положение, където не мислят за колективността, за цялото, а само за себе си. И когато се случи подобно нещо, невъзможно е да ги убедиш, че грешат, докато не достигнат своето Ватерлоо и свършват.

И така, Агнйа чакра представлява една врата. Тя е вратата към рая и всеки трябва да я премине. В тази чакра обитава Великата инкарнация, нашият Господ Исус Христос. В нашите индийски Шастри Той е наречен Махавишну, синът на Рададжи. Неговите същности се състоят от 11-те Рудри, т.е. от 11-те разрушителни сили. Но водещата, главна същност е тази на Шри Ганеша, т.е. на невинността. Той е въплъщение на невинността. Невинност значи абсолютна чистота. А тялото Му беше направено от Майката Земя, в смисъл, че Той нямаше тленно тяло. Той е Омкара. И така, когато умря, Той се възнесе. Това е факт, възнесе се. Защото беше личност, изградена от Омкара. Той е синът на Рададжи, можете много лесно да видите отношението между Него и останалите божества. За Махавишну е писано в “Деви Бхагават”.

Но кой ли чете “Деви Бхагават”? Никой няма време да чете тези книги. В повечето глупави книги, които хората четат, не можете да намерите обяснение на всички инкарнации, които дойдоха на Земята. За да разберете Исус Христос трябва да прочетете “Деви Бхагават”. Но ако кажете това на християните, те няма да искат да ви слушат, защото за тях последната дума принадлежи на Библията. Как така? Защото там са описани само 4 години от живота на Христос, а също би трябвало да се споменава нещо в другите книги за Него. И ние трябва да отворим очи за тях и да видим каква е Истината. Защото ако искаме да имаме една организирана религия, трябва да си кажем: ”Ето това е”. И няма друго. Защото ако има нещо друго, тогава вашата организация пропада. И то не е истина.

Христос е описан много ясно в “Деви Бхагават”. И ние можем да докажем това с Кундалини. Когато Кундалини се издига и спре тук, в Агнйа, трябва да кажете молитвата “Отче наш”, иначе тя няма да се отвори. Трябва да се събуди Исус Христос, ако не Го пробудите, тя няма да се отвори. Трябва да кажете името Му, иначе чакрата няма да се отвори. Това доказва, че Той я управлява. Дори и да кажете името на Махавишну, тя пак се отваря. Така че Махавишну и Исус Христос са едно и също. Трябва да видите доказателството за това. А тъй като вие просто искате да вярвате, че Христос е ваш собствен и отхвърляте всички други като безбожници, дълбоко грешите. Абсолютно дълбоко грешите.

Хората навлизат във всяко свещено писание през задния вход, във всяко. Казах ви за “Гита”, какви погрешни неща са написали за храната, които са абсолютно научно неверни. Не е вярно да се говори, че тамогуните са хора, които ядат месо. Защото те се хранят с протеини и би трябвало да станат раджогуни, автоматично. И така, ето как са се опитали да я променят, само за да напаснат своите неща към тази част. Но в началото не можаха, защото говореха: “Кришна каза – Не убивайте тези хора. Аз вече съм ги убил. Кого убивате?”. За да вкарат тази браминска щампа, те сториха това.

В Библията грешката дойде, когато свети Павел, който никога не позна Христос и нямаше нищо общо с Христос, просто влезе в Библията. Не зная защо той е там! Той не беше Реализирана душа, а просто един надсъзнателен римски войник. Римлянин, много лош войник, който изби много християни. И изведнъж хората вмъкнаха този господин, свети Павел, и той бе възприет в Библията по целия свят. Прочетете го и ще разбере, че въобще не е бил Реализирана душа. Той говори по надсъзнателен начин. Една организираща машина, която не става за нищо. В “Деянията” той описва – много хора не знаят, че “Деянията” са написани от самия Павел – и този господин се опитва да опише учениците на Христос като надсъзнателни бхутове, абсолютно като надсъзнателни хора, които се държат по толкова странен начин, че всеки би си помислил, че са луди. Можете ли да си представите учениците на Христос да имат такова поведение? А вие би трябвало да преглътнете всичко това и да го асимилирате, щом сте християни. Защото го има в Библията. А ако сте родени реализирани, започвате да си задавате въпроси – какви са тези глупости, кой е този Павел? Откъде се появи вътре? Защото той не говори като Христос.

И така, за всички нас е дошло време да разберем, че всички религии са едно. Те са част и частица от един жив извор и всички инкарнации се подкрепят една друга, подхранват се и се грижат взаимно. Между тях има абсолютно единогласие. Никога няма да видите да се противопоставят една на друга. Това също трябва да се докаже и то ще стане само ако знаете как да издигате Кундалини. Ако сте Реализирана душа и можете да издигате Кундалини, ще бъдете изненадани да видите, че всички тези божества са разположени в различни чакри и те трябва да бъдат издигнати. Понякога виждате, че Аз съм упреквана в Индия като проповедник на Христос, т.е. че разпространявам християнството. А ако отида в Англия, казват, че проповядвам Кришна, че разпространявам хиндуизма. Сега, бих ви казала, че Рададжи сътвори Христос и ако го погледнете, ще видите, че пръстите Му са така (с безименния напред – бел.пр.). Опитайте се да разберете. Двата Му пръста са така (показалецът и средният пръст са вдигнати – бел. пр.). Единият е на Кришна, другият – на Вишну. Той казва: ”Отецът”. А кой е Отецът на Христос тогава? Шри Вишну – Шри Кришна. Защото в описанието на Махавишну се казва, че самият Шри Кришна почита Сина си и казва: ”Ти ще си опората на Вселената. И който почита Мен, плодовете от това ще отидат при Теб”, и го поставя по-високо дори от себе си. И можете да видите, че над Вишудхи чакра се намира Махавишну. И Той е вратата, през която всеки трябва да мине. Той наистина ви благославя специално и казва: ”Ти ще си опората на Вселената”.

Вижте, знаете че Шри Ганеша стои в Муладхара чакра. Муладхара чакра означава опора на мула, на корените. А Христос е сложен като опора на плода. И така, същото нещо доразвива идеята, че вие осъзнавате Христос само когато вашата Агнйа чакра бъде отворена.

Агнйа чакра може да се отвори само когато Кундалини се издигне и я отвори. Но да предположим, че вие сте прекалено ориентирани към егото, тогава ще я направите толкова тясна, сякаш две въжета са я стегнали така, че нищо не може да премине. Или ако във вас преобладава суперегото и сте една изплашена, доминирана личност, тогава Агнйа също е усукана много лошо и не може да се отвори. Това, което трябва да направим, е да дадем баланс през Агнйа чакра, като прехвърляме отляво надясно или отдясно наляво, според необходимостта, която ще разберете с техниките на Сахаджа Йога след Реализацията, не сега. Когато се установи този баланс, чакрите, Агнйа чакра, стават малко по-хлабави, защото не са усукани. И само тогава, когато Кундалини се издигне, тя може да премине през Агнйа. Ако сте нормален човек, а не его или суперего – тип, тогава няма проблем вашата Кундалини да се издигне през Агнйа. Но например в Делхи, откакто дойдох, от сутрин до вечер работя над Агнйа. Хората са извънредно ориентирани към егото. Всички си мислят, че са управниците на света. Навсякъде в Делхи се усеща Агнйа. Тук хората са толкова високомерни и суетни, че си въобразяват, че управляват целия свят, че са шефове и велики хора, принадлежащи на политиката или нещо подобно. Всички са ориентирани към егото. На такива хора не може лесно да им се даде Реализация. Първо трябва да им се свали егото и да приемат Бог като Върховното същество, като Господ, като истинския Цар на света. Едва тогава ще стане.

Има и хора, които опитват да развалят Агнйа, въртят си очите, търсят с поглед. Представете си, Христос специално е споменал това: ”Казано е: Не бива да допускаш нечестивост!, а Аз ви казвам: Не трябва да имаш нечестиви очи.” Просто си представете! Той говори за очите. Защото на това ниво Той контролира очите. Но на Запад е трудно да намериш мъж или жена, които да нямат похотливи очи. Последователите на Христос имат такива ужасни очи, че не знаеш какво правят. Те ще полудеят – не могат да гледат само напред. През цялото време очите им се въртят насам-натам. Имат лъстиви очи или пък гледат някого или нещо, но всичко това е безрадостно, липсва радостта! Просто гледат хората без никаква радост.

Христос казва: ”Не трябва да имате нечестиви очи.” Но всичко това е казано от Него като заповед. Естествено, никой не я изпълнява. Както ви казах, същото е и при мюсюлманите – беше им казано да не пият, а те наопъки започнаха с поемите на Омар Хайям да предизвикват Мохамед Сахиб. А християните пък започнаха да предизвикват Христос с всичките антихристистски дейности, които ще бъде унищожават невинността на хората, чрез които очите им да бъдат унищожени и цялата чистота на разума да бъде унищожена.

Появи се и една друга една крайност, която изобщо не беше проповядвана от Христос. Не зная как това дойде в християнството. Това е т.нар. монашество и правене на хората брахмачари и брахмачарини (безбрачие). Това е състояние (авастха), където човек трябва да расте – както Йогешвара, както Шри Кришна. Въпреки всичко Той беше брахмачари. Това е състояние на ума, в което вие не бивате въвлечени. Съвсем различно е да втълпявате на някого идеята, че трябва да стане абсолютен брахмачари или брахмачарини или че трябва да води безбрачен живот, насилвайки го. Христос никога не е казвал това. Той не можеше да се жени, тъй като беше на Земята да извърши едно велико дело – да извърши издигането през Агнйа чакра. Ето защо беше разпнат. По този начин Той трябваше да направи място в Агнйа чакра и именно това стори, по нареждане на Своя Баща и на Своята Майка. И Той го направи. Така че хората, които вършат всичките тези глупости с безбрачието, всъщност не постигат нищо… Защото умът не дава безбрачие. То трябва да идва отвътре, чистотата трябва да идва отвътре. И това създаде проблем в католицизма и се започна друга голяма глупост – хората да ходят и да се изповядват на свещеника. До сега не съм видяла свещеник Реализирана душа. Защото ако беше така, той щеше да избяга далече от свещенничеството. И така, хората ще ходат да се изповядват на свещеника, а той горкият ще полудява, а изповядващият се получава блокаж на лява Вишудхи, чувствайки се виновен. Това е абсолютно погрешно отношение към Бог. Не е нужно да се чувствате виновни.

После, след Христос, имаше хора, които не го приеха. Евреите например. “Ние няма да приемем Христос и трябва да страдаме за Бог, защото трябва да го направим за Него”. Дори и сега християните глупаво вярват, че трябва да страдат. Индийците също вярват, че трябва да страдат, но те също така знаят, че Махавишну ще дойде и когато дойде, Той ще има силата да поеме нашите карми и няма да бъде нужно да страдаме. Всъщност това става, когато Христос е събуден в нас – Той премахва вашата карма, вашето его и суперего. Премахва кармата, вашите папас (грехове), обусловеностите ви и така вие ставате свободни. Това е много важна точка, която хората трябва да знаят: великото дело, което Той извърши, бе да установи Себе си в Агнйа чакра, за да премахне тези две неща. И когато Той ги изсмуква, когато ги поглъща, тогава ние сме над кармите, на нашите грехове и папас. И не бива да се тревожим за греховете, за тапасйа и т.н. Но хората, които дойдоха в тази страна като мисионери, които дойдоха в Индия да проповядват християнството, нямаха никакво понятие нито за Махавишну, нито за Христос. Те пристигнаха с оръжие в едната ръка и Библия в другата. А ние, глупавите индийци, също не познавахме стойността на нашето наследство и просто казахме: ”Добре, ще станем християни, за да ни дадат добра работа”. И като всички кариеристи, всякакви хора станаха християни. Но всъщност, те трябваше да кажат, че Махавишну е роден. Ако бяха прочели нещо от “Деви Бхагават” и бяха казали, че Махавишну е роден, тогава хората биха се отказали от идеята, че трябва да страдат заради своите карми. И индийците все още си мислят, че трябва да изстрадваме кармите си, да постим, да отидем и да се обесим на най-близкото дърво. Това не е необходимо. Нужно е просто да изчакате да момента, когато вашата Агнйа чакра ще бъде отворена. Бъдете в Центъра. Както Буда казва – да бъдете в средата. И когато Кундалини се издигне, всичко което се е натрупало, ще бъде всмукано и вие ще можете да получите вашата Мокша. Ето това е простото нещо, което трябва да сторите. Вместо това ние, индийците си мислим, че трябва да страдаме, да постим.

В Сахаджа Йога не е позволено да се гладува в името на Бог. Може да постите поради друга причина – например ако нямате пари, и без това ще гладувате. Но не и в името на Бог или на вашата карма. И сега евреите отказаха да приемат Христос и в резултат казват: ”Няма да приемем Христос, ще страдаме”. Добре, те страдаха, страдаха, страдаха… Появи се Хитлер да ги постави на място и те страдаха. След Хитлер сега самите те станаха като него. Представете си колко погрешни идеи могат да ви доведат до крайност. В резултат на това “трябва да страдаме” се роди Хитлер, за да ги подкрепи в желанието им да страдат.

Никой не може да страда повече. Вие трябва да работите за събуждането на вашата Кундалини. И трябва да се установите много по-добре в Сахаджа Йога. Всичките ви страдания ще да бъдат премахнати. Едно от имената на Деви е Папа Вимочини . Тя премахва всичките ви папас. Ние наричаме Шри Ганеша Санкат Вимочан . Той е Този, който премахва всички препятствия в живота. И наистина, бидейки благословени, вие може да видите, че Бог има толкова много начини да благослови хората. Това е чудо, едно истинско чудо. Толкова хора, които сега са в Сахаджа Йога, казват, че чудесата губят значението си в Сахаджа Йога. Това е факт.

И така, човек трябва да осъзнае, че Бог съществува. И не само съществува, Той действа. Той обича. И ние трябва да Го познаем. Каквото и да сте направили, каквито и да са грешките ви, трябва да станете едно с Бог. Защото Той е вашият любящ Отец. Той е Бащата, който е Океанът на Любовтта. И единственото, което трябва да направите е да помолите за това и когато Кундалини се издигне, вие ставате едно с Него и Той иска да предостави цялото си Царство, всичките си сили на Своите деца, които създаде. И така, всички тези смешни идеи за религията – че трябва да страдате, да изтърпявате наказания, че трябва да сте брахмачари – всички тези абсурдни идеи трябва да бъдат изоставени. Вие трябва да сте абсолютно нормални, щастливи хора. Бог е направил толкова много за вас, толкова много е сътворил за вас. Но ако дори и сега вие искате да сте нещастни, какво да се прави?

Що се отнася до Майка, ако понякога искате да Я накажете, или да кажем, искате само да Я направите нещастна, тогава кажете: ”…в противен случай няма да се храня.” И така, гладуването не е разрешено в Сахаджа Йога. Но ако трябва да постите заради храна, заради други неща, тогава всичко е наред. Иначе не е нужно да се пости, освен за по един-два дни.

И по този начин разбираме, че Агнйа чакра представлява най-важната врата, през която трябва да премине всеки, и тя трябва да бъде подходящо почитана и пазена чиста. Затова вие трябва да пазите своето внимание много чисто. Вниманието ви трябва да е чисто. Ако то е замърсено, тогава вашата Агнйа чакра няма да бъде наред. Тогава ще имате халюцинации, неправилни идеи и ще мислите за грешни неща. И ако наистина искате да откриете значението на вашето съществуване, ако наистина искате да събудите Кундалини, тогава знайте, че каквото сте знаели досега за Бог или за всичко останало, трябва да се преосмисли, да бъде отново видяно според вас такова, каквото е. Докато не преминете през това, не можете да бъдете покръстени.

Хората говорят за Кръщението, за Йоан Кръстител. Той наистина беше Реализирана душа и когато вдигаше Кундалини и слагаше вода на главата, наистина даваше Реализация. Това е кръщение. Християнин означава кръстен човек. А не този или онзи да си слага ръката на главата ви и да ви казва, че сте Реализирани. Напротив, Уйлям Блейк казва:”Свещеникът поруга главата ми”. Това е вярно. За една Реализирана душа ако някой свещеник, който не е реализиран и не е подходящ за тази работа, си сложи ръката на главата й, то тогава децата си навличат проблеми. Виждали сме много деца, които са Реализирани души, които получават проблеми – очите им стават кривогледи, децата стават странни, мозъците им се увреждат и трябва да ги лекуваме. И така, много е опасно да се кара някой да слага ръката си върху пулсиращата ви фонтанела, която наричаме талу (най-високата мека точка – бел. пр.). Талу е Брахмарандра, това е най-важната част на човешкото същество и всеки трябва да бъде много внимателен ако някой докосва тази област. Трябва да бъдете Реализирана душа и да знаете как да го правите, т.е. трябва да бъдете Сахаджа йоги. Трябва да бъдете внимателни, когато децата ви са новородени. Още повече ако са реализирани. Защото ако не са, реакцията им не е толкова силна. Но ако са реализирани, крещят, плачат и не могат да го понесат.

И така, трябва да разберете, макар и да изглежда много традиционно или нещо подобно, че човек трябва да разбере, че нещата, които са болезнени за хората, трябва да бъдат изоставени. Дошло е времето всички да се откажем от това, което не е добро за нашето здраве, за нашия Дух. Ако не приемате това, единственото, което мога да ви кажа като Майка, е: ”Аз съм загрижена за вас”. Но то е много повече. Това е едно опасно време.

Ако Агнйа чакра е увредена отзад, това означава, че определено сте обсебени. Ако Агнйа е блокирана отзад, човек развива слепота с отворени очи. В Индия това е много често. Причината е, че имаме много странни идеи за Деви или за Бог – че навлизат в тялото на хората. Как е възможно това?! Отново става въпрос за същото – надсъзнанието. Една слугиня, която през цялото време използва лоши думи, няма чувство за чистота, за святост, изведнъж започва да се клати и крещи: ”Хо-хо-хо”. И всички жени – в Махаращра това е много разпространено – отиват при нея и падат в нозете й с думите: ”Деви дойде, Деви дойде”. И после в крайна сметка, те биват обсебени. Защото попадат във властта на някакъв дух. Наскоро имахме един много тежък случай – един мъж дойде при Мен и ми каза, че не може да се сдържи и че трябва да докосва краката на снаха си, понеже тя била Деви. Попитах защо. “Защото тя изпада в тази възбуда”. Отговорих му, че ако той си мисли, че тя е Деви, нека докосва краката й, но не бива да идва при Мене пак. И той ослепя, напълно ослепя. И когато това се случи, дойде при Мен и трябваше да му оправя Агнйа чакра!

Сега, как става това в Сахаджа Йога? Тъй като имате снимката, можете да я използвате. Запалете свещ пред снимката. Светлината е начин да излекувате вашата Агнйа чакра. Винаги със свещ или слънце. Защото Христос пребивава в Слънцето. Това, което правите, е да застанете срещу светлината на свещта пред снимката. Поставяте още една свещ отзад и правете аарти на вашата Агнйа чакра отзад. Там са Махаганапати и Маха Бхайрава. Просто направете аарти и Агнйа чакра ще се отвори. Но как я отваряте? Много просто: на всяка мисъл, която се появи, казвате: ”Прощавам”. Това е най-могъщото оръжие, което Христос ни е дал. Просто кажете: ”Прощавам, прощавам” и ще можете да преодолеете егото си. Това е мантрата за Агнйа чакра отпред, просто казвате “Прощавам, прощавам, прощавам” и ще видите как тя се отваря и как егото се маха. Прошката е едно от най-силните оръжия, които са получили. Но те са толкова глупави, че когато им казвам да простят и че какво от това, ако не простят, те отвръщат, че да простиш е много трудно. Питам ги какво е толкова трудно, какво толкова правят. Какво толкова правите като казвате: ”Аз прощавам”? Правите ли нещо? Нищо! Напротив, като не прощавате, тогава става така, че човекът на когото не прощавате, всъщност ви изтезава, докато вие не го измъчвате. И така, тази е мантрата за предна Агнйа, а отзад, както ви казах, е свещта. Някои ще го правят един–два дни, но това не е начинът, по който работи Сахаджа Йога. Вие всички трябва наистина да го правите. Виждала съм хора, чиито очи бяха ослепени ето така, те никога не можеха да ги повдигнат, а сега имат напълно нормални, отворени очи, с нормални функции. Много е просто това да стане.

Има още нещо, което се случва с очите ни, когато Свадхистана чакра излезе от строя. Тя е представена тук отзад, около задна Агнйа. И така, когато има диабет или нещо подобно, хората започват да ослепяват. Понеже Свадхистана чакра, която е около нея, започва да притиска Агнйа и частта, която обгражда този център, притиска и увеличава центъра, така че очите не могат да виждат, няма светлина. Настъпва мрак, а хората държат очите си отворени. Виждали сте много диабетици да ослепяват по този начин. Така че най-напред лекувайте диабета чрез лечение на Свадхистана. Също можете да използватете и лед около Свадхистан отзад. Но преди всичко, ако подобрите Свадхистана, ще се почувствате много по-добре. И така, лечението на предната страна е със светлина, а отзад – с вода. Най-доброто е също така да използвате свещ или вода, както ви харесва. Защото ако е Свадхисхтана, трябва да използвате вода, но ако е само обсебване, тогава трябва да използвате просто светлината, но не при диабет. Ето така се лекува Агнйа чакра.

Дори Христос казва: ”Аз съм Светлината, Аз съм Пътят”. Защото Той е Омкара. Той е Пътят. Той е и Вратата, Той е дверите и всеки ще трябва да мине през Него. Той никога не казва лъжи. Но Го разпънаха. Просто Го разпънаха. Едно хубаво нещо, което имаме и с което сме ощастливени в тази страна, е, че нямаме организирана религия. Да благодарите на щастливите си звезди. Ако имахте някаква организирана религия, никога нямаше да дойдете в Сахаджа Йога. Защото според организираните религии, трябва да вярвате в една личност и понеже тя няма връзка с някой друг, тя е самотник, увиснал във въздуха, нямаща нищо общо с някой друг. И така, благодарете на Бог за това, че в тази страна не се получи подобно нещо. Ето защо тук имаме хора, които са по-подходящи за Сахаджа Йога, отколкото в която и да е друга страна, тъй като там са много обусловени. И това е много голяма благословия. Например, да вземем Сай Натх, който беше последната инкарнация на Принципа на Гуру. Той беше мюсюлманин. Но всичките му ученици са хиндуисти, не са мюсюлмани. Мюсюлманите не го възприемат като Бог. Освен това има и едно място, наречено Хазималланг, където умря един светец, който беше мюсюлманин. Но той каза, че само брамините, т.е. Реализираните души, могат да го почитат. А те трябваше да определят някой брахмин – което те не разбраха, не разбраха думата брахмин. Те са хиндуисти, почитащи един мюсюлмански благородник. И ето идеята: щом човек стане благородник, след като стане Реализирана душа, след това вече няма религия. Той е отвъд религията. Той става религията. Тогава за него няма вече ограничения, защото капката е отишла вече в Океана, сега той е Океанът. А за Океана няма ограничения. И тъй като човек е продолял своите ограничения, е над всички тези неща. И ето в това вярваме ние. Ако той е благородник, ако е Реализирана душа, тогава той е Реализирана душа. Веднъж отитох в едно малко селце, наречено Мианки Такди. Веднага щом стъпих там и усетих страхотни вибрации. Попитах: ”Кой е великият светец, живял тук?” Казаха, че имало един мюсюлмански благородник. Аз казах, че какъвто и да е бил, е бил голям светец. И докато седях и говорех – ще видите на фотографиите – седем пъти се явиха светлини на главата ми. Седмият път беше, когато си сложих ръката ето така. Но никой не видя, само Аз разбрах. А Аз знаех, че това съществуваше и се смеех. Чак после хората, когато хората видяха снимките, чак тогава можаха да го видят.

Тези Реализирани души са навсякъде и те помагат. Те никога не влизат в никого, никога няма да ви притеснят, водят ви по правилните пътеки. Те водят своите ангели и ви помагат да стигнете до правилния път, до правилни заключения. Никога не се опитват да ви обсебят, да ви хипнотизират, да ви поведат към неправилен живот. И така, когато и вие станете Реализирани души, трябва да знаете, че сте длъжни напълно да знаете каква е реалността. Продължавайте да разбирате, опитайте се да я асимилирате, а не да я отблъсквате, тъй като сте обвързани с друга организация. В Сахаджа Йога няма организация, знаете го много добре. Няма групи в Сахаджа Йога. Няма членство в Сахаджа Йога. Това е една жива организация. Така че каквото става тук, цялото тяло знае. За тялото не е нужно да има някаква писана организация. Сахаджа Йога работи по същия начин.

Но също трябва да кажа, че както в тялото си имаме различни типове сензорна система, също в Сахаджа Йога има хора, които идват току-що, начинаещи. На тях не им се разкриват истини, които не са в състояние да понесат. Тогава, ако прескочат определена линия на разбиране, те са в – като ние го наричаме – Нирвичара Самадхи , т.е. дадени са им определени възможности да навлязат в определени нови измерения и идеи. Но вътрешният кръг хора са тези, които са в Нирвикалпа . Имайте предвид, че само такива хора могат да учат на Сахаджа Йога. Всеки друг, който се опита да учи на Сахаджа Йога, да говори за Сахаджа Йога, просто бива изхвърлен навън, защото има една центробежна и една центростремителна сила, и двете работещи. Едната ви привлича, а другата ви изтласква навън като по допирателна. Никой не се старае да има много голяма група или нещо подобно. Ако е голяма, добре, хубаво – човек иска да спаси колкото се може повече. Но никой няма да ви насилва, никой няма да прави някакъв евтин цирк заради това. Желанието е на хората, които искат да дойдат. Онези, които желаят, не могат да бъдат насилени. Не можете да насилите когото и да било да получи Реализация.

И така, днес ви разказах какво е Агнйа чакра. За Агнйа чакра съм говорила много пъти в Англия и САЩ и много пъти различни църкви и други са се противопоставяли. Но мисля, че ако искат да съществуват и занапред, по-добре е да приемат истината и да знаят, че това, което знаят, е непълно. Те трябва да знаят всичко. Защото Христос не можа да говори много и всичко, което каза, бе записано от Неговите ученици така, както те го разбраха. За да разберете Христос, трябва да получите вашата Реализация.

Бог да ви благослови.

Липсва превод на останалата част:

If you have any questions, you can ask Me again today for a while and then I’ll make a move because today I was unusually late. But it happens. You have to get out of time. You have to get into timelessness. You have to get deconditioned about timing. Those who see time too much, they must learn to get out of time. And that is very, very important because time is according to certain auspiciousness has to be worked out. It is not to be worked out the way we think ‛this is the time“ and I cannot be the slave of this watch. I have another watch of My own. So it all works out that way. I am not guilty for coming late, but I’m sorry because you had to wait.
Hindi Speech:
Q: What is the reason for having dreams?
Shri Mataji: The reason for dreams is that when you are sleeping your attention moves either to the supraconscious side or to the subconscious side, your attention starts moving. And then you start seeing things which are connected with your subconscious or your collective subconscious and all this thing. And you may go onto the supraconscious side where you see your future and all this thing. But the reason why you get dreams actually is that the unconscious, which is within you, or you can say the Kundalini or your Atma is trying to guide you to the right path. And how does it guide you to the right path? Is through dreams. But these are misunderstood.
How do you understand these dreams because you are so confused. First, you go deep into yourself and you touch the unconscious — sushupti stithi. But from there you come out. And then when you are coming out, you touch your subconscious or maybe supraconscious. So whatever anubhuti you had, or whatever experience you had, of the depths of the sushupti gets confused and you don’t know what you dreamt, and you don’t understand and you forget it. But those who are realized souls go to their sushupti and see exactly what they have to know. Like many people in Bombay when I came, they didn’t know I was coming but they were at the airport because they got the dream. So at this sushupti level, at the deep level, you get the communication with God if you know how to go in and come out fully aware. But if you get confused with supraconscious or subconscious areas or if you start, your chitta is not so clear-cut, then there can be a big confusion.
Question — How can you compartmentalize? What happens when a person is a realized soul? What is the state? When he is a realized soul, what happens to a man?
Shri Mataji: See, the first thing is to say that ‛how can we compartmentalize it?“ because is the ego and superego is on two sides. Actually, have you not noticed in our body, everything is a compartment. You see even a cell is a compartment. Everything has a boundary. It’s not some sort of a … even the blood has to pass through the channels. It has to go through these arteries. Everything is a compartment. There’s nothing like something just left there like a pulp. If it becomes the pulp, you won’t exist. So, everything is in compartment. Its ego and superego are like balloons and they are two balloons which can press each other, which can flow on one side. Now see the ego, though it is placed on the left hand side more, is placed like this on the left-hand side more, and this one on the right-hand side is the superego. Still, the ego when it increases in size it starts moving on the right-hand side and the superego, when it starts moving, it starts moving this way. So everything is in a compartment in our body. You are sadly mistaken if you think there’s anything is in a pulp, nothing. Or something like a air flowing in. Nothing like that. Everything has a channel. Everything is in a compartment.
Question — What happens to a man if he is a realized soul?
Shri Mataji: Now that is — I have been telling you what happens to a man he is a realized soul that his ego and superego are sucked in and he gets a dent in the fontanel bone area, and the Kundalini shoots off, and he can feel the Cool Breeze coming out of his head, and he can feel it in his hand. This is only on the central nervous system this happens. But so many things happen much more – how to use this power, what it means and all that you have to learn.
Question – In spite of tremendous stress on Kundalini by Your Holiness, it is hard for me to reconcile myself with the fact that there is not the slightest reference of Kundalini in the authoritative guides on yoga – I mean Patanjali’s Yoga Sutras or Gita. Why?
Shri Mataji: Yes it is surprising that people will say … He says that in Yoga Sutras of Patanjali it is not written about Kundalini and also about Gita it’s not written about Kundalini. Is a fact because, you see, it was a secret science. It was kept a secret science, in My first lecture only I said, till the Sixth Century. In the Sixth Century, Adi Shankaracharya for the first time opened his mouth about it. It was a secret science with very great gurus like Janaka gave Realization to Nachiketa. And in the same way Shri Krishna did not talk about it, because you see even when Markandeya talked about it, people did not know what he was talking. They never thought him to be a sensible man.
Then later on as the people became into two compartments, one on the right, one on the left side, some started worshipping God in a devotion and in a bhakti way, then another started doing yAgnya havanadi things. So whatever was required for these two types of things evolved and that’s what developed. The central side of evolution was kept a secret. And even at the time of Shri Krishna, it was not mentioned, not a word about this thing was mentioned because this is an internal happening, it’s antar yoga. It was not described, but Shri Krisha hinted at it, that you have to have your yoga. But how, He did not say because that was not the time. He was the one who laid the seeds. That’s why He is called as Krishna. Krishna means ‛krishi,“ the one who has done krishi. So this one was laid, the sprouting had to come. Today it was to be told.
So I am telling you about it. Everything is not told at the same time. Same in Sahaja Yoga. We don’t tell you everything at this state. About Agnya Chakra I have told you something, but not all. Gradually when you will be so aware, I will tell you. It has to be seen how far to be said at what time. And that’s what was needed at that time was told by Krishna. So Gita is the one which only tells you that this will happen. But Gyaneshwara, who was born after the sixth century, in Gyaneshwari has written about Kundalini clearly. Because, though Gita it is not written, but he said, ‛this is how it is done.“ Gynaeshawara has written. Though he has written, it’s not, it’s the Gita translated into a common language, he put also the knowledge of Kundalini. Because at that time, it was to be told. Before that, it was not to be told. Shankaracharya in the sixth century did it, then Gyaneshwara did it, then Nanaka did it, then Kabira did it. All these people did it. Not only, but even Mohammed Sahib in a way has talked about it – about the Sahaja Yoga and resurrection time. They all started talking about the resurrection time much later as they started seeing people getting it. Because to talk too much about the future is dangerous. That time Shri Krishna was placed with Arjuna when they were at the war, and that time He had to talk about the problems of hinsa, ahinsa and those ideas which we have about — wrong ideas we have. And that’s how He talked on that subject. Whatever was the subject, He talked on that and He told him how to become one with God … not how…that when you become one with God, you become a stithaprAgnya. He gave the idea as to what will happen to you. But how it will happen He did not say. That was left to Me to explain. They can’t do everything, I have to do something, isn’t it? Because if He had said how, then they would have said, ‛Give me Realization.“ But they were not prepared for realization.
Question: I have tried to go into spiritualism in the real sense of the word. But my health is deteriorating day by day.
Shri Mataji: Some gentleman has done spiritualism in the real sense of the word, and his health is deteriorating. I have told you already what is the reason for that is – you take to spiritualism out of ignorance. There’s no spiritualism. There is no ‛ism“ with God. Spirit cannot be ‛ismized“. So, you take to Sahaja Yoga. Become your Spirit. You cannot ‛ism“ it. That’s one thing you cannot ‛ism.“ You can have ‛isms“ in everything. But Spirit is detached. It cannot be put into ‛isms.“ So those who say ‛spiritualism“ must know they have done wrong. All right? You come to Sahaja Yoga and forget it. I know I am sorry for that. You are misled but God is there and Spirit is there. In Sahaja Yoga we promise you that. Whatever mistakes you have done, it can be corrected. Hindi Speech.
I would say that whatever I said today, you must take the tape and listen to it at home. I’ve said all these things already. But your attention should have been there. Now you take a tape from these people. Listen to it. I’ve said the same thing which you are telling – that these are the problems of a big person who goes to these things and how he gets into problems. All right? So when you come to Sahaja Yoga. I know you are a seeker. And, if you are a seeker, that will be given to you. That’s your right to have it.
May God bless you.
Question: Which will be the end of all the world and of humankind?
Shri Mataji: Which will be the end of world? Again, futuristic, very futuristic. Let’s not talk about the end. Just now is the beginning. When the child is born we just don’t think about his death, do we? So better be worried about the beginning of this new world that we have started and don’t think of the death and all those things. Forget it for the time being.
Question: [written question in Hindi from a Sahaja Yogi from Kanpur]
Shri Mataji: There’s a gentleman from Kanpur he says that in Kanpur people are only interested in the physical curing. Have nothing to do with these wretched people, in this place. You just have nothing to do with them. If they are interested in material well being, Sahaja Yoga is not for such people. At all. If they don’t want to have God. Forget them. Let Kanpur be drowned in Ganges if they are like that. Useless people. Absolutely. Why should you worry about them? If they don’t want to have God. Don’t waste your energy on people who just want to be cured. It’s absolutely useless such people, they are very selfish, self-centred and troublesome. They are good for nothing. If they don’t want to have God, we have nothing to do with them. We have no relationship with them. They can go to the hospitals, take expensive medicines and die there.
I don’t like people who just come to Sahaja Yoga for only physical fitness. Is this is a hospital, or what? Reducing it to that level is not good. Anybody who thinks that he should help others should start helping them in Kundalini and not start curing people. Please don’t do that. I’ve told a hundred times, don’t do curing. Because what will happen if you start curing you’ll start thinking that ‛I’m curing“ and you’ll get into supraconscious. So better not do it. You just put yourself into a state which is proper for Sahaja Yoga. Gradually people will know you and will start coming to you.
But as far as is U.P. is concerned, God save that country, that place. I am married in that place. I know the people. Useless, absolutely good for nothing. They made Sitaji go to Banbas, who can forgive them? All dobhis, that’s all. U.P. wallas have a very great ego, you know. We had a servant who was from U.P. I am also married in U.P. I shouldn’t say but I saw that very clearly. And we had another one who was from Madras. So he was very clean Madrasi fellow, cleaning everything nicely, working very hard.
So I told this U.P. walla, I said that ‛If you don’t learn all these qualities, one day you will have no jobs in Delhi and you’ll all go out of jobs. You’d better learn all these qualities of Madrasi people – how neat they are, clean they are. They take their baths every day. You’re a lazy lump.“
So he said, ‛Ah, thika, inko to bartan majne dijiye hum to raj karange. [Hindi. Translation: all right, let them clean utensils, we will rule]
They are all going to do raj, just imagine. So one must understand that every place has its own problems. Out of them U.P. and Bihar, I don’t know how it is going to work out. I am worried. I have already tried to send somebody to Lucknow to do something. My house is in Lucknow. My relations are in Lucknow. I’ve given Realization to all My relations but they find it strange, the whole thing is so strange, you know. You don’t know what to do with that place. Imagine a nawab married three hundred and sixty-five wives. Can you imagine such a nawab living in that horrid place? Singing gazals morning till evening. All the dirty things they do. And I don’t know if you can really bring them around.
There are some nice people. I wouldn’t say there aren’t. But on the whole, the whole system is based on something very nonsensical and to bring them around…. Specially Kanpur is such a materialistic place, very materialistic. Very materialistic people. The Ganges flows — Ganga, Gomati, Yamuna — all these rivers are in the north, cleansing morning till evening, working so very hard. When will the people realize?
So the Kanpur gentleman should come and settle down in Maharashtra. Rama also had to leave with Sita. [In Hindi – Shri Mataji says sorry to people in audience who are from UP – the place of Shri Mataji’s in-laws.]
Question: When I give realization to persons who have meagre desire or to my own family members as there is no Sahaja Yogi?
Shri Mataji: No, no, no, no, no. Don’t try your family members. That’s not proper. Those who have no desire for Sahaja Yoga, you cannot push them in. It’s impossible. Who is your family? These are your family.
Like Christ once they asked, ‛Your brothers and sisters are calling You.“
He said, ‛Who are My brothers?“
‛Your brothers are calling You.“
He said, ‛Who are My brothers?“ He looked around.
Don’t push your family members. All right? They’ll become bhoots. Because if you push them, imagine, Agnya Chakra is closed, they’ll go to the left or to the right. They’ll become bhoots or not. Don’t push them at all.
What else?
Question: One of my cousin brothers here in Delhi where I’m staying drinks wine but does not want to come to the Sahaj Yog program in spite of my persuasion as he’s convinced that he simply can’t drink or smoke after attending the program.
Shri Mataji: You see, somebody’s brother doesn’t want to come to Sahaja Yoga program because he thinks after coming to program he cannot drink and smoke. Now, I would say that you need not tell him this secret that after Sahaja Yoga you don’t drink and smoke. You need not tell him. Once you bring him and he gets Realization, he will not do it. So let us manage it on that level. Better not tell him if you are interested. I don’t say. Did I say, ‛Don’t drink, don’t smoke“? Did I say so? I don’t say so. But it just happens. So just let it be, let them come as they are.

Translation from Hindi:

Shri Mataji: What are they saying? Tell Me if it is sensible, otherwise there is no point in wasting time on useless talks.

 

Sahaja Yogi (reading out): Reverand Mother, I bow to You respectfully at Your lotus feet. The meditation we do in Mooladhara chakra, of Shri Ganesha, how should it be done? How is the scene at Mooladhara during meditation? Meaning do we see the nadis nearby or is there some other scene?

 

Shri Mataji: You have asked that how should we do meditation of Ganeshji? And whether we can see something there on the Nadi or not.

I told you today itself that if you see something there, that is outside you. There is nothing to see. You don’t see any scene. You are there. Seeing anything is wrong. If anyone sees anything, then they are not there. And you should not see also. Because by seeing you stop, your progress stops.

 

While going to the airport from here, you see thousands of scenes. If we go on seeing all this, then how will we reach the airport? We have to reach the airport. That’s why stop seeing, just experience. That is important, experience.

You asked how we should do meditation of Shri Ganesha. For this you please come to our centre. There you will be taught the method of meditation. Learn that properly and listen to what they tell you. You may not even need to do meditation on Shri Ganesha. They will tell you on what to meditate. You yourself will come to know on which (chakra) you have to meditate.

Based on your state, based on your requirement, you will come to know yourself and you can experience it yourself.

 

Sahaja Yogi (reading a question): Body is purified by water, mind by truth. And soul by – he has left it blank. Is it austerity and reason?

Shri Mataji: He has asked – body is purified by water and mind by what?

Sahaja Yogi: Mind by truth

Shri Mataji: Mind by truth and ..

Sahaja Yogi: Soul is by – he has left it blank. Is it by austerity and reason?

Shri Mataji: According to him soul is purified by austerity. No it doesn’t happen. It is the other way round. In Sahaja Yoga, first the top floor is built then the lower ones. First you are given realization, after that you see in that light your body and understand where the dirt is. In that light you understand where your mind is dirty? In that light you see the problems of your soul. First the lamp is lit.

Krishna has also told that this tree (of awareness) is hanging upside down. The tree of life is hanging upside down. Its branches downwards and on top is the roots. So first we take you up and give realization in the roots. First understand the roots. If the roots become alright, the rest of the tree will become alright by itself.

This is the significance of Sahaja Yoga. First the root is awakened.

Even otherwise, if you have to treat any tree and you, “Say first make the leaves alright, then make the trunk in the center alright”. Then nothing can be done.

But if you go down to the root, with the root you can save the entire tree. This is the path of Sahaja Yoga that you go down to your roots. The root is on top at the Sahasrara. Then you are nourished by the Chaitanya, with which all your mind, knowledge, ego and body, whatever is the problem is cleared out.