Сахасрара чакра, Есенцията на Сахасрара е интеграцията

New Delhi (India)

1983-02-04 Sahasrara Chakra, The Essence Of Sahasrara Is Integration, New Delhi, India, DP, 90' Chapters: Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: CS,EN,LT,NL,PT (5)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Сахасрара чакра

Делхи, 4 февруари 1983 г.

Днес е последният ден в Делхи и днес Аз ще ви разкажа за последния център.
И така, този последен център – Сахасрара – се намира в лимбичната област на мозъка. Главата ни е като кокосов орех. Кокосовият орех има коса, после твърда черупка, после черна обвивка, а вътре в нея е бял. Отвън е черупката на косовия отрех, а вътре е пространството, водата. По същия начин е направен и нашият мозък. Затова кокосовият орех е наричан Шри Пхал. Това е плодът на силата, която е Шри. Силата Шри е десностранна сила, а левостранната сила е Лалита. Има две чакри: лявата – Лалита, а дясната е Шри. Тези две чакри работят (едната) в Дясната страна като силата на Махасарасвати, а (другата) в Лявата – като силата на Махакали. Централната сила е Кундалини. Тя трябва да се издигне, да прониже чакрите, да навлезе в лимбичната област и да освети седемте питхи – седалищата на седемте чакри.
И така, Кундалини преминава през шестте чакри, навлиза в лимбичната област, осветява всичките седем питхи в мозъка, които са разположени по дължина на средната линия на лимбичната област. Нека започнем от задната част – тук е Муладхара чакра (в основата на тила – бел. пр.). Около нея е Свадистхана (зад ушите – бел. пр.). След това е Набхи, после – Сърцето, после – Вишудхи и после – Агнйа. И всички тези шест центъра са комбинирани, за да направят седмия. Това е много важно нещо, което трябва да знаем. Шри чакра е работещата от Дясната страна, а Лалита чакра – от Лявата страна.
Когато Кундалини не се е издигнала, ние извършваме нашата физическа и умствена дейност с Дясната страна. Така мозъкът ни върши десностранна дейност и затова е като Шри Пхал (с твърда черупка, обвивка – бел.пр.).
Всъщност Сахасрара е комплекс от тези шест чакри и е цялото пространство. В нея има хиляда нади (нерви) и когато светлината преминава през лимбичната оласт, тогава се проявява просветлението на всички тези нади и вие можете да ги видите като пламъчета, много нежни горящи пламъчета. И тези пламъчета имат седем цвята, както видяхте на видеото. Но последното в крайна сметка става интегрирано и то е кристално чисто пламъче. Всички тези седем светлини в крайна сметка стават кристално чисти.
И така Сахасрара има хиляда венчелистчета, както ги наричат, но ако направите напречен разрез на мозъка или хоризонтален разрез, може да видите, че всички тези нерви са разположени по дължината на лимбичната област и са като венчелистче. Ако срежете вертикално, ще намерите много нерви във всеки нервен сплит. И така, когато е осветена, можете да видите Сахасрара като горящ възел от пламъчета.
Това е много дълбока тема. Когато в мозъка настъпва просветлението на Кундалини, тогава Истината бива възприета от мозъка. Затова се нарича Сатйакханд. Това означава, че започвате да виждате истината, възприемайки я чрез мозъка. Защото каквото и да виждате чрез вашия ум, то не е истина. Каквото виждате, то е само външната страна. Да кажем, че можете да виждате цветовете: може да видите естетиката в цветовете, може да видите качеството и вида, но не можете да кажете дали този килим е бил използван от някой светец. Не можете да кажете дали е бил изработен от дявол или от божествена личност. Не можете да кажете дали човекът е бил добър или лош. Не можете да кажете дали това божество е произлязло от Майката Земя или не. Също не можете да кажете за всеки един човек, с когото имате отношения, дали тези отношения са добри или лоши, или какъв човек е той. Дали е ходил при лоши или е бил при добри хора. Дали се занимава с лоши или с добри неща. Тук “добър” означава Божественото. Всъщност с мозъка си вие не знаете нищо за Божественото, нищо. Не е възможно да преценявате някой човек според неговата божественост, докато Кундалини не достигне поне до лимбичната област. Не можете да разберете дали човекът е истински или не, дали гуруто е добър или не. Защото божествеността не може да бъде възприета чрез мозъка, докато светлината на вашия Дух не засвети в него.
Духът е проявен в сърцето, отразен е в сърцето. Можем да кажем, че центърът на Духа е в сърцето. Но всъщност седалището на Духа е отгоре, тук на върха на главата. Това е Духът, който е наречен Всемогъщия Бог, или както го наричате Парвардигар. Наричате го Садашива или може да го наречете Рахим. И можете да го наричате с много имена, които са казани от Господ, който е Всемогъщия Бог. Наричат го Ниранджан, Ниранкар, всякакви неща, започващи с “нира”, “нихи”.
Във всеки център на тялото си получавате различна по вид радост. Всеки център има различна по вид радост и всяка си има име. Когато Кундарини се издигне, вие получавате всички тези радости. Но когато Кундалини стигне до Сахасрара, радостта, която получавате се нарича Нираананда, Нирананда. Нира означава “нищо друго” освен ананда, Радост – Нирананда. Също е изненадващо е, че Моето име е Нира. В Моето семейство ме наричат Нира. Нира означава Мери, Мария. Защото то означава Мариум – морски. Нира е вода. На санскрит нира означава вода. В мозъка тя е наречена Нирананда.
И това състояние в крайна сметка се разкрива. Първото, което узнавате, е Сатйа, Истината. От какво страда този мъж? По пръстите си вие виждате. Най-напред наблюдавате пръстите си. С вниманието, по пръстите си знаете кои чакри са блокирани. Чрез вниманието си. После чрез мозъка можете да разшифровате кой център е зле. Защото ако покажете показалеца, това не означава, че Вишудхи чакра е блокирана, но мозъкът ви казва, че е Вишудхи. И това определя, че този човек страда от проблеми във Вишудхи. Но това все още е на рационално ниво, защото първо гледате кой пръст е блокиран и после решавате. Но когато Сатйакханд или Сахасрара се отваря все повече и повече, нямате нужда да мислите за нищо, а просто го казвате. Тогава няма никаква разлика между вашата Читта (внимание – бел.пр.) и вашата Сат (Истина – бел.пр.). Просветлената Читта и просветленият мъзък стават едно. Няма никакви проблеми за когото и да е, няма нужда да си гледа пръстите, няма нужда да казва каквото и да е според пръстите и да тълкува чрез мозъка. Това, което сте научили в Сахаджа Йога, е, че ако има нещо лошо в Агнйа, то просто не е необходимо, то просто е Агнйа. И това просто се казва. След това Сахасрара се разкрива повече. Първо се интегрира, както казах, с Читта. После, когато напълно се интегрира с Духа, тогава каквото и да кажете, то е истина. Вие само казвате и това е всичко.
Така мозъкът се разкрива в три измерения. Първо, той установява истината чрез логически заключения, защото – както ви казах – ако показалецът е блокирал, това е Вишудхи. И ако попитате този човек дали има проблем там, той ще ви каже да. Тогава вярвате в Мен и вярвате е истина, защото Вишудхи чакра се показва. Това е логическо заключение. По начина, по който експериментирате, все още се съмнявате дали това, което казва Майка, е истина или не. И после се уверявате, че каквото е показано, е Вишудхи чакра. И така истината бива логически възприета чрез мозъка. Това е мозъчната дейност на грубо ниво.
Второто ниво е, както казах, когато вярвате, че “това е Вишудхи чакра” и нямате съмнение. Тогава започва Нирвикалпа, когато няма съмнение относно Мен и относно Сахаджа Йога. Но тогава започва друго разкритие вътре във вас. За това, че човек трябва да медитира. В покорство човек трябва да медитира. И тогава също, в това ново измерение, когато вашата Читта, когато самата тя се слива с мозъка или с просветления ум, човек трябва много честно и смирено да се отдаде на Сахаджа Йога.
Сега, какво правим, когато получим вибрации? Имаме най-различни реакции. Някои хора не разбират стойността на вибрациите. Други се опитват да научат какво е това. А трети веднага решават, че са Реализирани души и че могат да тръгнат и да дават Реализация. И отиват надясно, по пътя на егото. Когато тръгнат надясно по пътя на егото, откриват, че са се провалили и трябва да се върнат в началото, от самото начало на този път. Това е като играта “не се сърди човече”. Реакцията спрямо вибрациите трябва да бъде много смирена, с приемане.
На грубо ниво, защото както казах, мозъкът е този, който съхранява Отеца в себе си. И така, ако извършим някакъв грях спрямо Бог Отец, тогава това разкриване в мозъка отнема време. Тогава започваме да четем книги. И въпреки че на хората им е казано първо да проверяват вибрациите, а после да четат книги, те си казват: “Какво пък толкова лошо има в това да четем други книги?”. Така се връщате в началото. Това е едно от препятствията. Ние си мислим, че нямаме нужда от медитация – “Нямам време… Трябва да направя еди-какво си…” Така не прогресираме.
Другият труден въпрос е, че има много груби, недодялани хора, които идват в Сахаджа Йога. Няма значение. Но първото нещо, което трябва да знаете, е, че трябва да бъдете честни, много честни в Сахаджа Йога. Честност! Както например съм виждала – имаме сватбено тържество, а някои нахълтват без никакво себеуважение, без да имат каквото и да е разбиране за това кой плаща за всичко. Довеждат цялото си семейство и се настаняват. Има хора, които избягват да плащат за това, което трябва да бъде платено в Сахаджа Йога. Тоест за храната, за пътуването или за пристигането си от чужбина те трябва да си платят. А понякога се налага Аз да им плащам за пътуването, за храната. Няма значение, нямам нищо против. Но не е добре за вас. Главното е, че не е добро за вас. Как се държите в Сахаджа Йога относно парите също е много важно, въпреки че изглежда грубо. То може да доведе до големи неприятности в отварянето (на Сахасрара – бел.пр.) защото блокира Набхи. А както знаете, ако Набхи е блокирана, това може да се разпространи в целия Воид. А щом Воид е блокиран, Екадеша Рудра, които са раположени тук, на челото, проявяват силите си.
И така, преди Сахаджа Йога всичко беше наред, занимавахте се с всякакви неща. И полека отивахте към ада, без особени трудности. Много е лесно да отидете в ада. Може да направите два скока и да попаднете там. Но трябва да видите и другото – да отидете в ада е най-лесното нещо. За това не е необходимо да работите много или да правите нещо. Но когато се извисявате, когато се издигате, е малко трудно. Трябва да внимавате да не продапднете, да не паднете, а да се извисявате. Трябва да сте много внимателни да не се връщате към старите си навици.
Някои хора имат навик да пестят пари за сметка на Сахаджа Йога. Други имат навик да печелят пари за сметка на Сахаджа Йога. Трети имат навик да не дават полагащата се сума и така нататък. Това е нещо като измама. Но те изчезват от Сахаджа Йога за много кратко време. Може би в началото изглеждат като велики лидери, но те излизат просто ей така. А някои хора ме питат: “Майко, защо не водиш точно счетоводство в Сахаджа Йога?” Не се налага да се води някакво счетоводство или нещо подобно, защото Моите счетоводители са Сахаджа йоги. Ако се опитате да правите номера в Сахаджа Йога, веднага пропадате надолу във вашето съзнание, във вашата Набхи чакра. Може да направите хиляди рупии по някаквъ лесен начин, но ще загубите също толкова. Ще имате такива проблеми, които просто не искам да ги споменавам. И после ще се питате откъде дойдоха тази проблеми. И така, Набхи чакра блокира ако не сте честни във вашето търсене. Честността в търсенето не означава само “аз искам да търся”, а означава също какво е вашето поведение спрямо вас самите и спрямо другите. Трябва да бъдем честни спрямо себе си и да седнем да медитираме. Трябва да се опитате да подобрите вашата Антар, вътрешна, Йога, да направите вашето съзнание без мисли – чувството, че не мислите, липсата на мисли – по-дълбоко и по-дълбоко. Опитайте се да постигнете състоянието, в което наистина чувствате отсъствието на мисли.
И така, честността ви се оптплаща и вие се издигате все по-нагоре и по-нагоре, по-дълбоко и по-дълбоко във вашето същество. Първо, вие зависите от Мен: “В крайна сметка Майка върши всичко. Когато отидох при Майка, моята Сахасрара се отвори. Това се случи, онова се случи …” А какво правите вие, което да ви помагне да отворите вашата Сахасрара? Отварянето на Сахасрара е много важно.
Изненадващо е, че Сахасрара е разположена така, че става едно с Брахмарандра на нивото, в точката (на главата – бел.пр.), където е Сърдечната чакра. Трябва да знаем, че Брахмарандра е директно свързана с вашето сърце. Ако нещо не е направено от сърце, а повърхностно практикувате Сахаджа Йога, не можете да израстнете много. Трябва да вложите цялото си сърце в това. Главното е това. Например има хора, които идват в Сахаджа Йога и започват да мърморят отзад: “Това можеше да е така, онова можеше да е другояче…”. Всички тези хора са – както ги нарича Христос – “мърморещи души”. Той казва да бъдем внимателни с “мърморещите души” – тези, които седят отзад и се възползват от всички предимства, като казват, че се опитват да спасят останалите. Всички те могат да страдат много. Защото играят двойна игра. А такава двойна игра е много опасна, когато навлизате в Царството Божие. Ако сте в което и да е царство и сте предател, бивате наказан. А в Царството Божие, което е пълно с благословии, абсолютно благославящо, където благословиите се сипят отгоре във всичко, във всяко отношение – здраве, умствено и емоционално благосъстояне – без съмнение можете да получите всякакъв просперитет в Сахаджа Йога. Но когато сте толкова благословени, също толкова много ви се прощава и ви е дадена пълна свобода, за да се издигнете. Но наистина напълно да се издигнете, а не половинчато.
Тези, които си мислят, че могат да бъдат нечестни със Сахаджа Йога, трябва много да внимават. Моля ви, не го правете. Ако не искате да бъдете в Сахаджа Йога, по-добре си вървете. По-добре е. От ваша гледна точка, а и от наша също. Защото в случай, че сте нечестни, опитвате се да играете игри и номера, вие страдате, изглеждате смешни и странни. Тогава хората се питат какво не е наред в Сахаджа Йога. А ние излишно страдаме, защото не можем да покажем като в огледало, че този човек е много, много нелоялен. Не можем да го покажем. Най-напред, ще ни излезе лошо име. И второ, вие ще пострадате от това. Ако пострадате, пак ще имаме заради вас лошо име.
Но ако сте честни към Сахаджа Йога и към вашето търсене, ще разбере колко много Бог се грижи за вас. Всеки, който се опита да ви изграе, ще бъде много лошо изигран, отстранен от вашия път. Бог ви пази и защитава непрекъснато и следи за вас с пълно внимание и грижи. И е толкова любящ, че описанието на Неговото състрадание не може да бъде изразено с думи. То може само да бъде почувствано и разбрано.
Сега проблъмеът е, че нечестните хора са такива поради своето минало, понякога и поради образованието си, поради възпитанието си или поради това, че са страхливци. А другото нещо, което може да ви направи нечестни, са вашите Пурва-джанмас (предишни животи – бел.пр.) и сте се родили такива и вашата Кундалини е оформена така. Но след Реализация хората, които всички са много доблестни и много силни, направо се издигат толкова бързо, че всички проблеми със звездите и с вашите Накашатри (местоположение на звездите при раждане – бел.пр.) и всички съзвездия, всичко това изчезва и ставате Сахаджа йоги. Тоест, роден отново. Абсолютно различен човек. Нямате нищо общо с това, от което идвате. Както яйцето става прекрасна птица.
И така, когато Кундалини се издига, първото препятствие преди да влезе в Сахасрара е Екадеша Рудра. Има единадесет Рудра Шакти – сили, единадесет унищожителни Шакти, раположени тук, на челото. Пет от едната страна, пет от другата и една в центъра. Тези препятствия в нас са издигнати поради два вида грехове. Ако се прекланяме пред фалшиви гуру и се подчиняваме на техните желания, тогава развиваме Рудра проблеми в Дясната страна, тези пет сили се проявяват. Ако сте се прекланяли на някой фалшив гуру – защото Аз никога не съм – ако сте се покланяли на някой неподходящ човек и който е анти-Бог, тогава проблемът идва от Дясната страна. Ако имате чувство като това “аз мога сам да се грижа за себе си. Аз съм свой собствен гуру и мога сам да се уча. Не искам да слушам никого и не вярвам в Бог. Кой е Бог? Бог не ме интересува…”, ако имате всички тези мисли, не се блокира Дясната страна, но се блокира Лявата. Защото Дясната страна измества, избутва Лявата. Тези сили са десет плюс още една- на Вирата, Вишну – тъй като в корема имаме десетте Гуру Стхана (мястото на гуру) и това на Вишну. Така че когато търсенето ни е погрешно, тези десет Гуру също се проявяват, и тогава развивате Екадеша Рудра. И тези хора, които са се кланяли на фалшиви гуру, стават раздразнителни и много податливи на нелечими болести, като рак и други подобни. Развиват се рак и всякакви такива болести у тези, които се кланят на фалшиви хора. Онези, които си мислят, че са по-добри от всеки друг – “Не ме интересува Бог, нямам нужда от Бог” – за тях не мога да направя нищо. Всички те развиват левостранен Екадеша проблем. А левостранната Екадеша е също крайно опасна, защото такива хора развиват физически проблеми в Дясната страна – сърдечни атаки – вякакви проблеми на Дясната страна.
Една от най-големите пречки за Кундалини да навлезе в Сахасрара са Екадеша Рудрите, които идват от Воид и които покриват Медха, кората на мозъка. Кундалини не може да навлезе в лимбичната област. Даже тези, които са били при фалшиви гуру – ако желаят да разберат правилно развитието на нещата и се отдадат на Сахаджа Йога, ако приемат гришките и кажат “аз съм свой собствен гуру” – могат да бъдат излекувани. Но онези, които си мислят “Аз съм над всички. Не вярвам в Бог. Кой е Бог? Не вярвам в никакви пророци” и т.н. – които са против Бог и пороците и са антибожествени личности – те развиват проблеми и могат да се оправят ако смирено се установят и приемат, че Сахаджа Йога е единственият път за влизане в суперсъзнанието.
Виждала съм хора, които са били тантрици и са били спасени. Хора, които са вършили най-различни неправилни неща, и са били спасени. Тези хора, които членуваха в много странни организации бяха спасени. Но е много трудно да убедиш всеки, че каквото е правил е било погрешно и че трябва да тръгне в правия път. Звездата (? – ) се появи, за да изиграе своята роля заедно с Плутон, понеже Плутон е този, който лекува рака и всички нелечими болести. А хората, които вървят по погрешни пътеки страдат от странни сърдечни заболявания – сърцебиене, безсъние, повръщане, виене на свят и така да се каже, от всякакви несъществени приказки. Много сериозно нещо е да отидеш при фалшив гуру и да му се поклониш. Сахасрара остава затворена за такъв човек. Хора, които са против Сахаджа Йога имат много твърда Сахасрара, като орех. В смисъл, такава здрава черупка, че не може да се счупи. Толкова здрава черупка, като костелив орех – дори да използвате чук, пак не можете да я счупите.
Днес е дошло времето да разпознаете и Сахаджа Йога. Трябва да го направите. (Досега – бел. пр.) не разпознахте нито един светец, нито пророците, нито една инкарнация. Но положението днес е такова, че трябва да ги разпознаете. Ако не приемете Сахаджа Йога, вашата Сахасрара няма да се отвори, защото това е времето, когато Сахасрара вече е отворена и трябва да имате вашата Реализация. Много важно нещо е да приемете Сахаджа Йога. Има хора, които казват: “Майко, защо да вярваме в Сахаджа Йога по този начин? Можем просто да казваме `Майко, може да бъдеш моя майка`”. Добре, няма значение, но така не може да получите вашата Реализация, а дори и да я получите, не можете да я задържите.
Трябва да разпознаете. Разпознаването е единственият начин за почитане в Сахаджа Йога. Разпознаването е единственият начин за поклонение, когато искате да познаете Бог в Сахаджа Йога. Всички други гани, деварси, божества, шакти са в единение със Сахаджа Йога и всеки, който не е приел Сахаджа Йога, тях просто не ги е грижа за него, какъвто и човек да е. Например един мъж, който почиташе Шива, дойде при Мен и видях, че изненадващо има блокаж в сърцето. Той попита: “Майко, аз почитам Шива. Как така имам блокаж на сърцето?”. Отговорих му: “Ти трябва да разпознаеш Сахаджа Йога. Просто попитай Шива”. И когато попита Шива, тогава вибрациите потекоха. Така Сахасрара има грижата да разпознаете Сахаджа Йога, а също да убеждава и да доказва. След такова доказателство, ако не сте я приели, тогава не можете да получите вашата Реализация.
А онези, които я приемат частично, се позволяват твърде много, държат се по смешен начин, без да разбират коя е тази Личност, която е тук. Виждала съм много пъти как Аз говоря, а хората просто си приказват, вдигат си Кундалини, приказват си… Изненадана съм, ако сте я разпознали, тогава трябва да знаете кой седи срещу вас. Защото това не засяга Мен. Аз няма да изгубя нищо, нищо. Но едниствено вие, във вашето извисяване, ако не сте приели Сахаджа Йога, тогава това значи, че не сте я разпознали.
Абсолютно погрешен е начинът, по който някои хора се опитват да монополизират Мен. Няма нужда да ме монополизирате. Никой не може да ме монополизира. Има хора, които казват: “Майка сигурно не е разбрала.” Аз винаги разбирам. И дума не може да става за това. Има други, които се опитват да кажат: “Майко, направи това, направи онова…”. Това също не е необходимо.
Опитайте се да отворите себе си за този протокол, който е много важен в Сахаджа Йога и за което ви говоря за първи път днес. Трябва да се опитате да разпознаете напълно. Ако не го приемете, съжалявам – Аз не мога да ви дам Реализация. Тя няма да се задържи. Ще започне, но няма да се задържи. Това е най-простият начин да получите вашето по-висше състояние – постепенно да разпознавате все повече и повече.
Много е трудно да се каже на някого, че нещо не е наред с него. Просто е невъзможно. След Сахаджа Йога Аз мога да ви кажа: “Тази чакра е блокирана, онази чакра е блокирана”. Но понеже знаете какво означава това, отговаряте: “Не, не. Майко, виждате ли, това не е така. Аз не съм…”. Ако не е така, защо трябва да ви го казвам? Трябва да пречистите себе си напълно честно. Но първото нещо е да разпознаете и приемете. С пълна смиреност и разбиране. Веднъж приели, постепенно започвате да вършите точно това, което трябва да бъде направено. Знаете какво трябва да се направи.
Същността на Сахасрара е интеграцията. Всички чакри са тук, в Сахасрара, така че всички божества са интегрирани. И вие можете да почувствате тяхната интеграция. Това означава, че когато Кундалини навлезе в Сахасрара, вашето умствено, емоционално, духовно, цялото ви същество става едно. Вашето физическо същество също се слива с нея. Няма проблеми като “Да, обичам Майка, но съжалявам – трябва да открадна тези пари” и “Да, приемам Майка. Зная, че Тя е велика, но не мога да не я лъжа” или “Трябва да направя тези лоши неща, защото преди всичко не мога да се справя”. Тук няма компромис с Мен. Това трябва да бъде напълно интегрирано. Вашата Дхарма трябва да бъде коригирана. Не бива да вършите нищо погрешно, а после да казвате: “Аз съм Сахаджа йоги”. Не може да правите така.
Но силата за това идва отвътре. Вашият Дух ви прави силни. Трябва да вложите просто вашата сила на волята – “да, нека моят Дух действа”. И тогава започвате да действате според Духа. Щом като сте се захванали, трябва да действате според Дух и ще разберете, че не робувате на нищо. Вие ставате Самартха, тоест равни на това, което сте – сам + артха. Самартха означава също силна личност. Така се развивате като силна личност, която няма изкушения, която няма погрешни идеи, няма блокажи, няма проблеми.
Хората, които са Свартхи (себични, егоистични – бел.пр.), се опитват да играят номера, всъщност нараняват себе си, а не Сахаджа Йога. Сахаджа Йога ще бъде установена. Дори да има десет души на кораба, Бог не се притеснява. Това е единствено Мое .притеснение като Майка. Като Майка, Аз искам много хора да се качат на кораба. Не се опитвайте да скачате обратно, вършейки всякакви нечестни неща.
Толкова е просто – вие сте интегрирани. Чрез интеграцията получавате сили да правите каквото разбирате и имате сили да се чувствате щастливи от това, което разбирате. Така стигате до състояние, когато развивате Нирананда. А Нирананда е развита, когато сте абсолютно едно с Духа. В състояние на Нирананда няма повече двойственост, тоест сте Адвайта – без двойственост. Това е една личност. Вие сте напълно интегрирани и радостта повече не е нарушавана. Тя е пълна. Няма щастие и тъга, а само радост. Радостта не е да се смеете силно, не е да се усмихвате непрекъснато – не. Тя е тишината, спокойствието вътре във вас, мирът във вашето същество, във вашия Дух и се затвърждава във вибрациите. И вие усещате, че когато усетите този мир, се чувствате като светлината на слънцето, като всички лъчи на тази красота, която се разпростира.
Но първо сме ограничавани от нашите лични глупави егоистични идеи. Изхвърлете ги. Имаме ги, защото сме били несигурни, защото имаме погрешни представи. Изхвърлете ги. Просто останете сами, в единение с Бог, и ще откриете, че всички тези страхове са безполезни. Нашето пречистване е много важно. И то идва само когато вие наистина го правите, както е казано в Сахаджа Йога.
Сахасрара е благословията на Рая, бих казала. Тя е действа толкова добре, но е много трудно да бъде счупена. Но когато Аз я разчупих, наистина не знаех, че ще бъде толкова успешно. Първо мислех, че е все още твърде рано, защото има толкова много ракшаки, които още са по улиците, продавайки книгите си. А има и толкова много фанатици, които се наричат “религиозни”, а самите не следват истинската религия на Атма. Но постепенно Моето дело пусна корени. Нека истината влезе във вас през вашата Сахасрара. И щом като истината стане абсолютно водеща в живота ви, подхранваща живота ви, светлината, която ви осветлява и ви дава чувството, че сте просветлени хора, едва тогава може да сте сигурни, че вашата Сахасрара е напълно просветлена от Духа ви. Лицето ви ще стане такова, че всички хора ще разберат, че пред тях е застанал човек, който е светлина. Ето как трябва да се грижите за Сахасрара.
За Сахасрара е важно да се опитате да покривате главата си през зимата. По-добре е да покривате главата си през зимата, така че да не замръзва мозъкът. Мозъкът е направен от Медха, което означава мазнини, и не бива да бъде замразяван. Също мозъкът не бива да се загрява прекалено много. За да бъде добре мозъкът ви, не бива да стоите твърде много на слънце, както правят на Запад. Иначе мозъкът ви се “разтопява” и тогава полудявате. Това е знак, че някои хора полудяват. И нещо, което съм казвала толкова пъти – не прегрявайте главите си. Дажи и да стоите на слънце, покрийте главата си. Това е много важно. Но трябва да покривате главата си когато е необходимо, а не през цялото време. Защото ако стягате главата си, това ограничава кръвообръщението и може да имате проблеми с лошото кръвообръщение. И така, отвреме-навреме може да сте с открита глава към слънцето и луната, само понякога. В противен случай ако стоите на лунната светлина ще свършите в лудница.
Каквото и да ви казвам, знайте, че в Сахаджа Йога не бива да се стига до Ати, крайности, в нищо. Дори и със стоенето във вода (футсоук – бел.пр.). Има хора, които стоят по три часа. Аз никога не съм стояла толкова дълго. Само десет минути трябва да стоите, но с цялото си сърце. Ако им кажа това, ще стоят по четири часа. Няма нужда. Направете го за десет минути. Давайте на тялото си най-различни видове лечение, а не през цялото време едно и също нещо. Тялото се отегчава или наъплно се затормозява. Ако кажете на някого, че това е неговата мантра, добре. Нека я употребява докато излекува чакрата си и – край. Например, тук трябва да поставим някаква гайка. Добре, слагаме я, затягаме я. Необходимо ли е да я затягаме още и още? Така цялото нещо ще се счупи.
По-добре е да вложим мъдрост в тези неща. А за мъдростта трябва да знаем, че тя е Шри Ганеша или Исус Христос, които е разположен от двете страни. Тук (на тила – бел.пр.) е Шри Махаганеша, а тук (на челото – бел.пр.) е Исус Христос. И двамата ви помагат да коригирате вашето виждане, разбиране и ви дават мъдрост.
И така, житейската мъдрост не е да се лепнете за нещо. Сахаджа йогите не са такива хора. Ако пък са, не прогресират. Не бива да се осланяте на идеите, да сте като залепени за някого. Трябва да се движите през цялото време. Движението не изисква да пропаднете някъде и после да кажете: “О, научихме толкова много, защото пропаднахме”. Трябва да се извисявате, а не да пропадате. И така, когато постигате нещо в Сахаджа Йога, трябва да сте сигурни, че здравето ви е наред. Вашият ум трябва да бъде нормален. Трябва да бъдете нормални хора. Ако ще се “джавкате” с хората, знайте, че нещо не е наред с вас. Или ако хитрувате, ако се гневите или сте в лошо настроение, тогава знайте, че все още не сте Сахаджа йоги. Можете да съдите себе си. Ако сте свободни като птичка, всичко е наред. Но това не значи да излезете на улицата, пеейки си като птици и да скачате по клоните. Вижте, ако направя някаква аналогия пред глупав човек, той може и да се държи глупаво. Но ако е мъдър, използва я използва с разграничение за подходящата цел. Трябва да разберете – Сахаджа Йога се узнава чрез разграничението, от хората с разграничение.
Какво се получава всъщност сега? Вие се сливате с нещото, което е вашият Атма, Дух. И цялото ви същество се носи, както патанг, хвърчилото. Както хвърчилото лети над и около мястото, навсякъде. Но се установява в едно нещо, което е вашият Дух. И ако вие наистина го направите – истински и честно – няма нужда да се безпокоите за парите, семейството или други делнични неща. Просто не се тревожете за това. Няма какво да се тревожите – просто направете бандан. Ако стане, стане и край. Ако се оправят нещата, още по-добре. Не че вашите желания са важни, но ще бъде Твоята воля. Първо кажете: “Да бъде Твоята воля”. И изненадващо ще забележите, че вашите желания се променят. Каквото и да кажете, се осъществява.
Това също е начин хората да развият его. Бъдете внимателни. Всичко се върши от Шакти, а не от вас. Прави го вашият Атма, а не вие. Трябва да станете Атма. Щом станете Атма, се превръщате в Акарма (отвъд добрите и лошите дела – бел.пр.), където не знаете, че вие вършите работата. Това което правите, работи. И не го усещате, не го осъзнавате.
Желая след всички тези лекции, чакрите ви да се отворят. Но това изцяло е Моя работа. Вие също трябва да имате и “домашно”. Също трябва да работите и да видите за себе си. Бъдете нащрек. Опитайте да видите себе си в огледалото и да разберете доколко сте честни към самите себе си, доколко сте чисти, доколко приятелски сте настроени към колектива, който е нещо много важно в Сахаджа Йога. Ако не сте колективни, ако се държите смешно и странно, ако не общувате с другите, тогава нещо не е наред с вас. И тогава трябва да се видите такива, каквито сте, и да се опитате да се коригирате. За това се отделете от самите себе си, както Аз отделям Моето сари от себе си и се опитвам да го изчистя. Отделете се от себе си и се опитайте да се изчистите. Това е начинът, по който Сахаджа йогите могат да израстнат. Когато Сахаджа йогите израстнат, всички други неща също ще израстнат. Множество Сахаджа йоги от този тип ще впечатлят хората и те също ще изранат много бързо. Всичко може да стане много бързо Но вие, които се издигате все повече, трябва да се издигате без да го осъзнавате. Много е важно. Тези, които си мислят, че другите са нещо повече от тях, също дълбоко грешат. Защото онова, което расте, е Цялото. Никой не бива да чувства, че е по-нисш или че някой друг е по-ниско или да се чувства по-долу. Нека другите мислят каквото си искат, няма значение. Божественото не мисли. И така, трябва да обръщате внимание на тези дребни неща. Иначе в Крита Юга е толкова лесно да се достигне Атма Сакшаткар, Себереализация.
Мисля, че днес ви говорих твърде много за Сахасрара, но ако имате някакви проблеми със Сахасрара, може да ме питате сега. Но само за Сахасрара. По-добре за Сахасрара, отколкото за всякакви други неща. (Следва прекъсване – бел. пр.) Има някои глупави книги – “Самадхи бинду” и подобни. Моля ви, забравете за тях. Моля, забравете всички подобни неща. Самадхи означава, че първо е Нирвичара Самадхи, която получавате, когато Кундалини е излязла само над главата. Самадхи означава “нещо, което ще бъде”. Когато се съществи Божественото просветление, това е Самадхи. Най-напред ще бъде дхи, но това не е всичко. Самадхи е първото просветление. Бинду и другите са по-високи състояния: Арда Бинду, Бинду и после Валлайа. Но не бива да сте футуристи. Ако сте чели книги, не е необходимо да го показвате на другите. Чудесно е, но просто се опитайте да видите какво сте вие. Искате да говорим за неща, които не се отнасят за това състояние. Да предположим, че отивате да Булакар. Не взимате направо самолет. Първо трябва да се качите на влак и после на самолет, едно по едно. Не по друг начин. Само защото сте чели книги, не означава, че трябва да знаете всичко. Всички тези книги са писани от своенравни, ексцентрични хора, които са прочели нещо оттук-оттам и го предлагат. Вие трябва да се опитате да експериментирате.
Аз съм ваша Майка и не искам да ви показвам идеали. Искам да правите всичко по начин, по който се движите. Като майка, бих ви казала, че сега сте в първи клас. Преминете първия изпит, после ще отидете във втори клас. Ще преминете втория изпит. Всичко трябва да върви по този път, за да бъде точно както трябва. Не бива да има недоузряване на личността. По-добре изхвърлете всички подобни книги, които сте чели. Те не са добри. Но ако са от някоя Реализирана личност, пазете ги и знайте, че те са по-висши хора и трябва да достигнем тяхното състояние. Само с четене на книги няма да станете такава личност, по-добра от останалите. Казвам ви, това са празни неща. Как можете да сте удовлетворени от празни неща? Вие не получавате нищо?! Най-напред постигнете състоянието. Най-напред се установете, постепенно ще стане. Чрез четене на книги по никакъв начин не можете да станете Реализирани души. Според г-н Куркан останалите въпроси ще са от този сорт. Това значи, че сте чели някои книги и това е всичко, край. Това е истината – просто сте чели книги. Постепенно всичко ще се оправи. Ако сте честни и ако искате да го постигнете, всичко ще се установи постепенно. Само не се опитвайте да излагате на показ каквото и да е. По-добре получете просветление.

Следва въпрос на хинди, на който Шри Матаджи отговаря:
Хората го наричат пустаки. То не е нищо Божествено. Това са само пустаки. Тази е истината. Сега вече зная защо го казвам. Защото наистина само с четене хората стават направо смешни. И се опитват да проверят Мен и Моите познания, опитвайки се да покажат техните собствени. Пустаки.

Въпрос: Каква е връзката между Кундалини, прана и астралното тяло и душата? Едно и също нещо ли са или не?
Шри Матаджи: Този, който пита, сигурно идва днес за първи път. Преди Аз обясних тези неща. Много неща ви казах. За ваше добро ще ви отговоря. Първо, за Кундалини. Кундалини е чистото желание да бъдеш едно с Бог. Тази енергия е разположена в сакралната кост и може да бъде събудена и издигната само от някоя оторизирана от Бог личност. Кундалини е чистото желание. Прана е Шакти, изразява Шакти – силата на Дясната страна, силата на Махасарасвати. Създадена е от пет елемента. Астралните тела, на прост хинди, това са бхутове. Това са хора, които влизат във вашето същество и изхвърлят душата ви навън. Никога не се опитвайте да правите такива неща. Никога! Тези номера се правят в Америка и се случват ужасни неща. Например, един човек, който живее в Женева и има дете. А там децата не спят при родителите. И такова едно дете спяло в другата стая, а жената – бабата на детето -, която се грижела за него, започнала да му говори чрез такова астрално тяло. Всяка нощ тя говорела с детето. Накрая душата на детето била повикана навън, а после било невъзможно да се върне обратно и детето умряло. Толкова много проблеми създават астралните тела. Това не са нищо друго освен мъртви души, които отляво или отдясно (чрез егото и суперегото – бел.пр.) влизат във вас и могат да изнесат душата ви от тялото и може да се погубите. Може да умрете. Това е нещо, което води до лоши последици и е неправилно. Когато Кундалини се събуди, вашата Прана Шакти и вашата Манас Шакти са интегрирани и вие ставате едно с Божественото и вашето суперсъзнание е събудено.

Въпрос: Мога да почувствам как Кундалини достига главата ми, но не мога да усетя хладни вибрации.
Шри Матаджи: Това е добре. Някои усещат Кундалини над главата си. Това е най-важното. (Речта продължава на хинди.)… Друга хата загрява фонтанелната кост, но това не е излизане навън. Това означава, че не е пробита Брахмарандра. Толкова е просто. Ако не е пробита Брахмарандра, не можете да почувствате хладен полъх. Това е абсолютно спонтанно. Трябва да стане, така е правилно. Брахмарандра не е пробита. Това е състоянието ви. Тя трябва да бъде пробита. Причината за това е, че нещо не е наред със сърцето ви. Ако сърцето е чисто, тя (Кундалини – бел.пр.) ще пробие. Но ако сърцето ви е слабо, тя няма да пробие. Трябва да направите нещо за сърцето си. Ако търсите нещо друго освен Духа, тя също няма да пробие. Има много различни причини, поради които Брахмарандра не иска да се пробие. Но вие трябва сами да намерите причината. Вгледайте се в себе си и разберете какво става.

Въпрос във връзка с издигането на Кундалини преди Сахаджа Йога чрез някакъв друг учител.
Шри Матаджи: О, това е Муктананда. Ужасен човек! Има мантра за него. Кои са хората на Муктананда? Моля вдигнете ръце. Онези, които са чели писмото на Муктананда, вдигнете ръце, моля. И така, ще ви кажем мантрата, чрез която ще разрешите проблема. Но трябва да я използвате с вяра, с истинска вяра. Само тогава ще се оправите. Правено е от много хора. Всички тези, които искат да го преодолеят, ще научите каквото трябва в нашите центрове. Всички ще ви помогнат за това. Какво има там? (реплики на хинди сред публиката…) Тези, които не са получили Реализация, могат да минат от тази или от другата страна. Върху тях ще се работи. Тук имаме Сахаджа йоги от цял свят и всеки (от новодошлите – бел.пр.) трябва да получи Реализация. Няма никакво съмнение в това.

Въпрос: Аз нямам проблем със сърцето. Моят проблем е, че мисля твърде много за себе си.
Шри Матаджи: Добре, тези, които имат заболявания, също да отидат отстрани. Ще им покажем какво трябва да правят.

Въпрос: Моля, дайте ми някакъв съвет. Аз практикувам Магадеша. Има доста време, в което в службата си просто си говорим, не вършим нищо. Бих искал да въведа Сахаджа Йога в службата и да започна да правя Магадеша преди лягане в къщи.
Шри Матаджи: Не, не в службата. Не бива изобщо да практикувате Сахаджа Йога в службата. Трябва да бъдете много внимателен. Всъщност тези хора в службата ви са много груби и не могат да разберат Сахаджа Йога. Най-добре е първо да поговорите с тях за Сахаджа Йога, но не за Мен. Дори не им показвайте Моя снимка. Понякога е много странно – някои хора се плашат, когато видят Моя снимка. Не могат да я гледат ако са обладани. Дори треперят пред Мен. По-добре е да не им казвате за Мен, а за Сахаджа Йога и какво получаваме. Постепенно, с голяма грижа, като добра майка, трябва да ги доведете до положение, в което могат да получат Реализация. И тогава постепенно да им разкривате нещата. Но не и в работата, моля ви, не там. Трябва да го правите вкъщи, в групата, която ще намерите в центровете. Трябва да се прави всяка седмица, много е важно. И един път в месеца в ашрама.

Въпрос: Какво е влиянието на пранайама и на трансцеденталната медитация?
Шри Матаджи: Дали ги практикуваме? Практикували сте всичко това?! Вече ви казах за пранайама и за всички физически упражнения в хатха йога. В Сахаджа Йога също правим някои упражнения при физически проблеми, понякога за да коригираме някоя чакра. За подобни неща правим упражнения. Но трябва да знаем коя чакра е блокирала. Това е наука. Не бива така – гърлото ни не е в ред, а ние да прави асани за корема. Да правим всички асани е като да вземем всички видове лекарства едновременно. Едното е за студ, другото – за горещина. Не взимаме всички лекарства. Според нуждите на човека правим и пранайама, според нуждите му. Постепенно разбираме какво не е наред и какво трябва да направим. А не да се движим сляпо.
Сега, за ТМ. По-добре, без нея. Трябва да разберете за себе си. Какво постигате, когато отивате при един гуру? Трябва да разберете колко пари взима той. Ако взима пари, просто не ходете – като първа точка. Второ, как живее той, какъв е начинът му на живот? Трето, какво са постигнали другите, какво е тяхното състояние? Повечето практикували ТМ са просяци по улиците. Много от тях са епилептици. Видях толкова много от тях да страдат от епилепсия. Ако сте практикували ТМ, това не е медитация, а анти-Божествено. Сега трябва да го неутрализирате в себе си, да се върнете в нормално състояние и след това ще можете да получите вашата Реализация. Имаме тук една госпожа, която беше известен лекар на благородници. За един месец изгуби всичко. Нейният съпруг беше директор на един от тези лъжливи култове. Той загуби всичките си пари и банкрутира. Жената получи епилепсия, а също съпругът и детето. Всички се разболяха от епилепсия. Те дойдоха в Сахаджа Йога без нищо. Сега са добре. Всичко е коригирано и върви добре. Но ние не поемаме гаранции за нищо, защото вие трябва да решите да не следвате тези странни идеи. Защото някои хора от ТМ са толкова арогантни и егоистични, че е невъзможно да им се помогне. Това е ваша необходимост, не наша. Трябва да дойдете като пациенти при нас, както пациентът отива при лекаря. В противен случай, не ни губете времето, моля ви.
И накрая, нека сега да медитираме. (думи на хинди…) Дръжте се спокойно. Не бива да има треперене. Дръжте се спокойно. Дръжте вниманието си в Сахасрара, във фонтанелата, Брахмарандра. Дръжте двете си ръце направо към Мен, а не към вас самите. Вижте дали от върха на главата ви излиза хладен полъх.