Майката Земя и Махалакшми Пуджа

Surbiton Ashram, London, Surbiton (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Майката Земя
Сърбитън Ашрам, Англия – 21 август 1983 г.

…Да кажем нещо за връзката на Сахаджа Йога с Майката Земя. Много е важно да разберем значимостта на Майката Земя. Тя е била много мила към всички вас. Изсмуквала е вашите вибрации. Давала ви е всичко, което виждате наоколо. Днес трябва да разберем връзката, символичния израз на Майката Земя вътре в нас.

Казвала съм ви и преди, че Кундалини, която е три пъти и половина навита, е разположена в триъгълната кост. Сега този дом на Кундалини е наречен Муладхара и е представен в Вселената като Майката Земя. А на пуджа е представен като кумбха .

Досега в движението на нашето съзнание сме се опитвали да разберем Всемогъщия Бог и всичките пет елемента, наречени основни. Опитвали сме се да разберем другите четири елемента освен Майка Земя. Така трябваше да бъде, защото докато разбирането на всички тези четири елемента не бъде доведено до определена степен, Майката Земя не може да се изрази. Все едно четири от вашите чакри да са блокирани – не можете да вдигнете Кундалини и да получите Себереализация. Не може да имате масов еволюционен процес. Ето защо имахме йагйас, всички други методи за възбуждане на четирите елемента. Беше боготворена водата, беше боготворен въздухът, небето, небосвода, светлината.

И така се дойде до времето на Христос, когато светлината беше боготворена. Но днес, при наличието на Сахаджа Йога, ние всъщност сме на новото на Майката Земя, защото това е ерата на Водолея. Водолей е същото като Кумбха – това е Майката Земя. Така че ние сме на нивото на Майката Земя. Може да видите в съзнанието на човешките същества – говоря не само за мъжете, а както за мъжете, така и за жените -, че то се движи повече към женския израз на живота. Но, каквито са си глупави човешките същества, феминистите също са били много глупави. Те се борят на нивото на разума, в икономическата, в политическата област – все безполезни неща. Резултатът е, че ставате като мъжете, просто ставате като мъже. Ако обичате да спорите, ако сте рационални, ако говорите като мъже – това е мъжки образец на развитие. А майчинският образец на развитие, женското развитие не е еднакво с начина, по който мъжете вършеха глупости. Няма никаква полза да се състезавате с мъжете в тяхната глупост – достатъчно глупости са сътворени за нас. Целият свят днес е израз на тази глупост, която съществува – състезанията, агресивността, подтисничеството.

От друга страна е жената – наричана доминираната, тъмната, подтисканата. Целият този израз трябва да се промени, да се изяви по друг начин, стилът на живот трябва да бъде променен. В християнството сега всеки трябва да разбере защо християните, дори юдеизмът, която и да е религия, дори в индуизма и всички там други, – учудващо е, но най-вече в християнството -, че няма място за Мария. А мюсюлманите стигнаха върха, като напълно отрекоха Фатима. Като връх на всичко ще видите, че при християните ръкополагането – или както иначе го наричате – не е разрешено за жени, въпреки че Христос не беше роден от мъж. Но това “не” във всеки случай означава, че вие се състезавате с мъжете в техните глупави начинания, с които са довели на практика този свят до разрушение.

Така че днес ние трябва да разберем, че е време майчинските качества да бъдат развити. Дори един мъж, само когато стане, когато придобие майчински маниер на поведение, става велик човек. Както Христос – когато започна да проявява състрадание, беше наречен светец. И така, качества на жената като Майка – Богинята е винаги като Майка – тя е най-важната енергия, която възпламенява Сахаджа Йога.

Ще ви кажа как я запалва. Ще ви дам аналогия, но не бива да я пренасяте върху всичко. Като мъдри Сахаджа йоги не бива да се увличате прекалено. Например, има една нула, тя няма никакво значение. По същия начин Всемогъщият Бог няма значение докато пред нулата не поставите единица или двойка. Той е нула. Има съществуване, но няма капацитет, няма енергия да се изяви. Нула. Ето така бихме могли да определим мъжкия на растеж като нула.

Ще ви дам друга аналогия, за да разберете. Виждали сте мрежа за високо напрежение, която върви над главите ви – тя е абсолютно безопасна, няма причина за тревога. В Делхи имахме предложение за един много голям парцел земя, който можеше да бъде получена безплатно, тъй като над него преминаваше високо напрежение. Попитах: “В какво е проблемът?” Отговориха ми, че само ако земята е свързана с мрежата, тогава може да има проблем. Така че докато тези неща с високо напрежение, каквито и да са те, не бъдат свързани със земята, нямат въобще никакво значение.

Но Земята е много по-различно нещо от тази динамична сила, която тече през въпросните жици и които са нула, т. е. нищо. Ето така, по същия начин, в жената, в утробата на жената е Кундалини. Какво е утроба? Ако това е Кундалини, утробата изразява Кундалини на физическо ниво. Това означава че Майката Земя е също като утробата. Та какво прави утробата? Тя приема сперма. Това е просто един фриволен, безотговорен акт на мъжа или можем да го наречем просто агресия. А Тя след това подхранва онова, което е приела, грижи се за него, коригира го, позволява му да расте, но не по агресивен начин, а по много състрадателен и чувствителен начин, докато бъде изхвърлено от утробата, след което е пораснало. Така че идеята за утробата е, че изразяването трябва да се осъществява по такъв начин, че да няма доминиране. Тя не доминира ембриона. Ако го доминира, как ще расте той? А тя го подхранва и го оформя.

Ето това е днес Сахаджа Йога. Майката Земя е тази – символизирана вътре в нас като Муладхара, символизирана като Ади Шакти там -, която седи долу пред вас, подхранва ви, кара ви да израствате до нови личности, зрели личности. Тази концепция трябва да разберем.

Жените на запад трябва да разберат, че безсмислените идеи, които са взели от мъжете трябва да бъдат напълно захвърлени. Те трябва да станат жени. Онези жени, които просто говорят като мъже, никога не могат да помогнат в Сахаджа Йога. Те трябва да бъдат като Майката Земя, която ви позволява да правите с нея каквото си искате. Искам да кажа, че човешките същества сте били толкова глупави, та сте я експлоатирали максимално. И не само това, но тя носи върху себе си огромно количество безсмислие. Но после идва време, когато Тя става експлозивна и тогава започва да поглъща хора вътре в себе си. И когато прави това, тогава ставате свидетели на земетресения, суши и разни подобни. Тези неща стават, хората потъват в тези проблеми и обвиняват за това Майка Земя. За проблемите, които хората са създали поради агресивната си природа – дори агресията спрямо Майка Земя – трябва да се плащат дивиденти. И хората ги плащат.

За да се спре този вид агресивно движение, което носи всякакви безпокойства, човек трябва да се оттегли и да развие чувство на тоталност (цялостност), на състрадание. Докато не разберете тоталността, общото, завършеното, цялото – това е утробата на Майката, на вашата Майка – докато се опитвате да бъдете индивидуалисти, вие не можете да бъдете добри Сахаджа йоги. Трябва да станете едно с Цялото.

Затова е много важно да се застанем лице в лице със себе си. Специално на запад, бих казала, че трябва да се обърнете с лице много откровено, да сте наясно докъде сте стигнали. Това е много важно. Най-напред нека да видим къде е нашето внимание. Задайте си въпрос. Ние сме Сахаджа йоги и то Сахаджа йоги в нашата общност и понякога Аз съм учудвам, че дори сега вниманието може да бъде толкова странно. Като например да е насочено към такива материални нещо: “Това е мое, онова е твое. Имам право на уединение.” Тогава стигате до друга област на агресивност. Ако се опитвате да имате ваше собствено усамотение, тогава лишавате другите от тяхното уединение.

Когато не бяхте Сахаджа йоги, тогава биваше да се уединявате – така можехте да се развивате сред усамотението. Но след Сахаджа Йога трябва да станете едно с всички останали – много е важно. Преди Сахаджа Йога бяхте едни, сега – след Сахаджа йога – сте различни. Цялата концепция трябва да се промени след Сахаджа Йога. Вече сте станали едно с Цялото и за да почувствате, че сте едно с Цялото трябва да се опитате да се откажете от всичките ваши прояви на индивидуализъм. Много често може да се чуе: “Да, аз харесвам това, аз харесвам онова.” Много често се чува: “Аз харесвам.” Много често. Но не прилича на един Сахаджа йоги да казва подобно нещо. Вижте, как мога да кажа, че харесвам нещо? Помислете за майката, която трябва да износи детето, да го роди, да се грижи за него, да следи за неговите нужди, да го предпазва, да го възпитава. Как може да каже: “Аз харесвам това, харесвам онова.” Откъде време? Да мисли какво харесвате и какво не харесвате. “Харесвам тази храна, харесвам онази храна.” Откъде време за такова нещо? Откъде да остане енергия за това? Къде е вниманието? То е върху отглеждането на детето.

По същия начин, като Сахаджа йоги трябва да знаете, че едно дете – Духът – се е родило вътре във вас. Духът е детето, което е родено във вас и вие трябва да го подхранвате чрез Кундалини. Да му давате вода, да се грижите за него. Да му давате възможност да расте. Е, откъде време за други глупави неща? Вие имате дете в ръцете си. Всички вие сте майки, които се грижат за детето – това е вашият Дух. Откъде имате време за всичките други неща? Вниманието трябва да бъде: “Какво мога да сторя, за да направя детето щастливо, да го накарам да расте, да го накарам напълно да изяви своето Себе? Майката се оттегля, когато детето стане зряло. Така че сега във вас Майчинството – майчинското отношение спрямо вас самите – трябва да вземе връх над бащинството. Отношението трябва да бъде такова, каквото е отношението на майката към детето. Как нейното внимание е насочено само към детето? Можете да видите как се държи тя в ежедневието.

Виждала съм хора, които много се интересуват – дори и сега – от храна. Откъде имат време? Къде е вниманието им? Как можете да се вълнувате толкова от храната, от спането, от здравето си, от това или онова? Имам предвид, че вие сте тук, за да се грижите за вашето дете, което сте получили вътре във вас. И понеже детето е пренебрегвано, понякога откриете, че то е болно, понякога изпада в кома, а може и някой път да умре.

Положението за Сахаджа йогите сега е много различно – как да се отнасят към себе си – особено онези, които все още тичат след храна и разни там безсмислени неща. Имам предвид, че съм виждала Сахаджа йоги, чието внимание през цялото е върху храната. Какво разграничение може да развие личност, щом е толкова отдадена на храната?

Някои от вас може би са видели пещерите в Аджанта. Те са строени от десет поколения, цели десет! И като начало на място, където нямаше вода. Ден след ден, хиляди хора, без да получават възнаграждение, без да получат нищо, ги построиха. И дума не ставаше за храна. Обикновено ядяха някакви плодове. Но тяхното посвещение и отдаване им даде сила да направят това. Такова отдаване е възможно да бъде развито, само ако разберете, че трябва да бъдете майка на вашето дете. Че ако майката е грозна и детето ще бъде грозно. Защото майката е тази, която е изразена в детето. Добре, тя не доминира детето, но определено може да развали образа на детето. И точно това става, когато ние, Сахаджа йогите, изобщо не се интересуваме как да се грижим за нашия Дух и за духовния ни растеж.

Дори сега, ще се учудите как 50% от хората ми пишат писма: “Майко, все още съм обсебен. Работих с лимони и чушки. Идвам при Вас за това и това.” Много е жалко. Мисля, че ако дори след толкова много години сте обсебени, тогава трябва да се шубитирате всеки ден 108 пъти. Това е много жалко поведение. Лично Аз смятам, че ако след толкова години усилена работа на вашата Майка върху вас, вие все още сте си същите – отново носейки всякакви проблеми на вашата Майка – това означава, че не сте се грижили за вашето дете.

В Сахаджа Йога детето не е някое индивидуално дете, за което трябва да се грижите. Това всеки трябва да го разбере. Ето тук изпускаме много, особено заради интелектуалците. Те си мислят, че тяхното собствено дете трябва да бъде добре и че няма значение как са децата на другите или дали имате връзка с другите или не. Много често се среща. Защото знаете, че разумът им дава такова усещане: “О, моят Дух е добре, вибрации ми са добри. Значи всичко е наред. Няма значение дали ходя на пуджа или на колективни сбирки, дали подкрепям колективната работа или не поемам никаква отговорност в Сахаджа Йога.” Защото щом станете колективни, вие поемате отговорност. Винаги сте доволни. А не “Добре че не трябва да поемам никаква отговорност. Всички Сахаджа йоги са лоши или само някои са такива. Нямам нищо общо с тях и това-онова…”

Но в Сахаджа Йога като такава майчинството е универсално. Защото – да кажем – ако вие сте носът, някой друг е окото; ако вие сте ушите, друг е устните. Така че е особено важно за вас е разберете, че ако който и да е Сахаджа йоги има неприятности, това означава, че и вие имате неприятности, че това е заплаха за вашето израстване. Заплаха е за вашето израстване, защото Цялото е онова, което расте.

Разбира се, тези, които са абсолютно безполезни, ще бъдат постепенно изхвърлени. Ето това прави Майката. Те могат да бъдат изхвърлени, абсолютно, толкова надалеч, че няма да могат да се върнат никога. Но не се безпокойте за тподобни хора. Те ще бъдат изхвърлени. Ще им бъде даден шанс, ще им се дадат още възможности, ще им се даде милост, но накрая ще бъдат изхвърлени. Така че не бива да се тревожите. А трябва да се поглижите за Цялото. И трябва да поемате отговорността. Тези, които не поемат отговорност, не са хората, които са помогнали на детето – тоест, на Духа – да узрее. Всякакъв вид отговорност може да бъде поета от вас, но помислете точно каква.

Ето защо повечето от нас имат лоша Вишудхи чакра – защото не поемат отговорности. А каквато и отговорност да поемем, трябва да бъдем много, много, много по-отговорни от обикновените държавни служители. Понякога от едното ни ухо влиза и от другото излиза – дори не му позволяваме да влезе в главата. Така че всеки трябва да разбере, че детето е вашата отговорност и вие трябва да се грижите за него. А Цялото също е ваша отговорност.

Как да установим връзката между вашия Дух или как да запазим връзката между Духа и утробата (Кундалини)? Това е най-големият проблем, към който трябва да се обърнем – че връзката е много отслабена, почти изгубена и затова Кундалини не може да се грижи за Духа.

Чудя се дали сте забелязали едно нещо в Сахаджа Йога – вие можете да манипулирате Кундалини, но не и Духа. Може да издигнете ръката си и Кундалини ще се задвижи. Може да я манипулирате. Може да й направите бандан и тя ще върви ли върти. Но как стои въпросът с Духа? Не можете да го манипулирате. Има само една мантра за събуждане на Духа. В смисъл че за да му доставите удоволствие, трябва да кажете, че сте Духът. Но не можете да го манипулирате. Трябва да накарате Кундалини да се грижи за него, да я заведете там, до сърцето, така че детето, което току-що се е родило, да може грижливо да бъде развивано и да му се отдаде възможност да съзрява.

И така, и двете страни – мъже и жени – трябва да разберат, че ако си мъж и доминираш, добре. Но ако си жена и доминираш, тогава за Сахаджа Йога е трудно да те излекува, защото ти си загубила качеството да бъдеш жена. Като начало поне трябва да бъдеш жена. Ако дори не си жена, тогава какво може да направиш с тази трета личност, която не е нито мъж, нито жена?

А мъжете, които доминират, трябва да разберат, че трябва да бъдат състрадателни. Трябва да бъдат мили, да бъдат внимателни, но никога слуги, никога слуги. Това е нещо, което всеки трябва да разбере, че вие не трябва да бъдете слуги. А онова, което жените трябва да бъдат, е да с широко сърце, благоприятни, да бъдат отзивчиви. Да получават и да подхранват всичко. Шокирана съм от начина, по който на Запад понякога се говори на съпруга. Съпругата казва на господин Х: “Х, не си направил това. Х, не си направил онова. Как можа да го поставиш тук? Направи това, направи онова.” Не е работа на жената да говори така, абсолютно неправилно е да се казва на мъжа да направи нещо. Вие се превръщате в мъже. И тогава ние загубваме напълно тази енергия, която придава подхранването на женската любов, която е силата на жената и която жените не разбират.

Ще ви дам пример с Моята внучка. Тя иска да стане стюардеса, винаги го е искала. Казва: “Сигурно си си мислила да станеш стюардеса.” Питам я: “Защо? Какво толкова велико има в това да си стюардеса?” Тя отговаря: “Това е единственият път, когато можеш да дадеш храна на хората.” Виждате ли, това е природният инстинкт на Майката – “нека да им дам да се нахранят”. Самите те не се хранят, а искат другите да ядат. Но това – казвам ви – не е схващането на западните жени. Те не могат да разберат: “Защо? Аз направих това, така че защо той да не направи това, онова…?” Ваша привилегия е да вършите тези неща по съответния, подходящ начин. Да предположим, че някой е много добър механик, жената също става механик – “И аз ще се занимавам с механика.” Но тя не е тук, за да се занимава с механична работа. Тя е тук заради механиката на емоциите. Това е нещо съвсем друго. А не, мъжът идва и тя започва да нарежда: “Трябва да направиш това еди-как си. Защо си изцапал килима? Защо си направил това? Почисти го, вземи това, направи онова.” Цялата механика на неговите емоции е свършена. Щом като с механиката на емоциите му е свършено, той е безполезен, вие сте безполезни и това е то. Мъжете не трябва да вършат работата на жените. Оставете ги да си вършат тяхната собствена работа.

Мисля, че това е един от най-големите проблеми на Запад днес – че мъжете не са мъже и жените не са жени. Намирам това качество за толкова ужасно, че не зная какво да правя с тази смесица. Трябва да разберете едно много просто нещо в живота, че ако вие сте хибрид, вие не можете да имате качеството на Сахаджа йоги. Така че жената трябва да се опита да бъде жена, а мъжът трябва да се опита да бъде мъж.

Нека сега да видим какво е положението ог гледна точка на мъжкото въздействие върху развитието на съзнанието. Тъй като мъжкото беше изразено, се разви науката. Развихме всички тези познания, всички тези външни неща. Вече всичко е готово. Сега идва ред на жената да се прояви. Искам да кажа в абстрактен план, не мислете за жената, а за женското начало. Женската природа трябва да се издигне. Сега всичко е готово и просто трябва да заработи. Всички чакри са готови – нека събудим Кундалини. Кундалини е толкова важна, колкото и останалите чакри. Поведението и начинът на действие на Кундалини са много по-различни от начина на действие на чакрите. Ако Кундалини се превърне в чакри, а чакрите в Кундалини, как ще се справяте със Сахаджа Йога?

Но ние (жените) трябва да приемем собствената си природа с цялото достойнство и право – не да се чувстваме по-ниско по никакъв начин. Само защото мъжът седи на кон, жената също иска да седне на кон. Защо е необходимо жената да сяда на кон? Не разбирам. Тук всички жени сядат на кон. Те ще станат като коне. Мисля, че вече половината от кралското семейство изглеждат като коне, нали? Така мисля. Лицата им приличат на конски. Вижте, няма никаква нужда жените да вършат всички неща, които мъжете вече са направили.

Например, една личност от мъжки род, която идва и свършва някаква работа. Работата е свършена, добре. После идва друга личност, за да свърши същата работа. А какво е положението с Божественото? Цялата сложност идва от това, че някой идва да свърши работа, която вече е била свършена. Следите ли мисълта ми? Цялата енергия е напълно прахосана. Цялата подготовка е направена, за да може да настъпи Епохата на Водолея и да донесе събуждането на Кундалини. Да направи така, че Цялото да заработи по начин, който да даде възможност Лявото да срещне Дясното и всички вие да се възпламените, да се просветлите. Това беше въпрос на нашето съществуване – да се сподели цялата работа при подходящо разбиране.

Сега да видим как самата Земя беше създадена? Това също е нещо просто. Най-напред движението на енергията започна да тече. Това е комбинирана енергия, ясно? След това комбинираната енергия започна да се върти и когато се консолидира, се осъществи големият взрив . Когато той настъпи – трябва да кажа, че това беше основната работа или начин, тъй като Майка Земя още не беше създадена – тогава тези малки фрагментарни частици отново започнаха да кръжат. Чрез инерционното си двжение те станаха кръгли. От тях Майката Земя беше избрана за определена работа.

На Майката Земя от водата се появи животът – появи се въглеродът. Всички помогаха и беше създадено човешкото същество. Тогава мъжете започнаха да “обикалят”, за да подобряват своите общества и всичко, което можеха да направят в тази насока – всичко възможно за правене е свършено от тяхното его – сега приключи. Тe вече свършиха тяхната работа. Сега са в “заслужена отпуска”.

Жената – или можем да кажем Кундалини – която чакаше през всичките тези години, почиваше, чакаше това време. За него казваме, че “времето на разцвет е дошло”. В това време Кундалини трябва да се издигне и запали по такъв начин, че завършекът на цялата тази работа да се осъществи – просто е. Разбирате ли сега?

Така че няма никакво състезание между мъже и жени, но стилът на работа е различен. Ако разберете това, тогава само този вид революция ще се осъществи и няма да се превръща в бунт. В действителност жените се бунтуват срещу мъжете, а това е глупост. Такова главоболие е когато сте създали нещо, дали сте му възможност да израсне, а след това идва другата страна, която би трябвало да завърши работата, а започва да се бунтува. Така че революцията трябва да се осъществи, а тя е възможна само ако разберем каква част от работата е останала да бъде извършена. Разбирате ли ме?

Тази част сега е Реализацията, събуждането на нашата Кундалини. В това ще ви помогнат вашите женски къчества, а не мъжките. Мъжете трябва да се откажат от агресивността. А тъй като сега са Сахаджа йоги, трябва да приемат и женски качества. Не да се борят. Ако жените се борят, те не са жени. Вижте, на жените им беше казано: “Вие не ставате за нищо” и сега те се опитват да докажат: “Не, ние също сме си наред. Ако вие си накичите пера на главата, ние ще си сложим три пъти повече.” Разбирането и едно мъдро схващане трябва да бъдат такива, че онова, което трябва да направим, е да сменим начина и стила на нашия живот. Какво лошо има тук?

Повратът е дошъл. Сега революцията не е бунт, в никакъв случай. Това е неправилна идея, която хората имат. Това не е възстание – както ти ме удари и аз ще те ударя – като движението на махало, което продължава да се удря в единия и в другия край. Това не е като просто движение – днес си мюсюлманин, утре се раждаш евреин, след това хиндуист и т.н. – не е махало. Това е спираловидно движение. Така че всеки път, когато постигате някаква еволюция, вие сте на по-високо ниво отпреди. Това движение е спирала. Следите ли мисълта ми?

И какво би трябвало да направим, за да достигнем това по-високо ниво? Да ръзберем, че за да стигнем от една точка до друга трябва да се извисим – да се издигнем, и то не по траекторията на махалото, а по пътя на спиралата. А за да се движите спираловидно, трябва да използвате друг вид сила. Каквато и сила да е използвана досега, тя трябва да отстъпи място на друг вид и тази сила са женствените качества на жената. Но къде са женствените жени? Те се обличат като жени, опитват да се държат женствено и толкова. Не е това пътят, а отвътре, от сърцето, женското сърце. Христос показа това в Своя живот – Той прости. Само жена може да прости. Мъжът не може, защото е агресивен. Как може той да прости? Кришна никога не прости на никого. Той убиваше – направо кралска мода: “Така ли, добре, щом си такъв, добре.” Готово.

В прошката си Христос стигаше до крайност, за да покаже, че прави завой в спиралата и женското качество трябва да бъде развито сред човешките същества. Но това не означава, че трябва да започнете да ходите като жени или да пазите талия. Защото това пък е друга глупост. А да бъдете майчински настроени. Не като бащи, а като майки. Такава благост, нежност трябва да съществува в поведението ви един спрямо друг.

Разбира се, тази сила също коригира, понякога също много се ядосва. Майка също може да се ядоса понякога, особено на онези хора, които никога не се поправят в своето поведение. Тя и се налага да повиши тон, да накаже, понякога Тя и да унищожи. Добре. Но това става понякога, а не през цялото време. Така че точно сега всеки трябва да приеме, че за да бъде като Майката Земя, трябва да е въздържан, дхара. Тя e опората на всичко, вибрациите се всмукват в нея. И сега, след Реализацията, за пръв път можете да й върнете това, което сте взели от Нея. Можете да дадете вибрации на Нейните дървета, които са създадени, и да ги направите красиви. Можете да промените цветето в по-красиво. Сега всичко, което трябва да дадете, а сте взели от Майкато Земя, можете да й го върнете, защото вашата Майка Земя сега е пробудена вътре във вас. Така че вие връщате всичко обратно, което сте получили от Нея, и го давате на другите. “Щедрост, голямо сърце, благородство, прошка, любов, привързаност, всичко изтърпяно в името на любовта. А майката, за да спаси своето дете, самата тя ще гладува, ще направи всичко, за да го спаси – има пълно отдаване към детето. Това е истинската майка. Имам предвид, че днешните майки не са нито майки, нито жени. А това, за което говоря, е истинският образ на майката и вие трябва да държите този образ пред себе си.

Ето това всеки трябва да развие сега, независимо от това дали сте мъже или жени. Като Сахаджа йоги трябва да развиете съзнание на привързаност, любов и състрадание. Да се ядосвате, да избухвате, да крещите на хората – това няма да ви помогне особено. Ако трябва да помогнете на Цялото, на растежа на Цялото, опитайте се да направите себе си по-мека личност. Ядосвайте се на себе си, че сте загубили самообладание и сте били нелюбезни към другите. Всичките проблеми са дошли в резултат на свръхразвитие на мъжкото, на свръхразвитие. Достигната е такава точка, такова окаяно състояние, че трябва да има спад.

Женствеността, на едно по-низше ниво, без Реализация може да бъде много, много тесногръда, страхлива – през цялото време бихте могли да се тревожите за собствено си дете. Ето това е нещо, което всеки трябва да промени. И това трябва да стане. Изпитвайте любов и привързаност към всеки Сахаджа йоги, към всяка личност. Когато се наложи да се борите срещу другите, всички вие сте Едно, но между себе си можете да се грижите един за друг, да говорите с тях. Например, носът ме боли тук, само ще се опитам да го разтрия, но няма да го отрежа, нали. Или да му ударя един юмрук? Така развивайте чувството, че другият – това си самият ти. Бъдете мили, любезни, опитвайте се да подобрявате и да помагате. Надявам се, че сте разбрали всичко.

Казано накратко, трябва да променим целия начин на – радикална промяна е настъпила в обществото на Сахаджа йогите.

Ако има въпроси, ще отговоря преди да започне пуджата.

Въпрос: Добре ли е да нараняваме хората за тяхно добро, Майко?

Шри Матаджи: Такъв проблем възниква, когато не сте Цялото. Нали? Да предположим, че сте Цялото – както ви казах – тогава кой е другият? Тогава вие ще действате, дори и да се наложи да нараните. Например, ако тече кръв от палеца ми, аз го притискам здраво, за да спре кръвта. Пръстът ще ме заболи. Но трябва да използвам разграничението си, защото кръвта е по-ценна от палеца. И благоразумието трябва да се приложи. В Сахаджа Йога сте свободни да развивате чувството си за разграничение. Щом го развиете, след това постепенно ще знаете какво да правите. В началото ще наранявате, няма съмнение, защото сте свикнали с това. Виждала съм хора, които започват да “лаят” един срещу друг веднага щом се видят. Из цялата страна, където и да са, започват да се лаят за нищо. Бях учудена. Знаете ли, когато отидох в едно училище, там също всеки крещеше на другия. Независимо от това дали хората са пияни или не – положението е същото.

Но и след Реализацията може да постъпите така, защото се чувствате замесени и се безпокоите. Но нещата трябва да се казват по такъв начин, че да бъде постигнат резултат. Проследете мисълта ми – има критерий и той е да постиганем резултат. Да предположим, че идва човек за първи път и вие му казвате, че е бхут. Тогава естествено ще го нараните. Той просто влиза, а вие му казвате, че е бхут. Благодарете на Бог, ако човекът не разбира значението на думата.

Най-напред помислете как да бъдете нежни, приятни, запомнящи се, сладки. Помислете над това как да откриете пътищата и начините. Има много хубав начин – вечер да напишете: “Колко пъти днес казах любезни неща.” Не от рода на “изглеждаш красива” и разни там други, не такива повърхностни. Това може да разглези егото. Но има толкова много хубави неща. Можете да кажете например: “Достатъчно топло ли ти е?” – много любезен начин да зададеш въпрос. Много е просто. Но вие просто не можете. Забелязала съм, че за някои хора е много трудно да кажат дори това.

Грижете се за удобствата на другите. Например, ако някой седи и иска да пие вода, просо изтичайте и му донете вода. “О, това е твърде много, не съм очаквал. О, Боже, ти ми даде вода.” Но в главата в отговор веднага се появява репликата: “Аз да не съм ти слуга”. Просто се опитайте да свършите някоя дреболия. Понякога докато пазарувате виждате нещо и си казвате: “О, нека му го взема”. Добре, направете го. Виждала съм деца, които непрекъснато мислят за приятелите си и какво могат да им купят: “Това е чудесно за моя приятел, това е чудесно за… Той харесва такива неща, обича онова…”. Ей такива дребни нещица. Понякога дори такав дреболия, като например – ставаш сутрин рано и виждаш, че другият спи на една страна, одеялото му е на втора, възглавницата – на трета. Ти просто поставяш възглавницата под главата му и го покриваш с одеялото. Ето това е работата на Майката. Не от страх, а от безусловна любов. Или дори например, ако е студено и нечии копчетата са разкопчани, ти можеш да му ги закопчаеш. Малки, малки неща.

У жените има много сладки нещица, които правят мъжете щастливи. Но сега жените са загубили това чувство. Не се борете, а мислете какво добро можете да направите. Понякога шегата също е добро нещо. Да погъделичкаш някого е хубаво. Трябва да съществува хармония между единия и другия, че можеш да направиш нещо за него. Това е изкусна работа. Този, който може да се справи с това, е майстор, а който не може, не му харесва. Такива хора ще продължат да нараняват и в крайна сметка ще започнат да нараняват, да удрят, ще се сбият. А “майсторите” вършат всичко толкова красиво, че виждате в тях нежната връзка, наречена Мадхурйа. Без каквато и да е лъст, без паричен интерес. И радостта ще блика. Всички извращения ще отпаднат. Ще остане само една ласкава връзка, нали? Дори казвайки това, вие се чувствате щастливи.