Shri Krishna Puja: The Ultimate Of The Fatherhood

Tannay Ashram, Tannay (Switzerland)

Feedback
Share

Пуджа на Шри Кришна

Женева, Швейцария – 28 август 1983 г.

Днес ние празнуваме тук, на тази свещена земя, рождения ден на Шри Кришна. Шри Кришна е най-висшето от Бащинството, което ви описах преди, и който дойде на тази земя, илюстрирайки най-висшето в него. Така че на тази земя най-висшето Бащинство е съзнанието на Шри Кришна. Но можем да кажем, че в Царството Божие, на небето или над всичко друго, обитава Садашива, който не приема инкарнации. Той е един от аспектите; Шри Кришна е един от аспектите на Садашива, който е Бащата. А Ади Шакти, или Светият Дух, е другият аспект на Садашива – Неговата Сила. Така че когато Шри Кришна инкарнира на тази земя, аспектът на Ади Шакти дойде на земята като Радха. Тя е същата, която дойде като Майката на Христос, и даде името на Христос като фамилно име на Шри Кришна, тъй като името на Шри Кришна е Кришна, от Кришт. Той е наречен като Кришт в индийския език – Кришт. А Аз съм ви казвала преди защо Той бе наречен Исус или Йешу. 

Така че днес ще разгледаме двата аспекта на Шри Кришна, които бяха проявлението на Неговото божествено раждане. Чрез живота на Рама бе показан човекът, Пурушотама, най-добрият Баща в светските дела. А чрез живота на Шри Кришна бе показан Той, най-висшият Баща като Йогешвара, тоест в Божествения свят. 

Така че първият аспект на Кришна трябва да се разбира като Йогешвара, а вторият – като Вирата. Йогешвара означава Господарят на Йога, или силата на Йога. Той е наречен (така), защото е достигнал оптимума, който човек трябва да достигне като йоги. Сякаш Той е идеалът, който трябва да достигнете. Като Йоги той бе роден в кралско семейство, но живееше в джунглите, в гората, с кравите, сред обикновените хора. Той спеше на обикновени места, например понякога спеше върху камък или на тревата, когато извеждаше кравите на паша. 

Той беше много, много наясно, абсолютно наясно със силите Си, без никакво его. Имаше специална сила, наречена самхара шакти, чрез която Той можеше да унищожи всички онези хора, които се опитваха да навредят на Божественото проявление. Самхара шакти е изразена като чакрата (дискът Сударшана – б.р.) в ръката Му. А другата (сила) е гада (боздуган – б. пр.) в ръката Му. Тези сили бяха в Него и Той действаше в съответствие със силата на Радха, защото Тя беше Тази, която поддържаше силата на Шри Кришна. Доказателство за това е, че когато беше в Гокул с Радха, Той извърши цялата своя самхара, извършваше самхаракарая, а после стана просто сарти – управляващ колесницата на Арджуна. Така че за своя ученик Арджуна Той дори се превърна в кочияш. 

Друго велико качество на Йогешвара бе силата на пълно разграничение, вградена в Него. Така че Той знаеше кой бе дявол и кой – не, кой е добър и кой – лош, кой е обсебен и кой не е, кой е невинен и кой не е. Тя бе вродена в Него, силата на пълно разграничение. Той имаше още и способността да изразява Своето качество на свидетел, като сакши. Имаше тази способност, имам предвид, че Самият Той бе сакши (свидетел – б.пр.). Трябва да кажа, че по този начин е по-лесно да се разбере. Той беше сакши, което означава, че имаше способността да наблюдава играта на целия свят като свидетел. По времето на Рама, Рама беше този, който бе въвлечен в проблеми, за да покаже това, което е – съвършеното човешко същество. Така че хората да не казват, че Той е Бог, така че как бихме възприемали Бог, защото в края на краищата Той беше Бог. 

А Неговата способност да бъде свидетел трябва да се вижда у всеки йоги. Елементът, който Той контролира, е етерът. На санскрит го наричаме акаша. Както знаете, днес използваме етера за телевизията, за радиото, за всякакъв вид колективна работа. Така че като йоги трябва да отговаряме за елемента етер. А той е най-финото от всичко, в смисъл, че чрез него прониквате във всичко и е над всичко. Както пластмасата прониква навсякъде – в материята, във всичко, даже във въздуха. Но тя не може да влезе в етера. Така че негативността не може да проникне в етера. Така че когато навлезете във вашата етерна зона, вие всъщност влизате в зона, която е съзнание без мисли. Така че за да постигнете вашето етерно състояние, трябва да разширите своето съзнание без мисли. А поддържането му се извършва от Христос, от Духа. Така че сега като йоги вие можете да осъзнаете, че вашето ниво на съзнание трябва да бъде етерно. А какво трябва да бъде състоянието на вашето суперего? Това ще е зависи и от егото – трябва да бъдете в етерно състояние. Като суперего вие трябва да го виждате като игра. Трябва да виждате играта на негативността. Негативността ще избяга, но не се въвличайте в нея, и не играйте в ръцете й, и тогава тя ще се отдели от вас. Така че и егото, и суперегoто се издигат от Вишудхи чакра. Те могат да избутани от Агнйа чакра, но трябва да се всмучат от Вишудхи. 

Най-великото качество на Йогешвара е, че Той изобщо не се въвлича и е абсолютно необвързан. Ако яде храната си – Той не я яде, ако говори – Той не говори, ако гледа – Той не гледа, ако чува – Той не чува. Всичко това няма ефект върху Него, няма задържане, няма действие върху Него. Каквото и да е Той, Той е съвършенство. Шестнайсетте листенца са пълната луна, шестнадесетият ден от лунния календар е Пурнима, това е… Ето какъв трябва да бъде човек, съвършен в себе си, напълно уверен в себе си. Но увереността не бива да се бърка с егото. Увереността е съвършена мъдрост, съвършена дхарма. Тя е съвършена любов, съвършена красота, и съвършен Бог. Така трябва да бъде. 

Когато в „Гита” (Бхагават Гита – б.пр.) Той каза „Вие трябва да откажете от всички ваши дхарми и да се отдадете на Мен”, е имал предвид „Трябва да отдадете всички други неща, които ви тревожат, и да станете едно с Мен, така че Аз ще се погрижа за вас.” Отдайте отговорността на Шри Кришна, така че напълно интегрираната Божественост ще започне да се изразява чрез вас. Което означава, че ако вие кажете, че трябва да имате отговорност, Той казва: „Добре, давай, опитай.” Но ако кажете „Ти си отговорен, аз съм само институция или инструмент в Твоите ръце”, тогава вие започвате да го проявявате добре. И ето как вашата Вишудхи чакра се отваря. 

Това, за което ви говоря, е една част от Йогешвара. Но понеже Той е мозъкът, вътре в нас Той става мозъка. Ние трябва да знаем, че всички качества на Божествения мозък са вътре. Така че каквото и да правим с нашия мозък, като интриги, кражби, измами, всички лоши неща, извършени с мозъка, както и да ги наричат, са извършени от Него с Божествена цел, без опетнява Себе си. А другата страна на това е, че така нареченото позитивно – като политика или като дипломация, като лидерство – всичко това е Негово собствено дело, дори например мисленето за бъдещето, и всичко подобно. Той прави за нас планирането, мисленето, всички тези неща, администрацията. Като на игра, всичко е направено като игра, защото Той е Майсторът, както го наричаме сутра дхара – този, който създава пролога на драмата; Този, който дърпа конците на мимовете. 

Другото нещо, което трябва да разберем, е че на този етап от Сахаджа Йога Шри Кришна е Вирата Шакти, която се проявява в наше време, а не Кришна Шакти, която е била по Негово време. А силата, която работи тук, вече не е Радха или Мария, а Виратангана. Затова знанието на Сахаджа йогите е много по-обширно, отколкото знанието на всички светци през вековете. Но не е по-дълбоко от тяхното. Ако можете да задълбочите познанието си, това по-обширно познание ще пусне правилните корени във вас. Така че мозъкът е корените, той е корените на цялото, дървото на живота. Всъщност Кундалини се издига и облива първо мозъка, така че цялото дърво на живота е напоено от Божествената благословия и Божественото познание. Така че Вирата Шакти, която трябва да изработим, първо ни дава чувство на колективно съзнание. Първо я разбираме чрез силата на нашия мозък. Но цялата сила на мозъка трябва да се ръководи от сърцето. Трябва да се напои, а на санскрит има една много хубава дума – синчена – като капки роса, напръскани с любовта на Бог. Така че интеграцията на този мозък трябва да се извърши със сърцето и черния ви дроб. Едва тогава Вирата Шакти приема друга форма. Оръжията за убиване стават оръдия на прошката. Всяка разрушителна сила се използва за съзидание, сякаш е измамена.

Например, както им казах един номер как да надхитрят онези гуру. Силата, която имат, трябва да се използва с хитрост срещу тях – както се казва, зъбите им трябва да се натикат във врата им, в гърлото им. Вместо да им изваждате зъбите, по-добре ги натикайте обратно в гърлото им. И ако можете да го направите, тогава няма проблем, що се отнася до тяхното въздействие, защото вие сте по-мощни и по-хитри. 

Тъй като Вирата Шакти сега е приела тази форма, като дървото – когато расте, то расте нагоре, но когато плодовете натежат, се привежда надолу. Първо то е привлекателно заради цветовете си, заради дървения материал, заради всички други части от тялото си. И хората се опитват да го разрушат заради това. Но когато плодът се появи, те искат да го запазят, а дървото се привежда надолу, със смирение, много е ценно. Така че вие сте плодовете, тази Виратангана Шакти, вие сте плодовете. Понеже сте толкова ценни, онези хора, които искат да погубят или разрушат Божественото по тази земя, ще започнат да мислят, че трябва да спечелят нещо от тези плодове. Така че днес Вирата Шакти ви е дала велика стойност, защото хората виждат, че да има Сахаджа йоги при тях, е толкова ценно. Например, един обикновен човек получава своята Реализация, после той развива своята стойност. И в тази своя собствена тежест той може да бъде уважаван, обичан, и да му се даде най-висшето, ако е истински Сахаджа йоги. 

Така че днес би трябвало да разберете, че Вирата Шакти е тази, която ще боготворим като Вирата Шакти, която е дала плодове. В резултат на това всички тези различни църкви, фанатизъм и атеизъм, комунизъм и целият този „-изъм” – всички те ще се неутрализират, защото ще видят, че имат полза от това. 

Но вие трябва да станете това. Най-великото нещо е човек да знае да се поклони на Майка Земя, да е смирен. Напълно, смирението отвътре и отвън ще ви даде наистина пълната стойност на плодовете на Сахаджа Йога. Онези Сахаджа йоги, които се хвалят със себе си, са като плодове, които се развалят още на дървото. Само плодовете, които са наведени надолу и зрелите плодове, се приемат за добри, а не онези, които твърдят, че са най-високо. Но някои негативни хора в никакъв случай не бива да се възползват от това и да казват, че са добри, защото се покланят надолу. Логиката не е в това. Някои от тях позират, че са смирени, дори и разваленият плод се навежда надолу. Но зрелият плод показва смирението със своята тежест. Това е тежестта на Гуру Татва. Така че от силата на Виратангана вие получавате силата да узреем до плодове и после сме благословени от Принципа на Гуру. 

Онези, които още са въвлечени в това да имат повече слънчева светлина или по-добро водоснабдяване, или в нещо подобно, те все още не са узрели, защото плодът не се нуждае от нищо повече. Той не се нуждае от нищо от Майка Земя, нито от елементите. А се отдава, привежда се надолу, покланя се на Майка Земя.  Така че един Сахаджа йоги, който задава въпроси на Майка, носи лични проблеми, глупави идеи, негативност, всички тези хора все още не са плодовете. А зрелите хора са тези, които се отдават, които се покланят на Майка Земя. Така че способността да се поклоните е най-добрата оценка за вас, както и да оставите всичко на силата на гравитация на вашата Майка да извърши цялата работа за вас.

 И оставяйки всички дребни и незначителни грижи, трябва да се издигнете над тези ограничаващи сили и да постигнете съвършенството на Вирата Шакти, която накрая се превръща в Мадхура Шакти, мадхура. В английския език няма такава дума, но това означава „сладка сила”. Също както плодът става сладък, ето така вие трябва да станете много сладки. Шри Кришна се опита да направи всичко много сладко, в смисъл че всичко, което действаше, беше Мадхура Шакти – цялата Негова игра, целият Негов танц. Всички Негови истории, ако ги прочетете, не са нищо друго, освен мадхура шакти – към гопите, към другите Сахаджа йоги. Така че вие трябва да се грижите вашата Майка да е доволна, като радвате всички други Сахаджа йоги; а не другите хора -те не са важни. Така че днес ние ще съкратим пуджата и ето защо отне толкова време горе да я съкратим. Така че изгубеното време е завинаги спечелено време.

Нека Бог да ви благослови!