Shri Ekadasha Rudra Puja: We have to drop out many things Judy Gaddy’s Apartment, New York City (United States)

Пуджа на Екадеша  Рудра   Ню  Йорк, 17 септември 1983 г.        Днес е денят, наречен според индийския календар Паривартани Екадеши. Днес е единадесетият ден от цикъла на Луната. Единадесетият ден е Екадеша. В Сахаджа Йога също знаете за Екадеша Рудра, която е тук на челото и която в края на краищата ще разруши всички онези неща, които не са нужни повече. Тук е Екадеша, тоест единадесет. Но днес е специален ден, в който ще използваме силата на Екадеша, за да извърши Париварта, тоест трансформация. Тя не е за разрушение, а за трансформация. Днес е особен ден да бъдем в Ню Йорк, където използваме разрушителните сили за трансформация на Вселената. И така, днес е много велик ден, в който ще трансформираме хората чрез проявлението на силите на Екадеша. Те са единадесет и са разположени върху челото, и знаете как действат. Десет от тях излизат от разрушителните сили на Войда. Войд също има десет разрушителни сили. Разрушаващата е разположена тук долу, извън десетте. Така че когато личността е в своята разруха – например, ако хващате рак, тогава може да чувствате силно пулсиране тук, в най-горната точка на вашия Войд или туптене – но от това не следва логично, че ако има пулсиране, имате рак; но ако имате рак, пулсирането ще продължава. Това означава, че жизнената сила се опитва да го изтласка. Но препятствията там започват да се натрупват от двете страни.  А в центъра е Вишудхи чакра, центърът на Вирата. Шри Кришна става Вирата, великото Първично същество. И така, това е единадесетата Read More …