Shri Krishna Puja: On America New Jersey (United States)

Пуджа на Шри Кришна Ню Джърси, САЩ – 18 август 1984 г. (липсва началото на записа) … много ракшаси и Той използваше Своята Самхара шакти, силата да убива, и Своите разрушителни сили, за да постигне това. Едновременно с това практикуваше Сахаджа Йога с гопите и гопините по начин, който беше просто игра, лийла. Радха – ра е енергия, а дха означава „този, която я поддържа“. Тя е поддържката на тази енергия – Радха. И Тя ходеше и се къпеше в река Ямуна, а жените отиваха и пълнеха стомните си с тази вода, вибрирана вода, а откъм гърба им Той чупеше стомните с камъни, с малки камъчета, и правеше дупка в стомната – както ние правим дупка тук – така Той правеше дупка в нея и тази вибрирана вода потичаше по гърба на гопините, за да им дава пробуждане (на Кундалини – б. пр.).  Но това не беше времето да им казва за Сахаджа Йога, нямаше начин да събира хора около себе си и да им изнася лекции и подобни неща, така че Той играеше. Той играеше също с гопите, като ги държеше за ръка – рааса. Ра отново е енергия, а са означава „със“. Играеше с тях. Изкачваше се по нещо като направена от телата им пирамида и чупеше друга стомна, която беше пълна с масло или мляко и те ядяха от това. Прекрасни истории за майка Му и Него и как играеха заедно! От една страна, това е много красиво, сладко – мадхурйа, както му казват. От другата страна Read More …