Shri Ekadasha Rudra Puja: Rudra is the destructive power of Shiva

Como (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Екадеша Рудра

Комо, Италия – 16 септември 1984 г.

Взехте ли новото записващо устройство? Това ли е? Насочено ли е добре?

Днес правим специална пуджа, извършваща прослава на Екадеша Рудра. Рудра е разрушителната сила на Шива, на Духа. Една сила, която е Неговата природа, е прошката. Той прощава, защото сме човешки същества, правим грешки, вършим грешни неща, изкушаваме се, вниманието ни се нарушава, така че Той ни прощава. Прощава ни също когато разваляме нашето целомъдрие, когато правим неморални неща, когато крадем и вършим нещо против Бог или говорим лошо за Него. Той прощава нашата повърхностност, ревност, лъст и гняв. Също Той прощава нашите обвързаности, дребнава завист, суета, чувството ни за собственост. Прощава всички наши егоистични прояви  и подчинението ни на лоши неща.

Но всяко действие има съответното противодействие и когато прощава, Той мисли, че ви е дал голям знак за благоразположение. И това противодействие изгражда в Него нещо като гняв срещу онези, на които е било простено, а се опитват да правят по-големи грешки. Още повече след Реализацията, защото след нея имате такава благословия – вие  получихте светлината и при тази светлина продължавате да се държите за змията, Неговият страшен гняв нараства, защото вижда колко глупави сте били. С това ви казвам, че особено след Реализацията Той е много по-чувствителен към хората, на които е простено и им е дадено нещо толкова велико като Себереализацията. Ако пак вършат грешки, тогава Той е много по-гневен. В крайна сметка прошката намалява, а гневът се увеличава.

Но когато Той прощава, в резултат на тази прошка вие изпитвате благодарност и тогава благословиите Му започват да текат към вас. Той ви дава огромната способност да прощавате на другите, укорява гнева ви, успокоява похотта ви, смекчава алчността ви. Като красиви капчици роса, Неговите благословии се сипят върху нашето същество и наистина ставаме много красиви цветя, и засияваме в ярката светлина на Неговите благословии.

Той използва своя гняв или разрушителните си сили, за да разруши всичко, което се опитва да ни притеснява. Той закриля реализираните души навсякъде и по всякакъв начин. Негативните сили се опитват да нападат Сахаджа йогите, но всички биват неутрализирани от Неговата страхотна закриляща сила. Чрез Неговото вибрационно съзнание сме водени по верния път. Всичките Му прекрасни благословии са описани в Псалм 23 – “Господ е моят Пастир”, описано е как се грижи за вас като Пастир. Но Той не се грижи за злите хора, а ги разрушава. Онези, които влизат в Сахаджа Йога, но продължават да носят злата си природа, биват разрушени. Тези, които идват в Сахаджа Йога, но не медитират и не се извисяват, са разрушени или са изхвърлени от Сахаджа Йога. Онези, които мърморят против Бог и живеят по начин, който не приляга на един Сахаджа йоги, биват отстранени от Него. Така че чрез една от Своите сили Той закриля, а с другата отхвърля. Когато Неговите разрушителни сили са развият прекалено, тогава казва, че Екадеша Рудра е активна.

Екадеша Рудра ще се прояви, когато самият Калки започне да действа – тоест   разрушителната сила, която ще разруши цялата негативност върху Земята и ще спаси всичко, което е положително. Така че за Сахаджа йогите е много необходимо да ускорят възхода си, а не да се задоволяват със социалния или семейния живот или с всички благословии, които Бог вече ви е дал. Ние винаги виждаме какво Бог е направил за нас, какви чудеса е сторил за нас, но трябва да видим какво сме направили ние за себе си, какво правим за собствения си възход и израстване.

От единадесетте сили – Екадеша означава “единадесет” – пет идват от дясната страна на вашия Войд и пет от лявата. Първите пет леви Рудри идват (от Левия канал – б.р.) ако сте коленичили пред фалшиви гуру, ако сте чели фалшиви книги, ако се намирате в компанията на неподходящи хора, ако сте симпатизирали на хора, които са следвали лоши пътища, ако самите вие сте агенти или гуру на такива грешни хора. Тези пет проблема могат да бъдат разрешени ако напълно изоставите всичко погрешно, което сте правили. А Мохамед е казал, трябва да се бие шейтана, тоест сатаната, с тока на обувките. Това не бива да се прави механично, а от сърце. Много хора, идвайки в Сахаджа Йога, Ми казват: „Моят баща следва фалшив гуру. Бащата на еди-кой си следва фалшив гуру”. И се обвързват с бащите, майките, сестрите си и т.н. и обитавайки се да ги измъкнат от тези гуру, също се оплитат. 

Други пък отстъпват пред други сили, като Морийн например, която беше с Мен. Нейните родители и родителите на съпруга й искаха дете й да бъде кръстено. Казах й, че детето не бива да бъде кръстено, защото е реализирана душа. Но тя не можа да устои на натиска и го заведе да го кръстят; и детето стана много странно, държеше се направо като лудо. После Морийн изостави всичко това и беше спасена. Но ако, да речем, имаше второ дете и беше сторила същото, то второто й дете щеше да бъде много зле.

Проблемът със Сахаджа йогите е, че всеки, който е дошъл на програма по Сахаджа Йога, се мисли за Сахаджа йоги. Това е така. Или би трябвало да имате голяма чувствителност, или да имате усещания по тялото си, или чрез вашата интелигентност, да разберете какво е Сахаджа Йога. Една личност, която е все още негативна, винаги е привличана от друга много по-силно негативна и не разбира, че другият човек е силно негативен, а се впечатлява. При тези обстоятелства тази личност ще бъде засегната лошо от негативния човек и Шри Шива няма да може да я закриля. 

Човек не би трябвало да изпитва симпатия към някой, който е негативен, дори и да е луд, дали не е съвсем добре, дори и да е роднина или нещо подобно. Никаква симпатия. Напротив, трябва да изпитвате един вид гняв към този човек, един вид необвързаност – гневна необвързаност. И това гневно необвързване е единственият момент, когато трябва да се ядосвате. Но съм виждала хора, които се ядосват на много добри Сахаджа йоги, но не и срещу съпруга или съпругата, които са крайно негативни.

Когато Екадеша Рудра започне да действа по тези пет места отдясно, тоест започне да се движи отдясно, понеже идва от левия Воид към дясната страна (Шри Матаджи показва дясната половина на челото – б. ред.), тогава човек започва да става негативен, но да действа с егото си. Такава личност може да вземе нещата в свои ръце и да каже: “Аз съм еди-какъв си Сахаджа йоги и затова трябва да правим точно това и да се държим така.” И да започва да нарежда на хората, може да направи какво ли не. И някои посредствени или полу-йоги могат да се опитат да разберат тази личност, но по-голяма част ще знаят, че тя е на път да излезе от Сахаджа Йога. И така, всички подобни неща водят до натоварване на Лявата страна, или можем да кажем, на главата, в дясната страна на медха (мозък – б. ред.), мозъчното полукълбо – на санскрит мозъкът се нарича медха

Десностраността идва от идеята, която хората имат – “Самият аз съм велик гуру”. Те започват да проповядват Сахаджа Йога сякаш са станали големи гуру. Познаваме хора, които изнасят големи лекции на всякакви програми, но никога не позволяват да се пускат Мои лекции. Мислят си, че са станали експерти. После някои от тях казват, че понеже са станали толкова велики, нямат повече нужда от никакъв футсоук, нито от медитация. Има и такива хора. Други казват: „Грехът не може никога да ни докосне, защото сме Сахаджа йоги. Ние сме много еволюирали души”. Но най-лошите са онези, които само си служат с Моето име, казвайки: „Майка каза така и затова и аз го казвам”, когато Аз никога не съм казвала подобно нещо. Всичко това е фалшиво.

Някои използват парите на Сахаджа Йога и експлоатират Сахаджа Йога, а понякога използват и Сахаджа йогите. Такива хора стават много неблагоприятни. Всеки, които се опита да направи подобно нещо, ще излезе от Сахаджа Йога опозорен. Човек никога не бива да се доближава до подобна личност, не бива да има нищо общо, нито да изпитва симпатия към подобна личност. Защото тази неблагоприятност ще нарани всеки, който е около нея, така че е по-добре да се стои настрана.

Когато тези десет Екадеша Рудри (от двете страни на челото – б. ред.) са развити, тогава със сигурност човек хваща рак и ужасни нелечими болести. И по-специално ако единадесетата – тази на Вирата, на колективността – е също засегната, тогава човек не може да се измъкне от тези болести.

Но ако даже пет от тези сили се комбинират с Муладхара чакра или с Агнйа, то  човек хваща много сериозна срамна болест. Поради това Аз често повтарям: “Внимавайте за вашата Агнйа.” Защото това е едно от най-лошите неща. Ако започне да се комбинира с Екадеша Рудрите, с част от тях, тогава всичко може да случи на такъв човек. Той може да попадне в ужасен инцидент, внезапно може да бъде ударен, може и да бъде убит от някого. Всичко може да се случи на човек, които има едновременно блокаж в дясна Агнйа и някоя от Екадешите, лява или дясна. Това означава, че ако една от тези пет Рудри (отляво на челото, но идващи от Десния канал – б. ред.) –която и да е – се комбинира с Агнйа, то закрилящите сили на Бог са минимални. 

И така, пазете Агнйа в ред. Да речем, сега Аз говоря – вие би трябвало да Ме гледате постоянно, за да бъдете в съзнание без мисли и вашата Агнйа да бъде успокоена. Не пилейте вниманието си наляво и надясно, през цялото време. Постепенно ще установите, че вниманието ви се неутрализира в съзнание без мисли и то ще бъде фиксирано по такъв начин, че да не се тревожите повече за нищо.

В съзнание без мисли никой не може да ви засегне, то е вашата крепост. Чрез медитацията трябва да се установи съзнанието без мисли – това е знак, че се издигате по-високо. Мнозина “правят” медитация и казват: „Да, Майко, правим”. Медитират механично и казват: „Направих това, направих онова…”. Но успяхте ли да постигнете съзнание без мисли, най-малко е това? Почувствахте ли хладният полъх да излиза от глава ви? Иначе ако правите нещо механично, то няма да ви помогне, няма да помогне на вас или на другите. 

След Реализацията, тъй като сте много добре закриляни, получавате всички благословии и имате голямо бъдеще, имате и големи възможности за пълно унищожение. Бих казала, ще направя аналогия, че все едно се изкачвате и всички ви помагат в това изкачване – държат ви за ръка, подкрепят ви с толкова много неща, за да вървите нагоре; даже не е възможно да паднете надолу по погрешка. Но ако се опитате да отстраните всички осигурителни въжета от истина и любов и през цялото време се опитвате да нараните хората, които се опитват да ви помогнат, тогава падате от голяма височина, от по-голяма височина. Искам да кажа, че колкото по-нависоко се издигате, толкова повече ще падате. А освен това и с много по-голяма сила, и много по-ниско. Но Божественото е положило всички усилия, дало ви е всякаква подкрепа, поело е цялата грижа. И въпреки това, ако вие искате да паднете, то от такава височина това е много опасно.

Но в същото време, в това време, когато някой се опитва да навреди на каузата на Сахаджа Йога и то след като е бил в нея, тогава Екадеша Рудра му нанася силен удар и ударът се разпростира нашироко. Но едно цяло семейство може да бъде закриляно ако в него има дори малцина, които вършат работа за Сахаджа Йога, може да бъде защитено. Докато ако семейството постоянно е против Сахаджа йогите и се опитва да им създава неприятности, то може да бъде напълно разрушено, много лошо. 

И тъй Екадеша Рудрите идват от Воида, както ви казах. Така че можем да кажем, че тези разрушителни сили идват предимно от Воида. А всички тези сили са дадени в една личност, която е Махавишну, Господ Исус Христос, тъй като Той е опората на Вселената, олицетворението на Омкара, олицетворението на вибрациите. Така че когато Той се разгневи, цялата Вселена започва да се руши и Той персонифицира силата на Майка, която прониква във всеки атом, във всяка молекула, във всяко човешко същество, във всичко живо или неживо. Щом тази сила се разстрои, тогава всичко е в опасност. Следователно е много важно да Му се харесаме. Христос казва: „Трябва да бъдете като малките деца.” Тоест невинността, чистотата на сърцето са най-добрият начин да Му доставите радост.

Тъй като особено на Запад хората са развили прекалено мозъка си, те се опитват да играят много с думите и си мислят, че никой не знае какво правят. Всички вие трябва да знаете, че всичко, което правите, се знае от Бог. Ако не сте чисти в сърцето си, е много опасно да позирате като много добри Сахаджа йоги. Подобни хора не са обладани, нито пък са обусловени, нито са егоисти, но са много хитри и коварни и доста добре съзнават какво вършат. Но също има и хора, които биват обладани и тогава се опитват да се саморазрушат или да плачат и да леят сълзи. Онези пък, които си мислят, че ако наранят себе си или стигнат до крайности, това ще се хареса на Бог, жестоко се лъжат.

Ако не можете да се радвате в Сахаджа Йога, тогава знайте, че нещо с вас не е наред!

Ако не можете да се чувствате щастливи в Сахаджа Йога, то знайте, че определено нещо не е наред с вас!

Ако не можете да се радвате на компанията на другите Сахаджа йоги, тогава със сигурност нещо с вас не е наред!

Ако не можете да се смеете и да цените величието на Бог, то знайте, че грешите някъде!

Ако все още сте загрижени за негативни хора и техните проблеми, тогава знайте, че нещо във вас не е наред!

Ако изпитвате симпатия към негативни хора, то знайте, че също грешите в нещо!

Но ако изпитвате гняв към негативните хора и негативното и което е против Сахаджа Йога, то сте стигнали където трябва!

Когато тези неща узреят във вас, самите вие ставате сила на Екадеша Рудра. Ако някой, който и да е, се опита да ви обиди или нарани, той ще рухне. Това вече стана с много хора, които се опитаха да Ме нападат или да Ме наранят по къкъвто и да е начин! Понякога Аз доста се безпокоя за тях. 

Следователно трябва да сме такива, че да станем Екадеша Рудра. Никой не може да засегне личност, тя е пълна със състрадание и прошка; а като резлутат, Екадеша Рудра действа много по-бързо! Колкото сте  по-състрадателни, толкова по-могъща става Тя. Колкото по-колективни сте, толкова повече действа Тя.

Много хора имат навика да се отдръпват в усамотение и да говорят: „О, по-добре да сме си вкъщи, така е хубаво”, но не знаят какво изпускат! Какъвто и да е бил опитът ви с другите, трябва да се държите близо до тях, винаги да ходите на програмите, да поемате отговорност, да се движите напред, да изработвате нещата и ще бъдете благословени хилядократно.

Бих казала, че Екадеша Рудра представлява всички разрушителни сили взети заедно. Това са разрушителните сили на Шри Ганеша, на Брахма, на Вишну, на Махеша (Шива – б.пр.). Това са разрушителните сили на Майката. Тя е разрушителната сила и на Ганеша, на – как им казвате – Бхайрава, Ханумана, Картикейа и Ганеша. А също силите на Садашива и на Ади Шакти. Всички разрушителни сили на всичките инкарнация са Екадеша Рудра! И последната, но не най-слабата, е разрушителната сила на Хиранйа Гарбха, която е колективният Брахмадева (Творецът на Вселената – б.пр.). И когато тази сила действа, всеки атом експлоадира, цялата атомна енергия се превръща в разрушителна сила, така че пълната тотална разрушителна сила е Екадеша Рудра.

Тя е изключително могъща, експлозивна, но не е сляпа! Много добре разграничава и е изключително фино изтъкана. Тя избягва всичките добри точки и атакува лошите неща. И удря в точното време, на точното място, директно, но без да засегне нищо добро помежду. Ако, да речем, погледът на Екадеша Рудра падне върху някой, а помежду се намира нещо Божествено или позитивно, както и нещо негативно, то тя прониква през позитивното и унищожава негативното. Тя ще охлади един, а ще изгори друг; не, не замразява (към преводача на италиански; йогите се смеят – б. ред.)! Не замразява, а охлажда.

Ето така работи с такава грижа и такава деликатност. И в същото време е невероятно остра и болезнена. Не е като да отсече главата с един удар, а работи бавно, бавно. Всички жестоки мъчения, за които знаете или сте чували, са проявления на Екадеша Рудра. Вземете рака – при рак, първо трябва да се отстрани носът, после езикът, после хранопроводът… И така, частица по частица се изрязва всичко, в ужасни болки, разбирате ли. Или например проказата – прокажените не усещат пръстите си, не усещат нищо, и ако някой плъх или друго животно започне да гризе пръстите им, те не го усещат и така губят пръстите си. Ето по такъв начин Екадеша Рудра изяжда хората, поглъща ги. 

Но тази ярост на Отеца може да се окаже голяма нежност и благост, когато става въпрос за Неговите деца. Има една история за Майката, за Първичната Майка: Тя беше толкова разярена, че искаше да разруши целия свят със силата на Своята Екадеша и се опита да разруши света. Когато изпадна в това настроение, самият Отец разбра, че Тя малко е прекалила с гнева си. И когато Тя започна да руши, мятайки се наляво и надясно, Той не знаеше какво да прави. Тогава Той взе Нейното дете – което ще рече, че то представлява Сахаджа йогите, Христос или което и да е от Нейните велики деца – и го постави в нозете на Майката. Тя тъпчеше всичко, изплезила дълъг език, и изведнъж видя Своето собствено дете в нозете си. Едва тогава се спря, кракът Й замря над детето. Но това се е случвало само веднъж. Така че след Екадеша Рудра, в крайна сметка пълното разрушение произлиза от гнева на Садашива, когато настъпва тоталното разрушение. 

По този начин видяхме как действа Екадеша Рудра и как самите Сахаджа йоги трябва да станат Екадеша Рудра. За да се развие тази сила, е необходимо да се развие една огромна сила на необвързаност. Сила на необвързаност! И то на необвързаност към негативното! Негативността може да произлиза от много близки хора, като брат, майка, сестра; може да идва приятели, от роднини. Може да идва от вашата страна, от вашите политически и икономически идеи, от всичко. Всяка погрешна идентификация може да разруши вашите сили на Екадеша Рудра.

Така че не е достатъчно само да се каже: „Аз се отдавам на Сахаджа Йога и аз съм Сахаджа йоги”. А трябва да разберете с ума си какво означава Сахаджа Йога, така че чрез вашата интелигентност да разберете какво е Сахаджа Йога. Защото на Запад хората са свръхинтелигентни и ако светлината на Сахаджа Йога не навлезе във вашия ум, вие няма да успеете да преодолеете вашите обвързаности. Не става въпрос да говорите прекалено много за Сахаджа Йога или да изнасяте лекции, а умствено да разберете какво е Сахаджа Йога.

Днес е специален ден, в който беше помолено да се направи Пуджа на Екадеша Рудра. И тази пуджа е заради всички фалшиви религиозни секти, фалшиви гуру и фалшиви религии, които биват следвани в името на Бог. А всички религии, които не говорят нищо за Себереализацията, не постигат Себереализация и не ви свързват с Бог, са фалшиви. Така че всичко, което е само имитация и празни приказки за Бог, но без връзка с Бог, не може да бъде истинска религия. Разбира се, това дава равновесие на хората, но даже давайки им равновесие, ако хората живеят само заради парите или се радват само на богатства чрез парите, то тогава това дори на най-ниско ниво не е религия. Като равновесието. Разбира се, за начало религията трябва да дава равновесие, но ако с това равновесие започнат да ви повтарят “Трябва да си уравновесен, но ми дай пари за това. Трябва да ми дадеш пари, дай ми портфейла си, дай ми всичко”, то в това няма никакво равновесие, нито дори най-дребната Божия благословия. Или всяка религия, която ви кара да се прекланяте пред който и да е друг освен пред инкарнация, е нещо абсолютно фалшиво.

Истинската религия ще ви дари с равновесие и винаги ще говори за Извисяването, а няма да ви искат пари или да ви карат да почитате никого. Следователно, трябва да се научим да правим разграничение между фалшивите, негативните и истинските неща. След като развиете това разграничение чрез вибрационно съзнание или чрез вашия разум, то сте в състояние да контролирате себе си. И когато установите вашата зрялост, тогава ставате силата на Екадеша Рудра. 

Днес Аз благославям всички вас да станете силата на Екадеша Рудра и да развиете искреността, която да ви доведе до това състояние!

Бог да ви благослови!

[започва пуджата]

Пуджата на Екадеша Рудра би трябвало да се прави с нещо червено и може да се използва кум-кум, но не вода или нещо подобно. Така че Нозете следва да се мият с кумкум. А той може да се даде на всички Сахаджа йоги, които да го носят и да си го пазят. 

[Шри Матаджи прослушва част от току-що записаната лекция

Много силно. Много, много силно. Гласът е много силен (йогите се смеят – б. ред.).

[Четат се имената на Шри Екадеша Рудра на санскрит, без превод на английски, като в това време пуджарите изсипват кумкум върху Нозете на Шри Матаджи, а Тя търка стъпалата си едно в друго.] 

Той каза „Стхира”. Би трябвало да кажете: „Ом твамева сакшат Шри Стхирая намо намаха”.  Така че всички да повтарят „Ом твамева сакшат…”

[само за следните имена Шри Матаджи дава обяснения:]

Махаханаве – означава „убиецът на всичко”, най-големият убиец на всички, а Локапала – Този, който се грижи за хората, който е Палака – закрилникът. Антархитатма: антархийта – антар значи „вътрешен”, същността на хийта на вашия Атма; хийта означава „благо, добруване” на вашия Атма, което е същността, вътрешността; не нещо повърхностно, а дълбокия закрилник на това. Гардха – от магаре.

[После биват прочетени 108 Имена на Шри Матаджи. Първо само мъжете изливат амрут върху ръцете Й, а после – неомъжени момичета поръсват Нозете с халди. Следват омъжените жени и малките момчета.

Всички мъже и жени, които идват тук, са разтърсени от вибрациите.

Красиво е, нали? (за колие, което Й подаряват – б. ред.) Стилно. За първи път нося подобни кристали. Пречистената форма на Майката Земя е кристалът. 

Екадеша трябва да има правилната външна изява.

Можете ли да отворите прозорците, така че вибрациите да преминават? Такъв е характерът на Екадеша.

Хубаво е да се поднесе нещо бяло, за да се угоди на Екадеша (относно бяла лента от плат с бели и жълти цветя, която окачват на Шри Матаджи, преди да Й сложат гирлянд – б. ред.).  

Всички светлини запалени ли са? Добре е за Екадеша Рудра.