1st Day of Navaratri, The Discipline

Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за първия ден от Наваратри

Лондон – 23 септември 1984 г.

[Шри Матаджи: Проблем с техниката.] Говоря на всички. Всички ли Ме чуват?

Нека го чуят всички, които днес празнуваме Наваратри и сме се събрали тук след дългото Ми пътуване.

Когато бях в Италия, казах, че Англия е Сърцето на Вселената и те не искаха да го приемат. Бяха много шокирани от твърдението Ми. Не можеха да повярват, че Англия може да е Сърцето на Вселената. Една от причините беше, че знаеха, че англичаните са били завладени от римляните, а самите римляни по това време също са смятали, че англичаните са много надути. Дори не можеха да приемат разгрома с достойнство на човек, който е загубил. Дори и да губеха, бяха наперени. Не можеха да повярват как така Англия е Сърцето на Вселената. А ако това е Сърцето, какво е състоянието на Вселената? И след това Ми разказваха на дълго и на широко за надменността на англичаните, и тогава самата Аз усетих, че това Ми е познато.

Когато празнуваме най-великия празник, Наваратри, значи трябва да има нещо специално в него – да изчистим напълно това Сърце и да го направим толкова чисто, че да пречиства всичката кръв, която преминава по цялото тяло. Клетките на сърцето, които съставят този много важен орган, трябва да са най-добрите, защото в човешкото тяло клетките на сърцето са най-добрите, с най-добро качество и най-чувствителните. Сърцето изразява Анахата, звукът е без удар. Докато отриваме, че има хора, които имат калибър, има такива; но има и други, които говорят много, изтъкват се, а нямат висока проба. Би трябвало да е възможно да постигнете този калибър, защото живеете на тази специална земя –  Англия. Това би трябвало да е вродено във вас. 

Но какво ви липсва? Защо става така, че при всичките възможност, при великото минало, при всички заслуги да се родите тук, защо откриваме, че години наред Сахаджа йогите не са стигнали до много други? Каква е причината? 

Сърцето, както знаете, има честота на пулса и издава определен звук; можете даже да я запишете на кардиограма. Сърцето е толкова  систематично, така регулирано, така дисциплинирано, че дори и най-слабият шепот или най-малката промяна се отразява в кардиограмата. То е много чувствително. Именно това липсва тук – дисциплината на сърцето. То е изменчиво, странно сърце, което издува егото. И каквото и да говори някой, за хората това е поредната сказка; така че каквото и да им казвате, те ще ви изслушат внимателно и в следващия момент няма да има никакво въздействие върху тях. Другото нещо, което би трябвало да видим е, че щом то е в нас, нека да разберем, че онова, което ни липсва, е дисциплината. Тази дисциплина трябва да се изработи, иначе нашата проба не може да се подобри.

Но за всичко това, мисля, ни е необходима вродена интелигентност. Не образование, а вродена интелигентност. Това е да разберем: нашият калибър трябва да се подобри.

И така, тук тупти Духът, Духът, а не Силата. Свидетелят – Този, който гледа, който е отражението на Бог, който е Очевидецът на работата на Деви. Всъщност това, което се случва, е, че ако не се издигнем до този статус и само си казваме „Хубаво, ние също наблюдаваме, защото сме Духът”, тогава няма да постигнем този калибър. И чрез всички благословии, като седемте аури на сърцето, получихме седем ашрама. Не разбираме, че трябва да се дисциплинираме. Само да се възползваме или да бъдем в Сахаджа Йога, просто твърдейки, че сме Сахаджа йоги, не означава, че сме клетка на Сърцето. 

Сега трябва да се отправи предупреждение. Много важно е в този критичен момент, когато вече Сахаджа Йога излита – запомнете това -, че скоростта е достигната и полетът започва. Тези, които изостават, ще останат отзад. Затова не се надувайте. Първо е характерът ви; както всеки казва: „Много са надути”. Опитайте се да се смирите и разберете, че трябва да сте в самолета, а не останали на земята. Той се движи бързо. 

Най-щастливото нещо е, че днес е Наваратри и Аз трябва да съм в Лондон, а тази Наваратри пуджа трябва да се проведе тук. Никоя друга страна не е толкова привилегирована, защото това е най-висшата пуджа, най-големият ритуал, на който може да присъствате. 

Защо правим Наваратри (пуджа – б.р.)? Да направиш Наваратри в сърцето означава да приемеш силите на Шакти, да осъзнаеш силата, която всички тези чакри притежават, и когато са просветлени, как можете да изразите тези сили на тези девет чакри във вас. Седем чакри плюс Сърцето и Луната правят девет. Но бих казала, че седем от тях и по-горните два центъра, които Блейк изненадващо и ясно описа като „девет центъра”. Сега не мога да говоря за по-горните два центъра, но нека да поговорим поне за седемте центъра. Успяхте ли да развиете силата на тези центрове в самите вас? Как можете да го правите? Нямате време. Всички сте много заети. И надути.

За да развиете силите на тези чакри, трябва да се концентрирате в тях. Навсякъде, където ходя, се изненадвам от въпросите, които Ми задават, от начина, по който питат. Никой не говореше за семейството си, за къщата си, работата или други безсмислени неща като безработицата и всичко това. Само Ме питаха: ”Майко, как да развием силата на тази чакра или онази чакра?”. Аз ги питах как така задават въпрос за определена чакра. Те отговаряха: „Понеже открихме, че това липсва в нас; особено в мен тя не е наред.” Това е друга негативност …. която атакува гърлото Ми непрекъснато. 

За една реализирана душа не е необходимо Аз да ви дисциплинирам или да ви казвам всички тези неща, защото мразя да ви говоря с този тон. Но открих, че ако не ви предупредя сега, утре ще Ме обвинявате, че не съм ви предупредила. Приемете го като сериозно предупреждение. След Реализацията изобщо не е нужно да ви налагам дисциплина, защото сте получили светлината, разбрали сте какво е Реализация, знаете какво означава да си реализирана душа и знаете колко много сте спечелили от това, как се е подобрила личността ви.

Но трябва да направите още нещо. Да видите за себе си дали сте дисциплинирани или не. Не е необходимо лидерът да ви го казва или някой от ашрама, няма нужда никой да ви го казва. Вие сте реализирана душа, вие сте свой собствен водач, свой собствен гуру. Представете си, че всички вие сте гуру, големи гуру и Садгуру (истински Гуру – б.р.), уважавани светци, които всички ангели ще обсипват с цветя. Помислете за това! А тук надуто изнасяте лекции и говорите надуто. Много е неловко, дори за божествата. Те не знаят какво да правят – дали да ви окачат гирлянд или да ви затворят устата. Тук вие сте – /към бебетата, които плачат/ погрижете се за тях, кой плаче? – на такова високо положение, че сте получили Реализация. Единственото нещо, което трябва да приемете, е красотата на тази велика Йога; просто просветлете собствените си сили, които се намират в тези седем чакри.

И така, нека видим: първата чакра принадлежи на силата на Гаури, силата на Майката на Шри Ганеша. Силата на Гаури. Толкова са страхотни, нали? Заради Нейната сила получихте Реализация. Какво направихме, за да пазим свято тази сила вътре в нас? Щом днес е първият ден на Наваратри, нека видим какво сме направили. Успяхме ли да развием невинността вътре в себе си? Когато хората говорят, са толкова груби. Как може да сте груби, ако сте невинни? Толкова са самоуверени. Как може така, ако сте невинни? Хората играят игрички. Как може да го правите, ако сте невинни? Навреждате си един на друг. Как може така, ако сте невинни? Затова първо трябва да видите в себе си, че ако тази сила на невинността трябва да живее, всички останали глупости трябва да си отидат. Ако искате да имате невинност, цялата тази анти-невинност трябва да отпадне.

Мога да разбера хората, които са невежи, които живеят в невежество. Разбира се, в това невежество как ще да говорят за невинност. Но вие не сте невежи. Вие имате познанието, имате просветление.

А силата на невинността е толкова велика. Прави ви абсолютно безстрашни – не надменни, а безстрашни. Но най-великото качество на невинността е, че сте почтителни. Ако чувството на уважение не е развито във вас, ако не може да развиете чувство на уважение към други Сахаджа йоги, към други хора, към ашрама, към дисциплината и вашето собствено себеуважение, тогава няма полза да говорим за Сахаджа Йога, защото това е самото й начало. Първо не уважавате, добре; надути сте, добре; живеете в рая на глупците – както се казва, яздейки на бял кон; всичко това е налице, хубаво; всичко това ви е простено. Но щом видите светлината трябва да се опитате да се отърсите от всички змии, за които сте се държали – толкова е просто.

Само ако по природа сте дете, можете да получите благословиите на Гаури, иначе не можете. Трябва да сте наистина като дете, в противен случай е абсолютно безполезно, няма смисъл да ви казвам каквото и да е, понеже се мислите за твърде умни. Ако човек се мисли за много умен, каква е ползата да говорим с него – той вече уж знае всичко.

Така че когато развивате първата сила, най-напред трябва да се научите да седите на Майката Земя. Трябва да уважавате Майката Земя, защото първата чакра е направена от Майката Земя. Опитайте се да се установите по-скоро на Майката Земя. После я уважавайте. Вижте дърветата – когато са цъфнали, не изглеждат толкова уважителни; но когато са отрупани с плодове, те се покланят на Майката Земя. По същия начин, когато получите плодовете на Сахаджа Йога, всички вие трябва да се поклоните.

А невинността има едно особено качество, което прави човека изключително мирен, изключително спокоен. Целият гняв, ад, насилие… Ако човек няма невинност той не може да придобие това качество, защото ако не е невинен, той е или лукав или агресивен.  Няма мир в сърцето си. Но невинният човек не се тревожи, той живее невинно, радва се на всичко в пълен мир и хармония. А това насилие идва, когато човек стане хитър. Мисли си: „Много съм умен, а другият е много глупав, имам право да му крещя.” А онзи, който не невинен, никога не става мъдър. Може и да изглежда хитроумен, но не е мъдър. Мъдростта идва само с невинността. И колко мъдрост сте събрали – това трябва да видите.

Когато вашата сила на невинността се увеличава, тогава мъдростта е очевидна. Хората казват: „Този човек е много мъдър”. Например, ако някой плаче за жена си, мъдрият човек ще каже: „Леле майко, виж го този – още се занимава с жена си.” А ако друг плаче за къщата си или нещо такова, мъдрият би казал: „О, виж го този, още е зает с къщата”. Няма край на това.

Познавам хора, които са толкова погълнати, че си мислят, че трябва да изнесат едночасова лекция по Сахаджа Йога. Докато не изнесат едночасовата си лекция, не смятат, че егото им напълно се е проявило. Но на мъдрият човек не му трябва да говори или разказва, или да прави нещо друго. Той впечатлява, неговата тишина е мъдрост, която много по-лесно въздейства на другите. Точно това трябва да видим. Успяхме ли да се дисциплинираме? Понеже израстването ни е още в началото. Трябва много повече да израстваме. А в обкръжението на егоистични си нрав хората не разбират този въпрос, че трябва да израствате, а все още не сте. Трябва да израствате много. А когато израствате, ще разберете, че тази мъдрост има аромат на състрадание. Вашата мъдрост излъчва аромата на състрадание. Такова красиво състрадание може да се излъчва от вашето същество, че всеки влезе в контакт с вас, ще почувства вашата благоприятност. Но отново трябва да отдадете почит на вашата Себереализация и Духа ви. Затова първото нещо, което трябва да направите, е да медитирате. 

Някой Ми изпрати писмо и видях, че вибрациите са ужасни. Попитах какъв е проблемът на този господин? Вибрациите му бяха толкова ужасни, с какво ли се занимава. След това разбрах, че казва, че не му е нужна никаква медитация. Вече бил достигнал четиринадесетия рай, не се нуждаел от медитация, не трябвало да медитира. Лесно е за обяснение, но на кого обясняваш? Вие трябва да обяснявате това на себе си, само на себе си. Никой друг не ви иска обяснение. Все едно сте изпуснали самолета. Като изпуснете самолета, на кого ще обяснявате, че е излетял. Така че трябва да го обяснявате само на себе си. Може да го кажете на въздуха или на изхода, или на някой  друг – „Олеле, така се случи. Така стана, че нямах време, имаше задръстване, това, онова”. Но самолетът вече е излетял. На кого обяснявате?

Затова всеки трябва да медитира всеки ден. Това е много важно нещо, което хората правят в много страни, в които не стоя. Понеже съм в Англия, хората Ме приемат за даденост – „Майка прави всичко”. Така че Аз ставам в четири сутринта, къпя се и медитирам заради всички вас. По-добре пак да започна да го правя. Иначе вие нямате време за медитация. Затова поне ми позволете да медитирам заради вас.

Всеки трябва да Ми обещае днес, че ще медитира всеки ден. Станете рано сутрин, казвам. – „Не можем да ставаме сутрин”. Целият свят може да стане, а защо англичаните да не могат? Но в битката при Ватерло те бяха първи там. Спечелиха битката, защото бяха толкова точни. А какво се случи с точността им днес? Не пием, нямаме махмурлук, не спим до късно, защо просто не решим днес: „Всяка сутрин ще ставам и ще медитирам. И по време на медитация ще се концентрирам върху себе си, а не върху другите. И да видя за себе си къде имам блокажи, коя чакра ми е замърсена, какво трябва да направя?”

Днес на този първи ден от Наваратри силата на Гаури трябва да бъде просветлена в нас и да се изрази. Тези сили са огромни. Не мога да ви ги опиша в една лекция. Помислете за Първичната Кундалини. Тя действа в Майката Земя, Тя действа във Вселената, Тя действа в животните, Тя действа в материята, Тя действа в човешките същества. А сега действа и във вас. Тя е тази, която решава каква фигура и лице ще имате. Тя е тази, която решава какво дете ще имате. Тя ви дава точно определеното дете, от което се нуждаете. Тя е тази, която ви дава всички тези красиви деца. Тя е тази, която ви даде тези блестящи лица и очи. Тя направи всичко това за вас, но какво ще кажете за силата, която имате в себе си. До колко сте я проявили?

Без съмнение Първичната работи много усилено. Ами какво става с вас, човешките същества, чиято Кундалини е събудена? До колко сте Я отворили? Какво е Кундалини – тя е нещо много просто, както знаете, тя е истинското желание. Истинското желание да се усъвършенствате, да израствате. Ако наистина тя е чистото желание, нищо друго няма значение. Всички други желания са на второ и на трето място. Най-важното желание е да израстваме. И кой печели от това? Вие печелите и само във ваша полза  лежи ползата на целия свят. 

Днес Сахаджа йогите представляват растежа на Вселената, растежа на човешката раса. Осъзнавате ли, че играете много важна роля в това решаващо време, когато светът е пред рухване? А имате велики пророци като Уилям Блейк, имате такива велики хора, които говореха за това време. Те го изградиха. Традиционно изградихме всичко това в Англия. Векове работа доведоха Англия до това ниво. Сега осъзнавате ли, че позицията на английските Сахаджа йоги е много важна? Но при липсата на мъдрост и надменността ви, без разбиране за Себето как може да говорите толкова високо? Как може да си мислите, че организирате всичко, след като самите вие сте толкова слаби, толкова надути. Днес няма да броя хората, които медитират всеки ден или не. Но мога да ви кажа само, че онези, които не медитират всеки ден, няма да са повече тук другата година. Ад ви го казвам, това е факт. 

Трябва да медитирате всеки ден! Дисциплинирайте се!

И така, сега достигнахте до нова перспектива, до ново виждане. Когато разберете това виждане, когато го опознаете, няма да можете просто да седите безучастни. Приемете го! 

Всеки казва – Дейнли също – всеки казва: „Майко, отделили сте толкова много време на тези англичани. Защо имате толкова много време за тях?” Може и да си мислите, че понеже сте много велики, затова трябва да ви служа. Мислете каквото си искате. Но най-важното, че живеете в земята на Сърцето и трябва да ви пречистя повече, много повече от останалите. А се получава точно обратното. Другите напредват толкова бързо. Изумена съм от техните вибрации, от тяхната чувствителност, от тяхното разбиране. И те ги овладяха, всеки от тях. Тук нещата станаха много централизирани и никой не иска да разбере Сахаджа Йога, а всеки иска да изнася лекции. Няма уважение към възрастните. Няма уважение към по-възрастните, нито към по-младите; а онези, които си мислят, че понеже са получили Реализация преди другите, са по-извисени, нека си спомнят думите на Христос „Последните ще бъдат първи”. Така че се опитайте да разберете, че именно вие трябва да израствате, именно вие трябва да проявите тези сили. Проявление на силите – но не знам доколко сте го разбрали.

Когато човек притежава силата на Гаури, щом влезе в зала или друго място, Кундалини на всички останали се издига, само за да го поздрави. Когато имате силата на Гаури, тогава изпъквате, защото имате невинни, чисти, щедри, красиви, блещукащи очи и накъдето и да насочите погледа си, само с поглед може веднага да издигнете Кундалини. Хората болни от рак, от други болести, всички те могат да се излекуват за нула време, ако сте развили само една сила – тази на Гаури. Всичките ви проблеми могат да бъдат решени. Негативността ще избяга и ще се превърнете в лотуси. Красиви, благоуханни, преодоляващи всички видове негативност. А какво става? – „Този човек ме докосна и станах егоист.” Ако има един егоистичен човек и той прости си говори с друг, другият става егоист. Имам предвид, че не това е начинът да сте чувствителни. Трябва да сте чувствителни спрямо Бог, а не към лошите неща. Но ние сме по-податливи, по-уязвими спрямо лошото, отколкото спрямо доброто. 

Силата да усвоявате добро, силата да излъчвате добро, всички тези сили са напълно постижими за вас. Но това не би трябвало да се превръща в хвалба, а да стане нещо като предизвикателство, красиво любопитство и напредък за вас.  

Но ние вървим надолу, трябва да ви кажа, в Англия вървим надолу. Защото имаме странни хора, които през цялото време са маркирани. Тези хора трябва да бъдат предупредени и по-късно това да се обяви – тъй като те са си решили – да заявите пред тях, че са в черния списък. Днес за Мен е много тъжен ден, затова цялото място е изпълнено с… искам да кажа, че нямах предвид да правя пуджа тук, понеже съм наистина много тъжна. Защото когато видя вибрациите, когато видя как стоят нещата – хората в Англия все едно са излезли на пикник – не знаете колко тъжна се чувствам. Винаги съм била изключително очарована и малко съм преигравала колко ценя усилията ви. Но ако видите същината на нещата; просто вижте същността, погледнете в себе си. Всеки индивид трябва да види същината, която е вътре в нас. Притесняваме се за приятеля си, за годеницата или за съпругата или съпруга си, или за нещо друго. Това не е вашият калибър. Вашата проба е много ниска и върви надолу. Това не е добре, не е. 

Ако Моята любов и състрадание ви разглезват, по-добре да ви извадя от тях. Защото вие сте годни за заслугите да се родите в тази страна. Способни сте на много големи висоти. Знам го. На много големи висоти, които можете да постигнете. Но не само като говорите или мислите за това, а като придобиете тази велика сила, като станете тази сила. И вижте колективните благословии, които хората получават; бях изумена, когато Ми казаха, че са получили една или друга благословия. Имам предвид че са получили безброй благословии. А защо не можем да ги имаме тук? Какъв е проблемът с нас? Ако не сме колективни, ако има проблем между нас, това означава, че има някакъв вид его, което все още ни държи настрани. 

Затова нека сега обещаете в сърцата си, че трябва да усетите много дълбоко в сърцето си, за себе си, това чувство за себе си: „Чрез милостта на Бог сме родени в този критичен момент, когато това се случва; ние сме хората, които получават благословиите на Бог, че сме получили нашата Себереализация, че сме израсли толкова високо. А сега нека да разперим крилете си.”

Вместо това ги отрязваме. Не ставайте ограничени, притеснени за дреболии хора. Нищо не е важно. Ако погледнете в предишните си животи, вече сте яли всякакви храни, ходили сте на всякакви пътувания, сключвали сте всички видове бракове, правили сте какви ли не глупости, с които хората си губят времето. С това вече приключихте, край. Сега правите нещо ново. За колко души сте се оженили през предишните си животи и колко къщи сте имали, и колко удоволствия сте изпитали – сега с това е свършено. Сложете край.

Това е специално време, най-доброто време на Ритамбхара, когато трябва да израствате. Това е смисълът, сезонът е такъв. Ако не израснете през този сезон, няма да израснете. Трябва изцяло да се възползвате и с пълна сила да правите Сахаджа Йога. Това не означава да се откажете от работата си или нещо друго. Ако сте интензивни в Сахаджа Йога, ще сте интензивни във всичко. Но няма интензитет.

В последния момент реших за Мюнхен – Уорън, разказа ли им за това? Добре – тъй като в Мюнхен имаше ужасен човек и Ми казаха, че търсачите в Мюнхен ще задават разни въпроси. Въобще не ги харесах. Много са високомерни. Казах, че няма да ходя в Мюнхен. Но във Виена просто усетих вибрациите на Мюнхен. Бях изумена! Казах: добре, заминавам за Мюнхен. Трябваше да тичаме нагоре-надолу да Ми издадат виза, разни работи. Както обикновено всичко мина лесно. И за това кратко време от три дни, дойдоха четиристотин души. Казвам ви, там (хората – б.р.) бяха толкова интензивни, толкова силни – дори и децата – толкова интензивни и слушаха всяка Моя дума и я събираха като перли, ценни като диаманти, записваха си всяка дума. И когато получиха Реализация, бяха просто зашеметени. Представете си немците да превъзхождат вас, англичаните. Какво ще стане с вас? Те са решителни хора. Ако решат да правят добро, ще направят много добрини. Не са като вас. А после когато ги оставих за един час, те седяха в залата, направо смаяни, и обсъждаха Сахаджа Йога.

Но тук, щом си тръгна, хората започват да обсъждат безсмислени неща! Чувам ги. Познавам вибрациите и всичко останало. Не сте интензивни, а трябва да увеличите вашия интензитет. Той се нарича Шраддха. Важна е, много е важна. И съм сигурна, че тази година ще успеете интензивно да разберете Сахаджа Йога. Този интензитет липсва.

Може би в миналото нещо се е обърквало с вас и затова сте обусловени, или си мислите: „Как мога да го направя, това е прекалено”. Можете да го направите – всичко, забравете за миналото, забравете за него. Миналото няма никакво значение в Сахаджа Йога. Вие бяхте напълно обновени, но просто използвайте вашата механика. Толкова много работя с вас, че всичко във вашия механизъм ви е наред. Единственото нещо е, че нямате вяра в себе си. А тези, които нямат вяра в себе си, винаги са надменни. Затова първо установете Духа в себе си, в сърцето си и се опитайте да развиете тези сили, вътрешни сили – не тези да говорите и да се изтъквате, а силите вътре в нас.

Все още имаме много обсебени хора, знаете го. Срамно е, че в храма на Бог дори сега има хора обсебени от ужасно зли неща. Как може така? …Те изобщо не говорят или не могат да говорят. Всичко това е липса на дисциплина. Но за да издигате духовно, най-добре е да вземете дисциплината от Духа си и тогава автоматично ще се дисциплинирате. Оставете Духът да ви управлява. Възможно е. Възможно е, защото видях това за краткото време, в което бях там – дори не си спомням имената им! На практика тук познавам всички по имена, а също и по вибрации. А другите израснаха толкова много.

Днес е велик ден. Разбира се, голяма привилегия. Вие винаги сте привилегировани, като „Камарата на лордовете”. Вярно е, но може би ще дойде някой ден, в който Камарата на лордовете може да бъде изцяло прогонена. Трябва да се държите като лордове. Затова смирено ви моля да се научите да уважавате дисциплината. Не казвам „Правете това, правете онова.” – знаете какво трябва да направите. И на всичкото отгоре не бива да Ми казвате: „Знам, не биваше, зная…” Щом го знаете, защо го правите? Надарени сте със сили. Нека днес с пълна увереност в себе си и в израстването си, нека с пълен интензитет присъстваме на тази пуджа, и в сърцата си да решим: „Сам ще си наложа дисциплина.”

Нека Бог да ви благослови.

Наваратри започва с голяма сила. Сега вибрациите са много хубави, днес са много силни. Страхотни. Възползвайте се напълно от тях. Ако искате, можете да използвате лявата или дясната ръка, която си изберете…

… Дори тези от вас, които изглеждат егоистично, са под влияние на някакво обсебване. Те са даже по-лоши от егоистите, защото самите те изобщо не осъзнават за какво става въпрос.

[пуджата започва с мантрите на Сахасрара]

Дръжте очите си отворени. Не ги затваряйте.

Вибрираната вода може да се даде на хора, които не присъстват и на тези дошли от други стани. Тази вода трябва да се раздаде. 

[Пеят Шри Ганеша-Гаури мантра. След това Ганеша Атхарва Ширша на санскрит и я четат на английски. Йогите казват 108 имена на Шри Матаджи.]

Направете го от сърце, с цялото си сърце, с пълна концентрация.

[след името на Нирупаплава – Неразрушима] Другото име е „Невинна”. Не се чувствайте виновни. Заболява Ме лява Вишудхи. Кажете 3 пъти: „Майко, Ти си без вина”. /Нирдоша – б.р./. Добре, благодаря ви. Всичките ви „сертификати” би трябвало да проработят. /Шри Матаджи се смее с глас./

[записът свършва, пуджата свършва.]