Pre-Christmas Talk and Farewell Puja Montague Hall, Hounslow (England)

Пуджа на Шри Исус

Ханслоу, Англия – 23 ноември 1984 г.

Вчера беше чудесен ден за всички нас и Аз казах нещо от различно ниво. Говорехме през цялото време за светските неща, а те понякога са нещо много… мислим си, че са много важни. Но когато ви говорих вчера, надявам се всички да са разбрали, че трябва да скочим в друго измерение на по-фино разбиране на Сахаджа Йога. 

Първо се безпокоим за семействата си, за децата си, […]