Pre-Christmas Talk and Farewell Puja

Montague Hall, Hounslow (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Шри Исус

Ханслоу, Англия – 23 ноември 1984 г.

Вчера беше чудесен ден за всички нас и Аз казах нещо от различно ниво. Говорехме през цялото време за светските неща, а те понякога са нещо много… мислим си, че са много важни. Но когато ви говорих вчера, надявам се всички да са разбрали, че трябва да скочим в друго измерение на по-фино разбиране на Сахаджа Йога. 

Първо се безпокоим за семействата си, за децата си, за дома си; после – за брака си. Един след друг тези въпроси изникват и ние сме загрижени за тези неща, за дребните неща. После се загрижваме за ашрамите, които поддържахме, за проблемите на ашрамите – какво сме правили, с какви проблеми сме се сблъсквали, как хората създават проблеми. Ето как нашето човечество започна да придобива по-фино разбиране. И след това разбираме, че ние сме благословени от Бог, че има нещо велико, което винаги се грижи за нас, една по-висша Сила, някакво специално Внимание към нас. Ето какво осъзнахме.   

Днес обяснявах как става това, как осъзнаваме, че Бог също ни помага. Всеки проблем е резултат от някаква причина, всеки проблем. Например Мона писа в писмо, че е карала по магистралата и колата излязла от контрол, а спирачките не могли да се задействат. А от дясно идвала кола, друга – от ляво, идвали коли срещу тях и зад тях. И тя почувствала, че това е краят за двете, за нея и другата йогини, с която пътували. Така че причината е била колата или спирачките, или какъвто и да е механизъм, а следствие е бил целият проблем. Но как да преодолеем този проблем?

Да предположим, че се опитате да неутрализирате следствието – няма да можете, защото причината все още е налице. Вие се опитвате да подобрите причината, но това не върши работа. Тогава какво да направите? Най-лесното нещо е да пресечете причината, да я надскочите, да отидете отвъд причината, така че причината да не съществува за вас, та и следствието да не съществува за вас. Докато причината съществува във вашето внимание, следствието ще бъде налице. И какво направи тя? Просто се помоли на Мен, само си помисли за Мен – „Майко, това е последният ми шанс” – само това. Така че причината изчезна, защото отивате отвъд нея. И следствието също изчезна, а тя се изненада. 

Така че вие трябва да се издигнете над причината. Има проблем: „жена ми е такава”, мъжът ми онакъв”, „семейството ми е такова”, „Сахаджа йогите са онакива” – всякакви подобни неща. Това е следствие. А каква е причината? Тя е една или друга личност. Добре, сега какво да предприемем – връзка с причината. Отдайте я. Вие сте, вие имате право да го направите. Имате му цаката да го направите, можете да го сторите. Способни сте на това, упълномощени сте да го сторите, но вие не го правите, забравяте. Просто забравяте. Ако отдадете тази причина, следствието ще изчезне. А това е нещото, което трябва да си спомните навреме – че трябва да се издигнете. Да отидете отвъд причината е най-добрият начин да я се отървете от нея. 

Аз си играя с вас. Имали сте причини да кажете: „О, Майко, това е проблемът. Нямах работа. Сега имам работа, но тя е много тежка”. После нямате жена, така че трябва да имате жена. Жената има проблем, така че трябва да се разведе – и така едно след друго… Или пък: „Аз съм такъв. Много съм лош, защото има бхут в мене” – та причината е бхутът – „И се държа така, защото има бхут в мене”. Той ще да е изкупителната жертва, мисля.   

Така че първо отидете отвъд това и кажете: „Какво е бхут? Кой е бхут? Аз зная моята Майка. Майко, моля Те, погрижи се за тоя бхут в мен”. Това е всичко. Но за това трябва първо да се появи критична ситуация, иначе не го правите, с тази сила. Когато сте в критично положение, тогава се получава по-бързо. Когато няма крайна нужда, тогава е половинчато, не е от сърце, като положението на Мона. 

Имаше и друг случай, където един журналист пътуваше от… и спирачките му се развалиха, а той беше с друг журналист, така че пътували двама – и Ми го разказа вторият – а първият е Сахаджа йоги. Така че този йоги откри, че спирачките не работят и че колата му върви срещу огромен камион, а отзад идва друг. И нямало място и начин да завие или да отбие, а спирачките ги нямало. Ето това беше критична ситуация, виждате. Толкова критична, че в ума му се разви само: „О, Боже, дойде последният момент. Свършено е с нас”. Един камион идвал от едната страна, друг – от другата, и след част от секундата щяло да бъде свършено с него. И той само казал на приятеля си: „Мисли за Майка” – само толкова. И после откри, че се движи кротко по пътя, а камионите са останали назад и спирачките работят.  

Но трябва да се появи тази критична ситуация. Човешките същества са такива, че докато не бъдат притиснати в ъгъла, никога не го правят. Щом се окажат натясно, тогава го правят. Това е причината, поради която хората се отдават на аскетичен живот, защото когато сте аскети, тогава сте притиснати в ъгъла. Отиват в пустинята Гоби, за да създадат критична ситуация в себе си, така че да мислят за Бог. Но е твърде късно да се ходи в пустинята Гоби. Създават си проблеми, за да се окажат натясно, така че после да се отърват от тях. Но Сахаджа йогите, ако са мъдри, нямат нужда от подобно нещо.  

Но как иначе да го постигнем без никакво…? Единственият начин е медитацията. Всеки трябва да медитира, това е въпросът. Ако не медитирате, може да изкарате още малко. Може и да сте добре за кратко, за два-три месеца, може и за две години, но после отпадате. Много хора си мислят: „О, каква е нуждата да медитираме? Добре де, ако не медитираме, няма значение”. Не е така. Защото само в медитация израствате. При критична ситуация внезапно израствате, без съмнение. Тоест, изскачате като кукла на пружина от кутийката си. Изстрелва ви пружинката. Но ако трябва да имате постоянен растеж, тогава трябва да медитирате, да позволите на мислите да идват една след друга, а после да им позволите да утихнат, защото се издигате в състоянието на съзнание без мисли. И в това съзнание без мисли вие израствате. И израствате във вашата необвързаност към причината за всички следствия. Ако няма причина, няма следствие. 

Но това е проблемът с нас – че не медитираме, обикновено. Само когато се стигне до абсолютно крайната точка –„още малко и ще паднем в пропастта” – тогава се сещаме. Може в този момент и да ви се помогне, но така не израствате. Израстване може да се получи само ако медитирате. Това е една много важна част, то е пълна помощ за хората, които нормално медитират. Как растем в обикновения живот? Ако нямаме кислород, не можем да растем. Трябва да имаме достатъчно кислород, да имаме достатъчно храна, трябва да имаме всички тези неща. Но в духовността вие израствате чрез медитация. Няма друг начин. Онези, които мислят, че могат да израстват по друг начин, са наперени, наистина надменни хора, защото могат да говорят много за Сахаджа Йога. Виждала съм хора, които могат да говорят прекалено много за Сахаджа Йога. Могат да изнасят големи лекции и други такива, но нямат изобщо никакви вибрации. Те не могат да свършат никаква работа за Сахаджа Йога, те не са колективни, нямат чувство за принадлежност към колектива, всякакви проблеми.   

А израстването трябва да се постигне чрез медитация. Това е едната част. Това е, можем да кажем, боготворенето, пуджата. Тогава не трябва да се отказвате от нищо, просто ставате необвързани, необвързани към самата причина. Това е едната страна. Втората, бих казала, ще ви отведе до по-фината страна на емоционалните ви привързаности, защото емоционалната ви привързаност ви е дала определена самоличност: вие сте християни или хиндуисти, или мюсюлмани, или нещо друго, или британци, или от някаква раса, или както и да го наречете. Всички тези неща ще отпаднат, защото вие ставате необвързана личност. 

Така че емоционалните привързаности – „той ми е брат”, „тя ми е сестра”, „притеснявам се за жена ми”, „безпокоя се за детето ми” – всички тези емоционални привързаност, които смаляват личността ви, ще отпаднат и вие ще имате една емоционална привързаност – „Аз израствам в моето състрадание. Състраданието е активно, моето състрадание е активно. Състраданието ми е горещо. Моето състрадание е, че аз съм йоги”. И второ, четете за Сахаджа Йога, знайте за Сахаджа Йога, познавайте техниките на Сахаджа Йога, издигайте вашата Кундалини, чистете чакрите си, опитайте се да разберете повече за мантрите. Овладейте вашите мантри, овладейте божествата, радвайте ги. Когато всички тези неща са направени както трябва, тогава вашите умствени привързаности ще отпаднат. 

Онези, които си мислят, че са големи учени, ще разберат, че това не е наука; науката за техниките на Бог е много повече. Онези, които се мислят за големи ерудити, за много начетени, когато прочетат за Сахаджа Йога и я приложат върху себе си и върху другите, и видят за себе си, ще знаят, че каквото и да са чели, е пълна глупост, няма смисъл, празно е. И ето как един вид празнота, ще се появи, празнота откъм его, защото ще видят, че това познание е велико. Както Нютон каза: „Познанието е като океан, а аз съм като дете, събиращо камъчета на брега му”. Какво разбиране! Така че тази празнота влиза във вас и тогава истинското познание започва да навлиза вътре във вас. Идва идентифицирането с истинското познание. Вие говорите; когато говорите, това има въздействието на мантра. Не просто дърдорите: „Аз съм в Сахаджа Йога. В Сахаджа Йога съм от 15 години” –  това за нищо не става. Може и да сте от сто години, но може да си останете същото магаре, абсолютно.  

Но може и да сте тук само от една година и от магаре да сте станали човешко същество, а също йоги. И ето това трябва най-напред да променим в себе си, обвързвайки се емоционално към Майка. Имам предвид, че вие имате едно преимущество пред много други йоги по света, които дойдоха – горките – но нямаха към какво да гледат. Те знаеха за Първичната Майка, знаеха за това, но нямаха Форма. Вие имате Форма. Вие сте големи щастливци и късметлии; вие имате Формата. Лесно е да се обожава Форма, вместо да се покланяте на нещо абстрактно във въздуха, разбирате ли. Абсолютното съзнание – как да му се поклоните, когато не можете да го видите?

Но това обвързване в никакъв случай не означава, че вие трябва да Ми давате нещо. Какво да Ми дадете? Нищо, освен необвързаност към причината. И това действа – виждали сте го в живота си. Казвате също: „Действа, Майко, някак си стана”. Какво е бандан? Нищо друго, освен че сте свързани към вашата Майка, че просто Й телефонирате. Той е телефонът към вашата Майка, това е. Вие знаете, че Аз си играя с вас и също казвам: „Добре, правя ти бандан”. На Мен ли правя бандан?  Той е телефонно обаждане, едно телефонно обаждане. Но се е развилата вярата, че това е истинска вяра, където ставате напълно необвързани във вашите емоционални неща. Ей така – „О, майка ми…”, добре, просто й направете бандан, край; „баща ми..” – направете му бандан; „брат ми…” – направете му бандан. Бандан, независимо какво е. Вие поставяте това в мрежите на Майка. Но не осъзнавате, че го правите. Вие просто ги завързвате с любовта на вашата Майка, която тече през ръцете ви. Какво са тези вибрации? Това е любовта на вашата Майка. Вие я получихте, тя тече през вас. Но каква е любовта ви към вашата Майка? И ето какво откривам: че когато настъпи времето на пълната криза, това отдаване се появява, и действа. 

Така че няма нужда да се създават никакви критични ситуации. Вие трябва бавно и постоянно да я постигнете и тя сама ще се изгради вътре във вас. Ще имате тази сила вътре във вас, уверявам ви. А медитацията е единият начин; другият е познанието за Сахаджа Йога. Без перчене, без приказки пред другите, а изработвайки в себе си различните чакри, как работят те – върху вас, а не върху другите. Щом започнете да поучавате другите, във вас има бхут. По-добре го научете за себе си, даже вътре в себе си. Аз зная кой коя чакра е овладял, кое… А някой да говори на другите „Това се прави така..”. Това е абсолютно глупаво его. Подобни неща не бива да се правят. Ако някой ви попита, можете да му кажете насаме, но не изнасяйте лекции на всеослушание, и не обърквайте хората. 

Та имаме две неща, които трябва да преодолеем – нашата емоционална и нашата ментална грубост; същото е и с физическата ни грубост. Физическата грубост може да се преодолее ако отдадем себе си на една медицина – вибрациите. 

Анупама, Моята внучка, каза на майка си: „Ти си родена в алопатията, после следваш хомеопатията. Утре ще откриеш някоя „джъмбопатия”, след това друга „нумбопатия”! Но аз съм родена в Бог и следвам само Божията медицина, а Бог ще се грижи за мен и Бог ще ме излекува”. А дъщеря Ми попита: „Защо? Ти също можеш да я смениш”. Внучката каза: „Защо? Щом Бог никога не се променя”. Прост отговор: Бог ще ви излекува. Но вие трябва да имате достатъчно извисяване,  та да кажете, че ще скочите в случай на крайна нужда. Същият подтик, същият тип личност би трябвало да е във вас, за да го кажете. Ако само кажете „О, Боже, спаси ме”, Бог няма време за подобни хора. Вие нямате време за Бог, и Бог няма време за вас – просто е. 

Така че когато идваме от висши към светски неща, ние съществуваме и в двете области и действаме. Независимо дали сме в лампата или в светлината, или в маслото, ние сме на фино ниво ако придаваме резултатност, без да сме причината. Понеже сте отвъд причината, няма нужда да създавате никаква причина за нищо, а само виждате последствията. Така че щом е свършено с причината, се постига последствие, и се постига каквото трябва, правилното нещо. Получавате правилното нещо. Не получавате изопачени неща, но ако тръгнете с причината, тогава може да имате изопачаване, може да имате всякакви проблеми. Така че най-добре е да сте необвързани към причините и тогава ще постигнете следствията, както ви разказах, че спирачките са се оправили. Имаше следствие – колата беше наред, всичко беше чудесно, така че резултатът беше наред – а причината изчезна. Нямаше причина. Защо? Как? Как нещата станаха съвършени? Ако питате за резултата, питате как е постигнат. Не можете да обясните, просто се получава. И понеже липсва причината, не може да го припишете на никаква причина. Понякога казвате: „Получи се по божествен начин”. 

Така че единствената причина, която наистина е ефективна, е божествена. Но Божественото не бива да е като някое светско нещо – „Хубаво, да, снимката на Майка е тук, намасте. Добре. Намасте. Добро утро, Майко” и край. Това не е начинът. Вие трябва да познавате вашата Майка – ето това е. Много е неудобно да ви казвам, че трябва да Ме обичате. Но като Майка в този живот съм преживяла много неудобни неща, а едно от тях е, че не зная как да говоря с вас, децата. Това е факт. Няма нужда да преминавате през никакви критични ситуации или проблеми. Просто се развийте по такъв начин, че да сте достатъчно развити и това да действа и нещата да се получават.  

Ще ви дам един пример. Това се получава най-малко в Англия, за изненада, където Аз съм работила най-много, най-слабо е в Англия. Сега ще ви дам примера. Вижте, вашето идване в Индия беше решено не знам от преди колко месеца. Бях вече в Индия веднъж и сега ще ходя за втори път, а Англия е единствената страна, която трябва да си плати парите директно. Хората тук още не са платили, но австралийците са го направили. Австралийците са 80-85 души и го направиха, а англичаните не са – във всичко са много бавни. Но щом се стигне до егото, те са първи, знамената им са първи. Къде се генерира егото? Във „велико-Англия”. 

Щом се стигне до вършене на нещо, те са най-бавни, но ако е за критикуване, тогава са най-велики; а като се стигне до егото, внезапно виждате, че давайки им пост, то… Защо? Отново може да обясните, че е заради причината. Ще кажете, че е инерция, ще обвините някой, или че е бхут, или „Това е моето его” или „Това е моето суперего, но не съм аз. Самият аз съм си добре.” Пак причина. Защо не сте платили досега? Това е такъв проблем; сега Аз трябва да пътувам. Ако нямаше да идвате, да не сте идвали. Но ако ще плащате, по-добре платете сега. Какво ви става? 

Започнахте с петдесет човека, а сега сте тридесет и пет. Организирали сме всичко за повече, поръчали сме неща и имаме автобусите и всички останало; сега липсват хора. Никой не ви е молил да идвате. Напротив, Аз казвах да държим ниска бройка, така че всичко да се получи хубаво. Но не може да има по-малко от 350, или може да са триста; може да имате двеста, но не и точно 210. Къде ще ги сложите? Просто нещо е – но вижте този светски стил. А какво направиха на други места? – „Добре, трябва да отидем. Майка ще уреди нещата”. И се уредиха. Всеки получи пари, всичко е свършено, всичко е налице. 

Американците го направиха, за изненада, но англичаните дори не знаят дали ще ходят или не. Все още има такива. Горкият Гевин трябва да тича насам-натам за всички вас. Казвам ви, той има такова търпение. И съм учудена, че все още има единадесет души, които не са платили. Можете ли да си представите?! Та това е толкова просто нещо. Ако не ходите, не ходете. Ако искате да ходите, вървете. Кажете му, че ще ходите или няма да ходите, и точка. Никой не ви иска там. Дори такова дребно нещо не можете…, защото имате… „понеже това се случи, понеже онова стана, защото…”.

Така че англичаните трябва още повече да израснат, защото Аз наистина работих за вас, хора, много, много упорито и Бог Ми даде работа за още пет години. Не зная какво ще правим. Понякога чувствам, че не бива да се връщам, защото няма полза. Това е един малък пример, който давам, много малък, от много земен тип. Можете да видите и на други места подобни неща. Каквото и да им се каже – „Но защо, Майко, става така? Защо аз правя така?” Тоест, пак на Мен задавате въпрос, питайки Мен за причината! „Защо се държах така? Защо избухвам?”

Като например знам за хора, които идваха на Сахаджа Йога, практикуваха Сахаджа Йога, но после отиват някъде, като например при Щайнер. След това ходят на някакви други курсове. Имам предвид, че те нямат вяра в Мен – Сахаджа Йога. Практикуват едно, практикуват друго, все още продължава това. Това е възможно само в Англия, казвам ви, никъде другаде; това е специалитет. Знам за много хора, които идват в Сахаджа Йога; без да практикуват Сахаджа йога ги лекуват, помагат им в Сахаджа Йога, работят върху тях. Те напускат Сахаджа Йога. Ходят на едно или друго място… Това ли е начинът? 

Сега, познавам много хора, които се опитват да обвиняват ръководството. Казвам ви всички тези неща, защото Аз бях много болна, когато дойдох тук, наистина – казвам ви – осем дни Аз бях болна, а даже и след това. Защото, вие го знаете, всички вие сте в Моето тяло и Аз страдам, така че трябва да ви го кажа. А те се опитват да говорят, че ръководството не е добро, че лидерът би трябвало да е много силен, да е еди-какъв си; а техният лидер трябва да има една голяма пръчка, та те да си кажат: „Ако той ни удари, хич няма да ни е добре”. Отново причината; пак причината. Казвам ви, вие имате един от най-добрите лидери в лицето на Гевин и трябва да ви кажа, че той е този, който е дал много пари. Без да Ми каже, е покрил много разноски, неговият офис работеше за нас. Той прие всякакви ненужни хора. Ако Аз кажа „Този човек започва да има его”, той го наема на работа. Ако кажа „Онзи човек е бхут”, той го взима в офиса си. Работил е с такива бхутове, че Аз не бих могла да ги търпя и един ден. Той се опитва да направи най-доброто, да отиде при хората и да поговори с тях. Много хора е спасил чрез разума си, чрез разбирането си; но има едно нещо и то е, че той не ръководи открито, това е грешка. Той би трябвало открито да каже: „Ти си бхут и се излекувай, тогава ще си наред”.  

Но ако се каже: „Ела. Виж, ти си бхут, няма значение. Тук имаме лимони, люти чушки… Седни сега.”, другите казват: „Майко, той се идентифицира с най-големия бхут”. Нека добре видим нещата. Ако разбирате вашия лидер, тогава би трябвало да знаете, че Аз го познавам много по-добре от вас. И понякога е много натъжаващо. Защо не разбирате очевидната доброта на някой човек? Такова количество бхутове е толерирал в офиса си, казвам ви, Аз не мога да ги държа повече от един ден, някои от тях. Толкова егоистични, някои от тях, твърдоглави, а други са такива бхутове, че дори да стоят долу на стълбите в Моята къща, получавам болки в стомаха. Но той ги издържа.  Защо? Защо беше нужно? Просто си мислеше, че може да им помогне. Когато и да му кажех: „Тази личност е бхутовска”, я откривах наета на работа от г-н Гевин Браун. Така че един ден трябваше да му кажа: „Уволни ги всичките” и те бяха изхвърлени. Защо имаме най-голямото количество бхутове в Англия, не мога да разбера? Необходимо ли е да ги търпим наоколо? 

Не биваше да ви казвам тези неща точно в деня, когато тръгвам, но когато си тръгвам, откривам, че тези бхутове отново се завръщат и стават причината, а следствията се виждат. Така че трябва да ви представя пълната картина, за да видите, че можете да се издигнете до най-висшето, бидейки родени в тази велика страна. Но също може да стигнете много ниско, виждала съм го. Защото винаги обвинявате някого – най-малко това е Гевин – и това е най-лошото, което сте правили. Нека някой да го каже на Грегоар, той ще го разкъса и ще Ми докара този човек на парченца. Наистина, казвам ви! Ще каже: „Що за глупости! Добре, давай тогава…”  Кажете на г-н Уорън и не зная какво ще направи с хората, които са като австралийците. Те всички са скъпоценни камъни, без съмнение. 

Но вие заслужавате човек като Гевин. Мислех си: „Те са специални хора, за които Аз работих толкова много”, но съм удивена. Почтените хора нямате нужда от такива лидери, нали? Но хората, които са почтени, сега изненадващо се оказаха австралийци по начина, по който се държат към Мен; толкова са сладки децата, ще се изненадате. Гевин купи няколко чаши и чинийки за Мен, защото когато Аз отида там – помислиха си –ще Ми поднесат чай в хубави чаши и чинийки. Така че той купи за всички центрове по една чашка и чинийка, хубави. Децата, малките деца събираха пари – „В крайна сметка Майка ще хапне кейк, трябва също да има чинийка”.  Така че те изпратиха чек тук, просто вижте колко е мило. Аз никога не ям кейк, знаете го, но все пак колко мили са децата, бих казала.    

Каква е причината? Защо вие доминирате или сте доминирани? Защо? Отново – причината. Отидете отвъд причината. Благославям ви отново и отново, когато се върна следващия път, да видя, че повече не правите никакви грешки. Медитирайте, медитирайте и медитирайте, а когато някои от вас дойдат в Индия, бих искала да ви покажа като Моите награди от там, където съм работила. Дори и Аз да не съм била, вижте, някой е дал Реализация на някого в Непал и те са прекрасни цветя. А тук съм самата Аз, да не би нещо да не е наред с Мен?  Там, където съм работила, хората се притесняват повече за причините. 

Трябва наистина да направя един много, много директен призив към вас сега да растете вътре във вас. Великодушни ли сте, щедри ли сте, систематични ли сте? Правите ли впечатление, любезни ли сте, колективни ли сте? Все още ли сте обвързани към всички тези безсмислени неща? Говорите ли големи приказни, изнасяте ли големи речи? Смирете се вътрешно, и тогава ще видите вашето величие. Докато не сведете глава до сърцето си, как ще видите вашата Майка? 

Желая сега на всички вас голям късмет и весела Коледа на всички, и щастлива Нова година, и много велика Нова година в духовния растеж. Нека да го покажем. Нека всички да го решим днес. Забравете за вашите жени и мъже, за децата си и за всички безсмислици. Сега всички вие сте йоги, свързани сте с Божественото. Растете в това, развивайте се. 

Нека Бог да благослови всички вас. 

Днешната програма не трябва да е много дълга, защото не разполагаме с много време, но е хубаво, че днес можем да направим малка пуджа на сбогуване. Но трябва да бъде много кратка… понеже е важно колко получавате; защото преди тръгване не искам да имам всякакви чакри, които да получават спазми. Понякога се страхувам от пуджа в Англия.

Гевин, мисля, че можеш просто… Това е овладяването. Трябва да имаш водачеството над себе си, преди всичко. Ако не си господар, не можеш да действаш и върху своя инструмент – това е същността.

И не бих искала някой да не уважава лидерите, изобщо. Може да сте много интелигентни, това е извън Сахаджа Йога. В Сахаджа Йога трябва да слушате лидерите си и да ги уважавате, и никой да не се опитва да намира кусури. Аз знам неговите проблеми, какви са неговите недостатъци и знам как да се справям с тях. Всеки трябва да се опита да стане по-силен. Бих казала, че в Австралия, която е модерна страна, цялото нещо работи като едно тяло. Никой не задава въпроси на Уорън. Те му се обаждат, казват му, събират пари, дават парите – всичко работи като едно тяло. Тук всеки се опитва да отреже главата, или да атакува сърцето – това е вашето сърце, това е вашият ум.

Така че, моля, запомнете – всеки трябва да помага на Гавин, на Сахаджа Йога, преди да критикува. Тези, които казват, че книгите не пристигат, оставете ги да се грижат за книгите. Дори и за да резервира място за Мен и всичко останало, той трябва да тича, знам. Каквото и да кажете за… той е правил всичко това. Така че вие също трябва да предлагате помощта си да вършите тези неща, иначе Сахаджа Йога няма да проработи.

Не сме тук само да получаваме благословии, но имаме определени задължения също, и това е нещо, което всеки трябва да предложи, според силите си – „Какво мога да направя, как мога да помогна? Каква е работата?” Нека да видим. Надявам се на следващата среща, всички да седнете заедно и да откриете какво може да направите. Може да се сформира група – двама, трима души могат да седнат и да  свършат работата с любов, с внимание, така че този товар да се намали, и всички вие ще почувствате радостта, че вършите нещо за Сахаджа Йога. Майка е направила толкова много за вас, какво направихте вие за Сахаджа Йога? Искате да имате хубави ашрами, хубаво място за живеене, добре. Искате да имате удобни места, по-евтини, добре. Искате да имате добро здраве, добре. Искате да имате добри деца, добре – наслаждавайте се на вашия живот. Но какво ще кажете за даването, да дадете сърцето си, уважението си?

Следващия път, когато се върна, искам да видя, че всички растете като едно тяло. Поне Сърцето трябва да бъде интегрирано, ако не друго. Представете си сърце, чийто клапи пулсират в различен ритъм, всички мускули се движат с различна честота на вълната. Как тази Вселена може да оцелее с такова сърце?  Трябва да помоля всички клетки на Сърцето да бъдат нащрек, да бъдат в унисон с Бог и в любяща грижа за цялата вселена.

Нека Бог ви благослови.

Каква ще е днешната пуджа? Това е пуджа на сбогуване, така че нека да я направим, точно преди раждането на Христос. Нека Христос се роди в нас. Нека да бъдем като Него, който винаги настояваше: „Обичайте братята си, обичайте сестрите си.” Кои са вашите братя и сестри? Той също зададе въпроса: „Кои са Моите братя и сестри?” – „Сахаджа йогите са моите братя  и сестри.”

Някой се поклони пред олтара. Той каза: „Защо отдаваш почит пред олтара? Помири ли се със своя брат?” Помирихте ли се? Първо се помирете и след това поднасяйте цветя на Майка.

Той го каза. Мислете за Него, колко прощаващ беше, колко възвишен, колко велик и как Той мислеше за Своя Баща, през цялото време, напълно отдаден, вършейки работата си. Така с всички възхвали към Христос и Неговата Майка, която работи по много незабележим начин, днес трябва да събудим в себе си този велик Дух, който в действителност е Омкара. Дори припомнянето, дори идеята за това дава толкова радост. Нека Неговият живот бъде отразен във вашия живот. Вие трябва да бъдете истински християни.

Нека да направим… какво е това?

Мисля… Бих казала, че следващия път, когато дойдете на пуджа, всеки от вас трябва да има 108-те имена на Богинята. Трябва да имате всички книжа. Както имаме тези книги, всеки от нас трябва да ги има, не само един човек. Трябва да се опитате да запомните някои определени неща също: имената на Богинята, имената, които казваме. Трябва да ги прочитате отново и отново и да разбирате значението им на санскрит. И това трябва да става много лесно в нас, защото така ще изработим нашите чакри.

Не мисля, че имаме имена на Христос, добре, и този път, надявам се, ще се опитаме да прочетем някои имена на Христос. Но имаме имената на Ганеша, не на Христос, така че ще кажем 108 имена на Шри Ганеша, и някой може да измие нозете Ми, добре……

Имаш ли? Добре наистина, така е най-добре. Бих казала, някой трябва да казва, нека да видим. Колко имена имаме?… Нека създам имената и ще ги раздадем на останалите. Защо трябва само Гевин да има имената? То не е като да си премиер на страната, да сте избрали лидера. На премиера му се плащат пари – това е нейната работа. Той не върши своята  работа. Всички вие вършите работата на Бог. Така че защо трябва да има такова нещо, което… Сега някой трябва да ги прочете и някой може. Кой ще ги прочете?

Сега някой трябва да ги прочете и някой може да измие Нозете Ми. Но не  го правете прекалено. Това е Христос – не е лесно да се абсорбира. Добре, нека видим. Нека да видим колко любов имате към Него, колко ще я усвоите…

Станете сега. Трябва да станете да помогнете, някои от вас. И другите също. Няма от какво да се боите, че има его или нещо такова. Не стойте отзад, мислейки си: „О, те ще си помислят, че аз само…”. Не, тичайте! Тичайте за работата.

Сега, какво е това? Вземете нещата, които ви трябват.

Кой ще води пуджата? Бала, можеш ли да го направиш? Добре, ела напред. Някои жени могат да дойдат също, няма нищо лошо. Ела тук… водата и всичко това… Вие сте приятели, не трябва да се тревожите прекалено….

(Сахаджа йоги произнася имената на Шри Исус)

Ние се прекланяме пред Този, който е единственият син 

на Своята Непорочна Майка, във всяка пора на когото 

галактики се реят като прах, и който е роден  да ни учи 

за Своя Отец – Садашива – всевечния Всемогъщ Бог. Амин.

Аум твамева сакшат Шри Исус сакшат

Шри Ади Шакти Бхагавати Матаджи Шри Нирмала Девьей намо намаха

Той е Първичното същество, АУМ.

Той е Вишну и Синът на Вишну.

Той е Махавишну.

Той е чистата енергия Пранава.

Той съдържа в Себе си милиони вселени.

Той бе роден в Първичното космическо яйце.

Той бе породен в сърцето на Шри Матаджи.

Той бе предсказан от пророците.

Той бе възвестен от звезда на изток.

Той бе посетен от Тримата влъхви, които бяха Брахма, Вишну и Шива.

Той бе роден в ясли.
Той е Учителят.

Той е приятел на кравите.

За Него се грижеха кравите.

Неговият Отец е Шри Кришна.

Неговата майка е Шри Радха.

Той е Спасителят, който изгаря всичките ни грехове със Своя огън.

Той краси Агнйа чакра.

Той е Светлина.

Той е с небесна природа.

Той е огън. 

Той извърши чудеса поради Своето състрадание.

Той е чиято плащеница докосваха.

Той е приятел на аскетите.

Той е почитан от семействата.

[Шри Матаджи: Заради тапасйа – Той поддържа тапасви. Сега виждате, ето защо. Аскет, защо? Защото Той е тапасви.]

Той е биджа мантрите „Хам” и „Кшам”.  

Той е прощаващият.   

Той ни позволява да прощаваме. 

Той е Духът. 

Той е роден от Духа.  

Той бе разпнат и възкръсна като чист Дух.

Той се възнесе след три дни.

Той е Мирът.

Той поглъща всяка мисъл.

Той обитава Ади Агнйа чакра.

[Шри Матаджи: Той обитава във всичко, но в човешките същества е в Агнйа чакра. Той е Аумкара. Пребивава във всичко, но в човешките същества обитава в Агнйа чакра.]

Той обеща идването на Утешителя, който е Шри Матаджи, Светият Дух.

Той се завръща като Цар.

Той е Шри Калки.

Той е Принципът на еволюцията.

Той е опората на нашата еволюция. 

Той е краят на еволюцията. 

[Шри Матаджи: Той е опората на вселената – Муладхара.]

Той е еволюцията от колективното подсъзнание до колективното съзнание.

Той е Тясната врата. 

Той е пътят към Небесното Царство.

[Шри Матаджи: Той е тясната врата към Божието Царство, и Той е пътят. Добре.]

Той е тишината.

Той е Шри Картикейа.

Той е Шри Махаганеша.

Той е чистотата на невинността.

Той е въздържание. 

Той е великодушие.  

Той е светлината в очите на Шри Махалакшми.

Той е покорен на Своята Майка.

Той е съвършеният Сахаджа йоги.

Той е съвършеният брат. 

Той е въплъщението на радостта.

Той е въплъщение на благостта.

Той отхвърля нерешителните.   

Той осъжда лъстивите очи. 

Той осъжда всички фанатици. 

[Шри Матаджи: Всъщност неутрализира лъстивите очи. Прави лъстивите очи невинни, защото Той е невинност.]

Той не се интересува от богатства.

Той дава всички богатства на Своите поклонници.

Той е чисто бял.  

[Шри Матаджи: Не, не можете да кажете, че Той не се интересува от ритуали. Кое ви кара да го мислите? Ритуалите, които наистина са… Вижте, Този, който е богатство, как може да се интересува от богатство. Това е въпросът. Той е богатство. Изобщо не се интересува, защото бидейки богатството, Той е гунатита – както казвате – да е и да не е. Когато не сте, не може да се интересувате от това да сте. Отвъд, Той е отвъд.]

Той е Светото сърце.

Той носи трънен венец.

Той осъжда страданието.

Той страда, за да се радваме ние.

Той е дете, но Той е прастар.

Той е Алфата и Омегата.

Той дава Небесното Царство еднакво на първите и последните.

Той е винаги с нас.

Той е отвъд Вселената.

Той е символът на кръста.

Той е над разграничаването.

Той е Свидетелят.

Той е Този, за когото свидетелстват.

Той надмогва изкушението.

Той прогонва злото.

Той осъжда окултните практики.

Той е въплъщение на тапасйа (покаяние).

Той е почитан от Своя баща. 

Той е тачен от Своя Отец.

Неговото име е свято.

Той е интелигентност.

Той е мъдрост.

Той е съвършено смирение.

Той е гневен на материалистите.

Той разрушава егото и поглъща суперегото.

Той е унищожителят на желанията.

Той е чистата сила на желанието.

Неговата църква е сърцето.

Той притежава единадесетте разрушителни сили.

Той е унищожителят на лъжливите пророци.

Той е унищожителят на лъжата.

Той е унищожителят на нетърпимостта.

Той е унищожителят на расизма.

Той е унищожителят на гнева.

[Шри Матаджи: На фанатизма – наистина, много.]

Той е Вестителят на Златния век.

Той е почитан от нашата Майка.

Той е възхваляван от нашата Майка.

Той е обичан от Нашата Майка.

Той е Избраният.

Той е събуден у всички Сахаджа йоги.

Той язди на бял кон в края на епохата.

Той е краят на страховете ни.

Той пази вратата към нашата Майка.

Той единственият път към Царството Божие.

Аум твамева сакшат Шри Махалакшми Махавишну сакшат

Шри Махавирата сакшат

Шри Ади Шакти Бхагавати Матаджи 

Шри Нирмала Девьей намо намаха

[Шри Матаджи: Мисля, че „боготворен” трябва да стане „обожаван от нашата Майка”, защото Той не го харесваше, мисля, има бодежи в Агнйа. Така че „обожаван от”. Вижте, той е толкова особен; протоколът не е наред, затова. Виждате ли? По-добре е! Агнйа е добре. Нали?… Има някои блокажи. Чудя се кой от тях беше… Сега ще кажем „Той е обожаван от нашата Майка”. 

Той е обожаван от нашата Майка.

[Шри Матаджи: Отново, три пъти.]

Той е обожаван от нашата Майка.

[Шри Матаджи: Пак.]

Той е обожаван от нашата Майка.

Той е обожаван от нашата Майка.

[Шри Матаджи: Нали? Той е много особен.

Нека Бог да ви благослови.] 

(Химни на Шри Махалакшми на санскрит.)

Схванахте ли значението на това? Описанието на Махалакшми, какво ви дава Тя, а също описанието на Нейната връзка с Вишну, с Хари – Хари е Шри Кришна – че Тя е любимата на Шри Кришна (Хари…). Тя е любимата от Шри Кришна; и ето как се обяснява как Махалакшми, щом е Мария, то Мария е Радха…

 … Това трябва да се направи от момчета, които нямат усещане към брака, или не мислят за него. Трябва да бъде така чисто.

(Майка ги води как да изпълнят пуджата правилно.)

(Четене на Деви Суктам.)