Guru Puja: You Have To Respect Your Guru

Château de Chamarande, Chamarande (France)

Feedback
Share

Шри Матаджи Нирмала Деви

Пуджа на Гуру

Шамаранд, Франция – 29 юни 1985г.

Надявам се, че казвате всички тези неща (мантрите – б.р.) ги слушате и казвате от сърце. Само тези, които са свързани с Бог, могат да почитат Шри Ганеша. А Шри Ганеша почита вашата Майка.

Преди всичко, човек трябва да разбере, че тук имаме комбинация на Майка и на Гуру. Защото Гуру е много строг господар. Той не позволява никакви своеволия. А Майката е много мила. Но вие нямате чувства към Майка, нали? Вие правите всичко на думи – каквото слушате, то влиза в главата ви и си мислите, че сте станали напълно отдадени Сахаджа йоги. Както всички мюсюлмани вярват, че са отдадена на Бог, както християните вярват, че са отдадени на Бог. Само на думи сте такива. Знаете, че каквото и да кажа, то е факт. Нима не видяхте слънцето в ръката ми? Какво доказателство още искате? Всеки, който ви подвежда, без съмнение, е фалшив. Но да паднеш в капана на такъв човек… Ако кажете на едно дете, че Майка идва, то ще се бори и ще каже: “Аз отивам”. Ще вика и ще плаче.

Какво става с вашите вибрации? Вие не използвате вибрациите си, а пропътувахте толкова път за Гуру Пуджа дотук. Кой е вашият Гуру? Кого ще почетете? Всеки, който пристига от някъде, веднага става важен. Как така? Това не се е правило никога преди. За първи път виждам нещо толкова ужасно! Ако правите така докато Аз съм жива, толкова много гурута ще изникнат след смъртта Ми, за да ви подведат. Ще приемете ли всичко това?

Всички божества отказаха да вършат за Мен подобно нещо, защото някои хора Ме тормозеха. Божествата не биха приели да ви разрешат да направите пуджата, нито пък абсолютно нищо друго. Защото те Ме обичат, те Ме уважават. Спазват правилния протокол. Не желаят да бъдат и да се съдържат самите те като гуру. Последния път когато дойдох, наистина бях много строга с французите. Толкова пъти съм казвала, че Франция е адът на Вселената и вие трябваше да паднете в капана или нещо такова. Но това тук е много надсъзнатедно, крайно надсъзнателно, и арогантно.

Не познавам подобна Гуру Пуджа. Никога не е имало такава. Индийците имаха само една Гуру Пуджа и се молят да имат още една. Ако след толкова много Гуру Пуджи вие сте добили подобно “отдаване”, по-добре въобще да нямате повече Гуру Пуджи! Не заслужавате! Не можете да стенете гуру, виждам го ясно. А как ще живеете без отдаване?

Всички благословии на Божественото се леят върху вас. А вие какво давате в замяна? Такова его, че работите за някого… И то защото той има по-голямо его?! Това е много лош пример. Трябва да измиете краката на индийците и да изпиете водата. Може би тогава ще можете да осъзнаете къде сте, може би много ще се развиете и т. н. И всички индийци, които са като вас, и те ще трябва да го направят. Защо не погледнете вибрациите си? Когато слепият си възвърне зрението, той не затваря очи да види нещата, нали?

И какво е станало с лидерите ви? Всички те, взети заедно, не можаха да кажат да не правите тази глупост! Просто като дойдоха на летището, толкова много хора се издигнаха по-високо в живота. Какво правите тук? Трябваше да протестирате. Бих искала да узная колко поискаха да отидат на летището и помолиха за това. Вдигнете ръце. Честно, честно… Само тези са хората, които Ме обичат… Бог да ви благослови!

Утре някой ще ви каже да Ме обидите, ще го направите ли? Знаете, че ако някой цар пристига от някое малко царство, или министър-председател от някое много малко островче – ако дойде министър-председателят на Лактадуи или Малдивските острови и министър-председателят на Англия, вие отивате и го посрещате. А като пристига вашият Гуру, всички гуру трябва да дойдат и да Ме посрещат. Или ще слушат там някакви глупости? Вибрациите, които усетих, бяха такива, че Ми се щеше да се върна още от летището.

Как попаднахте в този вид майа? Как се обединихте в това? С изключение на малцина… Качеството ви ще се разбере по това, колко сте отдадени на Мен! Казано и от Христос. Днес и Аз ви го казвам.

Сахаджа йогите ще протестират за всичко друго – “Това не беше добре, онова не беше наред, друго бе направено…” Срещу всеки, срещу всичко ще протестират – “Един Сахаджа йоги взе много пари от нас, това не биваше да се случи”. Винаги Ми казват такива неща. Оплаквания, оплаквания, оплаквания и оплаквания! А за тази глупост не протестираха, нищо! Вие всички сте его-ориентирани хора и харесвате егоистичните надсъзнателни безсмислици. Така е. 

Вие всички ли сте дошли за Гуру Пуджа. Или за сте дошли за друго? Говоря ви това като Майка, а не като Гуру. Като Гуру ще направя каквото трябва. Говоря ви като Майка. Този ли е начинът да я уважавате? Казала съм ви, че тази е последната Гуру Пуджа, която ще имате, може би последната Пуджа, която ще имате. Шокиращо е!

Трябва да уважавате вашия Гуру. Отдайте се на вашия Гуру. Казано е, че Гуру е Парамчайтанйа, но всъщност самата Парамчайтанйа е вашият Гуру. Агата Парамчайтаниам, Дханьохав Тава Дхаршанам – “Когато Парамчайтанйа дойде на този свят, аз самият ще бъда толкова благодарен да вид даршана на моя гуру.”

На кой свят живеете? Къде се намирате? Вземате го за даденост ли?! Зная, че Майка има право да ви накаже много хубаво. Дори Кришна можа да бъде наказан от майка си. Но Мен не ме интересува. Аз нямам нищо общо с децата, които искат да не Ме уважават и Ме обиждат. Аз нямам нищо общо с тях, те нямат любов към Мен.

Само тези, които протестираха и искаха да отидат на летището, трябва да дойдат да направят Моята Пуджа, честно. Трябва да се засрамите от себе си. Обиждате вашата Майка, която ви даде Реализация, която прави толкова много. Аз работя всеотдайно ден и нощ, пренебрегвайки собствените си деца, семейство, внуците си, заради вас!

Само тези, които искаха да дойдат на летището, казаха и отидоха, моля, елате напред. Срещаме се вече толкова много години. Къде отидохте сега? Дойдохте откъде ли не в този хотел, а отидохте да слушате разни глупости?! За това ли дойдохте?! Някои пристигнаха толкова късно, че си помислих, че няма да има вечерна програма. Колко мили бяха испанците! /Шри Матаджи говори кратко на хинди – б.р./ Онези, които бяха тук и не дойдоха, трябва да разберат, че вие живеете в Царството Божие. И когато Богинята на Царството пристига, трябва да сте там. Съжалявам, че трябва да направя така, но това е обещанието, което трябваше да дам на всички божества.

Знайте, че трябва да се издигнете, да работите здраво, трябва да медитирате. Личи си, че нямате дисциплина… Ще простя на австрийците, защото техният лидер искаше да дойдат, ще трябва да им се прости. Нека и те да минат напред. Един човек може да спасява, а веднага друг може да разруши. Лидерът ви е наред, докато не се стигне до определена точка. Тогава трябва да протестирате срещу лидера… Всички останали да отидат назад, просто отидете назад. Моля, отидете назад. Всички други, отидете назад и седнете там. Трябваше да обещая това. Трябваше да го обещая на божествата. Те не биха ви приели, няма да ви приемат!

Вие знаете, че съществуват божества и гани и всяко от тях седи тук. Те дойдоха преди Мен тук, във Франция. Вие знаете, че те работят 24 часа. Това не са приказки, знаете го. Те работят за вас, по всякакъв начин, решават всичките ви проблеми, нали? Тези, които не са светци, не бива да Ми правят пуджа, а да отидат назад. А онези, които дойдоха рано и не дойдоха на лекцията Ми, за какво са дошли? Да слушат чуждите глупости? Защо не дойдоха на летището? Англичаните знаят колко много съм работила с тях. Всички лидери, които не протестираха, също трябва да отидат назад, както и онези, които не протестираха… Италианците могат да останат. Гуидо протестира, можа да разбере, че Аз съм Майката. Останалите да отидат назад. Какъв кураж е необходим за такова нещо?

От друга страна, някои протестират за всичко. Всеки ден получавам писма от такива хора. “Това не е добре; онова не е ефективно в Австралия; това не става…” Всеки има право да критикува всеки. 

Французите бяха глупави в миналото, но дори и днес пак са глупави. Такива са. Мислят се за велики. Испанците едно време бяха много агресивни, но в Сахаджа Йога те не са такива. Трябва да се научите как да уважавате. Нямате добра подготовка. Много лошо възпитание – ето какво ще каже Бог за вас. Дала съм най-доброто от себе си, за да ви кажа как да се държите. Нямате протокол, чувство за протокол дори. Като просяци сте.

Днес трябва да решите и да поискате прошка от божествата, че ще използвате вибрациите си през цялото време. Решете го! И че повече никога няма да се повтори подобно нещо. Това е за последен път, никога няма да се повтори.

Изненадана съм, англичаните обикновено са толкова кротки, а като дойдоха тука, станаха истински изчадия. Какво им стана?! Нямат ли си собствен облик?! Винаги са следвали французите, а сега и ходят с тях на плаж. Това ли са принципите им?! “Френските Сахаджа йоги казаха това, те казаха онова…” Утре ще вземат да кажат да убиете Майка. Ще го направите ли, само защото френските Сахаджа йоги са го казали? Липсва индивидуалност, липсва разбиране кое е глупаво… /отново Шри Матаджи говори на хинди – б.р./ Шинакши (?) с децата идваха у нас още от детството си и оставаха, докато баща им работеше в университета. И независимо дали Аз се връщах в късно вечерта или през нощта, те бяха там. И толкова се радваха, че Майка се връща. /Шри Матаджи пак говори на хинди – б.р./ 

Много хора не са Ме виждали месеци наред… Дали сте Ме видели или не… Както съм ви сърдита, така също съм и зарадвана от някои хора – онези, които изпитват любов към Мен. И като символ на това искам да дам този пръстен на Гуидо.

Изненадва ме, че гурутата, които линчуват онзи, който искаше ролс-ройс, самите те гладуваха една година, купиха ролс-ройс и отидоха да го посрещат. Имаше такава тълпа, че хората не можеха да се доберат до летището. Такъв гуру ви трябва, който ще ви отведе в ада! Вие не искате да отидете на небето, не искате да бъдете граждани на Божието Царство.

Каквато мантра казвате, моля, слушайте я. Нека в главата ви е това, което казвате, което излиза от устата ви. Слушайте, поставете това, което казвате, в сърцето си. Не бъдете лицемерни. Не е необходимо никакво обяснение, например “Ходих при един гуру, сторих това и това” – нищо такова. Дори и в това състояние, след толкова много дни, ако не сте осъзнали, че в каквото и да вярваме, то трябва да бъде част и частица от нас. Имам предвид, тези нещастни хора като християните и другите, индусите и мюсюлманите и т. н., те не са видели Бог, нямат Реализация, нищо, но имат вярата, борят се за нея. А вие, които сте видели Реалността, нямате вяра. Какво не е наред с Мен? Хората се страхуват от полицията, от други неща. Вие сте влезли в Царството Божие, видели сте какво става с хората, които посмеят да Ме обезпокоят. Не се ли страхувате от това?

Не ставайте лекомислени: “Какво толкова има да се ходи на летището, всъщност това няма значение.” Всички гани са там, с Мен. Те си отбелязват всичко и също са тук. Аз ви измъквам толкова внимателно, защото вие не ги виждате. Но много скоро ще ги видите. Трябва да знаете също така, че не е много лесно да се контролират ганите. Аз не контролирам вас, нито пък тях.

И така, не искам да бъда нелюбезна към хората, които искаха да дойдат и да Ме видят, които Ме обичат толкова много. И искам да ви простя на всички – на всички, защото това беше първата грешка.

Никой не може да определя Моята програма без да Ме пита. Никой не може да си позволява такава волност. От следващият път няма да позволя нещо такова, казвам ви го много ясно! Ако вие определяте Моята програма, ще ви изоставя! Без да Ме питате, не може да определяте къде да ходя! Без Моето разрешение, без писмено разрешение! Ако опитате да си правите такива номера с Мен, ще ви дам да се разберете. Знаете, че имам всички сили да ви коригирам. Не си позволявайте повече волности с Мен! Казвам ви го и ви предупреждавам. Опитайте се да разберете, че пред вас е някой, който има всичките сили. Знайте го, знайте го добре, вътре в себе си.

Това не е дори като Мохамед. Мохамед просто говореше. Той никога не даде Реализация. Не предупреди. Никоя от тях (инкарнациите – б.р.), никой от тях нямаше такива снимки, каквито вие сте видели. Имаха ли? Какво доказателство искате, за да знаете коя съм Аз?

Внимавайте как се държите! Предупреждавам ви! Другата страна на Махамайа е ужасна. Внимавайте!

Аз дойдох на Земята само за тези, които са Мои деца. Не за онези, които не са. Аз нямам нищо общо с тях. Наистина, опитах се да ви спася, не както един блуден син трябва да бъде спасен. Това е различно, много е различно. Но не си позволявайте волности с Мен. Трябва да ви кажа и да ви предупредя.

Топлината направо изсушава всичко. Чувството е като на една майка, обидена, оскърбена, поболяла се от своите собствени деца. Но можеш да приемеш обида от другиге, не от собствените си деца. Не можеш. Това е различно.

Ако не разбирахте никакъв протокол, защото сте толкова наивни, никога нямаше да научите нищо, защото не знаете как да уважавате. Така че по-добре се научете. Това не е шраддха, тъй като никога не сте я имали. Вие не знаете как да уважавате нищо. Уважавате само себе си, само себе си. Може би дори и себе си не уважавате.

Днес е ден на едно много голямо събитие. Гуру, както ви казах, идва от думата за тежест, за гравитация. А гравитацията е това… Струва ми се, че Аз нямам гравитация, за да привлека вас, хората. Или пък вие въобще нямате тежест, за да мога да ви привлека. Всичко, което има маса, бива привлечено автоматически. То не привлича към себе си, а бива привличано… Има също така гравитация между материята. Но гравитацията на Майката Земя е несравнима. Хвърляте някакъв камък и той се връща. Невъзможно е да се борите с гравитацията. И тази гравитация е интеграцията на вашата шраддха, на вашето посвещаване и на вашето отдаване. Без тази гравитация не можете да се подхранвате, не можете да растете. Просто си представете, корените вървят по посока на гравитацията. И сега когато те са подхранени, тогава дървото се издига. Ако корените ви не са дълбоки, ако корените ви са толкова крехки, не можете да се задълбочавате. Докато не се задълбочите в това привличане, не можете да израснете! Не можете да се храните.

Сега това, което говоря, не бива отново да бъде напразно. Моля, слушайте Ме. Обръщам се към вас, към всички вас. Запомнете това! Не си мислете, че се обръщам към някой друг, а не към вас. Това е за всички вас.

Единственият начин, по който човек може да се издигне в Сахаджа Йога, е чрез насочване корените надолу. Позволете на корените да растат! Докато корените не растат, дървото не може да расте. Видяла съм много Сахаджа йоги, които говорят много за Сахаджа Йога, могат да пишат книги, да пишат неща… Наскоро видях един човек да пише голям памфлет за Сахаджа Йога, но в личността му няма нищо! Това не е знак за един Сахаджа йоги. Един Сахаджа йоги трябва да привлича отвътре. Как да стане това?

През 1982 г. ви казах осем начина за това и че по-късно ще ви кажа и останалите осем пътища, чрез които можете да се издигнете. За малко да ви го кажа, но няма да е сега. Защото вие все още не сте се установили в Сахаджа Йога. Още не сте се установили. Трябва да подхранвате – това е другият начин – корените в главата чрез оставане в съзнание без мисли, без да карате клетките да работят. Като ги оставяте да почиват, чрез вътрешен мир. Това не е показване на мир или просто някои хора изглеждат много мирни на вид. Вие трябва да направите това тук, в главите си. Установяването трябва да отиде в главата ви. Как? С медитация.

Казаха Ми, че няма дисциплина. В Хаунслоу Ми казаха, че няма никаква дисциплина. Изненадана съм как така хората в Хаунслоу нямат дисциплина да стават рано сутрин и да медитират. Какво правите? Как ще израснете? Как расте дървото? То не расте през деня. То расте сутрин, рано сутрин и никога не виждате това. Как ще пораснат корените в главата, в мозъка ви, в тази джада (маса). Трябва да медитирате. Това е единственият начин, по който трябва да го сторите.

Онези, които не медитират, те стават повърхностни. Те няма да постигнат нищо, ще създадат проблеми. Ако са надясно, ще станат надсъзнателни, ще станат бхутове. Ако са наляво, ще станат левостранни и ще бъдат изхвърлени навън! Вие сте видели това, в Сикстинската капела сте виждали как Христос ги изхвърля един по един. И после не бива да обвинявате Мен. Просто да Ме слушате не е достатъчно. Трябва да растете, необходима е актуализация на растежа. Разбирате ли?

Преди сте чели всякакви безсмислици, всякакви ужасни неща. Аз зная какво сте чели. В тази ужасна Франция имахте всякакви садисти като Сад, нали така го наричате? И имате много като него, които написаха ужасни книги за вас, които вие прочетохте. Но  не сте чели “Пришествието” (на Грегоар де Калберматен – б.р.). Има много Сахаджа йоги, които още не са прочели “Пришествието”. Но само четене няма да помогне, трябва да ви влезе в мозъците. А мозъкът означава вашата централна нервна система /ЦНС –б.р./. Мозък не означава мислене. В централната нервна система, в клетките на ЦНС тази светлина трябва да влезе. Трябва да влезе в клетките. Трябва да растете, да растете и да растете.

Има един единствен изход за вас и той е да отидете в Хималаите, но не в ашрам или на друго място. А да се установите някъде, където да не ядете нищо и да не правите нищо и да се родите отново. Струва ми се, че този е единственият начин. Ние можем да го направим, не е трудно. Ако търсите в сърцето си и ако имате разбиране, интелигентност да разберете, че трябва да постигнете нещо в живота, вие можете да го направите. Всички можете да го направите.

Ние не прощаваме на другите, а на себе си. Това е най-лошото, което правим. През цялото време се опитваме да простим на другите – най-добрият начин да постигнем това е като простим и на себе си. Но не, тръгваме да прощаваме на себе си, а не прощаваме на другите. Всичко, което правите, е наопаки.

Вие сте Сахаджа йоги, вие сте светци. И така, трябва да бъдете Гуру!

Самата Аз съм Гуру, а какъв е превозът на Гуру? Кое е неговото животно? Кучето. А знаете ли какво е кучето, знаете ли качествата на кучето? То обича своя господар. То би дало живота си за своя господар. Няма да спи, докато не види господаря му да се връща. Когато и да е това! Ние имахме куче и винаги, когато Аз излизах, то идваше, сядаше пред вратата и Ме чакаше. И някакви хора се отнесоха много лошо с него – някакви вегетарианци – и то за малко не умря. Занесохме го в болница. Когато отидох там, седнах при него. То просто издърпа цялото си тяло, постави глава на Нозете Ми и умря мирно… Беше просто едно куче, животно. Когато излизах от къщи, то не ядеше през дните, докато ме нямаше, докато не се върна. Не ме притесняваше, а спеше навън, чакайки да се прибера у дома.

Ето това е ученик! Докато вие не станете добри ученици, как ще станете Гуру? Каква е ползата да ви казвам всичко това? Вие нямате никаква лична дисциплина, тогава как ще дадете дисциплина на другите? Вие самите се изкушавате от всякакви неща, как ще накарате другите да ви разберат? Какво придобихте, за да станете Гуру? Какво можете да дадете?

Всички светци изразходваха парите си, по целия свят, където и да е. За да разпространите Сахаджа Йога, колко пари похарчихте вие? Ваши, собствени. Колко ваши пари изразходвахте за разпространението на Сахаджа Йога? Те гладуваха, самите те. Аз похарчих хиляди, знаете много добре. Определено знаете колко хиляди съм похарчила за вас, хората. Дори и парите, които получавам на пуджа. Знаете, че всички пари, които получавам на пуджа, ги използвам за закупуване на някои сребърни неща за вас. Те не са за вас – бих казала, че са за Мен, но Аз го правя. Всеки светец харчеше пари, Христос трябваше да харчи пари за разпространение на своето учение. Той никога не е разпространявал християнството, а своето Послание. Тукарама трябваше да харчи пари. Гйанешвара също. Каквото имаха, използваха тези пари за разпространението на Сахаджа Йога.

А в Сахаджа Йога най-великото нещо, което известявам е, че всеки е толкова благословен. Имате прекрасни къщи, прерасни ашрами, с всички удобства, всичко е направено така добре. Толкова сте благословени. Бог се грижи за вас, всичките ви проблеми се решават. Искате да се жените и толкова много бракове се сключиха, всичко е направено добре. Всичко става чудесно. Има само благословии, а няма задължения. 

Преди всичко, вие трябва да си зададете един въпрос: “Колко време посветих на Сахаджа Йога? На колко хора дадох Реализация? Колко праведен и добродетелен бях? Какво добро направих за доброто име на Сахаджа Йога? А моето лично поведение? Как живея?” Арно даде много пари – той и съпругата му, Аз зная. Зная за всеки. Вие трябва да дадете време, пари, всичко, работата си – всичко трябва да дадете. Хората се отказаха от работата си! Разказвала съм ви как хората са се жертвали за обикновени неща, като борбата за свобода и т.н.

И така, днес, както ви казах, вие трябва да решите: “Ние ще растем вътрешно, вътре в себе си чрез нашата шраддха, чрез нашето отдаване.” Това може да стане само чрез Медитация. “Майко, ние растем, ще се развиваме”- това трябва да Ми обещаете, докато Аз стоя пред вас като Гуру. Разбрахте ли?

Сега ще имаме Пуджа на Гуру. Не мисля, че ще имаме Пуджа на Майка.

Когато Аз казвам нещо, вие се усмихвате и Ми говорите; усмихвате се, хилите се, пляскате – на програма също. В църквата пазите тишина. Ако там седи бхут-папа, вие пазите тишина. Абсолютно невъзпитани, с лоши маниери, държите се лошо. По-добре е да ми подавате само порцеланови съдове, иначе ме натоварвате. Това лошо поведение е все едно някое куче да полудее. Но тези кучета биват убивани. Не ги пускат… Погледнете сега  какви хубави кучета донесоха италианците и да ги видите. /обясняват, че кучетата са избрани от Шри Матаджи – б.р./.

Шри Матаджи: Избирам ви и вас. Избрала съм ви и вас. Но погледнете колко са сладки. Носят такова удоволствие, радост. Толкова навреме дойдоха и съм сигурна, че ще  поемат гнева на божествата. Сядат тук като божества, прекрасни са, толкова са сладки. Можем да оставим немските овчарки тук – няма да лаят Мен, а само онези, които се държат лошо. Много са сладки.

Не прощавайте на себе си, прощавайте на другите. Тогава ще станете Гуру. Животът ви трябва да е такъв, че онези, които са в близък контакт с вас, да изпитват респект колко сте дисциплинирани, много дисциплинирани. Видяла съм това. Съпругът ми идва утре, ще имаме програма. И съм видяла нещо за неговия живот, едно нещо, което трябва да ви кажа и което го направи велик човек – той е извънредно дисциплиниран човек. Извънредно дисциплиниран! 

Онзи, който няма дисциплина, е като бясно куче. След Реализацията вие трябва да бъдете дисциплинирани. Дисциплинирайте се. Това го казах през 1982 г. и сега пак го повтарям. Но сега, втората половина от това, както споменах, ще кажа в Индия и се надявам, че индийците ще ви я пратят.

Сега ще изпеете мантрата Йа Деви сарва бхутешу 

/Сахаджа йогите изпълняват заедно мантрите, докато поливат с вода Нозете на Шри Матаджи; изпълняват и голямата мантра на Сахасрара – б.р./

Сега съберете всички листа заедно. Трябва да се кажат 108 имена на Гуру. Когато вие отдадете всичко, след това трябва да сложите едно листо от туласи (босилек – б.р.) и да го полеете с вода. Това е символично, разбира се, т. е. 

Ние отдаваме всичко на Вас!

Всичко – здраве, благоденствие, всичко, което имаме – отдаваме на Вас.

Всичко – тяло, мана, нашата мисъл, нашата реч, говорене, мислене – всичко отдаваме на Вас.

Работа, служба, отговорности – отдаваме всичко на Вас.

Всички грешки, богатствата си, парите си – отдаваме всичко на Вас.

Всички наши отношения, всички си връзки, всички приятели, всички нации – 

целия свят отдаваме на Вас.

Всичкото си възпитание, всичкото си знание, всичките книги, всичко, което сме правили досега – отдаваме на Вас.”

Надявам се, че сте чули това и сте го запомнили. Медитирайте върху това – да отдадете всичко, тоест “Нищо не ни принадлежи!”

Слушайте и запомнете имената на Гуру.

/следващите бележки са направени от Шри Матаджи, докато се четат 108 имена на Гуру/

/след Бодхасама Шрайайа – б.р./ Символът за това е следният; трябва да разберете символа, а той е, че това е просто едно листо. Естествено, листото от тулси представя лява Вишудхи, но и обвързаностите. И затова, когато го сложите на ръката си, то залепва, не пада. Като сипете вода, ще видите, че се отлепва, дори и миризмата му изчезва от ръката. То е значението.

Читкритибхушанайа – това е украсата на вниманието, това е Гуру. Във вашето внимание, кой е украшението? Кой е красотата? Това е вашият Гуру…

Антахпурнайа – Това всичко са Мои качества, а не ваши, засега. Трябва да бъдат ваши качества

Гунантакайа (който премахва гуните – б.пр.) – помислете за това как ако сте в гуните, ще сторите това? Ако сте наляво или надясно, в под – или над съзнанието, как ще го сторите? Трябва самите вие да сте отвъд, само тогава можете да премахнете …

Пратйархарайоджакайа – (който кара човек да бъде обвързан към отстъпление на чувствата – б.пр.). Чрез Пратйахара развивате дисциплината си. А как може да я развие човек, който сам не е дисциплиниран?

… Това е описанието на Гуру на човешко ниво като такъв. Каквото и да съм Аз, Аз съм на Божествено ниво. Това е много повече. Но на човешко ниво вие трябва да имате всички тези качества. Те са признаци за Гуру на човешко ниво. Разбирате ли тази точка? Те не описват Божествената Майка. Гуру ли е този, който е човешко същество? Аз не съм само това, това не е нищо велико, защото Аз съм много повече. Но вие трябва да станете това. Такава е цената.

Нека Бог да ви благослови!