Пуджа за Дивали

Tivoli (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за Дивали

Тиволи, Италия  – 17 Ноември 1985 г.

Днес сме се събрали тук, за да отпразнуваме Дивали, Дийпавали (редица от светлини – б.пр.). Може да се каже че истинският Дивали се оформя едва след появата на Сахаджа Йога. Въпреки че преди имаше много красиви светилници, както и масло, което да гори, липсваше искрата, която да възпламени дийпа и фитила, който наричате бати. Тази искра е вашата Кундалини. Без нея красивите лампи бяха излишни, безполезни, безсмислени.

Голяма благословия е, че в днешни дни толкова много светлини са запалени и така имаме Дийпавали на човешките сърца. Когато се превърнете в светлина, вече не се тревожите за лампата, за това как изглежда тя и от какво е направена. Всичко това вече е свършено. Вие трябва да се грижите само за пламъка и за маслото, защото именно то гори и дава светлина. На санскрит, на езика на боговете, маслото се нарича снигдха, т.е. нещо меко, подвижно. А снеха означава приятелство в любовта. А поетите на други езици са използвали тази дума с различно значение, наричайки я неха. Всеки поет, всеки светец е използвал тази дума в прелестната си поезия, без значение дали са били в уединение или са били събрани в Йога, в единение.

Именно тази любов дарява светлината. Ако маслото е нечисто, замърсено, се получава дим. Но ако е пречистено, дава бляскава светлина без никакъв дим. А когато това масло е ароматно, то светлината излъчва ухание.

Маслото се приготвя от различни неща. Онова, което произлиза от Майката Земя, не може да бъде използвано, тъй като е твърде материално (първично – б.пр.); при горенето му се получават въглеродни съединения като петрол, керосин, които замърсяват атмосферата. От някои животни, които са много почитани в Индия, се получава масло, което притежава особен вид снигдха – можем да го наречем и гхий – чиято светлина е много мека и успокояваща. Така че когато материята еволюира до животинско състояние, маслото, което произлиза от нея, също еволюира. Но ако това масло се втрие в нозете на светец, то става благоуханно.

 Маслото става уханно и когато е в контакт с цветята. Така че нозете на светеца са като цветовете на дървото. Когато цветът пада върху Майката Земя, той го прави нежно и деликатно, без да я нарани, с почит и благоговение. По същия начин и светецът трябва да бъде благ, като лунната светлина, която се спуска над земята. Тя e светлина, която не изгаря и не изпепелява. Всеки един от вас трябва да развие нежността чрез това масло, което е любовта в сърцето, която смазва, отстранява триенето и успокоява всичко. Виждали сте как действа природата – никога не виждаме как плодът се появява от цветето. Всичко протича толкова фино и бавно, че движението остава недоловимо за човешкото око, тъй като природата не иска тези движения да ви обезпокоят. Тя се грижи вие хората да не усещате растежа, движението, еволюционния взрив – както бихме казали, движенията и самото поведение на природата. 

По същия начин светецът, един Сахаджа йоги, би трябвало да се движи много гладко в обществото на Сахаджа йогите. Казах сред Сахаджа йогите, а не сред не- Сахаджа йогите. Природата реагира на всичко, което е чуждо, отхвърля всичко, което не е Сахадж.

Също така светецът не бива да приема нищо и никой, който е чужд на Сахаджа- поведението. Когато се занимава с материя, с материалистични хора, той трябва да действа с изключителна мъдрост, подобно на върха на корена, който величествено се враства в Майката Земя, заобикаляйки твърдите скали, обгръщайки ги и поддържайки така дървото изправено.

Характерно за живота е, че се противопоставя на материята, на онова, което наричат джара, както дървото расте срещу гравитацията. Както и човешките същества са повдигнали телата си против гравитацията и сега са в изправено положение. По същия начин пламъкът е насочен срещу гравитацията. Пожарът никога не се разпространява от тавана към пода. Той започва от долния етаж и плъзва нагоре.

Но огънят произлиза и от материята, която гори. Така че ако искате да се извисите, материята трябва да бъде изгорена. Не можете да се издигнете ако вниманието ви през цялото време е насочено към низши, материални неща, към физическо удоволствие. Можете да медитирате колкото си искате, да използвате Моята снимка, да присъствате на Моята пуджа, но ако вниманието ви е впримчено, то все едно сте стъпили върху крокодил и се опитвате да се качите на лодка.

Това не означава, че горейки пламъкът създава материя, а че става необвързан и я изгаря. Така тялото, разумът, егото и суперегото трябва да изгорят, за да поддържат постоянно пламъка. Не е нужно да се отказвате от нищо, а просто да използвате същите неща за един по-висш живот. И това трябва да е целта на всеки Сахаджа йоги. 

Всъщност веднага след получаването на Реализация, вие спонтанно започвате да излъчвате, тъй като сте светлина. Но уважавайте вашата светлина и светлината на другите. Тъмнината е твърде много. Необходими са ни много светлини за да разпръснем мрака. Тези светлини трябва да бъдат поддържани, пазени, обичани. Знаете много добре, че Аз не мога да направя това сама.

Например, източникът на електричество. Ако искате да го запалите, ще стане голяма експлозия. Електричеството трябва да мине през различни крушки, за да разпръсне равномерно светлината. По същия начин вие сте каналите, чрез които изразявам Мен самата. Аз съм само потенциалната енергия. Тъй като енергията идва от някъде, тя се натрупва и ако Аз пожелая това, вие дори няма да знаете къде се намира тя. Чрез вашето поведение, чрез уханието, което излъчвате, хората ще опознаят Всемогъщия Бог. Някои от вас, въпреки че без съмнение са светлини, могат да опетнят лицето на Божественото, на нашия Създател. Ето защо трябва да сме много внимателни, за да не опетним лицето на Бог с погрешното си поведение.

Сега Ме чуйте много внимателно. Ако светилникът не е запален, той не излъчва нито светлина, нито тъмнина. Но веднъж запален, може както да осветява, така и да окади, да очерни. Само Сахаджа йогите са тези, които могат както да прославят, така и да петнят името на Всемогъщия Бог. Да речем, че някой е измамник – той не може да очерни името Божие, защото самият човек е очернен и никой не го е грижа за това. Ако някой проповядва или говори за Бог, за религия и печели пари от това, то той очерня собственото си име, а не името на Всемогъщия. Божието име не може да бъде опетнено, то ще се свети вечно. И само един Сахаджа йоги може да го покрие с облаци, да разруши надеждите на този свят. Такива хора ще бъдат държани отговорни и ще бъдат своевременно наказани, така че да не петнят името Божие.

Защото на тях бе позволено да влязат в Божието Царство, докато други останаха отвън. Единствено те могат да злоупотребят с това право. Сградата не може да бъде повредена отвън. Вие имате специалната привилегия да влезете в това прекрасно здание, привилегия, която ви е дадена заради великите неща, които сте извършили в предишния си живот. И ако сега искате да развалите всичко това, то по-добре разберете, че ще бъдете строго наказани. Светлината, освен да осветява може и да изгаря. И ще изгори всички онези, които се опитат да изгорят Божието Царство.  

И така, в деня на Дивали, нека научим, че трябва да се погрижим светилниците да горят така, че в тях да остане само чиста любов, която идва от сърцето, а не е само на думи. Тя трябва да се лее така, както природата ви обсипва с благодат. И тогава до каквото и да се докоснат цветята на вашите нозе, природата ще разцъфти от радост. Тогава ще настъпи Дийпавали. Както когато ми бяха казали, че преди да пристигна в Рим, в Италия не е валял дъжд. Майката Земя беше пресъхнала. Но веднага щом вие Сахаджа йогите стъпихте на тази земя, започна да вали. 

И така, чистотата на любовта трябва да бъде разбрана с пълно разграничение. Защото тази чистота действа върху природата, върху човешките същества, върху всичко. нейното въздействие наподобява нежното действие на Майката Земя. Онези, които се докоснат до личност с подобно излъчване, внезапно усещат умиротворение, цялото им същество изпада в състояние на блаженство.

Аз не мога да определя каква е вредата, която вече е нанесена, тъй като нашите думи са покварени, смисълът им е изкривен. Те изразяват това, което трябва да значат. Не отразяват това, което трябва да отразяват. Така че пред нас стои  задачата да сътворим нови значения на думите, така че те да дават ясна представа за нещата. Когато искате отражението да е ясно, поставяте силна светлина пред огледалото. Трябва да постигнем яснота на израза в езика, в жестовете, в поведението, както и ясна представа за Божественото. Нека във вашата светлина хората виждат сбъдването на една красива мечта.

Като дете си мислех, че мечтите Ми са твърде нереални, питах се дали някога ще се сбъднат. Събирах малки камъчета с мисълта това да са хора, които да носят в гърдите си сърце, а не камък. По Божията милост ви срещнах. 

Благодаря ви много, че приехте Сахаджа Йога. Но не се проявявайте като недостойни, за да не бъда обвинена, че съм предоставила този дар на хора, които не го заслужават. Моля ви, не Ме проваляйте! Има още една подробност. Идвам от страна, която не е много образована и развита на фона на съвременния свят, ала е дълбоко свързана с Истината. Щастлива съм, че уважавате тази страна, въпреки че не е модерна и води природно съществуване и че се гордеете с Майка, която идва от там. В Индия Дийпавали се чества от хилядолетия. А сега за първи път го празнуваме в Рим, в центъра на Европа, защото тук се намират седемте хълма, които символизират целостта на седемте чакри. Със самолет от Англия бе донесен голяма факла, която да освети седемте чакри на Европа.

Кундалини се издига от Муладхара, изкачва се нагоре по седемте чакри и достига до мястото на Садашива, откъдето светлината трябва да се спусне надолу, за да освети всички чакри откъм тяхната сърцевина. Това е началото на събуждането на Кундалини. Ето точно това правя. Чрез върховете на пръстите ви, авахана, се отправя поканата към Кундалини. Докато не преминете през тези центрове, не можете успешно да подготвите пътя за издигането на Кундалини. И едва тогава Кундалини се издига.

Така че Кундалини действа, силата на действие се включва. Ето защо отговорността на Англия, отговорността на Европа е много голяма. Докато тези чакри не бъдат изчистени, Вишудхи не може да бъде разтворена. Taка че първо трябва да се консолидираме в Европа и в Англия. Аз започнах делото си в Англия, а после в Европа. След като се утвърди добре тук, сигурна съм, че Сахаджа Йога лесно ще се утвърди и в Америка. Както знаете, в Индия няма проблеми. Всичко ще стане много лесно и след пробуждането на Индия, Кундалини ще започне да се движи много бързо, с изключителен динамизъм. Но първо трябва горните чакри да бъдат подготвени, защото как иначе може Кундалини да се издигне. 

Така че разберете вашата отговорност. В Индия несъмнено имаме сила, но тя не може да се издигне, ако пред нея има пречки. Вие сте част и частица от Вселената, зависите от Индия и Индия зависи от вас. Подготвила съм всичко за отварянето на вашата Сахасрара, присъствам тук лично. Слязох на Земята от Кайлаша. Режисирах цялата пиеса, но много важни са актьорите в поддържащите роли. Те не трябва да действат като тълпа от глупаци и идиоти. Трябва да кажа, че атмосферата става доста идиотска и вие се чувствате все едно сте сред малоумни или лунатици. Но всички тези абсурдни неща, които се случват наоколо, не бива да ни впечатляват, а по-скоро да ни забавляват. Вие сте се достигнали до висотата, от която можете да видите, че всичко това е плод на упадъка. Но упадъкът и разпадът също са разруха и на чакрите. Ето защо, въпреки всички глупости и идиотщини, ние трябва да измъкваме хората от разрухата, да укрепваме чакрите и да бъдем много внимателни с онези, които не са Сахаджи, но са се вкопчили в Сахаджа Йога. Сега е моментът да ги изгоним завинаги и да не ги допуснем да се върнат обратно.

Само вирас, само смелчаците могат да боготворят Майката и Аз се надявам, че всички вие сте такива. Днес е великият ден, в който Аз съм почитана от всички вирас и виранганас.

Нека Бог благослови всички вас. Бог да ви благослови!