Shri Mahaganesha Puja

Ganapatipule (India)

1986-01-01 Shri Mahaganesha Puja Talk, Ganapatipule, India, DP, 17' Download subtitles: BG,CS,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,SQ,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles: Add subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe


Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.

Днес сме се събрали тук, за да отдадем почитта си на Шри Ганеша.

Ганапатипуле има специално значение, защото Той е Махаганеша. Ганеша в Муладхара става Махаганеша във Вирата, това е мозъкът. Значи това е седалището на Шри Ганеша. Тоест Шри Ганеша управлява от това място Принципа на невинността. Както много добре знаете, то е разположено отзад в областта на оптическия таламус оптическия лоб, както се нарича. И Той е Даващият невинност на очите. Той се въплъти като Христос – който е тук отпред, в Агнйа. И ясно каза да нямате лъстиви очи – „Да нямате лъстиви очи”. Това са много фин израз, в който хората не разбират какво е значението на думата „прелюбодеяние”. „Прелюбодеяние” с прости думи значи „нечестивост”.

Изобщо не бива да имате нечестиви очи – много е трудно. Вместо да каже да получите вашата Реализация и да изчистите задната си Агнйа, Той го е казал много кратко: „Да нямате нечестиви очи”. А хората си помислиха, че това е невъзможно. Защото на Него не му беше позволено да живее дълго; всъщност публичният му живот бе ограничен едва до три години и половина. Така че каквото и да казваТой, има много голямо значение, че очите ви не бива да са лъстиви. Където има невинност, там няма прелюбодеяние, тоест няма нечистота. Например, с очите си виждаме нещо и искаме да го притежаваме. Започваме да мислим. Мислите започват като верига, една след друга. И тогава попадаме в мрежата на ужасни мисли, а после ставаме роби на тези мисли.

Дори без наше знание очите ни са обърнати към неща, които са груби и ни водят надолу. Както Шри Кришна е казал, Дървото на съзнанието расте отгоре надолу, и корените са в мозъка, а клоните растат надолу. Онези, които са се насочили към материализма, са пораснали надолу. Тези, които са се насочили към Божественото, са израснали нагоре, към корените. Основният корен, както го наричат отвесен корен, главният корен е невинността – Шри Ганеша. И Той става Махаганеша в Ганапатипуле. Той е заобиколен тук от Принципа на Бащата, от Принципа на Гуру – морето, океана, Индийския океан. Това е – тук Той става Гуру. Когато един Сахаджа йоги установи своя Принцип на Шри Ганеша, все още е дете. Разбира се, очите му стават все по-чисти и по-чисти, и силни, и бляскави.

Трябва да сте виждали, че когато Кундалини ви дава Реализация, тогава очите ви започват да блещукат, сякаш имате искри в очите; може да различите искрите. От егото те се забулват, от егото се заслепявате. От суперегото очите са покриват със сълзи. Но когато са чисти, вие виждате красотата на очите, Шри Ганеша блести през погледа ви. Вниманието сега потича през прозореца на храма на Шри Ганеша. А когато съзреете, вие ставате Махаганеша. Тогава Махаганеша е установен във вас и вие ставате сатгуру, ставате божествен Гуру, можете да учите другите. Даже и детето може да е, а възрастният може да е глупав. Това няма нищо общо с възрастта, цвета, вярата или кастата. Това е състояние, което човек може да достигне по всяко време.

Както можем да кажем, че тук сме имали Гйанешвара, който на много ранна възраст написа великата „Гйанешвари”. Както видяхте вчера, на12-годишна възраст Горакхнатх установи своя Махаганеша. Но ако не се опитвате да се извисявате, тогава ще останете на същото ниво, дори когато остарявате. Така че зрелостта е признакът. Тук, както виждаме в Ганапатипуле, Шри Ганеша е в пълната си, зряла форма, така че да развием също нашия Махаганеша вътре в нас и очите ни да станат чисти, силни и божествени. Чрез подходяща работа, Аз съм сигурна, че можем да установим това състояние вътре в нас. Днес сме дошли в Ганапатипуле – то има огромно значение сред другите Аштавинайака, осемте свайамбху на Шри Ганеша. Това е мястото на Махаганеша. Махаганеша е Питхадхиш (Управник на всички питхи) и седейки на тази питха, Той закриля всички свайамбху на Ганеша. Той има познанието за всички Омкари, понеже е постигнал Гуру Татва, Принципа на Гуру.

Ако погледнем околността, океана – толкова красив и чист – той мие нозете на това Ганапати, защото океанът представлява Гуру Татва, а с тази Гуру Татва той мие нозете на Шри Ганеша и ето това би трябвало да се случи с всички Сахаджа йоги. Направена е Ганеша Стутхи и тогава Шри Ганеша е установен, а едва след това с Махалакшми Татва трябва да станете Махаганеши. Това състояние може да бъде постигнато от децата, малки и големи, възрастните, жените и всеки, ако могат да достигнат порядъчното поведение, което на марати наричаме саралийа или абходита, или невинност; щом го попием в нас, може да достигнем Принципа на Гуру. Който и да е гуру, който няма тази порядъчна природа и невинност, той никога не може да бъде Гуру, а е агуру (фалшив гуру). Човекът, чието внимание винаги е върху Божествената сила, само той може да стане истински Гуру. Вниманието на нормалните човешки същества е извратено, то не е чисто. Затова Христос е казал, че не бива да има лъст в очите ви, тоест ако насочим вниманието си към нещо, започваме много да мислим и странни мисли идват в ума ни – „Как мога да се сдобия с това нещо и защо нямам онова?” или други защото не е това или онова. Ако видим нещо и започнем мислим, то все още не сме прекосили Агнйа чакра. Каквото и да видите, би трябвало да останете без мисли, особено в небесното царство на богатството и благоденствието, където има множество богове и богини; поне като ги види, човек би трябвало да остане без мисли. Щом постигнем състоянието на съзнание без мисли, никакви извращения не ще останат повече във вниманието ни.

Мислите, покваряващи нашия ум, никога вече няма да идват, така че няма как покварата да ви повлияе. Това значи, че както каза Христос, не бива да имате нечестиви очи. Те трябва да са чисти, като слънчевите лъци, които когато падат върху дърветата, не поемат в себе си мръсотията, а ги захранват и подхранват, и не само това – но им дават сила. По същия начин Сахаджа йогите би трябвало да имат подобно излъчване в очите си, та да могат да създават много чиста атмосфера в целия свят. Чистота в атмосферата е това, от което се нуждаем днес навсякъде, така че мирът, радостта и Божествената сила да възтържествуват в този свят. Само песни в възхвала на Шри Ганеша може и да не е достатъчно. Шри Ганеша се нуждае да бъде събуден в нас и Той би трябвало да еволюира до статуса на Махаганеша. Само след постигането на състоянието на Махаганеша нашата страна може да има полза, а също чрез страната ни други страни могат да извлекат полза от това състояние. Ние ще водим другите, но ако не поемем тази отговорност, тогава не мога да кажа какво ще се случи в целия свят. Имам настойчива молба към всички вас: да отстраните тази лъст от очите си.

За целта в Сахаджа Йога имаме мантрата Нирвичара. Не позволявайте на мислите да ви доминират. Ако идват мисли, то кажете Йен Нети Нети Вачане – „няма го, няма го”; или Кшама Кели, Кшама Кели (прощавам, аз прощавам), така че тази мисъл да бъде разрушена; и щом постигнете съзнание без мисли, то извращението на ума спира. Всеки би трябвало да направи опит да няма нечестиви очи. „Ако има извращение в ума заради моите очи, то не искам да имам такива очи – казва светецът Тукарам – по-добре е да съм сляп”. Донякъде е по-добре човек да е сляп, отколкото да има извратен ум. Още по-добре е да има вътрешни очи да вижда Божественото. Когато тези два принципа вървят заедно подходящо, тогава може да се каже, че даден Сахаджа йоги е постигнал Принципа на Гуру. Аз благославям всички вас тук в Ганапатипуле, мястото на Махаганеша, с Неговата специална милост всички да можете да постигнете Принципа на Гуру възможно най-скоро. Първо ще бъдат казани 24-те Имена на Шри Вишну, така че тази Сушумна Нади да се отвори.

После ще се каже Шри Сукта – Тази, която събужда енергията във вас. После ще бъдат казани 108-те Имена на Майка Гаури. След това боготворене, когато пуджата свърши, тогава ще направим… Взели сме единадесет кунди и ще направим хавана върху 11 кунди. Защото Махаганеша ги управлява, Той е Владетелят на Екадеша Рудра. Така че трябва да се извърши с голямо отдаване и преданост. Бих предложила първо да свършим с тази пуджа, после може да се нахраните, а след това ще седнем за хавана.