Пуджа на Махаганеша

Ganapatipule (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Махаганеша

Ганапатипуле – 1 януари 1986 г.

Днес сме се събрали тук, за да отдадем почитта си на Шри Ганеша.

Ганапатипуле има специално значение, защото Той е Махаганеша. Ганеша в Муладхара чакра става Махаганеша във Вирата, това е мозъкът. Значи това е седалището на Шри Ганеша. Тоест Шри Ганеша управлява от това място Принципа на невинността. Както много добре знаете, той е разположен отзад в областта на оптическия таламус, оптическия лоб, както се нарича. А Той е Даващият невинност на очите.

Той се въплъти като Христос – който е тук отпред, в Агнйа – и ясно каза да нямате лъстиви очи. Това са много фин израз, в който хората не разбират какво е значението на думата „прелюбодеяние”. „Прелюбодеяние” с прости думи значи „нечестивост”. Никакви нечестиви очи не бива да имате – много е трудно. Вместо да каже да получите вашата Реализация и да изчистите задната си Агнйа, Той го е казал много кратко: „Да нямате нечестиви очи”. А хората си помислиха, че това е невъзможно. Защото на Него не му беше позволено да живее дълго; всъщност публичният му живот бе ограничен до едва три години и половина. Така че каквото и да казваше Той, има много голямо значение – че очите ви не бива да бъдат лъстиви. Където има невинност, там няма прелюбодеяние, т.е. няма нечистота.

Например, с очите си виждаме нещо и искаме да го притежаваме. Започваме да мислим. Мислите започват като верига, една след друга. И тогава попадаме в мрежата на ужасни мисли и после ставаме роби на тези мисли. Дори без наше знание, очите ни се обръщат към неща, които са груби и ни водят надолу. 

Както Шри Кришна е казал, Дървото на съзнанието расте отгоре надолу,  че корените са в мозъка, а клоните растат надолу. Онези, които са се насочили към материализма, са пораснали надолу. Тези, които са се насочили към Божественото, са израснали нагоре, към корените. Основният корен, както го наричат главен, отвесен корен, основният корен е невинността – Шри Ганеша. И Той става Махаганеша в Ганапатипуле. Той е заобиколен от Принципа на Бащата, от Принципа на Гуру – морето, океана, Индийския океан. Това – тук Той става Гуру. 

Когато един Сахаджа йоги установи своя Принцип на Шри Ганеша, все още е дете. Разбира се, очите му стават все по-чисти и по-чисти, и могъщи, и бляскави. Трябва да сте виждали, че когато Кундалини ви дава Реализация, тогава очите ви започват да блещукат, сякаш имате искри в очите, може да различите искрите. С егото те се забулват, с егото се заслепявате. Със суперегото очите са покриват със сълзи. Но когато са чисти, вие виждате красотата на очите, Шри Ганеша блести през погледа ви. Вниманието сега потича през прозореца на храма на Шри Ганеша. 

А когато съзреете, вие ставате Махаганеша. Тогава Махаганеша е установен във вас и вие ставате сатгуру, ставате божествен Гуру, можете да учите другите. Даже и дете може да е, а възрастен може да е глупав. Това няма нищо общо с възрастта, цвета, вярата или кастата. Това е състояние, което човек може да достигне по всяко време. Както можем да кажем, че тук сме имали Гйанешвара, който на много ранна възраст написа великата „Гйанешвари”. Както видяхте вчера, на12-годишна възраст Горакхнатх установи своя Махаганеша. 

Но ако не се опитвате да се извисявате, тогава ще останете на същото ниво, дори когато остарявате. Така че зрелостта е признакът. Тук, както виждаме в Ганапатипуле, Шри Ганеша е в пълната си, зряла форма, така че да развием също нашия Махаганеша вътре в нас и очите ни да станат чисти, силни и божествени. Чрез подходяща работа, Аз съм сигурна, че можем да установим това състояние вътре в нас. 

(речта продължава на марати) 

Днес сме дошли в Ганапатипуле – то има огромно значение сред другите Аштавинайака – осемте свайамбху на Шри Ганеша. Това е мястото на Махаганеша. Махаганеша е Питхадхиш (Управник на всички питхи) и седейки на тази питха, Той закриля всички свайамбху на Ганеша. Той има познанието за всички Омкари, понеже е постигнал Гуру Татва. 

Ако погледнем околността, океана – толкова красив и чист той мие нозете на това Ганапати, защото океанът представлява Гуру Татва, а с тази Гуру Татва той мие нозете на Шри Ганеша и ето това би трябвало да се случи с всички Сахаджа йоги. Направена е Ганеша Стутхи и тогава Шри Ганеша е установен и едва след това с Махалакшми Татва трябва да станете Махаганеши. 

Това състояние може да бъде постигнато от децата, малки и големи, възрастните, жените и всеки, ако могат да достигнат порядъчното поведение, което на марати наричаме саралийа или се нарича абходита, или невинност; щом бъде попито в нас, ние може да достигнем Гуру Принципа. Който и да е гуру, който няма тази порядъчна природа и невинност, той никога не може да бъде Гуру, а е агуру (фалшив гуру). 

Човекът, чието внимание винаги е върху Божествената сила, само той може да стане истински Гуру. Вниманието на нормалните човешки същества е извратено, то не е чисто. Затова Христос е казал, че не бива да има лъст в очите ви, тоест ако насочим вниманието си към нещо, започваме много да мислим и странни мисли идват в ума ни – „Как мога да се сдобия с това нещо и защо не съм взел онова” или други защото не е това или онова. Ако видим нещо и започнем мислим, то все още не сме прекосили Агнйа чакра. Каквото и да видите, би трябвало да останете в съзнание без мисли, особено когато човек види тези деви и деватхи (богове и богини), които обитават в небесното царство на богатството и благоденствието. 

Щом постигнем състоянието на съзнание без мисли, никакви извращения не ще останат повече в нашето внимание. Мислите, покваряващи нашия ум, никога вече няма да дойдат, така че как покварата ще ви повлияе. Това значи, че както Христос каза, не бива да имате нечестиви очи, а очите ви трябва да са чисти, като слънчевите лъчи, които когато падат върху дърветата, не поемат в себе си мръсотията, а ги захранват и подхранват, и не само това – но им дават сила. 

По същия начин Сахаджа йогите би трябвало да имат подобно излъчване в очите си, та да са в състояние да създават много чиста атмосфера в целия свят. Чистота в атмосферата е това, от което се нуждаем днес навсякъде, така че мирът, радостта и Божествената сила да възтържествуват в този свят. Само песни в възхвала на Шри Ганеша може и да не достатъчно. Шри Ганеша се нуждае да бъде събуден в нас и Той би трябвало да еволюира до статуса на Махаганеша. 

Само след постигането на състоянието на Махаганеша нашата страна може да има полза, а също чрез страната ни други страни могат да извлекат полза от това състояние. Ние ще водим другите, но ако не поемем тази отговорност, тогава не мога да кажа какво ще се случи в целия свят. 

Имам настойчива молба към всички вас – да отстраните тази лъст от очите си. За целта имаме мантрата Нирвичара в Сахаджа Йога. Не позволявайте мислите да ви доминират. Ако идват мисли, то кажете Йен Нети Нети Вачане (Повтаряйте „няма ги, няма ги) или кажете Кшама Кели, Кшама Кели (Аз прощавам, аз прощавам), така че тази мисъл да бъде разрушена и щом постигнете съзнание без мисли, тогава извращението на ума спира. 

Всеки би трябвало да направи опит да няма нечестиви очи. Както светецът Тукарам е казал: „Ако има извращение в ума заради моите очи, тогава не искам да имам такива очи, по-добре е да съм сляп”. От една страна е по-добре да си сляп, отколкото да имаш извратен ум. Още по-добре е да имаш вътрешни очи да виждаш Божественото. Когато тези два принципа се комбинират подходящо, тогава може да се каже, че даден Сахаджа йоги е постигнал Принципа на Гуру. 

Аз благославям всички вас тук, в Ганапатипуле, мястото на Махаганеша; с Неговата специална милост всички вие можете да постигнете Принципа на Гуру възможно най-скоро.

Първо ще се кажат 24-те Имена на Шри Вишну, така че тази Сушумна Нади да се отвори. После ще се каже Шри Сукта, Тази, която събужда енергията във вас. После ще се кажат 108-те Имена на Майка Гаури. След това боготворене, когато пуджата свърши, тогава ще направим….

Взели сме единадесет кунди, и ще направим хавана върху 11 кунди. Защото Махаганеша ги управлява, Той е Владетелят на Екадеша Рудра. Така че трябва да се извърши с голямо отдаване и преданост. Бих предложила първо да свършим с тази пуджа, може да се нахраните, а след това ще седнем за хавана. 

(Пуджата завършва с мантри и аарти.)

Нека Бог да благослови всички вас.