Макар Санкранти Пуджа

Rahuri (India)

Feedback
Share

Макар Санкранти Пуджа

Индия – 14 януари 1986 г.

Този ден е тъжен за Мен, защото трябва да се разделим и Аз няма да мога да ви видя в Бомбай. А с някои от вас може би няма да се виждаме повече от една година. Но бих искала да ви дам един малък съвет по повод на вашето духовно израстване.

Хората мислят, че са подпомагани от Бог, че са в Царството Небесно и че каквото и да им се случи, Той се грижи за нас. Това е вярно. Но тъй като сте инструменти на Бог, вие също трябва да се натоварвате.

По повод на закъснението днес бих желала да се извиня. Това закъснение се получи, защото М.К. трябваше да дойде от Пуна за тази пуджа. Казах му, че жена му е негативна личност и добавих, че той не иска да разбере собственото си значение.

В качеството си на лидери вие трябва да разберете вашата собствена значимост. На един човек, който го питаше защо не отиде с него, М.К отговори: “Трябва да дойда с жена си”. И ето така се получи това закъснение. Той все още не е тук, а беше казал, че ще дойде за пуджата. Значи най-важното беше той да пристигне тук, без да бъде задържан от негативните сили. Тогава да си направим извод от това. 

На първо място трябва да знаем, че не бива да се оставяме под влиянието на нито една негативна сила, нито да се обвързваме към нея. Може да става въпрос за съпругата, за съпруга, или за сина или дъщерята. Няма значение за кого става дума. Посредством вибрациите трябва да видите, че личността е негативна и повече да не се занимавате с нея. Никога не слушайте една негативна личност, никога не се съгласявайте с нея, а правете това, което се харесва на вас, тъй като чрез вибрациите ще знаете, че тя е негативна. 

Разбира се, това не ви дава право – така да се каже – да унищожавате тази личност нито да я оставите да потъне, нито да разрушавате Сахаджа Йога в нея. А напротив – с вашата любов, с вашите подходящи съвети трябва да й кажете, че е негативна, че от нея се получават негативни вибрации. Може да стане така, че личността да упорства в негативността си било поради това, че не знае как да излезе от там, било от мързел, било от надменност. Защото такива хора могат да бъдат много надменни, непреклонни, властни, а също да имат и своенравно поведение, да бъдат толкова интелигентни, че самите те да прекаляват със собствената си интелигентност. Те няма да приемат вашето предупреждение, каквото и да е то, но вие се опитайте да им го кажете. Трябва да стигнете докрай, защото вие не сте тук заради тях – тук сте заради Бог. Няма смисъл да хабите енергията си с личност, която определено е негативна. 

Подходът ви трябва да бъде такъв, че да се опитате да помогнете на тази личност дотолкова, доколкото е възможно. Да предположим, че тя има лоши привички, взема наркотици. Опитайте се да я измъкнете от там, направете всичко възможно: правете бандани, настоявайте. 

Вашето внимание не бива да бъде изцяло насочено към някой, който е негативен. В един ашрам установих, че заради една единствена, очевидно негативна личност целият ашрам се обръща с главата надолу. Това е нещо, което много бързо се предава и един човек можа да развали цялата картинка. По същия начин днес трябваше да харча пари за някой, който е неприятен, за една незначителна причина. И тъй като той е негативен, Аз трябваше да се противопоставя, защото не зная как вие бихте могли да го направите. 

С една дума, трябва уверено да кажете в лицето на такъв човек: “Ако искаш да отидеш в ада, можеш да го направиш. Но ако искаш да отидеш при Бог, тогава трябва да се промениш и да станеш какъвто трябва”. Всеки може да бъде излекуван, но големите ленивци представляват единствения труден случай, защото имат разни “извинения”. Ето това е най-трудното. Ако човек не е мързелив, е много лесно да го накараш да прави каквото трябва. За един мързеливец всяко нещо е трудно, защото той се оставя на мързела. 

Но трябва да си припомним един много важен принцип в Сахаджа Йога. Мисля, че трябва да го запечатате в сърцата си. Той е съществен в Сахаджа Йога, за да знаете как да израствате – трябва да знаете как да издигате вашата Кундалини. Би трябвало да знаете как да медитирате, да намерите разрешение на вашите проблеми, да ги решавате и да издигате вашата Кундалини. Ако не можете да направите това, тогава не можете да напредвате в Сахаджа Йога. 

Вие знаете, че спускането надолу на Кундалини се причинява от много неща и ако например си създавате грижи за вашата жена, ако мислите за това или ако си мислите, че вашият съпруг е негативен, тогава Кундалини се засмуква надолу. А се получава при всички случаи, които са негативни за вниманието, и всеки път, когато то се въвлече в нещо негативно.

Все повече такива негативни личности винаги се бутат напред или се настаняват срещу Мен. Точно там! Те не разбират, че би трябвало да отидат назад, а правят така, че да бъдат забелязани. Стоят точно пред Моя поглед. Ако погледна пред Мен, те са точно отсреща. Това е знамение. През цялото време опитват да не се харесат на Богинята, през цялото време. 

Разбира се, вашата Майка е една толкова чудновата Богиня, че никога не е неразположена. А има толкова други, на които може да не се харесате. Бих искала да разбера това, тъй като наистина не знам нищо. Аз съм самата Прошка и не знам нищо друго. Следователно това е един важен момент: една положителна личност никога не се бута толкова напред, а се оттегля настрана, не Ме насилва да правя някои неща. Иначе някои хора Ме притискат: “Направете това, направете онова… Седнете така… Това ми харесва…”. Дори и без да ви казвам, вие не би трябвало да … Познавам някои хора, които Ми причиняват мигрена – “Да Ви донеса ли чай? А тази бутилка?” Защо е всичко това? Ако имам нужда от нещо, ще ви кажа. А не “Вземете си това или онова… Искате ли бял чай или жълт, или черен?” Имала съм такива абсурдни истории. Ето това отдръпва Моето внимание от тези хора и те не се възползват от него. Това е порочен кръг и те не получават Моите благословии. 

/Майка размества няколко души в залата – б.пр./ Ти се премести от там, иди настрана! Знаеш го много добре, а си седнал точно срещу Мен. Да видим колко са се настанили пред Мен. По-голямата част би трябвало да са негативни, с изключение на Х, виждам го добре. Друга една е У. Наистина ли това е тя? У прихваща много негативности. Да, премести се! У прихваща много негативности, а вие останалите не искате да видите как ги прихващате. И после, това разстройва други хора. /Шри Матаджи премества още няколко души встрани – б.пр./.

Искам само да ви покажа, че можете да откривате негативните хора. Те винаги имат проблеми. Тези, които се оплакват, са негативни. Аз никога не се оплаквам, нали? Оплакала ли съм се някога, че например леглото е лошо? Онзи ден, като седнах на леглото, забелязах, че е твърдо като дърво. Нищо не казах, защото Аз се чувствам удобно вътре в себе си. Това е за да ви покажа, че един човек, който не чувства вътрешно удовлетворение, винаги е негативен. Една такава личност би трябвало да се опита да стои настрана. Най-добрият начин сам да си помогнеш е да се опиташ да не се показваш. Но тези хора винаги се настаняват на първия ред. И защо? Защото се надяват там да получат благословии, да бъдат спасени. Като просяка, който застава на пътя на богаташа. 

Но в Сахаджа Йога всичко функционира по друг начин. Може отначало всичко да се обърне с главата надолу и след това може да се разбере. В Сахаджа Йога най-благословени са тези, които стоят извън погледа Ми, които не Ме питат дали искам това или онова, които не Ми препоръчват нищо, които не Ме предизвикват. 

Така се случи и с Моя паспорт. Същата история стана веднъж в Австралия. Г-н Шривастава каза, че срокът на паспорта ми е изтекъл и трябва да се продължи валидността му. Три пъти ми го повтори, а Аз попитах какво направя, тъй като трябва да ходя в Хонг Конг. В този момент си отворих паспорта, а той вече беше удължен до 1988 г!

Трябва да се разбере, че трябва да се познават собствените приоритети, онова, което е важно за нас. За Мен това беше да отида в Хонгконг в момент, когато не е много горещо. За Мен се получи и нямаше никаква нужда да минавам през Делхи. Истории от този вид са се случвали толкова пъти, а ако нещо не се получава поради негативните сили, тогава Аз ги употребявам, за да извлека полза от тях. Така ако някой е негативен, Аз мога да го използвам за положителни неща. Например, трябваше да ходя в Америка и бях дала паспорта си за виза. Моят съпруг е толкова стриктен, че бях взела паспорта си, без да го погледна. А на аерогарата възкликнаха: “Какво? Та това е виза за следващата година?!” Обадих се по телефона на съпруга си – беше неделя и той току-що ставаше от леглото, бедният. Какво беше се случило та той да не забележи това? Момчето от посолството малко се беше престарало, визата беше в аванс. Какво да се прави? То се потруди добре и в резултат посолството ми издаде виза за пет години. Така че вместо да бъдете нещастни заради негативността и да приемате отчаян вид, измъчвайки себе си – а и Мен – най-добре е да се посмеете на това и да преодолеете негативността, за да направите от нея нещо положително. 

Беше отдавна, трябваше да отида в Насик. Колата ми се повреди. “Как е възможно? Това никога не ви се е случвало?!” – питаха се йогите, които бяха с Мен. “Но тук е много хубаво, ще се полюбувам на пейзажа” – отговорих Аз, а те не можеха да разберат защо. Чувствах се толкова добре в този момент. И тъй, повредата ни костваше един час. Преди това Сахаджа йогите в никога не бяха лекували никого, не бяха се занимавали с никого, не бяха вдигали Кундалини на никого и много се страхуваха. Но тогава пристигнаха много хора и тъй като Аз не бях на мястото, това беше предизвикало Сахаджа йогите. Така приеха да издигат Кундалини. По този начин започнаха да го правят и това още ни служи и днес. А без тази случка йогите нямаше да искат да се занимават с тези неща. 

Така цялата вреда, цялата негативност трябва да бъде използвана за нещо положително. Вече съм ви давала примера с едно зрънце, което никне в земята и среща голяма скала. То пуска корени, увива се около нея и си служи с нея да поддържа стеблото си. Ето това е мъдростта. 

И тази мъдрост идва чрез медитацията. Трябва да медитирате всеки ден, иначе никога няма да я достигнете. Може всеки ден да казвате, че Ме обичате, да Ми пишете по 10 страници невъзможни за четене писма, да правите всякакви неща от този род, да Ми задавате въпроси от сутрин до вечер. Нищо такова няма да ви помогне нито да Ме разберете, нито да разберете сами себе си, нито Сахаджа Йога, нито пък да израснете в Сахаджа Йога. Нито пък ако си говорите, дискутирате и правите каквото ли не.

Най-добрият начин да разберете Сахаджа Йога е да бъдете удовлетворени, да показвате щастливи лица, да бъдете изпълнени с вяра в себе си, с вътрешна радост, да се опитате навсякъде да откриете съзнанието за радостта, без да търсите нищо за критикуване, нито да се измъчвате. 

Трябва да издигате вашата Кундалини всяка сутрин и вечер. Кундалини е като храната или живата вода за израстването на вътрешното ви същество. Ако не знаете как да медитирате и да издигате вашата Кундалини, най-добре е да го научите. Негативните хора винаги избягват това, защото тогава усещат изгаряния. Обърнете внимание на това. За момент то не е страшно – изчистете се и вижте дали вашата Кундалини се издига. Не обвинявайте нито вашата жена, нито вашия съпруг, нито децата си, нито заобикалящата ви среда, нито каквото и да е. Вие можете да отидете в джунглата или където пожелаете, но ще трябва да разберете, че сега сме светци и светците трябва да правят това. Ще се изненадате, че започвайки да медитирате, по-голямата част от проблемите ви изчезват. Бог ще се заеме с вашите здравословни проблеми, а също и с материалните и семейните ви проблеми. 

Но най-важният проблем е как да ви накарам да медитирате. То е като да се храните: когато се храните, езикът ви вкусва, слюнката идва, храната слиза надолу. Обикновено се получава толкова добре – соковете се отделят, те знаят каква храна пристига, тя се смила на различни места и накрая бива усвоена. Но трябва да поставите храната в устата си. Подобен е и механизмът на Сахаджа Йога. Това означава, че трябва да медитирате и да издигате вашата Кундалини. Казвала съм го толкова пъти, от всички гледни точни и по всички начини, но не го правите. Знаете каква е вашата функция.

Също така лидерите изобщо не виждат какво е тяхното значение. Понякога се държат по начин, който Аз не мога да разбера. Стават така глупави заради техните жени или съпрузи. Те изобщо не са важни. Щом са лидери, те имат отговорности. Второ, лидерите трябва да смъмрят хората, които е нужно. Ако не можете да ги наказвате, няма полза. И по този начин няма да има респект към лидерството. В момента, в който една негативна история види бял свят, хората незабавно докладват. И Аз веднага разбирам, че жената или съпругът са извършили глупост. Веднага може да се съобщават проблемите, може да се правят бандани. Но най-лесният начин е да седнете пред Моята снимка и да кажете: “Майко, има такъв проблем”. И с него ще бъде свършено. Няма нужда да звъните по телефона и да Ме търсите в два часа през нощта. Само седнете и го кажете пред снимката. Но проблемът е, че не успявате, защото вашата система още не е достигнала това ниво. Получава се порочен кръг и вашата система трябва да достигне нивото, когато връзката е напълно установена. Не си създавайте грижи за лидерството или за каквото и да е друго, а се погрижете само за вашето вътрешно израстване. Ако го постигнете, останалото автоматично ще се получи. Много е трудно хората да разберат, че трябва да се отнасяме по един интелигентен начин към самите нас. Това е по повод лидерите.

Но трябва да кажа, че то се отнася и за всички останали. Справедливи ли сме към самите себе си? Възрастните се държат като деца, децата се държат като възрастни и в този смисъл започват да мамят хората. Трябва да знаем каква е възрастта ни, към коя група принадлежим и да се държим по един достоен начин. Също в ранна възраст ако едно дете говори като дете, то може да е позитивно. 

Обаче Аз съм се занимавала със случаи, когато хората са се държали по един особено шокиращ и своеволен начин. Единственото нещо в главите им беше желанието да бъдат лидери. Но да бъдеш лидер в Сахаджа Йога не представлява нищо. Вашата Майка е много компетентна – Тя няма никаква нужда от лидери. Вие не я познавате. Най-добре ще направите ако я преоткриете. Тя е една много способна жена, много интелигентна, много сръчна… Тя може всичко и знае всичко. Знае как да прилага решенията. Тя няма да позволи Сахаджа Йога да изчезне заради нечия лудост. Не! Седейки тук, Аз знам всичко за всеки. Може и да имам наивен вид, но съвсем не е така. Ето защо трябва да ви кажа да не се смятате за надарени с някакво специално право като лидери. Истината е, че вие имате това право, което трябва да употребявате, чрез вашата Майка. И тъй, кажете си: “Каквото и да правя, Майка го прави”. И ако го сторите, ще бъдете изненадани да видите, че каквото и да поискате, каквото и да пожелаете, това ще са само разумни неща, в смисъл – свързани със Сахаджа Йога. И собственото ви достойнство ще се изгради. 

Но най-важното е, че на всяка цена трябва да медитирате. Ще го кажа и на индийците, но за вас то е много важно, защото сега ще тръгнете към вашето реално място, към вашето истинско място. 

Вчера Ме попитаха по повод на една индийска песен: “Майко, защо сте напуснали Вайкунта (Рая)? За да дойдете в Индия ли? Защо Бог е напуснал Вайкунта?”. Трябва да е подлудял от нестихващите възхвали на своите бхакти. А къде би могъл да живее Бог ако не със светците? Какво щеше да прави иначе? Добре, но може да се каже защо Майка е напуснала Индия. Хората казаха, че Бог е полудял заради своите мъдреци. Светците трябва да бъдат светци, иначе стават досадни и скучни. Ако Аз отида в лудница, например, нищо няма да Ми се случи. Ако отида в едно гробище, нищо няма да Ми се случи. Но ако един светец измами дори и за най-дребното нещо, това Ми се отразява и Ме смущава. Може би не външно, а вътре, защото Аз съм ви сторила място в Моето сърце, в Моето същество и вие се движите в Моето същество. По този начин Аз знам всичко за вас. Тогава ако растете, добре; ако се подобрявате, това ще ви донесе радост и ще бъде най-голямата радост за Мен. Ето затова Аз искам да израствате и за нищо друго.

Сега бих искала да ви информирам, че ще започнем проекти в Индия. Времето вече е дошло. Купихме земя и ще започнем щом се установя в Индия и ще видите резултатите. Може би за няколко години няма да имам възможност да правя обиколки от такъв характер (става дума за обиколките на Майка на Запад – б.пр.), но вие самите ще сте в състояние да ръководите нещата в собствените си страни, защото това е период на подготовка, когато ще се научите да ръководите. Очевидно е, че в някои страни е трудно да се контактува с хората, но Аз започнах с един единствен човек. Освен това Аз съм само една жена, една домакиня и щом съм могла да го направя защо и вие да не успеете.

Сега вървете, изпълнени с вътрешен мир, щастливи. Много е трудно за една Майка да понесе всичко това, защото когато напускам Индия, е тежко за Мен – заради индийците. А когато вие заминавате, е същото. Мъчително е и бих желала един ден да имаме една голяма страна за нас, където можем да живеем в щастие.