Душата и Духът Volterra (Italy)

ДУШАТА И ДУХЪТ Волтера, 25 юли 1986 г. Началото на беседата не е записано. Този запис започва от момента, когато Шри Матаджи е стигнала до средата на обяснението си за връзката между душата и Духа. Шри Матаджи използва аналогията за светлината, водата и чашата, в която се съдържа водата. Както ще стане ясно, светлината е Духът, чашата – тялото, а водата, която отразява светлината, е душата. Записът започва тъкмо когато Шри Матаджи си служи с тази аналогия – бел.пр. Шри Матаджи: … Тогава светлината влиза там. Чашата е тялото. Петте коши (аури) са налице. Тези пет коши се ръководят от петте елемента, чиято същност (вероятно на кошите – не е ясно, б.пр.) може да бъде наречена казуален (причинен, пораждащ) елемент на… Грегоар: … казуален елемент на петте елемента. Това, което знаем на санскритски език като Атма, това ли е душата плюс Духа или е само Духът? Шри Матаджи: Дживатма е душата, а Атма е Духът. Грегоар: Значи ли това, че Дживатма е Духът, но индивидуализиран, принадлежащ на една личност? Шри Матаджи: Не, не. Дживатма е душата – с тези пет елемента. Тези пет елемента придават вашата собствена идентичност, вашия собствен характер, собствените ви особености и т.н., в зависимост от разположението им във вас. Това е причинният елемент, причинният агент на елементите, които са във вас. Тези причинни агенти действуват върху чакрите и чрез чакрите действуват върху по-грубата субстанция. Тоест от финото към по-финото и към най-финото, ако можем да се изразим така. Най-финото е Духът, по-финото е душата, финото са Read More …