Душата и Духът

Volterra (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

ДУШАТА И ДУХЪТ

Волтера, 25 юли 1986 г.

Shri Mataji in Volterra 1986

Сника на Шри Матаджи направена по време на този разговор в ресторанта във Волтера, Италия на 25 Юли 1986 г. Чакрите се отразяват в чашата на Шри Матаджи.

Началото на беседата не е записано. Този запис започва от момента, когато Шри Матаджи е стигнала до средата на обяснението си за връзката между душата и Духа. Шри Матаджи използва аналогията за светлината, водата и чашата, в която се съдържа водата. Както ще стане ясно, светлината е Духът, чашата – тялото, а водата, която отразява светлината, е душата. Записът започва тъкмо когато Шри Матаджи си служи с тази аналогия – бел.пр.

Шри Матаджи: … Тогава светлината влиза там. Чашата е тялото. Петте коши (аури) са налице. Тези пет коши се ръководят от петте елемента, чиято същност (вероятно на кошите – не е ясно, б.пр.) може да бъде наречена казуален (причинен, пораждащ) елемент на…

Грегоар: … казуален елемент на петте елемента. Това, което знаем на санскритски език като Атма, това ли е душата плюс Духа или е само Духът?

Шри Матаджи: Дживатма е душата, а Атма е Духът.

Грегоар: Значи ли това, че Дживатма е Духът, но индивидуализиран, принадлежащ на една личност?

Шри Матаджи: Не, не. Дживатма е душата – с тези пет елемента. Тези пет елемента придават вашата собствена идентичност, вашия собствен характер, собствените ви особености и т.н., в зависимост от разположението им във вас. Това е причинният елемент, причинният агент на елементите, които са във вас. Тези причинни агенти действуват върху чакрите и чрез чакрите действуват върху по-грубата субстанция. Тоест от финото към по-финото и към най-финото, ако можем да се изразим така. Най-финото е Духът, по-финото е душата, финото са чакрите. А грубото е тялото.

Грегоар: Значи Англия би трябвало да се отрази от Италия? (Шри Матаджи ни беше казала, че във вселенски мащаб Англия е Духът, а Италия е душата.)

Шри Матаджи: Душата е… Ето защо цялото изкуство се поражда тук (в Италия – бел.пр.). Душата е същността на всичките европейски елементи. Англия е отражението. Така че Англия трябва да рефлектира върху Италия.

Уорън: Водата в чашата отразява светлината. Англия е светлината, а светлината трябва да грее от Италия, която е водата. Имам предвид петте елемента, в определен смисъл.

Шри Матаджи: Духът може да напусне душата. Ето защо романите изминаха целия път до Англия. Това е причината, в това търсене. (Има предвид храната, която се сервираше – бел.ред.) Какво означава това?

Грегоар: Значи в известен смисъл душата е опора на Духа.

Шри Матаджи: Не, не. Душата… Да, разбира се. Събрани в едно са самата душа. Духът и порждащата причина, събрани заедно, действително са душата. (Както огледалото и отражението върху него – бел.ред.) Събрани заедно са душата. Пораждащата причина на петте елемента и Духът, взети заедно, образуват душата. Вибрациите, които чувствуваме, са отражение на светлината на Духа. Духът не вибрира. Той не вибрира. Елементите вибрират. Например, ако поставите звука отгоре (чаша с вода), той ще вибрира. Може да поставите камък, но той няма да вибрира. А това ще вибрира. Когато Духът грее върху това (към Грегоар, който превежда – бел. ред.)…Имате храна. От душата към храната, от храната към душата.

Гуидо: Значи под душа имате предвид дживатма. Дживатма на Европа.

Шри Матаджи: Но Атма може да се премества. Атма излезе от нея (Европа – бел.пр.), което беше грешка. Сега трябва да приемат, да разпознаят Италия. Тогава Атма ще бъде отразен. Атма може да напуска душата. Така че Атма е напуснал душата. Тук няма никакъв Атма. Атма трябва да бъде доведен тук. Англичаните трябва да дойдат тук… Искам да кажа, че Англия трябва да дойде тук, в смисъл че трябва да оценят величието на тази страна (Италия – бел.пр.). Тогава ще се разпространи. Вие сте тези, които могат да отразяват Духа. Вие можете да отразявате Духа. Духът нищо не прави. Той отразява. Тогава всички вълни се разпространяват. Както в Деня на Сахасрара (Алп Молта, 1986 г. –бел.пр.), който чествувахте, цяла Европа се отразява.

Грегоар: Шри Матаджи, когато дойдохте с чартърен полет заедно с английските Сахаджа йоги (за честването на Дивали пуджа, 1985 г. – бел.пр.) всички почувствувахме, че става нещо велико.

Шри Матаджи: Да, самолетът беше пълен. Духът е в сърцето, което кара всичко да циркулира. Циркулацията започва оттам, а елементите са тези, които са действителните преносители на тази комуникация. Говорителят, можем да кажем, е този, който е първопричинителят, който хвърля тази светлина. Можем да стартираме това в Англия. Тъй като Аз съм в Англия, това е светлината, това е Духът. И рефлектира във вас.

Грегоар: Шри Матаджи, какво ще се случи, когато напуснете Англия?

Шри Матаджи: Тогава душата ще бъде формирана, преди да си тръгна. Атма е вечен, не умира. Дотогава работата ще бъде завършена. Един вид Реализация ще бъде осъществена. Само трябва да бъде издигната Кундалини и това ще стане в Индия. Затова трябва да отида в Индия.

Уорън: Да отидете в Сахасрара?

Шри Матаджи: Първо да издигна Кундалини. След това отивам в Сахасрара. Така че работата, която трябва да извърша, трябва да бъде извършена в Индия. Но събуждането ще започне, когато всичко бъде отразено от Духа, по съответния начин тук. Затова идвам от Англия. В Италия идвам винаги от Англия. Не от Индия. В този случай представлявам Англия.

Грегоар: (След като направи своя интерпретация по време на превода, който направи, сега се обръща към Шри Матаджи –бел.ред.) Казах, че идвате тук като Духа, така че Вашата изява, чрез възприемането тук, се отразява чрез вибрациите в целия свят.

Шри Матаджи: Искам да кажа, че това помага дори на сърцето. Сърцето няма да отрази толкова много. Но вашето отражение ще бъде получено от сърцето. Връзката, която идва от сърцето, я установявам Аз. И един вид съобщение е било изпратено от сърцето. Цялата информация получаваме от сърцето. Всички програми и подобни получаваме от сърцето. Това не е много ефективно, но идва оттам. Сърцето не е много ефективно, но е така. Всичко е такова – систематизирано; и символично.

Гуидо: Вие казахте също, че трябва да постигнем дълбочината на Духа.

Шри Матаджи: Да. Трябва да сте в състояние да отразявате вашия Дух. Докато не се изчистите, не можете да отразявате. Все още има много Сахаджа йоги в Италия, които са много блокирани. Трябва да се коригирате. Негативните хора винаги седят заедно, сдружават се с негативните, по-приятелски са настроени към негативните. И дори и да се напредват, отиват надолу. Много слабо се подобряват и след това отиват надолу. Негативността винаги се присъединява към негативността. Стават произшествия, има проблеми и прочие, разболяват се децата. (Има предвид месото – бел.ред.) Колко такива неща се случват тук.

Грегоар: Шри Матаджи, значи затова миналата година тук беше проведена Ганеша пуджа – за да могат причинните елементи да отразят Духа; те трябва да придобият същността на елементите, които са Шри Ганеша. Имам предвид същността на материята.

Шри Матаджи: Това е много важно. Защото Италия е много богато място. В нея има всичко. Такова богато място! А другите страни, които не са богати, напр. Швейцария, Англия; всички тези места не са богати. Всички хора, които не са богати, се подиграват на богатите, наричат ги буржоа. По същия начин винаги се подиграват на италианците. Но в действителност са глупави хора. Така е. Подиграват се на италианците. Каквото и да направят, те им се присмиват. Мислят, че италианците са недодялани. Типично е. Ще откриете също, че ако някои имат пари, всички им се подиграват. Италия има мрамор, има толкова много ръчно изработени неща. А бедните страни – под бедни разбирам липса на природни дадености – винаги са изключително педантични. Защото имат много малко. Стават скъперници и педанти. И са много чисти, защото това, което имат, е много малко. За богатия човек няма значение, че ще похарчи пари тук и там. И тъкмо това е, с което другите се подиграват. Защото глупавите хора не получават много от природата, тъй като не заслужават. Не, не заслужават. Имам предвид, представете си, начина, по който съдействуваха да има войни (Майка има предвид специално Швейцария и ролята й във Втората световна война – бел.ред.)

Арно: Да, ужасно!

Шри Матаджи: Какво заслужават? Представете си, да помагат на Хитлер, а все още са на върха на света.

Джереми: Може ли само да кажа, че съм фен на Италия номер едно, Майко?

Шри Матаджи: (Смее се – бел.ред.) Очевидно твоят Дух слезе тук. Когато дойдат и видят… След Сахаджа Йога ще започнат да виждат красотата на това място.

Грегоар: Джереми, ти си фен номер две.

Шри Матаджи: Италианците са хора с широки сърца. Но навсякъде откриваме такова отношение към тях – в изкуството, във всичко. Хората не харесват нищо. Бях казала, че в Англия не харесват нищо, което има добър вид. Представяте ли си, отидохме да видим една къща. Това е една абсолютно изопачена къща. Абсолютно изопачена и не зная как да я нарека. Но те всички я харесаха. Казах: “Каква е тази глупост? Как можете да харесвате такъв вид къщи, след като лъчите падат долу, цялата е извита като кука?”

Джереми: Характер, Майко!

Шри Матаджи: Характер! Да предположим, че носът ви е ето такъв – имате “характер”? Искам да кажа, че е толкова абсурдно! Трябва да живеете в нея. Ще трябва да живеете в тази къща. Самите вие ще станете “характер”!

Грегоар: Шри Матаджи, когато хората нямат природни богатства, създават богатства принудително. Например банковата система. Печелят пари от хартия.

Шри Матаджи: Ще ви дам пример с Америка. Богатството на Америка не е нищо друго освен найлон и гума. Какво имат? Канада има! Но американците винаги гледат снизходително на Канада. Найлон и нищо друго освен изкуствена материя. Ядат изкуствени храни, живеят в жилища от изкуствен материал, спят в изкуствени завивки и легла, ядат изкуствени храни. А какъв алабастър видяхме днес! В Америка не можете да видите нищо такова; само изкуствени материи. В най-добрия случай – стъкло! В най-добрия случай – стъкло. В Индия имаме коприна, имаме всичко. Но всеки гледа на нас отвисоко. (Шри Матаджи накратко разпита за храната и след това продължи мисълта си –бел.ред.) Ако купите памучна блуза в Швейцария, тя ще бъде много скъпа. Дори ориз… и т.н. Това е банково дело! Никакво изкуство, никакво изкуство.