Пуджа на Гуру Shudy Camps Park, Shudy Camps (England)

Пуджа на Гуру Шъди Кемпс, Англия – 12 юли 1987 г. Днес е велик ден, тъй като вие сте тук да боготворите вашия Гуру в царството на Сърцето на Вселената. Ако можем да го правим във владенията на сърцата ни, не трябва да правим нищо друго. Днес също усещам, че трябва да ви кажа за Сахаджа Йога и нейната стойност, която е свързана с другите видове йога, които бяха възприети в древни времена по целия свят. Наричат ги йога – не Сахаджа Йога – просто йога. Тя започна с различни практики на видовете аштанга йога – осморната йога – с гуру. И човек трябваше да премине през много трудности. Никой, който беше женен, не беше допускан в тази аштанга йога и хората трябваше да се отказват от семействата си, да се отказват от роднините си. Трябваше да останат без абсолютно никакви обвързаности, за да отидат при гуру. Цялата им собственост, всичките им притежания биваха оставяни. Не на гуруто, както е в днешни времена, но все пак ги изоставяха. И това се наричаше йога. Другият вид беше санкхйа. Санкхйа е когато през целия си живот трябва да събирате с необвързаност разни неща и после да ги раздадете напълно, и чак тогава да отидете при гуру, по някакъв начин да се отдадете напълно, а след това да получите Реализация. Санкхйа беше левостранното поведение. А йога беше десностранното. Гайатри мантра се използваше именно в санкхйа, понеже бяха левостранни и затова използваха Гайатри мантра. Бяха отишли твърде наляво чрез събирането на разни неща – Read More …