Пуджа за Шиваратри

Mumbai (India)

Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за Шиваратри

Бомбай – 24 февруари 1988 г.

[Речта започва на хинди.]

Днес всички ние сме се събрали заедно да празнуваме пуджа на Шива Татва (Принципът на Шива – б. р.). В днешно време, каквото и да сме постигнали в Сахаджа Йога, то е постигнато с милостта на Шива Татва. 

Шива Татва е основният обект на чистото желание. Когато Кундалини е събудена в нас, чистото желание ни приближава и ни задържа в Шива Татва. Отвън Шива Татва е спасителното убежище на Атма. Новите измерения на Духа се проявяват и започват да работят. И когато човек е напълно погълнат в Шива Татва, той се отдава без да върши каквото и да е. Кундалини Шакти е отражение на Ади Шакти вътре в нас, а Шива Татва е светлината на Всемогъщия, Параматма – сякаш една малка едва мъждукаща светлина в газена лампа. И когато газта достигне до нея, вие можете да видите светлината, но преди това не можете да забележите преминаването на газта. Затова е необходимо вътре в себе си да имате Кундалини събудена и тогава тази светлина е налице. 

Днес ви дадох пример, така че да можете да разберете. Сама за себе си Кундалини не може да работи, така както газа в газената лампа не може да направи нищо сама. Също така мъждукащото пламъче не може да свърши никаква работа, но Светлината идва в нашата читта (внимание), когато двете неща се комбинират. В днешно време това е ежедневният живот, но Сахаджа Йога е цикъл, чрез който Кундалини се събужда и докосва нашата Атма Татва (Принципът на Духа – б. р.). В това време Шива Татва се разпростира върху нас. Когато Кундалини стигне в Брахмарандра и я прониже, тогава Атма Татва се разполага в Нозете на Садашива, в нашата Брахмарандра. Това е мястото, създадено за нея, но нейното отражение е в нашето сърце. По този начин, когато Атма ни докосва, в това време неговата светлина навлиза в нашето сърце. 

Този, чието сърце е малко, чието сърце не е отдадено напълно, в чието сърце има съмнения, в такава вода отражението на Атма не може да бъде погълнато и колкото и светлина да насочваме там, няма никаква полза. И това е причината да поставяме ръка на сърцето и да казваме: „Майко, аз съм Духът”. Но само повтаряйки „Аз съм Духът” или казвайки съответната мантра, вие няма да навлезете в Атма Татва. 

Има само един начин вие да станете едно с Атма Татва – да станете едно цяло с него. Както когато сипваме сол в морската вода – солта веднага се разтваря напълно, по този начин вие трябва да се разтворите в този безкраен океан и концентрацията да навлезе във вас. Като начало всички тези неща ще бъдат в състояние Самадхи, когато човек е способен да достигне състоянието на Брахмарандра чрез затваряне на очите. Но същността на Сахаджа Йога, която е много красиво преживяване и един необичаен метод на Парамешвари Шакти, и с помощта на нея човек, без да отива в състояние на Самадхи, получава тази Татва, преживявайки Брахмарандра Татва вътре в себе си. Виждайки и разбирайки това, ние установяваме, че сме постигнали една мечта, или сме го постигнали насън. Тази благословия, тази благодат е извън, отвъд всякакво обяснение. 

Веднъж, когато четях Нади Грантх, попаднах на писаното от един мъж на име Бхуджана, който обясняваше, че тази работа ще започне след 1922 г. и тогава ще дойде „Сакшат Парамчайтанйа аватар” и с помощта на този аватар Кундалини ще бъде събудена лесно и без да се отива в състояние на Самадхи, ще бъде постигната Брахмарандра Татва. И също е казано, че няма да има никакви неприятности, нито пък каквито и да е трудности. Хората ще получат благословиите на Парамчайтанйа и ще достигнат това висше състояние, което са търсили хиляди години. Когато четете Нади Грантх, ще бъдете изненадани, че това е описано преди 16000 г. и като че ли е писано от Сахаджа йоги. Риши и муни също са писали, че преди 1970 г. тази работа ще бъде започната. Те са знаели това благодарение на тяхното съзнание за Атма Шакти, те са били поклонници и са били едно с Атма Шакти, и са предвидили тази нова Йога на благодатта и са писали за тази Махайога. 

Сега вие можете да достигнете много повече състояния отколкото тези поклонници. Във всеки един от вас се намира несъзнателното състояние на ума, но недостатъкът на Сахаджа Йога се дължи на твърде голямата любов и децата се разглезват. Майка дава всички Свои сили със Своята любов – ви сте ги постигнали Сахадж, без усилие. Не е трябвало да се подлагате на каквито и да е страдания за това, не е било необходимо да се грижите за каквото и да е или пък да вършите каквато и да е работа, за която да се чувствате виновни. Вие достигнахте атма татва чрез нашия прост, спонтанен и лесен начин. То е грешката – че пропускаме да видим истинската стойност на този начин. Това, което наистина постигнахме и което е едно велико постижение, ние не можем да си го представим наистина, понеже го имаме Сахадж. Това не е така за някои, но за други, които са имали пунйа от предишни животи, точно както Шри Намадева е казал: Пурва джанме амхи баху – „на основата на високоценените минали пунйа някои хора достигат големи дълбочини в този океан”. За онези, които имат по-малко такива минали пунйа, наследството от тях не може да достигне такава дълбочина в Сахаджа Йога. Понякога тези хора идват за кратко време, а после си отиват и не са подготвени да поемат какъвто и да е вид Сахаджа отговорност. 

Те не искат да вземат участие в нищо. А ако седят на брега и са потопили крака във водата, после се отдръпват назад. Не са се научили да влизат във водата и да плуват. По този полусух, полусърдечен начин не можете да се наслаждавате напълно на благословиите и благодатта в Сахаджа Йога. Преди са се постигне атма татва, човек е бил изпълнен с грешки. Сега тези грешки изчезват. Грижите и тревогите също са премахнати, въпросите са получили своите отговори и са оставени на брега. 

За личност, която е потопена в океана на Сахаджа блаженството, не е възможно да бъдат приложени проблемите или въпросите, останали без отговор, защото това е океанът на Шива Татва. Това е Океанът на Шива Татва. Това е океанът на огромната Шакти. 

И тази огромна Шакти е от любовта на Шри Шива, тя е от океана на Шива Татва и е Шакти на любовта на Бог. Щом се разтворите в това, вие поемате и започвате да излъчвате тази Шакти на любовта. Вие преминавате в състояние на екстаз и тази Шакти започва да се проявява от всяка част на вашето същество. Вие можете да се издигнете много повече от тези велики пророци и всички велики светци от миналото, защото Аз не съм седяла пред тях. Но сега има такава голяма загуба в отдаването и подчинението, че хората мислят само за работата си, за семействата си, децата, съпругите, роднините и после, ако им е останало време, идват в Сахджа Йога. Но точно обратно на това, ако вие отдадете всичко на Сахаджа йога, тогава могъщата Шакти ще коригира вашите деца, къщата, работата, занятията ви, здравето ви и т.н. – ще се погрижи за всичко. И ще ви просветли толкова много, че хората ще казват: „Колко просветлен е неговият живот?” И това също е било описано в Нади Грантх – че след третата световна война, когато на хората ще им омръзне всичко това, тогава в един голям град ще се организира голяма конференция, на която няма да намерят място посланици и политици, а йогиджани (реализирани души) ще решат какво да се направи с този свят. Войните ще бъдат напълно изкоренени и окончателно приключени. 

Вие сте хората, които ще решават съдбата на света. Вие ще разрешите всички проблеми на света. Но недостатъкът на всичко това, голямата грешка е глупостта на безразсъдството. Тази глупост е абсолютно анти-Шива. Шива е мааст – необвързан, небезпокоен, изцяло в Своето блаженство и бхола – невинен, наивен. Но при липса на Шива Татва дори Вирата не може да бъде просветлен. Светлината идва единствено чрез Шива Татва, която тогава просветлява читта, вниманието, и после осветява Вирата – иначе то ще тъне в мрак. Вие можете да го постигнете единствено чрез отдаване. Отдаването никога не означава, че вие трябва да Ми дадете нещо. Какво можете да Ми дадете? Отдаване означава, че тези концепции на глупостта, на маха-глупостта, този тесен кръг, малко пространство, което е специалитет на индийците – „моите роднини, роднините на баща ми” – тези белези на висшата глупост трябва да ги държите навън. Някой път може да внесете обувките си вътре, но дръжте тези височайши глупости навън, моля. 

Покрай това има и друг голям недостатък, който съществува в нас, и той е, че ние изобщо не притежаваме любящи сърца. Тогава как Шива да дойде във вашите сърца? Шива, който е Абсолютът, който е олицетворение на Любовта, който е с много мурти, образи или изрази на висшата любов.

[Речта продължава на английски.]