Пуджа на Шри Ханумана

Butlins Grand Hotel, Margate (England)

Feedback
Share

Пуджа  на Шри  Ханумана

Маргейт, Англия – 23 април 1989 г.

  Има толкова много радост днес и цялата атмосфера изглежда бълбука от нея, сякаш ангелите пеят. А особеността на Ханумана е, че Той беше ангел. Ангелите са родени като ангели. Те са ангели, не са човешки същества. Родени са с ангелски качества. Но сега всички вие от човешки същества се превърнахте в ангели. Това е много голямо постижение на Сахаджа Йога. Качествата, с които се раждат ангелите, се виждат още от ранно детство.

Така в Лявата страна имаме гани, а в Дясната страна имаме ангели. И преведено на санскрит или някой друг индийски език е „девдхут” означава, че те са посланици на боговете. Сега вие сте същите, сега вие сте ангели. Единственото нещо, което не осъзнавате, е, че сте ангели, докато те го знаят от самото си детство. Ако знаете, че сте ангели, всички ваши качества ще заблестят и ще бъдете изненадани, че да отстоявате истината на всяка цена е много лесно за вас, защото на вас ви е дадено това право. Дадени са ви специални благословии, специална закрила от Божественото, та ако стоите на страната на правотата, ако подкрепяте праведните, ако отстоявате истината, ще ви бъде дадена всякакъв вид закрила.

Ангелите го осъзнават, те са сигурни в това, те са убедени, съществува убеденост в това, докато вие не сте. Вие все още понякога мислите, че може и да сте, може и да не сте, все в същия стил. Но повярвайте Ми, вие сте ангели, имате цялата сила, а какви права имате. Човешките същества не могат да ви надвият, това е особеност на ангелите, не на светците. Светците могат да бъдат притискани, могат да бъде измъчвани, могат бъдат безпокоени. Инкарнациите може да направят същото. Инкарнациите го приемат, искат да минат през всичките тези покаяния, на които са подложени, така че да създадат събития в живота си, за да може да изразят себе си по един по-динамичен начин. Ако нямаше Равана, нямаше да съществува Рамаяна. Ако нямаше Камса, нямаше да съществува Кришна. Така че инкарнациите поемат върху себе си проблемите и също битката със злото. Понякога на нас ни изглежда, че те страдат, но те не страдат.

Но ангелите са специална категория, те не поемат никакви проблеми върху себе си, те просто ги разрешават. Ако има проблем, ангелите са тези, които го разрешават, както за светците, така и за инкарнациите. И на тях понякога трябва да им се каже: „Не се втурвай точно сега, работим на сцената в момента; ще дойдеш, когато те помолим за това.” Те наистина стоят и чакат на вратата само да „скочат”. Толкова са нетърпеливи. И те са точно определен брой. Може да разчитате на тях напълно.

Например Шри Ханумана, както Го познавате като ангел, има огромни възможности, огромни сили и е Негово право да ги използва, и Той  го осъзнава много добре. Той прави всичко много забавно, използва Своите сили много забавно. Както Той изгори Ланка и се смееше на това. След това Той разтегна опашката си и я омота около вратовете на много ракшаси. И Той просто си играеше с тях и след това полетя във въздуха и всичките се вееха във въздуха.

Това е игривостта на ангелите, също защото те са толкова уверени, те са напълно осъзнати, напълно отъждествени с личността си, със своите сили, със себе си. Тук понякога Сахаджа йогите не разбират, че Аз ви превърнах в ангели. Не ви направих светци, а ангели и вие винаги сте защитени. Аз мога да правя само ангели, не мога да правя светци.

Светците се създават чрез собственото си усилие. Създаването без усилие е като това на Ганеша, на Картикейа, като на Ханумана. По същия начин, всички вие сте създадени по същия начин. Така че опитайте се да разберете, че каквото казвам за вас, то е истината. Работят всякакъв вид обусловености, даже и чрез вас, въпреки че сте светци (ангели?) и не знаете как да разтворите крилата си. Все още, понякога, чувствам, че прераждането се е случило и те всички са станали като ангели с крила; но както малките птички все още се учите как да летите. Но вие трябва да придобиете своята увереност чрез опитността, която получавате в Сахаджа Йога.

Както вчера пяхте – чудесата са всеки ден, чудеса са около вас. Те са направени от ангелите и те се опитват да ви убедят: „Ти си един от нас, просто се присъедини към нашата компания.” Та сега имаме толкова много ангели, които седят тук, и защо да не помислим за трансформирането на този свят. И съществува още едно нещо, което имате, за разлика от ангелите, защото ангелите не издигат Кундалини, те не могат, те не се притесняват за това. Те са там, за да убият, изгорят, подчинят, да премахнат всички зли хора около вас. Те не могат да трансформират, ангелите не могат да трансформират. Така че вие имате по-голямо право, отколкото те имат в Царството на Бог – това, че вие може да издигате Кундалини на хората и може да давате Реализация.

Но човешките обусловености все още тегнат. Например, наскоро носех пръстен и Моята дъщеря започнаха да Ме покачат: „Сега трябва да показваш само този пръст през цялото време, така че хората да могат да видят Твоя пръстен.” Така в светския човешки живот, каквото имате – може  да са притежания, може и сили, като например някой човек с положение – веднага може да го разпознаете по начина, по който носът му  и устните са вирнати нагоре. Но силите, които притежавате, вие се страхувате да ги проявите, да говорите за тях, да ги използвате. 

Представете си, с толкова много ангели цяла Англия би трябвало да получи Реализация за нула време, но все още се опитвате да научите какви сте. Ханумана нямаше никакви проблеми, защото от самото си детство Той знаеше, че е ангел и че трябва да върши работата на ангел. Но тъй като сте родени като човешки същества и сега сте станали ангели, намирате за трудно да бъдете динамични като другите ангели. Дори вашата мисъл, колективната мисъл, дори индивидуалната ви мисъл е силна, и вниманието ви е силно. Но заради този страх или обусловеностите, както може да го наречете, или може би заради егото, което все още е залепнало за вас, все още се въртите около погрешни неща и тази сила, този динамизъм не е изразен.

Можем да обвиним всичко – летаргията в някои страни, егото в други страни – но сега загубихте страните си напълно, сега влязохте в Царството на Бог. Вие сте в страна, която няма никакви граници, която няма никакви ограничения. И тогава, всички тези обусловености, които все още се влачат във вас, не бива да ви безпокоят изобщо, не бива да ви разстройват или да ви възпират да вършите онова, което е ваша работа.

Сега, представете си Ханумана като Гавраил, който трябваше да отиде и да каже на Мария, че идва Младенецът, тоест инкарнацията – „Спасителят ще бъде роден чрез Теб.“ Тя беше млада девица. Да се поднесе такава новина, която беше ужасна според обусловеностите в онези дни?! Но Той го направи – „Трябва да го направя,  така че ще го направя. Ако тази е заповедта, ще го направя.” Защото Той знаеше, че  изпълняването на тази заповед е Негова природа, вродено е в Него и Той няма да се съмнява в това. Няма да чака, а просто Му е казано и го прави.

Така че трябва да има голямо разбиране във вас, че израствате в себе си. Но ако не го изразявате, ако не показвате качествата си, ако не ги изразявате в живота си, във вашите дела, в целите си, в значението на живота си, тогава Сахаджа Йога няма да се разпространи. Нито ще ви помогне много.

В работата, която трябва да свършите, няма проблеми. Аз имам проблеми, не вие. Няма нужда да се сблъсквате с проблеми. Вървете и говорете с всеки, за каквото пожелаете. Те би трябвало да ви послушат, бих казала. Но ако него направят, не могат да ви навредят. Изобщо не могат изобщо да ви навредят. Това е огромна защита, която имате. Те не могат да спъват вашата работа.

Идването в Сахаджа Йога не е относно това какво сте спечелили, какво сте получили. Има хора, които казват: „Направихме толкова много за Сахаджа Йога, а какво ни даде Сахаджа Йога?” Тя ви даде Себереализация. Даде ви статуса на ангели. Имам предвид, опитайте нещо друго. Можете ли да получите статуса на ангели? Не можете. Сахаджа Йога ви е дала този статус, така че какво повече може да искате? Никога преди това не е било възможно, повярвайте Ми; невъзможна ситуация. Ако беше възможно по друг начин, то Гйанешвара нямаше да пожелае своето самадхи в такава ранна възраст, а Кабира нямаше да каже: „О, Господи, какво да направя, този свят е сляп!”.

Така вие имате тази фина енергия във вас и можете да работите върху Кундалини на хората, без те дори да знаят за това. Но в медитация, когато сядате, трябва да  приемете: „Аз съм ангел и, бидейки ангел, нямам никакви обвързаности с нищо, освен с Божията работа.”

Обвързаностите са толкова много. Все още в Сахаджа Йога виждам хора, които – понеже са женени – се обвързват към жените си. И толкова много отпаднаха заради обвързаността към съпругите си. После, имат обвързаност към децата си и толкова много ще отпаднат, ако са обвързани към децата си. Както ви казах вчера, че всички деца на света, които са Сахаджа йоги, са ваши деца. Вие сте родителите на всички деца. А не ако вашето дете спи, да завиете само това дете. Не, вие завивате всички деца. Трябва да се грижите за всички деца, които спят. Можете ли да помислите за Ханумана, че ако Той беше тук и децата спяха, щеше да завие само едно дете? Защото Той е универсално същество. Така че, всяко дете трябва да бъде обичано по същия начин,  обгрижвано от вас.

После има други обвързаности, като собственост, позиция, работа… Аз нямам никакви, така че не знам какви имат другите. Освен когато ви видя да идвате с толкова любов на гарата, тогава цялото сърце става като океан, мисля, и тогава се надига като голяма вълна, ето така, и Аз го виждам. А след това, когато трябва да ви оставя, се оттегля назад, като море, което сега се отдръпва. Това е нещо като луната и морето – то започва да реагира на красотата на луната, на радостта на луната, на любовта на луната. Тогава виждам любовта, любовта, която е в гнездото, където птицата храни своите малки. И вие виждате тази любов в небето, после виждате тази любов в сърцето си и единственото нещо, което  може да опишете, е усещането за огромен океан от радост вътре във вас, който просто се излива.

Обвързаностите не ви позволяват да се наслаждавате на този океан. Ако стоите на брега, как ще се насладите на океана? Трябва да скочите в него. Но вие сте закотвили върху различни неща и не може да скочите в него. А сте толкова защитени. Знаете как да плувате, знаете как да убиете акула, дори един ваш поглед е достатъчен. Но тъй като не го осъзнавате, то не действа. Абсолютно това е случаят. Виждала съм хора, които получават малки позиции в живота и започват да се хвалят – „Срещнах този и този човек. Срещнах този и онзи човек. Случи се това, случи се онова.”- идва ви да се присмеете на човека. Но вие срещнахте Сахаджа Йога, чрез която израснахте, бяхте подхранени, станахте толкова велики.

С всичко това трябва да следвате светлината на Ханумана. Той си помисли, че слънцето е много егоистично и се опитва да изгори хората – понякога има твърде много горещина и поклонниците на слънцето също са егоистични.  Те имат такова голямо его. Само да им кажете грешна дума на техния език или според техните обичаи – да кажем, че държите вилицата в грешната ръка – то с вас е свършено, вие сте най-лошият човек в целия свят, извършил най-ужасния грях. Всякакви такива малки, глупави идеи идват от много разваленото его. Егото е толкова покварено, че когато започнете да мислите, че сте велики – „Аз съм всичко и аз знам всичко” и „Този обичай е най-добрият” или „ Този килим е най-добрият. Аз, аз не го харесвам.”…  Добре, кои сте вие? Кой ви е молил да го харесвате или да не го харесвате. „Не харесвам това, не харесвам онова.”

От друга страна, егоистите винаги стават роби, също. Трябва да кажа това, след като минах през страни, които следват определени норми, които са под внушенията на егото. Като например някой творец, който прави нещо за  собствена радост, но трябва да бъде критикуван от всички. Критиката ще бъде „Не харесвам това, този цвят не е добър, онова не е добро.” А имате професионалисти, които правят това, но не знаят даже как да нарисуват правилно и една черта с молив, камо ли картина, но веднага ще кажат: „Аз мисля, че това е така, онова е  така…” Те написаха цели книги от това, тези и теории. Имам предвид, че изкуството има общо със сърцето ви, а не с ума ви. Ето как убихте толкова много творци. И всеки, който рисува, трябва да мисли какво ще кажат хората за това. И като резултат от това, се разраства нещо много абсурдно, без никакъв фин израз, и то се цени днес.

Това е поради вашето его, което е потиснало всяка правилна, спонтанна, жива проява на вашата мисъл, изкуство и на живота ви. Мисля, че това е по-лошо от замърсяванията, за които говорим или екологичните проблеми. Човешкият ум е този, който е произвел тези задушаващи области, където никой не може да изрази нищо и онзи, който има по-голямо его, той доминира. „Тази книга е написана от такъв и такъв човек.” Срещате се с този човек и и ви идва да скочите в морето. Така че не всичко написано е библия, а най-често онези, които пишат, са хора, които никога не трябва да срещате без да държите здрава тояга.

Всяко нещо, което е изразено – да речем – в дреха или във връзката с децата ви, в отношенията с учителя ви, във взаимоотношенията с който и да е било, трябвало да бъдат еди-какви си. Трябва да кажете „благодаря” много пъти, трябва да кажете „съжалявам” много пъти. Толкова сте впримчени в изкуствени изразявания, че понякога си мисля, след известно време няма да се прави никакво изкуство. Няма никакъв изблик на чувства. Те не могат, страхуват се (творците – б.пр.).

Не знам дали сте забелязали или не, но онези, които отиват да посетят някакъв музей или изложба, каквото и да е, смятат себе си – всеки един от тях – за велики, божествени личности, които могат да съдят всички. 

Вие съдите чрез Агнйа. Ето това Ханумана искаше да изяде веднъж завинаги. Движението на Агнйа, която ходи наляво-надясно, ви кара да изразявате вашата така наречена безсмислена персона – егото. Това е нещото, което Той се опита да контролира, и го изяде. Така както Аз ям бхутове, Той може би ядеше слънцето. Но за един ангел е важно да знае, че във вас (?в него – б. р.) няма никакво его.

Има някои Сахаджа йоги, които ще кажат: „Майко, не исках да върша много Сахаджа работа, защото егото ми ще се надигне.” Много са – „Не искам егото ми да се изразява.” Но защо искате егото ви да бъде разрушено, за какво? За работата в Сахаджа Йога, така ли? Какъв порочен кръг – казвате, че искате да стоите отзад, защото егото ви не бива да се развива. Вие мислите само за себе си. Ами Сахаджа Йога? Сега тенденцията е такава: „По-добре да стоя на безопасната страна.” Защото видяха, че някои хора, които бяха много егоистични, много напористи в Сахаджа Йога, които се опитаха да се перчат, трябваше да паднат. Така че започна нова мода в Сахаджа Йога, усещам го – „По-добре да стоя на безопасната страна”. Разберете, между тези двете (крайности – б.р.) Сахаджа Йога ще се изгуби.

Така че ако знаете, че сте ангели, няма да имате никакво его. Всеки един, който знае, че неговата природа е да направи нещо. Както днес Моят съпруг Ме хвалеше: „Ти си Тази, която го направи.” Аз отвърнах: „Не Аз. Не съм Аз.” Той каза: „Как така казваш, че не си Ти?” Отговорих: „Защото то по рождение е вградено в тях. Семето, ако е посято в Майката Земя, тогава израства. По същия начин те го имат вградено в тях; тяхната Кундалини, тя израства. Така че как Аз да съм го направила?” А той отвърна: ”Но Майката Земя го е направила.” Отговорих: „Не, именно това вградено качество на Майката Земя го е направило.” Тогава той попита: „Тогава кой е направил всичко това?” Аз отговорих: „Направено е от Ади Шакти! Съгласен си, нали?!”.

Но Сахаджа Йога не е направена от Ади Шакти. Тя създаде във всеки един човек тези сили, които действат, но не направи Сахаджа Йога. Сахаджа Йога работи чрез вътрешните качества, които са в Майката Земя и които са в семето. Аз съм тук не като Ади Шакти. Аз съм тук като тяхна Майка, като тяхна Свята Майка, и като Свята Майка Аз ги водя. Може да кажете, че Аз съм като Майката Земя, която кара семената да покълнат, така че една друга необвързаност може да се появи, да дойде във вас. И това са вашите сили, които просто са били просветлени от вашата вътрешна природа – Кундалини. И вие сами упълномощавате себе си. И на цялата тази сила, която е във вас, Аз само й казвам, че е във вас; сами вижте за себе си – както пред огледало Аз ви казвам: „Вие сте това, вижте го за себе си.” Така че как мога Аз да си приписвам някакви заслуги за това?

Може дори да имате необвързаност да разберете, че силите, които имате са за Сахаджа Йога. Както Майка има сили да работи за Сахаджа Йога, така и вие също имате сили да работите за Сахаджа Йога. И както Тя работи, вие също трябва да работите. Но съществува една обвързаност като тази: „Майка прави всичко, какво можем да направим?” Не! Вие трябва да го направите. Това е една много важна необвързаност, което се опитвам да обясня – че вие самите трябва да направите това. А не, че Майка ще направи всичко – „В края на краищата Майка прави всичко.” Вярно е, вярно е донякъде, но вие сте инструментът. Електричеството прави всичко тук, но този инструмент трябва да работи.

Така че източникът може да е налице, но инструментът, е този, който създава стоките. И като Ханумана, вие сте инструментът и вие трябва да работите, трябва да свършите работата. По много динамичен начин трябва да постигнем нещата. Друго велико качество на Ханумана е, че Той беше много бдителен и беше отвъд времето. След като изядете Слънцето, къде е времето? Той беше отвъд времето. Заради това, Той правеше всичко много бързо. Сега например подготвяме книга за Сахаджа Йога, през последните 16 години продължава това – „Ще стане, Майко, ще стане.” След това се опитваме да направим някаква организация да запишем разказите на болните хора, които са се излекували в Сахаджа Йога – „Това се случва, много добре; случва се второ, случва се трето.” След това ще ходим в Русия, за да разпространяваме Сахаджа Йога -„ А, работи се.” Всичките дяволи вече са пристигнали там, но ангелите все още изработват нещата. Много търпеливо, много търпеливи ангели. Така че едно от качествата на Ханумана е, че е бърз. Той ще свърши работата, преди някой друг да може да я направи. Никой не можеше да Го бие в това.

Добре е да се сражавате на Трафалгар и да спечелите и победите Наполеон, но в полето на дхарма и на полето на Сахаджа Йога откривам, че хората не разбират колко важно е времето. Ние сме майстори на бавенето и имаме навика да отлагаме – „Добре, ще се обадя, ще разбера и ще стане.” Това е един от най-големите недостатъци, които имаме. Което трябва да научим от Ханумана, че Рама искаше да изпрати вест, така че Той даде пръстена си на Ханумана. Рама не можеше да го направи толкова бързо, така Ханумана отиде и го направи. 

След това Рама искаше да има сандживани, точно тази билка. И изпрати Ханумана да я донесе от определена планина. Ханумана си каза: ”Добре, защо да си губя времето да я търся, по-добре да взема цялата планина. – така донесе цялата планина. – По-добре да го направя бързо, веднага, сега е времето да го направя.“

А не „Догодина ще видим. Майко, знаете ли, след Ганапатипуле можем да помислим. Ще направим обсъждане, ще видим всички аргументи.” И разни такива. Това е едно нещо в Неговия характер, което всеки един трябва да знае: днес, когато боготворим Ханумана, трябва да имате тази схватливост във вас. Трябва да бъде свършено сега. Не можем да го отлагаме повече. Вече сме много закъснели. Видях, че момиченцата, които носеха роклички, вече са пораснали големи момичета, които за женене. И си мисля, че цял живот само ще женя Сахаджа йоги. 

За да видите резултатите, трябва да станете бързи хора. Не да се влачите и да сте доволни от други неща. Но какви положителни неща правим? Например, хубаво е, децата са пораснали и направиха такава красива пиеса, театър. Аз много се наслаждавах, беше добре всички да се забавляват, но има работа, която трябва да свършим. Ние трябва да свършим работата.

Така че вниманието трябва да бъде върху работата и какво правим за нея. Бях щастлива, че дойде предложение от Америка да се направи видеофилм и неща от сорта. И после се появяват затруднения – „Как ще набавим парите, какво ще стане?“. Просто започнете, ще ги получите, имате сили. Всичко ще се нареди по правилния начин, просто започнете да правите нещата. Но ако се държите като човешки същества – първо мислите, после планирате, а след това се отказвате – така няма да се получи.

Въпреки че Ханумана се движи по Пингала нади през цялото време, това, което Той прави, е да развали плановете ви. Защото вместо Него вие тичате по Пингала нади – „Така добре ли е, ти ли ще търчиш? Ще те сложа на мястото!” Той измества вашите планове през цялото време, и ето как цялото планиране се проваля. Вие сте много точни към планирането, за неща без всякакво значение, но не сте точни за планирането на вашия прогрес в Сахаджа Йога. 

„Трябва да имаме цели, трябва да имаме фиксирани срокове.“ Добре, дотогава трябва да го постигнем, но да го направим малко по-бързо е по-добре. Всички останали неща може да бъдат нагласени, но това е ваша работа, никой друг няма да я свърши. Никой няма да я свърши, това е ваша работа. Имам предвид, че вие няма да карате влак, няма да карате самолет, не ви се налага да управлявате някаква администрация и тази глупава политика, но трябва да правите Сахаджа Йога. Вие трябва да я разпространите, трябва да я вдигнете до ниво, където хората да могат да я видят.

Минаха 18 години, тази е 19-та година. Днес е първият ден от Шри Ханумана пуджа. Трябва да кажа, че вие трябва да рискувате. Трябва да рискувате без никакъв страх, колективно и индивидуално, забравяйки какво може да се случи; имам предвид, че няма да отидете в затвора, нито ще бъдете разпънати, бъдете сигурни в това. Имам предвид, че ако си загубите работата, може да получите друга, а ако нямате работа, ще получите помощи. Така че не трябва да се тревожите за всичките тези безсмислени неща, за които човешките същества сядат и се тревожат; но въпреки това те получават работа, вършат си работата и съм изненадана как направо са се „венчали“ за нея. Виждала съм го и в Моето семейство, колко силно са „женени“ за нея, как трябва да свършат тази работа, да стават сутрин, да направят това, да направят онова.

Но вие не осъзнавате, че сте ангели и това е вашата работа. Трябва да правите това и нищо друго не е важно. Надявам се, че с днешната пуджа този ентусиазъм, тази готова на риск природа ще вибрира вашата Пингала и без никакво его, по най-смирения начин както Ханумана беше, ще свършите работата.

Представете си, Сита беше дала на Ханумана красива огърлица от злато – с големи, големи топчета, за да я носи. И Той отвори всичките, едно по едно и каза: ”Но тук го няма Рама, какво да правя с това злато?” Тя попита: ”Къде е Рама?” Той отвори сърцето си и го показа: ”Виж, Рама е тук.” 

Ако Рама е там (сърцето – б.пр.), не можете да имате его. Толкова много динамизъм и толкова много смирение – каква комбинация беше това. И точно това е нещото, което трябва да проявите. Колкото повече работите, толкова повече ще утвърдите себе си, и ще откриете, че смирението е единственото нещо, което помага. Подчинението е единственото нещо, което помага да се справите с работата си и вие ще ставате все по-смирени и по-смирени. Но ако мислите: ”О, аз правя това.” – свършено е. Но ако знаете, че е извършено от Божественото – „Парамчайтанйа върши всичко, аз съм само инструмент” – смирението ще бъде налице и вие ще бъдете ефективни инструменти.

Днес в тази страна това беше необходимо и беше много навреме. Всичко беше организирано от ангели, така че да имаме тази пуджа тук. Но това е добре за всички вас. Наистина трябва да отидете  и да се срещнете с хората от медиите, да се срещнете с министрите, да се срещнете с Принца на Уелс, да кажем, да отиде да се срещнете с други хора, да направите комитет, вижте какво можете да направите. Насочете ума си натам – „Какво да направим?“.

Но тук се чува само: ”Майка ми е болна, детето ми е болно, еди-кой си ми е болен, приятелят ми е болен, моят…”. Това все още продължава. Ако започнете да вършите Божията работа, всички ваши тревоги са поети, не трябва да се тревожите за нищо – просто са поети. Но това не е изява на индивида – не е! Това е изява на колектива.

Надявам се, че днес разбрахте фината страна на вашето същество, която е тук, която се проявява, която Аз мога да видя ясно, а всеки един от вас ще осъзнае във медитацията си да какво е имате вътре в себе си. Това е най-великото нещо, което ще удовлетвори Божественото и Божественото ще се грижи за вас напълно. Със същата увереност, както ангелите, като Ханумана, трябва да продължите напред и да го постигнете.

Нека Бог да ви благослови!

Трябва да кажа за егото – което наистина е проблем на Запада – защо хората имат толкова много его, в сравнение с индийците. Едно от нещата е, че Дясната страна, както съм ви казвала много пъти, е като педала на газта. Лявата страна е като спирачка. Така че ако Муладхара не е под контрол, ако спирачката не е добре, естествено педалът на газта не може да бъде контролиран. Така че главно вашата Муладхара чакра трябва да се възстанови и да бъде поставена в ред. Трябва да работите много усилено, за да го направите. Ако вашата спирачка е установена, тогава каквато и работа да вършите за Сахаджа Йога, няма да се въвличате в его практики и егото повече не може да ви контролира.

Това е много важно, особено на Запад, където тя е опасно разрушена, цялата представа за благоприятност и святост. Това е силата на един ангел и тя трябва да бъде напълно установена вътре във вас, а после тази сила, която ви дава благоразумие, която ви прави без его, ще се прояви. Надявам се, че тези две неща ще се изработят във вас по такъв начин, че наистина да станете напълно уверени в себе си реализирани души, които да мога да нарека ангелите на днешното време.