Пуджа на Парамчайтанйа

Taufkirchen (Germany)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Парамчайтанйа

Тауфкирхен, Германия – 19 юли 1989 г.

Беше ми зададен въпрос каква пуджа ще направим днес. Запазих го в тайна. Днес ще почитаме Парамчайтанйа, Всепроникващата сила на Божията любов.

Ние осъзнаваме, че Парамчайтанйа прави всичко. Поне умствено знаем, че всичко е станало с милостта на Парамчайтанйа, която е силата на Ади Шакти. Но това все още не е дълбоко в сърцата ни, дълбоко във вниманието ни. Можем да считаме Парамчайтанйа за океан – океан, който съдържа всичко в себе си. Всичко, цялата работа, всичко е в неговите граници. Той не може да бъде сравнен с никого, не можем да го сравняваме. 

Ако вземем Слънцето, ако има слънце, лъчите трябва да се покажат. Ако някой има власт – да речем – той трябва да упражнява и външно тази власт. Вътре в него тя не действа. Да вземем едно семенце – даже вътре от него дървото расте, появяват се плодовете и освен това има почва и хора, които ще ядат плодовете. И всичко това е вътре в семенцето. Ето това е Парамчайтанйа. Така че всички ние сме загърнати с нея. И само когато сме сред вълните, виждаме вълните изместени, разделени – както чувстваме, че това е Германия, онова е Англия или Индия. Те са само гънките на сарито на Парамчайтанйа, които изглеждат отделени, но не са отделни. Те са непрекъснати, така че връзката (между тях – бел.пр.) е цялостна. Така че ако издърпам една нишка тук, нишката ще се извади, ще бъде изтеглена. По същия начин Парамчайтанйа работи вътре в себе си и няма нищо друго извън нея. 

Така че когато сте Сахаджа йоги, тя отделя специално внимание на вас или, бих казала, става едно с вас. Каквото и да желаете, каквото и да искате, то ще дойде от Парамчайтанйа ако сте едно с нея. Както, да речем, в бурния океан някои капки вода може да политнат във въздуха и да си помислят, че са над, далече от водата, далече от океана. Но отново ще трябва да паднат в същия този океан. Така че тя е тази безформена енергия, която е цялата интелигентност, цялата координация, организация, компютри, телевизия, всичко, което си представяте като комуникации, ръководство и организация. И над всичко това е Любовта, която е любовта на Бог и любовта на вашата Майка.

За да бъдете едно с Парамчайтанйа трябва да знаете, че трябва да станете Реалността. Например, ако вземете Моята фотография и седите тук, Моята снимка може да ви даде живи вибрации. Чудесно, въпреки че е една фотография. Но ако вземете нечия друга снимка, тя няма да задейства Сахаджа Йога. Причината е, че този някой не е станал Реалността. Вижте, тази снимка ще е като всяка друга картина. Да речем, гледаме картина, където е изобразено как вали. Този дъжд няма да напои цветята, няма да измокри дрехите нито хората, които са нарисувани. Тя е статична. Така че в незнанието, в невежеството просто имаме статична картина относно Реалността и това е причината да си мислим, че можем сами да направим всичко. Да речем някой каже: “Гледам тази картина. Ще направя дъждът да е истински”. Няма да може, каквото и да опитва. Каквито и цветове да използва, ще изглежда, с доста усилия ще изглежда, но няма да има способностите, нито природата на Реалността. Човешките същества винаги работят с нереални неща, мислейки си, че правят нещо велико. Разбира се, можем да имаме истински цветя, можем да ги почувстваме. Можем да създадем пластмасови цветя, можем да създадем картини – точно както изглеждат истинските – но в крайна сметка не можем да създадем сами нито едно цвете. Ще трябва да се обърнем към Реалността. Майката Земя ще го създаде или Слънцето ще помогне за това. 

Всички Сахаджа йоги трябва да знаете, че в Реалността вие не вършите нищо и че всичко се върши от Парамчайтанйа. И това е разликата между един Сахаджа йоги и един не-Сахаджа йоги. Един не-Сахаджа йоги не знае това, а дори и да го знае, тази истина не е в сърцето му, не е част и частица от неговото същество. Но един Сахаджа йоги знае, че Реалността е Парамчайтанйа и Реалността осъществява всичко. И после Реалността е Божествената любов. Ние винаги разделяме любов от действие. За нас любовта означава някакъв вид налудничаво поведение спрямо някого. Няма техническо ноу-хау как да обичаме, любовта действа без да я разбираме. Когато обичаме някого, не знаем какво правим. Мислим си, че го обичаме, а на следващия ден му казваме: “Мразя те”. Как е възможно това да бъде любов? Ние обичаме децата си, обичаме семейството си, приятелите си, което е толкова нереално. Ако беше реално, никога нямаше да се проваля. Определено не можете да кажете: “Добре, днес ще работя за сина си”. Защото това е много егоистично спрямо него и не можете да кажете как той ще се държи утре спрямо вас. Но Парамчайтанйа знае, тя знае как да изразява своята любов. И не само това, тя е едно вечно усещане за любов. Може да промените цвета си, но загрижеността на тази любов ще бъде същата. 

Същността на любовта е загрижеността. Да предположим, че дори някой е сгрешил, то загрижеността на Божественото ще бъде да го поправи. Загриженост или както казваме хийта, благосклонност, благо. Така че загрижеността за благото през цялото време ще бъде налице, независимо дали понякога може да изглежда жестока или нежна, или прекалено снизходителна. Каквато и форма да приеме, като вълна, вие трябва да бъдете сигурни, че това е за вашето благо. Тя работи за вашето благо. И не само за вашето благо, но и за колективното. И знае много добре какво трябва да бъде направено и как да бъде постигнато. Не й се налага да ходи и да се учи от нещо, защото пълното познание за това ноу-хау също се съдържа вътре в нея. Тя е такова хранилище на мъдрост, знание и любов. И затова не се отклонява. 

Щом като станете Сахаджа йоги, загрижеността за вашето благо е налице през цялото време, независимо дали сте наказани или не – това е друг въпрос. Някои хора може да получат работа, други може и да не получат. При някой хора ще се получи по един начин, при други няма да стане по същия начин. Някой може да си кажат: “Как Парамчайтанйа се държи така?” Всичко е за да се поправите и е едно дълго “пътуване”. Всичко е за да се поправите и за ваше благо. Ако разберете този въпрос, никога през живота си няма да се разочаровате. И Парамчайтанйа не е загрижена за собственото си благо, защото самата тя е пълната благосклонност. Никога не се замисля как да е благосклонна или полезна, защото не се притеснява за това. Да речем, един човек, който има всичко – земни неща – все още е загрижен да вземе повече и ще изпитва алчност. Но понеже Парамчайтанйа е пълният собственик, липсва алчност и е напълно удовлетворена от себе си. Защото е толкова могъща, толкова знаеща, тя няма съмнения, никакви съмнения. И заради това никой не може да я нарани и тя не изпитва страх. А всички вие вече усетихте, че Парамчайтанйа ви дава напълно лишен от страх живот, изпълнен с мир и радост живот. Както детето, което намери майка си, спира да плаче. Край, открило е майка си. По същия начин сте привързани към Парамчайтанйа и към връзката с нея. Така че не трябва да се притеснявате за нищо, да мислите за нещо, да планирате нещо. Единствено трябва да скочите в нея, да скочите и да знаете, че сте станали част и частица от Реалността. Ако сте разбрали това, сме свършили огромна работа. 

Сега сме в Германия и знаете, че тук имаше хора, които се опитаха да отнемат надеждите на човешките същества, но дори и това минало събитие – случиха се такива ужасни неща и толкова много хора умряха, но разбира се, те се родиха отново – и проблемите, които се появиха, накараха хората да си помислят, че целият свят ще загине. Хората бяха толкова разтревожени, че си помислиха, че светът ще бъде унищожен, но не стана така. Но от тази война научихме един урок, който ни накара да бъдем по-колективни. Накара ни да се разбираме едни други. Иначе как щяхме да излезем от невежеството, което ни дели на “тази страна”, “онази страна”, което създава расизма и така наречения национализъм и патриотизъм. Всички тези центробежни сили разделят нещата. Толкова е ясно, че всички ние сме човешки същества и трябва да бъдем третирани като човешки същества. Ако се вгледате в историята, след всяка война е имало ускорено движение към познанието, познанието за единството на света. Подобно нещо има в космическите ракети, където няколко носители са скачени един за друг. И цялата конструкция получава ускорение при определена скорост и тогава най-ниският носител избухва, експлоадира. И когато експлоадира, придава по-висока скорост на останалата част. И така се осъществява ускорението на скоростта и може да се достигне космическото пространство. По същия начин всички тези ужасни неща, които се случиха, са експлозии, които ви доближават до познанието, че има нещо нередно вътре в нас, че живеем с нещо нереално. 

Днешните проблеми, като екологични проблеми, СПИН, наркотици, всички тези проблеми се засилват. Ако ги наблюдавате като свидетел, ще видите, че са доста шокиращи. Много са шокиращи и разтърсващи и наистина разтърсиха и трябва да разтърсят умовете ни. Защо имаме тези проблеми? А някои глупави лидери си мислят, че можем да решим тези проблеми, печелейки повече пари. Че можем да се защитим от екологичните проблеми ако имаме повече пари и че можем да замърсяваме атмосферата, защото имаме повече пари и с тях можем да се защитим. Така всеки ще трябва да носи маска на лицето си, за да се придвижва от едно място на друго. И така да печелим повече пари, за да се защитим – няма значение, че има екологични проблеми, те са без значение според тези хора. И така ще се лутаме, като хора, които влизат в димно поле. Всички тези глупави идеи се появяват, защото те не знаят какво е човешко достойнство, не знаят, че човешките същества са над всичко друго, над машините, над материалните неща в този свят. Подобни хора не говорят, че трябва да намерим равновесието с машините, не. Те ще говорят за това как да направят от човека най-големия роб на машините, защото трябва да имаме пари, трябва да се печелят пари и със спечелените пари може да се предпазваме от екологичните проблеми, което е абсурдно. Но ако разбирате човешкото достойнство, тогава трябва да разберете, че като човешки същества трябва да предприемем много мъдра и положителна стъпка да спрем всички глупости, които сме правили. 

Например сега повечето френски брегове, плажове са замърсени. Всъщност французите започнаха нещо странно, каквото са масовите почивки на морския бряг. И ето това е резултатът. Правете каквото си искате, но не може да продължавате така. Но вместо да се променят, вместо да разберат, че са направили грешка, те казват: “О, ще започнем нов метод на почистване”. Никога няма да осъдят грешките, които са сторили, или че са привикнали към това странен начин на живот по морето. А СПИН-ът? Ще се чудите защо в Америка казват, че дори в самия Лос Анджелис 700 хиляди души са възхвалявали себе си като мъченици на СПИН-а, защото били постигнали безсмислената цел на своя живот, която уж е голяма революция. Смятайки себе си за големи революционери, за велики хора, които подкрепят болестта на СПИН, като я прославят. Можете ли да си представите, че подобно твърдение ще бъде прието? Хората ще му се смеят. Но всичко е толкова ориентирано към парите. Хората искат да рекламират подобни неща, искат да говорят за парични помощи и за подобни събития, защото така ще имат повече пари и ще могат да взимат повече наркотици. А понеже нямали пари, крадели. А ние да им дадем при, за да могат да взимат наркотици или да продължат с този начин на живот. 

Ако погледнем, като цяло хората са живели с нещо толкова нереално през целия си живот, абсолютно нереално. Но когато се наложи да се изправят лице в лице с него, казват: “Направихме грешка. Не биваше да я правим”. А после се отдръпват и заемат друга надута поза, изкуствена и нереална, твърдейки: “О, ние сме велики мъченици”. Ето това наричаме Кали Юга, където всичко анормално, всичко презряно, всичко, от което трябва да се защитаваме, се превръща в целта, която хората искат да постигнат.

Надявам се, че разбирате, че разбрахте, че цялата сила на Парамчайтанйа е тази, която извършва Сахаджа Йога, която ви е довела в Сахаджа Йога. И тази, която ви дава благословии, е Парамчайтанйа, чрез която става всичко. Нека днешната молитва бъде все повече и повече да осъзнаваме Парамчайтанйа и да можем да я усещаме. Можем да използваме тази сила, можем да го направим ако сме я почувствали така днес. Мисля, че доста работа вече беше свършена и нека Бог да ви благослови за това. 

Днес много от вас правят тази пуджа. Затова помнете, че Ме почитате като Парамчайтанйа и като така просто трябва да знаете, че си имате работа със самата Реалност. С такова разбиране трябва да извършите пуджата.

Нека Бог да ви благослови!