Пуджа на Шри Бхайраванатх

Garlate (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Шри Бхайраванатх

Италия, 6 август 1989 г.

Мисля, че не разбираме значението на Шри Бхайраванатх, който управлява Ида нади. Ида нади е канал на Чандрама – Луната. Това е каналът на охлаждането. 

Работата на Бхайраванатх-джи е да ни охлади. Например ако някой усеща горещина от его или черен дроб, ако някой е много гневен, Бхайраванатх-джи измисля начини за да го охлади. 

Без съмнение Шри Хануман помага на левостранните и депресираните хора, но това прави още повече Бхайраванатх. За левостранния човек е трудно да бъде колективен. Той е или тъжен, или нещастен, или тревожен и поради това му е трудно да се радва в колектива. Десностранният не позволява на никого да се радва, но се опитва да бъде колективен за да показва своето превъзходство. Ала той също не може да се радва на колектива. Депресираният през цялото време си мисли: “Никой не ме обича, не се грижи за мен, аз съм толкова депресиран.” През цялото време той очаква нещо от другите и не може да се радва. За такъв левостранен човек всяко нещо е нещастие.

В Москва с Мен беше една левостранна Сахаджа йогини.  Ние трябваше да отидем да се храним, но започна да вали и не можахме да вземем такси. После отидохме в ресторанта, но нямаше места и ни предложиха да седнем на най-скъпите места. Тази Сахаджа йогини започна да мърмори че сме взели такси, че ще бъде скъпо и т.н. От нея научих нова дума –  “проблем”, защото Аз знаех тази дума, но само като геометрично понятие (задача – бел.пр.). Това левостранно поведение да виждаш всичко като негативно е начин да нараним лявата страна. После дойде един господин и каза, че ни чакат в съседното помещение. Отидохме там и вкусихме прекрасна храна. Всичко беше отлично. Аз й казах: “Видя ли, ти само се тревожиш, не се радваш на смешното.” Тя ме попита: “Какво да правя.” Аз й отговорих: “Седни пред снимката ми с лявата ръка към земята, дясната към снимката и кажи името на Шри Бхайраванатх. Всички бхутове на лявата страна ще изчезнат.” Бхайраванатх има светлина в ръката си и върви по лявата страна за да видите, че няма нищо негативно.

По какви начини идва негативността? В резултат на това, което наричаме мое: “мое дете, мой съпруг, моя собственост”. Щом толкова сте привързани, децата ви също стават негативни. За да станете положително настроени трябва само да видите къде отива вашето внимание. Дали виждате само проблеми или виждате смешното в тях. Има хора, които не могат да се радват на нищо. Ако има слънце, казват: “Боже мой, какво слънце”. Ако има облаци, казват: “А, какъв облачен ден”. Нищо не може да ги зарадва. Да се радвате на позитивното във всяка негативност – това е качество на Сахаджа йоги. Негативността не съществува. Тя е невежество. В действителност и невежество не съществува, защото ако има само всепрощаваща божествена сила, то невежеството също не съществува. Но да предположим, че в гънките на тази сила вие се скривате и казвате:  “Има негативност”, точно така, както когато се затворите в пещера и казвате: “Няма слънце”.

Тези които не могат да бъдат колективни са или десностранни или левостранни, но повече левостранни. Небалансираните се обединяват по своите негативности. Има голямо братство на бхутовете. Пияниците стоят заедно и говорят само за проблеми. Някой казва: “Чух, че скоро светът ще свърши.” Друг добавя: “А, слава богу всичко ще изчезне.” “А какво ще стане с кръчмите?”. Друг отговаря: “Няма да ни има. Какво ни засяга това?” Ето така съществува братството на бхутовете. Те не могат да се радват на нищо и се считат много велики. Но те в крайна сметка стават лунатици. В своята крайност десностранните са идиоти. 

….

Тази емоционална привързаност, тревога за някого, за децата си – през цялото време губите ценния си живот. Това не е начинът, по който трябва да се държат Сахаджа йогите.

Ако един Сахаджа йоги не може да бъде  колективен, значи не е Сахаджа йоги. Това е работата на Бхайраванатх в нас. Той унищожава бхутовете в нас и всички налудничави и смешни идеи за привързаност и депресия.

Аз съм радостна, че почитаме Шри Бхайрава, защото той е много тясно свързан с Шри Ганеша. Шри Ганеша се намира в Муладхара и Шри Бхайрава се движи от ляво и отива до дясната страна. Всички видове условности, навици могат да бъдат решени с помощта на Шри Бхайраванатх.

В Непал има голяма статуя на Бхайраванатх. В действителност тя е свайамбху. Хората там са левостранни и се страхуват от Бхайрава. Например, ако някой има лошия навик да краде, го отвеждат до статуята на Бхайраванатх и там полицията го кара да каже истината. Той е който ни пази да не правим лоши неща като кражби. Нищо, което е направено тайно, не може да се скрие от Бхайраванатх. Ако не се промените, той ви разкрива напълно. Така бяха разкрити всички фалшиви гуру.


          Тук сме, за да почитаме Бхайрава, който се яви като Махавира. Той стои на вратата на ада и спира хората да не паднат там. Но ако много искате да отидете там, той казва: “Моля, заповядай.” В ада също има много хора. По-добре е да се справим с негативността и да се забавляваме, да се радваме на другите, да ги обичаме, да не се тревожим за това какво другите правят за нас, а какво ние правим за другите. Пуджата на Бхайрава е за да се научим да се забавляваме, да се радваме.

Бог да ви благослови!