Пуджа на Деви

Butlins Grand Hotel, Margate (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа на Деви

Маргейт, Англия – 08 октомври 1989 г.

Много спонтанно беше решено да честваме Деви Пуджа в Англия. Наистина това е мястото, където трябва да бъде проведена, защото тук обитава Садашива и Ади Шакти трябва да бъде боготворена тук. Днес трябва да разберем защо правим Деви Пуджа. Коя е причината? Какво е Деви Пуджа? Какво получаваме от нея? Какво се предполага, че трябва да постигнем в нашето вътрешно съдържание, вътре в нас? 

Първото нещо е, че Кундалини е Деви. Тя е отражение на Ади Шакти. Така че когато боготворите Деви, на първо място вие почитате също вашата собствена Кундалини, като й се доверявате, защото тя ви е дала Реализация. Разбирането за Деви Пуджа е много по-дълбоко от това, което хората обикновено имат, защото те не са реализирани души. Тяхната Кундалини не е събудена, затова обикновено когато се изпълнява Деви Пуджа, това е за да се получи Реализация, за да бъде Деви удовлетворена, прасанна. Тя трябва да им даде Реализация или да им даде възможност да отидат при някой, който ще им даде Реализация.

Но сега вие сте на друго ниво, така че това е повече израз на благодарност към собствената ви Кундалини и към Ади Шакти. То е в тяхна прослава, че всички чудеса, които са се случили, са поради Кундалини, която е във вас, която беше отразена от Ади Шакти. Но човек трябва да знае, че работата не се състои само в това да бъдем реализирани души, да усещаме вибрациите и да даваме Реализация на другите. Тогава кое е най-значимото? То е съдържанието в нас. Въпросът е какво имаме в себе си. Всичко това е израз на вътрешното съдържание. Да предположим, че някой е щедър – тогава трябва да знаете, че той е богат човек. В противен случай не може да бъде щедър. Така че трябва да разберем нашето съдържание. И тогава започваме да виждаме същината. Къде в природата откриваме истинското съдържание? Вижте морето: то е пълно с вода, толкова много вода, която то събира отвсякъде, а после се оставя слънцето да го изпари и дава дъжд. Но морето се намира на най-ниското ниво и събира цялата вода отвсякъде. По същия начин един Сахаджа йоги трябва да знае, че за да получим наистина повече съдържание, не бива да бъдем високо във външния план на нещата.

В Библията е казано: “Трябва да бъдете смирени”, но Аз мисля, че не беше дадено пояснение – само силните хора могат да бъдат смирени. Уверените хора могат да бъдат смирени. Само хората с богата духовна същност могат да бъдат смирени. Не неуверените, защото как могат да бъдат смирени, когато са неуверени? И не онези, които смятаме за богати, защото ако такива хора не са щедри, не са удовлетворени, не са човеколюбиви… Така че те не са богати, а все още са алчни просяци. Затова трябва да видим съдържанието в нас, какво е то. Вие Ме обичате, Аз ви обичам, това е много добре.

Но като Ме обичате, трябва да знаете, че има дадени качества, които са много привлекателни в един Сахаджа йоги. Всъщност хората се объркват дори след влизане в Сахаджа Йога. Те мислят, че могат да преодолеят всичко, че са много добре, а биват изхвърлени зад борда. Затова когато казваме, че трябва да бъдем смирени, това е съдържание, смирението е съдържание. Опитайте това, опитайте да бъдете смирени, вие ще се харесате. Вие ще се наслаждавате на това  качество във вас, “ Виждаш ли, аз съм по-смирен от друг човек”. Друго нещо, което откриваме, е, че големите планини имат съдържание, защото имат върхове. Те се единствените, които могат да хванат облаците. Съществува такава хармония между смирението на океана и висините на планинските върхове. Такъв трябва да бъде един Сахаджа йоги. Той се извисява много, защото в този океан има толкова много съдържание, после се превръща в красиви облаци и докосва своя връх, своя Кайлаша, където обитава Шива. Това доставя такава радост. Разбира се, вярно е, че едно време бях такава, каквато Ме обрисувахте. Днес също съм в подобна ситуация по един много фин начин, защото има толкова много негативност и Аз трябва да постигна резултати на всички нива. Няма никакво извинение за никой човек да бъде дявол, никакво извинение. А за един Сахаджа йоги изобщо няма извинение. Но въпреки това, след като съм ви нарекла “Сине мой, дете мое”, има малка благословия, докато вървите – бих казала – по дългия път. Но не бива да се безпокоите за дългия път. 

Вие трябва да се погрижете за собствените си качества, за вътрешните си способности, трябва да абсорбирате. Погледнете океана, всичко наоколо пада в него, всичко. А после слънцето, можем да го наречем Духа, изпарява само океана, не толкова реките, защото океанът е толкова обширен и дълбок, неизчерпаем. А после от там излиза напълно чист материал, който може да докосне сърцето. Защото сърцата на Сахаджа йогите са на много високо ниво. Там живее Шива. Никой друг освен чистотата не може да отиде там освен докато нямате тази широта, тази дълбина, това смирение и мариадите. Вие знаете, че океанът никога не напуска своите мариади и ако го натиснете от единия край, той ще се появи от другия. Никога не ги напуска. Ако Тихият океан беше дори със сто фута по-дълбок, това щеше да създаде проблем. Така че дори в дълбочината, във височината, в разпространението той има своите мариади. Но в границите на тези мариади той разбира, че е едно с природата, едно с Майката. Той не нарушава покоя на Майката Земя, добре е настанен в нейното тяло. Природата е ограничена от Божественото, то се грижи за нея, така че всичко се постига красиво. 

Вие имате свобода, а след като влезете в Сахаджа Йога, ставате по-свободни. Абсолютна свобода, защото нищо нелепо, нищо порочно, нищо долнопробно не може да ви подчини. Като планина вие се изправяте над тези неща. Така че корабите могат да дойдат там, където има съчетание от планина и океан. Само дълбоки хора могат да достигнат до такива дълбоки брегове. Така вие постигате вашата дълбочина между вашето сърце и вашата Бхавасагара – една красива област, хората могат да дойдат при вас и те знаят, че това е нещо прекрасно. Всеки го знае. Вие сте виждали, че външно Аз съм като всяка друга жена, може да си мислите, че съм различна. Но обикновено колко души идват на Моите програми? Само помислете, колко идват на програмите Ми? В Колумбия, където никой дори не беше чувал името Ми, дойдоха хиляди хора, за Мое голямо учудване нямаше свободни места. В Русия и дума не можеше да става да знаят името Ми, нямаше публикувани книги, нищо. Така че вие можете да кажете: “Майко, вие ги манипулирахте чрез колективното несъзнавано.”. Мисля, че не Аз, а то го постигна. Така че когато Сахаджа йогите имат това съдържание в себе си, колективното несъзнавано – Божественото определено ще окаже въздействие. Така например при един разпространител на реклами идват хора, защото той взема пари. Те мислят, че могат да го купят. Но там, където са замесени пари или бизнес, вие сте просто обикновени хора като тях. Всичко се върши от Божественото, нали? Така че Божественото постига резултати. Но ако някъде Сахаджа йогите не ги бива за нищо, тогава дори и Аз да съм там, нищо не се получава. Ако има половинчати хора, нищо не става. По никакъв начин не искам да ви обезкуражавам, а да ви кажа, че трябва да развиете съдържанието в себе си, пълна вяра в себе си. Това е най-чудесното качество на един Сахаджа йоги. 

Какво е този океан? Той е Любов, Любов и Любов. Той не говори, не върши много. Не трябва да се върши нищо. Той просто работи спонтанно. Колкото по-малко правите, толкова по-добре. Колкото повече се опитвате да вършите работа: “Аз ще направя това”, не – просто се опитайте да развиете съдържанието в себе си. Представете си, вие сте щастливи, така добре сте подсигурени за разлика от другите. Те трябваше да живеят в джунглата, да изтърпят гнева на техните гуру, нямаха никаква закрила и Ади Шакти не беше с тях, за да я боготворят. А с вас е Ади Шакти, която има Божествената сила, имате такова предимство. 

Но отначало ние трябва да осъзнаем, когато казваме, че трябва да имаме съдържане, съдът трябва да бъде здрав, иначе ще се счупи. Вие трябва да знаете, че с тази сила сте напълно закриляни. Никой не може да ви навреди. Някои ще се опитат. Трябва да стане така, иначе как ще се пробвате дали сте напълно в безопасност или не. Така че някой трябва да пробва някакви номера. Просто за да разбере той, а и вие да наблюдавате вашия успех. Ще се учудите, че без да правите нещо, всичко ще бъде изчистено и няма да разберете как нещата са се изчистили и как са се наредили. И така, силата идва. 

Отново въпросът е как идва силата в един Сахаджа йоги? Аз бих казала, че това е шрадха, то не е сляпа вяра. След влизане в Сахаджа Йога, след Реализацията вие знаете всичко. Вие сте видели Моите снимки, видели сте как Сахаджа Йога работи, как можете да издигнете Кундалини на хората, можете да усетите вибрациите, да почувствате другите, да ги излекувате. Цялата тази сила е във вас. Но силата ви се състои в това да осъзнаете тази сила без участието на егото. Когато сте силни, нямате его. Каква е нуждата от него тогава? Егото се появява само когато нямате сила, защото започвате да искате да имате повече и повече. Но когато сте вътре в нещата, няма его. И така, в началото трябва да се уверите в тази сила, в началото да разберете дали сте силни или не. После, ако искам да седна на стола, трябва да проверя дали е добре или се клати – “О, добре е, мога да седна на него”. Някои Сахаджа йоги все още остават в периферията. Понякога има много голяма пропаст между достигналите големи висини и онези, които стоят отвън. Вторите, те са негативни сили, убити преди доста време. Само една Шакти беше достатъчна да ги убие – Кали Шакти, Дурга Шакти. Но вие имате толкова много от тях. Имате Махалакшми Шакти, получихте Сарасвати Шакти. Всички дванадесет божества работят за вас. Осъзнавайки това, трябва да имате пълна вяра в себе си. Ако все още се съмнявате в себе си, и това е човешко качество. Искам да кажа, че едно куче знае, че е такова; то не се съмнява, че е куче или котка, нали? Или пък един тигър знае, че е тигър и знае какви способности има. Само човешките същества, заедно с другите глупави качества, имат това, че могат да се съмняват в себе си. И качеството да се съмняват ги е превърнало в страхливци. 

В Сахаджа Йога не бива да се съмнявате в себе си. Ако продължавате да се оплаквате “Майко, все още правя това, все още правя онова…”, тогава какво ще стане? Е, освободете се от това. Искам да кажа, как да реша проблема ви ако искате да мъкнете маймуна на гърба си и все още я мъкнете? Освободете се от нея и край. Толкова е просто. Това е отговорът на Моята обикновена логика. Защо искате да носите маймуната и да дойдете и ми кажете: “Майко, аз нося маймуната.”? Аз мога да я видя. Махнете я от главата си, махнете я от гърба си. Много е просто, вие сте Сахаджа йоги. Ето какво Аз открих при руснаците. Всъщност те нямат никакви “маймуни”. Много е учудващо. Мисля, че там изобщо няма “маймуни”. Никакви, у нито един от тях. Никакви лични проблеми, никакви обществени проблеми, никакви други проблеми, нищо. Те не дискутират нищо. Можеха да кажат: “Правителството ни е такова.” Нищо подобно. Трябва да им е втръснало от всичко. Много начетени хора, много добре образовани, с много сериозни професии, много смирени, много сърдечни. Те просто искаха Реализация, това беше всичко. Казаха: “Вие дойдохте тук, за да ни освободите.” Те дори докосваха сарито Ми, докосваха местата, където съм стъпвала. Просто си представете. Кой им е говорил за вибрации? Аз никога не съм им казвала, че съм Ади Шакти. Как Ме разпознаха? Те развиха тази сила в себе си, тази шрадха. В тази страна никога не са говорили за Бог. Те имат някои глупави хора с църкви и подобни неща, ислямски организации, но повечето от хората са толкова силни и съдържанието им се проявява. Представете си, всеки път когато има програма, дори сега на последствията, присъстват поне хиляда души. В Англия не можем да съберем дори хиляда души за Деви Пуджа. А те идват от хиляди мили разстояние, от Сибир, от други места. Запазват си места, защото залите се дават срещу заплащане. Макар и Сахаджа йогите да не вземат пари, за залите се плаща. Но посредствеността – да бъдат в периферията, да не постигат резултати, да не си дават зор – това не е пътят на Сахаджа йогите. 

Не е нужно да убиваме демони, не е нужно да участваме в някаква война, да се сражаваме като воините, които се биеха за Деви. Нищо такова. Просто отстранете негативността от вас, летаргията от вас, да постигнете резултати. Ние рецитираме мантри, знаем силите им, но те трябва да бъдат постоянна събудени. За това, казвала съм ви го сто пъти, трябва да медитирате. Не да медитирате, като че ли играете голф, не по този начин. Боготворенето на Ади Шакти е нещо сериозно, то трябва да се прави с пълно разбиране и посвещение. То не е нещо механично, не е игра. То е много фино и специално. Не може да бъде описано с никакво действие. То е просто много дълбоко чувство. Никое друго чувство не стига такава дълбочина. Вие трябва да медитирате с това чувство. А после вижте резултатите. Много хора казват: “Майко, направих това, направих онова, но въпреки това…” Така е, защото не сте достатъчно дълбоки. Въпросът не се състои в това колко се молите, колко думи използвате в молитвата, а колко дълбоко сте се свързали с Нозете на Божественото. Това е важно. 

И така, днес ние трябва да разберем как Деви със сабята си пронизва сърцето ни, така че цялата негативност да си отиде и по този начин Тя иска да посади лотоса, за да установи там Шива. Тя иска да отстрани цялата тази вътрешна грозота, както една операция, но направена така деликатно и красиво. Вие дори няма да я почувствате. Онзи ден някой Ми даде книга за Деви. Там вибрациите са наречени “спън”, което означава пулсации. Без съмнение това е правилно, а на санскрит се нарича Анахата, което означава “без трептения”. Но четейки тази книга, имах чувството, че все обикалям в кръг, обикалям, лутам се нагоре, надолу, скачам от едно значение на друго. Как може да бъде разбрана такава ужасна книга! Аз съм казвала всички тези неща и много повече от това и хората го разбират толкова лесно. Казвам ви, ако прочетете две страници от тази книга, ще получите главоболие. 

И е особено забележително как цялото познание за Сахаджа Йога идва при вас толкова красиво. Ако рецитирате мантрите, те ще ви дадат обяснения, които понякога Аз чувствам, че нямат нищо общо с Реалността. Но дори и да имат, са толкова косвени, толкова сложни. Аз бих казала, че Ади Шанкарачарйа го осъзна и затова се отказа от намерението си да напише трактат, и каза: “Да опростим нещата, да напишем възхвала на Майката и да приключим. Ако възхвалявате Майката, получавате всичко.” Но това не е така, откривам, че не е така. Разбирате ли, хората са големи “експерти”. Те могат да бъдат просто като едно радио да възхваляват, да възхваляват, без нищо да влезе в сърцето им. Вие трябва да развиете тази дълбочина. В Сахаджа Йога ние работим чрез сърцата си, а не чрез мозъците си. Вие трябва да развиете такова сърце, което получава в себе си величието на другите хора. Но хората могат много лесно да видят какво не е наред с другите, а не искат да видят какво не е наред с тях. Всеки интелигентен човек може да види това, не е нужно да има Реализация. Но мъдрият вижда какво не е наред с него самия и разчита на себе си; сигурен е в себе си, защото е мъдър. Той не се съмнява, знае, че е мъдър. Той знае какво не е наред с него и какво трябва да се направи. Така че днес работата на Богинята е много различна, както можете ясно да разберете. Разбира се, символично Тя е същата, но е станала много фина, много фина. Първата й работа е да унищожи негативността, която продължава да съществува, както знаете. С влизането на повече светлина, невежеството ще изчезва все повече, тази светлина ще се разпространи и цялата тъмнина ще си отиде. Но вие сте светлината, вие трябва да я запалите, трябва да се погрижете за вашата светлина и да я направите вечна. Това е една работа, която вие вършите – красивата работа на Богинята. Вие я вършите, разпространявате светлина, просветлявате хората. Негативността около вас не е толкова опасна, колкото онази във вас. Днес тя е станала по-фина, негативността е станала по-фина. Тя влиза във вашето същество. Внимавайте! Тя може да ви катурне по всяко време. Дори и една неправилна стъпка, изкачвайки се нагоре, и можете да се озовете долу. Затова човек трябва да бъде бдителен, без напрежение. Трябва да бъдете бдителни, без напрежение. Пробуденото ви внимание расте, когато светлината влезе във вас и вие започвате да разбирате. Веднага разбирате: “О, това е то. Аз правя това и това, значи…” И знаете как да го поправите, знаете как да го оправите и веднага се заемате с това. Както когато речем, нещо е паднало върху едно хубаво сари и вие незабавно го изчиствате. По същия начин трябва да бъдем много, много внимателни, това се нарича Дакша. Това беше работа на Богинята преди. Богинята даваше просветление и бдеше за вас. Тя пазеше като тигрица своите деца. Те се молеха, изпълняваха Пуджа, правеха някакъв хаван вкъщи, а Богинята седеше и ги закриляше от идващата негативност, от идващите ракшаси, убиваше ги. Тя правеше това. Но този етап е отминал. 

Сега Тя влиза във вас. Затова вие трябва да унищожите вашата негативност, да станете мощни като вашата Майка. Никаква негативност не може да ви засегне, така че можете да давате Реализация. Вие имате тази сила и можете да виждате по-добре вашите недостатъци, отколкото другите. Вие се опитвате да ги отстраните, защото те са против вашето благо, против вашето духовно извисяване. Никой няма полза от тях. На колективно ниво нещата просто се постигат автоматически. Вие не бива да се тревожите. Стига се до крайна точка и човекът си отива. Както един слепец, който тича по отвесна скала и скача от нея. Вие не трябва да се тревожите твърде много за това. То просто функционира, виждали сте, че функционира по този начин. 

Друго ваше качество е – вие вярвате, че Богинята работи чрез вас. Тя живее във вас. Вие имате силите, които са проникнали във вас. Можете да утешавате хората, можете да ги лекувате, можете да им дадете спокойствие, блаженство. Но Богинята е сътворила нещо във вас, Тя ви е дала блаженство, вие сте станали блаженство. Както, да речем, от едно климатично устройство получавате хлад. По същия начин вие излъчвате блаженство и го предавате на другите. Но ако го нямате, как ще го предадете на другите? 

И така, един Сахаджа йоги трябва да бъде блажен като Богинята. Тя има много краен характер, както вероятно сте разбрали. Тя може да бъде изключително жестока и изключително нежна. Както двете раги, които слушахме вчера. Тя би могла да бъде изключително груба, изключително груба, отвъд всякакви човешки очаквания и би могла да бъде изключително мека. Така че не е нужно вие да имате грубостта. Нещата ще се изработят. Тази част е запазена за Божественото. Вие просто се отдайте на другите неща. Нека Божественото се погрижи за грубостта. В края на краищата Божественото също трябва да върши някаква работа. Ако вършите цялата работа, какво ще прави то? И така, Божественото ще се погрижи за тази работа.

Вие трябва да се наслаждавате, както се наслаждава Богинята. Наслаждава се на спокойствието си, на блаженството си, на всичко, на Творението си, на децата си, на тяхната Любов. Тя се наслаждава на всичко. По същия начин трябва да се наслаждавате. Вие трябва да знаете всичко, да имате много широки познания и не е нужно нищо повече, а само най-много да кажете: “О, Боже, моля Те, пази ни!” Поне това направете. Дори и да не го кажете, всичко е наред, за вас ще се погрижат. Божественото работи зад сцената, вие не го виждате; То е там, невидимо е. А вие сте на сцената. Те (божествата – б.пр.) се грижат как да се концентрира светлината, какво да се направи, какво трябва да се промени. Те подготвят всичко, за ваше удобство. Така че не е нужно да вършите цялата работа. Свършете вашата работа, играйте вашата роля, кажете диалозите. Това е ваша работа. Нека те (божествата – б.р.) да си свършат работата. Те работят много добре, имат отлична позиция, експерти са. 

И така, да оставите някои неща в ръцете на Божественото – това ние наричаме отдаване. Ако това се направи, повечето от вашите работи ще се уредят като по чудо. Ще се смаете. “Майко, как се постигна този резултат? Никога не сме го очаквали. Как се оправиха нещата?” Има една много, много голяма сила, която работи – силата, енергията, която е източник на всички енергии, която е сътворила тази велика Вселена, която е създала Майката Земя, слънцето, вас – много деликатно. Тази сила работи и се грижи за вас; гордее се с вас, че сега вие сте на сцената. 

Положението е такова, днес ние се молим на Богинята: “Помогни ни да се преборим с негативността в нас. Дай ни Твоя тигър, за да се борим. Дай ни Твоя лъв, за да се борим. Нека водим борба срещу всички тези ужасни животни в нас, срещу всички тези ужасни неща, витаещи в нас, тези ужасни наши обусловености и да се освободим от тях.” Ако се наблюдавате, (ще видите, че – б.р.) все още имате обусловености. Много са. Разбирате ли, ако погледнете, те са покрити с много тънка завеса и вие не ги виждате. Но те са там. Нека тигърът да влезе във всички тези дълбини и да ги открие, а вие ще се радвате, яздейки коня, яздейки лъва, яздейки тигъра. Както Богинята. Защо не?! В края на краищата децата получават цялото наследство на Богинята, нали? 

Така че цялото наследство е на ваше разположение. Но вие трябва да го заслужите, в смисъл, трябва да знаете, че сте достойни за това. Това е всичко. Вие просто трябва да знаете, че сте достойни  и че можете да постигнете резултати.

И така, днес сме отново тук, за да направим тази Пуджа, която щеше да се състои в Пърт, но някак си не стана там. Вие имате късмет, че тя се провежда тук, при вас. Нейното естество е по-дълбоко, по-фино, като вашата кръв, защото казват, че през тези седем дни Богинята трябва да бъде червена, с цвета на кръвта. Първият цвят, който виждате в утробата на вашата майка, е червеният. Той е сигурността. От едната страна е червеният плащ, от другата – сигурността. Така че сигурността е за вас, около вас. Където и да отидете, тя присъства. Просто я почувствайте. Трябва да кажа, няма съмнение, че вие сте влезли в Царството Божие. Всички вие сте влезли, така прекрасно сте установени там.

Нека Бог ви благослови!