Birthday Puja, Sincerity

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Puja for the 67° Birthday, Sydney (Australia), 21 March 1990.

Какъв ентусиазъм по целия свят!

Целият Сидни, мисля, е затрупан от вашите цветя. И толкова хубави думи, картички и писма, и прекрасни стихове, и децата пеят толкова хубаво. С думи не може да се изрази това ликуване и това чисто усещане на щастие. Вие имахте нужда от Майка, която да ви гледа, да се грижи за вас и да съумее да ви трансформира с много мъдрост. На всеки Рожден ден откривам, че сърцата на Сахаджа Йогите също се разрастват и те вече не са капки, а са част и частица от океана. И самият океан ще ги направи силни и ще си грижи за тях. Океанът ще ги подхранва. И същият този океан ще ги води. Затова връзката между капката и океана трябва да бъде напълно установена. Ограничеността на капката трябва напълно да се разтвори във величието на океана.

С грижа и благи думи можем да задълбочим колективността, и с искреното желание да сме колективни. Желанието за колективност трябва да е много искрено. Така ще започне това разрастване на вашата същност. На първо място е нужна искреност към самите вас. Разбира се, понеже идваме от състоянието на капка – от една капка, от една ограничена капчица, от тази фаза – то отново и отново затъваме в тези ограничения. Но ние трябва да виждаме своята мечта какво ще бъдете след това, какво искате да бъдете след това. Така самата ви искреност към идеята, че искате да сте колективни, ще счупи всички бариери. Ако сте честни във всяко намерение, във всяко нещо, то забравяте времето, забравяте труда, забравяте всичко, искате да го постигнете дори в дребните неща. Откъде идва искреността? Две неща изработват искреността.

Първо, трябва да видите за себе си какво е Сахаджа Йога, какво ви е дала тя. Дала ви е Реализация, дала ви е това разширено виждане, дала ви е колективно съзнание, дала ви е съзнание без мисли и съзнание без съмнение. Направила е от вас една нова личност, както яйцето става птица. А сега сте птица и не можете да се върнете обратно в черупката. Осъзнайте добре какво е направила за вас Сахаджа Йога, също така какво сте постигнали с нея – постигнали сте познанието, познанието за Кундалини, което беше тайно познание през всичките тези години, напълно тайно познание. Никой не знаеше за нея, всичко беше скрито. Вие имате цялото познание за Кундалини, напълно ясно, без да сте ходили в никакво училище или университет. Без да сте ходили в никакви лаборатории, вие сте направили този експеримент, открили сте какво е Кундалини. Видели сте със собствените си очи, видели сте издигането на Кундалини, дали сте Реализация на хората. Вече сте почувствали не само хладния полъх на Светия дух, но сте почувствали и своите собствени сили.

Видели сте, че наистина сте станали много различни от това, което сте били, в познанието и разбирането си на нещата. Познанието е винаги с вас и вие сте опълномощени да издигате Кундалини на другите, което не е правено от никой от великите светци на миналото, от никой велик гадател и махариши, от всички тези велики хора, живели преди. Само много, много малко хора имаха тази способност да издигат Кундалини през онези години, а вие я имате. Вие разбирате какво са чакрите и можете да поставите диагноза, дори децата го могат. Това, което не разбираме, е толкова велико! На човешко ниво не знаехме нищо за него. Не бяхме дори и чували думата “Кундалини”! И за толкова кратко време станахте толкова знаещи! Това е благословията на Сахаджа Йога. Когато видите колко много познание притежавате и и как действа светлината на вашето внимание, тогава виждате толкова много благословии, които действат, и как автоматично, без да правите нищо, постигате резултати, и сте удивени; и не знаете как е станало, как се е изработило.

Изведнъж – „Бях там и това се случи”. Изведнъж – „бях там и онова се случи”. Как? Този океан във всеки един момент, във всички подробности изработва нещата. Всички тези случки би трябвало да ви отворят очите за факта, че вече не сте като обикновените човешки същества, че сега сте мъдреци, че сте светци. Цялата ни нагласа трябва да се промени. Толкова много човешки същества още са животни – виждате ги как убиват, как се държат, дори още не са истински човешки същества. Ние живеем с тях, виждаме ги всеки ден – те не само че са престъпници, но и са с много ниско ниво на култура. Можем просто да ги наречем животни. После има други човешки същества, които са наполовина животни и наполовина хора.

А има и човешки същества, които са истински човешки същества, които са търсачи. Разбирането за това, което сте постигнали в Сахаджа Йога, би трябвало веднага да ви направи да осъзнаете какво сте вие. И когато всичко това ни се е случило, автоматично трябва да станете много искрени в това отношение, трябва да почувствате, че наистина сте постигнали нещо, че има нещо толкова велико и трябва да сме искрени, на ментално ниво също трябва да се чувствате така. И така първото нещо, което правите, е да чувствате ментално, да почувствате на умствено ниво, че е толкова важно, че е толкова, така важно, толкова ценно. Ставате много искрени в това отношение. Но втората част е различна – в нея вие виждате нещо, знаете нещо и започвате да отваряте сърцето си за него. Във втората част трябва да отворите сърцата си. Искреността идва от отвореното сърце; ако сърцето ви не е отворено, не можете да сте чистосърдечни. Какво значи сърцето ви да не е отворено? Нека да видим.

Вие сте родени отново, вие имате Реализация. Така че това е в известен смисъл вашият рожден ден. Но при нарастването на вашето познание и разбиране не сте останали в крак със сърцето си. Каква е причината за това? Какво държи сърцето ви така? Можете да установите много лесно, че сърцето управлява тялото ви, управлява мозъка ви, всичко. Понеже когато сърцето спре, всичко спира. Но ако мозъкът спре да мисли, сърцето няма да спре. Сърцето е най-важното нещо и то управлява цялото ви същество. А ето че този скъпоценен инструмент, който е много фин и също подвижен, е като камък.

Как ще тупти? Когато казваме: “Уголемете сърцето си”, това означава, че вкаменелостта на сърцето ви трябва да се разтопи. Но как се вкаменява то? Трябва да стигнем до корените на това. То става като камък, защото сърцето контролира мозъка. Както има седем аури около вашия мозък, така има седем аури около вашето сърце. И всички тези аури контролират аурите на мозъка. А в мозъка, както знаете, се намират двете институции – егото и обусловеностите, които започват да притискат мозъка твърде много. В резултат всички тези аури са притиснати. Така аурите, които обграждат сърцето, също биват притиснати.

Но мозъкът може да мисли: „Да, това е много добре. Аз знам как да издигам Кундалини, как да правя това, всичко знам.” – казва частта. Не става на камък в буквален смисъл, може да мисли. Всеки с каменно сърце може да мисли. Като Хитлер. Мозъкът не е засегнат от обусловеностите или егото до такава степен, че да стане като камък, да не може да мисли. Ако има твърде много его… ако е егото, тогава човекът може да стане глупав, но мисли, да, мисли. Наистина оглупява. Всеки, който е егоист, чиято Агнйа е блокирала, става глупав човек, няма съмнение. Виждате го в поведението му – каквото и да говори, каквото и да се опитва да прави, той е толкова претенциозен и оглупял.

Всеки мъдър човек вижда, че това е един голям глупак. Така откриваме, че мозъкът е покрит от суперегото, но това не прави човека да е с каменен мозък. Напротив, прави човека глупак, а не човек с каменна глава. И такъв глупав човек може да разправя всякакви работи. А вие веднага ще разпознаете колко е глупав, никак не е трудно. Другата страна са обусловеностите в ума. Това е дори още по-зле, много е коварно. Понеже ако някой има обусловености, не може да се измъкне от тях. Такъв човек не се самоизтъква, но е потаен и мозъкът му е покрит от идеи, които са а-Сахадж. Например, един човек, като видя как на пуджа мия ръцете Си и раздавам тази вода, каза: „Защо вземате тази вода от измиването, в която Майка си е измила ръцете?”.

Другите му отговориха: „Майка има толкова силни вибрации в Своите ръце, че когато ги мием, вибрациите проникват”. О, той не можеше да го повярва! Понеже обусловеностите са, че когато си миеш ръцете, от тях излиза само мръсотия. Те не са способни да мислят за вибрациите. Всякакви такива обусловености има в мозъците на хората. Заради тези обусловености, те не могат да чувстват със сърцето си. Мислят за това по много лукав начин, казват лъжи, говорят глупости и се опитват да ви убедят, че са прави. Те не са глупави, ами са идиоти. Говорят като идиоти. И вие приемате тази идиотщина!

В това няма мъдрост. И така единият е глупак, а другият – идиот. Един Сахаджа йоги стои между двамата. Значи, обусловеностите извращават мозъка, но не го превръщат в камък. Това, което го прави камък, е, ако се е родил с някакво умствено увреждане и не може да мисли; иначе мозъкът продължава да мисли. Било с обусловеностите, било с егото, той продължава да мисли. Подобен мозък не би трябвало да засегне сърцето, защото сърцето засяга мозъка. Но аурите, които се проявяват от сърцето, започват да се замъгляват и да изчезват. Аурите около сърцето са много чувствителни и усещат: “Няма смисъл да излъчваме светлина към мозъка”. Стават все по-малки и по-малки и така сърцето се смалява.

Понеже губят целта на съществуването си, те стават все по-малки и по-малки. В резултат сърцето се смалява. Казваме, че някой няма сърце, или че е много малодушен, или още че има “каменно сърце”. Всичко това се случва заради обусловеностите и егото на човешкия ум и последиците се усещат от сърцето, което става каменно, понеже сърцето е нещо много чувствително. Мозъкът не е толкова чувствителен. Ако пуснете нещо меко във водата, то се втвърдява, но ако пуснете във водата камък и го варите – не. И така сърцето, тъй като е много чувствително и фино, става като камък, сякаш се сварява на горещите вълни на мозъка. И става като един много твърд камък. Не знае да каже и една хубава дума. Постоянно обижда хората, като говори неща, които не (бива да) се казват, и все си мисли: „Какво да кажем, та да нараним още някого?

Какво да опитам, та да подведа още някого?” Защото то има една подмолна нагласа. Откъм егото сърцето се замразява от това его и после сърцето си мисли – не мисли, а не може да излъчва никакви аури към мозъка. Мозъкът започва да си мисли: „Край с въздействието на сърцето. Сърцето не може повече да ни контролира.” А сърцето си мисли: „Сега всичко ще правя само”. Искам да кажа, главата казва това. И сърцето се смалява и се вкаменява. Не действа. Така мозъкът взема връх. Мозъкът взема връх и мозъкът започва. Мозъкът започва сам да действа по неразбираем за нас начин.

Такива хора се държат като животни, държат се като сатанински изчадия, стават жестоки и изобщо не знаят как да кажат нещо хубаво на другите. Изпълнени са с фалшива гордост, и продължават да нараняват, да обиждат другите, докато срещнат някой като тях самите и така и двамата се сриват. Това е единствената им препънка, иначе досега щяхте да сте свършени. Но понеже двама души с его не могат да са заедно, те взаимно се неутрализират. Така, слава богу, сме спасени от тях. Така тези две обусловености, които фактически са в мозъка, тези две условия замразяват сърцето и също така свеждат до нула обсега на сърцето, тогава мозъкът започва да се самоутвърждава. Затова не знаем как да сме добри с другите, как да сме мили, грижовни, как да сме благи, да успокояваме, да закриляме. Това сме го наследили. Вече имахме каменно сърце, когато дойдохме в Сахаджа Йога, а мозъкът ни е пълен или с его, или със суперего. Сега с издигането на вашата Кундалини, можете да изчистите главата си, най-напред.

Чистосърдечието ще дойде, когато Кундалини се задвижи и докосне вашата Брахмарандра, която е седалището на вашето сърце, и ще се разрасне. Тогава сърцето царствено се завръща, идва си и отново управлява мозъка. А когато сърцето се завърне, веднага откривате, че тези хора, на които се сърдехме, с които не си говорехме, които не искахме да ги знаем, изведнъж ставаме приятели с тях; няма никакъв проблем. Хората са ви наранявали по много начини. Цялото това зло и всичко останало просто изчезва. И ставате толкова мили и прекрасни. Станало е това, че Кундалини е докоснала вашата Брахмарандра, където се намира седалището на сърцето. И щом се отвори, сърцето ви също се отваря и се пробужда. То си казва: „Какво? Позволило съм на този мозък да ме управлява?

Как се осмелява да ми се налага?” Просто се нахвърля на него. И сме виждали как хората изведнъж се променят и това е толкова забележително. Ето например един американец Ми каза: „Майко, след Реализацията толкова се промених, станах много благ човек, а преди никога не се интересувах от чичо си или от когото и да е”. Срещнал го на някакво празненство и му казал: „Здравей, чичо!” Чичото го погледнал. „Как си, добре ли си?” Преди никога не говорел така. После отишъл да го види: „Добре ли си, чичо? Всичко наред ли е? Мога ли да направя нещо за теб?” Казал му такива хубави неща. Чичото попитал: „Какво е станало с теб? Да не си пиян?

Как така ми говориш толкова мило? Не мога да повярвам”. Ето така става. Затова трябва да разберем, че всички тези неща може лесно да се изоставят, понеже сме ги придобили. Можем да свършим с тях, понеже сме ги придобили. Няма нужда да са целия ни живот, всичките ни връзки. Така и егото, и суперегото могат да бъдат разрушени, щом сърцето се пробуди. Когато общуваме с хората, трябва също да разчупваме леда, като разговаряме с тях по много мил начин. Да си казваме: „Не, не вярвам, че този човек е толкова лош. Нека се погрижа за него, може и да е добър.

Виждаш ли, не мисля, че е толкова лош”. Много лесно е за хората да приемат, че някой е лош и когато започнат да приемат подобно нещо, те сякаш изграждат крепост, в която живеят, и си мислят, че са най-добрите и никой друг не е добър. И така цялата общност, цялото общество, цялото човечество е проядено от тези идеи. А Сахаджа Йога е единственият начин това да се излекува. Сахаджа Йога е единственият начин с това да се свърши. И това трябва вие да го изпълните, да разберете, че искреността може да дойде само ако издигнете вашата Кундалини отново и отново и отворите вашата Брахмарандра. Тогава сърцето ви ще се събуди. Ще стане много будно и ще се погрижи за вашия мозък, който непрекъснато мисли, мисли ли мисли като луд. И щом това се случи, тогава ще осъзнаете, че сега сте навлезли в съзнание без съмнение. Отношението между двете трябва да бъде разбрано напълно.

Най-напред, властта на сърцето или – можем да кажем – властта на сърцето е предизвикана, принизена, сведена до нула. Тогава мозъкът се възцарява и започва да ни управлява. „Аз мисля…”, „Аз смятам…” – тоест мозъкът, егото. Ако можехте да изоставите „Аз мисля…”, „Аз искам…” – всичко ще бъде наред. Трябва да си кажете: „Аз искам… – не е в това работата. Това тяло го иска”. Разграничете се. Постепенно се отделяте от всички тези ситуации, като не казвате никога: „Аз искам…”. Трябва да кажете: „Това тяло…”, „Тази ръка…”, „Тази глава…” Започвате да се разграничавате. И щом се разграничите, всички тези бариери на егото и суперегото ще изчезнат.

Но всъщност много е лесно да се отървете от тях. Много е лесно да се отървете от тях. Само като издигнете вашата Кундалини и вашата Брахмарандра се пробие. Това е най-голямото постижение, което имате – че можете да разчупите вашата Брахмарандра и да свържете вашата Кундалини с Всепроникващата сила. Затова винаги казвам, че трябва да медитирате и да бъдете в съзнание без мисли, тогава се получава. Не обръщайте толкова голямо внимание на външни неща. Разбира се, в известен смисъл вие сте отговорни за Сахаджа Йога, защото сте честни по отношение на това. Не можете да се насилвате. Така че ви казвам отново, претеглете вашата искреност. „Доколко съм честен по отношение на Сахаджа Йога?” Някои хора с голямо лекомислие казват: „Майко, бях глупав, бях объркан”.

Не можете да говорите така! Не можете да говорите така, защото дължите тези неща на Сахаджа Йога. Всичко дължите на Сахаджа Йога, сега. Това е нов живот за вас. Така че не можете да казвате: „Бях объркан” или „Бях глупав, бях тъп, направих го”. Кажете си, че не можете да го правите. Майка наистина е работила много и напълно искрено, така че не можем да бъдем неискрени за това. Не искаме да сме лицемери. Това е лицемерие, чисто лицемерие. Казвате нещо и правите друго.

Ако имате поне малко чувство на благодарност и на себеуважение, то никога не бива да казвате: „По погрешка го направих, Майко.” или „Бях объркан, бях наивен, бях глупав”. Това показва, че сте много посредствена личност и нямате чувство на благодарност към Сахаджа Йога, нито към себе си. Но най-важното е, че Аз нямам нужда от Сахаджа Йога че Сахаджа Йога нямам нужда от вас. Вие имате нужда от Сахаджа Йога. Сама по себе си Сахаджа Йога е цялостна. Няма нужда от вас. Тя е нещо цялостно и ще остане такава, абсолютно. Нейното собствено положение, статусът, достойнството й ще останат непокътнати. Но ако трябва да получите нещо от това, трябва да го изработите. Както ако трябва да донесете вода от река Ганг, трябва да имате съответния съд, който да е достатъчно дълбок, за да поеме водата.

Но ако вземете камък, какво ще донесете с него? Обаче Ганг си тече. Тя е това, което е. Има цялото си пълноводие. Не се променя, защото сте взели камъни. Така че сега трябва да разберете, че трябва да издигате своята Кундалини толкова пъти, колкото можете. Старайте се винаги да държите вниманието си в Кундалини. Вижте къде е проблемът. Изчистете го, изчистете го напълно. Вижте къде е проблемът и издигнете вашата Кундалини много пъти, вижте дали тя тече добре през областта на вашата фонтанела, така че сърцето ви да се разширява. Това е един вид механичен процес, може да се каже.

Но вие и това не правите. Ако бяхте го правили, сърцата ви щяха да са се разширили. И самите вие щяхте да казвате: „Майко, сърцето ми е станало голямо като Азия”. И тогава виждате чудото на сърцето: как то излъчва вибрации, чрез които ставате толкова състрадателни, така действени, прекрасни хора и толкова честни спрямо Сахаджа Йога. Моля ви да отворите сърцата си днес за тази пуджа. Бяхте много радостни и щастливи. И сърцата ви трябва да са се отворили, понеже съм видяла, че Сахаджа йогите имат много широко отворено сърце за Мен, но за себе си го нямат. Ще направят всичко за Мен, но нищо за себе си. Ще работят от сутрин до вечер, за да украсят залата, да направят всичко. Сигурно са Ми изпратили всички тези цветя не знам от къде си.

Но ако им кажа: „Медитирайте за себе си”, това няма да го направят. Или „Постигнете го за себе си” – и това няма да направят. Това е положението. Така че вместо да хабите цялата си енергия да украсявате всички тези неща, вие трябва да украсявате себе си вътре в себе си. С искреност, с хубави мисли за себе си, че вие сте способни, абсолютно надарени хора и можете да използвате вашето въображение, вашия ум, съобразителност, всичко, което мислите, че имате, за да намерите начина, да намерите начина – пак казвам – за да бъдат сърцата ви широки. Това е посланието на днешния Рожден ден, за целия свят, понеже почувствах как целият свят днес беше като едно голямо туптящо сърце. Отговорих на последното обаждане и дойдох тук. Отвсякъде се обаждаха, валяха цветя, чудесни и прекрасни неща се казваха. Всичко е тук. И Аз съм потопена в него, направо потопена, това е твърде много за Мен.

Такива мили, сладки неща за децата, от децата, такива неща от жените, някои много, много хубави неща от мъжете, и беше удивително как тези хора сияят от радост, задето днес е Моят Рожден ден. По същия начин моля ви да считате, че имате рожден ден всеки ден и трябва да издигате вашата Кундалини през цялото време и да я държите все по-високо и по-високо. Колкото повече се отваряте, толкова повече нишки от Кундалини ще се издигат и толкова повече ще се отваря сърцето ви, ще се събужда и ще става все по-могъщо. И с едно отворено, голямо и могъщо сърце можете да имате власт вашия мозък, който ви дава всички тези странни идеи. Надявам се, че това ще се случи тази година тук и хората ще се постараят да си поставят за цел да имат големи сърца. Широко сърце не значи глупост, не значи това. Широко сърце значи сърце, в което можете да Ме поставите. Аз съм голяма личност и трябва да имате много широко сърце, за да мога да пребивавам в сърцето ви. Това е голямо сърце и такова трябва да имате всички. Ако това се случи, тогава всичко ще се изработи много добре.

А за отдадеността: вие трябва да знаете как да се отдавате и да знаете как да пазите това, което не е отдадено, понеже се отдавате по такъв начин, че напълно разширявате сърцата си. Поставете Ме там и задръжте цветята си при вас, за да Ми ги дадете, когато имате пълен контрол над себе си. Така че имате вашите емоции, вашите чувства като цветя, които трябва да задържите у себе си, които са част от същия океан на сърцето ви. И когато сте готови, всичко е направено; ако целият дом е готов, донесете тогава цветята, емоциите, хубавите неща, прекрасните неща и ги подхранвайте. Трябва да се научите, мисля, трябва да има книги за това как да казваме хубави неща на другите. Трябва да се опитаме да намерим някои такива книги или да напишем книги за това как можем да казваме хубави неща, как да се грижим за другите, как да ги накараме да почувстват нашата любов, израза на любовта и този труд, подобна книга наистина ще помогне на хората да разберат, че това е хубаво да се каже. А когато кажете нещо хубаво на другите, то хубавото се връща към вас, както съм ви казвала, както вълните, които докосват брега, се връщат и тогава се чувствате много щастливи. Продължавайте да казвате неща, които са мили, които са приятни; това много ще се цени. А ако го казвате искрено, а не за да се подигравате на някого или просто да кажете нещо, само за да сте повърхностно добри, като: “Благодаря, благодаря, благодаря”, а нещо от сърце – както се казва – тогава ще се учудите, че сърцето на другия човек ще се отвори и от това отворено сърце към вас ще се понесат прекрасните цветя на емоциите. От една страна, трябва да разширите сърцето си, а, от друга страна, трябва да запазите и предпазите всички прекрасни, мили, нежни чувства във вас, които сте поели отвсякъде, и после да ги излеете в подходящия миг.

Това е цяло изкуство. Така тези цветя първо бяха в градината и се пазеха там. В точното време бяха донесени тук. Така те се чувстват по-удостоени, понеже са използвани в подходящото време. По този начин и ние трябва да сме със себе си в сърцето си, тъй като човешките същества са нещо много фино и прекрасно и за да ги разкрасите, трябва да казвате прекрасни неща. Езикът не е, за да казва груби неща, да се надсмива над другите, да им се подиграва, а за да каже нещо, което е толкова хубаво, че и другият човек да попие тази красота. Виждала съм хората да казват такива хубави неща, които са останали в ума Ми. И си казах: “Кога ще имам възможност да ги кажа на другите?”. Помислете си само: “Това беше много хубав израз”, “Колко хубаво нещо казаха. Чудесно.

Къде да го използвам?”. Като ходя по магазините и видя нещо: “А, това е хубаво. Ще подхожда за определен човек. Нека да го купя.” По същия начин, като видите и чуете тези хубави чувства, емоции и слова, какво трябва да направите? Събирате ги, всички тези неща, пазите ги и ги използвате в подходящото време и на подходящото място. Това е мъдростта на Шри Ганеша. Невинните хора са най-искрените хора, невинните хора. Онези, които са умни и хитри, не могат да бъдат искрени, понеже се наслаждават на своето хитроумие, радват се на така наречения си “бляскав ум”. Никога не могат да бъдат. Тези, които са простодушни, които са любящи, за които любовта е по-важна от всичко останало, само те могат да говорят хубави неща искрено.

Днес исках да ви кажа много неща, как се чувствам на този Рожден ден в Австралия, но казах ви, думите не могат да го изразят. Защото, вижте, Австралия е толкова далечна страна. Да дойда тук, с толкова хора, които седят и пеят “Свагата Агата”… Това е невероятно, невероятно, понеже Аз не съм ви дала пари, вие не сте Ми дали пари и не сте длъжни да казвате нищо подобно. Но не само че го правите, но и му се наслаждавате. Това е нещо велико. Вие му се наслаждавате и това е показателно – когато сърцето е голямо, тогава каквото и да правите за другите, се наслаждавате. Радвате се да правите хубави неща. Радвате се да казвате мили неща. Трябва де имаме подбрани букети от хубави думи, трябва де имаме подбрани емоции, които да сме способни да изразим едни към други. И така, от този ден нататък, трябва да кажа: започнете с това, че от 1990 г. през цялото време ще говорим хубави неща едни на други, през цялото време; и просто дръжте отворени ушите си, дръжте отворени очите си и когато имате възможност, когато чуете нещо такова, запазете го в ума си и го използвайте повторно.

Днес съм така омаяна и това е твърде много за Мен, наистина, просто не мога да повярвам, че има толкова много Сахаджа йоги в Австралия, която е тъй далече. Сега вие имате отговорността. Вие имате отговорността да сте честни спрямо Сахаджа Йога и ако правите всичко искрено, никога няма да помислите за такива абсурдни спорове, каквито съм слушала преди. Просто ще си мислите: „Ние обичаме Майка и сме, трябва да сме заедно, трябва да се обичаме едни други и през цялото време да си казваме хубави неща едни на други, така че любовта да нараства”. Всичко друго, всеки друг, който се опитва да говори разни неща или да разбива нещата, или да разбива нечие сърце, върши само грях. Това е грях. Да се разбива сърцето на един светец е най-голям грях и те ще бъдат наказани за това. Всички вие сега сте светци и мъдреци, трябва да се уважавате едни други. И не само това, но и би трябвало да се наслаждавате на вашата искреност. Това е начинът, опитвам се да ви кажа: наслаждавайте на вашата искреност.

А всички тези глупави мисли, ако идват в главата ви, ги изхвърлете. Защото чух толкова спорове тук и там и си помислих: “Какво е това? Това Сахаджа йоги ли са или обикновени хора от улицата?”. „Това станало… децата… онова станало…” и подобни. Сега и за децата. Винаги съм ви казвала: изпратете децата си в Индия. Във всички случаи сте били егоистични по отношение на тях. Знаете, че не се развиват добре. Затова ги изпратете в Индия. Тук сте отворили сърцата си, защото целият свят е ваш родственик, целият свят е ваше семейство.

Където и да отидете по цял свят, ще срещнете хора, които ви обичат, грижат ще се за вас и ще направят всичко за вас. Тоест, да знаете, че на всяко място някой седи и само чака да ви посрещне като свой! Точно сега си мислех: „Тези музиканти отиват в Сингапур. Какво ще стане? Къде ще отседнат?”. Голям проблем, опитвам това и онова. Изведнъж, като направих бандан, позвъня Бала. Бала Ми каза: „Не, всичко е наред. Ще кажа на майка ми. Тя ще се погрижи за тях”.

И проблемът е решен. Всички подобни проблеми, всичките ви проблеми могат да се разрешат, защото сте искрени, но ако сте неискрени, ще срещате само неискрени хора и ще пропадате, ще пропадате в собствената си преценка и в преценката на другите. И за вас няма да има място в Сахаджа Йога. Няма място за неискрени хора в Сахаджа Йога, така че постарайте се да развиете вашата искреност. Издигайте вашата Кундалини колкото можете повече пъти. Задържайте я тук. Задържайте я в Сахасрара и гледайте сърцето ви да се отвори. Това е най-добрият начин. Питаха Ме: “Как да отворим сърцата си?”. Казах: “Вземете ключа”.

Не знам как да им го кажа. Отворете сърцата си” означава просто да издигнете вашата Кундалини, задръжте я в Брахмарандра и вижте как Брахмарандра се отваря. Не само това, но и виждате как, като разширявате сърцата си, като сте мили с другите, как се чувствате. Има някои хора, които не говорят много, не се срещат с другите, резервирани са. Живеят сякаш във въздуха, такива хора трябва да знаят, че трябва да има някакви бадхи, някакви бхутове, които им седят на главите, иначе това е много неестествено поведение за един Сахаджа йоги. Казах ви толкова много неща днес, защото мисля, че грижовността, любовта, вниманието, мъдростта и търпението трябва да се попият Щом съм ви Гуру, щом съм ви Майка, вие трябва да попиете тези качества. За всичко се безпокоя. Ако някой е в беда, се безпокоя. Старая се да премахна проблемите от този човек. Ако някой има проблем, Аз просто…това остава в съзнанието Ми, докато не реша проблема.

И ви казвам също честно, например, за децата ви, казвам ви за жена ви, за съпруга ви: „Това и това не е наред. Това и това трябва да се поправи”. Понеже Ме е грижа за вас. Такова трябва да е отношението ви към Сахаджа йогите, Сахаджа Йога и това толкова много ще ви укрепи, защото когато вие се грижите, затова и другите се грижат. Можете ли да си представите какво е за една индийка като Мен да има толкова много хора, които се грижат за Мен? Защо трябва да се грижат за Мен в края на краищата? Добре, вие сте Сахаджа йоги, но има и хора, които не са Сахаджа йоги, казвам ви, които Аз – те не са Сахаджа йоги – познавам още от детинство, Мои познати, близки – те всички се грижат за Мен! Само за това, че Аз се грижа за тях, че се безпокоя за тях. Който Ми каже за някакъв проблем, той е в главата Ми, залепя се като пощенска марка. Докато не разреша проблема, все мисля как да го уредя.

А Аз нямам никакви Свои проблеми. Така и вие не трябва да имате никакви свои проблеми. Само тогава можете да се справите. Сега всичко ясно ли е? Нека Бог да ви благослови! Догодина, надявам се, всички вие ще бъдете за Моя рожден ден в Индия. Ще организираме програмата на тура така, навярно ще може да стане. Трябва също да видим дали не можем там да направим нещо, за е по-евтино, да падне цената. Трябва да видим много неща. Можем да го направим.