За сутрешната и вечерната медитация

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

За сутрешната и вечерната медитация
Делхи, Индия – 27 ноември 1991 г.

Днес се срещнах с всички вас след доста време, а всички ние би трябвало да разбираме от Сахаджа Йога. Сахаджа Йога е еволюирала за благото на целия свят. И всички вие сте нейни проводници. Вашите отговорности са твърде много, защото всички вие сте проводниците й. Ако даваме вибрации на някое дърво или на някой храм или където и да е другаде, ако даваме тези вибрации, тя няма да се активира, няма да проработи. Само чрез вашата работа и вашата решимост ще се разпространи.

После, трябва да разберем, че има един недостатък в Сахаджа Йога. Въпреки че тя е сахадж (спонтанна) и вие я получавате много лесно, макар и да сте я постигнали по сахадж начин, е много трудно да я поддържате, защото ние не живеем в Хималаите. Не живеем на никакво подобно място, където няма друго обкръжение освен духовната среда. Ние живеем сред всякакво обкръжение и поради това имаме множество обусловености, които са залепнали за нас.

Така че в Сахаджа Йога трябва да изработим чистотата в нас и да станем чисти. Например ако имаме канали и някой от каналите не е наред, както при канала за електричество, то електричеството не може да преминава през него. Ако е кранче за вода и нещо го е запушило отвътре, тогава водата не може да мине през него; същото е и с Чайтанйа (вибрациите). Те текат по нервите, които трябва да бъдат изчистени и чисти и е ваша отговорността да ги поддържате чисти. Въпреки че вие хората сте Ме молили много пъти „Майко, моля Те, дай ни бхакти. Майко, моля Те, дай ни отдаденост към Теб.“, всичко това трябва да го разберете чрез мъдростта си.

Първото нещо е, че когато нервите ви се изчистят, всички вие ще се изпълните с радост. Ще почувствате, че не правите нищо. Ще вършите всякаква работа и ще постигнете известност в нея. Всички ваши земни дела ще бъдат решени по много Сахадж начин. Всякакъв вид благоприятни условия ще се появят пред вас. Всякакви хора ще идват при вас и ще ви помагат. Понякога ще се удивлявате как се получава всичко, а вие вървите към вашия възход. При това благословиите на Лакшми са налице. Напредъкът в изкуството също го има в това. Всеки вид растеж идва с това. Но всички тези неща са един вид заблуда. Понякога виждам, че някой прави бизнес в Сахаджа Йога. Получава много пари и после пада надолу по такъв ужасен начин, че е много трудно да бъде вдигнат отново.

Така че трябва да пречистваме нервите си. Затова сутрешната медитация е задължителна. Ако не сте в състояние да медитирате сутрин, то би трябвало да разберете, че една или друга нечистотия е влязла във вас. Някакъв проблем съществува вътре. Една или друга нечиста мисъл е влязла вътре във вас, което трябва да видите, разберете и изчистите. Трябва да се обърнете към себе си и да видите (какво е – б. пр.); това наричаме „интроспекция“. Това е за вашето добро, не за другите.

Най-напред вие трябва да поддържате собственото си благополучие. Ако имате различен вид нечистотии вътре във вас, поради това имате обусловености, имате навици, имате заобикаляща ви среда и много други системи, чрез които тези шест врагове продължават да си седят вътре в човешките същества. Тези шест врага, които са вътре във вас, се крият и всеки път се опитват да надигат глава и да се показват. Така че е много важно да не страдаме и да се чувстваме виновни и не бива да говорим лоши неща за себе си. Не бива да обвинявате себе си по никакъв начин, а да се опитате да ги изхвърлите от вас. Както лотоса, който се показва над всяко мръсно или развалено място. То идва от цялата тази мръсотия и когато се отвори, разпръсква благоухание, изпълва цялата атмосфера с прекрасния си аромат. Вие сте просто като този лотос; ако не сте, то никога не бихте дошли в Сахаджа Йога нито щяхте да я постигнете. Вие хора не сте насекоми. Вие определено сте лотоси. Но този лотос също трябва да поработи упорито, за да бъде защитен, грижейки се за себе си.

Сутрешната медитация е насочена към това да погледнете към себе си – „Какво правя? Какви са нечистотиите в мен? Ядосвам ли се? Как да преодолея гнева си? Имам ли желания, които ме нараняват или ще ме разрушат? Защо стигам до там?“ Ето така, чрез интроспекция по време на вашата медитация, вие ще узнаете коя чакра във вас има блокаж и трябва да я изчистите. Трябва да изчистите чакрата и тогава пак да останете в медитация. Това означава, че първо изчистването и пречистването трябва да се направят. Трябва да изчистите вашето внимание. За това кратко време трябва да изчистите ума си. Ако обичате себе си, то би трябвало да знаете значението на това Себе и да разберете какво ще спечелите от тези нечистотии и негативности. Може и да спечелите нещо за секунда и да се зарадвате. Би трябвало да разберете, че дори и да се чувствате щастливи в този момент, вие губите прекалено много за тази моментна радост, защото да не можете да медитирате, означава, че вашата връзка все още не е установена.

Има много хора, които казват, че медитират и така си медитират, но това не е медитация. Следователно е много важно да бъдете честни към себе си. Ако не сме честни към себе си, как можем да бъдем честни към другите? Това е за нашата собствена изгода, за нашето собствено добро. Виждам при много хора, че те не хващат никаква болест след идването си в Сахаджа Йога. Максимален брой хора са силно облагодетелствани от Сахаджа Йога и виждам мнозина, които са радостни и блажени! Всичките им семейни проблеми са разрешени. Всичко се оправя. После, също става и така, че заради едни или други стари обусловености от миналото или минали проблеми, някои не могат да медитират.

Онези хора, които не медитират сутрин, не могат да напредват, без значение колко много работят за Сахаджа Йога, каквото и да правят; но не могат да достигнат дълбочината й. Във вашата дълбочина лежи цялото щастие, радост, блаженство, задоволство, богатство и слава… Всичко има във вашата дълбочина.

Всички онези неща или пречки, които ви блокират или спират да достигнете вашата дълбочина, би трябвало да бъдат отстранени, като обичате себе си, като наблюдавате себе си и като разбирате какъв проблем имате в себе си. Очите ви много бързо отиват към чуждите негативности – това не е ваша работа. Това е Моя работа, трябва да я оставите на Мен. Би трябвало да гледате и следите за собствените си негативности и нечистотии!

След това идва вечерната медитация. Тя е за отдаване. После идва въпросът как се отдавате, тоест какво сте направили за Сахаджа Йога – „Какво направих днес за Сахаджа Йога? Чрез тялото, ума и интелекта.“ Има един сляп певец, който е много известен. Той е много интелигентен, но не зная дали е грамотен или не. Не зная как може да чете толкова много с невиждащите си очи. Той се срещна с Мен само три или четири пъти. Такава прекрасна поезия започна да тече през него, той просто тръгна към дълбочината си. Как може подобна поезия да тече от сърцето му? Потекоха такива неща, които даже не са писани в „Хилядата имена на Деви“ („Шри Лалита Сахасранама“ – б. пр.). Прекалено точни. Как можеше да го опише? Така че дълбочината му вече я имаше, както и всички вие я имате, но той се гмурна в нея. Той я постигна, достигна я. Всеки един има това богатство. Всеки един от вас може да достигне тази дълбочина.

Следователно вечерната медитация би трябвало да е насочена навън. Тоест „Какво направих за другите? Какво направих за Майка?“ Всички тези мисли би трябвало да се появят във вас. Когато се замислите по този начин, тогава трябва да разберете това: „Колко ме обичат другите? Колко любов ми дават? Аз същата любов ли им дадох? Колко искрени са към мен? Аз проявявам ли същата искреност към тях?“ Когато се замислите така, тогава радостта ще потече във вас, чувствайки, че сте обичали толкова много. Вместо да си губите времето като се ядосвате, реагирате, спорите и гледате чуждите грешки, трябва да видите колко много ви обичат другите.

В нашата Сахаджа Йога любовта е много чиста. Не бива да има нечистота в тази любов; любовта, която е нечиста, не е любовта на Сахаджа. Тя би трябвало да е напълно без очаквания. „На кого дадох такава любов?“ – когато се замислите по този начин, че сте обичали толкова много, тогава ще се изпълните с радост. Вие изобщо няма да се радвате ако продължавате да говорите или мислите, че ги мразите или че еди-кой си е такъв или онакъв, че е лош и т.н. Вие се радвате само когато мислите, че революцията на любовта е около вас. Много красиви чувства се появяват във вас в това време и това прекрасно чувство е като вдъхновение. То е много трудно за описване, но можете да го зърнете да пробягва по лицето ви. По цялото си тяло можете да го видите. В съпружеския си живот можете да го видите. Можете да го видите в атмосферата и в обществото около вас.

По тази причина е много важно за всеки един да медитира и двата пъти. Един или два дни можете да не ядете – не е проблем. Не сте си починали достатъчно – няма проблем. Но Сахаджа йогите трябва да медитират. Така е защото само в медитация ще я постигнете (Йога, връзката – б. пр.). Така че ако кажем, че сутрешната медитация е на вътрешното познание, то вечерната медитация е на посвещението и отдаването. Така когато продължавате да установявате себе си, тогава ще разберете своята значимост. Колко сте важни в историята. Цялата тази велика работа, която се случва в Сахаджа Йога, ще бъде извършена чрез всички вас.

Не сравнявайте себе си с другите. Онези хора, които са много известни, богати и живеят в големи къщи, няма да я свършат. Страхливците също няма да я свършат. Но вие не трябва да ставате такива. Хората ходеха в Хималаите и един от хиляди получаваше своята Себереализация, а другите оставаха безполезни. Те преминаваха през големи покаяния. Всички вие не трябва да си налагате покаяния. Нито трябва да ходите в Хималаите. Не трябва да правите нищо.

Тогава каква пътека за вашето пречистване има в Сахаджа Йога, която все още не сте разбрали? Та би трябвало да я знаете – това е колективът. Колективът е единственият начин за вашето пречистване. Онези, които могат да бъдат колективни, без очакване, без обвързване ще бъдат пречистени спонтанно. Не трябва да правят някакво специално покаяние за това. Би трябвало да приемате колектива не като покаяние, а като източник на радост. Ако започнем да мислим как можем да живеем с тези хора, които са такива или онакива… Понеже вратите на Сахаджа Йога са отворени за всички, ще стане много трудно за вас, ако започнете да мислите по този начин. В случай на покаяние този, който може да се му се радва… е покаянието в Сахаджа Йога. Всяко нещо просто се случва. Какво трябва да се направи за това? Всяко нещо се получава. Какво трябва да се изработи? Вашата позиция е като на божества. Трябва да го разберете. Дали ние заповядваме или не на божествата, те продължават да си вършат тяхната работа… Всички вие би трябвало да сте като тях. Можете да постигнете това състояние много лесно. Изобщо не е трудно, не е невъзможно. Само трябва да си дадем малко време. Цялото си време пилеем за глупави неща, но би трябвало да отделяме и за себе си. Всеки ден трябва да медитирате сутрин и вечер. Ако не можете, то не бива да си милите: „О, направих голяма грешка!“ Не е така, ако не сте могли да медитирате.
Всичко това, което ви казвам, не е като заповед, а е въпрос на вашата мъдрост. И то понеже Аз незабавно разбирам кой медитира всеки ден и кои – изобщо; веднага! Защото ако перете дрехите си всеки ден, те ще останат чисти; как може да хващат прах? А у онези, които не медитират, Аз мога да видя тяхната мръсотия веднага. Мнозина хващат няколко нечистотии, дори като не са медитирали два-три дни. Така че това е като къпането. Даже и да не се изкъпете, няма значение, но трябва да медитирате. Заради вашия собствен мир, за собствената си радост, за собственото си щастие, за собственото си благополучие и за благополучието на целия свят трябва да медитирате. Ако обичаме себе си, тогава би трябвало да знаем значимостта си и колко достойни сме. И що за работа получаваме от другите.

Надявам се, че след слушането на тази Моя лекция всички вие ще се замислите над нея и ще я приемете навътре. Не бива да е понеже Аз съм казала така – „Шри Матаджи го е казала.“ После хората прилагат Моята лекция върху другите и мислят, че е казано за другите и никога не си мислят, че е казано за Себето. Така че всеки трябва да се замисли, че е казано за него, а не за някой друг; и – „Как да се извися, как трябва да израствам и съзрявам в Сахаджа Йога?“

Нека Бог да благослови всички вас!