Public Program Day 1

(India)

1991-12-06 Have you got the ultimate reality? Madras, India, 71' Chapters: Introduction with bhajans, Talk, Self-RealizationDownload subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (18)
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Upload subtitles

Feedback
Share

Public Program. Madras (India). 6 December 1991.

Покланям се на всички търсачи на Истината.

Ако сме истинските търсачи на Истината, то трябва да бъдем честни и искрени в това, така че да сме искрени към себе си и да сме оправдали съществуването си на този свят. Има толкова много садхака (ученик), от сутрин до вечер те извършват някакви ритуали, някакъв вид медитация, някакъв вид бхакти, някакво четене. Но човек трябва да разбере какво сме постигнали, къде сме. Като Майка бих казала: „Мое дете, толкова много си направило в търсенето си, но какво си открило? Постигна ли висшата реалност? Имаш ли това, което е описано в писанията?” Относно песента, която се пееше днес на марати, искаше Ми се да бяха изпели нещо на санскрит, много са добри по санскрит, пеейки също нещо на Ади Шанкарачарйа или нещо такова. Утре ще го направят. Самата тази песен беше написана от Намадева през 12-ти век, а по-късно пак като поет отиде в Пенджаб, където Нанак Сахиб много го уважаваше и го помоли да пише на пенджабски език. Той учи пенджаби и беше написал дебела книга, а в „Грантх Сахиб” имаше много стихове от нея. Той беше обикновен шивач, много обикновен шивач и отиде в друго село да се срещне с друг светец, наречен Гора Кхумбар, Кхумбар значи „грънчар, който прави грънци”; та Гора Кхумбар се беше захванал да приготвя глината за работа.

Намадева просто застана пред него и каза: „Дойдох тук да видя този Ниргун, безформеното, да видя чайтанйа, а тук то е в Сагуна, има форма”. Само една реализирана душа, само светец може да каже това за светец, защото познава висшата реалност. Но хората, което не са реализирани, не могат да разберат какво е отвъд този живот. Дори в християнството имаме Тома (Неверни), който слезе до Индия и написа много трактати, съхранени в пещера в Египет, които бяха открити. Сега има книга за него, след 48 години изследване. Удивително е колко цялостно той описва Сахаджа Йога и че трябва да сте преживели реалността. Естествено, всяка книга, всяко писание казва „Познай себе си” – „Кой съм аз? Трябва да открия какво съм”. Щом това е казано, нашите усилия би трябвало да са да открием това Себе, което е в нас. Казваме „моето тяло, моят глас, моят нос, моето, моята”.

Кой е този „аз”, комуто принадлежат всички тези неща? От къде идва това вдъхновение? Това „аз” е вътре в нас, отразено в сърцето ни. Трябва да отправя молба към вас – не бива да Ме приемате сляпо. Слепотата никак не помага. Но Аз ви предлагам една хипотеза, както в науката, относно как се случва всичко това. Ако тя се докаже, ако отриете, че сте усетили като преживяване каквото казвам, тогава като честни хора трябва да я приемете. На Запад имаме други проблеми спрямо тези тук, огромни проблеми. Първо отидох в Англия, а вие знаете какви са англичаните – костелив орех, труден за чупене орех. Но след като се разчупят, те са пълни с ерудиция и именно те хукнаха към университетите и различните библиотеки и намериха всичко за Кундалини.

Толкова много е писано вече от Натх Пантхите, които са били тук, които са свършили толкова много работа за събуждането на Кундалини, но тя беше изгубена. И когато някои германци дойдоха тук заедно с други хора, тантриците им казаха някои грешни неща, които те отнесоха от тук. И се стига до крайност с такова погрешно разбиране и такава грешна информация, както в немската книга, която четох, според която Кундалини лежи в стомаха, а авторът беше дал какви ли не обяснения. Той беше много учен човек, без съмнение, но не знам какви работи беше научил, в това е въпросът, и как описваше Кундалини. Това познание ни беше известно отдавна. Имахме три типа движение към Божественото. Едното бяха Ведите. Дори видйа (веда) значи „знам” – както Тома (Неверни) наричаше хората, които знаеха, „гностици”, от гн. Не знам вие на юг какво казвате за гнана или гйана, но на марати ние казваме гн. Думата „гностик” идва от същото, като човек, който е знаещ.

Не външно познание, не чрез усилията на вашия ум или емоционални усещания, но нещо много отвъд това. И те опитаха същата пътека, но във Ведите е казано, в първата, още в първата шлока е казано, че ако не го знаеш, няма полза от четенето на тази книга. Но какво означава „познание”? Да го знаете във вашата централна нервна система; не в умствен или физически план, а на много по-високо ниво. Тъй като сме станали човешки същества, трябва смирено да кажем, че не сме съвършени същества. Има нещо, което ни липсва; иначе защо ще се бием, защо ще се караме? Искам да кажа, че всички, повечето от тези проблеми са човешки; екологичен, икономически, политически проблем. Стигнете до извора; човешкото същество е това, което върши всички тези неща. Така че какво не е наред с човешките същества? Животните са добре, те са пашу; те са под паша, под контрола на Бог.

Но човешките същества получиха свобода, втурнаха се презглава и всички тези проблеми са заради това, че не са получили истинското познание. Та какво е истинското познание, което би трябвало да търсим и към което да вървим? Тези хора се опитаха да го разберат във Ведите, но се опитаха да разберат по-скоро природата и петте елемента. Докато почитаха петте елемента, според нас, те отидоха към Дясната страна, а десностранното движение е много добре показано в гръцката митология. А след това от Гърция се превърна в някаква наука и всички онези неща започнаха. Лявата страна пък беше бхакти. Хората започнаха да почитат Бог със сляпа вяра, да ходят при Бог, да Го боготворят в храмовете и църквите, да вярват в светци. Особено Индия е специално благословена – каквото и да имаме, то е от светците, макар и да е с големи отклонения и доста застинало. Но познанието дойде от светците, от махаришите, от големите прорицатели. Друго хубаво нещо за индийците е, че тяхната религия не е организирана, няма организация, която да я ръководи.

Това е голяма благословия. Въпреки това, всички тези идеологии във Ведите също навлязоха в някакъв вид умствена майа и ето как имаме Арйа Самадж и всички тези неща, които са много трудни. Тоест, ако срещнете последовател на Арйа Самадж, не знаете как да се държите с този човек;; той само говори ли говори, а бог знае какво познание има. Но този човек не е достигнал точката, а е доволен от онова, което е прочел, четейки по много през цялото време. Това е казал и Кабир: Пади пади пандита муркх байо – „Четейки твърде много, дори пандитите са оглупели”. Чудех се как може да е така. Но сега срещам мнозина такива. Така че работата е в това, че чрез четене не можете да познаете най-висшето. Да речем, един лекар ви дава лекарство за главоболие и ви казва да пиете аналгин. А вие започвате да четете рецептата – „Аналгин, пий аналгин, пий аналгин”.

Така главоболието ще се увеличи ли или ще намалее? Трябва да изпиете лекарството. Ето това е написано във Ведите – че вие трябва да откриете вашето Себе. Същото, част от Ведите са Упанишадите; навсякъде в Упанишадите няма друго освен „открий твоето Себе”. Дори ако погледнете „Патаджали шастра”, в самото начало съвсем малка част е вйайама (динамично дишане). Тоест, има аштанга (видове практика). Но съвсем мъничка част от нея е така нареченият физически проблем, с който се занимават. В Сахаджа Йога ние също я използваме, но според разбирането къде е проблемът; а не като останалите, които се захващат с упражнения и разни такива, а получават сърдечни пристъпи, всякакви проблеми, горещина, високо кръвно налягане. Веднъж е ниско кръвно, друг път е високо кръвно, а идват и Ми казват: „Майко, правим йога, а вижте…” Ние не сме само физически същества, не сме само ментални същества, нито пък емоционални същества, а сме духовни същества. А вторият тип движение, който имаме в тази страна, е бхакти.

Бхакти е хубаво нещо, ходенето в храма, но това също започна да запада, не са разбира какво е бхакти. Шри Кришна е казал в Неговата „Гита” – трябва да знаете, че Шри Кришна беше дипломат, Той не беше майка, и знаеше какви са човешките същества. Искаше те да пообикалят, за да намерят истината, защото никой не обича директни твърдения. По онова време Той го каза специално на Арджуна. Той каза три неща за тях, в които се вижда неговата дипломатичност, ако можете да четете през редовете: първото, което Той каза, е, че трябва да стигнете до гнйана. Не беше добър търговец, защото търговецът никога няма да ви каже най-хубавото в началото, но Той каза, че трябва да се заловите за гнйана. Ето това е. „Гнйана” означава това познание върху централната ви нервна система. А второто нещо, което Той каза, е, че би трябвало да правите бхакти – „Каквито и плодове или цветя, или вода да Ми дадете, ще ги приема, но вие трябва да правите бхакти, която е ананйа”. Ако знаете санскрит, ананйа е когато вие не сте другият, когато сте реализирана душа.

Ако не сте свързани, какво е бхакти във вас? Мнозина се оплакват: „Майко, аз гладувах, правих това, правих онова, а вижте състоянието ми. Аз съм една развалина от нерви”. Това не е грешка на Бог; вие все още не сте свързани. Това е просто нещо, като телефона. Ако телефонът не е свързан, каква е ползата да набирате? Ще развалите телефона. Така че бхакти без връзката е погрешна, ето защо Кришна е казал: Йога кшема вам ахам – „Първо Йога, после кшема”. Първо трябва да постигнете вашата Йога, а после ще дойде вашето благополучие; иначе няма да стане. Много фино Той постави на първо място Йога.

Защо не каза „кшема-йога”? Така че за бхакти Той каза това. За кармата каза: „Вършете цялата работа и я оставете в лотосовите нозе на Всемогъщия Бог”. Това не е възможно. Много хора казват: „Майко, цялата моя работа я оставям в лотосовите нозе на Бог”; дори убийците, мисля. Това е само идея на умствено ниво – „Оставям го в лотосовите нозе на Бог”. Вие не можете, защото не сте в това състояние. Но да речем, един Сахаджа йоги няма да Ми каже: „Аз издигам Кундалини”, а – „Майко, тя не се издига, не идва, тя…” – ще говори в трето лице. Ще каже: „Това не отива по тази страна” – в трето лице, защото той не е повече там. Ето това е кармата – автоматично е в лотосовите нозе на Всемогъщия Бог.

Да, Той върши всичко. Ние сме само инструменти. Да речем този инструмент каже: „Аз говоря” – вие няма да го приемете. По същия начин, когато казваме „Аз поставих моето…”, сякаш някой взима товар и го слага в лотосовите нозе на Бог. Не, това е автоматично, спонтанно е. Това е Сахаджа, което е родено с вас. Всички вие сте получили тази сила вътре в нас. Има книги, които описват Кундалини като много опасно нещо. Това е абсолютна глупост, казвам ви. Била съм в толкова много държави, толкова много хора са получили Реализация и няма и следа от никакъв проблем за тях. Напротив, подобрили са се по всякакъв начин.

За една нощ хората са се отказвали от наркотиците, от лошите си навици, за една нощ хора са били излекувани. Та Аз не върша нищо като такова. Тоест, може да си мислите, че Аз върша нещо – Аз не правя нищо, вашата собствена Кундалини го прави. Много е изненадващо как работи и как ви помага тя; защото тя е ваша майка, вашата индивидуална майка и знае всичко за вас. Всичко е записано върху нея, може да се каже. Тя е разположена в три и половина навивки – понеже има определена математическа формула – и когато се издигне, тя може да надигне мъничко топлина и поради тази топлина, можем да кажем, тя трябва да води битка. Топлината е малко, но понякога се генерира в някои хора. Да речем, че сте пациент с проблем в черния дроб, то може и да усетите малко топлина по ръцете си, това е всичко. Но тази Кундалини вие всички сте я получили и тя е чистото желание във вас. Знаете, че в икономиката има закон, че по принцип желанията не са задоволими.

Днес искаме къща, утре – кола, а вдругиден – хеликоптер, и караме все така… Когато нямаме нещо, се борим за него; а когато го имаме, не му се радваме. Ала това нещо е чисто желание, то е да бъдем едно с Всепроникващата сила на Божията любов. Ние дори не мислим, че има подобна сила, а я приемаме за даденост. Виждаме всичко сътворено, виждаме красивите цветя, виждаме голямото дърво да излиза от съвсем мъничко семенце. Погледнете очите си – те са такива красиви камери. Кой ги е направил? Кой ни е усъвършенствал до това състояние? Каква е тази сила, която ни е направила човешки същества? Ние никога не искаме да открием това, защото науката не може да даде обяснение как – как семенцето покълва, как ставаме човешки същества. И така, до тази точка всичко е наред, отвъд това не искаме да знаем.

Така че Всемогъщият Бог е разпръснал тази красива чайтанйа, тази Брахмачайтанйа навсякъде. Ако Аз казвам това, вие трябва да я преживеете и тогава да Ми кажете дали я има или няма. Просто казвайки „не”, означава, че вие сами се отказвате от шанса да бъдете свързани с тази жизнена сила. Тази жизнена сила ни е дала еволюцията, без съмнение; тя организира всичко, създава всичко, вибрира всичко. Тя координира, ограничава, а над всичко – тя ви обича. Така че тя мисли колко далече да стигне с вас. Тази толкова красива сила е всепроникваща – прониква във всеки атом, във всяко живо семенце, във всяко живо същество. Действа така красиво, че ние даже не усещаме нейната мекота. Дори не виждаме цветето да цъфти, да разцъфтява, да се отваря, не го виждаме. То просто разцъфва, а ние казваме: „О, днес има цвете”.

Просто така мила, така красива е, че ние даже не чувстваме по никакъв начин съществуването й, но тя съществува. И докато не сме свързани с тази сила, не можем да узнаем висшата реалност, защото Духът вътре в нас не е в нашето внимание. Той е свидетел на нашето внимание. Но след като Кундалини се издигне, тя преминава през шестте центъра, пронизва областта на фонтанелната кост, което е актуализация на кръщението, и тогава Духът влиза във вниманието ни като светлина. А нашите нерви получават ново измерение, ново измерение, чрез което ние ставаме – отново казвам, ние ставаме, а не просто изнасяме сказки, не просто се хвалим, това не е някакъв сертификат – вие всъщност ставате колективно осъзнати, самухик четана. Вие можете да усещате другите. Можете да усещате по върховете на пръстите си – има пет, шест, седем центъра по Лявата страна и седем центъра по Дясната. Тези седем центъра представляват вашата емоционална страна, а този – физическата и умствената страна. Вие можете да усетите центровете на всички хора. Когато лекуваме хората медицински, ние лекуваме дървото отвън, лекуваме листата, можем да кажем.

Но ако наистина трябва да лекувате дървото, трябва да стигнете до корените, а Аз говоря за корените вътре в нас, за Дървото на живота, което е вътре в нас. Ще бъдете изненадани, че дори Мохамед Сахиб е описал Кийама – Кийама значи „времето на Възкресение”. „Когато времето на Възкресение дойде, ръцете ви ще говорят и ще свидетелстват против вас”. Всички те говореха за това време, Страшният съд, а Кали Юга ще породи Сатйа Юга. Но колко хора желаят да стигнат до нея, това е въпросът. Хиляди и хиляди ще хукнат подир някакъв вид лудост, по луди места, но не подир реалността. Нуждаете се от един вид божествена интелигентност, мисля, за да разберете това. Ще се изненадате, но открих, че Русия е най-възприемчивата към това страна, защото там не са такива материалисти. Там нямаха този вид свобода или нещо подобно, но имат свободата да влизат навътре. Много интроспективни хора, дори техните писатели – Аз винаги ги чета, Толстой и всички онези.

Всички те са много интроспективни. Ще се изненадате, че там винаги трябваше да организираме голям стадион и пак много хора оставаха да седят отвън. Поне на едно място, наречено Толиати, има 22 000 Сахаджа йоги. И когато Аз бях там, стана онзи пуч, така че попитах: „Не се ли притеснявате?”. А един от тях каза: „Майко, защо да се притесняваме? Ние сме в Царството Божие; не принадлежим на това царство”. Такива хубави неща се случват в целия свят. Ние индийците имаме някои други проблеми, ние сме много обусловени. Имаме такива идеали пред себе си, но никога не се стремим към тях. Ще боготворим Рама, ще почитаме гуру, но какво имате вътре в себе си?

Вие за залепвате за нещо; а защо да нямате нещо? Ето това е Сахаджа Йога. Докато не познаете себе си, вие няма да познавате Шри Рама, няма да познавате никого. Наскоро видях една книга за Сахаджа Йога, която някакъв луд мъж беше написал. Той отрича съществуването на Кришна, отрича съществуването на Рама, отрича съществуването на Христос, на всички тях. Казах, че е толкова луд човек, много е ненаучно; без да открие факти, как може да говори така? Прости си говори ей така, без да е открил нищо. Да речем, че Аз никога не съм била в Мадрас и започна да описвам Мадрас. Как ще Ме наречете? По същия начин много хора са писали за Бог, защото няма закон забраняващ им да пишат, та всякаква глупост може да бъде написана.

Но докато не получим истината, няма да знаем кой е фалшив гуру и кой не е. Например може да Ме попитате: „Майко, той фалшив гуру ли е, този фалшив ли е?” Аз бих казала: защо не Ми вярвате? Да речем, че кажа, че той не е, тогава ще започнете да спорите с Мен. Ако кажа, че е, тогава ще Ми повярвате. Ето такова нещо не е нужно. Вие самите ще знаете и чрез това ще знаете Абсолютната истина, защото вашият Дух е абсолютен. Той дава абсолютна истина. Утре ще ви кажа повече за Духа; мисля, че за днес е достатъчно. Ние би трябвало да… ако желаете, мисля, е по-добре да проведем Себереализация. Не отнема време. Първо би трябвало да сте готови и просто да помолите за нея, и всички ще я получите.

Разбира се, сигурни имате въпроси в главите си. Последният път когато идвах в Мадрас, цялото време премина в отговаряне на въпроси, въпроси, въпроси, въпроси. Но сега бих ви помолила ако имате някакви въпроси, да ги задържите настрана и можете да ги запишете. Утре ще отговоря на всичките ви въпроси, но сега моля, ако е възможно, опитайте се да получите вашата Реализация. Много ви благодаря. Бих казала, че ако искате да излезете за пет минути, всички можете да излезете и да се върнете, всичко е наред. Но не говорете, това е всичко. Не ви казах за третия вид движение, което имахме в нашата страна – това на Натх Пантхи. Джайнистите имат Ади Натх и отклоненията започнаха от там. Един гуру трябваше да дава познание само на един човек – както Джанака имаше само Ничикета – чак до времето на Гйанешвара, през 12-ти век.

Гйанешвара беше ученик на брат си Нирвинатх и те страдаха много. И той помоли Нирвинатх да му позволи едно нещо: „Остави ме да открия истината пред хората. Просто ще им кажа за нея, нищо няма да правя. Само ще им разкажа за нея.” Защото 13-14 хиляди години преди това Маркандейа беше описал Кундалини. После дойде Ади Шанкарачарйа, който описа Кундалини, но всичко беше на санскрит. А санскритското себепознание не беше достъпно за широката публика, а онези, които знаеха санскрит, не желаеха да навлязат в познанието за Себето. Така това познание беше пазено в тайна през цялото време. Но той помоли и после написа „Гйанешвари”. „Гйанешвари” не е нищо друго освен вид „Гита” на марати, която той удължи и украси с много поезия. В шестата глава на „Гйанешвари” той описва Кундалини много ясно.

А тази шеста глава беше също осакатена, но беше нарече нишиддха – тоест да не бъде четена от хората, отговарящи за религията, отговарящи за т. нар. наш духовен възход. И се казваше: „Не бива да четете тази книга, иначе ще попаднете в беда”. По този начин тази глава беше затворена и никой не се опитваше да я чете, но тогава Натх Пантхите израснаха. От това имаме Кабир, имаме Нанака. Той говори за кхалис, Нанака говори за кхалис. Кхалис значи „чист”, нирмал. Сахаджа йогите са нирмал. Ако някой злоупотребява с нещо, това ясно се вижда; а един светец не може да прави така. Хората кхалис не могат да бъдат такива, не могат да имат насилие.

Това е любов. Това е любов, която е абсолютно нирвадж, без никаква отплата. Това е любов, която е неограничена. Това е любов, която не прави, в която няма никаква разлика. Както енергията в растенията се издига или, можем да кажем, както соковете им се издигат и отиват до различни части – до листата, до клоните, до цветовете, до плодовете – и се връщат обратно. Тя не се залепва за едно нещо. Ако се залепите за едно нещо, това е смъртта на тази част, също и смъртта на това дърво. Така че трябва да разберем, че всички тези велики инкарнации, прозорливи хора и пророци, всички те дойдоха на тази земя от същото Дърво на живота. Вие трябва да вярвате във всички тях. Ако започнете да вярвате в тях, във всички тях, тогава за какво ще спорите?

Но онези, които вярват само в един, ще се карат и ето защо те не ни харесват – защото ние вярваме във всички, а това не е само вяра, а е истината. Тук трябва да ви кажа, че това е жив процес на еволюция, последният скок. Вие нищо не правихте, за да станете човешки същества; по същия начин това е без усилие, то е Сахадж. Единственото, което ще ви кажа, е как да захраните центровете си, така че да е по-лесно за Кундалини да се издигне. Много е просто, всички вие би трябвало да го направите. А сега тук не бива да гледате другите, а да гледате себе си. Трябва да свалите обувките си – би било добра идея – за да почувствате Майката Земя, понеже тя е тази, която изсмуква проблемите ни през цялото време, специално тази наша Йога Бхуми. Не знаем колко сме велики, за да се родим в тази страна. Хората забъркаха каша от това, но няма значение. Ако тук Рам Раджа трябва да настъпи, то ще настъпи тук не политически, а духовно.

Мисля, че пада през цялото време. Можете да го стегнете малко, смъква се. Сега е наред, мисля, ще се задържи. Сега е по-добре. Благодаря. Както ви казах, не се налага да правите нищо. Не трябва да спирате мислите си, не трябва да влагате никакво усилие, да казвате мантри, нищо. Кундалини ще свърши работата; тя ви познава много добре и ще се справи. Просто имайте вяра в себе си, пълна увереност, че ще получите Реализация. Да се чувствате виновни е нещо неестествено, нещо, което мисля, че е дошло чрез хората, които ни казваха: „Вие сте грешници, вие сте такива, вие сте онакива”.

В Моите очи никой не е грешник. Изгубени сте, незнаещи сте, но никой не е грешник. Така че трябва да разберем, че трябва да уважаваме себе си, защото сме славни, фантастични сме. Понеже не сме свързани, изглеждаме такива, презираме себе си, други може да ви презират. Но вие сте човешко същество, вие сте връхната точка на еволюцията. А сега е нужен един малък прелом, просто като връзка, и Аз съм сигурна, че вие ще познаете вашето Себе. След получаването на събуждането на Кундалини и преминаването през областта на фонтанелната кост, вие започвате да чувствате хладен полъх по ръцете си. Това е чайтанйа. В Библията е описана като хладния полъх на Светия Дух, в Корана е наречена Рух. След това също ще започнете да усещате хладния полъх излизащ от главата ви.

Щом хладният полъх започне да излиза от главата ви, тогава ще се почувствате много релаксирани, мирни и радостни. Толкова много хора си върнаха смеха след това. Трябва са се смеете. Този свят е създаден за да му се радвате, а сега трябва да влезете в Царството Божие, което е не само радост, не само мир, но е блажено състояние. Мисля, че ако носите нещо стегнато около врата, по-добре го разхлабете малко, ако ви притеснява. Също ако може да свалите очилата си… по-късно, когато ви кажа, не сега, защото си затваряте очите, а после не ги отваряте. Така че първо ще ви покажем как да си помогнете, за начало. Чрез това вие ще познавате също вашите центрове. Ще работим по Лявата страна. Най-напред, ще трябва да поставите лявата си ръка съм Мен, на скута, удобно.

Представете си, не трябва да ходите в Хималаите, да правите нищо такова, просто удобно седнали на столовете вие би трябвало да получите вашата Реализация – това е ваше право. Поставете лявата си ръка е то така. Сега с дясната ръка трябва да подхранваме нашите центрове по Лявата страна. Първо слагаме ръката на сърцето си, защото тук е отразен Духът. Той е отражението на Всемогъщия Бог, това е Духът. После слиза надолу до горната част на корема отляво. Това е центърът на нашето водачество. Ако вие сте Духът, вие ставате ваш собствен водач, не се нуждаете от никакъв водач, вашият Дух ви води. После слизате надолу до долната част на корема отляво. Ето така научавате познанието върху вашата централна нервна система.

Това е центърът, който ви дава чисто познание, шудха видйа, което работи върху централната ви нервна система. После повдигате ръка отново нагоре, по лявата страна на корема и го притиснете, като това е центърът за Принципа на Гуру. Да речем сте ходили при някои погрешни гуру или нещо подобно, това може да го оправи. После трябва да поставите дясната си ръка върху сърцето. Сега поставяте ръката си на извивката между врата и рамото и трябва да обърнете глава надясно. Това е центърът, който блокира когато се чувствате виновни, а когато се чувствате виновни, този център е блокиран. Това ви носи много болести – една от тях е ангината, а също и спондилоза; а на органите им се случват толкова неща, защото стават летаргични. Така че най-доброто нещо е да хубаво сложите ръка тук и да извиете глава надясно ето така. После моля поставете дясната си ръка на челото си и приведете глава доколкото е възможно. Това е центърът, където трябва да простите, да простите на всички, без да мислите на кого трябва да простите.

Дали прощавате или не прощавате, вие не правите нищо, това са наши представи. Но ако не простите, сте играчка в чужди ръце. Така че моля сложете ръката си така, това е центърът за прошка; без да мислите за хората, на които трябва да простите или които са ви наранили. Много е важна Агнйа чакра, защото е много стеснена и ако не простите, Кундалини няма да се издигне, не може да премине. Просто простете. Сега поставете дясната си ръка отзад на тила. Това ще го правим по-късно, сега само ви показвам чакрите. Тази задна част на главата тук, понеже през цялото време се чувствате виновни, си мислите, че сте направили нещо грешно, така че най-добре е просто да помолите за прошка от тази Божествена сила, тук на този център. Сега изпънете напълно ръката и поставете центъра на дланта на върха на фонтанелната кост, която е била мека в детството ви – тук е талу, точно тук. Изпънете хубаво пръстите назад, изпънете ги, така че да има добро налягане върху скалпа ви, добро налягане върху вашия скалп.

Сега моля наведете глава колкото е възможно повече. А сега трябва да движите скалпа си бавно, седем пъти по часовниковата стрелка, по часовниковата. С натиск, движете ръцете си назад – тоест, пръстите си – няма да има натиск. Готово. Така че преди всичко трябва да имаме увереност в себе си, трябва да имаме уважение и любов към себе си. Така, сега поставяме лявата си ръка ето така, двата крака поставяме на разстояние един от друг, а сега затворете очи. Поставете дясната ръка на сърцето си, моля, поставете дясната ръка на сърцето си. Тук е центърът на Духа, тук обитава Духът. Можете да Ми зададете въпрос три пъти, както бихте попитали компютър, в сърцето си. Можете да Ме наричате „Шри Матаджи” или „Майко”, както ви харесва.

„Майко, аз духът ли съм?”. Попитайте три пъти: „Майко, аз Духът ли съм? Шри Матаджи, аз Духът ли съм?”. Ако сте Духът, вие ставате ваш господар. Сега моля преместете ръката си отляво в горната част на корема и притиснете добре. Тук отново задайте въпрос: „Майко, аз свой собствен водач ли съм?”. Попитайте три пъти, моля, в сърцето си, с пълна увереност: „Майко, аз свой собствен водач ли съм?”. Вие сте, но просто Ми задайте въпроса. Аз уважавам вашата свобода и не мога да ви наложа чистото познание, вие трябва да помолите за него. Сега трябва да поставите дясната си ръка в долната част на корема, притиснете добре, отляво.

Тук трябва да кажете: „Майко, моля Те, дай ми чистото познание, шудха видйа. Шри Матаджи, дай ми шудха видйа”. Моля кажете го шест пъти, защото този център има шест листчета, центърът Свадистхана. „Моля Те, дай ми шудха видйа, чисто познание”. Веднага щом помолите за чисто познание, Кундалини започва да се издига. Но вие трябва да улесните нейното движение, отваряйки по-горните си чакри чрез себеувереност. Така че моля сега повдигнете дясната си ръка в горната част на корема и притиснете хубаво, отляво. Дръжте краката си на разстояние. Тук трябва да кажете десет пъти с пълна увереност в себе си: „Майко, аз съм свой собствен водач”. Кажете го, моля.

„Майко, аз съм свой собствен водач. Майко, аз свой собствен гуру”, защото всички велики гуру, сатгуру, са създали този център за вашия възход. А Майка винаги иска Нейните деца да имат не само това, която Тя има, но и много повече. Сега още в самото начало трябва да ви кажа, че вие не сте това тяло, не сте този ум, не сте тези емоции, не сте тези обусловености и его, а вие сте чистият Дух. Така че сега повдигнете дясната ръка върху сърцето и кажете с пълна увереност 12 пъти: „Майко, аз съм чистият Дух. Майко, аз съм чистият Дух. – 12 пъти – Шри Матаджи, аз съм шудха Атма”. Трябва да го кажете с пълна увереност. Трябва да ви кажа, че тази Божествена всепроникваща сила е океанът на познанието, океанът на състраданието и блаженството. Трябва да кажете с пълна увереност „Майко, аз изобщо не съм виновен” 16 пъти; моля, кажете го.

Трябва да кажете: „Шри Матаджи, аз съм нирдоша, аз съм нирдоша”. Моля, кажете го 16 пъти. Кажете го за Мое удовлетворение. Сега повдигнете дясната си ръка върху челото. И без това, както вече ви казах, дали прощавате или не прощавате, вие не правите нищо. Така че наведете глава колкото се може повече и тук, с цялото смирение, простете на всички! Просто простете! Не мислете за хората, които са ви тормозили и измъчвали, а само им простете. Това е най-добрият начин да се отървете от това бреме, защото сте играчка в чужди ръце ако не простите. Кажете го от сърце, без значение колко пъти, а от сърце; моля, кажете го.

Много хора казват, че е много трудно да се прости. Какво му е трудното? Само трябва да го кажете. Сега поставете дясната си ръка отзад на главата и наведете глава назад колкото се може повече, наклонете я назад, възможно най-много. Тук отново трябва да кажете от сърце: „О, Божествена сила, ако съм сгрешил, моля те, прости ми. Ако съм допуснал грешка, волно или неволно, прости ми”. Това също го кажете от сърце. Сега изпънете добре ръка и поставете центъра на дланта на върха на фонтанелната кост, която е била мека в детството ви. Нарича се талу, талавйам на санскрит. Приведете глава надолу, колкото се може повече, наведете глава.

А сега се опитайте да движите скалпа с натиск, изпъвайки пръстите назад. Моля опънете добре пръстите, притиснете хубаво и го движете седем пъти по часовниковата стрелка. Отново тук не мога да ни наложа Себереализация, вие трябва да помолите за това. Така че докато движите ръката си, кажете седем пъти: „Майко, моля Те, дай ми моята Себереализация. Майко, моля Те, дай ми моята Себереализация.” Не мога да я наложа на никого. Моля свалете ръцете си. Отворете очи много бавно. Сега насочете дясната си ръка към Мен ето така и наведете глава, и вижте за себе си дали от главата ви излиза хладен полъх. Вижте върху фонтанелната кост. Някои хора го усещат много наблизо, но не на върха, а малко по-далече, а други го усещат като струя, доста по-високо.

Възможно е, може и да бъде също топъл. Ако не сте простили, определено ще бъде топъл. Сега насочете лявата си ръка към Мен. Отново наведете глава и вижте за себе си дали има хладен полъх или топъл полъх да излиза от главата ви. Сами трябва да се уверите дали в Сахаджа Йога става нещо; както ви казах, тук няма сертификат. Може някои хора да усещат топъл полъх, няма значение. Сега пак насочете дясната ръка към Мен, наведете глава и пак вижте за себе си. Ръката не на върха на главата, а малко по-високо, тогава ще го усетите. Сега моля поставете двете си ръце към Мен, гледайте Ме и не мислете. Можете да го направите.

Всички онези, които са почувствали хладен полъх по пръстите си, или дори топъл полъх, и онези, които са почувствали по ръцете или над фонтанелата, или и на двете места, моля вдигнете двете си ръце. Моля, вдигнете двете си ръце. О! Нека Бог да ви благослови. Повечето от вас я получиха. Повечето от вас го усетиха. Сега не го дискутирайте, защото ако се върнете на умствено ниво, ще го загубите. Просто й се радвайте. Бих искала тази вечер да спите спокойно. Утре отново телефонирайте на ваши приятели и близки; защото не можете да платите за това и няма нищо за правене, то е ваше собствено – както Майката Земя не знае каква цена да иска от семената за това че ги покълва.

Така че именно това също е вашата пурва пунйа. Онези, които не я получиха, ще я получат утре. Така че ви моля утре да дойдете всички и моля, обадете се на ваши приятели. Това е най-доброто нещо, което можете да дадете на някого. Ето това чакахме ние. Нека Бог да ви благослови. Моля ви, елате утре. Ще ви обясня каква е природата на Духа, какво е Духът. Вижте какво направих ей сега… Той иска всички вие да дойдете и да получите даршан. Сега Аз стоя пред вас, това е даршан… Няма нужда да докосвате Моите нозе, няма нужда.

Утре ще видите… Толкова много искате да го направите, няма нужда да го правите. За това има политици! Утре донесете въпросите си. Моля, донесете вашите въпроси. Ще се радвам да им отговоря.