1st Day of Navaratri, 10th Position

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Пуджа за Наваратри, Кабела Лигуре, Италия 27 септември 1992

Днес е първият ден на Наваратри.

И когато открих, че вали и има всякакви проблеми, а Вишнумайа намеква нещо, просто се консултирах с календара и с удивление ще разберете, че в календара пише, че до 17:45 ч. времето не е благоприятно – неблагоприятно е. Едва след 17:45 ч. започва правилното, така че представете си – как чрез изчисления беше правилното да започнем тази пуджа в 17:45 ч., след 17:45. Значи, че първият ден на Наваратри започва в Италия или в Европа след 17:45 ч. Така че това е нещо, което трябва да се разбере – Чайтанйа изработва всичко и дава всички предложения; понеже Аз изобщо не бях погледнала т.нар. титхи (благоприятно време – б.р. ), но просто го почувствах и казах, че ще я направим вечерта. И когато го казах, после си рекох да погледна и това, и така си беше. Има толкова много неща, които трябва да видим, че каквото и да ни е било разкрито, можете да го проверите. Например, преди много време казах, че Муладхара чакра е изградена от въглерод, въглеродния атом, и ако погледнете отляво надясно, т.е. отдясно наляво, лявата страна, няма да видите нищо друго освен свастика. А ако погледнете отляво надясно, тогава виждате Омкара; а щом погледнете отдолу нагоре, виждате алфата и омегата. Вижте, Христос е казал: Аз съм Алфата и Омегата”.

Така че тази свастика става омкара става и Христос. Можете да го видите много ясно. Имаме много хубава снимка на това, имаме запис, и исках всички вие да го видите, но не знам дали ще можем да успеем тук. Но Ми се иска всички вие да можехте да го видите, толкова е ясно. Така че алфата и омегата, тези неща от математиката, също са дошли при нас отвътре, от Божественото. Това не е нещо създадено от нас. То беше открито от математици, който бяха реализирани души, и те използваха алфа и омега. Изненадващо е колко точно се показва, че свастиката става Омкар, а Омкар после става алфа и омега. Така че всичко в Сахаджа Йога е осезаемо и може да бъде потвърдено. Днес ние боготворим Дурга, или деветте форми на Богинята.

Тя дойде девет пъти на земята, според това, че се би срещу всички хора, които разрушаваха търсачите и се опитваха да объркат живота им. И когато всички тези измъчвани светци се молеха на Богинята – понеже нито един от боговете не можеше да направи нищо, Садашива никога не се намесва в това, което прави Богинята – те боготворяха Бхагавати и тогава Нейната инкарнация се появи девет пъти, според нуждите на времето. Така че всеки път Я откривате да се противопоставя на хората, които са изключително арогантни, твърдоглави и си мислят, че са върхът; бхактите биват измъчвани от тези твърдоглави ужасни ракшаси. Когато в Индия проверяваме хороскопа на човек, имаме три категории хора: едните са девас (божества – б.р. ), наричани дев; вторите са онези, които са манавас, т.е. човешки същества; а третите са ракшасите. Така че мисля, че съм взела всички вас от категорията на девите, защото не бихте могли да се заемете толкова сериозно със Сахаджа Йога, докато не сте били там. В крайна сметка, защо да Ми вярвате, когато казвам, че е имало Дурга, че имало това или онова, и че Тя е направила това или онова? Не е защото сте излезли от една вяра и сега в друга – не е това. Всъщност, това е доказано – можете да го почувствате.

Например, когато издигате Кундалини до централно Сърце, можете да усетите, че ако в централно Сърце има блокаж, трябва да кажете името на Джагадамба. Докато не повторите Нейното име, централно Сърце няма да се отвори. Също когато Аз ги чистя във вас, също трябва да кажа „Аз в действителност съм Джагадамба” и тогава Джагадамба вътре във вас се пробужда. Така че сега вие потвърдихте много повече от това, което учените са направили. Учените тръгват от външното и изобщо не са убедителни. Ако има някакъв проблем, те ще го решат; друг проблем – те решават проблеми, но не знаят основите, не знаят какво са проблемите и къде лежи решението. Докато вие можете да видите, че щом Амба – т.е. Кундалини, която е отражението на Светия Дух, на Ади Шакти вътре във вас – се издига през различните чакри, Тя им дава сили, защото тя е Силата, Тя е Шакти. Тя е силата на желанието на Садашива. Тя е пълната сила на Садашива.

Така че Тя дава тотално сила на всяка чакра, чрез което всички тези чакри са просветлени и всичките божества са пробудени. Да речем, че нямате сила за живот, тогава ще сте като мъртви. Така че когато центровете получат тази сила, тази Шакти, тогава те са пробудени. Видели сте го, можете да го направите сами. Всичко е осезаемо, можете да го потвърдите. Казвала съм ви, че Тя обитава в централно Сърце. Сега вижте как е разположено то – много е интересно да се види. Всъщност Тя е Джагадамба; но Амба, тоест чистата форма на желание, обитава триъгълната кост, като Кундалини. А Нейната форма, която е Джагадамба, където Тя е Майката на Вселената, обитава централно Сърце. Централно Сърце е много важно.

Вече съм ви казвала, че когато детето е до дванадесет години, този център произвежда гани. Ганите са работниците на Лявата страна. Можем да кажем, че техният водач е архангел Михаил, но техният цар е Ганапати, Ганеша. Първото, което направи Тя, е гхатастхапана (кумбха с кокосов орех). Гхатастхапана е това, което сте поставили тук сега, това е гхатастхапана. Това е кумбхата. Тя установи първо тази кумбха – триъгълната кост. Това е първата Нейна работа – да установи вашата Муладхара. Така че Тя установи невинността вътре във вас. Като начало Тя установи невинността във вас.

Така че първо постави тази гатха (делвичка), в която тя пребивава като Кундалини във вас. Така че първото беше да установи Кундалини в триъгълната кост, а после да установи Шри Ганеша. Това беше първата работа, чрез която каквото и да щеше да сътвори после – всички вселени, Земята, всичко – каквото и да създава Тя, то трябва да е изпълнено с невинност. Ако погледнете камъните, те са невинни. Ако вие ударите камъка, ще получите удар, иначе камъкът няма да скочи и да ви удари. Те са невинни. Ако погледнете реките, те са невинни. Всичко създадено като материя е невинно. Тя не е лукава, не манипулира, не е агресивна – нищо подобно. Тя е невинна, тоест е под пълното разпореждане на Всемогъщия Бог.

Материята няма свободната воля да прави каквото й се харесва. Какво и да е направено с нея, то е абсолютно под пълния контрол на Всемогъщия Бог, понеже тя – можем да кажем – е невинна, защото няма свободната воля да прави каквото си иска. После ако погледнете и животните, те също са невинни, с изключение на няколко. Повечето са невинни, в смисъл че са наречени пашу – тоест те напълно са под контрола, паша, на Всемогъщия Бог. Тигърът ще се държи като тигър, змията ще се държи като змия. Но някои човешки същества днес ще се държат като тигър, утре – като змия, а вдругиден – като червей. Това не е улегналост. Затова не може се каже, че този господин днес е тигър, значи утре няма да бъде змия. Животните нямат свободна воля да променят индивидуалността си. Те са оставени на спокойствие.

Така че не това е работата на Шакти да се притеснява за тях. вече са създадени, има ги, съществуват. Имат предназначение, ето защо ги има; и предназначението е само едно – да подкрепят човешките същества, защото вие сте образец на еволюцията. Така че Тя е създала всичко това, само за да създаде вас и накрая да получите вашата Себереализация, животът ви да придобие смисъл, да се свържете с тази Всепроникваща сила, да влезете в Царството божие. Всичко е Нейно дело. Можем да кажем, че Тя е идвала девет пъти, а на десетия път от Нея се очаква да даде Реализация на всички вас. Но на десетия път всички тези три сили са събрани в едно – ето защо се нарича Тригунатмика. Ето защо Буда е говорел за Матрейа, т.е. трите Майки събрани в едно. че когато тази Сила започне да действа, има пълния контрол върху вашите три канала и седем центъра – пълен контрол, тъй като без разрешението или без да се каже името на тази Сила, не можете да постигнете нищо.

Това е факт и ето къде се провалят човешките същества, понеже имат свободна воля, а не знаят защо да се подчинят на някого или защо да слушат някого, и защо да приемат някого. Ето защо, въпреки че трябва да ви се даде Реализация, задачата е много трудна – понеже не сте свикнали на това да не трябва да използвате свободната си воля. Специално в западните страни, където хората имат избор дори по отношение на зърнените закуски. Казаха Ми, че в Америка има 126 вида зърнени закуски. Ако вършите подобни безсмислици, егото ви определено се надува и вие си мислите: „Имаме правото да решаваме за себе си”. И не можете да приемете, че някой може да ви каже, че едно или друго нещо не е правилно. Така че същата Сила сега е пробудена в Парамчайтанйа. Това събуждане в Парамчайтанйа върши направо чудеса, което можете ясно да видите. Първо, виждали сте Мои фотографии. Виждали сте Моите снимки, и сте смаяни, изненадани сте.

Имам предвид, че и Аз самата не зная с какво е заета Парамчайатнйа. Тя е така активизирана, че през цялото време изработва нещо, което да ви убеди вас, хората, в истината. Ако беше толкова активна по времето на Христос, щеше да е много по-добре. Но трябваше да стане така, защото човешките същества са най-трудните за управление. Беше ви дадена свобода; тя също – ще се удивите – тази свобода беше дадена и на Адам и Ева, но трябва да разберете как беше постигнато това. В гностическата Библия се появи това, което Аз казвах – че Адам и Ева, и двамата, бяха като пашу, под пълния контрол на Бог – без свободна воля. Живеели са си голи в Райската градина, без дори да помислят да знаят нещо повече от това, освен да ядат, да живеят като животните. Те бяха просто като животни. После самата Шакти прие формата на змия и отиде и им каза: „Трябва да опитате плода на познанието”. Тя искаше те да еволюират.

Тази не беше идеята на Всемогъщия Бог, защото е доста голямо главоболие, знаете, да прави подобно нещо. Той си помисли: „Каква е нуждата да имам такива главоболия около Мен?”. Но Шакти познаваше собствения си стил. Тя знаеше, че е способна на много чудеса и че може да накара тези човешки същества да разберат познанието, и че Тя може наистина да ги направи знаещи. Така че каза: „Трябва да изядете този плод и трябва да се опитате да научите познанието”. И един нов тип човешки същества започна, които искаха да знаят какво е познанието. Виждали сте, че преди имаше всякакви примитивни хора. После те започнаха да еволюират, да еволюират. Трябва да кажа, че в първото творение, което се случи преди това, имаше други висши творения, които бяха планирани от Ади Шакти за да се получи цялото нещо. Така че Тя създаде Брахма, Вишну, Махеша и Тя създаде техните локи, техните атмосфери, или, може да кажем, техните области.

С това беше извършено цялото планиране – как да постигнем това, че да направим тези животни реализирани души, от животни до човешки същества, а от човешки същества до реализирани души. Това беше много голям проблем. Ето как те създадоха – както знаете, Вишну има своята лока, Махеша има своята лока, и Брахмадева има своята лока – и решиха помежду си как най-добре да го направим. Защото тези три канала бяха създадени по-късно в човешките същества. От трите канала излязоха трите Шакти: Махакали, Махалакшми, Махасарасвати. Те създадоха две деца – една шакти и един брат, а после браковете между тях и всичко това се случи – до известна степен, брак не според човешките разбирания, не по човешкия начин, бихме казали – а енергията беше дадена на потенциалния мъж. Така че жената, която представляваше енергията, беше дадена на мъж. Случиха се всички тези неща, а те избраха да го изработят в човешките същества. Стана така, че първата работа по някакъв начин беше много ефективна в Индия. Или може би избраха Индия, защото индийският климат е толкова добър.

Знаете, че определено там има шест сезона. Не е рязък, както тук се появява този ирационален дъжд, както в Лондон трябва да играете футбол с чадър на главата. Така че в Индия има точно шест сезона и те са така добре уравновесени. Ето защо в Индия Парамчайтанйа е наричана също Ритамбара прагйа – не тук, не можем да кажем това. Ритамбара прагйа означава „този, който е познание” – прагйа значи просветленото познание на този, който прави сезоните. Защото тук ритамбара прагйа е в затишие. Изобщо не е за разбиране, заради това какви са човешките същества. Те са такива развейпрах, бих казала, че дори тук природата взе да се заплесва, и не може да се разбере как да се оправя с подобни човешки същества – това е факт. Но в Индия си ги има шестте сезона и тези шест са напълно познати. Човек не е учил астрологията на Индия, но те са имали своя собствена; разбира се, Аз не вярвам в нея.

Но на човешко ниво можете да видите как описват и колко точно могат да кажат кога ще вали дъжд, кога няма да вали, кога ще се случи едно или друго. Даже за звездите – кога ще появи определена звезда. Това беше направено преди хиляди години. Точно щяха да предскажат времето и коя звезда ще бъде най-близо, коя звезда управлява днес, коя звезда ще бъде утре. В онези стари времена те бяха научили всички тези неща. Когато погледна тук, не зная какво е било положението по това време в тези западни страни, дали е имало човешки същества или не, не зная; но исторически, мисля, не е било толкова развито място. После когато всички тези приготовления бяха направени, човешките същества бяха накарани да разберат, че има Бог. Светците бяха уважавани – говоря ви за Индия – истинските светци бяха уважавани и те направиха различни наблюдения. Когато чета Ади Шанкарачарйа, да речем, съм удивена как той знае толкова неща за Мен. Знае как изглеждат коленете Ми, знае колко линии имам на гърба Си – тоест, много удивително е как този човек знае всичко за Мен.

Това значи, че чрез медитативните си сили е могъл да си Ме представи. Описанието и всичко е толкова ярко. Ако вземете Хилядата имена на Богинята, тези имена са толкова прецизни. Имам предвид, че можете да ги потвърдите в Мен, точно такава съм. Каквото и да е – добро или лошо – всичко казано за Мен там е факт. А познанието на тези хора е най-забележителното нещо; как са знаели, че Богинята е такава? Някои неща и Аз не ги зная, но те ги знаят, и са ги описали. Много е изненадващо. Така че медитативната им сила в Индия беше голяма. Причината беше, че нашите сезони бяха дисциплинирани, хората са дисциплинирани.

В Индия повечето хора стават рано сутрин, правят пуджа, всичко, къпят се, и отиват на работа, прибират се у дома, стоят при семействата си, а хранят се, после изпяват няколко песни и баджана и тогава заспиват –обикновено е така. Много дисциплинирано. Не ходят на почивка, не ходят да пият и такива неща. Обикновено в семейството, безспорно, ако някой пие, той бива изхвърлен от дома. Заклеймен е като прокажен. Наричат го даруда, тоест пияница. Дори и днес някои хора пият, но те също се крият, че пият. Никой не пие пред другите. Не зная, мисля, че влиянието им може да нарасне и хората ще започнат открито да пият, но обикновено не го правят. Заради тези шест сезона с абсолютна дисциплина ние знаем кога какво да правим и как да го правим.

Хората можеха да живеят в джунглата. А в Англия, ако трябва да излезеш, това ти отнема 15-20 минути – трябва да си сложиш обувки, чорапи, връхна дреха, долна дреха, едно-друго – иначе не можеш да излезеш. И тръгваш отнякъде, а стигайки на другото място, откриваш, че там вали силно, нямаш нищо и се измокряш. Но в Индия не е така. Толкова е уравновесено, когато идвате – всички вие идвате през зимата, виждали сте го. Не започва внезапно да вали, не се случва ей така, в неподходящото време. Можете да стоите навън колкото си искате. Така че хората някога можеха да живеят в джунглата, в смисъл че ние изобщо нямаме особена представа за комфорт. Можеше да се живее в обикновена малка колиба – малко защита от слънце, и защита от дъжда през дъждовния сезон – това е всичко. А хората имаха много малки жизнени потребности.

И ние не използвахме пластмаси. Ясно, по онова време нямаше пластмаси, но даже днес ние не използваме пластмаси. А имахме няколко талита и подобни неща. В малките семейства имаха само талита, които просто постоянно носеха със себе си. Сега откривам, че има голяма разлика. Вижте, при простия начин на живот става така, че не отнемате всичките богатства на Майката Земя. Няма екологични проблеми. Но притежавайки, както казвате, толкова стъклени чаши за това, толкова стъклени чаши за онова, всичко, което произвеждате, няма естетическа стойност, и няма трайност. Така че когато имате огромни планини от пластмаси, които не могат да бъдат изгорени, които не могат да бъдат изхвърлени – понеже ако ги хвърлите в морето, те ще плуват там – се появяват проблемите. Така че тази Шакти, която работеше по онова време, беше в тях, за да ги направи търсачи; понеже те не трябваше да правят нищо друго.

Всичко беше наред – имаха храна, имаха къде да спят, край – нямаше какво толкова да се прави, живееха си щастливо. С всички онези удобства някакси това изискваше малко време, и те имаха време, много време. И какво правеха с това време? Те не ходеха на плуване , да речем, или бални танци, или нещо подобно. С това време те медитираха. И когато по онова време медитацията започна, те започнаха да осъзнават какво е Божествената сила, що е Божественост, що е Бог. Например, ще ви го кажа, тук хората обсъждат даже личния живот на Христос и говорят всякакви неща. I Имам предвид, че в Индия това е невъзможно, никой не го прави. Никога не им идва наум как така Кришна е имал 16 хиляди жени – трябва да е имало причина, все пак Той е Бог. Бог е Бог, вие сте човешки същества – как можете да разбирате от Бог, след сте се появили чрез Него?

Индийците не обсъждат подобни безсмислени неща, това трябва да е. А когато Аз им казах, че това са Неговите сили, 16 хиляди, те се съгласиха. После, петте съпруги са петте елемента – пак го приеха. Те са Бог. Никой не дискутира тези неща. Бог е. Как можете да разбере Бог? Можете ли да Ме разберете? Не можете. Опитайте – не можете да Ме разберете. Много трудно. Така че вие не можете да разберете, не можете да разберете Бог.

Моля ви, разберете едно: да се разбере Бог е невъзможно. Но вие можете да бъдете във връзка с Бог, можете да бъдете в присъствието на Бог, можете да бъдете благословени от Бог, за вас може да се грижи Бог, можете да знаете много неща за Бог, но не можете да Го разберете. И още нещо трябва да се знае – че вие не можете да разберете защо Бог прави разни неща, защо Той прави това или онова. Вие не можете да разберете, не можете да го обясните. Имам предвид, че някой тук дори може да каже „Защо Той е направил свастиката?”, а после – „Защо Той е направил Омкара?”. Тоест , тук хората са толкова арогантни, че може даже да попитат Бог: „Ти защо съществуваш?”. Могат да стигнат чак до тази крайност, знаете ли – няма нищо изненадващо. Така че тази арогантност, това его са е направило слепи за Бог. Мислим се за велики, много сме своенравни, не знаем много неща. Та тази Сила, тази Шакти именно ви е дала Себереализация, и ще ви даде осъзнаването на Бог, но пак няма да разбирате Бог.

Трябва да отидете над Бог, за да Го разберете. Как иначе ще разберете? Да речем, че под вас има нещо – вие можете да го разберете. Но ако нещо е над вас, как ще го разберете? Да кажем, че някой е долу в Кабела и иска да разбере за Моята къща; ще го разбере ли? Той трябва да отиде над Кабела, за да види къщата Ми. Така че не можем да разберем Източника, от който сме дошли. Не можем да съдим, не можем да питаме защо; това е желанието на Бог, Божието желание, каквото и да прави Той. Онова, което трябва да казваме, е: „Каквото и да е Неговото желание, ние ще сме щастливи от това”. А силата, която е във вас, е Амба – самата сила на желанието на Бог.

Така че каквото и да е вашето желание, то Неговото желание е вие да влезете в Неговото царство. Сега влизате в Царството Божие. Тогава Шакти ви кара да заемете различни красиви позиции, а някои седят в сърцето на Бог, други седят в Сахасрара на Бог, в Царството на Бог. Сега вие трябвало да поемете тази сила. На Наваратри би трябвало да разберете, че тя е пресякла границата и вие сте на десетата позиция, където трябва да приемете. Казвала съм ви много пъти, сега повярвайте, че сте Сахаджа йоги. Повярвайте, че сте, вие сте влезли в Царството Божие. Не можете да съдите Бог, не може да питате защо Тя прави това, защо Тя прави онова, защо Той прави нещо. Вие не може да говорите така – различно е. Но когато седите там, то това не е някакво събрание, не е като политически спор, не – а вие сте влезли в Царството Божие, благословени сте от Бог, за вас се грижат, закриляни сте, подхранвани и са ви направили знаещи. Но все още тази арогантност трябва да се намали, та да разберем защо се проявява.

Това смирение е много важно за нас, иначе Силата не може да ни изведе отвъд. Така или иначе тя е прекосила Сахасрара, сега трябва да отиде по-високо и по-високо. За целта първо трябва да бъдете смирени. „Смирен” не означава да бъдете изкуствено скромни, като някой бизнесмен или политик. А това е смиреност вътре в сърцата ви – „О, Боже, ние не Те разбираме, Ти си толкова велик. Нека да бъдем себе си.” И тогава ще се изумите, че Той ви е направил по Свой образ и подобие. Това означава, че Той ви е дал всичките сили. Той ви е създал. След като Той ви е създал, вие не можете да Го създадете. Той е Източникът, вие не можете да го направите.

Той ви е създал по Свой образ и подобие. А вие можете да направите другите по Негов образ и подобие. Тези сили са във вас. Но първото нещо, което трябва да имате – дисциплината вътре във вас – това липсва. Хората не могат да дисциплинират себе си – това значи, че не могат да контролират себе си; как тогава могат да контролират някой друг? Липсата на дисциплина означава, че не можете да контролирате себе си. Така че дисциплината би трябвало да е такава, че първо да гледате да контролирате себе си, защото сега сте в Царството Божие. Гледали ли сте филма „Мистър Бийн”, където е показан един глупак? Случва се така, че сега стигнахте до царския двор на Богинята, и когато влизате в Царството Божие, ви карат да седнете на вашия престол по един достоен начин. А вие започвате да се държите като мистър Бийн, разбирате ли?

Не знаете как да седите на мястото си, искате да седнете на облегалката, искате да седнете на стената или правите всякакви глупости. Няма дисциплина. Tрябва да имате дисциплина. Къде сте седнали? Вие седите в Царството на Бог. Така че би трябвало да имате това достойнство, да имате тази обич, да имате това състрадание, трябва да имате тази любов и посвещението. Но ако това липсва, тогава тази Сила е безполезна, защото вие сте превозните й средства. Да речем, че трябва да пия вода – то трябва да имам чаша, която отвътре да е изпразнена. Ако вече е пълна с его, с какво мога да я напълня? Или ако е камък, не можете да пиете вода от него, ще трябва да издълбаете повърхността му, за да сипете вода.

Ако вече сте запълнени с вашите собствени идеи, с вашите собствени убеждения, с постиженията си с каквото и да е, само това, тогава не можете да се издигнете много високо. Вие трябва напълно да й се отдадете, да кажете: „Майко, каквото и да е Твоето желание, ние не искаме да имаме наши индивидуални желания”. Тогава желанието на Бог ще проработи. Вие искате Кундалини да работи за вас, каквото е желанието на Бог, а не вашето, което е независимо от вашето желание, но е единственото, което ще изпълни изцяло т.нар. ваши желания, без вие дори да разберете. Чудеса след чудеса ще се случат; толкова много чудеса има, че не знаем как да съставим даже книга за чудесата. Но тези чудеса ви се случват, защото вие сте реализирани души. Вниманието ви би трябвало да е наред, трябва да се наблюдавате и да си правите интроспекция – „Седя в Царството Божие, какво е положението ми сега? Заслужава ли си, аз заслужавам ли го, държа ли се както преди, или още не мога да повярвам?”. Ако не вярвате, как можете да се издигнете?

Да „вярвате” означава, че сте видели нещо, че сте познали нещо, което е осезаемо, че сте го преживели. Все още не сте отдадени. Ако се отдадете на Божията воля, тогава за всичко ще се погрижат. Никога няма да бъдете разочаровани, без съмнение; и всичко, всички неща, които ви изглеждат като планини от трудности и препятствия, вие ще ги преодолеете, точно както самолетът прелита над тях. Няма да имате повече никакъв проблем. И още нещо за днес – много съм щастлива, че тази пуджа се прави от хората на страна, където дисциплината е много важна, тоест в Швейцария. Но тяхната дисциплина е за лошите неща, не за добрите. Например, имат си армия, а кой ще вземе да ходи на това забутано място да ги напада, разбирате ли? Никой. Защо имат армия?

И задължителна военна служба, знаете ли? Защото плячкосаха чуждите пари и ги държат там, като разбойниците. Та всички тези пари са в банките им и швейцарците се тревожат, че по всяко време някой може да дойде и да си иска парите, и може да използва сила, за да ги разруши. Та понеже те вършат грешни неща, затова имат армия – от страх, просто от страх. Няма никаква нужда да има армия там. А всеки там трябва да ходи войник и да е част от армията, защото те са крадци от най-лош вид. Второ, хората там много робуват на часовниците, които човешките същества са създали, Бог не го е създал. Така че часовникът е нещо важно, понеже швейцарците правят часовници. Щом правят часовници, а не им робуват, кой ще им купува часовниците? Другите ще кажат: „Каква е ползата всички вие да имате часовници, щом сте такива?”.

Така че са много дисциплинирани. Не само това, но и както показаха вчера, също си падат изключително много по чистотата. Някои от момичетата, които са омъжени – трябва да го кажа, съжалявам, но е факт – за някои от швейцарските жени Ми докладваха: „Майко, те сигурно са били прислужници или сервитьорки”. Попитах защо. „Ако нещо падне на земята, незабавно ще го вдигнат и ще го преместят. Ако даже нещо… Даже и да са на гости, даже когато имат гости; гледате, че гостите си седят, а те нямат време да си говорят. Не става въпрос да си поговорят помежду си, нищо такова; през цялото време се притесняват за нещо – това се изцапало, онова се изцапало, като слугини”. Можете ли да си представите? Това също идва от ужасната дисциплинираност, която имат. Тази дисциплинираност не е Божествената дисциплина.

Природата не е такава. Ако погледнете природата, вижте колко красива е тя – никога няма да откриете никаква миризма. Но ако човешките същества отидат и живеят сред природата тогава се появяват всякакви миризми. Иначе в нея няма миризми. Природата се грижи за себе си, тя се почиства, прави всичко. Така че за всичко си има време, трябва да се дава малко отдих. Имам предвид, че щом трябва да изчистите къщата, то я изчистете. Но ако през цялото време вниманието ви е да чистите това, да чистите онова, да почистите трето, да подредите четвърто, вие не ставате за нищо, вие сте просто като една прахосмукачка. Кой може да обича жена, която през цялото време направо е като прахосмукачка? Но отново, както знаете, че Деви притежава всички крайности, това е една от крайностите.

А друга крайност са абсолютно мърлявите хора, като в Англия – съвсем мръсни, много мърляви. Могат да живеят сред всякаква мръсотия и в това стигат твърде далече. Така че трябва да е нещо посредата. Чистотата е за нас, а не ние да сме за чистотата. На вас не ви се плаща за това, не сте прислуга. Така че чистота трябва да има. Харесва ни, така че ще чистим, но не бива да се получава така, че всички да се паникьосват; не бива да сте в ситуация да нямате време да говорите с никой, да не сте любезни с никой, да нямате време дори да медитирате. Дори докато медитират, някои хора се оглеждат дали нещо не е паднало – „Божичко!”, и отиват да го вдигнат. Няма да е изненада ако го правят и в църквата. Няма дисциплина за медитация, дисциплина да се медитира, за божието дело, дисциплина да се следва Божията воля – това го няма.

Докато тази дисциплина не се установи, онова, което ще правите, ще е нещо толкова земно и глупаво, безполезно пилеене на живота ви, без достойнство в себе си. Така че сега като Сахаджа йоги трябва да имате тази дисциплина да медитирате. После Силата, Амба, Тя ви познава толкова добре – Тя знае вашето минало, знае що за личност сте. Започнете ли да интроспектирате и да виждате за себе си какво не е наред с вас какво трябва да направите, за да стигате до състоянието на пълно равновесие, разбирате, че най-напред трябва да медитирате. Няма друг изход, трябва да ви кажа, няма друг начин. Някой каза: „Майко, спрях да ям това, спрях да ям онова.” – това не е нищо. – „Майко, правя това и стоя на главата си” – пак нищо. Вие трябва да медитирате, а медитацията би трябвало да е по малко сутрин и по малко вечер. И не си гледайте часовниците, докато медитирате. Трябва да си оставяте време за медитация, когато и да е. Отнема доста малко време.

Имам предвид, че дори съм виждала жени, на които им отнема толкова много време да се приготвят, че ако можеха да отделят поне една десета част от това време за медитация, ще бъдете, няма да имате нужда от много грим. Кожата ви ще се подобри, косата ви се подобри, лицето ви ще се оправи, всичко ще се оправи. Няма нужда да ползвате мазила, няма нужда да ползвате никакви парфюми или каквото и да е, самото ви тяло ще изпълнено с парфюм. Всичко ще ви се даде. Така че онова, което трябва да направим най-напред, е да се отдадем на Божията воля. За Сахаджа йогите е много важно. Щом се отдадете, всички ваши проблеми ще бъдат решени. Вие също отдавате проблемите си – „Отдавам ги на Теб. Боже, Ти реши проблема. Направи го”.

Това е толкова прецизна, толкова ефективна, толкова ефикасна Сила. А най-вече тя ви обича, грижи се за вас, прощава ви. Дори да направите грешка, ви прощава – Добре, всичко ще е наред.” Тя желае всички вие да седнете както трябва на троновете си, радвайки се на силата си. Така че каквото е необходимо, е направено с голяма грижа. На Наваратри, сега е десетият ден на Наваратри, който е най-важният за всички вас, точно сега Парамчайтанйа е станала активна. И чрез своята активност, би трябвало да знаете, е станала много могъща и ако някой се опита да се държи лошо с вас, да ви тревожи, си кажете: „Изобщо не бива да се притеснявам”. Тя ще се погрижи за това. Всички грешки, които сте сторили, всички лоши карми, които сте създали, за тях ще си получите наградата, без съмнение. Но ако сте реализирана душа – край; вие не сте на това ниво. Като да речем, обикновените хора могат да бъдат обвинени в престъпление, но ако сте се издигнали на по-високо ниво, до царски сан, тогава никой не може да ви повдигне обвинение.

Вие сте над закона. По същия начин, с вас е станало така, че никой не може да ви докосне, никой не може да ви разруши и никой не може да възпрепятства вашия напредък. Единствено вие самите можете да го направите. И никой не може да Ме нарани, никакъв ракшас не може да Ме нарани и никога не го е правил. Но именно вие можете да Ме нараните, защото в този живот Аз съм ви взела в Моето тяло и изработвам всичко в Моето тяло – вашето пречистване, всичко – което е трудна задача. А в самото начало тази Сила отиде при Адам и Ева и им каза да получат познанието. Така че това обещание трябва да бъде изпълнено, въпреки че е доста рискована задача. Специално на Запад откривам, че е много рисковано да накараш хората да разберат, че те са част и частица от Цялото. Много трудна задача е. Те говорят за големи неща. Виждала съм хора да пишат в наши дни статии, че нищо не е съществено, че науката е толкова ограничена, че не е решила проблемите ни.

Пишат всички тези дебели книги. Но ако им напишете, че сме открили нещо важно, не искат да ви видят. Не искат да се срещнат с вас. Нямат нищо общо с това. Така че не знам що за търсачи са те, с такъв огромен балон на егото отпред, а уж са търсачи. Какво търсят те? Егото, балонът – да речем, имате голям балон и паднете във водата – балонът ще ви влачи насам-натам, няма да имате цел. По същия начин те нямат никаква насока, казвайки „Ние търсим, правим това, правим онова” – без никаква цел и посока, без никакво разбиране, без никаква цел в живота, абсолютно безполезни хора. Те не заслужават нищо. Ние трябва да се опитаме да спасим колкото се може повече хора, но онези, които не желаят да дойдат, няма нужда, на нас не ни е нужно.

Те трябва да помолят, трябва да се смирят и да кажат: „Искаме да дойдем при вас” – само тогава ще са при нас. Аз никога не пиша никакви писма на никого „Моля, елате на Моята програма”. Всички тези фалшиви гуру пишеха писма до всички актьори и музиканти, и всички останали; Аз никога не пиша. Аз сама съм си реклама – ако искате да дойдете, можете да дойдете. Друга реклама Аз и не съм искала. Така че можете да си представите, че даденото много отдавна обещание, че ще имате познанието, сега вече го превърнахме в плод. И вие имате Познанието. Но би трябвало да се отъждествявате с това познание и би трябвало да знаете, че го имате, и че това познание можете да го давате на другите. А ние можем да трансформираме този свят в един прекрасен свят и да осъществим мечтата на Ади Шакти. Тя ви създаде с тази цел, изведе ви от човешко ниво до свръхчовешко ниво за тази цел, и ето какво трябва да направите.

И ако днес Ме боготворите като Джагадамба, то знайте, че самата Джагадамба не е нищо друго освен Ади Шакти. Освен ако вие хората не се издигнете до нивото да дисциплинирате себе си по божествен начин. Както някой хора все още пушат: „О, добре де, знаете, ние сме обикновени хора, не можем иначе.” Добре, да изчезват. Не се тревожете за подобни хора. Те ще бъдат изоставени, безполезни хора, къде ще идат? Мисля, че ще висят в предверието на ада, защото сега даже няма много място в ада; така че какво ще стане с тях? Но всичко това е на ваше разположение; единствено трябва да знаете как да се контролирате, да контролирате сетивата си. В дребните неща, в дреболиите не можем да се контролираме. Ако не можем да контролираме конете си, как може да стигнем стадия, който трябва да достигнем? Така че не прахосвайте енергията си в тези дреболии.

Просто си помислете: вие трябва да медитирате, трябва да се издигнете и вие трябва да го дадете на другите. Това е твърде възможно ако наистина обичате себе си. Ако се обичате, тогава трябва да разберете: „Виж тялото ми, умът ми, всичко ми е дадено от Бог. Колко е красиво то. И сега всичко е толкова прекрасно и ще бъде използвано от Бог за толкова велика цел”. Вие сте формовани, вие сте направени такива до определена степен; но сега имате ваша свободна воля и с тази свободна воля трябва да се издигнете. Със свободната воля трябва да разберете какво трябва да се направи и как да се достигне това състояние. Това е реакция на природата. Природата винаги реагира на човешките същества. Природата няма свободна воля, но Бог реагира и когато се прояви реакцията на Бог, тогава откриваме да се случват всички тези неща.

И ми се иска да можете да чуете лекцията Ми за Вишнумайа, която много, много добре обяснява защо идват всички тези бедствия, защо умират хора при тези бедствия. Това беше много добра лекция и се надявам, че всички вие ще я чуете, и ще я слушате отново и отново. Моите лекции не бива да са само за приятно прекарване на вечерта, а нещо, което би трябвало да се опитате да разберете. Каквото и да казвам Аз, то е истината, абсолютната истина и е нещо фино, каквото никой от тях досега не е казвал. Тъй като сте получили вашата Реализация, тъй като сте Сахаджа йоги, Аз мога да ви го кажа. Нека Бог да ви благослови.