Christmas Puja

Ganapatipule (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Christmas Puja, Ganapatipule (India), 25 December 1992.

Ще трябва да съм казала много неща за Христос преди – как Исус Христос е свързан с Шри Радхаджи, че Той е инкарнацията на Шри Ганеша, който беше Синът на Ади Шакти, първоначално, а след това беше даден на Шри Радхаджи и Шри Радха създаде като Махалакшми, като Майка Мария, тази велика инкарнация – Христос.

За западния ум е невъзможно да разбере как може да има концепция за непорочното зачатие, защото нямат чувство, никаква чувствителност, изобщо, към духовния живот. Индийците могат да разберат това. Много е лесно за индийците да разберат, защото имахме Шри Ганеша, създаден по този начин. Просто вярваме, не се съмняваме в тези неща. Каквото и да е казано за Бог не трябва да се подлага на съмнение с този ограничен мозък. Това не се прави Индия. Но на Запад, от самото раждане на Христос е имало спорове, спорове, аргументи, аргументи с този ограничен мозък, който имаха. Цялата религия в името на Христос е просто извращение. Такива ужасни неща са казани, че не е за вярване. Неговата чистота, Неговата святост, Неговата благоприятност изобщо не е разбрана на Запад, мисля.

Тези, които следват християнството – как могат да са толкова низки в морала си?! Те са добри за своята политика, икономика, така да се каже за своята легална страна, но моралното чувство абсолютно отсъства. Много е учудващо – тези, които са последователи на Христос, би трябвало да имат най-голям морал. Той е казал: „Не трябва да имате порочни очи“. Такова фино нещо! Дори окото не трябва да е порочно, не трябва да има лъст и ненаситност. Такова фино нещо е казал! И само помислете – хората на Запад не можеха да следват това, защото цялата религия беше опорочена под влиянието на Павел и Петър. Това, което са направили срещу Христос, е нещо много сериозно. И то все още продължава.

Все още католическата църква, въпреки че беше изобличена толкова много, продължава, в Индия също, навсякъде. Тази глупава Протестантска църква също продължава навсякъде. Какво добро име са донесли на Христос? Човек трябва да види. Първото и най-важно нещо, което е казал Той, е: „Трябва да влезете в Царството на Бог. Трябва да се родите отново“. Така че всичко е на умствено ниво. Вие сте родени отново, имате сертификат, родени сте отново – край! Умственото отношение на Запада е отговорно за убиването на великата инкарнация на Христос. Мисля, че това е друго разпъване.

Чрез ума не можете да разберете духовността. Казваха вашата: „Брейн тръст“, „Брейн тръст“. Казах: „Да се довериш на мозъка? Не мога да го разбера в Сахаджа Йога“. В Сахаджа Йога какво е „Брейн тръст“? Къде е мозъкът? В състояние на съзнание без мисли къде е мозъкът ? Този вид бизнес „Брейн тръст“ може би е подходящ за друго място. Но в Сахаджа Йога все още не разбирам какво правите в „Брейн тръст“. Защото някои хора искат да се качат на сцената и да ви говорят.

Те имат някакъв вид лудост, с която не могат да се справят. Така че е възможно да влязат в „Брейн тръст“, може би. Обаче не мозъкът, сърцето е това, сърцето е това, което трябва да се отвори. Защото това, което правим с мозъка, са всякакви видове материализъм. Всякакъв вид глупост е дошла единствено от човешкия мозък, не толкова от мозъка на животните. Ако отидете в някоя гора, можете да видите, че е чисто, ухае хубаво, толкова добре. Но поставете едно човешко същество там и ще знаете че този мръсен боклук е дошъл от някое човешко същество. Така че на практика са направили каша от всичките велики инкарнации. Но най-лошото е направено на Христос и Аз чувствам каква загуба е това. Така че трябва да разбираме Христос правилно.

Той е Вечното Дете, Той е Самата Невинност, Той е Източникът на Невинността и Той Дарителят на всички благословии във всичките чакри. Но това не означава, че като сте християни трябва да сте много горди: „О, Тя говори за Христос!“. Виждала съм много сахаджа йоги все още да се идентифицират с Христос, при положение, че въобще нямат нищо общо с Христос. Човек трябва да разбере как Христос в Своя чудодеен живот е показал толкова много чудеса. Преди всичко раждането Му беше чудодейно. Така че сега се дискутира раждането на Мария дали е било непорочно. За всичките инкарнации всеки вид раждане е непорочно. Те са отвъд грехове. Специални хора са. Могат да дойдат като човешки същества, могат да дойдат като ангели, могат да дойдат като какво ли не.

Те са божествени и трябва да разберем, че този наш малък мозък не може да ги дискутира, да говори за тях, а трябва просто да се отдаде и да ги боготвори. Те са много отвъд нас. За западния ум е важно да разбере, че животът на Христос беше такава благословия за тях, която са загубили, пропилели са я и че изобщо не са разбрали как да я уважават. Всичко се превърна в политическа, икономическа, безсмислена измама. Много отдавна съм ви казала как можем да докажем, че Христос беше Ганеша, че беше Логосът – това, което наричаме Брахманат, Първият звук. Ако гледате Муладхара от дясно на ляво , ще видите свастики, защото тя е направена от въглеродния атом. Ако гледате от ляво на дясно, ще видите Омкара и ако гледате отдолу нагоре, тя прилича на Алфа и Омега. В онези дни Христос е казал: „Аз съм Алфа, Аз съм Омега“. Сега сме направили анимация. Нямаме готовност да покажем, не зная дали бихте могли да уредите това някак, но можем ясно да видим, че това, което съм казала, може да бъде доказано.

Така че както боготворите Ганеша, по същия начин трябва да боготворите и Христос – тези, които боготворят Ганеша. Защото, виждала съм, хиндуистите се придържат строго към Ганеша, а християните се придържат към Христос. Дори след идването си в Сахаджа Йога носят тези черти. Ганеша е добре до определен момент, след това е важно да се молим на инкарнацията Му, която е Христос. По същия начин тези, които боготворят Христос, трябва да боготворят и Ганеша, защото Той е източникът, Той е потенциалната същност на Христос. Всичко това беше в Божествения план, направено с Божествено разграничение, всичко беше направено толкова красиво. Но, както казах, вие, човешките същества сте добри в посичането на всичко красиво. Ето така се е случило. Много, много е тъжно. На Неговия рожден ден днес трябва да решим, че трябва да бъде роден в нас отново, по подходящия начин – че Той е Алфата и Омегата.

Не зная по Негово време дали някой е знаел за тези символи. Тези символи също трябва да са дошли от несъзнателното при някои велики математици много отдавна. Ето защо тези символи се ползват точно като алфа и омега. Виждате Го ясно. Толкова е ясно сега в Сахаджа Йога. Можем да докажем толкова много неща напълно осезаемо. Как Христос е лекувал хора, какво е правел – всичко е реално. Можем да го докажем сега в Сахаджа Йога – как работят нещата, как работят енергиите. Но първо трябва да пречистим живота си, трябва да водим много честен, енергичен и чист живот. Видях онези сергии отвън.

Казах им да не поставят никакви сергии тук, защото извличат полза за себе си, не за Сахаджа Йога. Веднъж Христос е видял такова нещо, взел е един камшик и е ударил всичките. Сега Аз не мога да направя това. Човек не трябва да окуражава тези хора. Това не е пазарен център. Дошли сте за медитация. Ако се нуждаете от нещо, добре, ние сме купили неща за вас. Ако ги купите е възможно да има малка полза, може би не, но това ще отиде към Сахаджа Йога, няма да бъде ползвано а лична цел. Но тези хора отвън идват, поставят сергия и всички вие се втурвате, което означава, че все още висите наоколо с това нещо. За какво сте дошли?

Човек би трябвало постоянно да е медитативен в Ганапатипуле, през цялото време трябва да е в медитативно състояние и не трябва да се занимава с тези светски неща, които винаги правите отвън. Обаче онези хора знаят, че все още имате тези слабости. Затова са поставили сергиите. Лидерите трябва да спрат цялата тази глупост. Казала съм ви да не се храните навън. Миналия път всички пострадахте заради това. Обаче все още сергиите са налице. Това означава… Вижте, те знаят, че има някои тарикати, които биха искали да купят неща от тях, да се разболеят и да донесат лошо име на Сахаджа Йога. Така че първото нещо за Ганеша е мъдростта. Тази мъдрост виждаме в живота на Христос.

От самото начало Той беше толкова убеден, че на 12-годишна възраст отиде и говори на онези фарисеи – хората, които бяха свещеници. Ние все още имаме свещеници и муллахи, бъргии и всичките онези, така наречени дхармамантанди, навсякъде. Той отиде и спори с тях на такава млада възраст. Просто каза: „Какво правите тук? Какво е това? Всичко, което казвате, са само приказки“. Той дискутираше и разговаряше с тях. Но родителите му, вероятно, бяха изплашени, че онези хора могат да Го убият, затова Го отведоха в Индия. Той дойде в Индия за мъдрост. Не зная къде мъдростта липсва сега в индийците.

Но тази страна трябва да е била пълна с мъдрост, когато Той е дошъл и е останал в Индия. Ние имаме много спомени за Него. Дори цар Шаливахан Го е срещнал. Описано е в неговата книга, че е срещнал човек в Кашмир, който е бил много свят. Той Го попитал: „Как се казваш?“. Той казал: „Името ми е Иса“. Вижте сега, представете си – Иса! „И“ е думата, ползвана във Ведите за Ади Шакти. „Са“ означава „със“. Той казал: „Казвам се Иса“.

Той Го попитал: „От коя страна идваш?“. Той казал: „Идвам от една страна, която Ми е чужда, а тази е Моята страна“. Така че Индия, Бхарат, Хиндустан беше страната на духовността и човек не бива да се опитва да се състезава и да се чувства малоценен спрямо други страни, които са отишли по-високо в материално отношение. Не знаете къде са те. Ние трябва духовно да сме по-високо. Това, което е казал Христос, е: „Тази е собствената Ми страна“. Ясно е написано. Това означава, че Христос е приел, че тази страна на духовността е Негова. Ние принадлежим на тази страна на духовността, а не на материалистичен, светски, по-нисш вид живот. В Своя живот, който беше толкова кратък, каквото е казал, всяка дума е велика.

Но, както ви казах, Павел се е опитал напълно да промени, да редактира Библията и е поставил много неща там. Каквито слабости е имал, ги е поставил много добре. Неотдавна получих една книга, която е била скрита в една делва в Египет. Открили са я преди около 50 години. Книгата се нарича „Библиотека Хаммади“. Мястото се нарича Хаммади, където е била открита. Това, което е казвал Христос, е записано от Тома. Когато Тома е идвал към Индия, е поставил всички неща там. Много интересно! Относно пиенето е казал, че пиенето поражда поквара.

Това е лоша за ползване дума. Но християните не знаят. Напротив, мислят, че пиенето е позволено в християнството, много хубавичко. Той луд ли беше, че да разреши пиенето? Как може да позволи пиенето, което върви срещу съзнанието ви. Но те мислеха, че е добре да се пие. И това е, което хората са ползвали като голямо средство за привличане – че можете да пиете в християнството. В друга религия, например в католическата, можехте само веднъж да се жените. Така че имаха един брак и десет държанки. „Всичко е наред, позволено е. В Библията е написано, че можете да имате само един брак.

Не можете да се развеждате. Правете каквото ви харесва!“ Никакво чувство за моралност! И всичко отиде като дерайлиране към самите тях. Те приемаха една след друга всякакъв вид глупости. А основното нещо в живота на Христос е моралността. Той е в лявата страна, както можете да видите по Шри Ганеша. И после се установи в Агния. Моралността е същността на Неговия живот – това, което на индийски наричаме Неговия характер. Характерът ни се определя от това дали водим чист живот. Въвличаме се във всякакъв вид глупост.

Имам предвид, че ако отидете на Запад, ще се удивите какви неща правят. Искам да кажа, че дори не можете да повярвате. Аз дори не мога да спомена пред вас. Няма да повярвате, че тези така наречени напреднали страни, са напредващи към Бог. Невъзможно е! Дори не можем да си го представим. Такава нечистота, такава ужасна, разрушителна аморалност! Не зная откъде идва. Мисля, че има нещо нередно в генетиката. Откъде получават тези идеи?

Една след друга. Невъзможно е да повярваш, че тези хора правят всичките тези неща, а след това се обличат добре, отиват на черква в неделя, молят се на Господ и се връщат. Вие трябва да решите, вие трябва да изтеглите всичките тези хора в собствените си страни. Вие трябва да им кажете, че всичко това в името на Христос, в името на Бог е глупост. Трябва да излезете и да говорите за това. Също и за Шри Ганеша. Виждала съм в Пуна, бях изненадана, имаше Ганеша … Всички хубавичко пиеха, ужасни мръсни песни, някакви западни песни, някакви ужасни филмови песни имаше там и всеки ги ползваше като диско пред Шри Ганеша. Сахаджа йогите трябва да отидат и да се противопоставят на този вид глупост, който вършат – как може да пият в присъствието на Шри Ганеша. Никаква мъдрост на Шри Ганеша, никакво уважение към Неговата благоприятност. Не само пиенето, а всякакви неща.

Шри Ганеша е бил показван от тантриците като нещо много ужасно. Нещо, което се прави и от много така наречени психолози на Запад. Слава Богу един от тях, г-н Фройд, сега е изобличен. Другото качество на Ганеша, показано в живота на Христос, е посвещението към Майката. В тази книга Мария им казва за познанието, но Павел се противопоставя. Тя казва: „Това е, което трябва да постигнете“. Но той не иска да го направи, спори с Нея. Но после Тома казва, че това, което Христос е казал на Кръста, е: „Вижте Майка“. Тя е Майката на Христос, как смее той да Я обижда. Но тъкмо обратното, Павел изобщо не е уважавал жените, така че е посочил, искам да кажа, нарекъл Я е просто една жена.

Никакъв респект към Махалакшми! Никакъв респект. Можете ли да си представите?! Само една жена. И голям спор върви сред тези така наречени напреднали хора, дали жената трябва да бъде ръкополагана като свещеник. Ние мислим, че сме много изостанали, но Аз мисля, че те са много изостанали с религиозната глупост. Ние имахме Ганди и Мейтрей, такива хора тук и уважавахме Майката като Ади Шакти. Тя е Тази, която зовяхме, Тя е Тази, която ни създаде, Тя е Тази, която се грижи за нас. За нас Тя е важна, Шакти е важна. Те не Я наричат Шакти, а жена!

И се предполага, че са много напреднали хора. И всякакви други глупости правят в името на напредъка. Невъзможно е да се каже, думите не Ми стигат, чувствам се толкова засрамена от името на Христос. Днес, когато честваме чистия живот на Христос Той дойде на тази Земя. Те не могат да повярват, че Той би могъл да е толкова чист. Престъпниците не могат да повярват, че други могат да не са престъпници. Така че трябва в себе си да видим дали сме развили онази чистота на ума, която се изразява чрез очите ни. Очите трябва да станат невинни. В противен случай няма ефект. Ако се влачиш подир привличането на други хора, очароването на други хора и пр., не си сахаджа йоги.

Няма нужда. Щом светлината е в теб, хората ще знаят. Като сахаджа йоги трябва да имате светлината на Христос в живота си. Той беше млад човек, който дойде на тази Земя. И как живя! Той нямаше нищо общо с Мария Магдалена, която беше проститутка, но се застъпи за истината и когато хората започнаха да хвърлят камъни по нея, Той се изправи и каза: „Тези, които не са извършили никакъв грях, могат да хвърлят камъни по Мен“. Каква сила на Истината! Той не само беше чиста личност, но чистотата се изразяваше в Истината, в Неговото състрадание и обич. Такова състрадание е изразил, такова състрадание! Мисля, че Шри Ганеша е получил малка трансформация.

Шри Ганеша е определено много състрадателен към хората, които Го боготворят, а онези, които са срещу тях, той удря силно. Те трябва да страдат! И СПИН, това, онова – всичко се появява. Но онези, които са чисти хора, Шри Ганеша закриля. Христос е състрадателен. Прощава, защото вярва, че би могло да има трансформация. На нивото на Шри Ганеша Той мисли, че е по-добре да позволи да бъдат убити и да се родят отново, защото са много нечисти. Но Христос се надяваше, че може да промени хората. Обаче не можа. Разпънаха го.

Какви прекрасни хора трябва да са били, за да разпънат Христос! Безмозъчни, трябва да ги наречем, абсолютно без никакво разбиране за духовността, много безчувствени към истинското познание. Така че само мъдрият може да следва Сахаджа Йога. Тя не е предназначена за глупави идиоти, нито за много остроумни. Някои мислят, че са много находчиви, защото имат успех в живота, могат да правят някои остроумни изявления, могат да казват нещо много остро в спор. Тя не е предназначена за това. Затова Христос е казал: „Хрисимите ще наследят Земята“. Смирените в сърцето, не онези, които мислят твърде много за себе си, а смирените ще наследят Земята. Сред сахаджа йогите също само онези, които са смирени в сърцето, ще наследят благословиите на Майка. Трябва да сте смирени, трябва да сте мъдри.

С мъдрост ще станете смирени, защото тогава ще виждате къде сме в този огромен космос, ще чувствате, че сте влезли в Царството на Бог, за какво, как? „Как сме влезли тук? Как сме влезли тук? Толкова много се опитаха, хиляди години, жертвайки това, жертвайки онова, стоейки на главите си, гладувайки, как така изведнъж получихме тази благословия? Как се озовахме там?“ Когато започнем да гледаме това, се смиряваме. Това е благословията, това е милостта. Това не е чрез егото ни, чрез обусловеностите ни, а е просто милостта, състраданието, обичта, Сандра Каруна. И тогава се наслаждавате на променения си живот, на новото измерение на духовността, което е в Реалността. Сега познавате Реалността, познавате Тоталността, знаете всичко. А онези, които не са опознали себе си, не са станали сахаджа йоги.

Тукарама е казал с много прости думи: „Този, който е опознал себе си, е последният“. Вие можете да отсъждате за чакрите на другите, но не можете да съдите за собствените си чакри. Можете да интроспектирате другите. Можете да съдите другите, но не можете да съдите себе си. Знаете всичко за другите, но за себе си не знаете нищо. Тогава не сте сахаджа йоги. Първото нещо е, че трябва да познавате себе си: „Какъв вид его нещо правя? Какъв вид обусловеност имам?“. Дори сега хората имат толкова много обусловености. Така че има нова дисциплина – Сахаджа Йога.

В новата дисциплина трябва да сте хрисими, смирени и трябва да сте мъдри. Всяка ваша стъпка, всяка ваша дума, всичко трябва да изразява мъдрост – сахаджа дисциплина, която автоматично ви спира да не вършите нередни неща. Например Аз вървя и някаква жена внезапно пада в Нозете Ми, без дори да разбира, че Аз просто вървя и е възможно да падна. Или обхваща Нозете Ми. Всичко това е себе ориентирано – трябва да видя Майка, трябва да я срещна, докоснах Нозете Ѝ. Всичко това е его. Един сахаджа йоги стои назад, истинският сахаджа йоги е отзад. Оттам може да се наслаждава, защото знае, че съм навсякъде. Не иска да Ме види, нищо такова, просто така стои. Не си проправя път по някакъв начин. „Майка е тук“.

Това е, което Христос е казал – смирени в сърцето. Това е много голяма дума – смирен. Но хората не разбират „смирен“, защото на Запад, ако си смирен, хората казват: „Ти си слаб, трябва да си агресивен“. Ако трябва да похвалят някого, ще кажат: „О, той е много добър, много е агресивен“. Мисля, че тяхната генетика е малко по-нисша от нормалната, ще трябва да има някакви животни в тях, иначе как могат да мислят, че да си агресивен е нещо по-висше. Това е невъзможно. Как може човек, за когото се предполага, че е по-висша личност, да е като дявол? Как би могъл Хитлер да каже, че е от по-висша раса, при положение че самият той беше дявол? Много добре е за един дявол да каже: „Аз съм от по-висша раса“. Така че, занимавайки се със Сахаджа Йога – благостта на естественото смирение, не изкуственото смирение на бизнесмена, а естественото, което прави така, че да греете в своята велика, велика духовност.

Никой не може да ви докосне, казвала съм ви, освен вие самите. Само вие можете да пропаднете. Никой не може да ви докосне. Всички сте под закрила от всички посоки. Обаче ако искате да се самонараните, Аз нищо не мога да направя. И така отново стигаме до Тукарама… както Христос е казал: „Узнай своето Себе“. Първо и най-важно нещо в интроспекцията е да узнаеш своето Себе. Вие какво правите, опитвате ли се да гледате своето Себе или не? Той е казал също: „Вижте голямата „греда“ в очите на другите“. Това е добре.

Но гредата в своите очи? И вие започвате да виждате гредата в очите на другите. В това е въпросът. И така в медитацията си трябва да седнете и преди всичко да интроспектирате: „О, Христосе, о, Шри Ганеша! Моля Те дай ми мъдрост да видя себе си и да разбера какво не е наред с мен, да разбера къде пропускам всичките качества на добрия сахаджа йоги“. Просто да медитирате. И се чувствате толкова щастливи, толкова радостни, защото вътрешната ви непорочност ви носи радост. Обаче не казвате: „Аз съм непорочен“. Не казвате това. Но когато откриете вътрешната си чистота, тя е тази, която ви носи радост, не лошите ви качества и изостаналост, вашата лъст и ненаситност, не, това не носи радост.

трябва наистина да се концентрираме. Дори идвайки в Сахаджа Йога, хората мислят: „Как мога да я ползвам, примерно, за слава, за лидерство?“. Това е друг мит. Понякога мислят: „Защо да не я ползвам някак да изкарам пари?“. Започват някакъв бизнес. Не правете никакъв бизнес със Сахаджа Йога или със сахаджа йоги. Сто пъти съм ви казала. Ако го направите, ще имате проблеми. Не идвайте после да Ми казвате проблема. Сахаджа Йога е единствено божествен бизнес, това е всичко!

Всичко, което правите, е за Бог и по този начин го правите за себе си. Така че интроспекцията е много важна. Критикуването на другите трябва да е по-малко, а критиката към себе си и смехът над себе си са най-добрите. Аз много пъти се смея над Себе Си и казвам такива неща, ако сте забелязали, което прави живота толкова интересен. Това ще убие егото ви. „Как се опитвам да се утвърдя и къде е смирението, за което Христос е говорил?“ Това е естествената доброта в нас. Щом изгрее и се появи, ставате толкова красиви, толкова обични. Дали седите тук, близо до Мен или там, Аз зная кой е такъв. Сърцето Ми просто се отваря за такава личност. Зная кои са те.

Но дори и да зная, никога няма да ви кажа. По-добре е вие да узнаете своето Себе. „Узнайте Себето си!“ е Неговото послание. Истински, не чрез измама, защото заблуждавате себе си Кого заблуждавате? Знайте себе си без никаква измама, без никакви лъжи, с пълна концентрация вижте къде отива вниманието ви. Така ще се издигате. Няма да се издигнете, виждайки дефектите на другите, а ще се издигнете единствено като виждате собствените си недостатъци. Точно това е, което е казал Христос. Аз ви го казвам с много, много прости думи. Казал е още: „Обичай съседа си така, както обичаш себе си“.

Това е много, много голямо нещо да се каже. Възможно е единствено в Сахаджа Йога, защото сте колективни. Онези, които не са колективни, как могат да обичат съседа си? Искам да кажа, кой е съседът тогава, никой не е съседът. Те са аутсайдери. Но веднага щом станете колективни… Вижте, днес са 55 нации, толкова сте колективни, толкова морални, толкова красиви, никакви усложнения, нищо. Аз се преизпълвам с радост, когато виждам това. Но за да направим нещата идеални, трябва да интроспектираме. Социално, колективно вие, хора, сте се подобрили много, но също и индивидуално, в себе си трябва да се подобрите за ваше собствено добро. И така по този велик повод трябва да празнуваме, защото действително беше свършена такава огромна работа от Христос, въпреки че беше неутрализиран от онези ужасни духовници – което е направено във всяка страна, във всяка религия.

Но сега трябва да положим клетва, че ще спасим другите, които произнасят името Христос и правят нещо точно обратно. Ако това може да се направи, ако може да се постигне чрез вашия живот, работата на Христос е била извършена. Сега трябва да изразявате Христос чрез живота си. Ето това е. Чрез живота си трябва да изразявате, чрез чистотата, чрез смирението, чрез състраданието и мъдростта на Христос. Той беше абсолютно безстрашен. Затова трябва да сте безстрашни. Защото трябва да се страхувате единствено от Бог и от никого другиго. Това е всичко. И ако сте направили нещо нередно, тогава няма защо да се страхувате от Бог, защото Той много ви обича. Бъдете наясно с всичко, разберете, че всички сте обични хора, без съмнение.

Обаче трябва да сте такива, че да можете да боготворите себе си, да обичате себе си заради непорочността, която имате. Бог да благослови всички ви. Никой не трябва да идва насам докато не ви кажа. Седнете.