Easter Puja

(Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Easter Puja. Magliano Sabina, Rome (Italy), 11 April 1993.

Днес сме събрали тук на върха на тази красива планина, за да празнуваме възкресението на Христос.

От голямо значение за Сахаджа йогите е да разберат това велико събитие – Неговото възкресение, чрез което Той показа, че Духът не умира. Той беше, беше Омкара. Той беше Логос и Той беше Духът, и затова можеше да ходи по водата. А сега направихме и филм, където показваме Муладхара и въглеродния атом, като ясно се вижда, че ако погледнете атома отдясно наляво, се вижда правилната свастика. А отляво надясно виждаме Омкара. А когато погледнете отдолу нагоре, виждате алфа и омега. Това доказва, извън всякакво съмнение, че както Христос е казал „Аз съм алфата и омегата”, Той ясно е показан като инкарнация на Шри Ганеша. Сега имаме научно доказателство и ето как можем да кажем на хората, че това е факт. Не знам дали по времето на Христос алфата и омегата са били известни на математиците, но на Него определено са били известни, когато е казал „Аз съм алфата и омегата”. Той беше инкарнация, много забележителна и много важна за нашия възход.

Ако Той не се беше възкресил, ние нямаше изобщо да можем да постигнем нашия възход. Това е голям принос. Възкресението на Христос сега е видно във вашия собствен живот – какви бяхте преди и какви сте сега. Това е такава промяна, такава разлика, такова преобразяване. Именно Неговата саможертва на кръста и собственото Му красиво възкресение създадоха за всички нас начин да стигнем до това ново състояние на трансформация. Това състояние е различно за човешките същества и различно за Христос. Самият Христос беше Святост или Чистота. Неговото възкресение не е нищо друго освен физическо събитие, можем да кажем, защото Той не се нуждае от трансформация. Той не трябваше да преминава през никакво пречистване. Но онова, което се случи с Него, е, че Той възкръсна от смъртта.

Което символизира, че животът на човешките същества без духовност е като смърт, защото те вършат всичко без никакво разбиране за целостта, за реалността, за Абсолютната истина. Каквото и да правят, то в крайна сметка ги отвежда до разрушението им. Дори религиите, които бяха създадени от тези велики инкарнации са в пълен упадък. Не откривате и следа от религиозен живот сред всички онези хора, които претендират, че са тези, които могат да представляват онези инкарнации. Ако погледнете по-фино, е също много болезнено, че в името на всички тези велики инкарнации хората вършат невъзможни неща и се захващат с подобни дейности, защото нямат страх от Бог. В името на Бог вършат всички тези ужасни неща по целия свят. Разбира се, може да кажете, че Католическата църква беше разобличена. Навсякъде хората виждат, че всички тези фалшиви неща са разобличени. Но те използваха всички тези фалшиви неща уж под одеянията на Бог, духовността и красотата. Това е най-добрият начин да скриете нещо.

Цялата жестокост, цялото насилие, цялата грозота – използваха ги, за да го постигнат. И се стигна до такова ниво, че не можете да откриете даже и най-леката нотка на религиозен живот сред тези хора. Сякаш всичките крадци на света, всичките големи мошеници на света и всичките интриганти на света са надвили. И то само защото онова, което беше писано във всички книги и писания – че трябва да търсите себе си никога не беше сторено. „Трябва да познаеш себе си” никога не беше правено. Колко пъти Христос каза „Познай себе си”? Той също каза: „Вие трябва да се родите отново”. Така че веднага хората си взимат сертификат „Роден повторно” и започват да се възползват от този вид сертификат. Но не мислят какво благодеяние всъщност им е дадено чрез него. Най-много може да са направили пари от това.

Най-много да са получили някакви повърхностни сили но той не е направил нищо за вътрешната им природа, ако погледнете. Човек трябва да съжали тяхното безумие, начина, по който са се захванали с живота на Христос или на подобна личност с благородна и извисена ценностна система, а вършат такива долнопробни неща. В Сахаджа Йога сега вие сте трансформирали себе си. Бих казала, че вашата Кундалини е свършила работата. Но все още разликата между Христос и вас и тя е, че вие идвате от това обкръжение, от този начин на живот, от този начин на мислене, което изцяло е било разрушително за вас. Всичко, ако го погледнете сега, е било за разрушението ви. Така че когато излизате от това обкръжение, все още тези неща висят над вас. Все още те ви засягат. Даже когато се издигате все по-високо и по-високо, изведнъж откривате, че отново сте тласнати надолу от някаква странна ситуация към нещо унизително. Разбира се, понякога се шокирате от себе си.

Понякога приемате всичко това. Така че за един Сахаджа йоги е много важно, след като стигне до Себереализацията, да бъде много интроспективен. Вместо да гледа лошото у другите, би трябвало да види какво лошо има в него самия. Много е важно, че трябва да знаете до къде стигате във вашата духовност. Защото Христос не се нуждае от това, Той даже нямаше нужда да си прави интроспекция. Той беше нещо отвъд всякакво разложение и за Него това беше просто физическа трансформация, в смисъл че първо умря, а след това възкреси Себе си. Но за нас е много различно. Сега ние сме Сахаджа йоги, но бяхме обикновени човешки същества. Нямахме светлината в нас. Сега светлината влиза в нас и ние я виждаме тогава какви ставаме ние?

Ние трябва да станем самата светлина. Христос беше светлината. Той нямаше нужда да става нещо. Ние трябва да станем светлината А сега вие трябва да пазите на пътя, където тази светлина може и да бъде обезпокоена, да бъде намалена или напълно да изгасне. Така че поддържайте тази светлина във вас. Първото нещо, което трябва да знаете, че ако виждате тази светлина, това не е добре – това значи, че не сте светлината. Вие трябва да станете светлината. Когато сте светлината, тогава в тази светлина лесно можете да видите как работи вашият ум, какви идеи ви дава, как засяга разума, докато се издигате. Това ли е притеснението или отговорността, която имате? Или е от лошите навици, които сте имали, та във вас има пречки пред израстването ви като духовна личност?

Така че вие трябва да се пазите през цялото време и да видите за себе си как прогресирате. Това е много красиво пътуване, много прекрасно пътуване. Вчера бях много щастлива да чуя песента на руснаците, които описват пътуването, пътуването на Кундалини. Истина е, без съмнение, че сте реализирани души. По принцип не бяхте, но сега сте реализирани души. Вашето състояние е еволюирало. А онова, което липсва, е идеята, че сме напълно в ред и че нищо не може да ни навреди, нищо не може да ни повали. Ако развиете подобна егоистична представа, това изобщо няма да ви помогне. Онова, което трябва да направите, е през цялото време да се интроспектирате. Ето за това е медитацията да видите за себе си как поддържате духовното си израстване.

Никой друг не може да го направи. Това е ваша индивидуална работа. Разбира се, ако отидете в колектива, веднага там ще разберат в кои чакри имате блокажи, несъмнено. Там може нищо да не кажат, няма да го споменават, но определено ще знаят, че в еди-коя си чакра има проблем и че този човек има такъв проблем но самите те няма да знаят къде имат блокажи, какъв е проблемът им. Така че ако някой ви каже „Мисля, че имаш блокаж в тази чакра”, вие никога не бива да се чувствате зле, защото не обръщайки внимание на чакрата, вие рушите собствения си живот. Така че това, което трябва да направите ако някой ви каже „Мисля, че това е чакрата и там нещо не е наред”, е да благодарите на този човек – „Слава богу, че ми каза”. Като с огледалото – ако видите в огледалото, че нещо в лицето ви не наред, вие незабавно можете да го оправите. По същия начин, ако някой ви обърне внимание за нещо, трябва да сте достатъчно зрели, та да знаете, че е голяма благословия да ви се обърне внимание върху подобно нещо. Както онзи ден, имаше караница между две жени, както винаги. Има две жени, които винаги се карат.

А не бива да е така. Както двете очи никога не се карат. Двете ръце не се карат. Двата крака не се карат. Но ако има двама лидери, винаги има проблем. Трябва винаги да имате един лидер, иначе – голям проблем. Двама спореха помежду си – двама лидери спореха помежду си – и дойдоха при Мен. Веднага забелязах, че единият е абсолютно блокирал. Казах му: „Насочи си ръцете към Мен”. Когато насочи ръце, веднага отдръпна едната.

– „Какво става?” – А той: „Получавам горещи усещания, Майко”. „Ето това е. Сега знаеш ли какво не е наред с тебе?”. Каза: „Много съм избухлив, сега го знам. Много съм егоистичен. Не биваше да се държа така”. Но в същото време можеше и да се почувства обиден, защото съм му го казала. Но не се обиди, защото е Сахаджа йоги и знае, че за него това е благоприятно, че е добро за него. Изобщо не се почувства зле. Напротив, беше Ми благодарен: „Майко, заради Вас го открих. Иначе го криех в сърцето си”.

Проблемът в нас е, че сме постигнали голямо вътрешно развитие и сме го консолидирали. Също имаме голяма колективна сила, мога да видя, във всяка страна. Можем да даваме Реализация на толкова много хора и наистина можем да установим тези велики истини в живота си. Ние можем да го направим. Непрекъснато би трябвало да ги затвърждаваме. Но има един въпрос, по който човек не бива да е много сигурен – че напълно е постигнал крайната истина. Трябва много да внимавате по този въпрос. Виждала съм много хора, които се издигат много високо в Сахаджа Йога и внезапно падат много ниско. Това Ме натъжава много, изключително много. Причината е, че те нямат вяра – вяра в себе си и вяра в Сахаджа Йога.

Именно вярата липсва. Вие трябва да имате вяра в себе си и вяра в Сахадж. Сахадж означава, че има Божествена сила. И тази Всепроникваща божествена сила се грижи за нас. Сега тя може да бъде почувствана. Вие сте я почувствали. Не само на думи я има. Вие знаете, че това е така. Но даже знаейки го, то не е станало такава вяра във вас, а това е вярата, за която е говорил Христос. Това е вярата с просветлен ум, а не сляпата вяра.

А със сляпата вяра може и да сгрешите. Защо? С просветления ум, ако имате вяра, вие ставате изключително силни, изключително могъщи. Не може да има никакви проблеми, като вярата ви е просветлена. Така че вие виждате в Сахаджа Йога много хора, които са много стабилни, които са почтени, които са много ценни. Те са като хора, които знаят, че стоят на скала. Но онези, които все още не са стабилни, са хората, които си мислят, че все още изчезват сред някакви странни води на този живот. Скалите там са големи – да стоиш здраво върху тях – и това също идва от вярата, тоест че нищо не може да ни обезпокои, такава вяра нищо не може да ни притесни. Що се отнася до Христос, естествено, смятам, че Той знаеше всичко, така че беше сигурен. Той никога не се тревожеше.

Никога не се свиваше, не се съмняваше. Той знаеше, че е Синът Божи. И Той много добре знаеше този факт. И никога не го оспори, не го постави под съмнение, нищо. Така е и ето защо Той, казвам, стоеше здраво на скалата, докато другите хора, дори Сахаджа йогите трябва да станат като Христос, що се отнася до вярата. Тази вяра трябва да бъде разбрана. Това е просветлена вяра. Като Христос, който отиде да бъде разпнат. Той премина през всякакви неща, просто защото Той знаеше. Всичко това беше театър и Той участваше в този театър, играейки, и нямаше нищо сериозно.

Нищо нямаше да има значение и Той щеше да възкреси Себе си. Той играеше театър. За Него това не беше нещо сериозно. Той видя хора, които се подкачаха с Него, присмиваха Му се. В сърцето си Той също знаеше всичко „Тези хора, които се присмиват, не знаят какво съм Аз”. Но в същото време Той беше олицетворение на вярата, вярата в Себе си и в тази Всепроникваща сила. Всичко това ви разочарова, но за това трябва да имате абсолютна вяра. Да речем, че Аз имам вяра в някого. Естествено, ще му дам цялата работа. Ще му поверя всичко.

Ще държа ключовете при него, или парите, никога няма да се съмнявам в този човек. По същия начин, ако вие имате вяра – вяра в себе си, вяра в Сахаджа Йога, където сте се установили – ще се изненадате как нещата ще се оправят, как животът ви ще се подобри и как ще стоите здраво върху скалата; така ще се почувствате. Няма да имате съмнения. Няма да имате проблеми, нито болести. Така че това е подобно състояние, само с вяра. Но как получавате тази вяра? Проблемът е как да стигнем до тази вяра. Няма курсове за това. Няма литература. Няма лекции за това, но има едно пробуждане вътре във вас, което ще попита: „Кой съм аз?” – пробуждането „Какво съм аз?

Какво постигнах?”. То ще задава въпроси: „Какво точно постигнах? Какво получих от Сахаджа Йога?”. Всички тези въпроси ще стигнат до вас. И ако вие имате вяра, не сляпа, а просветлена, която е установена чрез много чудеса в живота, чрез много неща от живота. Ще откриете дребнички неща, в които е имало чудеса – в дребните неща. Имало е толкова чудеса дори в големите неща, в толкова много неща, за които никога не сте очаквали, че ще се станат. Сега вие знаете, че сте добре установени, че ви е много хубаво в Сахаджа Йога. Например, започва да вали. Половината от вас биха се притеснили – „Защо вали?” – но ще знаят, че имат много хубав покрив и нищо не може да се случи.

Нека си вали колкото си иска, а после ще имате и вярата, че няма да вали, че няма да се измокрите. По същия начин, тази вяра вътре в нас трябва да бъде абсолютно твърда, и това ви прави изключително силни ви прави отговорни за възкресението на хиляди хора, стотици хиляди хора. Имаме такъв тип живот, че само чрез нашето собствено установяване, чрез собственото ни разбиране, чрез собственото ни наблюдение ние улягаме в себе си, установяваме се в Сахаджа Йога. Това е нещо забележително. То се случи, случва се и би трябвало да се случи всички вас. Всички вие би трябвало да имате шанса да познаете вашия Дух и да познаете себе си. Така че човек трябва да има вяра в себе си. Виждала съм някои Сахаджа йогини да идват и да казват: „Майко, аз не съм добра, безполезна съм. Не върша нищо. Аз съм абсолютен мързел.”, или нещо подобно.

Добре, вие мислите така. Помолете се. Какво искате? Дори да не се помолите, ще стане. Даже и да не се помолите. Дори просто си помислете за това, ще се получи. Даже ако насочите вниманието си, ще се получи, защото тази Всепроникваща сила е единствената реална сила. Всички останали сили са безполезни. А тя е толкова ефективна, така състрадателна, че за част от секундата може да изработи нещата. Наскоро един йоги от Австралия беше измамен от човек, който го накара да купи земя и къща на много надута цена, за което този йоги нямаше пари.

Продавачът му каза: „Няма значение, дори да нямаш пари. Никой нищо няма да ти каже”. И този йоги му повярва. Сгреши като му повярва, бих казала. А после се реши и му плати с всичките пари, които имаше, за да резервира къщата. Някои йоги ходиха там. Имаше и пуджа там и мнозина ходиха. Толкова много пуджи и неща се случиха, разбирате ли, и толкова много хора ходиха и видяха къщата. Но този йоги се тревожеше, много се притесняваше и не можеше да разбере защо това му се случва на него и защо е поставен в такава трудна ситуация. Чувстваше се измамен и беше абсолютно потресен.

Нямаше си представа как ще излезе от тази бъркотия. Беше вкарал всичките си пари там. Всичко беше навързано и ако не платеше парите, щеше да отиде в затвора. И Аз му написах само „Имай вяра в себе си”. Само толкова – „Имай вяра”. И ето какво чудо се случи: някой предложи много по-висока цена за къщата. И този човек каза: „Разбира се, ще я платя. Каквото и да си обещал да дадеш, аз ще ти платя, ще платя над това, което ти дължиш”. Това е нещо невероятно. Толкова хора ходиха там, мнозина искаха да решат проблема, срещаха се с продавача да му кажат, че този йоги не може да плати.

Нищо не проработи. Нищо. Само неговата вяра. И можете ли да си представите как той ще забогатее. А трябваше да влезе в затвора. А сега ще стане богат човек. Има много чудеса като това, които се случват. Това е само финансовата страна на нещата, но знам, че вие знаете, че има толкова много чудеса, които ви се случват. След Реализацията, ако нямате вяра, това си личи; имам предвид, че сте много бедна личност. След Реализацията трябва поне да имате вяра.

Наистина е нещо изненадващо, че хората получават тяхната Реализация и всичко останало, а пак нямат вяра в себе си. Онези, които я имат, наистина са постигнали много. Така че разликата между нас и Христос е, че вярата беше част и частица от Неговото същество. А не, че Той трябваше да има вяра – Той беше вярата. Сега ние трябва да я имаме. Ние трябва да вярваме в себе си. Има толкова много случки, който мога да ви кажа, а и които вие можете да Ми кажете; толкова много инциденти, при които просто вярата е помогнала. Ако сте били в Румъния – мисля, че там се случи – една жена дойде на сцената. Тя не можеше да ходи. Трябваше да я докарат на количка и тя каза: „Майко, знам, че Вие можете да ме излекувате.

Никой не може да ме излекува. Знаме, че Вие можете да ме излекувате.” Каза го три пъти. Попитах: „Значи ти вярваш, че Аз мога да те излекувам” „Да” – „Тогава стани”. И тя просто стана, проходи. А после започна да тича и всички започнаха да се смеят. Казваха: „Майко, тя не е Сахаджа йогини”. Отговорих им: „Вижте вярата й”. Защото там, където има вяра, всички божества се появяват. Те са предизвикани. Трябва да го направят.

Те са показали вяра в този човек. Както винаги съм ви казвала, в Сахаджа Йога ние се доверяваме на хората. Имаме доверие. Един сред стотина може и да ни измами. Няма значение, ние се доверяваме. Вярата, която имате на даден човек, също работи в неговия ум – „Те толкова ми вярват”. А какво става с божествата? Вие им имате вяра, те работят. Веднага ще оправят нещата. Онзи ден Гуидо Ми каза: „Майко, казаха, че ще вали силно през следващите два дни”.

Отговорих му: „Добре. Не се тревожи”. Къде е дъждът? Изчезна. Вие можете да контролирате всичко, ако вашата вяра е под контрол. А когато говорим за вяра, знаете, това е предизвикателство към Всепроникващата сила, която организира, която знае всичко, която е толкова интелигентна, ефикасна. И над всичко, ви обича. И тогава вие проявявате вярата си. Възкресението в Сахаджа Йога е това, че вярата ви е твърда. Това трябва да постигнете – твърда вяра.

Тогава не се чувствате зле. Да речем, че не се срещна с вас. Да речем, мога да кажа: „Добре, елате, по това време може и да не съм там”. Няма значение дали Майка ще се срещне с вас или не, дали това ще се случи или не, разбирате ли. Всичко е за ваше добро, за вашето благо. Да предположим, че се изгубите на пътя – знайте, че трябва да е така. Ако трябва да погледнете живота на Христос, Той трябваше да бъде разпнат. Той трябваше да носи кръста. Трябваше да направи всички тези неща. Хубаво, както и да е – „Така е било писано.

Аз ще го направя”. Той никога не промърмори. Никога не зловидя. Той не искаше никой да споделя проблемите Му. Но вярата в Него самия Му даде такива огромни сили. Можеше да направи всичко. Можеше лесно да убие всички онези хора, които се опитваха да Го преследват. Щеше ли да навреди? Само с един поглед можеше да ги убие. Но не.

Той знаеше, че трябва да премине през всичко това и Той премина. В крайна сметка, Той беше победителят, Той спечели всичко. По същия начин един Сахаджа йоги трябва да гледа на живота си. Това е много ценен живот, много ценен в света. В наши дни колко са Сахаджа йогите? В процеса на еволюция колко ще станат Сахаджа йоги не мога да кажа. А погледнете ли веднъж света, то започвате да чувствате, че по-голяма част от него ще бъде разрушена или унищожена. Повечето хора няма да ги има. Не защото ние не сме на разположение, а защото те не са предопределени да дойдат в Сахаджа Йога. Не са определени да дойдат в Сахаджа Йога.

Така че вие сте такива щастливци, че сте получили вашата Себереализация, вашето възкресение. Но имайте вяра в това ваше възкресение. възкресението ви – във вашето същество сега – и така ще знаете колко ценни сте за целия свят и че онова, което трябва да правите, не е да мислите за някаква материална печалба, физическа изгода или емоционална изгода, а за духовна изгода. Какво сме направили за духовността – за нашата и за тази на другите? Това е единственото нещо, за което трябва да мислите, и ще се изненадате, че всичко е организирано, всичко се получава, всичко с времето си показва своите си резултати. Сигурна съм, че поне 80 процента от вас вярват в това, което казвам. Може и да са 90 процента. Но може да има около 10 процента, които все още си мислят: „Хубаво, Майка казва така, но тогава защо се случи това, защо се случи онова?” Както наскоро имах един журналист, известна личност, който каза: „Аз не мога да повярвам в Бог”. Попитах: „Защо?”- „Защото как може да има такива нещастия по света? Как може да има слепи деца?

Как може това и как може онова?” После започна да ми дава примери. „Добре сега – му отговорих. – Всичко ли Ми каза?” – „Да.” Аз продължих: „Сега да предположим, че ти седиш в царството на правителството на Конгреса или в правителството на вашия Андреоти или както го наричате. Така че ситуацията е обяснима. Ти все още не си стигнал в Божието царство. Ако стигнеш до това състояние и ако го постигнеш, и като се установиш, кажи Ми, имаш ли някакви проблеми?” – „Никакви” Попитах го: „Защо гледаш към негативната страна? Сега си представи, че има изход и има решение, и че може да дойде време, когато сред расата на Сахаджа йогите няма да има болести, никакви притеснения, нищо, никакви проблеми. Така че защо не видиш това? Защо искаш да видиш само момчето, което е сляпо? А защо не искаш да видиш, че слепецът е прогледнал?” Та този тип отрицателно отношение може да го имат също Сахаджа йогите.

Виждала съм ги. Някой е болен и те казват: „Майко, той е болен. Трябва да го доведа при Вас. Трябва да го видите.” Изобщо няма нужда. Вие можете да лекувате. Вашата вяра може да лекува. Знаете, че чичото на един йоги беше болен, а не беше Сахаджа йоги. Този йоги отиде да го види, а жената на чичото каза: „Ти си способен да се молиш на Майка, защо не Й кажеш да оправи моя съпруг?”. Мъжът беше болен от рак, на смъртно легло. А този йоги отговори с „Добре” и просто се поклони и се помоли: „Майко, моля Те, излекувай чичо ми”.

На третия ден чичото излезе от болницата и сега обикаля по целия свят. Въпреки че не е Сахаджа йоги, все пак се получи, защото щом един Сахаджа йоги казва нещо, божествата трябва да го изработят. Въпреки че онзи не беше Сахаджа йоги, няма значение. Божествата стоят зад всичко това. И това, че човек трябва да вярва в себе си, напълно – че ако тези сили са с нас, защо да не ги използваме? Защо да не развием тази пълна вяра, че сега сме Сахаджа йоги, сме в Божието царство и че тази Сила ще се грижи за нас? Тогава няма да избираме. Няма да се колебаем. Няма да се притесняваме ако трябва да отидете, да речем, в Сингапур или да отидете в Африка, или някъде другаде. Така че какво?

Ние все пак сме в Царството божие – където и да отидем, все е хубаво. И няма никакви тревоги. Ние сме роби на толкова много неща, на нашите часовници. Роби сме на обусловеностите, на такива неща. Всичко отпада. Няма значение. Какво значение има? Нищо не е важно. Докато сте едно със себе си, всичко е наред. Например хората Ми казват: „Майко, Вие пътувате много.

Как го правите?” Казвам им: „Аз никога не пътувам. Както сега тук седя на стол, така и там седя на стол. Това е. Само мястото за сядане се сменя. Никога не си мисля, че пътувам. Седя си хубавичко, удобно съм се настанила, добре Ми е, така че не съм изморена”. Така че когато имате пълна вяра в себе си, тогава не се притеснявате. Мнозина ще се чудят „Сега като отида там, ще има ли тоалетна или не, ще има ли място за спане или не?”. Нищо подобно. Вие търсите комфорта на вашия Дух. Ако има удобства, още по-добре.

Иначе може да спите навсякъде. Нищо не може да ви обвърже. Нищо не може да ви дърпа надолу. Никакъв навик не може да се върне отново, защото вярата ще ви пречисти напълно Тя ще ви просветли. Тя ще ви подхрани. Тази вяра не е нещо, което може да бъде вкарано в главите ви, нито може да бъде поставена в сърцата ви. Не може така. Тя е състояние, което трябва да постигнете и което можете да постигнете чрез Сахаджа Йога. Ето как нашето възкресение би било завършено, би било установено, би било ефективно и ще бъде пример за целия свят. Нека Бог да благослови всички вас!

Тук са само децата, има толкова много деца. Днес е денят на Христос, така че във всеки случай би трябвало да имаме деца да измият Моите нозе. Можеш ли да го поставиш тук, или ще трябва да го преместиш?