Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times & short talk in Marathi

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 28 August 1994.

Днес сме тук да боготворим Шри Кришна.

Както знаете, Шри Кришна е инкарнацията на Вишну. А Вишну е Този, който съхранява Вселената. Когато целият този свят беше създаден, беше необходимо да се създаде също пазител, защото свeтът щеше да бъде разрушен напълно. А ако беше оставен сам, без пазител, тогава каквито са си, човешките същества можеха да сторят какво ли не на света. Но така Вишну е Пазителят. Той е Пазителят и този, който единствено инкарнира истински. Разбира се, понякога Брахмадева също се е инкарнирал, но само Вишну приема форми. В нашия еволюционен процес Той е приемал различни форми. Идвал е на земята по различни начини. Но Той все пак имаше, както казвате, дванадесет (аватари) до дванадесетия беше Шри Рама – а до десетия беше Той.

Така че Той създаде също атмосферата за многото велики пророци около Себе си, така че те да могат да съхранят дхармата в тази вселена. Така че основата на съхранението беше дхармата, която е – както знаете – най-важната и здрава основа за духовния живот. Каквото трябваше да бъде установено в дхарма, беше именно равновесието. За хората беше навик да стигат до крайности във всичко. Така че Той създаде равновесие в нас. Първият принцип на дхарма беше създаването на равновесие. Ако човек няма равновесие, тогава не може да постигне извисяването си. Толкова е просто. Ако вашият самолет няма равновесие, не може да се издигне. Ако няма равновесие на кораба, да речем, той няма да се движи.

По същия начин, първо човешките същества трябваше да постигнат баланс. Но те са родени с различни възможности, с различни способности. Казано е: Йа Деви сарва бхутешу Джати рупена самститха – тоест наклонностите са различни. Хората са родени с различни склонности, с различни лица, с различен цвят, защото трябваше да се създаде разнообразие. Ако всеки изглеждаше еднакво, хората щяха да изглеждат като някакви роботи или нещо подобно. Така че всеки беше създаден различен, според страната, според родителите. Всичко това беше организирано според Принципа на Шри Вишну, който създаде този свят с голямо разнообразие. Той даде многообразие, а Шри Кришна е неговият господар. По времето когато Шри Кришна дойде, хората бяха иключително сериозни и бяха станали много ритуалистични. Причината беше, че Рама дойде и заговори за марйадите, а тези марйади направиха хората крайни, изключително сурови.

При тази строгост хората загубиха усещането за радост, усета към красотата, чувството за разнообразие. Така че инкарнацията на Шри Кришна се появи, както я наричаме Сампурна – пълна, защото Той имаше 16 венчелистчета. Както луната има 16 кала (фаза), Той има 16 венчелистчета, така че е Сампурна и е Пурнима – както казваме – пълната луна. С пълнотата на своята инкарнация на въплъщенията на Вишну от Вишну до много други Той дойде като завършената инкарнация, целокупността на Шри Вишну беше проявена. Така че каквото липсваше в инкарнацията на Рама, Той го разви. Както знаете, в този център – в Дясно сърце – имате 12 листчета. С това Той показа толкова много неща, които хората напълно изпуснаха, защото – за съжаление – „Гита” беше написана. Когато „Гита” беше написана, хората започнаха да следват книгата дума по дума, без да разбират. А в „Гита” посланиетоМу никога не беше за мир. Той не казваше, че би трябвало хората да бъдат мирни.

Беше нещо като джихад. Той го каза на Арджуна: „Ти трябва да се биеш. В това време трябва да се бориш за дхарма, за истината и трябва да се биеш”. Тогава Арджуна рече: „Не мога да убия моите чичовци и не мога да убия дядо си, нито роднините си”. Той го попита: „Кого, кого убиваш? Те вече са мъртви”. Защото нямаха дхарма. Ако вие нямате дхарма, тогава вече сте мъртви. Така че какво има да се убива или да не се убива и ето какво виждаме в наши дни, специално в Америка, която е страната на Вишудхи. Те нямат дхарма, така че вече са мъртви под опиатите – или както му казвате под страха от всякакви болести.

Те вече са мъртви и кого ще убивате? И това послание Той даде на Арджуна при Курукшетра. После каза: „Попита Ме дали да убиеш тези хора, защото имам дхарма в Мен. Аз ги убивам, добре. Но какво има отвъд това?” Какво стои отвъд? Той описва Сахаджа Йога. Отвъд това беше Сахаджа Йога. Първо Той описва във втора глава кой е Ститха Прагйа – човекът, който е балансиран. После казва, че такъв човек никога не се гневи. Не се ядосва.

Отвътре е напълен с мир. Онова, което Той описва по-късно, са всъщност днешните времена, или можем да кажем нашата Сахаджа Йога, в която Той говори как ще се появи една личност. Не е писал, не е казал как да станете това, но описанието е като това на Христос – мисля – където Той какзва, че ако някой ви удари по едната буза, трябва да обърнете другата. Всичко това е всъщност описание на Сахаджа йогите от бъдещето. А не от времето, когато Кауравите се биеха с Пандавите. Не от онова време. По време на битката Той каза на Арджуна: „Ако станеш Ститха Прагйа, тогава се издигаш над всички тези проблеми, на всички разбирания, които имаш, и ставаш абсолютно омиротворен в себе си. Така че от една страна – каза – трябва да се биеш”. В днешно време не се налага да се бием с Кауравите, няма Каурави. Петимата Пандави трябва да се бият с Кауравите.

А какво са тези петима Пандави? Те са нашите сетива или, можем да кажем, те са космосът, разделен на различни елементи. Едната страна. Те трябва да се борят, трябва да се бият с Кауравите, които са в нас. Има сто Каурави, не един. Тоест, ако погледнем по-широко, можем да кажем, че природата трябва да се бори с онова, което е против природата. Хората ще кажат, че гневът е естествен, да се ядосваш е естествено, да си агресивен е естествено. Не е. Гневът и всички подобни неща може да са били естествени, но сега трябва да знаем, че имаме естествената способност да се извисим. Естествено е да се издигаш. Естествено е да бъдеш ститха прагйа.

Естествено е да бъдеш Сахаджа йоги. Това е също вродено в нас, вътре в нас. Например, семето е семе. Когато е семе, го наричаме семе. Добре, естествено е да е семе, но после покълва и става дърво. Така че за семето е естествено цялото това бъдеще, всички хиляди дървета, които ще стане, да бъдат също в това семе. Както знаете, сега се експериментира в едно семенце да може да имате минимум хиляда малки, малки зародиша, които да могат да се превърнат всичките в дървета или растения. Това е нещо ново, което се появи. Така че когато Той каза, че вие трябва да станете ститха прагйа, се опитваше да каже, че би трябвало да постигнете вашето равновесие. Когато го каза, тогава се водеше война.

Когато воюваха, добре, трябваше да го правят. Ако трябва да воювате с хората, ако трябва да ги убиете, може. Но после, щом войната свърши, тогава онова, което трябва да направите, е да изградите вашите духовни сетива. Сега изграждането на духовните сетива е наша работа и ето това трябва да вършим ние. Не само дхарма. Много Сахаджа йоги си мислят, че се движат според дхармата, така че са наред. Работят според дхарма, живеят дхармичен живот. Така е. Много съм изненадана и щастлива, че го правят. Но това не е краят. Това е само частта на равновесието, където се балансирате.

Това, което трябва да направите, е да продължите напред и да изградите вашето духовно Себе и да го разпространите. Това също е работата на Шри Кришна, защото Той е Този, който комуникира навсякъде. Както знаете, Америка комуникира навсякъде – погрешно, но го прави. Тя взе компютрите, има ги, всички неща за комуникации са направени там, защото на тях им е вродено да комуникират. Но понеже не вярват в Шри Кришна, нито в дхармата, самата основа е погрешна и на тази погрешна основа започнаха да се разпростират. С тази много, много грешна основа започнаха да разпространяват цялата мръсотия и поквара – не знам как да го нарека – което е против човешките същества, против нашия възход, против Бог. А те вършат всичко това. Защо? Защо вършат каквото не би трябвало? Мисля, че е заради интелекта.

Техният интелект, който също е – бих казала – мозъкът, който пък е седалището на Вирата. Представяте ли си? Той е седалището на Вирата. А с интелекта си какво правят? Казват, че е естествено. Естествено било да си адхармичен. Естествено било да си агресивен. Естествено било да си ориентиран към парите. Всичко, което имат, за тях е естествено, защото според тях, чрез интелекта си някак успяват да се убедят чрез рационалността, че това е правилният начин за действие. Без това не може да съществувате.

Имам предвид, че това изглежда е тяхната култура сега. И ако тази култура е навсякъде, не само в Америка, а навсякъде, този вид безсмислена култура е приета заради интелекта. Те са много по-интелигентни. Виждате, че ако човек винаги мисли за пари, естествено става много интелигентен, в смисъл, че става точен. Става находчив. Той става умен, хитър, сякаш знае всичко. Започва да си мисли, че знае всичко, че каквото и да върши, е прав, че както и да се държи, е прав. Така че всички онези Пандави, които има в себе си, тези елементи, които има в себе си, ги използва за разрушителна цел, абсолютно разрушителна, антибожествена. И не го осъзнава, защото интелектът му винаги го оправдава. Каквото и да върши, е оправдано.

А Шри Кришна е дал толкова много мозък на тези интелектуалци, че те също се опитват да вървят против дхармата. Например, опитват се да опишат живота на Шри Кришна, казвайки, че самият Той е имал пет жени, по-къно е имал 16 жени. Всъщност те бяха Неговите сили. Но без да се разбира какво беше Шри Кришна… Защото интелектът е тлокова груба глупост, че не ви води до правилното мислене, а винаги до погрешното; води ви така, защото вие искате да оправдаете всичко и това оправдаване ви кара да живеете със себе си. Иначе нормално, не можете да живеете със себе си. Много е трудно да се живее живот, който е адхармичен, който е агресивен, който е – може да се каже – подклаждащ война. Но те го живеят. Така че всичко, което се очаква от едно човешко същество, точно обратното, неговата противополжност е била извършвана във всички тези западни култури. Можете ясно да видите как го оправдадат. Могат да оправдаят неморалното.

Появи се един г-н Фройд. Той измести дори Христос. Разбира се, щеше да го направи, защото Христос беше по-стриктен дори от Мохамед Сахиб, казвайки, че ако очите вършат грях, трябва да се извади окото, а ако ръката съгрешава, трябва да се отреже. Мисля, че повечето европейци и американци щяха да са без една ръка, според Христос. Слава богу, че Го следваха до опредлена степен. А също Мохамед Сахиб си помисли, че щом Христос е направил толкова много за мъжете, защо да не направят и те, мюсюлманите, нещо за жените. Така че направи неща за жените. И двете неща бяха прекалени за човешките същества. Те не ги осъзнаха. Кой ще ти вади око за това?

Те си имат интелект. Ако гледат много жени, има си оправдание – било естествено. Виждали ли сте някое животно да се държи така, щом животните са естествени същества? По-лоши сме и от животните. И що за каша забъркахме с това разбиране, което идва от интелектуалците, които се опитват да ни кажат нещо, а ние го приемаме. Така че единият от проблемите е, че ако някъде има интелигентен човек, той доминира. Да речем, започва някаква мода. Всички я следваме. Това е мода. Но защо я следваме?

Мода е. Интелектът на един предприемач може наистина да ви направи на пълни глупаци. Но не и мъдрите хора. Те ще кажат: „Изчезвайте, вече сме го чували това”. Това е що се отнася до морала. Той е практикуван най-лошо на Запад, и по-лошо дори от животните, бих казала. И ето как страдат днес. Те страдат от толкова много болести, от толкова много проблеми. Второто, което винаги оправдаваме, е насилието. Сега не се води война на Курукшетра. Но виждате насилие навсякъде.

В Америка е ужасно. Когато дъщеря Ми отиде там, свали всичките си накити, остави ги на Мен. Тя каза: „Мамо, не мога да ги нося”. Нищо не дадоха на момичето. Всякакви изкуствени неща му дадоха, защото може да ви убият заради тях. Не казвам, че е само в Америка. Навсякъде е така. Защото Америка е гуру за всички. Това с гурутата започва в Америка, а хората просто сляпо го последваха. Така че сега насилието навлиза във всички филми, в индийските също, но те имат някои възражения.

Може би е прекалено за нас. Но ако това, че можете да убивате всеки, ако това продължава така, вижте, ако това е критерият за величие, тогава руандийците би трябвало да стоят най-високо в процеса на еволюция. Да се убива човек не е позволено. Казано е: „Не убивай”. Мюсюлманите убиват. Всеки убива всекиго. Скоро в Индия убиха един много хубав човек за едното нищо. Идеята за агресията в крайна сметка ви води до убийство. Вие не можете даже една мравка да създадете. Как може да убивате човешки същества ей така?

Разбира се, работата с убийствата стигна съвсем до крайност, както Хитлер вярваше, че е връхът на света. То е същото – вие просто забравяте какво сте и започвате да приемате чрез егото си, че сте нещо много велико. Също напоследък откривам в Сахаджа Йога някои хора да казват, че са богове, че са божества и други такива. Тая работа с егото всъщност взема енергия от вашата интелигентност, а най-големият враг на човека е неговата интелигентност, мисля, защото е толкова ограничена, толкова обусловена и толкова арогантна, и толкова сляпа. Мъдростта е друго нещо. Мъдростта не я получавате в колежи, училища, университети, никъде. Откъде я получавате, мъдростта? Получавате я чрез вашия Дух, който ви дава пълна представа за това кое е правилно и кое е грешно. Каквото е грешно, ще бъде прието чрез интелекта, винаги. Интелектът не е мъдрост, трябва да го разберете.

Това са две отделни неща –мъдрост и интелект. Кришна беше известен като Дипломатът. Той имаше Божествена дипломация. Какво занчи това? Той беше много интелигентен, без съмнение. Без това не може. Срещала съм хора, които са много високопоставени, а даже не са много интелигентни, но съм виждала, че интелектът е опасно нещо. Така че Шри Кришна използваше интелекта си. Той е самата сила. Нищо не може да го доминира.

Дори интелектът му не може да Го доминира. Той използваше Своя интелект. Би трябвало да виждате разликата между двете неща. Би трябвало да сте в състояние да използвате вашия интелект, а не да бъдете доминирани от него. Така че Той използваше интелекта си, чрез който реши много проблеми. Цялата Негова дипломация беше да използва интелекта си и то да го полза за целите на Божественото. През цялото време Божественото в Него му помагаше да използва интелекта си. Така че разликата е в това, че ние сме роби на нашия интелект, а Той е Господарят на своя интелект; не само на това, на всичко. Той е овладял обусловеностите си, овладял е емоциите си, Той е господар на своето тяло. Той е господар на всичко.

А когато го овладеете, виждате много ясно интелекта си – „Аха, ето какво внушава. Не така.” Интелектът може да ви даде много т.нар. положителни идеи – че сте господарят на целия свят. Предполага се да е положителен. Или същият инетелкт може да ви даде идея, че сте нищо. Този интелект ви разиграва. Сега не бива да сте водени от вашия интелект, а от вашата мъдрост, понеже сте Сахаджа йоги. И имате много добър инструмент да го почувствате. Чрез вашите вибрации можете да си дадете сметка кое е добро и кое е лошо. А понякога може да видите, бидейки човешки същества, че също се появяват някои интелектуални ефекти.

Но със Сахаджа Йога можете да прецените какво ви говори интелектът. Защото интелектът, който имате, е произлязъл от какво? Това е главното. Би трябвало да стигнем до финия въпрос как този интелект е дошъл до нас. Интелектът е стигнал до нас, защото нашият мозък много бързо стана активен. Виждала съм някои изключително интелигентни деца, но те нямат мъдрост. Ако само умът ви се развива прекалено – може майка ви да е много интелигентна жена, а и баща ви да е много интелигентен, наследствеността ще е голяма така че го получавате. Или може да са обстоятелствата, като да речем, че сте родени в дадена страна и изведнъж ставате много интелигентни. Виждала съм американците, те четат през цялото време. Виждате ги да четат през цялото време.

Даже англичаните четат. Но какъв е резултатът от цялото това четене, не знам. Ще прочетат всяка книга. Ако ги попитате какво е копютър, познават компютрите, разни неща, всякакви… Аз не знам как дори да изгася телевизора. Ако ги попитате за телевизора, ще знаят, ще… каквото поискате да знаете за машинариите, те ще го знаят. Знаят всичко за политиката, ще ви кажат чий е този баща; „Не, не; това е така, онова е иначе”. Всичко това е авидйа, не е познание. То е не-познание. А те си мислят, че са много интелигентни, защото знаят всичко, за всичко. Та с този интелект, тъй като се появява съзнанието, те започват да създават много интелектуални идеи.

Специално в Америка съм виждала, че имат всякакви странни неща за деца, само за да измъкнат пари. Да речем, някаква смешна кукла или нещо подобно има рожден ден. Представяте ли си? Да има рожден ден, а понякога даже хората правят големи партита за това. После започват да искат да празнуват рождения ден на някое куче, така че празнуват кучешките рождени дни. Всеки може да им вкара някаква идея в главата. После има организации, където им казват: „Добре, когато умрете, кажете ни какъв костъм искате да носите, каква вратовръзка, какви обувки, какви дрехи, а после и в какъв ковчег искате да ви сложим – пластмасов, дървен или нещо друго…” Тоест да е предвидено, до такава степен, че някои хора казват: „Замразете ни, така ще си стоим”. Най-лошото нещо, мисля, особено в Европа, е, че те хубаво са изрекламирали и продават ходенето на почивка. Така в Италия ако човек не отиде на почивка, ще си каже: „Животът ми е в криза”. „Каква?” – „Не можах да отида на почивка”.

Освен това се казва, че трябва да отидете някъде, да хванете тен, да стоите по хотели, и се появиха толкова много хотели. Всеки трябва да отиде някъде. Особено се изненадах, че цяло Милано е затворено за един месец. Не можеш никого да откриеш. Вижте, мисля, че ако всички отидат да живеят в джунглата, би било по-добра идея. Ще научат много повече, вместо да плият времето си на морския бряг. Развалят цялото крайбрежие. Нямат уважение към морето, което е техният Баща. Нямат уважение един към друг. Жените се опитват да отслабнат и да изглеждат много добре, та да могат да се разголят там.

Цялата индустрия е толкова лоша. Тоест, ако някой Ми кажеше да отида на море, не бих отишла. Бих мразила да ходя на място да гледам толкова много глупави жени на слънце, заети с хващането на тен. Как бихте могли да приемете такава глупава идея, ако сте интелигентни? Днес има толкова много широкоразпространени идеи, идващи главно от Америка, трябва да кажа, които вие, хората следвате. Както казах, Америка е гуруто на всички хора от Изтока, на всички от Европа и Англия. после, случва се и друго. Вижте атмосферата, в която живеете. Специално в Англия го забелязах. Може и да са нищо, знаете ли.

Имаше един боклуджия, който дойде в къщата ни, а по това време у нас беше председателят на Върховния съд в Хага, представяте ли си, най-висшият съд на света. Казах на боклуджията: „Трябва да изчистиш тези неща” – „А, твърде много са.” Както обикновено, те са много – не знам как да го кажа – но глупаво горди със себе си. „Вие не разбирате”. Попитах го колко пари иска. Дадох му десет паунда. В онези дни десет лири бяха много пари. Той каза: „Вие не разбирате законите, вижте се – всичките сте индийци, негра”. Господинът, който ни беше на гости, излезе и го попита: „Защо крещите тук?” „Ти, негро, не разбираш нищо от закони”. Той е председател на Световния висш съд, а този глупав англичанин му да говори така. Англичаните, в известен смисъл, наистина са тъпи, защото техният ум никога не им казва, не им говори, че са нищо.

С какво се гордеете? Толкова глупави хора са. Не зная, може и да са замръзнали от студа или нещо подобно, но се мислят за много умни. Тяхната начетеност беше нещо хубаво, но се изненадах, че в миналото техните ерудити говореха, че чернокожите са като зверове. Има толкова много книги написани за това и те приемаха, че чернокожите са като животни, докато самите те живееха като не знам какво, по времето, когато черните бяха много по-напреднали. Така че представата, която имат, я виждам също и тук. Мога да видя, че англичаните се имат, мислят се за голяма работа. Но не разбират, че не знаят нищо. Те нямат мъдрост. Живяха в Индия триста години.

Никога нищо не научиха от Индия. Представяте ли си каква им е мъдростта? Техните ерудити, някои от тях, са все пак съмнителни. Да речем Бърнард Шоу – мисля, че е много неясен. Поставям го високо като писател, но двойствен. А после идват французите, боже пази. Как може да се отрича Шри Кришна може да видите много ясно у французите. Те искаха да станат най-висшите в дипломацията. Напълно им липсва дипломация. Безполезни хора.

Поставиха телефоните в Индия така, че ги развалиха. И сложиха началото на култа към пиенето. Можете ли да си представите Шри Кришна да пие всички тези неща? Имат си речник на пиенето, на всичко. Написани са книги подир книги. Имам предвид, представете си как всеки развит човек приема този тип глупава култура, където трябва да знаете какво да пиете, какво да купувате, какво да слагате, в каква чаша да наливате. Те всички са някакви акробати, нищо друго. Как са могли да приемат нещо толкова глупаво за общоприето? Проституцията е друго общоприето нещо. Що се отнася до морала, те наистина отрекоха напълно Принципа на Шри Кришна.

Начинът, по който развращават хората… а расизмът ги бие всички. Можете ли да си помислите да разделяте хората по цвета на кожата? Напротив, бих казала, че специално в Индия черните са много по-еволюирали от всички бели взети заедно, защото имат мъдрост. Те са по-мъдри. А тези бледолики, те отиват… А как стигнаха до Америка? Доминираха толкова много, завоюваха я, настаниха се там. Вчера видяхте как хората от Сиера Невада вярваха в мъдростта и как живееха. А им взеха всичките земи. Вижте, сега всеки чудесно е собственик на Америка. Как?

Вие сте незаконни заселници. Дойдохте от други страни, избихте хиляди и хиляди хора, без да се чувствате виновни за това. Това значи, че даже не сте човешки същества. А хубавичко се настанихте като американци. Не зная как се е появила тази дума „Америка”, но ако значи амар, те не са. Значи те не са „а-мерикас”. Не зная и за двете думи как са се появили, а им прикачиха някакво значение, но интилектът им нарастна още повече. Защо? Отново заради ориентацията към парите. Не разбирам от икономика, но начинът, по който правят тяхната от небивалици, които излизат от главите им, хвърли всички страни в рецесия, всякакви измами и мафия.

Това е резултатът от тяхната т. нар. икономика. Сахадж икономиката е много различна. Ние не сме ограничени от всички тези глупави идеи, които властват като икономика. Те не са нищо освен експлоатация. Маркетинг. Те са как да впечатлите хората, как да продавате нещо, как да правите едно или друго. Всичко това не е нищо друго, бих казала, освен финансова агресивност. Ами Шри Кришна? Той беше царят и живя като цар.

Но също живя в много скромен дом в Гокул. Той не беше обвързан. Така че първото нещо е как те са обвързани към парите, всякакво оправдание за вземане на пари било добро. Веднъж отидохме на хотел в Индия. С нас бяха няколко приятели американци и както обикновено, не можем да ядем като американци, Индийците не могат да се състезават, не могат да ядат толкова. А те ядяха ли ядаха, но не можехме да се мерим с тях, наистина; ако трябва да съм честна, не сме добри в това. След известно време те попитаха: „Приключихте ли?”. „Да – отговорих”. „Добре – повикаха келнера – опаковайте ни го за вкъщи”. Казах: „Какво?

За какво искате да пакетират това?” – „Платили сме за него.” „Да, платили сте, но Аз… В Индия никой няма да яде храна, от която е ял друг.” – „Не, да я пакетират”. И нямаха никакъв срам, толкова са безсрамни. Казах им: „Ние не правим това в Индия.” А те: „Защо не?” – Отговорих: „Това са лоши обноски.” „Но ние сме платили за това. Щом си платил за нещо, няма лоши обноски.” Казах: „Не искаме да се пакетира”. „Ние ще го вземем. Ще ни е за довечера. Ще ни е за вечерта”. Бях изненадана, че толкова стиснати хора говорят, че са много богати и се мислят за голяма работа, изключително стиснати. Американците само изглеждат чудесни, трябва да ви кажа. От Моя опит те не са като англичаните, които гледат отвисоко на всеки.

Не, с тях не се чувствате така. Но са много повърхностни. Давате им десет подаръка; те дори няма да ви дадат един. Изобщо нямат усещане, никакъв срам. Защо? Защото всичко е „платили сме го”. Имам предвид, че ако отидете някъде, на ресторант и другаде, ще се изумите. В Америка ви опаковат храната, ако ви е останала. Правят го. Могат да стигнат до такава крайност в скъперничеството си, без да се срамуват.

А скъперничеството е вън от Сахаджа Йога. Не може да бъдете стиснати. Вие трябва да бъдете щедри. Трябва да давате. Трябва да имате усещане за другите. Това е единственият начин, по който можем да изразим себе си. Цялата тази щедрост не е за да ви прави големи герои. А най-лошото, най-най-лошото е Холивуд, филмовата индустрия. В името на индустрията можете да правите какво ли не. Холивуд създава толкова ужасни филми, но най-лошото е, че дават награди на най-лошите филми.

Даваха един филм, не съм го гледала, Аз не мога да го гледам. Казаха Ми, че във филма един мъж е канибал и яде човешка плът, и това го показват, а хората се радват. Много, много известен. Освен това, не само че е известен, а получил награди за най-добър филм, най-добър актьор, най-добър… Трябва да хванете режисьора и да го накарате да яде човешка плът. Това е единственият начин, мисля, това ужасно нещо да… След това правят и други филми. Гледах един друг, само за кратко, където показват всички мъртви тела да висят… Ужасно! Защо хората обичат да гледат такива ужасни неща? Що за характер имат? До къде са стигнали? Защо се радват на неща, на които нито едно човешко същество, ако е такова, няма да се радва?

И това продължава. А тая работа с хелоуин – гледах един филм, казах си: „Боже! Това си е ад, който са измислили, но е като гнева на Шри Кришна.” Така че беше съзнанието Кришна, мисля, което работеше там. Има хиляда и едно неща, които могат да ви шокират в Америка, а също в Англия, и в Европа. Мислех, че Австрия беше нещо по-добро, но в Австрия, докато вървите по улиците вечер след програма, ще срещнете погледите на много ужасни жени по пътя. Тоест, няма къде… знаете, че са…, принудени сте. А те не могат да направят нищо за това, сякаш е въпрос на право сякаш правата на човека са да гледа такива жени, и правата на тези жени са да бъдат на улицата. Всякакви ужасни неща се случват около нас, така че Сахаджа йогите трябва да се екипират повече с Принципа на Шри Кришна. Първият принцип е комуникация. Първият принцип е как общувате с другите.

Започнете у дома с вашите деца, със съпругата си, със съпруга. Как общувате? Нежни ли сте? Мили ли сте? Доминиращи, агресивни ли сте? Просто се опитайте да разберете. Тази агресивност може до стигне до всякакви крайности, независимо дали сте мъж или жена. Тук е повече при жените, трябва да кажа, съжалявам да го кажа. А от Моя опит съм видяла, че жените са много властни. В Индия мъжете са изключително доминиращи, но тук откривам това у жените.

По принцип човешките същества би трябвало да имат добри обноски. Не откривам добри маниери, с изключение на това, че се носят хубави дрехи, може би… може и да носят специално облекло и други такива. Всички маниери са в облеклото, но когато хората са заедно, не говорят за нищо друго освен за „Скандала”. Тоест, обсъждат непоносими, ужасни скандали. Ето това трябва да се разбере – че Шри Кришна никога не е говорил за скандали. Как може тази страна на Шри Кришна и всички останали европейски страни да толкова добре „обзаведени” с всички скандали по света? Просто не мога да разбера що за интерес имат хората към скандалите. А върхът на всичко са вашите медии, които са абсолютно анти-Шри Кришна, защото трябва да правят пари. Нещата са толкова свързани, че хората обичат да слушат всички тези глупости, така че имат скандали по вестниците. Поне преди тридесет години никога нямаше да чуете подобно нещо и всички тези книги бяха изцяло забранени.

А сега внезапно всичко това взе така добре да процъфтява, че всяко списание – което и да вземете – не можете да разберете какво проповядва. Проповядва се култ към разрушението, напълно. А хората го приемат, харасева им, и го развиват. Използват жените за собствените си цели, а глупавите жени го приемат. Разбира се, жените доминират; от една страна жените са много щастливи, че доминират. Имаше една жена, която се хвалеше в някакво списание, че е имала четиристотин мъже в живота си. Можете ли да си представите? Дори и в ада няма място за такава жена. Къде там ще сложите такава жена? Не знам, това е друг проблем – цялото това движение, което е абсолютно срещу принципа на дхарма и общуването.

А как трябва да общувате? Благоприлично, с много нежни и много красиви маниери трябва да говорите с другите хора, да говорите с другите Сахаджа йоги, да говорите с всеки. Много мило би трябвало да говорите. Нямам предвид по френски – разберете – накланяйки тялото си и всякакви такива изкуствени работи. Не това. Казвам, че ако говорите естествено с някого, би трябвало да го правите с приличен език, с благоприличие, със смирение, а няма нужда да дърдорите през цялото време и прекалено много. Няма нужда. А напротив, това беше стилът на Шри Кришна. Накратко, Неговата сила беше мадхурйа сладостта, като медът. Когато почитате Шри Кришна трябва да знаете, че трябва да говорите по начин, който ще се хареса на другия човек.

Така че разговаряйки с когото и да е, може да говорите много мило, много любезно и по начин, който ще му хареса, без да провокирате, без да казвате тежки думи. Но някои хора имат навика през цялото време да казват нещо много предизвикателно, което изобщо не е добре. А други, когато става въпрос за бизнеса им, са много мили, но когато става въпрос за друго, са много груби. Има джайнистка общност в Индия. Виждала съм много джайнисти. Когато е за бизнеса им, те са най-сладките хора, които познавате; но стане ли въпрос за нещо друго, като да дарят пари или нещо такова, те са изключително сурови. Ще направят дарение само за нещо глупаво, а не нещо смислено. Ще работят за нещо изключително глупаво, но никога за нещо смислено. Имаме и друга общност, наречена синдхи. Мисля, че те са под влиянието на Запада.

Същото е със западняците. Ако покажеш, че имаш някаква работа с тях, те внезапно се променят. Изведнъж се променят. Не можеж да разбереш какво е станало с тях. Или ако разберат,че си големец,се променят. Шри Кришна беше точно противоположното. През живота си, Той винаги беше гост на Видхура, който пък беше син на дхаси, на слуга. Видхура беше син на прислужник, но беше реализирана душа. Така че Той ходеше в дома на Видхура, оставаше в къщата му, много скромно жилище, и ядеше там много простичка храна. Но нямаше никога да отиде в двореца на Дурйодхана.

Тъкмо обратното. Тоест, ако някой си мисли, че имате палат, ще бъде много любезен с вас, много мил, знаете. Но хората казваха, че Видхура живее в колиба, значи е нищо. Това е такава фина ориентация към парите. Шри Кришна никога, никога не се интересуваше от пари и никога не се притесняваше за пари. Можете да видите Неговия случай, когато Той показа пълна необвързаност към своя трон, към царството и към парите. Щом сте обвързани, получавате всички парични мъки. Естествено, ако държите, ако стискате змия, винаги ще имате змийски спазми, нали? Но да речем, че сте необвързани. Тогава можете да използвате същите пари.

Но щом станете роби на парите, те ще ви се качат на главата. Знаете много добре, че да имате пари също е опасно в наши дни. Изгражда се цялата реакция и тук цялото, всички елементи реагират срещу вас. Виждали сте мъдростта на хората от Сиера Невада, а онова, което казаха, е истина: когато се опитваме да придобием повече пари, продължаваме да искаме повече и повече и си имаме идея в главите, тогава започват да ни обикалят грабители. Мисля, че най-лошите са онези, които имат име на предприемачи. Например, ще кажат: „О, ако имаш дизейнерски часовник…” и тогава всички хукват за дизейнерски часовници. Наскоро ходих в Италия, не – в Истанбул, и разбрах, че там се правят тениски, а се продават във Франция за френски. А не са. Направени са от А до Я, правени са в Истанбул, а са с името на „Лакост”, с етикет… А хорат плащат куп пари, но не в Турция. Каквато и печалба да остава, може да си ги купим за седем паунда.

Глупостта е в това, че могат да ви измамят. Пиер Карден, после – има един друг, не знам, Армани – това е само в Италия, но в Америка има много такива. Дори те идват при вас, във вашата къща. Англия е много по-зле. Те са с толкова лоши обноски; ще дойдат на вечеря у вас, а ще обърнат чинията да видят къде е направена. Наистина. Открито. И после ще обсъждат от къде идват приборите. Въпреки че си мислят, че са много богати, са използвани глупаво от тези безсмислици какъв часовник носите, какво имате. В Англия имаме едно нещо, наречено Савил Роу, където слагат отвън, на външната страна на палтото „Савил Роу”.

Представяте ли си? Маркови. Вижте, всичко се превръща в голяма шумотевица. Така че от една страна хората са много интелигентни да разберат, че това е бизнесът, че това е модата. От друга страна, не знаят, че са глупави, че са мамени всеки път, щом им се каже, че това е специално, онова е специално, а трето пък е голямо име и зад него стои – как му казвате? – голяма организация. Сахаджа йогите би трябвало да разберат, че всичко това е измама и глупост, а те носят, всички те носят такива дрехи, само за да се перчат. Какво е това? Защо трябва да се впечатлевя някой? Помислете.

Добре си помислете защо това трябва да ви впечатлява, тези измами, които текат? Нищо особено. Те са просто същите. В Истанбул Ми казаха, че правят обикновени, а после им слагат марката; и ако обикновените са за шест долара, онези са по седем. Нищо особено няма в тях, освен специален номер, мисля, който идва от Англия и Америка особено може и от Франция, но французите са странни птици. Имат нещо. Днес им показах нещо направено толкова глупаво, което струва 500 лири, а хората го приемат, защото нямат мъдрост. Ето вижте разликата между интелигентност и мъдрост. Защо да се перчи човек, първо, и то с нещо, което няма смисъл? В Турция струва един долар да го сложат, а глупаците се перчат с него.

Или имаме интелигентност, но която е лишена от Божествена сила? Всеки може да ви измами да правите каквото иска. Сега се носят поли дълги 6 инча. Да, навсякъде са 6 инчови. Не можете да намерите дори седем инчови. Не са на мода. Те не са в тон – тоест не са в тон с лудницата ли? Погледнете стила на Шри Кришна – толкова мъдър, наблюдаващ всичко а как си играе, а как печели. Да речем, че Той беше обвързан. Нямаше да може да го направи.

Така че да приключите с това, най-напред станете необвързани към тази анти-Кришна култура. Това е много важно. Тя е на мода. Тя е модата. А всички тези моди са крайно, крайно разрушителни. Не да си мажете с олио косата и да свършите плешиви. Става и така. А после си има специалисти – вижте – пак дизейнери, които правят перуки, дизайнерски перуки. Така че носите перука на главата си, а на нея пише „дизайнерска”. Идеята Ми е да видите колко глупави могат да станат човешките същества с техния интелект.

Днес Аз не искам да описвам качествата на Шри Кришна, защото ги знаете. Но колко вие, хората сте се отдалечили на Запад от стила на Шри Кришна, от Неговите методи. Каквото и да е правил Той, беше за да разруши злото, да разруши негативността и да установи радостта, която е Рас. Той започна Рас – Ра е енергията. Рас е енергията, която вие имате и ето как свирите Рас с тази енергия и радост. Той създаде Холи. Разбира се, сега всичко може да е „Xоли”, но Той въведе много разумно празника, само за да изрази радостта ви по много весел, закачлив начин, защото това липсваше в живота на Шри Рама. И каза да си позволим да се наслаждаваме, но това се отнасяше само до Сахаджа йогите. Не за другите. Другите ходят само по кръчми и знаете какво става.

Ние имаме сертификат тук, че сме много мирни, много добри хора. Ето това каза и направи Шри Кришна – да се наслаждаваме на всичко, но по много дхармичен начин. Ние не бива да сме адхармични. Дхарма трябва да ви носи Радост. Иначе, ако сте „дхармични”, знаете какво се получава ставате абсолютно суров човек, безрадостна личност и понякога цинична, защото си мислите, че другите са адхармични и дурги подобни. Но маниерите на Шри Кришна бяха такива, че трябва да бъдете весели, да сте радостни и тази радост ще си комуникира с другите. Без тази радостна природа, не можете да бъдете свързващото лице. А както знаете, когато отидох във Франция, там Ми казаха: „Майко, изглеждате толкова радостна. Би трябвало да кажете, че сте нещастна”. Отговорих им: „Но Аз не съм”.

„Ако не им го кажете, те няма да Ви повярват”. Попитах ги защо. – „Защото те всички са отчаяни и си мислят, че са много нещастни”. Така че Аз започнах лекцията си с „Клетниците” и им казах, че до всеки четвърти стълб за осветление ще намерите проститутка, а на всеки десети – кръчма. И видях толкова много хора да седят на паважа, така че ги попитах: „Защо седите тук?”. А те отговориха: „Чакаме целият свят да бъде разрушен”. Учудих се: „Наистина ли?”. След пиене всички тези идеи нахлуват – „Нека целият свят да бъде разрушен” – защото може би хората нямат достатъчно пари да ходят по кръчми. Не знам защо. Помислете си за тяхното ниво, помислете какво е нивото им.

Къде са те в сравнение с всички вас? Той е единственият, който като Вирата внася светлина в ума ви. В тази светлина виждате кое е глупаво, кое не е мъдро. Това е благословията на Шри Кришна. И Той ви дава Нирананда, защото ако нямате светлината, не можете да се радвате на радостта на вашия ум или на вашия мозък. Не можете. А чрез Неговата светлина ние виждаме себе си като нещо изпълнено с радост, а не знаем какво да правим с нея и как да го направим, как да изразим радостта си, как да изразим чувствата си. Защото е прекалено. Това е друга мода – да се казва: „Това е прекалено”. Каквото и да кажа като Майка, те – „Прекалено е”.

Понеже умът е пълен с глупости, каквото и да им кажете, нищо не влиза в главите им – „Прекалено е”. Така че мъдрият човек – както Шри Кришна е най-мъдрият от мъдрите, Източникът на мъдростта, – трябва да бъде Ститха Прагйа, тоест трябва да има равновесие. Трябва да бъде в дхрама, а най-вече да бъде да бъде в Радостта. Сега вие сте не само в Радостта, но знаете истината. Вие знаете Абсолютната истина. И Абсолютната истина ви кара да разбирате кое е правилно, кое е грешно и вие развивате вашата мъдрост, а не толкова вашия интелект. Тогава виждате вашия интелект да се държи лошо понякога, да ви дава негативни идеи, понякога твърде агресивни идеи. Вие можете да станете свидетел, сакши, и именно това е казал Шри Кришна: „Аз съм Сакши на целя свят, Свидетелят на целия свят”. Вижте, можете да си говорите за Него, но онова, което трябва да видим, е накъде вървим и как Шри Кришна може да ни спаси. Не пеейки „Харе Рама, Харе Кришна”, ей така.

А ставайки ден след ден по-мъдра личност. Мъдростта ви дава определени идеи какви трябва да бъдете. Или дали продължавате по старому. Вижте, на Запад хората показват така. Попитайте някого: „Как си?” „Горе-долу.” – „Какво е това?” „Ами горе-долу”. Ако това нещо все още го има, то Шри Кришна не е пробуден, но ако го знаете, ще имата същата усмивка каквато имаше Шри Кришна. Аз знам. Знам го. Сега трябва да разберем, че нашата Вишудхи трябва да е наред. Усещам Вишудхи, защото Аз зная какво става.

Това е Америка, тя трябва да е наред, иначе Моята Вишудхи никога няма да е наред. Така мисля. А за Вишудхи имаме толкова много неща в Сахаджа Йога, които много малко хора правят. Ако поне малко Сахаджа йоги поддържат наред своята Вишудхи, Аз ще бъда доста по-добре, но вие никога не го правите. А продължавате с проблема, продължавате. Даже президентът на Америка има най-лошата Вишудхи, която някога съм виждала. Така че представяте ли си какво добро ще свърши той? Що за мъдрост ще има? Вие сте нова раса, благословена от Божественото и имате Шри Кришна пробуден вътре във вас. В Неговата слава, в Неговата светлина би трябвало да знаете какво да се прави.

Човек трябва да общува. Това трябва да правите, но онова, което виждам, е, че хората дори не медитират. Дори да медитират, не искат да комуникират. А понякога когато общуват, си мислят, че трябва да станат богове. Много е трудно. Човешките същества са много трудна стока за боравене. Вие трябва да общувате с пълно смирение, както правеше Шри Кришна. В Своя рас, Той разпръскваше енергията на Радха върху всички онези хора, чиито ръце стискаше. Неговото детство, когато уби много хора и направи други неща, приключи. Дори Неговата зряла възраст, когато трябваше да убие чичо си, също свърши.

Така Той става Царя. Когато става цар, тогава какво прави? Общува. Повечето от Неговите, проявленията на Неговите качества се виждат след като стана цар. Преди това Той беше зает да убива, един подир друг, всички онези ужасни хора. След това Той строи, изгражда хора. Построи Дварика и се опита да комуникира с хората. Сега ваш дълг е да изградите себе си и да общувате с другите с цялата тази сладост, мадхурйа, с цялата красота на Шри Кришна, с пълното разбиране какви глупави неща продължават да се въртят. Щом разберете това, няма да го повтаряте, защото ще станете достатъчно мъдри, та да не се захващате с всички тези безсмислени неща, които стават. Има толкова много в тази лекция – тоест, не мога да ви кажа – но ако сега станете свидетели на всичко това, ще видите какво се случва.

Трябва да спрем другите да не отидат в ада. И трябва наистина да се развием като много, много добри личности, Сахаджа йоги, всички вие. Има много бракове, които се осъществяват, а после изведнъж решават да се разведат. Разводът е разрешен в Сахаджа Йога, но този глупав развод по американски не искам да го има. Жените са, могат да бъдат много властни. Един човек избяга даже в Русия. Те нямат представа от брак. Не знаят как да го крепят. ялата сладост на брака приключва. Ако мъжът е доминиращ, ако жената е доминираща, се случва нещо и тогава се развеждат.

Какво се постига с това? Така че ние трябва да изработим всичко вътре в нас, защото сме обусловени, ние сме в обстановка. Бих помолила всички ви да се опитате да разберете финото в личността на Шри Кришна. Опитайте се да станете такива изключително мирни, изключително любезни, нежни, услужливи. А в смирение Той не осъзнаваше парите. Никак. А също, както знаете, Той беше тъмен по някаква причина, но начинът, по който водеше живота си, би трябвало да е пример за нас. Сигурна съм, сега, когато се върнете обратно във вашите страни, ще видите всички тези безсмислици. Моля отбележете ги. Запишете какво правят тези безсмислени хора и го изпратете до Мен.

Ето това е. Днес е пуджата на Шри Кришна. Няма нужда да ви казвам колко много качества имаше Той, както ви казах, но най-голямото качество, което имаше, е, че Той е Лекарят на лекарите. В Негово име вие ще знаете колко качества има и ще разберете. Опитайте се да разберете, че ние трябва да имаме също тези качества вътре в нас. Каквито и качества да са описани или споменати, опитайте се да видите колко от тях имате. По този начин ще започне интроспекцията. Щом започнете да се интроспектирате и да разбирате себе си, мъдростта ще нарастне – не виждайки грешките у другите, хвърляйки вината върху тях, а върху себе си. Ето така ще се оправят нещата. Въпреки че на Кришна не се налагаше да го прави, защото Той беше Сампурна, беше завършен. Но ние трябва да направим всичко това, за да гледаме също да станем завършени.

Благодаря ви много. Нека Бог да ви благослови всички. Бог да ви благослови. Има и друг въпрос, който исках да спомена за Сахаджа йогите. И той е, че ние въведохме индийската музика за вас, хората, защото Аз мисля, че помага за вибрациите. Но каквато е природата на западните хора, с каквото и да се захванат, трябва да стигнат съвсем до края, докато напълно се погубят. И откривам, че сега всички те си купуват касети. Някакви касети… Сега някои от тях си купуват касети, изненадана съм, на съвсем непознати хора, просто луди. Веднъж пътувах в Америка с една госпожа, ученичка на Муктананда. Тя каза: „Имам много хубава касета” и пусна лекция на Муктананда.

Хората на Раджнеш ще пускат лекции на Раджнеш. А тук всички тръгнаха на една страна, насам-натам имат всякаква музика. Утре ще ви заговорят, че трябва да разбирате индийските танци, та всички Мои видео записи ще бъдат заменени от индийски танци, от А до Я. Вие сте Сахаджа йоги. Хубаво, Аз също обичам музиката, но не по този начин. Кое е най-главното във вашия живот? И съм изненадана как хората се потъват в музиката. Имам предвид, че би трябвало да има някакъв повод. Всички вече са в някакъв друг свят с музиката. Не правете тези неща. Стигате до крайности във всичко.

Не е подходящо, дори в пуджите, във всяко нещо стигане до крайности. Стигайки до крайности, няма да сте в центъра. Няма да сте в мястото на Шри Кришна, където трябва да бъдете. Напротив, ще бъдете в съвсем друг въображаем свят. Така че по навик ей така си създаваме свят – един си има свят на музиката, друг си има свят на танците, трети си имат свой. Виждала съм го при Сахаджа йогите, които се мислят за велики „Ние имаме специални отношения с Шри Матаджи”. Много често срещано. Но Аз не мога да имам никакво специално отношение. Съжалявам, никой няма никакво специално отношение с Мен. Аз бих искала да ви го кажа много ясно и вие не бива да го изисквате, та после да ставате и казвате: „Ние сме божества”.

Тоест това би могло да бъде нещо ужасно. Ще поговоря за две минути на марати, ако не сте против. Сега бих искала да поговоря с момичетата от Махаращра. Вие сте омъжени тук и получихте богати съпрузи. Но веднага щом дойдохте тук, започнахте да пращате пари на родителите си. Това случва ли се в Индия? Можетете ли да изпращате пари на вашите родители от дома на съпруга си. Второто са накитите. Започнахте да си правите много украшения. Попитах един съпруг – Сахаджа йоги – защо не си купи риза.

Той каза: „Не мога да си го позволя, понеже съпругата ми харчи всички пари за накити”. Тази алчност за накити не подобава на един Сахаджа йоги. Това е много сериозен въпрос. Наскоро научих, че всички индийки са си направили украшения след сватбата. По този начин не останаха пари за съпрузите. Онези съпрузи, които подпомагаха Сахаджа Йога преди брака, не са в състояние да го правят след него. Не са им останали пари. Какво стана с вас? Дошли сте тук от земя на светци. Шиваджи Махарадж изпитваше огромно уважение към светеца Шри Тукарам и взе някои накити за съпругата му.

Съпругата на Тукарам трябва да е като някоя от вас, защото веднага прие накитите. Защо някой би трябвало толкова да обича украшения? Дори бидейки Богинята, не обичам украшения. Тогава защо вие трябва толкова да ги обичате? Тъй като хората задължително Ми поднасят накити, ето защо ги приемам. Така че дори когато тя прие накитите, светецът Тукарам каза: „Каква е нуждата от украшения за светци като нас?” И върна обратно всички накити. Знайте, че вие сте дошли тук от земя на светци и това ваше отношение е признак за бедност. Изпращали сте пари на родителите си и не мога да ви обясня колко далече стигна това. Вие не сте дошли тук да се държите зле. 01:20:59:07 01:21:01:1 Дошли сте тук да помагате на Сахаджа Йога, а не да си правите украшения.

Ако си правите от време навреме – добре, но ако насочвате цялото си внимание към накитите, може и да изгубите съпруга си, той може да напусне Сахаджа Йога. Това ще е „добрата” карма, която ще си създадете. Отсега нататък никой не бива да си прави никакви украшения без Мое разрешение. Сега ще имаме пуджа.