Sahasrara Puja, Blessing of Divine Pours Only If Sahasrara is Open Complete

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 May 1998.

Днес е велик ден, защото Денят на Сахасрара съвпада с Деня на майката.

Мисля, че това събитие е много Сахадж и трябва да разберем именно как Сахасрара и майчинството са свързани. Сахасрара определено беше отворена и Майка трябваше да го направи, защото в миналото хората, които идваха на Земята, да ги въведат в централната пътека, да ги изведат на правия път към духовно извисяване. Те опитаха по всякакви начини, Говориха за това и много книги се появиха от това. Но вместо всички тези книги да създадат религиозни и духовни хора с обединена същност, те оформиха хора, настроени един срещу друг. Това беше абсурд, абсурдно нещо, но се случи. Така с всички онези написани книги, Така се разиграваха игри, ориентирани само към властта и парите. Когато гледаме резултата от всички тези религии, оставаме с чувството, че е нулев. Те говорят за любов, говорят за състрадание, но то е с определена цел. Понякога всичко се превръща в една политическа игра, защото те все още смятат, че трябва да държат властта в свои ръце – не духовната, а светската власт, за да могат да господстват над целия свят. А това господство така започна да работи в човешкия ум, че имаше много войни, убийства и всякакви подобни.

Поради това всякакви илюзии, всякакви недоразумения и самоналожено невежество трябва да изчезнат. Истината не е остра, не е груба, не е трудна за разбиране. Хората си мислеха, че Истината трябва да е нещо много вредно или може да е много жестока или че може да създаде проблеми между хората. Не бива да е така. Хората имат характерната особеност да започват, да използват неща за неправилно отношение, за грешно послание Често срещано явление сред човешките същества е желанието да имат власт над другите хора. Наблюдавала съм го в собствената си страна, когато хората искаха да има отделни нации. Просто малко на брой хора искаха да бъдат велики в своя собствена страна. Те не желаеха да живеят в страна, където няма да се издигнат до такава висота. Така че разделиха тези страни и правейки го, забелязах, че след това всички тези страни страдат, много страдат. Нямат развитие, имат финансови и всякакви други проблеми, а страната-майка страда, защото другите проявяват враждебност Той е красив, развива се, узрява и ражда семена.

Но да предположим, че откъснете цвета и го вземете. Какво става? Дървото без съмнение се лишава от него, но най-важното е, че цветът загива. Някои хора постъпиха по същия начин и когато го направиха, виждате какъв е резултатът – хората, които се опитаха да имат своя собствена страна, област, бяха убити, избити, малтретирани, а някои от тях са в затвора. Затова трябва да се научим да бъдем едно цяло. Ако след Сахаджа Йога, след получаване на Реализация, не разбирате посланието, че всички ние трябва да бъдем едно цяло, една цялост, едно единствено тяло – ако ние не можем да разберем това, ако се отъждествявате с други неща, тогава във никакъв случай не сте израстнали, не сте съзрели. Много важен момент, който човек трябва да разбере в деня на Сахасрара, е, и действат в областите, където са разположени чакрите, и така постигат резултати. Всички тези седем чакри, стават едно цяло, бих казала, че са в унисон. Осъществява се пълна интеграция в тях, защото са ръководени от седемте основни чакри, както можем да ги наречем – можем да ги наречем с разни имена – затова всички ваши чакри се интегрират. благословени и от Божествената сила, веднага се интегрират, като наниз от перли, както се казва.

Но те са нещо повече, по-голямо от това. сякаш няма различия в тяхното проявление. Да предположим, че имате чакра, която не е наред. Нещо не е наред на физическо, умствено и емоционално ниво, каквото и да е. Другите чакри се стараят да помогнат на болната чакра, така че личността да еволюира не можете да се интегрирате навън. А да се интегрирате отвътре е такава благословия в Сахаджа Йога, че човек, получил тази Реализация, става личност, която е над обикновената. Тя просто изоставя толкова много неща, от които човек трудно се отказва. Всички тези седем чакри, които имаме в нас, са ръководени в унисон от тези питхи. Помощта, която идва от този унисон, помага на всички чакри да се интегрират напълно. Положението е такова, че ние не сме интегрирани, защото умът ни върви в една посока, тялото ни – в друга, Не знаем какво е подходящо да правим, кое е най-доброто. Но след Реализацията, в светлината на Духа Например, след Себереализацията може да съдите за хората по техните вибрации.

Не е нужно да използвате ума си за това, само въз основа на вибрациите веднага узнавате какво не е наред с вас и с другите. Така тук има двойно усъвършенстване – първо, виждате собственото си същество, собствената си същност, себепознанието идва във вас; и второ, можете да разберете какво са направили другите. Ако някой не е Сахадж, а претендира, че е такъв, лесно можете да разберете, че той не е Сахаджа, че поведението му не е Сахадж. Затова най-доброто за всички нас е да получим тази интеграция, която напълно изработва нещата вътре в нас. Не бива да бягаме от нея, а да приемем, че каквито и недостатъци да сме имали, каквито и грешки да сме правили, каквото и грешно мислене да сме имали, по каквито и разрушителни пътища да сме поемали, всичко това трябва да изчезне, защото сте Сахаджа йоги. Сахаджа йогите имат специална задача за изпълнение. които работят за власт и влияние. Не сте това. В Сахаджа Йога вие работите за еманципацията на човечеството. И така, цялата работа се състои в това, че Сахасрара е глобална област, в която ние навлизаме.

Затова всички второстепенни неща като раса, страна, религия и всички други изкуствени барие¬ри между хората Това трябва да се случи с всички Сахаджа йоги, когато са заедно. Те трябва да разберат, че ние не сме Тъй като знаете какво става в Кали Юга, Но онова, което е светлината на Духа, ще ви покаже Започвайки направо със самите вас, просто виждате за голямо ваше забавление, Не е трябвало да го правите, но сте го правили, са вършили всичко това поради невежество. Но сега вашата Сахасрара е отворена. В отворената ви Сахасрара вие получавате, С това приемане, да го наречем, захранване на вашата Сахасрара толкова много погрешни неща и сте разбирали неправилно хората. Понякога това ви отвежда твърде далече от самите вас. Но щом тази светлина дойде и захрани Сахасрара, вие ясно разбирате какви грешки сте правили спрямо самите вас. а и грешките на обществото, в което живеете. Виждала съм, че веднага след като хората полу¬чат Реализация, Друг ще каже: „Майко, бях голям голям патриот, но сега разбирам какво е патриотизъм.” Всеки започва да вижда своя произход, А щом веднъж се откажете, повече не се отъждествявате с тези неща. И това е толкова спонтан¬но събитие. Единственото нещо е, че трябва да се научите да бъдете спонтанни.

Но онова, което откривам, е, че макар в Сахаджа Йога хората да са вън от тази илюзия, Не бива да допускате това. И това е само защото хората не медитират. Ако се каже „Трябва да медитирате”, хората смятат, че това е вид ритуал или вероятно някакъв стил в Сахаджа Йога. Не! За вас медитацията означава да навлезете дълбоко в себе си, да постигнете всичко, което вашата Сахасрара иска да ви даде. Да достигнете тази висота на необвързаност и разбиране става само чрез медитация. и се установява в Сахасрара, в съзнание без мисли. А после реалността на Сахасрара, кра¬сотата на Сахасрара започва да се излива във вашия характер, във вашия темперамент. Трябва да медитирате искрено, а не просто, за да станете по-добре или защото „така трябва”. Медитацията е много важна за всички вас, че да възпримете красотата на тази ваша чакра.

Ако не използвате вашата Сахасрара по този начин, след известно време ще установите, че тя се е затворила, ще изгубите вибрациите си Затова много е важно да медитирате. Ведната мога да разпозная човека, който медитира, от онзи, който не го прави. Човекът, който не медитира, все още си мисли: да се обогатите с красотата на Реалността. Така например, за себе си бих казала, че това, което направих, е, че съумях да открия метод всички хора стават Сахаджа йоги. Не! Сигурно сте видели, че по време на вашите програми Причината за това е, че не медитират. Без медитация вие не разбирате кое е най-добро за вас. че ще медитирате всяка нощ, всяка вечер, може би и сутрин. Винаги когато е възможно, ако навлезете в медитативно състояние, Тогава онова, което е добро за вас, за вашето общество и страна, всичко това е извършвано от тази Божествена сила. Не бива да подчинявате Божествената сила, не бива да й нареждате, не бива да разпитвате.

Докато вашата Сахасрара не се от¬вори, всички благословии на Божественото не могат да стигнат до вас, не могат. но вашето развитие е въз¬можно само когато медитирате и когато вашата Сахасрара е напълно отворена, отворена за Истината. Истината е, че Божествената сила е състрадание, Любов. Тя е Истината. Но това не е истината, която имате само за собствените ви деца и семейство – обвързана. Обвързаната любов не е Истина. никога няма да ви¬дите добрите страни на този човек. Но тази любов е напълно необвързана личността му ще се усъвършенства, нещата ще му потръгнат и животът му ще се промени. Обвързването може да е от всякакъв характер. Например, може да сте обвързани към вашата страна, към обществото, към семейството ви, към всякакви неща.

Но когато Сахасрара се отвори, вие се научавате едно нещо – необвързаност. Става така, че сте необвързани. Всъщност в Сахаджа Йога не вярваме в хората, които бягат Работата не е в това. близо сте до тях, но сте необвързани. Това е състояние на ума, което постигате, когато Сахасрара се отвори. В това състояние се занимавате с хората, справяте се с проблемите и ситуациите, което никога не може да ви даде пълно прозрение какво се случва, каква е истината за всяка ситуация. Така че тази необвързаност помага. Най-великото нещо на необвързаността е, че не сте засегнати. Няма нужда да казвате: „Майко, Вие не се засягате, затова как можете да съчувствате на някого? Защото ако съчувствате на даден човек, само тогава можете да решите проблема му”.

То не е истинско чувство, защото не помага. Човекът плаче, вие също плачете; човекът има неприятности, и вие имате неприятности. А това не помага на този човек, нито пък на вас. Така че да сте необвързани по никакъв начин не означава, че не съчувствате на другия. Вие на¬истина съчувствате. Усещате агонията на този човек, тревогата му, Но това ваше чувство е толкова необвързано, че Всепроникващата сила поема нещата в свои ръце. в способността на Всепроникващата сила. Щом станете необвързани, кажете: „Направи го Ти” и толкова. Щом кажете: „Ти ще го направиш, Ти си Тази, която ще го направи”, всичко се променя напълно. Защото прехвърляте всички ваши отговорности, всички ваши проблеми на Божествената сила, която е толкова могъща, толкова способна, която може да направи всичко.

че вие ще го направите, тогава Божествената сила казва: „Добре, опитай си късмета”. нещата ще се получат. Имаме всякакви проблеми в Сахаджа Йога, че техният брой е малък – тогава се чувстваме много гузни. Защо да се тревожим? Когато имаме Божествената сила на разположение чрез нашата Сахасрара, Защо да мислим за проблема? Просто го оставете на Божествената сила. което е много трудно за хората, защото те живеят с тяхното его и с техните обуслсвености – та ако обвързаността към всички тези неща си отиде, тогава онова, което вършите, е просто да оставите нещата на тази Сила. Кришна е казал в своята „Гита”: „Сарва дхарманам паритйаджйа мамекам шарана враджа. Забравете всички ваши дхарми”. Под дхарма Той има предвид „природата и поведението” на съпругата, на съпруга, на членовете на обществото.

Всички те си имат собствена дхарма. Но Той казва: „Оставете ги. Оставете ги на Мен и Аз ще се справя.” „Именно Божествената сила ще реши нашите проблеми”. За човешките същества това състояние е много трудно, а то може да бъде постигнато само чрез медитация. С това Аз не казвам да медитирате с часове, не е необходимо. Но с пълна вяра всебе си и в Божествената сила, Ето това трябва да постигнем. То е възможно както за мъжете, така и за жените. А да не мислите: „Как можем да го постигнем, Майко, в крайна сметка?” Неуверените в себе си хора не могат да свършат нищо, а отдадените и онези, които мислят, че могат да го направят, ще успеят да прехвърлят цялата си сила на Божествената сила. Просто оставете нещата на Божествената сила. Да предположим, че имам лека кола, която може да Ме вози.

нито ще я бутам отзад. Просто ще седна в нея и ще я ползвам. ако вашата Сахасрара е абсолютно, изцяло по¬топена в нея, ще бъдете удивени как нещата се изработват сами. Ще ви дам за пример един Сахаджа йоги, който вече не е между живите. Той беше рибар, обикновен рибар, но бидейки образован човек, Когато излезе, видя, че небе¬то е покрито с облаци, които скоро щяха да се излеят и да създадат неприятности. Той много се разтревожи какво ще се случи. Тъй като неговата Сахасрара беше много отворена и чиста, си каза веднага: да спре всичко това. Не искам да вали и да имам никакви проблеми, докато не се върна в къщи и не легна да спя.” “Майко, облаците останаха през цялото време, но дъжд не валя, нищо не се случи, нямаше никакъв хаос”. Той отиде с лодка до друг остров, свърши работата на Сахаджа Йога и се върна. А после, когато си легна да спи, едва тогава Така че природата, всеки лист, всяко цвете, всичко е изработено чрез Божествената сила.

Затова не бива да имаме егото, че сами можем да вършим нещо, не сте израстнали мно¬го в Сахаджа Йога. Но за вас не би трябвало да е трудно да израснете в Сахаджа Йога, защото имате указания. Хората, които някога получиха Реализация, бяха малко на брой, но колко много трябваше да се борят те. Без някой да ги направлява, без да им помага, без да им казва какво могат да постигнат. Те виждаха целия свят от друг ъгъл, както и вие, но те не бяха объркани, а имаха увереност в себе си. постигнати в процеса на медитацията. А някои от книгите, които написаха, са прекрасни. Много е учудващо Човек не може да разбера – те нямаха кой да ги напътства, винаги се стараеха да се гри¬жат за своята Сахасрара. Мислите идват през цялото време, защото човешкото същество от раждането си реагира на всичко, реагира на това или онова. и да остане трайно в Сахасрара.

Затова човек трябва да разбере какви мисли го спохождат. Щом започнете да си задавате тези въпроси, мислите започ¬ват да изчезват. Те идват от две посоки: едните – от егото, другите – от вашите обусловености. че не позволяват вашата Агнйа да бъде прекосена. Първата е за обусловеностите – когато ги имате, вие сте обладани от такъв страх, че не бива да правите това или онова, че това или онова не е позволено. Това са обусловеностите. Те могат да бъдат много видове. А егото ви говори: и постоянно се преплитат. Така че е важно да навлезем в съзнание без мисли, по който Сахасрара може да бъде захранена от Кундалини. Иначе Кундалини не може да мине, не може да премине.

За целта, както ви казах, има две биджа мантри: едната е хъм, а другата е кшъм. Ако сте обусловени, вие сте уплашени В наши дни хората се обрисуват по следния начин, казвайки: „Аз съм екстроверт”. Друг казва: „Аз съм интроверт”. А трети – „Аз съм хипи… Аз съм това, аз съм онова”. Могат да си приписват всякакви неща. Но всички тези идеи идват отвън, а не отвътре. За да стигнете до вътрешната, до по-фината страна на вашето същество, трябва да позволите на Кундалини да премине през Агнйа. в днешните времена и за тази цел трябва да медитирате. Ако можете да медитирате с пълна вяра в себе си, и когато Агнйа се отвори, с учудване ще разберете, че вашата Сахасрара просто чака да ви прехвърли, Връзката на вашата Сахасрара със Всепроникващата сила се установява и така с учудване ще разберете как всичките седем чакри работят за вас, как ви помагат, как се стремят да ви дадат истинското познание за всичко. Истинското познание, което получавате, носи голяма радост.

Не е нужно да четете никакви книги за него. Във всяка ситуа¬ция, във всеки човек, във всяко цвете, Веднъж видели я, егото ви започва да изчезва; щом си кажете: „Това си Ти. Ти вършиш всичко.” Но когато я заколят и от червата й приготвят струни за почистване на памука, тогава тя казва: „Ту-хи, ту-хи – ти си, ти си, ти си.” че трябва да станете, да се разтворите в тази Божествена сила. Аз бях само една капка и паднах в океан на съзнанието на Божествената сила, която поема нещата в свои ръце и ги изработва.” Това ще ви помогне много да станете чудесни Сахаджа йоги. Развивате лечителски сили, но не се възгордявате от това; развивате силите да събуждите Кундалини, но не се възгордявате от това; развивате толкова много творчески сили и не се възгордявате. Но най-великото нещо, което ви се е случило, е, че ставате глобална личност. проблемите на всяка друга нация. Защото другите могат да искат да ги из¬ползват за собствените си цели, за медиите или за нещо друго. А вие искате да видите тези проблеми реше¬ни. че каквото и да ви безпокои, то веднага бива поето и започва да се изработва.

Много, много проблеми са били решени от Сахаджа Йога, а също така могат да бъдат решени на световно ниво. то ставате нещо като носител или може да станете канал за действие на Божествената сила, защото сте чисто глобална личност. Не сте обвързани с разни неща, а сте една чисто Сахаджа личност, която може да бъде използвана много лесно от Божествената сила. трябва много да внимаваме с някои неща, които са в нас. На първо място е гневът. Гневът е най-лошото нещо в нас. Гняв срещу какво? Има хора, които говорят така: „Много ме хвана яд.” Гневът е признак за пълна глупост, абсолютна глупост. Не е нужно да се ядосвате на никого, С гнева вредите на себе си, с гнева си разваляте цялата ситуация. Така че няма полза изобщо да се ядосвате за нещо.

Но ако се случи нещо, което ви ядосва, трябва да се успокоите и да видите за себе си Самото разбиране ще помогне за решаване на проблема. Преди всичко трябва да осъзнаете, че сте специални личности, че вашата Сахасрара е отворена чрез тази изцяло Божествената сила, сякаш сте влезли в сферата на Божественото. Вие сте високи гости в този велик двор на Божието царство. Не сте обикновени хора. И щом разберете защо имате Сахаджа Йога и защо сте получили Реализация, значи има нещо спе¬циално. Но това не бива да ви създава никакво его. Това трябваше да ви се случи не заради егото, а за да разберете, че трябва да изиграете вашата роля в ръцете на Божественото. Бих могла да обясня тази игра по следния начин: да речем, вие сте художник, а четката е в ръцете на художника; но четката никога не си мисли, че прави нещо. Художникът е този, върши всичко. По същия начин, когато сте едно с Божествената сила, Той е този, който управлява.” А кой е художникът?

Това е Божествена¬та сила, която ви обича и я е грижа за вас, Ще се учудите, получила съм толкова писма от хора, на които Сахаджа Йога е помогнала и как в нужния момент са получили помощ. Как са били спасени, когато са били на границата на пълното унищожение. Толкова много хора са Ми писали, защото ако сте едно с Божественото, То се грижи за вас. Ако искате да се унищожите, То ви дава свобода, пълна свобода. Ако искате да се погубите, направете го. Ако не искате да приемете Божествената сила, добре – не я приемайте. Имате пълна свобода да правите със себе си каквото пожелаете. Това е едно от нещата, които ви е дала, и затова трябва да обуздаете тази свобода и да уважава¬те Божествената сила. Харесва ми този Ден на майката днес, бих казала,че също е ден на Майка, защото мисля, че само една майка може да изработи нещата по този начин. Трябва да имаме много търпение с хората.

Видях, че великите инкарнации, които дойдоха, просто изчезнаха. Живяха за кратко, много кратко време. Една бе разпъната на около 33 години, а друга /Гйанешвара/ прие самадхи на 23 години, Не можаха да разберат, Мисля, че загубиха своята увереност или вероятно сметнаха, че е безполезно да работят за такива хора. Така възприеха идеята, че е по-добре да изчезнат. Тя ще продължи да полага усилия и да се бори за детето си. Тя се бори до края, за да види как детето получава всички блага. А това търпение, тази любов и прошка са присъщи за една майка, Не заради някакви постижения, голямо име или, както се казва, за награда или нещо подобно. Не, тя го прави, просто защото е майка. Това е признакът за всяка майка, ако е истинска майка: поне за собствените си деца ще се напъне, ще работи ден след ден и ще се постарае да спаси детето си от беда. Но Сахаджа Йога е едно много по-голямо семейство, а за целта вие наистина трябваше да бъдете създадени чрез Принципа на Майката.

и те свършиха чудесна работа, постигнаха резултати като войни. Помислих си, че няма смисъл да се установява дхарма, а по-добре е първо да им се даде Реализация. автоматично стават дхармични. не знаят как да я понесат, не могат да я възприемат. Затова най-добрият начин Щом светлината на Духа дойде, в тази светлина те виждат всичко ясно и тогава проблемите изчезват. Но по-късно той беше поет от хора, които не желаеха да говорят за Майката, защото самите те не можеха да оправдаят начина, по който са се държали. Така че те казаха: „По-добре да не се говори за Майката”. Също така, напредничавите, зрели хора, които бяха истински инкарнации, действител¬но говореха за Майката през цялото време, но все пак това бяха само думи. Сега нещата трябва да се изработят, както една Майка би го сторила. Майчинските качества трябва да са повече от бащинските – да няма амбиции и конкуренция, да няма завист, нищо подобно.

и израстнат в тяхната духовност. Ако това е единственото ви отношение, с учудване ще забележите кол¬ко сте удволетворени, а наистина да се случва, да се осъществява в нас. Така че това качество е от полза Но също така вие трябва да коригирате. Има начин да се коригират други хора, които идват не от Божествения, а от нормалния свят и е трудна задача да се коригират. Някои хора са избухливи, не могат да го понесат. Няма значение, трябва да им простите. Най-добре обаче е да се концентрирате върху простодушни хора, които са любящи, обичливи, Начинът, по който се отнасяте към другите, трябва да е майчински. не открих описание на връзката между майка и дете, как майката гледа детето, как то върви, как пада, Всички тези красиви сцени са описвани, но не и в западните страни. Не зная, мисля, че там не са разбрали същината на всичко това. вниманието на майката – колко любяща и мила е тя, колко е толерантна А не използва грешките срещу детето и не го тревожи.

Понякога трябва да го коригирате, да му кажете. И ако му се каже в подходящото време и на подходящото място, детето разбира същината на въпроса, какъвто и да е той. Тя прощава непрекъснато и дава увереността: „Аз имам Майка. Нищо не може да ми се случи”. които получават Реализация от вас. А понякога са избухливи. Срещала съм всякакви хора. Но единственото нещо, което е постигало резултати, е чистата любов. Чистата любов няма качеството да очаква нещо. Но в Божествената работа не бива да се обвързвате с този човек.

Да предположим, че някой не е на нужното ниво – Не е нужно да тичате подир един човек, нито да се обвързвате към него, нито да го карате да се страхува. Има едно нещо, което усещам, и то е, че всички Сахаджа йоги чувстват, че Аз съм тяхна, което е факт. трябва да знаете, че Аз съм ваша Майка и че какъвто и проблем да имате, винаги можете да споделите с Мен. Но понякога усещам на какво ниско ниво са хората по проблемите, които Ми поставят. Мисленето им е толкова низко. За какво Ме молят те? Например, отивате при някой цар и го молите, да речем, да ви даде половин долар. Какво ще каже той: „Какво става с този човек? По същия начин чувствам, че когато молите за нещо вашата Майка, то трябва да има стойност, висока стойност. Трябва да има стойността на пълно удволетворение.

Когато молите за нещо, то трябва да ви носи пълно удволетворение. Но съм виждала хора, които така се молят за такива дреболии, че понякога си мисля: „О, боже, как събирам такива хора около Мен, които желаят нещо много дребно, много посред¬ствено, много блудкаво? !” Тя ще ви свърже с хора, с такива хора, че се изумявате как работи. Посетих Турция и опитът Ми с тази страна доказа това без никакво съмнение. са поели съвсем неочаквано по пътя на Сахаджа Йога. Не мога да разбера как я приеха. На програмата след публичната имаше поне 2000 души имаха толкова много хора, които продължиха да ги посещават. Е, може това да е една много объркана страна с фундаментализъм, който работи много активно, и един – да кажем – разрушителен имидж. Всяка страна го има. Но в някои страни – не зная как – се появява този проблясък и щом станат Сахаджа йоги, хората нямат проблеми.

Нямат проблеми за нищо, Във всяка страна има проблеми, има хора в тях, които не са на много високо ниво, Чувствам, че в някои страни големите търсачи може да са се изгубили. хипарство и всякакви такива глупости. Най-зле от всички е Америка, която съвсем е затънала в погрешно търсачество, и е трудно да се открият търсачи, които търсят в правилната посока. не функционира добре, или за места, където са постигнати добри резултати. А трябва да мислим глобално, че Сахаджа Йога расте То е едно изключително рядко общество, каквото не е съществувало досега. Имаше един-двама суфи тук-там, една-две реализирани души тук-там, които само страдаха. И през целия си живот бяха измъчвани, никой не ги погледна. Имах големи надежди за Махаращра, но съм толкова разочарована, защото хората там измъчваха всички тези велики светци толкова лошо, по толкова долен начин, че – мисля – все още си плащат за това. чувствам, че техните карми не са добри. Защото хората там бих казала, че това е развалено място – станаха толкова развалени.

Въпреки че Сахаджа Йога съществува там, без съмнение, Но сега хората на север поеха пътя на Сахаджа Йога, изненадващо е. И където и да се появи, нека я приемем. Където пък не се появи, да не се чувстваме зле от това. Какво можете да направите? Не може – образно казано – да счупите главите им, заради Сахасрара. И с вашата майчинска любов, Това може да не се слу¬чи в една и съща степен във всяка страна, но съм сигурна, както го чувствам, че вероятно пунйа на тези велики светци ще изработят нещата дори там, Но най-важното нещо е вашата Сахасрара. Само вашата Сахасрара може да отрази светлината на Божественото. Трябва да медитирате, за да я обогатите, Не е нужно да изпълнявате много ритуали, а да медитирате, а също да си правите бандан когато излезете навън, дори днес мисля, че има нужда. Защото все още Кали Юга създава разни страдания, а Сатйа Юга се старае да навлезе. Ние сме тези, които ще подкрепяме, ще се грижим за Сатйа Юга. е много важно.

Много е важно!. независимо от това кога се връщате в къщи; да го правите сутрин или вечер, по всяко време. Ще разберете, че медитирате, когато сте в съзнание без мисли, тогава ще разберете. Няма да реагирате, защото сте в съзнание без мисли. Няма да реагирате, а когато няма никаква реакция, с учудване ще раз¬берете, че всичко е Божествено. Веднъж щом сте напълно в съзнание без мисли, До такава степен, че Божественото поема в свои ръце всяка ваша дейност, всеки момент от живота ви, грижи се за вас и вие сте напълно уверени, вие сте едно с Него и се наслаждавате на благословиите на Божественото. Не зная какво да правя с всички тези деца тук. Могат просто да излязат на сцената