Фините елементи

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Фините елементи

Индия Тур – 16 декември 1998 г.
/частта от лекцията на английски/

Казвах им, че индийският вид познание е доста по-различно от западния ум. Ако погледнете, на Запад ако някой каже нещо, хората искат да имат експериментално доказателство за това. Ходят по учени или при други, които разполагат със знанието, за да кажат дали написаното в книгите е истина или не. Биха подложили на проверка дори Христос, биха оценявали дори Моисей, биха проверили всеки, сякаш са най-интелигентните и способни хора. И пишат книга след книга срещу тях. Това е толкова подтискащо, сякаш хората, които са казали нещо (истинско – б.р.), са го сторили когато не са били с ума си. Останалите не го приемат, обикновено. А ако го приемат, стават абсолютни фанатици.

Според индийския начин на разбиране, първо ако велик риши (мъдрец – б.пр.) или велик муни (учен – б.пр.), или ако велик светец каже нещо, то е казано. Защо просто не го чуете? Понеже все пак вие не сте равни на светците. Каквото е казал, то е негов опит, негово познание и нямате работа да го съдите или да казвате: “Това е истина, онова не е истина”. Ние (индийците – б.р.) го приемаме. А щом получите Себереализация, ясно е написано, че тогава трябва да израстнете, да стигнете съвършенство и едва тогава можете да видите за себе си дали това, което един или няколко души са казали, е общовалидно. Така че подходът е различен. От една страна, ако започнете да растете чрез науката или нещо подобно, няма да стигнете до никъде, дори вашето израстване се изпразва от съдържание. Онова, което трябва да направите, е да стигнете до това познание, като повярвате в казаното от тях. Трябва да повярвате в казаното от Христос. Трябва да повярвате в казаното от Мохамед. Трябва да повярвате в казаното от Гуру Нанак. Трябва да повярвате в казаното от Гнйана Дева. Без глупави съмнения, просто така. Защото вие не сте на това духовно ниво. Така че го приемете. Не се опитвайте да го анализирате. Вие се опитвате да анализирате всичко и така се обърквате.

След като станете реализирана душа от такова ниво и сте израстнали напълно, което наричаме сампурна, едва тогава ще знаете дали казаното от тях е истина или не и тогава ще можете да го отриете. Много е лесно да се разбере дали нещо казано е истина или не. За Сахаджа йогите сега е лесно да открият дали нещо е реално или не, дали е истина или не, дали е любов или омраза – само чрез вибрациите можете да го разберете. Но Аз казвам, че трябва да се отиде дори отвъд това. Отвъд това човек трябва да знае какво представляват вибрациите, от какво са направени.

Коя е фината сила, която стои зад вибрациите? Наричаме я Парамчайтанйа. Добре, Парамчайтанйа е едната. Какво се случва с вас, когато получите Парамчайтанйа? Ето това фино нещо трябва да бъде разбрано.

Както казах, ние сме направени от пет елемента. Така че когато получите вашето събуждане, когато Кундалини достигне Сахасрара и отвори областта на фонтанелата, вие ставате едно с Божествената сила и тогава Божествената сила започва да протича през вас. Установява се връзка. Когато тази шакти започне да тече през вас, трябва да разберем фината част – какво се случва. А финото е следното. Петте елемента, от които сме направени, тези вибрации постепенно се разпадат на по-фина форма от……. Така че първото, което получава човек, е прелом. Сякаш се питаме какво е Бог. А и в Библията, какво е словото? Словото е мълчалива заповед, можем да го наречем. Но онова, от което идва словото, в индийската философия е нещо, което наричаме бинду. Или можем да кажем, че словото се превръща в наад при звука и после става бинду, т.е. една точица. А след това от тази точка започват да се появяват всички пет елемента, един подир друг.

Първият елемент, който се появява, е светлината – тееджа, светлина. Тя е първият елемент. Така че същността на първия елемент е светлината. Наричаме я теедж, теджас. Написано е на наскрит, но ние би трябвало да разберем как светлината прониква в Сахаджа Йога толкова много и вие я виждате почти навсякъде. Така че за първия елемент, който е светлина, можем на английски да кажем, че фината му същност е просветлението. Но просветлението има и друг смисъл, което може да наречем теедж. Например, човек, който е получил Себереализация, има сияещо лице. Така че можем да кажем, че това е сияние. Сиянието е фината същност на светлината. И то започва да се появява на лицето ви. Сиянието започва да се проявява и хората се впечатляват от това. И започват да си мислят, че има нещо специално в този човек, които сияе. Също сте виждали, че много пъти около Моята снимка има светлина. Това не е нищо друго освен светлината в Мен, която започва да сияе, защото светлината става по-фина. Когато светлината стане по-фина в Мен – а тя е един от елементите – та когато стане по-фина, дава сияние. А това е по-фината промяна, която се случва вътре във вас. Лицата ви започват да греят. Имат сияние, бих казала, така че цветът на лицето ви става различен. Сиянието трябва да бъде разбрано – то е фината същност на светлината, от която после ние правим на физическо ниво светлина.

После от светлината излиза второто нещо – на санскрит можем да го наречем вайу, т.е. въздух. Така че фината същност на материалния въздух, е хладният полъх, който имаме. Хладният полъх е фината същност на въздуха. А финото на онова, което възприемаме като хладен полъх, са вибрациите, както ги наричаме. Те са фината същност на вятъра, който е част от нашето телосложение. Така че хладният полъх е второ нещо, което получаваме все по-фино. Когато израстването ви се осъществи, тогава тези фини същности започват да се проявяват. Не само че получавате вибрации, но имате и хладния полъх, който е фината същност на вятъра, който пък е бинду.

После идва водата (пани – б.пр.). Хората също са направени от вода. Онова, което е финото на водата – понякога на английския му липсва изразителност – прави нещата меки. Това е друг белег на реализираната душа – че неговата …., че реализираната душа става много мека, много деликатна. Когато говори, сякаш гласът й се лее като вода, бихме казали. И това е едно друго нещо, което трябва да се изрази във вашето поведение, върху кожата ви, в отношенията ви с другите. Трябва да бъдете като водата, която е подвижна, охлаждаща, смекчаваща и пречистваща. И това става част и частица от вас, щом сте реализирана душа.
Заедно с водата имаме и още нещо, което наричаме агни, т.е. огън. Вие също имате и огън, но това е много тих огън. Той не гори никого, но изгаря всички грешни неща вътре във вас. Каквото и погрешно да има във вас, той го изгаря, а също и в другите. Например, към вас се приближава човек с огромен гняв. Онова, което се случва, е, че гневът му бива потушен от огъня, който имате във вас. Освен това, реализираната душа не може да бъде изгорена от огъня. Огънят не може да я изгори, не може да се появи. Много е важно да го разберете. Но ако сгрешите в нещо, тогава може. Но ако сте добър Сахаджа йоги, бих казала съвършен Сахаджа йоги, огънят никога няма да ви изгори. Да дадем пример със Ситаджи, която влезе в огъня, но той не я изгори.

Ето това трябва да се разбере – че когато стигнете до фината същност на огъня, огънят и водата – и двете – стават един вид божествени. Например, водата, която докосвате, която пиете, в която си поставяте ръката или слагате предмет във водата, става вибрирана. Фината същност на водата – хладината, лекуващата й сила – влиза в материалната. И когато станете по-фини, всички тези сили започват да се проявяват и вие можете да видите за себе си, без да експериментирате.

Накрая е Майката Земя. Най-важна е Майката Земя. Има една снимка, направена в Русия в Моята дача, където Кундалини напуска Майката Земя, ясно се вижда. И Майката Земя я показва. Например, виждала съм цветята, които ако ги държите в стаята ми, разцъфват.. Стават много големи, ей такива. Хората никога не са виждали такива цветя, така казват. Аз просто си седя, не правя нищо. Но какво се случва с цветята? Това е финият принцип на Майката Земя – че тя е майка и тя е тази, която ви дава цялата храна, кара ви да растете, помага. Ето така фината същност работи върху Майката Земя. Тя е тази, която дава живот на цветята, на пчелите, на всичко това. А също играе огромна роля в нас. Не само че Майката Земя съществува без да имаме връзка с нея, а ние не я уважаваме. Замърсихме я, сторихме всякакви неща, изкоренихме дърветата, направихме от света един хаос, но тя е наша майка. Толкова фини неща идват до нас от Майката Земя. Едно от тях е гравитацията (притеглянето). Човек става много привлекателен, не във физически, а в духовен смисъл. Такъв човек привлича другите. Те се чувстват привлечени и че има нещо специално около този човек. Това е едно от качествата на Майката Земя и ако тя не ни притегляше, щяхме да бъдем изхвърлени при нейното движение. Също друго качество е, че ако тя започне да се проявява в нас, ставаме – бих казала – крайно толерантни, търпеливи. Толерантни и търпеливи, изключително толерантни и търпеливи. Ако не сте толерантни, ако сте избухливи, принципът на Майка Земя не е проявен. Вижте как тя толерира всички наши глупости, как правим грешки срещу нея, а тя все още ни толерира. За начало, качество на Шри Ганеша е да толерира, но до определен момент. По същия начин ние трябва да станем изключително толерантни, търпеливи и прощаващи.

Най-малкото, което трябва да имат Сахаджа йогите, са вибрациите. За целта трябва да знаете всичко, което се изразява чрез вибрациите ви. Трябва да се разбере, че това, което сте станали сега, е нещо много велико, което не се случва на другите, на онези, които не са Сахаджа йоги. Погледнете хората, които ходят на църква или в джамията, или в храма – вижте лицата им, как изглеждат. Те не са получили нищо от храма, не са взели нищо от джамията, не са взели нищо от местата, където ходят на поклонение. Това са изкуствени неща, бих казала без връзка с Реалността. Едва след Реализацията вие сте свързани с Реалността и можете да получите разбиране за тези фини същности, които работят чрез вас. Казвам ви всичко това, защото искам да опознаете и разпознаете себе си, да разберете какво сте, какво сте получили.

След като разпознаете и разберете себе си, можете да направите много. Първо, да кажете, че сте Сахаджа йоги, това значи да имате голяма увереност в себе си, а тази увереност работи, за да откриете какво сте направили като Сахаджа йоги и какво можете да направите като такива. Сахаджа йогите трябва да направят чудеса. Извършили са толкова работа за Сахаджа Йога, но някои Сахаджа йоги все още Ми пишат, че съпрузите им се карали с тях, че синовете им са еди-какви си, че майките им са еди-какви си. През цялото време получавам купища подобни писма. Вие сте Сахаджа йоги. Просто вижте фината ви същност и я подобрете. Смятат, че Аз съм тук да решават всичките им проблеми, семейните проблеми, работата им. Не съм способна на това. Аз съм тук да ви давам Себереализация, а разбирането какво сте получили е предизвикателство. Приемете го като такова и ще се изненадате колко добре ще бъдете и какви резултати ще получите.

Сахадж не значи само, че сте получили спонтанна Реализация. Означава, че сте станали спонтанни. Цялата Природа става спонтанна. Всички тези фини същности, за които ви говорих, всички те стават спонтанни и действат. Разбира се, има ангели, има и гани, които Ми помагат. Но сега просто не мислете за тях. Най-важното е да разберете какво сте, какво сте получили и с колко от полученото сте се справили и колко сте напреднали. Виждала съм как всеки път щом имам дори и най-малкия проблем, той веднага бива изработен. Това действа върху такива места и върху такива хора, за които никога не съм очаквала. Всичко оздравява, всичко се оправя. А онова, което става, е за ваше добро, за вашето израстване, за да разберете, че сте Сахаджа йоги, които са влезли в Царството Божие. Но това трябва да го развиете. Също интроспекцията може да ви каже дали сте изработили всички тези неща или не. Ако стигнете до интроспекцията, ще се учудите да видите, че имате всички тези сили и че можете да направите чудеса.

Благославям всички вас. Моля ви, развийте тези фини същности във вас – те вече са там, не трябва да правите нищо специално, а само да ги разберете и локализирате.

Благодаря ви много.