Гуру Пуджа, Шрадха

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Гуру Пуджа 

Кабела, 23 юли 2000 г.

Днес сме тук за да разберем принципа на Гуру. Какво прави едни гуру? Той разкрива пред вашето познание всички ценни качества, които притежавате. Всъщност всичко е тук, всичко: цялото познание, цялата духовност, цялата радост. Точно навреме … (едно куче пресича сцената – бел. пр.) Всичко се съдържа във вас. Единственото нещо, което един гуру прави, е да ви осведоми за вашето познание, за вашия Дух. Всеки има Дух в себе си, всеки човек носи духовността в себе си. Отвън не получавате нищо. Но преди да получите това познание, вие работите или живеете в невежество. И поради това невежество не съзнавате какво съкровище сте получили. Така че работата на Гуру е да ви научи какво сте вие. Това е първата стъпка, с която във вас започва събуждането, чрез което разбирате, че не сте този външен свят. Това е изцяло една илюзия. Тогава започва вашето вътрешно просветление. 

Някои хора получават пълно просветление, някои го постигат постепенно. Същността на всяка религия е, че трябва да опознаете себе си. Вие трябва да отидете и попитате онези хора, които се бият в името на религията, да разберете от тях дали тяхната религия допринася да опознаят себе си. Ако всички религии говорят за едно и също, то всички вие трябва да направите точно това нещо – да опознаете себе си. Но хората се отдават на ритуалите. Мислят си, че като спазват тези ритуали са близо до Бог. Живеят в пълно неведение за себе си. Ден след ден правят нещо, което никой не би вършил със себе си. Продължават да изпълняват много акробатика, молитви, пуджи. Защото това е пълно невежество. Хората продължават да им плащат пари, а те (лъжливите гуру – бел. пр.) богатеят и интересът им е само в парите. Те искат да ви вземат всички пари – напълно – и да ви направят за смях. Глезят вашето его. С разглезването на егото вие започвате просто да се носите в океана на илюзиите и се удавяте в тези илюзии, мислейки, че сте много религиозен, че просто сте във връзка с Бог. Което не е така.

За да познаете Бог първо трябва да познаете себе си. Без да знаете това, не можете да познаете Бог. Същественото е, че трябва да познаете себе си. Но когато го правите, то е частично. Опитът не е достатъчен. Трябва да достигнете Познанието и Гуру ви дава познанието за Себето. Вие трябва да ги сравните – трябва да разберете дали това, което ви е казал Гуру, е истина или не, дали е правилно или не, или това е просто още една илюзия. При извисяването хората имат много задачи за решаване. Първата и най-главната е проблемът с егото, особено на Запад. Егото се задейства и вие започвате да си мислите, че сте велики, че сте по-добри от другите и у вас има нещо особено. Мисля, че това невежество е по-опасно отколкото светското. Защото при светското вие усещате серията от нередни неща. Но когато сте наполовина пропаднал, когато вашето незнание за Себето се отнася за вас самия, когато вървите към по-висша област, тогава всеки и постоянно трябва да разбира, че не можете да имате его. Тогава онова, което започва, е интроспекцията. Вие започвате да се вглеждате в себе си, какво не е наред. Когато разберете, че имате его, започвате да се самонаблюдавате. Когато откриете, че нещо липсва или че е погрешно, тогава също започвате интроспекция. Това трябва да бъде едно много честно, много честно усилие. Някои хора в Сахаджа Йога започват на твърде ранно стъпало да си мислят, че са много велики и че не се нуждаят от каквато и да е интроспекция и се издигат отново в облаците на незнанието, без да постигнат познанието за себе си или, можем да го наречем, Себереализация. Така че трябва да правите интроспекция и да видите за себе си какво сте направили, какво представлявате и до къде сте стигнали. Моля, не превеждайте точно сега. Можете да го направите по-късно. Трябва да слушате с пълна концентрация. Дори и да не разбирате, то действа. 

Постепенно стилът на такъв човек се променя. Как? Най-напред човек, който е изключително агресивен, избухлив, голям егоист, започва да става много кротък и мек. Друг тип, който е много наплашен, страхлив и много предпазлив, започва да става безстрашен. На този етап вие нямате страхове, сигурни сте, че сте на прав път и се движи във вярната светлина. Лесно не се обезпокоявате. А тук трябва да се издигнете по-високо и по-високо, където медитирайки разбирате какво не е наред във вас. Вие сте постигнали Себереализацията и имате нейните благословии. Здравето ви е добро, получихте и други благословии, които не бихте могли да изброите. Всичко това е тук, но все още трябва да вървите напред, така че да разберете цялото познание за Сахаджа Йога. Чрез вашите умствени възможности трябва да схванете какво е отвътре и след това да проверите доколко това е вярно, доколко сте го разбрали, до колко сте го усвоили. И колко сте научили. 

И когато започнете да наблюдавате себе си, навлизате в областта на бхакти, ставате една мека личност, ставате един мил човек, който не говори твърде много. Не притеснявате никого, а сте много приятен човек, много кротък, много разбиращ. Този човек трябва да провери как се държи с другите. Вниманието започва да се измества от себе си към другите и вие започвате да разбирате как се държите с тях, как обичате, от какво качество е вашето състрадание. Когато обичате някого без никакви очаквания – просто обичате – тогава без съмнение сте напълно посветени на този човек. Ако притежавате тази обич, която наричаме отдаденост, вие просто се подчинявате и ще направите всичко за този човек. Това е просто обич. Отдаването не е нищо друго освен обич и бхакти започва с тази любов, която дарява изключително радост. Започва посвещението и вие бивате пречистени от бхакти. Разбирате и преодолявате всички лоши черти, които имате, всички недостатъци, които притежавате, всички ваши проблеми. Ако видите някой със същите качества, със същите притеснения, от обич към него се опитвате да понасяте. Просто търпите. Не сте агресивни и прощавате. 

Реализираните души продължават да прощават. Тяхната способност да прощават е огромна. Те не изпитват никаква злоба, никакъв гняв срещу никого, а просто продължават да търпят. Прощават и забравят. Бих казала, че способността да прощавате е точно музиката на вашата бхакти. Животът на Исус Христос може да ни покаже силата на прошката, която тези учители притежаваха. Те бяха измъчвани, разпъвани на кръст. Повечето светци бяха измъчвани. Те никога не бяха харесвани от хората и биваха разпъвани на кръст. Но както знаете, те никога не се възмущаваха от това, никога не отмъщаваха. Никога не направиха нещо, което да не е от състрадание. Те изпитваха състрадание и към онези хора, които грешаха: “О, Боже, моля Те, прости им. Те не знаят какво правят”. Те бяха безкрайно състрадателни и това стана тяхна природа. Когато състраданието стана тяхна черта, те се превърнаха в хора, изпълнени с мир. Такива хора не се притесняват. Никога не се смущават – каквото и да се става. И считат, че такава е Божията воля. Защото нищо не може да ги обезпокои, нищо не може да ги разстрои. Те просто се радват на своята преданост. Преданост към техния Гуру, може би преданост към Бог. В своята искрена вяра те пишат красива поезия или започват да танцуват, или да пеят. Защото мирът е в тях и те се наслаждават на себе си. Когато са сами, никога не се чувстват самотни, а се радват на себе си. Те знаят, че сме едно с Божественото. И имат благословиите на Божественото. 

Другото е, че те не се захващат с изкуствени неща. Никога не се тревожат, не се разстройват. Те нито са в бъдещето, нито гледат към миналото, а са в  настоящето. Когато са в настоящето, тогава са в пълна тишина. Ако има някакъв проблем или нещо им се случи, те веднага преминават в състояние на съзнание без мисли. Ето такива са техните качества. 

За да станете учител, вие трябва да се развиете като такава личност. Ще ви дам един пример със самата Мен. Аз никога не бързам, никога не се безпокоя за времето. Веднъж заминавах за Америка. Защото ако сте сигурни, че Божественото има планове за вас, вие не се тревожите. Божественото се грижи за вас – така че защо да се тревожите. Трябваше да пътувам за Америка, а едно дете падна. Точно ставах и тръгвах, когато детето си счупи ръката. Когато го видях, казах: “Добре, ще го оправя.” А другите ми казаха: “Вие пътувате за Америка.” Отвърнах: “Във всички случаи ще пътувам”. И излекувах детето. Това отне час и половина. След това излязох и казах: “Добре, хайде да тръгваме за летището.” Другите възкликнаха: “Майко, много сте закъснели!” Отговорих им: “Аз никога не закъснявам. Нека да вървим”. Отидохме на летището и самолетът, с който трябваше да пътувам, се беше повредил. Един друг самолет пък щеше да лети за Вашингтон, а не за Ню Йорк. А Аз исках да пътувам тъкмо за Вашингтон. Така че, представете си само как нещата се подреждат и ние ги наричаме Сахадж. Уреждат се Сахадж. Това означава без усилие. Но най-напред вашата личност трябва да се установи. Тогава вашата преданост е толкова голяма, че Божественото е принудено да се грижи за вас. Трябва да разберете, че Божествената сила е около вас. И тази Божествена сила е гаранция за вашата сигурност, за всичко, което желаете да направите. Може да кажете: “Майко, Вие сте много силна.” Вие също можете да станете много силни, ако се отдадете на Божествените дела. Вие също ще имате всички сили и Божественото ще ви даде цялата необходима работа, която искате да вършите, и необходимото време, което ви трябва за това. Всичко се осигурява от Божественото. Но когато състраданието се разпростре от другите хора към Бог, към Божествена личност или към вашия Гуру, тогава става много лесно, много просто да се живее. Няма усложнения, всичко е подредено и вие не се нуждаете от нищо. Просто затваряте очи и нещата стават. Всичко се получава сякаш по ваша воля. Но не е необходимо да желаете, не бива да мислите за нещо. То просто става и Божественото се грижи за всичко. Грижи се за вашата утеха, за здравето ви, за всичко. И не търсите тази Божествена помощ, не молите за нея. А вие сте личността, за която Божественото отговаря. Вие сте особената отговорност на Божественото. То знае какво е добро за вас и какво – не. Пример за това е – а Аз мога да ви дам много такива – когато да речем някой реши да се срещни с Мен, а хората ми казват: “Майко, той е много негативен и няма да дойде. Никога няма да дойде!”. Ще се случат всякакви положителни неща, а ако стане нещо негативно, използвате вашето състрадание. Ако е негативно, използвайте вашето състрадание и ще решите проблема. Можете да решите вашите собствени проблеми, тези на вашето обкръжение, на обществото. 

Вече получихте вашата Себереализация. До къде ще стигнете в това не знам. Не съм доволна от жените, от толкова много жени – те не медитират. Не се грижат за себе си, не са реализирани души. И затова много мъже искат да се разведат – защото мислят, че тези жени не ги бива за нищо. Но също и някои мъже са такива. За да решите този проблем, трябва да имате състрадание. И трябва рано или късно чрез състраданието си да спечелите вашия партньор в живота. В края на краищата мъжете са много повече заети отколкото жените. Но жените вземат участие в толкова други неща. Те трябва да се грижат за своите семейства, за децата, за всичко. И умът им е оплетен в подобни ежедневни неща, така че нямат време да медитират. Без медитация не можете да израстнете. Хората мислят, че щом получат Реализация и всичко е наред. Не, вие трябва всеки ден да медитирате, защото така се изчиствате. И с изчистването трябва да разберете какво е нужно и какво – не. Вие се пречиствате и това е дело на Божественото. Но трябва да медитирате с вяра. Постепенно ще установите, че медитацията ви става много дълбока. Ще станете много, много дълбоки. И вашите сили ще  започнат да се проявяват. Когато сте някъде, негативността ще бяга надалеч. Могат да бъдат решени всякакви проблеми. Каквото и да искате да направите, то ще бъде възможно за вас. Каквото и желание да имате – да помогнете на другите или да подарите нещо на някого – вие просто го получавате. Казвам ви го от собствен опит. Трябва да медитирате поне 10 минути всяка вечер, а сутрин –около 5 минути. С пълна отдаденост, с пълно преклонение.

Тук съм виждала хора с такава бхакти, с такава преданост, което е шрадханещо по-висше от бхакти. Когато имате шрадха (упование), това е чудо, творят се чудеса. Истина е, че някои хора бяха излекувани само като мислеха за Мен. Това е факт. Но това не значи, че те имаха шрадха на такова ниво. Това значи, че тези хора трябва да развиват шрадха. А как да развием шрадха, която е естествената светлина на Духа? Защото хората се опитват с много усърдие да развият шрадха. Но шрадха не може да бъде постигната чрез умствена дейност, чрез никаква дейност, освен чрез медитация или в тишина. Ако медитирате – винаги ви казвам да медитирате – веднага познавам кой е медитирал и кой не е. Някои хора идват на Мои Пуджи – добре. И говорят за Сахаджа Йога. Те излизат и го правят за популярност. Много хора са такива. Участват и правят нещата заради популярността, но все още не са изпитали себе си вътрешно. 

Така на този етап на развитие вие трябва да бъдете окуражавани и да разберете, че можете да достигнете това равнище много лесно чрез медитация и интроспекция. Чрез интроспекцията ще развиете нови качества на разбиране, така че да намерите решение на нещата. Това е още едно качество на човек, който е реализирана душа – той може да реши всички ваши проблеми. Може да предложи начин, по който да бъдете подпомогнати. Тогава от шрадха се развива нещо като братство. Може да изнасяте големи лекции за Сахаджа Йога, можете да вършите най-различни неща. Но докато нямате шрадха, не можете да израствате. Шрадха е нещо като любов във вас, която се разпространява, бих казала, като нежен огън. Той не изгаря, не ви нагрява, а охлажда. Вътрешното усещане е като за красив пламък, който ви помага да разберете. Вие никога няма да говорите зле за Сахаджа йогите, никога. Аз никога не слушам как някой говори против друг Сахаджа йоги, но до определен момент. Когато това е колективно оплакване, тогава съм малко обезпокоена и разговарям за това с лидера. В противен случай ако дойде някой и ми каже това или онова, просто му отговарям, че не е така и да си направи интроспекция. Да се намират грешките на другите е общата игра, която всички човешки същества играят. Те никога не виждат своята собствена вина. Каква е ползата да търсите чуждите слабости. Намирането на чуждите грешки няма да ви помогне. Опитайте се да намерите грешките в себе си, които можете да отстраните, за които можете да направите нещо, които можете да поправите. Трябва да знаете, че това е отговорността, която носите към себе си. По-добре намерете своите грешки и ги поправете. 

Но някои хора са много горди с това, че харесват. Те казват: “Аз харесвам това, аз не харесвам онова”. Но какво общо има това с Духа? Вие харесвате едно, харесвате друго, но как се отнася това към вашия Дух? Харесва ли го той, радва ли се? Вие продължавате да казвате: “Аз харесвам това, аз не харесвам това, аз не харесвам онова”. Това нещо често срещано на Запад. Вижте, едни жени направиха тези красиви килими. Килимите са толкова дебели, че като стъпвам по тях губя малко равновесие. Но любовта, с която са изработени, ме направи така радостна, така щастлива. Не можете да си представите какво чувствам към тези жени. Тази радост, този океан от радост е във вас. И когато тя започне да се стабилизира, да се установява все по-високо, тя не ви измъчва, а ви придава красота. Не зная какви думи да използвам, за да го изразя – тя е като ситен дъждец върху вашето същество, тя е като милост върху вашето същество. Любовта на другите хора омайва, но вие не молите за нея. Но ако срещнете човек, който е много нежен и благ, в такива взаимоотношения намирате истинско приятелство. 

Но да се злослови за Сахаджа йогите е много погрешно. И освен това да се говори на всеки, че “Това в този човек не е наред; той направи еди какво-си; не е развил онова …” е  много, много лошо и създава колективно настроение срещу човека вместо да му се помогне. Хората се притесняват. Значи колективно трябва да помогнете на този човек, а не да злословите заради някакви евентуални негови грешки. Но ако започнете да говорите против човека и кажете, че това или онова не е наред в него, тогава все още не сте Сахаджа йоги. Вие сте Сахаджа йоги едва когато можете да видите собствените си недостатъци чрез интроспекция. Трябва да кажа, че повечето от вас имат, получиха Себереализация. Вие имате опита. Но някои от вас нямат познанието. Трябва наистина да придобиете това познание и да проверите дали наистина го имате или не. Както в Америка – лекарите от един здравен институт пожелаха да проверят Сахаджа йогите. Един от тях излезе напред и каза: “Добре, кажете ми чрез вашите вибрации какво не е наред с мене”. Една йогини му отговори: “Господине, сърцето ви не е наред”. Той отвърна: “Правилно”. Защото имаше байпас и само преди месец беше изписан от болницата. “Напълно правилно!” – изненада се той. Вижте, тази диагноза премахна съмненията на този пациент. Така че е много лесен начинът да се определи състоянието на човек, като се почувстват вибрациите му. И хората от института се отнесоха към нас толкова внимателно. Те желаят да развият Сахаджа Йога в тяхната болница. Така че трябва да проверите себе си и да откриете за себе си какви сте.

Да вземем например съпруг и съпруга. Жената медитира, тя знае всичко, познава добре своя съпруг, но не му казва какво не е наред с него, а търпи, не се оплаква, не моли за нищо. Тя просто понася и това нейно търпение убеждава мъжа, че тя е по-велика личност от него. Самият той може да е всякакъв, но тогава тя разбира, че е това, което е постигнала, е голяма личност. Ние имаме толкова несъвършенства, особено морални. На Запад хората са като змии. Нещата, които вършат, никога не биха дошли на ум на хората, които уж все още не са толкова развити. Така че развитието е  ускорило всякакъв вид лутане, увлечения, скитане. Хората си мислят, че са много свободни, че могат да ходят насам-натам… Това е нещо много общо, но така вие преценявате себе си – дали сте от този тип хора или сте онези, които са израстнали по-високо в своето развитие. Трябва да призная, че това е процес. Не е просто да достигнете до тази точка. Понякога дори много нови Сахаджа йоги са по-добре отколкото много стари Сахаджа йоги и то защото те имат много силно желание. Какво търсим? Трябва да разберем защо търсихме. Защото желаем да познаем себе си. По някакъв начин знаехме, че трябва да познаем себе си, но не се познавахме. Така ние търсехме, дирехме, вършехме различни неща – искам да кажа, дори погрешни неща – в името на този стремеж, но търсенето ни доведе в Сахаджа Йога. Тогава получихте своята Себереализация, което чрез Кундалини е много лесно. Кундалини изработва повечето неща. Както някой ми каза, една жена за една нощ се отказа от пиенето и пушенето. Аз никога не лъжа. Преди не съм го казвала, но тази жена се отказа за една нощ. Тя каза: “Бях много придирчива към моята прическа и всеки път я правех различна. Ходех по фризьори, прекарвах толкова много време по козметици и други такива. И се отказах от това.”. Тя също добави: “Имах навика да нося облекло, което не беше много морално. После започнах да почитам тялото си и да нося подходящи дрехи”. Цялото това познание идва спонтанно при вас. То е във вас, защото то цялото е ваше. Същото е и ако вашият гуру ви каже, ако сте водени от него. Работата на Гуру е да ви води. Така че какво липсва в този критичен момент? Какво липсва в Сахаджа Йога? Ето това трябва да ви кажа. Има толкова колективни бедствия, най-различни. Има много земетресения, наводнения, дъждове и след това се свличат реки от кал. Толкова много нещастия има на този свят, а Сахаджа йогите са спасени от тях. Без съмнение, всички Сахаджа йоги са спасени. Но след като са били спасени, как си обяснявате това? Какво знаете? Защо идват тези бедствия? Защото Сахаджа Йога не е много колективна. Тя трябва да стане много колективна. Тя трябва да се разпространи много повече, навсякъде. Трябва да достигне до много хора. Нещо, което не правим. Ние сме в застой или не го правим достатъчно. А трябва всички да излезем навън. 

Погледнете Христос с дванадесетте ученици. Разбира се, хората намериха и лоши неща. Но как работиха те и с какво усърдие. Ако нямате тази упоритост и постоянство и ако не се посветите напълно на разпространението на Сахаджа Йога, в такъв случай колективните проблеми не могат да бъдат решени. Вие сте заети само с вашите ежедневни светски работи, с други занимания и всичко останало. Добре. В Сахаджа Йога няма забрани. Но вашето внимание трябва да е насочено повече към тази страна на живота – какво правим за колектива. Говорим ли за това, разпространяваме ли Сахаджа Йога, помагаме ли на хората да узнаят за нея? Веднъж пътувах със самолет и бях изненадана. Жената, която седеше до Мен, имаше много лоши вибрации. Направих си бандан и я попитах какво прави за своята духовност. Тя ми спомена името на Бахай. Казах си: ”Боже мой! Ако тези хора така се разпространяват, а те го правят… Те са толкова много. Тогава какво ще се случи? Бедствие?! Те са толкова негативни, невъзможно е да направят нещо добро за този свят”. Само ако видехте колко хора са подведени от някой фалшив гуру, как му се отдават, как разпространяват неговите идеи. Виждала съм хора, които пеят по пътищата, пеят във възхвала на своя гуру облечени в странни дрехи. Ние не желаем подобни неща. 

Разбира се, вие получихте познание. Разбира се, вие сте реализирани души. Но въпросът е какво сте направили за Сахаджа Йога? Трябва да разпространявате Сахаджа Йога навсякъде. Да предположим, че носите значка – тогава ще ви попитат какво е това. И ще трябва да им разкажете какво е. Започнете да им разказвате за Сахаджа Йога – не за нещо друго, а за Сахаджа Йога. Трябва да продължите да говорите за Сахаджа Йога, да разпространявате Сахаджа Йога. Ако не го направите, тя няма да стане колективна и всички бедствия, които се дължат на колективната глупост, ще продължат да се случват. 

Вие сте избавени от толкова много неща. Например, замърсяванията – те не засягат Сахаджа йогите. Дори и да има земетресение, Сахаджа йогите ще бъдат спасени. Но защо да не бъде спасен целият свят? Идва нещастие след нещастие. И ако имате състрадание, то трябва да мислите за хората, които могат да изпаднат в беда или неприятности. Разбира се, без съмнение Аз мога да излекувам много хора. Но не знам как да направя Сахаджа Йога много колективна. Тук сме толкова много хора… Всички вие можете да започнете да давате Себереализация поне на сто човека. Идете навсякъде, говорете за Сахаджа Йога, пейте във възхвала на Божественото и ще спасите целия свят. Не чрез спасяване на неколцина ще постигнете  великата Сатйа юга, но също трябва да спасите Майката Земя. Трябва да спасите хората, които тънат в невежество. Имам предвид начина, по който тези хора се представят. Виждала съм толкова много от тях да говорят по телевизията, да говорят безсрамно за нещо, което не знаят. И след себе си имат хиляди и хиляди хора. Не че хората са глупави, не че желаят да вървят по грешния път, но онези, които са фалшиви, които грешат, знаят как да примамят другите, как да ги пленят, как да им говорят. Но ако Сахаджа йогите видят някого с лоши вибрации, побягват надалеч и ще избягват подобно обкръжение. Вместо да се доближат и да кажат: “О, много лоши вибрации, но ние знаем как…”

Така че ние трябва да бъдем смели и да отидем навсякъде, да разкажем на хората и да ги направим колективни. В противен случай вие няма да можете да спасите света от Божия гняв. Бог е разгневен, без съмнение. Вие самите ще бъдете смесени. Но каква е ползата? Трябва да спасим Майката Земя и затова трябва да сте подготвени. Трябва да го направите. И където се появи възможност, да разпространявате Сахаджа Йога. Някой хора казват: “Майко, ако Вие дойдете, тогава всичко ще бъде наред”. Защо? Какво толкова? Вие може да бъдете като Мен. Можете да говорите с хората. Аз започнах  Сахаджа Йога с един човек. По онова време навсякъде цареше пълна тъмнина. Изобщо нямаше търсачи, само ужасни хора. Но стана, получи се. Един човек може да доведе толкова много Сахаджа йоги. Защо вие да не направите същото, да говорите за това? Вашето поведение, стил, всичко определено ги впечатли. Всеки трябва да го направи по такъв начин, че да постигнем нашата цел – колективното съзнание. Тя е не само за Сахаджа йогите, но и за всеки един, така че нещастията, които се случват, ужасните неща, които стават, да спрат. Напълно да спрат. Уверявам ви, те могат да бъдат спрени. Защото вие сте спасени. Защо да не говорим открито за това? Да кажем на хората: “Ако вие вършите несправедливости, ако сте неморални, ако сте измамници, ако се опитвате да потискате другите, то ще се превърнем в толкова голяма разрушителна сила и тогава ще има колективни бедствия. И мисля, че ние сме отговорни за това.”. Заемете се с това, захванете се с всеки проблем. Не трябва да създавате никаква организация, за да се борите с това. А само вашата сила да убеждавате ще доведе хората в Сахаджа Йога и ще направи всичко много различно. 

Надявам се, че ще разберете какво трябва да направите като Гуру. Като Гуру вие се променяте, променя се вашият характер. Вчера показахте как Лао Дзъ е описал учителите – как те са над всичко, над бъркотията, над завистта, на празните приказки. Те са толкова велики. Те са учителите и вие ще бъдете такива. И вие ще бъдете Гуру ако се опитате да го направите. Ето какво трябва да постигнете. Зная, че някои са го постигнали. Но повечето от вас трябва да го постигнат с любов и състрадание. 

Нека Бог да ви благослови!