11-я ден на Наваратри

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Наваратри Пуджа

Кабела  Лигуре, 8 октомври 2000

Днес ще боготворим Богинята, наричана с името Амба и с още много други имена. Тя е последната, би могло да се каже, остатъчна енергия. Щом извърши всичко, Тя се превръща в Кундалини и се установява в триъгълната кост. Това е Муладхара чакра (Муладхар). В действителност Тя е изразена повече отляво, защото тогава е просто Амба.

Лявата страна е много, много важна за човешките същества. Като начало, ако нямате развита Лява страна, не можете да се балансирате. Смята се че Тя ви дава истинската личност на Сахаджа йоги. Така че ако Лявата ви страна е слаба, трябва да я боготворите (Амба – бел. пр.), казвайки: “Моля те, направи по-силна нашата Лява страна”. Тя е утешител. Какво ви дава Тя, захранвайки Лявата страна? Преди всичко ви кара да си отдъхнете. Смята се, че ви дава отмора, приспива ви. Ако твърде много мислите за бъдещето и твърде много се въвличате в планиране на бъдещето, развивате определени проблеми. А най-добре е да се опитате да поспите. Това е голямо облекчение, голямо разтоварване – да поспите и да си починете. Без Нея не можете да спите. Липсва ли Тя, не можете да спите. И така, сънят е много важна функция на тялото, осъществявана от Лявата страна. Ето защо я боготворим (Богинята – бел. пр.) – защото би ни дала отдих. 

Тя е Тази, която ни дава мир. Тя е Тази, която ни дава илюзии, наричат я Бхранти. Тя ви дава целия артистичен талант, закриля ви. Но фактът че ви дава илюзии е много, особено важен. Защото за хората, които са против Божественото, които се опитват да бъдат далеч от Реалността, Тя създава илюзиите. И по този начин ви отделя от тези хора. Докато вие сте в състояние да разпознавате Реалността, а за всички тези хора, които се опитват да създават проблеми и да разрушат Нейните дела, Тя създава илюзиите. Тя е Тази, която обитава като Кундалини. И така, можем да кажем, че Кундалини е част от Нея, а другата й част е тази, която обитава в Лявата страна.

Тя съществува на седем нива. След като веднъж започнете да й се наслаждавате на първото ниво, се изявява с всички описани вам качества. Тя е Мир, дава ви Любов, сътворява всички красиви неща за вас. Тя е Майката. И това, което очаква от вас, е да се наслаждавате на Нейната закрила, на любовта й, да бъдете винаги под пълната й закрила. Това е много важна част от работата й. А на второ място, Тя е Кундалини. Така че също работи на седем нива. Тя управлява седем хоризонтални нива и седем нива в посока нагоре. На всички тези седем нива извършва огромна работа за нас. Как ни закриля Тя на тези седем нива? Например, ако тръгнете силно наляво, има седем божества, които се опитват да ви изтеглят обратно към нормалното състояние. Това са Шанкини, Данкини… Това са имената им. По този начин се опитва да ви уравновеси. А ето и един пример – много психосоматични болести, които се появяват в нас, каквито са ракът и много други (психосоматични означава психически, а също и емоционални), идват от Лявата страна. Понякога пък сте твърде надясно и изведнъж се отмествате наляво. При това движение като махало можете да стигнете далеч. Но има седем енергии на Лявата страна, които ви предпазват от тези болести., а също и намаляват тяхната сила.

Тя е Тази, която дарява мир, грижи се за вас, закриля ви и ви спасява от психосоматични заболявания. Тя притежава огромни сили. Не зная какво би се случило ако не беше тук. Затова трябва да я почитаме вътре в нас. Трябва да я уважаваме и разбираме. Тя е вашата Майка. Като Кундалини е вашата индивидуална Майка. Тя е Амба, която ви дарява Второто раждане. И като Богиня на Лявата страна, ви дава добра подкрепа в извисяването ви, много силна поддръжка в извисяването ви. Без Нея не бихте могли да се балансирате. 

Когато хората са прекалено надясно, понякога нещата отиват твърде далеч. Появяват се неочаквани болести. Могат да получат сърдечна атака, да се парализират. Дясната им страна напълно се парализира, не могат да вървят, не могат да се повдигнат. Това е в резултат на силното придвижване надясно. И тогава Тя е тази, която ви кара да се чувствате зле, внушава ви да се откажете от Дясната страна и да се насочите повече към Лявата страна. Но това не означава, че е много добре ако Дясната страна бива лекувана от Лявата. Например, една много арогантна, егоистична личност става абсолютно покорна и хората може да си помислят, че е излекувана. Това не е вярно – този човек е наляво. Макар да е станал хрисим, покорен, все още не е в нормално състояние. Все още е много зле, защото е левостранен.

Левостранният човек заболява от много болести, като например шизофрения на по-горното ниво на тази “група”. В Лявата страна същите седем центъра действат така, че ви създават много неприятности. Една от тях, е че някои се превръщат в шизофреници. Това може да бъде излекувано. Може да бъде излекувано ако успеете да центрирате такъв човек.. Можете и да го направите чрез събуждането на Кундалини. В други случаи хората полудяват, стават лунатици, а всички проблеми на Дясната страна изчезват. Хората, които са отишли наляво, няма да имат чернодробни проблеми. Може да имат увеличен черен дроб, но не и свръхактивен черен дроб. Липсват и други симптоми, като например астма, сърдечни атаки. Не могат да страдат от сърдечна атака – могат да я причинят на другите, но това няма да им се случи.

Така че тези седем същества или богини през цялото време ви предпазват да не би вниманието ви да се отклони внезапно към Лявата страна. Грижат се за вас. Но ако продължавате в тази насока, например ако отидете при фалшиви гуру – какво се получава? Те ви изтеглят твърде наляво. Дават ви някакво име, каквото и да е – може и на някой слуга или някой друг, когото са хванали и за когото се грижат като за обсебен. Това е тантрика, чрез която хората обсебват мъртви духове и ги използват, за да ви примамят. Така че когато започнете да навлизате в Лявата страна – като прекалено се притеснявате, като съжалявате или плачете твърде много – тогава десностранните проблеми изчезват. Резултатът е този, но отивате твърде далеч. Ако десностранните проблеми изчезнат, придобивате левостранни, които са много по-опасни. Казах ви, че всички видове психосоматични болести – не желая да ви давам списък с тях и да ви плаша – идват от Лявата страна.

Тъй като Дясната страна изглежда напълно излекувана, хората мислят, че е добре да бъдеш обладан от някой дух. И това, което правят фалшивите гуру е да управляват мъртвите духове. Как? Те знаят как да го строят, но не е необходимо да ви го обяснявам – вие няма да правите подобно нещо. А те ви казват: “Ето ти това име.” Вие приемате името на бог знае кой. Не ви карат да приемете името на някоя инкарнация, а казват: “Името ти е Рама”. Имената на инкарнацията не се произнасят така, а се казва: “Шри Рама, Шри Кришна, Шри Матаджи.” Но те не употребяват Шри. Само ви казват: “Произнасяйте тези имена.” И това, което се случва, е, че навлизате в Лявата страна, защото тези мъртви духове ви обладават.

Съществуват мъртви духове на Лявата и такива на Дясната страна. Ако са на Дясната страна, са много амбициозни. Опитват се да ви хванат. Обяснението е твърде ужасяващо. След като веднъж ви хванат и отидете прекалено надясно, придобивате всички видове десностранни “качества”, не сте нормални. Понякога чувствате, че сте някъде във въздуха, виждате неща, които нормално не виждате. Като например двама американски журналисти, които дойдоха да ме видят. Попитах ги: “Защо сте тук?”. Отговориха: “Майко, направи ни като Харишчандра”. Имаше един човек на име Харишчандра, който беше журналист и летеше във въздуха, събирайки новини, и така съобщаваше какво става в някоя част на Бомбай – например в Джуху бийч. Един ден вестниците писаха какво става на това място и материалът беше подписан с името на журналиста г-н Харишчандра. Попитах ги: “Като него ли искате да бъдете? Как така Харишчандра ви даде Моето име? Аз го излекувах, а сега вие искате да си навлечете неговия проблем. Защо?” Те ми отвърнаха: “Защото искаме да пътуваме “астрално”. Ние сме журналисти и знаем много. Затова искаме да пътуваме навсякъде.” Казах им: “Не правя подобни неща. Ако правите астрални пътешествия, мога да ги огранича.” Така че всички тези фалшиви гуру владеят също и изкуството на астралното пътуване като контролират мъртвите духове, които са десностранни. 

Десностранните духове са много амбициозни. Извършват всякакви видове лечение, предсказания, защото са твърде ориентирани към бъдещето. Понякога познават, понякога – не. Но всичко идва от погрешен източник. Попадането в такава клопка не е много добро. Обладаният по този начин започва да върши всякакви нередни неща. Например опитва се да завладее къщата, парите ви, да ви измами, да избяга с жена ви – всякакви абсолютно нередни неща. Защото същевременно влиянието на Дясната страна нараства. Има и някои опиати, като ЛСД и други подобни, които когато ги приемате отивате прекалено надясно и започвате да виждате цветове. А хората си мислят, че е голяма работа да виждаш цветове, тъй като в нормално състояние това не става. Те не знаят какво не е наред с тях. А то е, че има бхут, някакъв вид дух, който е много десностранен и който е в тяхното същество и се опитва да се прояви.

Левостранните бхутове са различни – те са лукави и ви учат да дразните другите. Могат да се опитат да ви примамят до такава степен, че човек да лъже без всякакви задръжки. Първо изрича лъжи, после се опитва да ви отмъкне парите, всичко, което имате, крои всякакви потайни планове – нищо не е открито. А вие правите всичко, без да се усетите. Но всичките тези хора – независимо дали са лево – или десностранни – се интересуват най-вече от материалните придобивки. Резултатите са различни – един от тях е фундаментализмът. Ако сте фундаменталист, тогава бхутовете взимат надмощие над вас и се опитват да ви владеят. Опитват се да ви учат как да убивате хора, които не принадлежат към вашата вяра или страна. Дават ви идеи, бият се, карат се и убиват. Но Майката Земя или морето, или който и да е от Елементите, могат да предизвикат тяхното разрушение. На подобни места ще откриете, че стават големи разрушителни земетресения, унищожителни урагани. Понякога загиват и невинни хора. Каквото и зло да бъде сторено, то бива коригирано от Петте елемента.

В Индия има едно място, наречено Латур, където хората пият прекалено много. Веднъж отидоха да пият, след като нарочно бяха потопили в морето статуята на Шри Ганеша. След няколко дни си тръгнаха обратно, продължавайки да пият. Бяха напълно пияни и пееха за Шри Ганеша като изричаха всякакви скверни, дори мръсни неща, използвайки всякакви обиди, проявявайки желанието да си да бъдат непокорни, да бъдат лоши. И внезапно започна земетресение. Както си танцуваха, всички потънаха в Майката Земя и с тях беше свършено. На същото място имаме център (по Сахаджа Йога – бел. Пр.). Удивителното е, че този център не беше засегнат. Около него се беше образувал кръг от няколко стотин метра, така че никой не можеше да излезе. И хората се учудиха как стана така, че центърът не беше засегнат. Това е силата на Богинята. В същото време, когато Тя вижда отрицателни хора да идват или измъчват, или безпокоят другите, Тя е тази, която спасява праведните хора. Както знаете, обикновено винаги ако има един добър човек, сто лоши вървят след него. И добрият човек се чувства объркан, но тогава Богинята му помага, спасява го от безпокойствата, причинени от негативната сила.

Вашата Майка се бори с всички негативни сили. Това може да са пияниците, както ви казах, и Тя ги разрушава. На по-ниско ниво разрушава черния им дроб, а на по-високо разрушава дори семейството, парите им. Не съм чувала някога някъде да е издигнат паметник на пияница. Дори сега, когато алкохолът е на мода – един вид ежедневен култ – не съм виждала подобно нещо. Как така никой не е издигнал паметник на пияница? Би било хубаво да се покаже това, но – не. Защото мъдростта надделява и хората разбират какво е разрушителна сила. 

Някой може да бъде обзет от всякакви подобни идеи. Вижте например Хитлер. Той беше обхванат от идеята, че е господар на всичко и че има пълното право да унищожи евреите. И го правеше – унищожи толкова много хора. Но какво се случи накрая? Той използваше свастиката – която е символът на Шри Ганеша – и с нея влизаше в бой. Но за щастие стана така, че Майка влезе в ума му. Така той загуби Бхранти, илюзиите. Загуби силата на Ганеша – не знаеше как да я използва. Той използваше шаблон и бих казала, че това “печатане” на свастиката е втората причина за разрушението. Отпечата друг вид свастика и като резултат беше унищожен. Това е що се отнася до Бхранти. Тя влиза в ума ви и ви въвежда в Бхранти, тоест в илюзия – вие допускате грешки. Ако не беше така, досега много хора щяха да бъдат ликвидирани. Така че Тя влиза в ума на такива хора, които се опитват да разрушават човешките същества, да разрушават каквото и да е и им такава идея, че те умират или се саморазрушават. Ето защо е писано, че Тя е Бхранти вътре в нас, създава такава илюзия вътре в нас, че личност, която се опитва да причинява зло, да безпокои другите, да руши, бива разрушена. Всякакъв вид идеи може да внуши. Ето как много хора са оцелели в този свят. Иначе толкова много щяха да бъдат унищожени и щеше да съществува царството на Сатаната. Тя е Богинята, която ни спасява. Символично се казва, че Тя е убила толкова много демони. Направила  го е в действителност – не ги е убила символично. Имаше демони и демони и дори днес има демонични хора. И всички те ще бъдат не само убити, но ще бъдат унищожени завинаги. Видях в Русия, а и в много други страни видях онези хора, към които някога са се отнасяли като към богове, а сега с тях е свършено. Това се случва във всички страни. Навсякъде, където има зли хора, те биват изобличени и другите дори не искат да погледнат снимките им. Изхвърлят статуите им. Всичко това се случва, защото Богинята е тази, която създава илюзията у хората. 

Да предположим, че има човек, който е много демоничен, който разрушава всичко, който възнамерява да разруши всичко. Мъдрите хора ще го разберат. Но които не са мъдри, ще отидат при този човек. Хиляди хора са били разрушени по този начин, защото не виждат правилно, не можаха да разберат кое правилно и кое – не. Така че идеята за правилно и неправилно е напълно объркана от Нея така, че тези, които са зли, могат да бъдат разрушени. Ние не ги искаме на тази земя. Тези, които безпокоят другите, които рушат, които спорят постоянно, ще бъдат унищожени. Но те ще бъдат унищожени от самите тях. Не е необходимо Богинята да прави това. Ето защо много хора ме питат: “Защо Бхранти е Рупена Самстхита? Защо съществува тази илюзия?”. Причината е, че вашата енергия на разграничението е провокирана. Но ако сте Сахаджа йоги, истински Сахаджа йоги, тогава можете да почувствате по върховете на пръстите си дали този, когото следвате, е добър или лош. Тогава можете да кажете на другите да не го следват.

Много търсачи са разрушени по този начин. Дойдоха лоши водачи и хората просто ги последваха. Толкова очевидно беше, че бяха тръгнали подир някакъв ролс-ройс или нещо подобно. Виждала съм ги – толкова смахнати, не могат да се измъкнат от това. Сега има хора, които следват всякакви фалшиви гуру. Един от тях е много харесван от индийците. Навсякъде – повече от тези, които са в чужбина, а не толкова в Индия – следват този Бабаджи. Добре, но Бабаджи взима пари, краде пари, краде бижута, върши всякакви неща. А те не обръщат никакво внимание на това. Всичко, което прави, уж е добро. Но той трябва да бъде разрушен. “Предимството” му е, че има всякакви глупави хора на тази земя, които започват да се молят на такива като него и край – получават сърдечен пристъп, ослепяват, разболяват се от рак, получават всякакви разстройства и това ги разрушава.

Учудващо е как хората са такива и макар и да виждат, че някой е погубен от Бабаджи или от някоя жена-гуруджи, че е убит, пак изпадат в амок по фалшиви гуру. Удивително е, че хората не виждат, че с тази личност вече е свършено, че тя е разрушена. Много пъти съм ви казвала за хората, които ходят по кръчми – те виждат как от кръчмите излизат хора, които падат на земята, но се нареждат на опашка да влязат вътре, за да излязат после и да падат като другите. Много е странно, нали? Нямат капка мозък. Защо искат да влязат в кръчмата, след като вече са видели, че някой пада долу? Но го правят.

Както ви казах, сега протича Страшният съд. И в днешно време трябва да видите какво се случва с този, който е минал през неправилни методи или през ада на някой от тези гуруджи. Много е ясно, ако желаете да видите как явно се саморазрушават. Във всеки случай те казват: “Така и така ще се мре, защо толкава да не ходим по кръчми? Какво е това?” Този аргумент е толкова глупав, като че нямат никакъв мозък, никакъв разум да разберат, че човек е отишъл, върнал се е и е паднал на земята и никой не го вдига. А те правят същото. И казват, че Христос е дал виното на хората. Не, не може. Той е съвършен. Не им даде вино, даде им просто обикновен сок от грозде. Как може да направите вино за една секунда? Но хората си приказват. Всички свои недостатъци обясняват чрез глупавия си ум и вървят към разрушение. 

А сега в Кали юга разрушението работи много бързо. Защо? Защото хората са загубили своето разграничение, вече нямат благоразумие – загубили са го. И те не са малко. На мода е да бъдеш неблагоразумен. Питам: “Защо правят така?”. А те: “Майко, така е модерно”. На мода е всякоя глупост. Залавят се за такива глупави неща и после имат главоболия. В днешно време, разбира се, е модно жените – особено в Америка – да искат да носят рокли само с презрамки или както и да ги наречете, само ленти. И двете чакри (Лалита и Шри Чакра – бел. пр.) остават открити. Това са много важни чакри. Дори не трябва да носите дрехи без ръкави, тези чакри трябва винаги да са покрити. Закриваме всички чакри, с изключение на Агнйа, която покриваме с кум-кум. Иначе много болести могат се появят. Може да се разболеете от синузит или да имате проблем с очите, да се парализирате с двете ръце. Също може да се разболеете от паркинсон. Много болести могат да се появят, защото това са две много важни чакри. Едната е Шри чакра отдясно и Лалита чакра – отляво. Никога, никога не бива да откривате тези чакри, а също и колената. Но днес е модерно да си показваш колената. Не зная, не разбирам логиката във всичко това. Какво толкова има в едни колена? Защо хората искат да гледат колената на другите? Бих казала, че изобщо го не разбирам. Няма никаква логика, неразумно е. Отначало изобщо не проумявах, но сега разбирам, че така искат да привличат мъжете. Ако мъжете се привличат от коленете ви, що за мъже са? (В залата се смеят.) Не разбирам тези мъже. Те се обличат изцяло, а жените откриват двете Набхи и другите две чакри, които са толкова важни. И това е модерно. Утре ще започнат да си бръснат главите и всеки ще се обръсне. Като че това е стадо овце, които не разбират нищо – вървят подир това, което става в колектива. Така че съществува мода, която наистина е колективна. Ето как някои напълно загубиха разум си. Срещате се с това всеки ден и не разбирате. Виждала съм индийки, които са в чужбина – те също се опитват да копират модата и също разголват двете си чакри, а след това имат неприятности. Много е учудващо. Поне в Индия не е прието мъжете да виждат жените така. Но когато излязат зад граница, се научават, че е голямо постижение да разголваш тялото си. 

Обратната страна може да бъде дори много по-сериозна, като например жените да покриват лицето си. Мохамед ще трябва да е имал предвид съвременните жени, когато е казал: “Закрийте лицето си. Покрийте тялото си. Закрийте се напълно, за да бъдете спасени като жени, а и мъжете ще бъдат спасени като не бъдат привличани.” Бих казала, че се стигна до крайност в това. Би трябвало този да е начинът, но не се получи. Виждала съм мюсюлманки, които са толкова глупави, да се държат странно, за да привлекат съпрузите си. Странен е и начинът, по който съпругът се опитва да доминира. Това е прекалено.

Това е Бхранти. Бхранти е сътворена от Майка, от Амба, която създава Бхранти.  Виждала съм хора да изпадат в амок, но не знаят това, защото всички се отклоняват в тази посока. Ще кажете –  какво от това? Има приказка за един баща, който казал на сина си: “По който и път да тръгнат хората, трябва да ги следваш”. И синът видял много хора да отиват нанякъде и тръгнал след тях. “Къде отивате?” – попитал. “В пещта.” Това не значи да не използвате мозъка си. Но ще видите, че това, което правят, е например, че много хора вървят към нещо лошо. И тези хора нямат собствен мозък, нямат индивидуалност, нищо – просто следват. Не виждат какво са постигнали, какво са получили, каква е ползата – нищо. Дори когато купувате нещо искате да разберете какво е качеството, как се използва – всичко искате да знаете. Но когато става дума за мода, никой не се замисля. А модата – мисля си – е създадена, за да заблуждава хората. Много забавно творение на злата сила – хората да бъдат разрушени. Казват, че това е работа на дизайнерите. Аз казвам, че това не са дизайнерите, а нищо друго освен тяхната агресивна, негативна сила, която работи срещу вас. А този, който ви предупреждава, е вашата Майка в Лявата страна. Тя има седем “покривки”. Тя не иска да пресичате седемте граници. Но хората казват: “Защо пък не? Защо не и аз? Ако другите са отишли в ада, и аз искам да отида.” Добре, това вече е било подготвено за вас. Така че – давайте, вървете. Ето защо Тя създава Бхранти – защото някои хора трябва да напуснат, да излязат от това Творение, вън от еволюционния процес. Оставете ги да излязат. Това е Страшният съд. Добре, ето как ще бъдете съдени – чрез вашата собствена глупост. На толкова много Сахаджа йоги съм казвала нещо толкова елементарно – да си слагате масло (кокосово – бел. пр.) вечер, а сутрин да го измивате. Но те го правят. Като го правите, онова, което се случва, е, че се успокоявате и спите добре. Мазането с масло е нещо много хубаво. Всички имаме нужда от него, особено в това студено време. Но те не си слагат масло, не се грижат за себе си. Защото си мислят, че като са Сахаджа йоги, са закриляни – Майка може ги накаже. Не е така. Трябва да се грижите за себе си. Що се отнася до тялото, до ума – то вие сте отговорни за тялото. Чрез Сахаджа Йога ще разберете какво не е наред с вас, какво вършите неправилно. Имам предвид, че ви казвам неща, който са много важни. Може би за другите не са, но трябва да опитат. Тъй като сте Реализирани души, вашият Дух е тук, можете да чувствате вибрациите и можете да разберете какво не е наред с някого. 

Това, което съм срещала най-често, а сега много по-рядко, е да ме информират само за хора, които са обладани: “Майко, еди-кой си е обсебен… Майко, този има такова обсебване.” Казвам: “Изхвърлете го. Това е всичко. Защо искате да се безпокоя за тях? Просто ги изхвърлете.” След като излязат от Сахаджа Йога, ще разберат и ще кажат: “Майко, не искам да излизам от Сахаджа Йога”. Защо? Защото знаят, че тогава са напълно извън реалността, извън сигурността и че искат се върнат. Тези, които могат да се върнат, ще го направят. Но тези, които не биха се върнали, не бива никога да се връщат. Защото са толкова луди, че ще създадат “мода на лудостта” и хората могат да се повлияят от тях. И така, да се влияеш от другите не е присъщо на един Сахаджа йоги. Той може да повлияе другите. Но как може да се влияе от другите, а не от Сахаджа Йога?

Сахаджа Йога е енергия на разграничението и този, който ви я е дал, е Кундалини. Така че Кундалини, която е вашата Майка, тази, която сега е в триъгълната ви кост, ви дава също всички качества и цялата красота на вашето същество. Разбира се, казвала съм ви толкова много неща за Кундалини, че не е необходимо пак да говоря за това. Но Тя също може да коригира вашата Лява страна. Някои хора имат навика постоянно да плачат. Не зная защо. Всеки път, когато ги срещнеш, те са облени в сълзи. “Какво се е случило?” “Майко, това се случи, онова се случи.” Пишат ми писмо след писмо, като ми разказват за техните неволи, тревоги и тем подобни. Но защо? Сега сте Сахаджа йоги. В Райската градина сте, в небесата. Защо мислите за всички адови неща, които не са важни? Защото не сте придобили индивидуалност.

Като Сахаджа йоги сега трябва да развивате вашето разграничение, вашето благоразумие по отношение на това какви са другите, а също и за себе си. Защо бивате теглени от нещата? Опитайте се да разберете какво е толкова важно, защо искате да го направите. Опитайте се. Това обсебване ли е, мода ли е или е ваше индивидуално усещане?

Опитвам се да ви кажа, че Лявата страна е толкова закриляща. Но ако в същото време сте много агресивни спрямо Лявата си страна, бивате изтласквани към от едната към другата и обратно, та чак до ада. И тогава страдате. Така че трябва да разберете – вашата мъдрост трябва да е налице. Можете да я развиете много с помощта на Лявата страна. Мъдростта може да бъде много добре развита.

Може да има някой така наречен Сахаджа йоги, който да е абсолютно агресивен, парично ориентиран, измамник и да попаднете в неговата клопка. На хинди наричаме това чаккар. След като веднъж бъдете въвлечени, продължавате да се носите по течението. Все пак Лявата ви страна ще ви закриля до определен момент. Но ако твърде много сте въвлечени, Тя ви изхвърля: “Махни се, махай се”. Сега е настъпило времето всички да разберем, че всички вие сте Сахаджа йоги и носите много голяма отговорност – много голяма отговорност дали правите това, което ви казва вашето озарено съзнание. Получете озарението си и живейте в тази светлина., не скачайте в тъмнината. По този начин ще разберете коя личност е стойностна и коя –не.

Дори и в Сахаджа Йога негативността може да работи. Тя действа и никой не трябва да се въвлича в негативните мисли на другите или в негативните им дела. Днес искам да предупредя всички, защото вие тук сте толкова много, за да се наслаждавате: грижете се за вниманието си, къде отива то. Има толкова красиви неща и те карат сърцето ми да подскача от радост – докато някои дори не ги забелязват. Онзи ден попитах: “Кой подреди тези цветя?” “Кои цветя?” Казах: “Тези тук” “Кои?” Казах имената на цветята. “Ние не сме ги видели.” Къде гледахте, та не можахте да видите цветята? Защото очите ви са толкова глупави, че не могат да видят красотата, потънали са във всякакви негативни неща.

Богинята трябва да убие всички ракшаси. Не зная колко е убила, а те отново са се върнали. И отново хората попадат в капана. Това се повтаря. Тези ракшаси са тук и вие трябва да ги приковете и да кажете на хората: “Къде отивате? Той е ракшас. Какво е направил? Какво е постигнал?”. Трябва да говорите открито. Така можете да спасите много хора, които отиват при тези ракшаси, които идват с такива дрехи, че не можете да ги различите. Те ще бъдат разрушени, един по един. Но когато са в сърцата на толкова много хора, как можете да ги разрушите? Така че трябва да кажете на другите какво правят ракшасите. Аз зная триковете им. Но най-лошото е, че човешките същества им се улавят. Така че трябва да познавате много добре себе си. Винаги задавайте въпроса: “Защо? Защо ме привлича това? Каква е ползата?” Задавайте си този въпрос. Ще видите, че след идването ви в Сахаджа йога ще спечелите много. Тогава защо е тази фалшива идея, защо вървите след фалшиви, негативни неща? Ето какво трябва да направят Сахаджа йогите, защото не че са отговорни за другите – те са отговорни за себе си.

Най-сладкото нещо, което се казва за Нея, е, че ви дарява Шраддха. Можем да преведем Шрадха като вяра. Да имате вяра – правилна, не неправилна. Другите извличат пълна изгода ако вярата ви е неправилна. Но вярата е много важна и ви дарява много радост. Вярата доставя много радост. Но когато инкарнациите бяха живи, никой не се застъпи да каже: ”Защо го разпъвате?” Никой нямаше такава вяра, че да се застъпи. Бият се за собствената си страна, за собствената си религия или за собствената си глупост. Но никой не каза: “Този човек действително е Истината, той е инкарнация”.

Вчера бях изненадана да видя пиесата, която показаха. Бих казала, не можах да дойда на себе си. Въпреки, че е истина, разбира се. Съгласна съм, но не можах да дойда на себе си. Твърде смирена съм, за да приема такова нещо. А е много находчиво, наистина чудесно беше да се създаде такава пиеса. Преди всичко трябва да кажа, че англичаните имат усет към драмата. Имат хора като Шекспир и други, а и начинът, по който създават, пишат драми… Не можах да разбера как, но това е последната дума на съвършенството. Не можах да кажа и дума – толкова силно бях изумена. Поразителна е истината, която излагаха, която прокламираха. Но ако имате някакъв разум в себе си, не трябва да се съмнявате по време на Моя живот. Защото толкова много чудеса се случват. Днес някой ми каза: “Еди-коя си имаше рак, язва и разни други болести, но след Сахаджа Йога отиде в болница и не му откриха нищо”. Всякакви такива чудеса се случват. Оставете всичко останало настрана. А също има Мои фотографии – това не се е случвало по-рано – на които виждате чудеса, направо невероятно. Дори и учените са изненадани от това как са направени тези снимки – действително Шри Ганеша се виждаше отзад. Това беше уловено само от един фотоапарат. Това става само заради вас, хората – за да имате вяра, когато личността я няма. Както Христос вече не е тук, а сега всеки ходи на църква; Шри Рама не е тук, а всички му пеят възхвали. Шри Кришна го няма, но има “Харе Рама, Харе Кришна”. Така че когато тук е Сакшат (форма – бел.пр.), когато е пред вас, вие не я възприемате, не я приемате. Вероятно защото не вярвате, че го заслужавате. Но вече е така. Не зная, много е трудно да бъдат разбрани човешките същества. Когато стоиш пред тях, не вярват; когато те няма – вече вярват. Много е смешно, нали? Ако погледнете историята на духовността, ще видите, че винаги е било така. Гнйанадева показа някой чудеса. Но все пак само мъдрите, само разумните можаха да ги разберат и да повярват. И те са толкова малко, че като резултат такива хора биват разпъвани, избивани или изигравани. И с Мен се опитаха да направят същото, но вие знаете, че в този живот дойдох с всичките си форми и никой не може да ме унищожи. Докато Аз не пожелая това – никой. Енергиите са любов, привързаност, състрадание, но има също и енергия, която изцяло коригира другите хора. Така че за вас, хората, да нямате вяра в Сахаджа Йога означава пълна слепота.. Видяхте снимките, видяхте всичко, знаете за чудесата, които се случиха с вас, имате опит в Сахаджа Йога. Въпреки това вярата ви е толкова слаба. Тя (Богинята – бел.пр.) е тази, която ви дава вяра. Така че трябва да я прославяте, да паднете в Нозете й, трябва да я боготворите и да й се молите: “О, Майко, дай ни вяра.” Тази вяра ще ви изненада… Всеки, който има тази вяра, ми казва: “Майко, моля направете това”. И то става. Просто се случва. Получихте такова право – да молите за всичко. И молбите се осъществяват. Но първо вярата ви трябва да бъде солидна, вярата ви трябва да е истинска. Ако е истинска и дълбока, можете да постигнете каквото си поискате. Не лоши, а добри неща. Така че опитайте се да развиете тази вяра. И тъй като вярата дава такава радост и щастие, каквато изпитахте вече, то се потопявате в нея и не искате да излезете. 

И така най-великото нещо е благословията на Лявата страна. Това е Вярата. Вяра, която е чиста, която можем да преведем като Вишвас, но няма да е точно. Вярата е Шрадха. Шрадха е нещо, което е вътре в нас, което няма съмнения, не се прави – то просто е там.  

Сега трябва да развиете вярата в себе си и в Сахаджа Йога. Ако вярата ви е силна, ще видите също много чудеса. Но ако въпреки чудесата, въпреки всичко все още не разбирате, тогава това е просто проява на вашата предпазливост.

Нека Бог да ви благослови!