Новогодишна пуджа, трябва да станете учители в Сахаджа Йога

Kalwa (India)

Feedback
Share

© Шри Матаджи Нирмала Деви

Новогодишна пуджа

Калве, Индия – 31 декември 2000 г.

Сега започваме Новата година и Аз ви желая много щастлива и успешна Нова година. (аплодисменти)

С това Мое желание също ви пожелавам много дълбоко израстване в Сахаджа Йога. (аплодисменти)

Сега всички вие сте Сахаджа йоги и всички вие трябва да станете майстори в Сахаджа Йога. За да станете майстори в Сахаджа Йога, съм сигурна, че правите медитация, интроспекция и всички видове ритуали на Сахаджа Йога, бих казала. На тази Нова година, мисля, че има голям шанс за вас да се справяте много по-добре, тъй като всички онези години на изпитания свършиха. (аплодисменти) Сега навлизаме в нова епоха. Казвам, че Сатйа Юга сега е установена. (аплодисменти)

В началото може и да не почувствате, че атмосферата на Кали Юга е напълно изчистена. Постепенно, разбира се, ще откриете, че всичко това е едно пречистване и че всички хора, които са опасни за вашия духовен живот, за вашия национален живот, за вашия семеен живот, ще трябва да се отдръпнат назад; те не могат да имат успех тук. (аплодисменти)

Сахаджа йогите сега трябва да решат колко далече да стигнат, като разпространяват Сахаджа Йога навсякъде, колко хора могат да влязат в Сахаджа Йога. Би трябвало много повече хора да ви очакват тази година и може би тази година, ако вие решите да се заемете с това, сигурна съм, че ще можете да привлечете много хора, които ще бъдат спасени от проклятието на Кали Юга. Това ще бъде вашия обет в новогодишната нощ – че ще започнете Сахаджа Йога по нов начин, по-мащабно, по по-динамичен начин.  

За целта, първото нещо, което е нужно, е вашата Сангха шакти, тоест вашата колективност. Тази колективност трябва да е изключително добре изградена, добре отработена, добре разбрана и абсолютно любяща. Това не е трудно в Сахаджа Йога, понеже на практика всички ваши ревности, всички ваши низки идеи са били напълно отмити от вашата Кундалини. Тя ви е трансформирала, вие сте различни хора; вие сте много, много различни. Не само това, но сега разбирате себе си. Вие познавате вашето Себе. А всички онези, които познават своето Себе, не могат да се карат помежду си. Понеже това Себе е отражение на една личност, на едно божество, на един Бог. Та как така ще можете да се карате? Щом Той е във вашите сърца, как можете да се биете помежду си? Иначе ще се борите със себе си. Ще бъде много, много глупаво да го правите. Така че всички глупави и странни неща, за които сте си мислили, разбира се ще изчезнат, без съмнение. А вие ще станете много динамични. Ще се изненадате на вашия динамизъм. Просто трябва да се извисите, трябва да очаквате вашето Себе да се прояви. Можете да станете много, много колективни, прогресивни и можете да създадете много Сахаджа йоги. 

На вас ви беше дадена Реализация; беше ви дадено познанието за Реализацията; каквото беше възможно, беше сторено за вашето здраве и благоденствие, но сега е ваш дълг да се отплатите на Божественото чрез вашите творчески методи. Трябва да бъдете много креативни. Ще откриете толкова много хора на този свят, които са пълни с много проблеми, от които вие сте се измъкнали. А вие можете да им помогнете. Не се нуждаете от никаква помощ, защото самите вие сте изпълнени със сила – силата на Божествеността във вас. Тази Божествена сила трябва да се използва. Не е дадена само да ръждясва. Тази сила трябва да се използва. Иначе каква е ползата да имате тази енергия? Да речем, че имаме електрическа енергия и тя дори не дава светлина, то каква е ползата да имаме електрическа енергия? Така че енергията, която имате е за еманципацията на човешките същества. Тя ви е за да издигате Кундалини на хората – вие можете да го направите. Един човек може да го направи за хиляди! И сега се надявам, че вие ще помете тази отговорност върху себе си. Това би била най-голямата благословия за вас, за Сахаджа Йога и за целия свят. Защото в Моето откровение трябва да променим целия свят. Не зная дали в този Мой живот дали мога да го постигна или не. Но ако вие, хора, наистина си стиснете ръцете с Мен, с цялото си усилие, това ще се получи. 

Първо, чувам, че много хора не ходят, на колективни медитации. Те не се събират с другите (йоги – б.пр.). Изненадващо е, че след толкова много години работа, която съм вършила – работила съм 30 години – все още има някои хора, които приемат Сахаджа Йога за даденост. Вие не разбирате отговорността си. Вие трябва да медитирате колективно. Където и да има колективна медитация, трябва да се присъедините към нея. Можете също да започнете нещо, колективна медитация, във вашия район. И ще се получи. Много хора, които са в Сахаджа Йога, сега медитират, аз мога да ги различа. Аз зная кои са тези, които медитират, и кои не медитират. Не е трудно да се различат. А после излизате с други проблеми, като „Майка ми… Баща ми… Чичо ми…”. Няма нужда да се притеснявате за тези неща. Даже като сте реализирани души и когато сте свързани с Божественото, дори желанията ви ще бъдат изпълнени. Но не става така. Защо? Защото все още не разбирате, че сте станали такива.  

Първо се опитайте да давате Реализация на другите. Вижте каква радост усещате. Страхотна радост. Тази радост не можете да я получите другаде. Каквото и да си купите, каквото и да имате, не можете да получите радостта от даването на Реализация. И вие ще бъде толкова щастливи – не защото очаквате нещо, или искате нещо; нищо подобно – и единственото е чистата радост, чистата радост от създаването на велики Сахаджа йоги. Ето за какво сте вие. Това именно иска Божественото от вас да направите. Не само да се възползвате от Божествената сила: „Излекувай баща ми, излекувай майка ми, излекувай сестра ми…” или „Нямам никаква собственост…” После друг казва: „Съпругът ми ме малтретира” или съпругата казва едно, така че съпругът казва друго… И това продължава ли продължава. Забравете за това! Сега вие сте над всичко, над всички тези неща. И сте станали абсолютно могъщи, повярвайте Ми. Ако не сте използвали силата си, как ще знаете какви сили сте получили? Толкова е просто. Онези, които са я използвали, Ми разказват какви чудеса са имали, какви неща са им се случили, как са били защитени и каквото са поискали, са го получили. 

Но вижте, в Сахаджа Йога не можете да бъдете лицемерни. Ако проявявате лицемерие, Сахаджа Йога знае, Божественото знае, че сте лицемери. То е за ваше добро, за вашия растеж трябва да бъдете в Сахаджа Йога. Не за някой друг го правите, а за себе си. Когато хората са така силни, съм изумена как лесно биват излекувани. Но те трябва да медитират, и трябва да се присъединяват към колективните медитации. Повечето хора не се присъединяват към колективната медитация. Изненадана съм. Зная, че понякога в Делхи няма достатъчно място, така че хората трябва да идват два пъти – или в събота, или в неделя; някои от тях трябва да чакат отвън – няма значение. Но като ходите на колективна медитация, ще се удивите как Божествеността тече там. Вибрациите текат там. Аз съм там. Това не е като просто да ходите на някакъв ритуал.

Проблемът е, че вие, хора, не осъзнавате, че трябва да сте отговорни за Сахаджа Йога, отговорни да давате Реализация на другите и да присъствате на всички програми за медитация, които имате. С колективните медитации вие се оправяте. Всичките ви проблеми биват решени, ако ходите редовно на колективни медитации – обещавам ви го, но проблемът е, че не ходите; ще Ми пишете писма, ще искате среща с Мен. Това няма да помогне. Вие може и да дойдете и да Ме притеснявате или да направите нещо подобно, но това не помага. Онова, което помага, е сами да си помогнете. Следващата година ще е страхотна за вас.

На Запад съм изненадана как нещата сега се разпространяват бързо. В Русия хората са толкова дълбоки, така дълбоки. Щом получат Реализация, разбират стойността на Реализацията. Те са толкова смирени, така дълбоки, не искат нищо. Никога не са желали нищо. Въпреки че са преминали през ужасни проблеми през комунизма, а сега е тази обратна реакция. Въпреки това, всички тези пет страни, които Аз наричам „истински” страни на Божественото заради начина, по който я приеха… Те са бедни от гледна точка на съвременните стандарти, но в сърцето си те са много, много богати. Според тяхното разбиране за Сахаджа Йога те са много, много богати. 

И техните учени са толкова добре квалифицирани, във всяко нещо. Има един учен, който дойде в Индия и беше открил метод, чрез който можете да видите всичките чакри и Кундалини, и задръстванията, и всичко; той може да ви покаже нещо. Докато нашите учени са заети да Ми опонират. Малкото знание е много опасно. Те не искат да видят какво правя Аз и как го правя. Искат само да Ме критикуват – всички т. нар. интелектуалци. Особено интелектуалците в Махаращра; мисля, че нещо не им е наред с главите. Те не могат да разберат Сахаджа Йога. Отвъд техните възможности е. Не знам какво е станало с тях, но просто не могат да разберат Сахаджа Йога. 

А хората в Махаращра са така заети с разните им ритуали. В четири сутринта ще станат, ще си направят тоалета и после започват с техните пуджи и разни такива. Ако некой се разболее, жена му ще Ми пише: „Не ходехме по никакви храмове, не правехме никакви ритуали, а съпругът ми все пак се разболя”. Представяте ли си. Като че ли ако го правите, значи сте Сахаджа йоги. Ако сте истински Сахаджа йоги, нищо не може да ви се случи. Но вие сте останали с погрешни впечатления. Дали ходите по храмове, или дали ходите на погрешни места, или правите всякакви ритуали, това никого не е помогнало на никого.

Така че първо трябва да изпразните себе си. Ако вече сте пълни с тези идеи, с онези стари представи от векове и все още ги влачите със себе си, как може да ви изпълни Божественото? Ако някоя кана е пълна с вода или с нещо друго, не можете да я напълните. Така че трябва напълно да я изпразните. Изпразнете себе си, изпразнете ума си. Това е възможно чрез Сахаджа Йога, ако можете да изведете Кундалини отвъд Агнйа чакра. Но не като реагирате! Реакцията е най-лошото нещо, понеже реакцията идва чрез вашата Агнйа, както ви казах преди няколко дни, и се дължи на вашите обусловености или на вашето его. Така че някои хора реагират поради своите обусловености, а други реагират поради своето его. Та защо да реагирате на всичко? Защо не се радвате, като не реагирате? Просто наблюдавайте. Вижте как прекрасно са подредили красивите цветя; просто им се радвайте. Иначе какво – някой ще търси грешки, друг ще каже, че не би трябвало да са тук, как са се справили, всякакви подобни глупости. Радостта от сътворението им е налице. И вие би трябвало да сте в състояние да я видите, да я почувствате, да й се наслаждавате. Тогава сте Сахаджа йоги. Иначе не сте. Ако сте реагиращ тип, не можете да бъдете Сахаджа йоги. 

Това е степен – Сахаджа Йога е – мисля, че има толкова много различни типове Сахаджа йоги. Някои са просто по-незначителни, други са малко повече, трети са горе-долу. Но дълбочината на един Сахаджа йоги трябва да се мери по начина, по който той остава радостен и щастлив. А не само да критикува другите, да се ядосва на другите, всички тези неща да продължават, а той да си мисли, че е Сахаджа йоги. В нашия университет на Божественото ние нямаме степени, не даваме сертификати; вие сте Сахаджа йоги, ако сте получили Реализация. Ако Кундалини е избила и се е отворила тук (Шри Матаджи поставя ръка над Сахасрара – б. пр.) – добре, вие сте Сахаджа йоги. Но този Сахаджа йоги може да не е истински Сахаджа йоги. Това зависи само от това кога сте радостни и имате силно желание да давате Реализация на другите. Искате да споделяте вашата Реализация, не просто да я пазите за себе си. Ако това не е вашето състояние, то все още не сте пълен Сахаджа йоги. Би трябвало да видите на колко души сте дали Реализация. Много е важно. Понеже догодина, както ви казах, е много важна, много, много важна година. През нея бих искала да ви видя всички да излезете навън и да давате Реализация. 

Макар че гледам всички тези фалшиви гуру, които биват разобличени един по един. Ако погледнете отношението им, където и да ги срещнете… Веднъж пътувах със самолет и до Мен седеше една жена, тя беше толкова гореща. Така я попитах: „Какъв гуру следвате?” И тя му каза името и продължи: „Той е много добър, този гуру е най-добрият” и разни подобни. Такава горещина излизаше от тялото й! Не казах нищо, но бях учудена как тази жена с гордост разказва за своя гуру, който е толкова лош човек, и то без да Ме познава; бях й просто непозната. Но Сахаджа йогите не говорят за това. Би трябвало да говорите със съседите си, би трябвало да говорите във вашите среди. 

Например в Индия имаме толкова много обичаи, когато се срещаме с хора. В Индия имаме халди-кумкум в Махаращра. Сахаджа йогините никога не говорят на жените, които идват на халди-кумкум, за Сахаджа Йога. Даже не държат Моят фотография. Ако искат, могат да го направят, но те са… Не зная от какво се страхуват. Това е много добра възможност. Имате вечери, имате различни събирания, такива неща, а няма да говорите за Сахаджа Йога. Много изненадващо е. Не искате да говорите за Сахаджа Йога, че всичко сте получили чрез Сахаджа Йога. И как ще се разпространи Сахаджа Йога? 

Трябва да се разбере, че всички вие би трябвало да откриете колко отговорни сте били, за да влезете в Сахаджа Йога. Разбира се, всички вие сте закриляни, всички сте благословени, всеки е получил каквото е пожелал. Повечето от вас. Но колко от вас връщат този дълг? Колко работят да дават Реализация на другите? Това е дълг за вас. Но ако вниманието ви е прескача, ако вниманието ви не е чисто, ако не е нирмал, тогава сте оплетени във всякакви неща, като пипалата на октопод. Вие ставате като октопод, прилепвате се към едно, обвързвате се към друго, прилепвате към трето. Вие трябва да бъдете волни птички. Всички тези обвързаности, които имате, няма да ви отведат до никъде. Би трябвало да сте обвързани само към Сахаджа Йога и би трябвало да осъзнавате, че сте познали себе си. Ако можете само да разберете вашата стойност, вашето ниво, казвам ви – ние можем да променим целия свят! 

Имаме толкова добро наследство в тази страна; имаме толкова добра култура в тази страна. Видяла съм проблемите на Америка и на други страни; ние нямаме тези проблеми. Или поне не са толкова често срещани тук. Но единственото нещо, което трябва да правите, е да знаете, че сте Сахаджа йоги. Като дървото – растейки, то знае, че е дърво. Знае, че трябва да развие корени, не се е появило само ей така. То не е отгледано като проста пръчка, не. То трябва да направи нещо. В този свят всяко нещо трябва да свърши нещо. И тогава, какво става със Сахаджа Йогите? Толкова рядко се случва това, че сте получили вашата Реализация. Та къде да пилеем вниманието си? Защо да пренебрегваме медитацията си? Защо? Ние трябва да израснем, ние сме различни хора. Ние заедно сме различна раса на този свят. Ние сме реализирани души. Имаше едва няколко такива по времето на Христос, на практика николко. И даже преди това; бях изненадана, че в Китай и на други места обикновено имаше само един гуру, един учител. Докато вие сте толкова много, учители, но не искате да използвате силата си на учители. Защо жените също не я използват? Откривам, че в Сахаджа Йога жените са по-летаргични от мъжете. Те би трябвало да се покажат. Самата аз съм жена, сам-самичка свърших цялата тази работа. А защо вие да не я свършите? Иначе е страхотна задача да трансформирате хората по целия свят.   

А е много лесно за вас; щом Аз мога да го правя, защо и вие да не можете? Но насочете цялото си внимание към следното: „Ще успеем ли със Сахаджа Йога, не за нас самите, а за добруването на човечеството”. Имаме нужда от нея, имаме голяма нужда от това. Вашето състрадание, вашата любов ще бъдат пропилени, като просто мислите само за себе си, за семейството си. Каква е ползата? Хората го правят дори преди Реализацията. Така че каква е ползата изцяло да се обвържете към семействата си, обвързани към всички други неща? Би трябвало да се обвържете към целия свят! Сега вие принадлежите на целия сват, не сте повече индивидуалисти. Вече не!

Сега, както казах, капката е станала океана. Отъждествете се с океана. Океанът се намира най-ниско, ако сте забелязали, толкова ниско, че ниво нула започва от океана. Океанът е толкова смирен. И е най-ниската точка – той живее, но всички реки се вливат в него. И океанът върши и работата по издигането на облаците в небето. А те после се сблъскват и падат като дъжд в този същия океан. Връщат се обратно при същия океан. Така че онези, които са смирени, ще привлекат повече Сахаджа йоги. Онези, които са любезни, ще привлекат много повече Сахаджа йоги. Така че е важно да гледате да промените характера си. Ако се опитвате да се перчите, никой няма да се впечатли от вас. Ако се мислите за нещо много велико, никой няма да ви погледне. Бъдете много смирени, мили, щедри, а също и много радостна личност.   

Сега си представете един Сахаджа йоги, който отива в някаква група и казва: „Вижте, майка ми е болна, баща ми умира и какво ли ми се случва, но аз практикувам Сахаджа Йога”. Та хората ще си кажат: „Тогава защо се занимаваш със Сахаджа Йога? И само обикаляш и ревеш, и се тръшкаш!” Ако човек наистина се занимава със Сахаджа Йога, никаква болест не може да го хване, никакви проблеми не могат да дойдат. Това е факт. Опитайте се да разберете. Именно вие ще водите хората, които би следвало да са тук, а те ще израстват. И няма нужда да се идентифицирате с хора, които не са Сахаджа йоги. Те може и да са ваши роднини, може и да са всякакви. Няма полза, защото вие сте на различно ниво, те са на друго ниво. Или се опитайте да издигнете нивото им, или нямайте нищо общо с тях, понеже те ще ви дърпат надолу. Те няма да видят вашата висота, нямат очи да гледат, нямат уши да чуят, и нямат никакви чувства. Ако са видели как сте променени, как животът ви е променен, те биха се втурнали презглава към Сахаджа Йога. Но ако не са го направили, това не е ваша работа. Не бива да се тревожите за тях. Ако дойдат в Сахаджа Йога – чудесно; в противен случай не са ваши роднини. По никакъв начин не са свързани с вас. Как ще сродите Сахаджа йога с тях? Как ще им обясните нещо? Ще е невъзможно да говорите с тези хора.  

Така че това, което трябва да ви кажа днес, е, че нашето семейство Сахаджа Йога е голямо, разпространено е в 86 страни и върви много добре. Но какво трябва да видим? Да принадлежим на този океан, на тези велики семейства на Сахаджа Йога. И на вас се пада да увеличите размера им. Вие трябва да увеличавате, трябва да говорите за това и трябва да промените хората. Това е ваша отговорност. Сахаджа Йога не ви е дадена за едното нищо, вие трябва да давате по-велики Сахаджа йоги, по-добри Сахаджа йоги. А вие самите медитирайте; не само медитирайте, но и посещавайте всички колективни програми, доколкото е възможно.

Щастлива съм от начина, по който останахте и дойдохте тук. Преваля дъжд, а вие все още сте тук и все още се наслаждавате на Божествената благословия. Отново и отново ви благославям от сърце и искам всички вие да имате тази Шуддха ичха, която е Кундалини, (аплодисменти) искам да имате тази Шуддха ичха, която е чистото желание не само да станете Сахаджа йоги, но и да създадете повече Сахаджа йоги. Това всъщност е вашето чисто желание. Вие може и да не го разпознавате, но докато не осъществите това желание, никога не можете да бъдете добри Сахаджа йоги. То е да разпространявате Сахаджа Йога на всяко ниво, навсякъде, във всеки един – това можете да го направите. И тя ще се разпространи много добре и толкова много хора могат да бъдат спасени. Толкова много хора, които са просто изгубени в майата на глупостта, ще се върнат в правия път. Колко добро ще им сторите, само си помислете. Ако Аз самата съм довела толкова много Сахаджа йоги, защо и вие не се опитате и не доведете повече Сахаджа йоги? Този свят се нуждае от Сахаджа Йога. Вижте целия проблем – когато и да отворя вестник, си мисля: „Господи, ако тези хора бяха Сахаджа йоги, нямаше да има никакъв проблем”. Но откривам, че хората все още се мотаят, обикалят насам-натам, не зная, сякаш нямат мозъци или нямат разбирането накъде е тръгнал този свят и кой ще го спаси. 

Аз не съм тук да ви казвам какво да правите в личния си живот. Но вие самите би трябвало да знаете как да се поддържате пречистени и красиви, какво да правите за себе си. Някои хора са толкова повърхностни, че това не им влиза в главите. Сахаджа Йога не влиза в главите им – много, много повърхностни. Така че забравете за тях. Не мисля, че те могат да бъдат спасени. Така че ги забравете, те не могат да се радват. Те винаги се притесняват за някакви глупости. Така че нямате работа с подобни хора, но все пак има толкова много други хора, поне 80 % – смятам – които търсят, и вие бихте могли да помогнете на тях. 

Това е едното нещо, то е желанието на вашата Майка – вие да помете Сахаджа Йога върху себе си и да разказвате за нея на всеки, който дойде. Имам предвид, че не искам евтина популярност, но искам да бъдат създадени Сахаджа йоги навсякъде. 

[Шри Матаджи продължава да говори на марати]

Сега да говоря на марати, (понеже) по нашите места специално жените пазят в паметта си всичко за фестивалите и изпълняват съвършено съответните неща. Ще станат рано в четири сутринта, ще се изкъпят, след като са напълнили бойлера с вода, и ще седнат. За какво? За пуджа. А хората сме такива ритуалисти, че тук в Делхи е по-добре. Тук хората нямат ритуали, поради което толкова десетки хиляди получиха своята Реализация. Но в Махаращра това не е възможно. Там трябва да ходите до Пандхари, докато тактувате с тал (вид медни чинели – б. пр.), а след като отидете до Пандхари, не получавате Реализация. Всъщност би трябвало да получите Реализация, но онези хора, които ходят в Пандхари, не я получават. Иначе къде другаде ходят, носейки огромна саксия с туласи (босилек – б. пр.)? В Аланди. Но за какво? Кой ви е казал? Дали Джйанешвара го е казал? Той нямаше даже сандали на краката си, а хората го носят ли носят на палакхи (паланкин – б. пр.). Разнасят този паланкин и се хранят във всяко село. Тоест, нямат никакво самоуважение. В името на Джайнешвара обикалят от село на село и ги хранят във всяко едно, а селяните си казват: „О, какво богоугодно дело свършихме”. Онези хора са просяци! Просяци са! В името на Джнйанадева просят, а вие защо ги храните? Като храните такива просяци, каква облага ще получите? По подобен начин в Махаращра се върши всякакъв бизнес. И изобщо тия хора нямат спирка. Можете да ги видите и тук, и там. Така че с всичко това трябва да си свърши. На само това, но и кажете на другите също: „Каква е тая глупост, дето продължава? Защо правите всичко това? В коя наука е писано за това? Джнйанадева писал ли го е? Защо го правите?” Трябва да се откажем то това нещо. После, организирате „халди-кумкум” забави. Някога разказали ли сте за Сахаджа Йога на подобна забава? Когато другите жени дойдат, им давате оти, правите и разни други неща. А сега като се ожени някой, Ми дават оти. Казвам им: „Не Ми давайте оти”, а те отвръщат: „Матаджи, поднасяме го на Деви”. Ами тогава идете и го поднесете на Деви, не на Мен. Аз не го искам.

Онова, което правите, е да практикувате Сахаджа Йога. Като поднасяте оти, какво ще се случи, поднасяйки го? В никакъв случай не е благотворно за Мен, нито за вас… Ако искате да поднесете оти на Деви, то идете и го поднесете в храма. Но вече спрете с всичко това. Вече доста направихте. Сега влезте навътре. Имате такова богатство вътре във вас. Сграбчете го; а тук имахме толкова много светци и мъдреци, а на какво ни учат те? На това ли ни учат? Та първо спрете с тези неща, спрете всички ритуали, а освен това нямате достатъчно познание. Просто си следвате нещо или някой; някакви обичаи, които мама и татко са следвали, и вие само повтаряте същото. После, жените повличат и мъжете след себе си. Жената има повече мъдрост от мъжа и тя подхранва обществото. Но ако подобни бхутове са влезли в нея и ако, да речем, един брахмин дойде и й каже, че тя е еди-какво си, тогава край с нея. Заради това и децата са разглезени. Прости губене на време тук и там. Така че никоя от вас да не ходи на „халди-кумкум”, а ако някоя жена покани на подобно нещо, за да разкаже за Сахаджа Йога, само тогава ходете на „халди-кумкум”; иначе не ходете. Трябва да вземете сериозно решение за това.  

Само Аз ли имам нужда от Сахаджа Йога, или вие също имате нужда от нея? А тя не е ли и за другите хора? Защо не им разкажете и на тях? Тук няма да кажете, че сте Сахаджа йоги и какво сте получили от това. Поради влиянието на жените, или поради каквото и да е, същото е и с мъжете. Така че тук в Махаращра имаме два типа хора. Те са или ритуалисти, или интелектуалци – тоест идиоти, но все пак интелектуалци и поради интелекта, не можа да им проникне в главите какво е Сахаджа Йога. Те имат чувството, че това някакъв друг вид лицемерие. О, но нека първо опитат. Да го разберат. Ето защо ще се изненадате, но ръстът на в Махаращра е най-слаб, а тук се трепя най-много. Посетила съм и съм работила в толкова много села. Даже след като съм работила толкова години тук, все още Махаращра не е достигнала това ниво. Какво е това? Каква е причината? Усещам, че трябва изцяло да се откажете от ритуалите. Не са нужни. Няма нужда от тях; а другото нещо е за мъжете – не използвайте прекалено много интелекта.    

О, а къде е умът? Ако целият ум ви води ей така по грешния път, тогава каква е ползата от подобен интелект? В Махаращра тези интелектуалци са по-лоши и от ритуалистите. Тоест, изгубени са. Заблудени са. За тях е трудно да се върнат обратно, защото навсякъде има его. Имат се за нещо специално. Никоя инкарнация не може да стигне до тези хора. Понеже са такива, защо някоя инкарнация да идва при подобни магарета? Те създадоха някои погрешни представи за нас и тези интелектуалци направиха такива глупости, които нямат край. Никога не се опитаха да разберат нещо, не чуваха нищо. По този начин как може да се асимилира нещо вътре?  

Та сега този приток на интелект, който се появи в Махаращра, е по-опасен. Бяха написани книги подир книги. Каквото и да се появи, то е прекалено и хората ще кажат, че са го прочели в някоя книга. А дали всеки път само истината е написана в тези книги? Кои са хората, които ги пишат? Какъв опит имат? Трябва ясно да кажете на тези хора, че ние не сме съгласни с тях. Безполезно е. Да се критикува всеки. Да се критикува Шри Рама, да се критикува Шри Кришна. Ако не – някой друг, а после ще критикуват всички светци и мъдреци, които са били тук, и после ще кажат, че това е сляпа вяра. А ако нямате никаква вяра, то откъде ще дойде сляпата вяра? Само човек, който има вяра в себе си, ще се стабилизира в Сахаджа Йога. Защо човек, който няма вяра в себе си, ще дойде в Сахаджа Йога? 

Следователно, намерете такива хора. Подобни отлични хора има също тук, в нашата страна. Вие трябва да им помогнете. Усещам, че в Махаращра специално имаме такива. Има голяма нужда да се работи тук. Ние сме много интелигентни в караниците. Следователно и в политиката също често се караме ли караме. Но в Сахаджа Йога сега имаме много хора, които със страст ще постигнат целта, каквато и да е тя. Ако има един лидер, тогава постоянно ще посочват грешките му: „Матаджи, той – така, той- иначе”. Хубаво, дори и да го махнем, те ще досаждат с други неща: „Баба ми, която е с мен, е болна”. Е, може тя да е просто на възраст, а даже и да е болна, нека да е. Защо ходите там? Коя е тази „моята баба”? Целият свят е ваша баба. Целият свят са ви роднини. Вие сте Сахаджа йоги. „Моята баба”, „моят баща”, „моята майка” – как може така? Вие стигнахте до нивото на света. Вашето ниво беше променено, нали? Роднините ви се смениха. 

В древни времена пък брахмините се женеха само за брахмини. Хората от другите касти се женеха само за хора от същата каста. Но все още ли е така? Сега всичко е смесено. Тогава защо Сахаджа йогите да имат в ума, че „това е моята майка, а другата е твоята майка”? „Мой-твой”, всичко това свърши, сега целият свят е ваш. Дали Джнйаешвара е казал нещо подобно? Имали сме толкова много светци и мъдреци. Дали Тукурама е казвал така?  Дали някой от тях е делял на „мое” и „твое”? От сутрин до вечер само пеете и наизустявате поемите на тези светци, на значението им не влиза в главите ви. Сега, отказвайки се от тези неща, човек би трябвало да е честен със себе си и да се запита: „Какво правя със себе си? Какво да направя за мен самия? Нека да види какво иска да прави и после, след като го направи, ще разбере и ще излезе на светло. Е, вие сте Сахаджа йоги. Имало ли е преди толкова много Сахаджа йоги на този свят? Имаше двама-трима и те страдаха много, но все пак написаха толкова прекрасни стихотворения. Дошли сте в толкова велика страна, чието име е точно Махаращра – велика страна. А след като дойдохте тук, защо ставате като мъгла? Оставете тези роднини. А Шри Джнйанешвара е казал: „Натлаг течи хечи сойаре хоти – вашите роднини са тези, никой друг не ви е роднина”. Толкова ясно го е казал. Но това трябва да влезе във вниманието ви. Само прочете „Пасайдан” (стихотворение на Джнйанешвара – б.пр.). Щом е наизустено, уж край.  „Самор патх маге сапат – назубрил си го, а не практикуваш според смисъла му”. Така че хората в Махаращра би трябвало да се погледнат с насмешка какво правят и какви са им задълженията. 

Елате и вижте тук Делхи. Двама-трима чудесни йоги от Махаращра дойдоха тук. Така че йогите от Делхи казаха: „Майко, помоли хората от Махаращра да дойдат тук. Чудесни са.” Попитах ги: „Така ли? Тогава идете там и вижте за няколко дни, после ще разберете”. Да се задълбочавате в Сахаджа йога не изисква усилия. Не ви казвам да отидете в Хималаите и да стоите на един крак. Не! Но вие трябва да видите накъде вървите, какво правите, за какво живеете. Тогава има благословия след благословия. Но за благословиите също трябва да отворите напълно Сахасрара. Ценете себе си. Не разбираме колко ценно е нашето Себе. Не знаем какво се е случило в обществото ни, та да не ценим себе си. Трябва силно да решите в сърцето и в ума си, че можете да направите едно или друго и да имате по-големи мечти да отидете в дадено село или другаде. По този начин трябва да имате мечти, да създавате нови идеи.  

Толкова много работа беше свършена вече тук. По-отдавна я имаше царицата на Джанси. Тя беше жена, но все пак каза, че ще разбие британците. С малкото си дете отиде на бойното поле и пожертва живота си. И досега британците казват: „Въпреки че победихме Джанси, победата е за Лакшмибай” (известна още Джансики рани – б.пр.). Ето такива жени имаше в Махаращра, а сега не можем да видим като тях. Всички само се докарват. Защо го казвам това? Защото имах много лош опит тук. Сега хората казват, че не искат съпруга от Махаращра. Тези момичета отидоха на други места и създадоха лошо име. По-добре е тези неща да се говорят на марати, тези хора не разбират. Но все пак вие трябва да разберат, че тези момичета докара лошо име на Махаращра чрез поведението си и сега хората не искат жени от махаращра. Тези момичета нямат образование, но при все това Аз ги омъжвам. Защо? Защото е по-добре за Мен. Но те отхвърлят само Мен. Защо ви казвам това? Понеже досега никога не съм ви говорила за грешките ви. Винаги казвах само добрите неща за вас, но няма да продължава така. Сега искам да видя нещо силно пред Мен. Така че когато дойда следващия път тук, ще попитам всеки на колко души е дал Себереализация.  

До известна степен вие сте по-добри от хората от Гуджарати. Те са много тъпи. Сахаджа йога не влиза в главите им, а и да проникне в главите им, пак си е чиста загуба. Така че днес имайте вътрешна решителност, че когато Матаджи дойде следващия път, то вие ще Й покажете какво може да се случи в Махаращра. Е, къде са онези мавла (смели войници на цар Шиваджи – б. пр.)? Не разбирам какво се е случило. Те бяха войници, но пък свършиха толкова много работа, а вие сте добре образовани, добри, праведни хора, а все още не можете да направите нищо за нас. Така че този брой трябва да нарасне и не само това, но вие също трябва да станете дълбоки, а Аз да съм в състояние да кажа, че в Махаращра Сахаджа Йога се е разпространила толкова много, че няма място за повече. Сега няма друго какво повече да се каже. Така че само трябва да стане. Вие просто не Ме карайте да говоря повече. Ако това стане, Аз ще се чувствам толкова добре. 

Аз се родих тук и получих цялото си образование на марати. Също знаем марати много добре. Но не мога да разбера умовете на хората тук. Не мога да разбера умовете им, понеже баща Ми имаше много високи качества. Моята майка също беше от много високо качество. С такива като тях не знаех, че в Махаращра има и друг тип хора. Та сега трябва да Ми покажете – „Матаджи, ние сме много специални. Сега ни дадохте толкова много отговорности и ние също ще покажем, че в Махаращра нямаме никакви бели петна. Вие сте велики воини. Но също трябва да станете годни за битки. Каква е ползата само да се наричате така? „Човек от Махаращра” – значи е свършен; ето такива предразсъдъци имат хората сега в умовете си. Така че това не бива да се случва повече. И разберете Сахаджа Йога напълно. Превърнете я в практика и създайте добро име на Махаращра.   

Нека тази реч ви донесе безкрайни благословии. Приемете я.