Махашиваратри Пуджа, Разрушителната сила на Махадева

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

 

 

РЕЗЮМЕ НА ШИВАРАТРИ ПУДЖА

Пуна, 25 февруари 2001 г.

Днес сме тук, за да честваме Махашиваратри. Голяма привилегия е за всички нас да разберем за Шри Махадева. Докато не получите Себереализацията си, не можете да разберете Махадева. Колко велики са личността, характерът и силите на Шри Махадева… Трябва да сме много смирени, за да достигнем Лотосовите Нозе на Шри Махадева. Както сте разбрали, човек трябва да пресече Сахасрара, за да бъде в Лотосовите Нозе на тази велика личност. Той е отвъд всичките ни концепции, но обитава в сърцата ни като Духа и се отразява мнго добре, когато получите Себереализацията си. 

Прошка и разрушение 

 Първото му качество е, че е Бог, който прощава. Прощава толкова много наши грехове… деструктивни действия, ужасният ни ум, който се опитва да създава проблеми за всеки – до известен момент. Но Той има и най-голямата сила да разрушава. Разрушителното му действие идва така внезапно, защото управлява всички елементи, включително Майката Земя. Може да разруши всичко, което поиска, ако открие, че има проблем… Земетресенията се управляват от Него, не от Мен. Аз не съм тук за разрушение. Той е този, който гледа какво става по земята с човешките същества. Земетресението в Гуджарат не засегна местата, където Сахаджа йогите са правили пуджи и хавани. По същия начин бяха разрушени църквите във Франция. Това е между закрилата на Вашата Майка и гнева на Всемогъщият Бог. 

Той може да бъде много разрушителен. Въпреки че е много прощаващ, изключително мил, миролюбив, трябва да внимавате с неговите сили. Всички те се използват за защита на Моята работа. Тази работа може да отиде много далеч, но това се прави, за да се покаже на хората, че не бива да спъват работата на духовността. Трябва да има истинска духовност, а не фалшиви гуру. Ако имате истинска духовност, винаги ще има защита и Шива ще бъде много благославящ, а това, което ви е дал, е много по-красиво, отколкото можете да си представите. Той е изворът на прошката. Ако имате прошка в сърцата си, Той ще обитава в тях, в противен случай постепенно ще започнете да развивате много тежък вид болести. 

Агресия и доминиране 

Хората, които са агресивни или измъчват другите, ще имат сърдечни атаки, а тези, които са твърде толерантни спрямо глупостта, плашливи са и покорни, ще развият ангина пекторис. В последна сметка, развивате вид чувство на вина и водите много тесногръд, посредствен живот. 

Толерантността, идваща от духовноста, е хубаво нещо, но не и тази, породена от страха. Ако сте Сахаджа йоги, няма защо да се страхувате от каквото и да било. Със страха сърцето отслабва. 

В Индия някои мъже се отнасят зле с жените си. Ако вярвате във вечния живот, в духовния живот, не трябва да се ръководите от каквато и да е варварщина. Наистина се нуждаете от еманципация на жените в Индия. Те развиват лоши болести, умствени заболявания, защото не знаят стойността си. Шри Махадева наказва такъв дисбаланс. Той е много мил и се грижи за хората, които страдат, и наказва тези, които карат другите да страдат. Негово качество е да помага против разрушителните и агресивните хора. Той не говори за никаква Кундалини, за Себереализация, а просто ги наказва. 

Всичко това трябва да бъде разбрано правилно. Той е тук, за да закриля, разбира се, но повече за да разрушава. Той закриля цялата природа. Той е този, който дава цялата радост на духовността, но ако се опитвате да бъдете агресивни, тогава Той ще разрушава, а понякога ще даде и дълго въже, за да се обесите. 

На запад жените доминират мъжете. Не са смирени и непрекъснато се развеждат. Не знаят какво е любов. В Индия мъжете не знаят да обичат и да уважават съпругите си като техни другари в живота. Резултатът е голям гняв, който води до ужасни болести и проблеми за такива мъже. Ако сте агресивни, вие сте обекти на Третото око на Шри Махадева. Ако сте агресивни, по какъвто и да е начин, с тези, които ви заобикалят или с децата, този гневен Бог наблюдава и човек може да попадне под огъня на Неговото разрушение. 

Източникът на Познание 

Той е, който ни дава висотата на Хималаите, прави хората красиви, много благородни и иска те да се обичат едни други, да има чиста любов между човешките същества. 

Той ви дава деликатно и благо поведение спрямо другите. Ако не притежавате тези качества, отивате в грешна посока. Той ви дава дълбочина и издигане. Ако го боготворите, ще достигнете такава висота, че ще видите целият свят като свидетел. Той наблюдава света като Сакши-сварупа, т.е. като свидетел. Защото Той е чистото познание. 

Много от вас получиха Реализация – добре. Може да чуствате хладен полъх по ръцете си – добре. Но имате ли Познанието? Трябва да ви кажа какво означава „свобода“, коя ръка какво означава, какво е вибрация? Той е това Познание – пълното Познание на най-високо ниво. 

Той е изворът на това Познание. Затова хората, които не са смирени, не могат да получат познанието. Хората, които са арогантни и не се отнасят мило с другите благо и красиво, не са благословени от Него, не могат да постигнат нищо в живота. 

А какво трябва да постигнете? Не вашата позиция, не вашето здраве, не всички тези външни неща, а любящо сърце. Ако Шива е в сърцето ви, ще обичате всеки по един много красив начин, няма да имате никакви глупави идеи за любовта, а само чиста любов- за всички. С благословията всичката ваша грубост си отива. 

Да воювате означава да вървите срещу Шива 

Ако имате някаква сила, не трябва да я използвате по неправилен начин. Вижте Шива. Той има толкова много сили. Ако започне да ги използва неправилно, на земята няма да остане и стръкче трева. Той знае колко сте себични и грешни, но въпреки това ми дава шанс, прощаващ е и изключително щедър. 

Да предположим, че в пустинята живеят хора, които са много добри. Той ще създаде за тях оазиси, ще направи всичко, за да ги направи щастливи – ако са духовни, ако го боготворят. Но човешките същества са толкова глупави, че продължават да се бият при това в името на Бог. На тези, които правят това, Шива им изпраща любов и разбиране. Така че да се биеш в името на Бог е глупост и е много, много опасно. Всички такива хора, които правят това, ще бъдат разрушени. Това е себеразрушение. Не трябва да толерирате глупостта, а да обичате хората, да разпростаранявате вашата любов. Постепено тази любов може да се разпростре по целия свят и тогава виждам, че Моята визия може да се осъществи. Но ако има борби, омраза, всички видове агресия – всичко това е срещу Шива и такива хора ще бъдат разрушени. Ако са много материално и парично ориентирани, такива хора, без съмнение, ще бъдат разрушени. 

С любовта и благословиите на Шива 

Човек трябва да бъде не само смирен, но и изключително любящ. Когато обичате някого искате да му помогнете. Аз преживях това. Опитах се да помогна на едни хора, но те ме измамиха. И какво от това! Такава е прородата им и те са разрушени, какво мога да направя? Не съм ги молила да ме мамят. 

Не искам никой да бъде разрушен. Обичам това Мое творение и по никакъв начин не ги закрилям ако са деструктивни, тъй като има друга велика сила, която може да ги разруши. Вижте, Аз съм в безпомощно положение. Понякога чуствам, че не зная как да го обясня, но трябва да бъде ясно, че като Сахаджа йоги с любовта и благословиите на Шива можеге да станете любящи, изключително щедри, много, много благи и невинни като деца. 

Ще се удивите как е закриляна невинността. Ако сте невинни, няма за какво да се безпокоите. Има една сила – Третото око на Шива, която се грижи за всички. Където и да отидете, Той е с вас. Това не значи да станете глупави, непрактични. С всичко това е свършено чрез силата на Шива. Неговото водачество, любовта му, неговата любезност – всичко това можете да видите на всяка стъпка от живота си. Преди всичко обаче, наблюдавайте вашите постъпки. Агресивни ли сте, безпокоите ли се за другите, казвате ли грубости на другите или сте смирени, внимателни? А ако стелюбезни, мили, Той е доволен. 

Законът на природата 

В природата работят Неговите правила. Те са толкова систематични. Всичко в природата живее в разбиране едно спрямо друго. Тигърът е уважаван като цар. Има такава дисциплина, такова разбиране на протокола. Удивена съм как Шива се справя с животните. Никога няма да ги чуете да правят стачка или че имат голям „подземен свят“. Няма да чуете, че крадат. Само си помислете – идваме от този животински свят, но сме по-лоши от животните. Как ще се издигнем като имаме такива смешни идеи за поведението, като например да се бием? Животните също се бият малко помежду си, но не го правят на колективно ниво. Хората при най-малката провокация образуват групи, започват да се бият. Като животните трябва да разбираме законите на природата. 

Махадева е този, който ни учи да се подчиняваме на всички тези закони. Той прави хубави, красиви неща за нас. Със смяната на сезоните създава красиви цветя. Създава всичко, което успокоява и дава радост, красота, позволява ни да разберем какво ни е дала природата и как се опитва да ни достави удоволствие, да ни държи щастливи, да ни забавлява като невинно дете. Но докато сме арогантни, реагираме на всичко. 

Разбиране за красотата на любовта 

Важно е как изразявате любовта си, как говорите за вашата любов. Като начало, започнете със съпругите си, после преминете към децата и другите хора. Но ние сме толкова глупави понякога, че обичаме целия свят, а не можем да обичаме съпругите си. 

Понякога на Запад обичат съпругите си от страх да не би да се разведат. Трябва да има просто чиста любов свободна любов и това е, което липсва в човешките същества. Когато дойде денят, в който човешките същества ще разберат красотата на любовта, тогава от Небесата ще падат цветя върху нас. Това ще бъде такъв невероятен ден. Махадева ще може да затвори своето Трето око, а в сърцето му ще има мир. Такава е моята визия. 

В бъдещето ще видите колко миролюбиво ще можете да говорите на хората, колко сладко ще можете да обичате другите, колко много можете да давате на другите. Когато купувате подарък – малък или голям – той ще показва вашата любов, не парите ви. 

За един Сахаджа йоги е важно да научи, че любовта е животът ви, че любовта е духовност – любов без никакво очакване. Някои хора вършат много работа и може да считат себе си за велики, просто за да удовлетворят властта си, но не и тяхната любов. Така че когато работите, трябва да знаете, че това е само, за да удовлетворите вашият Дух, вашата любов, а не заради някаква печалба или някаква позиция. Ако качеството на необвързаната любов – виракта, както я наричат – тогава никой не може да ви освидетелства, да ви даде сертификат. Вие имате тази любов и й се наслаждавате… човек трябва да говори на езика на любовта. Животните го разбират и ние трябва да се научим на това от тях. Парите и властта не са важни. Ние сме различни. Ние сме скъпоценните камъни на човечеството и трябва да бъдем такива, да греем, да премахваме всички лоши неща в себе си, да ги изрежем, както диамантът се шлайфа, така че да се получи нещо много красиво и велико. 

Качествата на Махадева 

Ако имам някакво желание, то е: опитайте се да следвате качествата на Махадева – колко е велик Той, колко е необвързан… Той живее сред кости и други такива неща, не се безпокои къде се намира, с какво живее, че няма нищо…трябва да бъдем необвързани по този начин. В същото време да сме любящи, като Него, изключително любящи, както Неговото сърце е изпълнено с любов към другите, както Той се грижи за другите. Предупреждавам ви, защото зная, че всички много ме обичате, но трябва също да се обичате един друг. Трябва да имате любящо сърце и да изпитвате удовлетворение от любовта си към другите. Ако можете да развиете това, вашата височина ще нарасне, вашата дълбочина в Сахаджа Йога ще се увеличи. Това е добре, Богинята ви дава шрадха (вяра) – просто навлезте дълбоко в тази любов, окъпете се в нея, наслаждавайте й се и тогава няма да искате нищо – тогава ще имате всичко. 

И така, какво искате сега? Точно както величието на Шри Махадева. Толкова е велик, че е необвързан. Нищо не е по-велико от Него, нищо не е по-важно от Него. Той не иска нищо. Такава необвързаност трябва да развиете. 

В същото време Той е Богът на всички изкуства, на музиката, на ритъма, Той придава ритъм на всичко. Той не е нищо друго освен ритъм. Този ритъм се съхранява в природата, във всичко има ритъм. А ритмичната личност е тази, която има много голямо сърце. Тя е като океан. 

Ако разберете, че някой е много жесток, много параноичен, чувствате, че ритъмът веднага се нарушава. Но в едно гладко, красиво, изпълнено с мир езеро няма изобщо никаква вълна. То е просто любов. И ако при това състояние ритъмът, тишината на ритъмът на такова сърце се разкъса, Шива поема грижата. 

И така, всеки трябва да има пълното разбиране, усет към ритъма на времето, на природата, на всичко. Хората не знаят дори имената на цветята, не знят какви са тези цветя, кога се появяват, нямат никаква идея за ритъмът на тяхното съществуване, никой не се интересува… 

Така целият ритъм е все едно, че Той свири на табла – паквадж– на която свири всички красиви тонове на сезоните. Така природата разцъфтява и избуява, а след това притихва. 

Ние не виждаме този факт, просто се безпокоим за себе си, но има и такива, които биха казали: „О, аз съм добре, какво става? Оправи света Майко, защо не приведеш света в ред?”. Те се безпокоят за другите не за себе си. А разбирането за това какво трябва да върши някой, за да направи света щастлив и красив, е, че трябва да работи много усилено, както се казва. И работейки, да мисли: „Не е ли мое задължение да направя света красив? Не е ли моя работа да направя света ритмичен, в единен ритъм с Духа?“. Това е наше задължение. Трябва да го направим, да боравим със Сахаджа Йога не само заради нас самите, но и за другите, не през цялото време да се безпокоим за себе си, а за другите, за това ,какво става с този свят. Това е любов. 

Тази любов е спонтанна и когато работи прави чудеса. 

И така, в тази красива вечер, в която боготворим такъв велик източник на нашето издитане, се надявам, че вие – хора –  ще разберете докъде сте достигнали с тази сила. Доколко сте се напоили с нея, в ритъма на Шива, който по свой ритмичен начин ви дава вибрации. Вибрациите текат по начина, по който живеем, а този начин трябва изцяло да ви погълне… вашето „Аз“ да се разтвори и това е, за което ви благославям. 

Благодаря.