Сахасрара Пуджа

Nirmal Temple, Cabella Ligure (Italy)

2001-05-06 Sahasrara Puja Talk: To Break Sahasrara, Cabella, Italy, DP-RAW, 35' Download subtitles: EN,PT,TRView subtitles: Add subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe


Сахасрара Пуджа

Кабела Лигуре, 6 май 2001 г.

Днес Аз се покланям на всички Сахаджа йоги, които са намерили Истината. От векове хората търсят Истината. И когато откриха, че няма друг начин да я постигнат освен чрез отдаване на Божественото, то те не знаеха как да го сторят, как да го постигнат. В целия свят е имало търсачи. Отидох в Турция и бях учудена, че там има много суфи, но техните последователи не са Реализирани души. Защото суфите не знаеха как са постигнали своята Реализация. Такава тъмнина цареше около хората, които търсеха. Когато бях малка открих, че по целия свят хората са невежи за това как да намерят Истината. Толкова много бяха изгубени сред така наречените най-различни религии и ритуали. Те извършваха най-различни ритуали, от сутрин до вечер извършваха някакъв ритуал. Все едно дали бяха хиндуисти, християни или мюсюлмани – всички вярваха, че като правят тези ритуали ще постигнат нещо, ще узнаят Истината, ще получат своята Реализация. Всички подобни търсачи отидоха при съответните хора, но в погрешна посока, защото наистина търсеха от сърце. Така бяха подведени и се залутаха в такива мрачни места, че дори не знаеха какво търсят, какво се предполага да търсят и какво трябва да намерят. 

Беше предсказано, че когато дойде Кали юга хората ще намерят себе си. Има една история за Нал и Кали. Кали беше отнел Дамаянти, съпругата на Нал. Но веднъж Нал успя да го залови и му каза: “Сега ще те убия, защото ти си много пакостлив човек и толкова ми навреди”. Кали отвърна: “Можеш да ме убиеш, но преди това трябва да разбереш моето предназначение, моята махатмйа. Моето значение е, че когато настъпи моето време, когато дойде Кали юга, тогава всички онези хора, които търсят Истината в джунглите, по хълмове и долини, в Хималаите, всички те ще са обикновени стопани, семейни, няма да са санйаси, а ще се грижат за своите близки и те ще намерят Истината”. Това е било предсказано много отдавна, а също има и книга за това – “Нал Пурана”. Както може да сте прочели книгата, в която пише, че трябва да дойде времето хората да познаят себе си. Всяка религия е казвала едно и също – трябва да опознаете себе си. Ислямът говори за това, Буда казва същото, християните го казват, хиндуистите – също. От тогава хората правят всякакви акробатики, но разбират, че не са намерили Истината. Така се падна на Мен да извърша това. 

От детството си знаех, че трябва да го направя. Но когато видях в какъв мрак тънат човешките същества по отношение на себе си, колко са агресивни, колко са грешни… Цялото им поведение беше толкова жестоко, че не е за вярване. Това беше времето, когато видях появата на Хитлер. Нашата страна също беше напълно поробена. Така първото нещо беше да освободим страната си. Беше много важно и ето защо Аз взех много дейна роля в движението за освобождение на нашата страна. Същото сториха баща ми и майка ми. Но когато все пак получихме свобода, след известно време се изгубихме. Хората се захванаха с всякакви модерни неща, което беше погрешно, захванаха се с така наречените развлечения. Въпреки това разбрах, че търсенето е голяма сила и някои измамници се възползваха от това. Появиха се и направиха много, много пари чрез измама и прокълнаха много от търсачите. Не зная какво им сториха. Толкова много търсачи бяха погубени по този начин. Въпреки това, отивайки в Америка, Аз бях потресена как се развиват нещата там. Но Аз не можех да им помогна, защото те бяха така зле умствено настроени. Те не можеха да разберат какво трябва да получат и че не може да платите за Истината. И се случи така, че Аз започнах всичко след като Сахасрара беше отворена. Знаете историята за това как отворих Сахасрара, как започнах да давам Реализация с един човек. Но бях много разочарована от Америка. Мислех си как ще стане това, как се постигне. 

Тогава в Индия имахме 25 човека, които бяха Реализирани души. Но те разбираха какво са получили чрез Себереализацията. Осъзнаваха, че са станали много добри хора. Бяха се отказали от всички лоши навици и желаеха да боготворят Мен. Казах им: “Не, не ме обожествявайте, защото хората няма да разберат”. Но един ден те ме придумаха. Дойдоха у дома и на терасата ме боготвориха, защото някой им беше казал, че това е Богинята. Ето какво се случи. След една програма се приближи една прислужничка. Тя беше обсебена. Дойде и започна да ме нарича с имената на Богинята. Хората попитаха: “Какво говориш?”. Тази жена говореше като мъж. Тя отговори: “Казвам ви истината. Тя е Богинята, която е дошла да ни спаси”. Думите й не бяха като на домашна прислужница, а като на много образован брахмин, който иска да рецитира всички стихове на Ади Шанкарачарйа. Беше много изненадващо. Хората й зададоха няколко въпроса и точно тогава тя припадна. Казах им: “Просто не я слушайте. Безполезно е.”. Но те не желаеха да се съгласят и казаха: “Майко, ние трябва да Ви боготворим”. Някак си се съгласих  и те намериха седем брахмини, които да го направят. Но брахмините се бояха, защото е много опасно да се прави тази пуджа и може да пострадат ако нещо не е истина. Но стана тъкмо обратното – докато правеха пуджата, те получиха своята Реализация и казаха така: “Сега това е Истината”. Почувстваха хладен полъх по дланите. Всички признаци, описващи Реализираните души, се появиха. Но Аз не искам да разказвам истории от онова време, защото има и много други изказвания – “Аз това, Аз съм онова…”. Така че не искам да излагам всичко. Но разбрах, че хората постепенно бяха привлечени и започнаха да идват на Моите програми и тогава Сахаджа Йога започна да се разпространява навсякъде по много интересен начин. 

Така че този Ден на Сахасрара или можем да кажем денят, когато Сахасрара беше отворена, е много важен. То е много фино нещо. Правилно знаете за Кундалини, че тя е навита три пъти и половина и се намира в триъгълната кост, позната като сакрална. Но ние не знаем какво прави тя, как работи, какво става с нас. Тя се издига през шест центъра и разтваря седмия център. Трябва да кажа, че тя разчупва шестия център, защото центърът на Шри Ганеша тук изобщо не участва. Така че Кундалини разчупва шестия център Сахасрара, след което ви свързва с Всепроникващата сила на Божествената любов. Но какво е Божествената любов? Какво върши тя? Това е енергията на Майката или можем да кажем енергията на Ади Шакти, която е навсякъде и действа чрез вибрациите. А какво са вибрациите? Това е много фина енергия, когато започва да тече през вашата Сахасрара. Всички хиляда листчета на Сахасрара бавно просветляват и тя започва да тече през вашето тяло, през ръцете, през краката ви, през тялото ви. И колкото вие сте… искам да кажа, че колкото повече вашето внимание е в Сахасрара, толкова по-бързо работи тя. 

Четох, че науката е открила енергия, която са нарекли… (Шри Матаджи пита някой да й припомни името на енергията – бел. пр.) квантова. Не зная защо са я нарекли квантова. Може би защото квантум означава четири. Може и да означава енергията на Шри Ганеша. Може би, не зная. Понеже учените са слепи, не зная какво как наричат. Та те казват, че съществува квантова енергия. Тази енергия според тях тече по много фин начин и обикновено не се вижда, но има светлина. На толкова много Мои снимки сте виждали тази светлина от всякакъв вид. Тази енергия се движи в светлината. Значи, Аз мисля, че това е квантовата енергия. Отново не съм много сигурна, защото намирам учените за малко неясни. Но квантовата енергия, за която те говорят, е нещо подобно на духовната енергия, енергията на любовта, която тече наоколо и те не знаят какво прави квантовата енергия, но са видели, че тя има светлина. Нарекли са я квантова, защото според тях тя тече на порции и всяка порция е с определено количество. Както сами сте забелязали, когато тази енергия тече, тя работи. Тя действа във всички посоки и всички измерения. Например, действа на физическо ниво. Да предположим, че имате някакво физическо страдание. Виждали сте, че много хора бяха излекувани в Мое присъствие, точно в Мое присъствие. Не беше нужно Аз да правя каквото и да е. Или щом видя някого, Аз знам от какво страда. Трябва да кажа, че е поради връзката с Божественото и то ми казва какво не е наред с дадена личност и какво трябва да се направи и че може да се излекува за много кратко време. Защото тя идва при Мене ей така – искам да кажа – , без да задавам никакви въпроси, без да се опитвам да открия, без да анализирам. Но тя просто ми казва: “Направи така”. И също не говори, просто действа. Тя работи автоматично. Много е трудно да се обясни как работи тази енергия. Но всички вие, които получихте Реализация, също може да разработите вашите собствени енергии. Как? Като ги освободите, като ги почувствате, като ги давате на другите, като правите опити, разбира се. Сахаджа Йога също се е разпространила само заради вас. Вие сте тези, които доведохте хората в Сахаджа Йога. Но това не е краят. 

Ние трябва да спасим този свят. Затова чувствам, че поне 40 процента от хората трябва да получат своята Реализация. Каквато и да е тяхната националност, каквото и да е образованието им, трябва да им се даде Себереализация. Това е много ясно описано в нашите свещени индийски ръкописи: ”Без Атмасакшаткар животът ви е безполезен”. Но какво е Атмасакшаткар? Това е познанието за себе си. Как можете да получите това познание ако не станете едно с тази Всепроникваща сила? Така през 1970 г. почувствах, че мога да отворя Сахасрара. Това беше много велико нещо. Разбрах, бях разтърсена, защото знаех, че това е единствената трудност, единствената пречка пред човешките същества, защото техните Сахасрари не са отворени. Затова те вървят в мрака, затова има войни, затова има най-различни проблеми. Но ако се отвори тяхната Сахасрара и ако те станат едно с Божествената сила, всичките им проблеми ще бъдат решени, всякакви проблеми ще се решат и хората ще са много щастливи. Аз разбрах това и бях много щастлива, преизпълнена с радост. Но никой не ме разбра. Не зная, хората смятаха, че говоря нещо лишено от смисъл. Какво беше то никой не разбра. Защото дори в Шастрите не е писано ясно за Кундалини. Само един велик светец, наречен Гйанешвара, писа за Кундалини в шеста глава на книгата си (“Гйанешвари” – бел. пр.). И там не е много ясно – той само казва, че чрез Кундалини може да постигнете вашето пробуждане. Вие също пеете винаги тази песен от 16-ти век, която съм чувала. В нея се казва: “О, Майко Кундалини, събуди се!”. Но никой не знае какво е Кундалини и защо пеете тази песен. Така беше в цялата ни страна – хората на село я пееха. Това е хубаво, но никой не схващаше значението й. Те просто пееха този текст като бхаджан или музика на концерт. Но никой не знаеше за какво се говори в песента. Толкова погрешно разбираха нещата. А също и всички поети, които са писали за събуждането, за Реализацията. Всичко беше само в книгите. Хората прочитаха един ред от книгата и стигаха до там. Друг човек започваше друг ред и спираше до следващата точка. По този начин хората само четяха. Същото е и с всички свещени писания. Създаде се голямо объркване и някои хора го използваха за собствените си интереси. Ето как не можехме да съберем хора, които да разберат какво е Себереализация. Хората се интересуваха само от парите или как да заемат някакво сигурно положение. За да постигнат това, те създадоха големи, огромни организации, много големи религиозни организации. Аз не зная как да нарека тези хора, но те не бяха Реализирани души. 

Например, имаше един велик светец, наречен Видитама, който отиде в Китай. Той започна вид Реализация, наречена Дзен. Дзен означава дхйана (медитация – бел. пр.) и той желаеше да постави Дзен по такъв начин, че хората да постигнат състояние без мисли.  Той напълни едно водохранилище с ярко оцветен пясък. Постави няколко камъка и каза: “Седнете в края на това изкуствено езеро и просто гледайте, но не мислете!” Но хората не го разбраха. Обикновено някой отиваше там и казваше: “О, това изглежда като няколко кораба в морето” или нещо подобно. Но никой не се опита да постигне съзнание, свободно от мисли. Казах на някои хора, че това е съзнание без мисли, дхйана. Те не можаха да проумеят.  В Япония също имаше Тао. Той (Лао Дзъ – бел. пр.) говореше за Всепроникващата сила, която е Тао. И Лао Дзъ е този, който направи… Той е описал светците, всичко за светците – какви са, как се държат, как говорят, какви са обноските им. Но как да станеш светец никой не е казал. Мисля, че няма пълно описание как от човек да се направи свята личност. 

Също така през 12-ти век, когато е живял Гйанешвара, той е говорил за това и в своята книга е казал всичко. Защото такава беше същността на поведението – гуру трябва да има само един ученик и трябва да даде Реализация само на един ученик, а не на много. Не зная какво ги накарало да създадат такъв закон или правило. Това започна през 12-ти век. Тогава имаше много светци, които пееха във възхвала на Реализацията и всички смятаха, че тези ритуали не са добри. Така те отхвърлиха ритуалите и всичко подобно, но никой не знаеше какво е онова, което трябва да се случи. Четох за живота на всеки един от тях (учениците – бел пр.). Четох и за много светци, които живяха по това време, но изглежда никой от тях не знаеше как да издигне Кундалини. Това беше проблемът – хората не знаеха как да издигнат Кундалини. Аз мисля, че те обаче нямаха тази сила или това познание. Те говореха за Кундалини – добре, но не знаеха как да я издигнат. Тя е много особена сила на духовността. Никой не е бил в състояние да им каже или разкаже как да издигнат Кундалини. Сега всички вие получихте тази сила, което е нещо толкова рядко. Не виждам някой (тук – бел. пр.), който да не притежава силата да издига Кундалини. Вие не можете, може би не сте удовлетворени от себе си, а това не е много добре. Ако вашата Сахасрара е отворена и ако знаете как да издигате Кундалини, трябва да напрегнете всичките си сили да давате Реализация на хората. Нищо няма да облагодетелства хората повече от Себереализацията. Няма полза да се занимавате с благотворителност, да давате пари. Това раздаване е безполезно. Най-добре е всички да излезете и да видите хората, които желаят своята Реализация и да им я дадете.

Бях много щастлива да видя, че сте започнали да правите това и сред циганите. Изпитвам особено съчувствие към циганите. Не по тяхна вина те водят много нещастен живот. И как циганите получават Реализация? Можете да видите, че може да я дадете на всеки, който желае да я получи. Има още нещо – не можете да насилвате никого. Ако имат желание, чисто желание, те могат да получат Себереализация.

Така, сега на този ден трябва да кажа, че изминаха толкова много години. Аз работих твърде усърдно ден и нощ и единственото :и желание беше вие хората да приемете това сериозно и да го развиете. Не пазете за себе си своята Реализация! На колкото повече хора дадете Реализация, толкова по-голямо ще е Моето и на Всемогъщия Бог задължение. Единственото нещо, което трябва да опитвате, е да давате Реализация на другите. Така никога няма да направите грешка. Няма никога да сбъркате, защото Кундалини знае. Тя ви познава, тя знае, че сте реализирани души. Тя ще ви уважава. Дори и да направите грешка, тя ще я поправи и във всички случаи ще ви помага.

Аз съм просто, бих казала, една домакиня, която нямаше поддръжка от никого. Но бях сигурна, че това беше Моя работа да открия как да отворя Сахасрара, по какъвто и да е начин, без значение дали отвън. Моята работа беше да открия отварянето на Сахасрара, което и направих. Сега вие също знаете това. Така то стана ваша работа. Учените ще идват при вас да ви задават въпроси, защото те не знаят, че това, за което говорят, е онова, което ние вече правим. По този начин вие сте толкова могъщи, всички вие. Но въпросът е колко от вас наистина вършат тази работа. Днес е много важен ден. Искам да кажа, че вие трябва да направите по-силни Моите ръце. Казват, че Богинята има хиляда ръце. Но хиляда ръце сега молят вие да дойдете с вашите две ръце и да го действате. Много е важно това, което трябва да направите. Всякакви проблеми има по света. Те идват поради невежество – вземете политиците, вземете който и да е проблем. Как се разрешава? Със същата тази ваша сила, свързана с Божественото.

Ще ви дам един прост пример. Хората от Турция дойдоха и взеха да Ме молят: “Майко, трябва да дойдете. Не бива да отлагате посещението си”. Проблемът беше в Моя паспорт. Казах им: “Паспортът ми не е готов. Как да дойда?”. Но после помислих: “Защо не? Ще трябва само да извадим паспорт”. Така паспортът стана готов. Питаха ме защо желая да отида в Турция. (Казаха ми – бел. пр.): “Финансовото положение се влоши твърде много. Икономиката пропада напълно, ние сме разорени”. Аз отидох там. Не направих нищо, но след два дни ми съобщиха за помощ от десет милиона долара от Световната банка. Аз не съм разговаряла със Световната банка. Нямам нищо общо с нея, не знам. После казах: “Не, вижте, те може би ви помагат, защото сте в голяма беда”. Йогите отвърнаха: “Но толкова много страни са в беда, защо помагат само на нас?”. Казах им: “В това е въпросът”.

Бях изненадана, че в Турция лидери са предимно жени и те са извършили толкова много работа. Аз желая да видя какво правите вие, хора във вашите страни. Може да кажете: “В моята страна хората са безнадеждно лоши”. Може би, не отричам. Но все още има места, неподозирани места, където можете да отидете и да им говорите, да им кажете. Особено да работите с медиите. Това е което трябва да правите и да откриете защо не можете да го правите. Както и Аз не бях подкрепяна от никого. А как успях да се справя с отварянето на Сахасрара? Вие също можете да отворите Сахасрара на другите.

Това не е трудно, защото Моето виждане е, че в този свят трябва поне 40 процента от хората да са Реализирани души, които да практикуват Сахаджа Йога, които да дават Реализация на хората и да ги променят. Вие можете да отидете и да разкажете на всеки, на всеки. Няма нужда да обмисляте прекалено, да търсите и да сядате при техните … Имам предвид, че хората понякога си носят копие от дипломата – не е необходимо. Няма значение кой какъв е. Не казвам да давате Реализация на кучета или животни, а на човешки същества (Шри Матаджи се смее – бел. пр.). Те може да са всякакви и от всякъде – може да са англичани, германци, може да са италианци. Казах също, че много хора правят много семинари и работят много усърдно на всички нива и така се получава. Ние започнахме да работим сред мюсюлмани и дори в Индия става. Вие не знаете, но не всички хора са загубили главата си, така че това може да се осъществи. Не се разочаровайте много и не се разстройвайте. Постепенно нещата ще се подобрят.

Аз мисля, че най-големият враг на нашата Себереализация е пиенето, пиянството. Ако хората се привържат към пиенето, те стават роби. Умовете им не са наред. Аз мисля, че тяхната Сахасрара също трябва да е увредена от пиенето. Смятам, че пиянството е най-лошият враг. Ако можете да намерите някой, който пие, ако можете да помогнете на този човек да се откаже сам от пиенето, това ще даде резултати. Разбира се, имаме също и други врагове, каквито са фалшивите учители. Имаме също врагове, които се занимават с изопачаване на религиите, но те не са тъй важни. Ако можете да повлияете на хора, които пият, казвам ви, те ще се променят и ще осъзнаят онова, което са правили толкова дълго – пиянството, бягството. Те ще дойдат на себе си и ще се занимават със Сахаджа Йога.

Така вие сте като благородни войни на Любовта и ето това трябва да разпространявате и говорите на другите. Да им давате радостта, която имате. Да не се задоволявате ако само вие сте я получили или малцина от вас я имат. Трябва да я разпространявате много бързо и вие можете да го направите. Защото това не изисква пари. Не се нуждае от никакво шоу. То е просто отвътре и работи. То вече е там, присъства, всеки един го притежава. Аз знаех всичко това. Разбира се, Аз го знаех. Но сега вие също го знаете. Значи трябва да го направите и да го направите по такъв начин, че – Аз съм сигурна – един ден този свят ще бъде много променено място!

Благодаря ви много.